Ručni upis podataka u ćelije radnog lista

Kad u programu Excel želite ručno unijeti podatke, na raspolaganju vam je nekoliko mogućnosti. Podatke možete unijeti u jednu ćeliju, u nekoliko ćelija istodobno ili pak na jedan ili na više radni list odjednom. Podaci koje unosite mogu biti brojevi, tekst, datumi ili vremena. Možete ih oblikovati na razne načine, a na raspolaganju vam je i nekoliko mogućnosti koje možete prilagoditi da biste pojednostavnili unos podataka.

U ovoj se temi ne objašnjava unos podataka na radni list pomoću podatkovnog obrasca. Dodatne informacije o radu s podatkovnim obrascima potražite u članku Dodavanje, uređivanje, traženje i brisanje redaka pomoću podatkovnog obrasca.

Važno : Ako ne možete unijeti podatke na radni list niti ih na njemu uređivati, netko je možda zaštitio list da bi spriječio slučajnu promjenu podataka. Na zaštićenom listu možete odabrati ćelije da biste vidjeli podatke, ali u zaključane ćelije ne možete upisivati podatke. Zaštitu radnog lista najčešće ne biste smjeli uklanjati ako vam osoba koja je stvorila list nije za to dala dozvolu. Da biste uklonili zaštitu s radnog lista, u grupi Promjene na kartici Pregled kliknite Ukloni zaštitu lista. Ako je prilikom uključivanja zaštite radnog lista postavljena lozinka, da biste uklonili zaštitu, najprije morate unijeti lozinku.

Što vas zanima?

Unos teksta i broja u ćeliju

Unos broja s nepomičnim decimalnim zarezom

Unos datuma i vremena u ćeliju

Istodobni unos jednakih podataka u nekoliko ćelija

Istodobni unos jednakih podataka na nekoliko radnih listova

Prilagođavanje postavki radnog lista i oblika ćelija

Unos teksta i broja u ćeliju

 1. Na radnom listu kliknite neku ćeliju.

 2. Upišite brojeve ili tekst koji želite unijeti pa pritisnite ENTER ili tabulator.

  Da biste podatke unijeli u novi redak unutar ćelije, unesite prijelom retka pritiskom na kombinaciju tipki ALT + ENTER.

Vrh stranice

Unos broja s nepomičnim decimalnim zarezom

 1. Pritisnite gumb Microsoft Office slika gumba , a zatim Mogućnosti programa Excel.

 2. Pritisnite Napredno, a zatim pod Mogućnosti uređivanja odaberite potvrdni okvir Automatsko unošenje decimalnog zareza.

 3. U okvir Mjesta unesite pozitivan broj za znamenke desno od decimalnog zareza ili negativan za znamenke lijevo od decimalnog zareza.
  Na primjer, ako unesete 3 u okvir Mjesta, a zatim upišete 2834 u ćeliju, vrijednost će se prikazivati kao 2834. Ako unesete -3 u okvir Mjesta, a zatim upišete 283, vrijednost će biti 283000.

 4. Na radnom listu pritisnite ćeliju, a zatim unesite željeni broj.

  Podaci koje ste upisali u ćelije prije odabira mogućnosti Određeni broj decimala se neće promijeniti.

  Želite li privremeno zanemariti mogućnost Određeni broj decimala, kod unosa broja upišite decimalni zarez.

Vrh stranice

Unos u datuma i vremena u ćeliju

 1. Pritisnite ćeliju na radnom listu.

 2. Upišite datum i vrijeme kako slijedi:

  • Da biste unijeli datum, dijelove datuma razdvojite kosom crtom ili crticom. Upišite, npr. 5/9/2002 ili 5-ruj-2002.

  • Da biste unijeli vrijeme u 12-satnom obliku, unesite vrijeme, zatim razmak pa nakon toga a ili p. Npr. 9:00 p. U suprotnom će Excel označiti vrijeme kao prijepodnevno.

   Da biste unijeli trenutni datum i trenutno vrijeme, pritisnite CTRL + SHIVT + ; (točka sa zarezom).

 • Da biste unijeli datum ili vrijeme koje se ažurira na trenutno vrijeme prilikom otvaranja radnog lista, možete koristiti funkcije TODAY i NOW.

 • Kad u ćeliju unesete datum ili vrijeme, prikazuju se u zadanom obliku datuma i vremena na računalu ili u obliku koji ste primijenili na ćeliju prije unosa datuma ili vremena. Zadani oblik datuma i vremena temelji se na postavkama datuma i vremena u dijaloškom okviru Regionalne i jezične mogućnosti (upravljačka ploč). Ako se te postavke na računalu promijene, datum i vrijeme koje niste oblikovali pomoću naredbe Oblikuj ćelije prikazivat će se oblikovani prema tim postavkama.

 • Ako želite primijeniti zadani oblik datuma i vremena, kliknite ćeliju koja sadrži vrijednost datuma ili vremena, a zatim pritisnite CTRL + SHIFT + # ili CTRL + SHIFT + @.

Vrh stranice

Istodobni unos jednakih podataka u nekoliko ćelija

 1. Odaberite ćelije u koje želite unijeti jednake podatke. Ćelije ne moraju biti susjedne.

  Kako biste odabrali

  Učinite ovo

  Jedna ćelija

  Kliknite ćeliju ili pritisnite tipke sa strelicama da biste pomakli ćeliju.

  Raspon ćelija

  Kliknite prvu ćeliju u rasponu, a zatim povucite do zadnje ćelije, a možete i držati pritisnutu tipku SHIFT te pomoću tipki sa strelicama proširiti odabir.

  Možete i odabrati prvu ćeliju u rasponu, a zatim pritisnuti F8 da biste proširili odabir pomoću tipki sa strelicama. Da biste prestali proširivati odabir, ponovno pritisnite F8.

  Velikog raspona ćelija

  Pritisnite prvu ćeliju u rasponu i zatim pritisnite SHIFT nakon čega pritisnite posljednju ćeliju u rasponu. Možete se pomicati kako bi posljednja ćelija postala vidljiva.

  Svih ćelija radnog lista

  Kliknite gumb Odaberi sve.

  Gumb Odaberi sve

  Za odabir čitavog radnog lista također možete pritisnuti CTRL+A.

  Ako radni list sadrži podatke, CTRL+A odabire trenutno područje. Ako još jednom pritisnete CTRL+A, odabrat će se čitav radni list.

  Nesusjednih ćelija ili raspona ćelija

  Odaberite prvu ćeliju ili raspon ćelija, pritisnite CTRL i zatim odaberite druge ćelije ili raspone.

  Možete i odabrati prvu ćeliju ili raspon ćelija, a zatim pritisnuti SHIFT+F8 da biste u odabir dodali ostale nesusjedne ćelije ili raspone. Da biste u odabir prestali dodavati ćelije ili raspone, ponovno pritisnite SHIFT+F8.

  Napomena : Ne možete poništiti odabir ćelija ili raspona ćelija u nesusjednom odabiru bez poništenja čitavog odabira.

  Čitavog retka ili stupca

  Pritisnite zaglavlje retka ili stupca.

  Radni list s prikazanim zaglavljem retka i zaglavljem stupca

  1. Zaglavlje retka

  2. Zaglavlje stupca

  Možete i odabrati ćelije u retku ili stupcu tako da odaberete prvu ćeliju, a zatim pritisnete CTRL+SHIFT+STRELICA (STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO za retke, STRELICA GORE ili STRELICA DOLJE za stupce).

  Ako redak ili stupac sadrže podatke, pomoću kombinacije tipki CTRL+SHIFT+STRELICA možete odabrati redak ili stupac do zadnje ispunjene ćelije. Ako drugi put pritisnete CTRL+SHIFT+STRELICA, odabrat ćete čitav redak ili ćeliju.

  Susjednih redaka ili stupaca

  Pritisnite i povucite preko redaka ili zaglavlja stupaca. Možete i odabrati prvi redak ili stupac i zatim držati SHIFT i pritisnuti posljednji redak ili stupac.

  Nesusjednih redaka ili stupaca

  Pritisnite zaglavlje stupca ili retka prvog retka ili stupca u odabiru; zatim pritisnite i držite CTRL dok pritišćete zaglavlja stupaca i redaka drugih stupaca i redaka koje želite dodati odabiru.

  prva ili zadnja ćelija retka ili stupca

  Odaberite ćeliju u retku ili stupcu, a zatim pritisnite CTRL+STRELICA (STRELICA DESNO ili STRELICA LIJEVO za retke, STRELICA GORE ili STRELICA DOLJE za stupce).

  prva ili zadnja ćelija na radnom listu ili u tablici programa Microsoft Office Excel

  Pritisnite CTRL+HOME da biste odabrali prvu ćeliju na radnom listu ili na Excelovom popisu.

  Pritisnite CTRL+END da biste odabrali posljednju ćeliju na radnom listu ili na Excelovom popisu koji sadrži podatke ili oblikovanja.

  ćelije do zadnje ispunjene ćelije na radnom listu (donji desni kut)

  Odaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite CTRL+SHIFT+END da biste odabir ćelija proširili na zadnju ispunjenu ćeliju na radnom listu (donji desni kut).

  ćelije do početka radnog lista

  Odaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite CTRL+SHIFT+HOME da biste odabir ćelija proširili do početka radnog lista.

  Više ili manje ćelija od trenutnog odabira

  Držite SHIFT dok pritišćete posljednju ćeliju koju želite uključiti u novi odabir. Pravokutnik između aktivna ćelija i ćelije koju ste pritisnuli postaje novi odabir.

  Za poništenje odabira ćelija pritisnite bilo koju ćeliju na radnom listu.

 2. Upišite podatke u aktivnu ćeliju, a zatim pritisnite CTRL+ENTER.

  Jednake podatke u nekoliko ćelija možete unijeti i pomoću držač ispune Odabir grafikona na vrpci , čime se ćelije radnog lista automatski popunjavaju podacima.

  Dodatne informacije potražite u članku Automatski unos podataka u ćelije radnog lista.

Vrh stranice

Istodobni unos jednakih podataka na nekoliko radnih listova

Ako istodobno aktivirate više radnih listova, možete na jedan radni list unijeti nove podatke ili na njemu promijeniti postojeće podatke da bi se te promjene primijenile na iste ćelije na svim odabranim radnim listovima.

 1. Kliknite karticu prvog radnog lista koji sadrži podatke koje želite urediti. Zatim pritisnite i držite tipku CTRL i klikajte kartice ostalih radnih listova na kojima želite sinkronizirati podatke.

  Gumbi za pomicanje po listovima

  Napomena : Ako ne vidite karticu željenog radnog lista, kliknite gumbe za pomicanje po karticama da biste pronašli radni list pa kliknite njegovu karticu. Ako i dalje ne možete pronaći željene kartice radnih listova, pokušajte maksimizirati prozor dokumenta.

 2. Na aktivnom listu odaberite ćeliju ili raspon u kojem želite urediti postojeće podatke ili u koji želite unijeti nove.

  Kako biste odabrali

  Učinite ovo

  Jedna ćelija

  Kliknite ćeliju ili pritisnite tipke sa strelicama da biste pomakli ćeliju.

  Raspon ćelija

  Kliknite prvu ćeliju u rasponu, a zatim povucite do zadnje ćelije, a možete i držati pritisnutu tipku SHIFT te pomoću tipki sa strelicama proširiti odabir.

  Možete i odabrati prvu ćeliju u rasponu, a zatim pritisnuti F8 da biste proširili odabir pomoću tipki sa strelicama. Da biste prestali proširivati odabir, ponovno pritisnite F8.

  Velikog raspona ćelija

  Pritisnite prvu ćeliju u rasponu i zatim pritisnite SHIFT nakon čega pritisnite posljednju ćeliju u rasponu. Možete se pomicati kako bi posljednja ćelija postala vidljiva.

  Svih ćelija radnog lista

  Kliknite gumb Odaberi sve.

  Gumb Odaberi sve

  Za odabir čitavog radnog lista također možete pritisnuti CTRL+A.

  Napomena : Ako radni list sadrži podatke, CTRL+A odabire trenutno područje. Ako još jednom pritisnete CTRL+A, odabrat će se čitav radni list.

  Nesusjednih ćelija ili raspona ćelija

  Odaberite prvu ćeliju ili raspon ćelija, pritisnite CTRL i zatim odaberite druge ćelije ili raspone.

  Možete i odabrati prvu ćeliju ili raspon ćelija, a zatim pritisnuti SHIFT+F8 da biste u odabir dodali ostale nesusjedne ćelije ili raspone. Da biste u odabir prestali dodavati ćelije ili raspone, ponovno pritisnite SHIFT+F8.

  Napomena : Ne možete poništiti odabir ćelija ili raspona ćelija u nesusjednom odabiru bez poništenja čitavog odabira.

  Čitavog retka ili stupca

  Pritisnite zaglavlje retka ili stupca.

  Radni list s prikazanim zaglavljem retka i zaglavljem stupca

  1. Zaglavlje retka

  2. Zaglavlje stupca

  Možete i odabrati ćelije u retku ili stupcu tako da odaberete prvu ćeliju, a zatim pritisnete CTRL+SHIFT+STRELICA (STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO za retke, STRELICA GORE ili STRELICA DOLJE za stupce).

  Napomena : Ako redak ili stupac sadrže podatke, pomoću kombinacije tipki CTRL+SHIFT+STRELICA možete odabrati redak ili stupac do zadnje ispunjene ćelije. Ako drugi put pritisnete CTRL+SHIFT+STRELICA, odabrat ćete čitav redak ili ćeliju.

  Susjednih redaka ili stupaca

  Pritisnite i povucite preko redaka ili zaglavlja stupaca. Možete i odabrati prvi redak ili stupac i zatim držati SHIFT i pritisnuti posljednji redak ili stupac.

  Nesusjednih redaka ili stupaca

  Pritisnite zaglavlje stupca ili retka prvog retka ili stupca u odabiru; zatim pritisnite i držite CTRL dok pritišćete zaglavlja stupaca i redaka drugih stupaca i redaka koje želite dodati odabiru.

  prva ili zadnja ćelija retka ili stupca

  Odaberite ćeliju u retku ili stupcu, a zatim pritisnite CTRL+STRELICA (STRELICA DESNO ili STRELICA LIJEVO za retke, STRELICA GORE ili STRELICA DOLJE za stupce).

  prva ili zadnja ćelija na radnom listu ili u tablici programa Microsoft Office Excel

  Pritisnite CTRL+HOME da biste odabrali prvu ćeliju na radnom listu ili na Excelovom popisu.

  Pritisnite CTRL+END da biste odabrali posljednju ćeliju na radnom listu ili na Excelovom popisu koji sadrži podatke ili oblikovanja.

  ćelije do zadnje ispunjene ćelije na radnom listu (donji desni kut)

  Odaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite CTRL+SHIFT+END da biste odabir ćelija proširili na zadnju ispunjenu ćeliju na radnom listu (donji desni kut).

  ćelije do početka radnog lista

  Odaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite CTRL+SHIFT+HOME da biste odabir ćelija proširili do početka radnog lista.

  Više ili manje ćelija od trenutnog odabira

  Držite SHIFT dok pritišćete posljednju ćeliju koju želite uključiti u novi odabir. Pravokutnik između aktivna ćelija i ćelije koju ste pritisnuli postaje novi odabir.

  Za poništenje odabira ćelija pritisnite bilo koju ćeliju na radnom listu.

 3. U aktivnu ćeliju upišite nove podatke ili uredite podatke koji su već u njoj, a zatim pritisnite ENTER ili tabulator da biste odabir premjestili na sljedeću ćeliju.

 4. Ponavljajte prethodni korak dok ne unesete ili ne uredite sve podatke.

 • Da biste odustali od odabira više radnih listova, kliknite bilo koji neodabrani radni list. Ako ne vidite nijedan neodabrani radni list, možete desnom tipkom miša kliknuti karticu nekog od odabranih radnih listova, a zatim kliknuti Razgrupiraj listove.

 • Kada unesete ili uredite podatke, te se promjene odražavaju na svim odabranim radnim listovima pa tako slučajno možete zamijeniti i podatke koje niste htjeli mijenjati. Da biste to izbjegli, uključite istodobni prikaz svih radnih listova da biste pronašli potencijalne sukobe podataka.

  1. Na kartici Prikaz u grupi Prozor kliknite Novi prozor.

  2. Prebacite se u novi prozor pa kliknite radni list koji želite pogledati.

  3. Za svaki radni list koji želite pogledati ponovite prvi i drugi korak.

  4. Na kartici Prikaz u grupi Prozor kliknite Rasporedi sve, a zatim kliknite željenu mogućnost.
   Da biste prikazali radne listove samo u aktivnoj radnoj knjizi, potvrdite okvir Prozori aktivne radne knjige.

Vrh stranice

Prilagođavanje postavki radnog lista i oblika ćelija

U programu Excel pomoću nekoliko postavki možete pojednostavniti ručni unos. Neke se promjene primjenjuju na sve radne knjige, neke na cijeli radni list, a neke pak samo na ćelije koje odredite.

Promjena smjera tipke Enter

Kad pritisnete TAB za unošenje podataka u nekoliko ćelija u retku, a zatim pritisnete ENTER na kraju retka, po zadanom odabir se pomiče na početak sljedećeg retka.

Pritiskom na tipku ENTER odabir se pomiče za jednu ćeliju prema dolje, a pritiskom na tabulator za jednu ćeliju udesno. Smjer pomicanja tabulatora ne možete promijeniti, no za tipku ENTER možete odrediti drugi smjer. Promjena postavke utječe na cijeli rani list, na sve druge otvorene radne listove, sve otvorene radne knjige i na sve nove radne knjige.

 1. Pritisnite gumb Microsoft Office slika gumba , a zatim Mogućnosti programa Excel.

 2. U kategoriji Napredno, pod Uređivanje odaberite potvrdni okvir Nakon pritiska na tipku Enter, premjesti odabrano, a zatim pritisnite željeni smjer u okviru Smjer.

Promjena širine stupca

U ćeliji se katkad može prikazivati #####. To se događa kad ćelija sadrži broj ili datum, a zbog širine stupca ne mogu se prikazati svi znakovi koji su određeni oblikom. Pretpostavite da je ćelija oblikovana kao datum oblika "dd. mm. gggg." te da sadrži vrijednost 31. 12. 2007., no širina stupca omogućuje prikaz samo šest znakova. U ćeliji će se prikazivati #####. Da biste vidjeli cijeli sadržaj ćelije u trenutnom obliku, morate proširiti stupac.

 1. Kliknite ćeliju za koju želite promijeniti širinu stupca.

 2. Na kartici Polazno u grupi Ćelije kliknite Oblikuj.

  slika vrpce programa excel

 3. Pod Veličina ćelije, učinite nešto od sljedećeg:

  • Za smještaj cijelog teksta u ćeliju pritisnite Automatski prilagodi širinu stupca.

  • Za određivanje veće širine stupca pritisnite Širina stupca, i zatim u okvir Širina stupca upišite željenu širinu stupca.

Napomena : Umjesto povećanja širine stupca možete promijeniti oblik stupnja ili čak samo jedne ćelije. Možete, primjerice, promijeniti oblik datuma tako da se prikazuju samo dan i mjesec (oblik "dd.mm."), npr. 31.12. ili pak broj prikazati u znanstvenom (eksponencijalnom) obliku, npr. 4E+08.

Prelamanje teksta u ćeliji

Tekst u ćeliji možete prikazati u više redaka tako da ga prelomite. Prelamanje teksta u ćeliji ne utječe na druge ćelije.

 1. Kliknite ćeliju u kojoj želite prelomiti tekst.

 2. Na kartici Polazno u grupi Poravnanje kliknite Prelamanje teksta.

  slika trake programa excel

  Napomena : Ako je tekst dugačka riječi, znakovi se neće prelomiti (riječ neće biti podijeljena); umjesto toga možete proširiti stupac ili smanjiti font da biste vidjeli cijeli tekst. Ako se tekst ne vidi nakon prelamanja tekst, možda ćete morati prilagoditi visinu retka. Na kartici Polazno, u grupi Ćelije, klikniteOblik, zatim Velićina ćelija, a potom Samoprilagodi redak.

Promjena oblika broja

Oblikovanje ćelije u programu Excel različito je od podataka pohranjenih u ćeliji. Razlika u prikazu može bitno utjecati na numeričke podatke. Kad se broj koji unesete zaokružuje, primjerice, zaokružuje se samo prikazani broj. Izračuni koriste stvarni broj koji je pohranjen u ćeliji, a ne oblikovani broj koji je prikazan. Zato se izračuni zbog zaokruživanja u jednoj ili više ćelija mogu činiti netočnima.

Kad upišete brojeve u ćeliju, možete promijeniti oblikovanje u kojem se ti brojevi prikazuju.

 1. Kliknite ćeliju koja sadrži brojeve koje želite oblikovati.

 2. Na kartici Polazno u grupi Broj pokažite na Općenito, a zatim kliknite željeni oblik.

  slika trake programa excel

  Savjet : Za odabir oblika broja s popisa dostupnih oblika pritisnite Više, a zatim pritisnite oblik koji želite koristiti na popisu Kategorija.

Oblikovanje broja kao teksta

Brojeve koji se u programu Excel ne smiju izračunavati, npr. telefonske brojeve, možete oblikovati kao tekst tako da na prazne ćelije prije unosa brojeva primijenite oblik teksta.

 1. Odaberite praznu ćeliju.

 2. Na kartici Polazno u grupi Broj pokažite na Općenito, a zatim kliknite Tekst.

  slika trake programa excel

 3. Upišite željene brojeve u oblikovanu ćeliju.

  Napomena : Brojeve koje ste upisali prije primjene oblika teksta na ćelije potrebno je ponovno unijeti u oblikovane ćelije. Za brzo ponovno unošenje brojeva kao teksta odaberite svaku ćeliju, pritisnite F2, a zatim pritisnite ENTER.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×