Ručni upis podataka u ćelije radnog lista

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Kad u programu Excel želite ručno unijeti podatke, na raspolaganju vam je nekoliko mogućnosti. Podatke možete unijeti u jednu ćeliju, u nekoliko ćelija istodobno ili pak na jedan ili na više radni list istodobno. Podaci koje unosite mogu biti brojevi, tekst, datumi ili vremena. Možete ih oblikovati na razne načine, a na raspolaganju vam je i nekoliko mogućnosti koje možete prilagoditi da biste pojednostavnili unos podataka.

U ovoj se temi objašnjava kako pomoću podatkovnog obrasca za unos podataka u radni list. Dodatne informacije o radu s podatkovnim obrascima potražite u članku Dodavanje, uređivanje, pronaći, i brisanje redaka pomoću podatkovnog obrasca.

Važno : Ako ne možete unijeti podatke na radni list niti ih na njemu uređivati, netko je možda zaštitio list da bi spriječio slučajnu promjenu podataka. Na zaštićenom listu možete odabrati ćelije da biste vidjeli podatke, ali u zaključane ćelije ne možete upisivati podatke. Zaštitu radnog lista najčešće ne biste smjeli uklanjati ako vam osoba koja je stvorila list nije za to dala dozvolu. Da biste uklonili zaštitu s radnog lista, u grupi Promjene na kartici Pregled kliknite Ukloni zaštitu lista. Ako je prilikom uključivanja zaštite radnog lista postavljena lozinka, da biste uklonili zaštitu, najprije morate unijeti lozinku.

Što vas zanima?

Unesite tekst ili broj u ćeliji

Unos broja s nepomičnim decimalnim zarezom

Unos datuma i vremena u ćeliju

Unos jednakih podataka u nekoliko ćelija u isto vrijeme

Unos jednakih podataka na nekoliko radnih listova u isto vrijeme

Prilagođavanje postavki radnog lista i oblika ćelija

Promjena smjera tipke ENTER

Promjena širine stupca

Prelamanje teksta u ćeliji

Promjena oblika broja

Oblikovanje broja kao teksta

Unos teksta i broja u ćeliju

 1. Pritisnite ćeliju na radnom listu.

 2. Upišite brojeve ili tekst koji želite unijeti, a zatim pritisnite tipku ENTER ili TAB.

  Da biste podatke unijeli u novi redak unutar ćelije, unesite prijelom retka pritiskom na kombinaciju tipki ALT + ENTER.

Vrh stranice

Unos broja s nepomičnim decimalnim zarezom

 1. Na kartici Datoteka kliknite Mogućnosti.

 2. Pritisnite Napredno, a zatim pod Mogućnosti uređivanja odaberite potvrdni okvir Automatsko unošenje decimalnog zareza.

 3. U okvir Mjesta unesite pozitivni broj za znamenke desno od decimalnog zareza ili negativni broj za znamenke lijevo od decimalnog zareza.

  Ako, primjerice, unesete 3 u okvir Mjesta, a zatim u ćeliju upišete 2834, vrijednost će se prikazivati kao 2,834. Ako u okvir Mjesta unesete -3, a zatim upišete 283, vrijednost će biti 283000.

 4. Na radnom listu pritisnite ćeliju, a zatim unesite željeni broj.

  Napomena    Koje ste u ćelije unijeli prije odabira mogućnosti određeni broj decimala ne utječe na podatke.

  Želite li privremeno zanemariti mogućnost Određeni broj decimala, kod unosa broja upišite decimalni zarez.

Vrh stranice

Unos datuma i vremena u ćeliju

 1. Pritisnite ćeliju na radnom listu.

 2. Upišite datum i vrijeme kako slijedi:

  • Da biste unijeli datum, dijelove datuma razdvojite kosom crtom ili crticom. Upišite, npr. 5/9/2002 ili 5-ruj-2002.

  • Unos vremena koja se temelji na 12-satni prikaz, unesite vrijeme slijedi razmak, a zatim upišite na ili p nakon vremena; na primjer, 9:00 p. U suprotnom Excel unosi vrijeme kao AM.

   Da biste unijeli trenutni datum i vrijeme, pritisnite CTRL + SHIFT +; (točka sa zarezom).

Napomena : 

 • Da biste unijeli datum ili vrijeme koje se ažurira na trenutno kada ponovno otvorite radni list, možete koristiti funkcije DANAS i NOW .

 • Prilikom unosa datuma i vremena u ćeliju, ona se pojavljuje u zadanom datuma ili vremena oblik za vaše računalo ili u obliku koji je primijenjeno na ćeliju prije unošenja datuma ili vremena. Zadani oblik datuma i vremena temelji se na stranici Postavke datuma i vremena u dijaloškom okviru Regionalne i jezične odrednice (Upravljačka ploča). Ako su promijenjene ove postavke na vašem računalu, datume i vremena u radnim knjigama koje nisu oblikovani pomoću naredbe za Oblikovanje ćelija prikazuju se ovisno o tim postavkama.

 • Primijeniti zadani oblik datuma ili vremena, kliknite ćeliju koja sadrži vrijednost datuma ili vremena, a zatim pritisnite CTRL + SHIFT + # ili CTRL + SHIFT + @.

Vrh stranice

Istodobni unos jednakih podataka u nekoliko ćelija

 1. Odaberite ćelije u koje želite upisati iste podatke. Ćelije ne moraju biti susjedne.

Kako biste odabrali

Učinite ovo

Jedna ćelija

Kliknite ćeliju ili pritisnite tipke sa strelicama da biste pomakli ćeliju.

Raspon ćelija

Kliknite prvu ćeliju u rasponu, a zatim povucite do zadnje ćelije, a možete i držati pritisnutu tipku SHIFT te pomoću tipki sa strelicama proširiti odabir.

Možete i odabrati prvu ćeliju u rasponu, a zatim pritisnuti F8 da biste proširili odabir pomoću tipki sa strelicama. Da biste prestali proširivati odabir, ponovno pritisnite F8.

Velikog raspona ćelija

Pritisnite prvu ćeliju u rasponu i zatim pritisnite SHIFT nakon čega pritisnite posljednju ćeliju u rasponu. Možete se pomicati kako bi posljednja ćelija postala vidljiva.

Svih ćelija radnog lista

Kliknite gumb Odaberi sve.

Gumb Odaberi sve

Za odabir čitavog radnog lista također možete pritisnuti CTRL+A.

Ako radni list sadrži podatke, CTRL+A odabire trenutno područje. Ako još jednom pritisnete CTRL+A, odabrat će se čitav radni list.

Nesusjednih ćelija ili raspona ćelija

Odaberite prvu ćeliju ili raspon ćelija, pritisnite CTRL i zatim odaberite druge ćelije ili raspone.

Možete i odabrati prvu ćeliju ili raspon ćelija, a zatim pritisnuti SHIFT+F8 da biste u odabir dodali ostale nesusjedne ćelije ili raspone. Da biste u odabir prestali dodavati ćelije ili raspone, ponovno pritisnite SHIFT+F8.

Napomena : Ne možete poništiti odabir ćelija ili raspona ćelija u nesusjednom odabiru bez poništenja čitavog odabira.

Čitavog retka ili stupca

Pritisnite zaglavlje retka ili stupca.

Radni list s prikazanim zaglavljem retka i zaglavljem stupca

1. Zaglavlje retka

2. Zaglavlje stupca

Možete i odabrati ćelije u retku ili stupcu tako da odaberete prvu ćeliju, a zatim pritisnete CTRL+SHIFT+STRELICA (STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO za retke, STRELICA GORE ili STRELICA DOLJE za stupce).

Ako redak ili stupac sadrže podatke, pomoću kombinacije tipki CTRL+SHIFT+STRELICA možete odabrati redak ili stupac do zadnje ispunjene ćelije. Ako drugi put pritisnete CTRL+SHIFT+STRELICA, odabrat ćete čitav redak ili ćeliju.

Susjednih redaka ili stupaca

Pritisnite i povucite preko redaka ili zaglavlja stupaca. Možete i odabrati prvi redak ili stupac i zatim držati SHIFT i pritisnuti posljednji redak ili stupac.

Nesusjednih redaka ili stupaca

Pritisnite zaglavlje stupca ili retka prvog retka ili stupca u odabiru; zatim pritisnite i držite CTRL dok pritišćete zaglavlja stupaca i redaka drugih stupaca i redaka koje želite dodati odabiru.

prva ili zadnja ćelija retka ili stupca

Odaberite ćeliju u retku ili stupcu, a zatim pritisnite CTRL+STRELICA (STRELICA DESNO ili STRELICA LIJEVO za retke, STRELICA GORE ili STRELICA DOLJE za stupce).

prva ili zadnja ćelija na radnom listu ili u tablici programa Microsoft Office Excel

Pritisnite CTRL+HOME da biste odabrali prvu ćeliju na radnom listu ili na Excelovom popisu.

Pritisnite CTRL+END da biste odabrali posljednju ćeliju na radnom listu ili na Excelovom popisu koji sadrži podatke ili oblikovanja.

ćelije do zadnje ispunjene ćelije na radnom listu (donji desni kut)

Odaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite CTRL+SHIFT+END da biste odabir ćelija proširili na zadnju ispunjenu ćeliju na radnom listu (donji desni kut).

ćelije do početka radnog lista

Odaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite CTRL+SHIFT+HOME da biste odabir ćelija proširili do početka radnog lista.

Više ili manje ćelija od trenutnog odabira

Držite SHIFT dok pritišćete posljednju ćeliju koju želite uključiti u novi odabir. Pravokutnik između aktivna ćelija i ćelije koju ste pritisnuli postaje novi odabir.

Za poništenje odabira ćelija pritisnite bilo koju ćeliju na radnom listu.

 1. Upišite podatke u aktivnu ćeliju, a zatim pritisnite CTRL+ENTER.

  Možete unijeti i istih podataka u nekoliko ćelija pomoću držač ispune Odabir grafikona na vrpci za automatsko ispunjavanje ćelija radnog lista podacima.

  Dodatne informacije potražite u članku automatski unos podataka u ćelije radnog lista.

Vrh stranice

Istodobni unos jednakih podataka na nekoliko radnih listova

Tako da više radnih listova aktivan u isto vrijeme, možete unijeti nove podatke ili promijenili postojeći podaci na jednom radnom listu, a promjene će se primijeniti na iste ćelije na sve odabrane radne listove.

 1. Kliknite karticu prvog radnog lista koji sadrži podatke koje želite urediti. Zatim, držeći tipku CTRL dok klikate kartice drugim radnim listovima u kojem želite sinkronizirati s podacima.

  Gumbi za pomicanje po listovima

  Napomena : Ako ne vidite karticu željenog radnog lista, kliknite gumbe za pomicanje po karticama da biste pronašli radni list pa kliknite njegovu karticu. Ako i dalje ne možete pronaći željene kartice radnih listova, pokušajte maksimizirati prozor dokumenta.

 2. Na aktivnom radnom listu odaberite ćeliju ili raspon u kojoj želite urediti postojeće ili unesite nove podatke.

Kako biste odabrali

Učinite ovo

Jedna ćelija

Kliknite ćeliju ili pritisnite tipke sa strelicama da biste pomakli ćeliju.

Raspon ćelija

Kliknite prvu ćeliju u rasponu, a zatim povucite do zadnje ćelije, a možete i držati pritisnutu tipku SHIFT te pomoću tipki sa strelicama proširiti odabir.

Možete i odabrati prvu ćeliju u rasponu, a zatim pritisnuti F8 da biste proširili odabir pomoću tipki sa strelicama. Da biste prestali proširivati odabir, ponovno pritisnite F8.

Velikog raspona ćelija

Pritisnite prvu ćeliju u rasponu i zatim pritisnite SHIFT nakon čega pritisnite posljednju ćeliju u rasponu. Možete se pomicati kako bi posljednja ćelija postala vidljiva.

Svih ćelija radnog lista

Kliknite gumb Odaberi sve.

Gumb Odaberi sve

Za odabir čitavog radnog lista također možete pritisnuti CTRL+A.

Ako radni list sadrži podatke, CTRL+A odabire trenutno područje. Ako još jednom pritisnete CTRL+A, odabrat će se čitav radni list.

Nesusjednih ćelija ili raspona ćelija

Odaberite prvu ćeliju ili raspon ćelija, pritisnite CTRL i zatim odaberite druge ćelije ili raspone.

Možete i odabrati prvu ćeliju ili raspon ćelija, a zatim pritisnuti SHIFT+F8 da biste u odabir dodali ostale nesusjedne ćelije ili raspone. Da biste u odabir prestali dodavati ćelije ili raspone, ponovno pritisnite SHIFT+F8.

Napomena : Ne možete poništiti odabir ćelija ili raspona ćelija u nesusjednom odabiru bez poništenja čitavog odabira.

Čitavog retka ili stupca

Pritisnite zaglavlje retka ili stupca.

Radni list s prikazanim zaglavljem retka i zaglavljem stupca

1. Zaglavlje retka

2. Zaglavlje stupca

Možete i odabrati ćelije u retku ili stupcu tako da odaberete prvu ćeliju, a zatim pritisnete CTRL+SHIFT+STRELICA (STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO za retke, STRELICA GORE ili STRELICA DOLJE za stupce).

Ako redak ili stupac sadrže podatke, pomoću kombinacije tipki CTRL+SHIFT+STRELICA možete odabrati redak ili stupac do zadnje ispunjene ćelije. Ako drugi put pritisnete CTRL+SHIFT+STRELICA, odabrat ćete čitav redak ili ćeliju.

Susjednih redaka ili stupaca

Pritisnite i povucite preko redaka ili zaglavlja stupaca. Možete i odabrati prvi redak ili stupac i zatim držati SHIFT i pritisnuti posljednji redak ili stupac.

Nesusjednih redaka ili stupaca

Pritisnite zaglavlje stupca ili retka prvog retka ili stupca u odabiru; zatim pritisnite i držite CTRL dok pritišćete zaglavlja stupaca i redaka drugih stupaca i redaka koje želite dodati odabiru.

prva ili zadnja ćelija retka ili stupca

Odaberite ćeliju u retku ili stupcu, a zatim pritisnite CTRL+STRELICA (STRELICA DESNO ili STRELICA LIJEVO za retke, STRELICA GORE ili STRELICA DOLJE za stupce).

prva ili zadnja ćelija na radnom listu ili u tablici programa Microsoft Office Excel

Pritisnite CTRL+HOME da biste odabrali prvu ćeliju na radnom listu ili na Excelovom popisu.

Pritisnite CTRL+END da biste odabrali posljednju ćeliju na radnom listu ili na Excelovom popisu koji sadrži podatke ili oblikovanja.

ćelije do zadnje ispunjene ćelije na radnom listu (donji desni kut)

Odaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite CTRL+SHIFT+END da biste odabir ćelija proširili na zadnju ispunjenu ćeliju na radnom listu (donji desni kut).

ćelije do početka radnog lista

Odaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite CTRL+SHIFT+HOME da biste odabir ćelija proširili do početka radnog lista.

Više ili manje ćelija od trenutnog odabira

Držite SHIFT dok pritišćete posljednju ćeliju koju želite uključiti u novi odabir. Pravokutnik između aktivna ćelija i ćelije koju ste pritisnuli postaje novi odabir.

Za poništenje odabira ćelija pritisnite bilo koju ćeliju na radnom listu.

 1. U aktivnu ćeliju upišite nove podatke ili urediti postojeće podatke, a zatim pritisnite tipku ENTER ili TAB da biste se premjestili na sljedeću ćeliju.

  Promjene će se primijeniti na sve odabrane radne listove.

 2. Ponavljajte prethodni korak dok ne unesete ili ne uredite sve podatke.

Napomena : 

 • Da biste odustali od odabira više radnih listova, kliknite bilo koji neodabrani radni list. Ako ne vidite nijedan neodabrani radni list, možete desnom tipkom miša kliknuti karticu nekog od odabranih radnih listova, a zatim kliknuti Razgrupiraj listove.

 • Kada unesete ili uredite podatke, te se promjene odražavaju na svim odabranim radnim listovima pa tako slučajno možete zamijeniti i podatke koje niste htjeli mijenjati. Da biste to izbjegli, uključite istodobni prikaz svih radnih listova da biste pronašli potencijalne sukobe podataka.

  1. Na kartici Prikaz, u grupi Prozor pritisnite Novi prozor.

  2. Prebacite se u novi prozor pa kliknite radni list koji želite pogledati.

  3. Ponovite korake 1 i 2 za svaki radni list koji želite prikazati.

  4. Na kartici Prikaz u grupi Prozor kliknite Razmještaj svih elemenata, a zatim željenu mogućnost.

  5. Da biste vidjeli samo radne listove u aktivnoj radnoj knjizi, u dijaloškom okviru Razmještaj prozora potvrdite okvir Prozori aktivne radne knjige.

Vrh stranice

Prilagođavanje postavki radnog lista i oblika ćelija

U programu Excel pomoću nekoliko postavki možete pojednostavniti ručni unos. Neke se promjene primjenjuju na sve radne knjige, neke na cijeli radni list, a neke pak samo na ćelije koje odredite.

Promjena smjera tipke ENTER

Kada pritisnete tipku TAB za unos podataka u nekoliko ćelija u retku, a zatim pritisnite tipku ENTER na kraju tom retku po zadanom odabir se pomiče na početak u sljedeći redak.

Pritiskom na ENTER se odabir premješta prema dolje unutar ćelije, a zatim pritisnite TAB pomiče odabira za jednu ćeliju udesno. Ne možete promijeniti smjer kretanja za tipku TAB, ali možete odrediti različite smjera tipke ENTER. Promjena ove postavke utjecat će na cijeli radni list, bilo koje druge otvorene radne listove, sve ostale otvorene radne knjige i sve nove radne knjige.

 1. Na kartici Datoteka kliknite Mogućnosti.

 2. U kategoriji Napredno u odjeljku Mogućnosti uređivanja potvrdite okvir Nakon pritiska na tipku Enter premjesti odabrano, a zatim u okviru Smjer kliknite željeni smjer.

Promjena širine stupca

U ćeliji se katkad može prikazivati #####. To se događa kad ćelija sadrži broj ili datum, a zbog širine stupca ne mogu se prikazati svi znakovi koji su određeni oblikom. Pretpostavite da je ćelija oblikovana kao datum oblika "dd. mm. gggg." te da sadrži vrijednost 31. 12. 2007., no širina stupca omogućuje prikaz samo šest znakova. U ćeliji će se prikazivati #####. Da biste vidjeli cijeli sadržaj ćelije u trenutnom obliku, morate proširiti stupac.

 1. Pritisnite ćeliju za koju želite promijeniti širinu stupca.

 2. Na kartici Početna stranica, u grupi Ćelije pritisnite Oblikovanje.

  Slika vrpce programa Excel

 3. Pod Veličina ćelije, učinite nešto od sljedećeg:

  • Za smještaj cijelog teksta u ćeliju pritisnite Automatski prilagodi širinu stupca.

  • Za određivanje veće širine stupca pritisnite Širina stupca, i zatim u okvir Širina stupca upišite željenu širinu stupca.

Umjesto povećanja širine stupca možete promijeniti oblik stupnja ili čak samo jedne ćelije. Možete, primjerice, promijeniti oblik datuma tako da se prikazuju samo dan i mjesec (oblik "dd.mm."), npr. 31.12. ili pak broj prikazati u znanstvenom (eksponencijalnom) obliku, npr. 4E+08.

Prelamanje teksta u ćeliji

Tekst u ćeliji možete prikazati u više redaka tako da ga prelomite. Prelamanje teksta u ćeliji ne utječe na druge ćelije.

 1. Pritisnite ćeliju u kojoj želite prelomiti tekst.

 2. Na kartici Polazno u grupi Poravnanje kliknite Prelamanje teksta.

  Slika vrpce programa Excel

  Napomena : Ako je tekst dugačke riječi, znakovi se neće prelomiti (riječ neće se podijeliti); Umjesto toga možete proširiti stupac ili smanjivanje veličine fonta da biste vidjeli cijeli tekst. Ako nakon prelamanje teksta, sav tekst, nije vidljiv, možda ćete morati prilagoditi visinu retka. Na kartici Polazno u grupi ćelije kliknite Oblikovanje, a zatim u odjeljku Veličina ćelije kliknite Samoprilagodi retka.

Savjet : Dodatne informacije o prelamanju teksta potražite u članku prelamanje teksta u ćeliji.

Promjena oblika broja

Oblikovanje ćelije u programu Excel različito je od podataka pohranjenih u ćeliji. Razlika u prikazu može bitno utjecati na numeričke podatke. Kad se broj koji unesete zaokružuje, primjerice, zaokružuje se samo prikazani broj. Izračuni koriste stvarni broj koji je pohranjen u ćeliji, a ne oblikovani broj koji je prikazan. Zato se izračuni zbog zaokruživanja u jednoj ili više ćelija mogu činiti netočnima.

Nakon upisivanja brojeva u ćeliju možete promijeniti oblik njihovog prikaza.

 1. Pritisnite ćeliju koja sadrži brojeve koje želite oblikovati.

 2. Na kartici Polazno u grupi Broj kliknite strelicu uz okvir Oblik broja, a zatim željeno oblikovanje.

  popis oblik broja u grupi broj na kartici polazno

  Za odabir oblika broja s popisa dostupnih oblika pritisnite Više, a zatim pritisnite oblik koji želite koristiti na popisu Kategorija.

Oblikovanje broja kao teksta

Brojeve koji se u programu Excel ne smiju izračunavati, npr. telefonske brojeve, možete oblikovati kao tekst tako da na prazne ćelije prije unosa brojeva primijenite oblik teksta.

 1. Odaberite praznu ćeliju

 2. Na kartici Polazno u grupi Broj kliknite strelicu pokraj okvira Oblik broja, a zatim kliknite Tekst.

  popis oblik broja u grupi broj na kartici polazno

 3. Upišite željene brojeve u oblikovanu ćeliju.

  Napomena : Brojevi koje ste unijeli prije primjene oblika teksta na ćelije moraju se unijeti ponovno u oblikovane ćelije. Da biste brzo ponovno unošenje brojeva kao teksta, odaberite svaku ćeliju, pritisnite F2 i zatim pritisnite tipku ENTER.

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×