Ručni unos podataka u ćelije radnog lista

Ručni unos podataka u ćelije radnog lista

Kad u programu Excel želite ručno unijeti podatke, na raspolaganju vam je nekoliko mogućnosti. Podatke možete unijeti u jednu ćeliju, u nekoliko ćelija istodobno ili pak na jedan ili na više radni list istodobno. Podaci koje unosite mogu biti brojevi, tekst, datumi ili vremena. Možete ih oblikovati na razne načine, a na raspolaganju vam je i nekoliko mogućnosti koje možete prilagoditi da biste pojednostavnili unos podataka.

U ovoj se temi ne objašnjava unos podataka na radni list pomoću podatkovnog obrasca. Dodatne informacije o radu s podatkovnim obrascima potražite u članku Dodavanje, uređivanje, traženje i brisanje redaka pomoću podatkovnog obrasca.

Važno : Ako ne možete unijeti podatke na radni list niti ih na njemu uređivati, netko je možda zaštitio list da bi spriječio slučajnu promjenu podataka. Na zaštićenom listu možete odabrati ćelije da biste vidjeli podatke, ali u zaključane ćelije ne možete upisivati podatke. Zaštitu radnog lista najčešće ne biste smjeli uklanjati ako vam osoba koja je stvorila list nije za to dala dozvolu. Da biste uklonili zaštitu s radnog lista, u grupi Promjene na kartici Pregled kliknite Ukloni zaštitu lista. Ako je prilikom uključivanja zaštite radnog lista postavljena lozinka, da biste uklonili zaštitu, najprije morate unijeti lozinku.

Što vas zanima?

Unos teksta i broja u ćeliju

Unos broja s nepomičnim decimalnim zarezom

Unos datuma i vremena u ćeliju

Istodobni unos jednakih podataka u nekoliko ćelija

Istodobni unos jednakih podataka na nekoliko radnih listova

Prilagođavanje postavki radnog lista i oblika ćelija

Promjena smjera tipke Enter

Promjena širine stupca

Prelamanje teksta u ćeliji

Promjena oblika broja

Oblikovanje broja kao teksta

Unos teksta i broja u ćeliju

 1. Na radnom listu kliknite neku ćeliju.

 2. Upišite brojeve ili tekst koji želite unijeti pa pritisnite Enter ili Tab.

  Da biste podatke unijeli u novi redak unutar ćelije, unesite prijelom retka pritiskom na kombinaciju tipki Alt + Enter.

Vrh stranice

Unos broja s nepomičnim decimalnim zarezom

 1. Na kartici Datoteka kliknite Mogućnosti.

 2. Kliknite Napredno, a zatim u odjeljku Mogućnosti uređivanja potvrdite okvir Automatski umetni decimalni zarez.

 3. U okvir Mjesta unesite pozitivan broj za znamenke desno od decimalnog zareza ili negativan broj za znamenke lijevo od decimalnog zareza.

  Ako, primjerice, unesete 3 u okvir Mjesta, a zatim u ćeliju upišete 2834, vrijednost će se prikazivati kao 2,834. Ako u okvir Mjesta unesete -3, a zatim upišete 283, vrijednost će biti 283000.

 4. Kliknite neku ćeliju na radnom listu i unesite željeni broj.

  To ne utječe na podatke koje ste u ćelije unijeli prije odabira mogućnosti Određeni broj decimala.

  Da biste privremeno nadjačali mogućnost Određeni broj decimala, prilikom unosa broja upišite decimalni zarez.

Vrh stranice

Unos datuma i vremena u ćeliju

 1. Na radnom listu kliknite neku ćeliju.

 2. Na sljedeći način upišite datum ili vrijeme:

  • Da biste unijeli datum, dijelove datuma razdvojite kosom crtom ili crticom. Upišite, npr. 5/9/2002 ili 5-ruj-2002.

  • Da biste unijeli vrijeme u 12-satnom obliku, unesite vrijeme, zatim razmak pa nakon toga a ili p. Npr. 9:00 p. U suprotnom će Excel označiti vrijeme kao prijepodnevno.

   Da biste unijeli trenutni datum i trenutno vrijeme, pritisnite Ctrl+Shift+; (točka sa zarezom).

 • Da biste unijeli datum ili vrijeme koje se ažurira na trenutno vrijeme prilikom otvaranja radnog lista, možete koristiti funkcije TODAY i NOW.

 • Kad u ćeliju unesete datum ili vrijeme, prikazuju se u zadanom obliku datuma i vremena na računalu ili u obliku koji ste primijenili na ćeliju prije unosa datuma ili vremena. Zadani oblik datuma i vremena temelji se na postavkama datuma i vremena u dijaloškom okviru Regionalne i jezične mogućnosti (upravljačka ploča, Sat, jezik i regija). Ako se te postavke na računalu promijene, datum i vrijeme koje niste oblikovali pomoću naredbe Oblikuj ćelije prikazivat će se oblikovani prema tim postavkama.

 • Ako želite primijeniti zadani oblik datuma i vremena, kliknite ćeliju koja sadrži vrijednost datuma ili vremena, a zatim pritisnite Ctrl+Shift+# ili Ctrl+Shift+@.

Vrh stranice

Istodobni unos jednakih podataka u nekoliko ćelija

 1. Odaberite ćelije u koje želite unijeti jednake podatke. Ćelije ne moraju biti susjedne.

  Odabir ćelija

  Željeni odabir

  Akcija

  jedna ćelija

  Kliknite ćeliju ili pomoću tipki sa strelicama prijeđite na nju.

  Raspon ćelija

  Kliknite prvu ćeliju u rasponu, a zatim povucite do posljednje ćelije ili, držeći pritisnutu tipku Shift, pomoću tipki sa strelicama proširite odabir.

  Možete i odabrati prvu ćeliju u rasponu, a zatim pritisnuti F8 da biste proširili odabir pomoću tipki sa strelicama. Da biste prestali proširivati odabir, ponovno pritisnite F8.

  Velik raspon ćelija

  Kliknite prvu ćeliju u rasponu, a zatim, držeći pritisnutu tipku SHIFT, kliknite posljednju ćeliju u rasponu. Možete se pomicati da bi posljednja ćelija postala vidljiva.

  Sve ćelije radnog lista

  Kliknite gumb Odaberi sve.

  Gumb Odaberi sve

  Da biste odabrali cijeli radni list, možete pritisnuti i Ctrl + A.

  Ako radni list sadrži podatke, tipkovni prečac Ctrl + A omogućuje odabir trenutnog područja. Pritiskom na tipke Ctrl + A po drugi put odabire se cijeli radni list.

  Nesusjedne ćelije ili rasponi ćelija

  Odaberite prvu ćeliju ili raspon ćelija pa, držeći pritisnutu tipku Ctrl, odaberite druge ćelije ili raspone.

  Možete i odabrati prvu ćeliju ili raspon ćelija, a zatim pritisnuti Shift + F8 da biste u odabir dodali ostale nesusjedne ćelije ili raspone. Da biste u odabir prestali dodavati ćelije ili raspone, ponovno pritisnite Shift + F8.

  Napomena : Odabir ćelija ili raspona ćelija u nesusjednom odabiru ne možete poništiti, a da pritom ne poništite čitav odabir.

  čitav redak ili stupac

  Kliknite naslov retka ili stupca.

  Zaglavlja na radnom listu

  1. naslov retka

  2. Zaglavlje stupca

  Možete i odabrati ćelije u retku ili stupcu tako da odaberete prvu ćeliju, a zatim pritisnete Ctrl + Shift + strelica (strelica lijevo ili strelica desno za retke, a strelica gore ili strelica dolje za stupce).

  Ako redak ili stupac sadrže podatke, pomoću kombinacije tipki Ctrl + Shift + strelica možete odabrati redak ili stupac do posljednje ispunjene ćelije. Ako drugi put pritisnete Ctrl + Shift + strelica, odabrat ćete cijeli redak ili stupac.

  Susjedni reci ili stupci

  Povucite preko redaka ili zaglavlja stupaca. Možete i odabrati prvi redak ili stupac pa, držeći pritisnutu tipku Shift, kliknuti posljednji redak ili stupac.

  Nesusjedni reci ili stupci

  Kliknite zaglavlje prvog retka ili stupca u odabiru pa, držeći pritisnutu tipku Ctrl, klikajte zaglavlja drugih stupaca i redaka koje želite dodati u odabir.

  Prva ili posljednja ćelija u retku ili stupcu

  Odaberite neku ćeliju u retku ili stupcu, a zatim pritisnite Ctrl + strelica (strelicu desno ili strelicu lijevo za retke, a strelicu gore ili strelicu dolje za stupce).

  Prva ili posljednja ćelija na radnom listu ili u tablici programa Microsoft Office Excel

  Pritisnite Ctrl + Home da biste odabrali prvu ćeliju na radnom listu ili na popisu programa Excel.

  Pritisnite Ctrl + End da biste odabrali posljednju ćeliju na radnom listu ili na popisu programa Excel koja sadrži podatke ili oblikovanja.

  Ćelije do posljednje ispunjene ćelije na radnom listu (donji desni kut)

  Odaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite Ctrl + Shift + End da biste odabir ćelija proširili na zadnju ispunjenu ćeliju na radnom listu (donji desni kut).

  ćelije do početka radnog lista

  Odaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite Ctrl + Shift + Home da biste odabir ćelija proširili do početka radnog lista.

  više ili manje ćelija od trenutnog odabira

  Držeći pritisnutu tipku Shift, kliknite posljednju ćeliju koju želite uvrstiti u novi odabir. Pravokutni raspon između aktivna ćelija i ćelije koju kliknete postaje novi odabir.

  Da biste poništili odabir ćelija, kliknite bilo koju ćeliju na radnom listu.

 2. Upišite podatke u aktivnu ćeliju, a zatim pritisnite Ctrl+Enter.

  Jednake podatke u nekoliko ćelija možete unijeti i pomoću držač ispune Odabir grafikona na vrpci , čime se ćelije radnog lista automatski popunjavaju podacima.

  Dodatne informacije potražite u članku Automatski unos podataka u ćelije radnog lista.

Vrh stranice

Istodobni unos jednakih podataka na nekoliko radnih listova

Ako istodobno aktivirate više radnih listova, možete na jedan radni list unijeti nove podatke ili na njemu promijeniti postojeće podatke da bi se te promjene primijenile na iste ćelije na svim odabranim radnim listovima.

 1. Kliknite karticu prvog radnog lista koji sadrži podatke koje želite urediti. Zatim pritisnite i držite tipku Ctrl i klikajte kartice ostalih radnih listova na kojima želite sinkronizirati podatke.

  Gumbi za pomicanje po karticama

  Napomena : Ako ne vidite karticu željenog radnog lista, kliknite gumbe za pomicanje po karticama da biste pronašli radni list pa kliknite njegovu karticu. Ako i dalje ne možete pronaći željene kartice radnih listova, pokušajte maksimizirati prozor dokumenta.

 2. Na aktivnom radnom listu odaberite raspon ili ćeliju u kojoj želite urediti postojeće podatke ili u koji želite unijeti nove.

  Odabir ćelija

  Željeni odabir

  Akcija

  jedna ćelija

  Kliknite ćeliju ili pomoću tipki sa strelicama prijeđite na nju.

  Raspon ćelija

  Kliknite prvu ćeliju u rasponu, a zatim povucite do posljednje ćelije ili, držeći pritisnutu tipku Shift, pomoću tipki sa strelicama proširite odabir.

  Možete i odabrati prvu ćeliju u rasponu, a zatim pritisnuti F8 da biste proširili odabir pomoću tipki sa strelicama. Da biste prestali proširivati odabir, ponovno pritisnite F8.

  Velik raspon ćelija

  Kliknite prvu ćeliju u rasponu, a zatim, držeći pritisnutu tipku SHIFT, kliknite posljednju ćeliju u rasponu. Možete se pomicati da bi posljednja ćelija postala vidljiva.

  Sve ćelije radnog lista

  Kliknite gumb Odaberi sve.

  Gumb Odaberi sve

  Da biste odabrali cijeli radni list, možete pritisnuti i Ctrl + A.

  Ako radni list sadrži podatke, tipkovni prečac Ctrl + A omogućuje odabir trenutnog područja. Pritiskom na tipke Ctrl + A po drugi put odabire se cijeli radni list.

  Nesusjedne ćelije ili rasponi ćelija

  Odaberite prvu ćeliju ili raspon ćelija pa, držeći pritisnutu tipku Ctrl, odaberite druge ćelije ili raspone.

  Možete i odabrati prvu ćeliju ili raspon ćelija, a zatim pritisnuti Shift + F8 da biste u odabir dodali ostale nesusjedne ćelije ili raspone. Da biste u odabir prestali dodavati ćelije ili raspone, ponovno pritisnite Shift + F8.

  Napomena : Odabir ćelija ili raspona ćelija u nesusjednom odabiru ne možete poništiti, a da pritom ne poništite čitav odabir.

  čitav redak ili stupac

  Kliknite naslov retka ili stupca.

  Zaglavlja na radnom listu

  1. naslov retka

  2. Zaglavlje stupca

  Možete i odabrati ćelije u retku ili stupcu tako da odaberete prvu ćeliju, a zatim pritisnete Ctrl + Shift + strelica (strelica lijevo ili strelica desno za retke, a strelica gore ili strelica dolje za stupce).

  Ako redak ili stupac sadrže podatke, pomoću kombinacije tipki Ctrl + Shift + strelica možete odabrati redak ili stupac do posljednje ispunjene ćelije. Ako drugi put pritisnete Ctrl + Shift + strelica, odabrat ćete cijeli redak ili stupac.

  Susjedni reci ili stupci

  Povucite preko redaka ili zaglavlja stupaca. Možete i odabrati prvi redak ili stupac pa, držeći pritisnutu tipku Shift, kliknuti posljednji redak ili stupac.

  Nesusjedni reci ili stupci

  Kliknite zaglavlje prvog retka ili stupca u odabiru pa, držeći pritisnutu tipku Ctrl, klikajte zaglavlja drugih stupaca i redaka koje želite dodati u odabir.

  Prva ili posljednja ćelija u retku ili stupcu

  Odaberite neku ćeliju u retku ili stupcu, a zatim pritisnite Ctrl + strelica (strelicu desno ili strelicu lijevo za retke, a strelicu gore ili strelicu dolje za stupce).

  Prva ili posljednja ćelija na radnom listu ili u tablici programa Microsoft Office Excel

  Pritisnite Ctrl + Home da biste odabrali prvu ćeliju na radnom listu ili na popisu programa Excel.

  Pritisnite Ctrl + End da biste odabrali posljednju ćeliju na radnom listu ili na popisu programa Excel koja sadrži podatke ili oblikovanja.

  Ćelije do posljednje ispunjene ćelije na radnom listu (donji desni kut)

  Odaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite Ctrl + Shift + End da biste odabir ćelija proširili na zadnju ispunjenu ćeliju na radnom listu (donji desni kut).

  ćelije do početka radnog lista

  Odaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite Ctrl + Shift + Home da biste odabir ćelija proširili do početka radnog lista.

  više ili manje ćelija od trenutnog odabira

  Držeći pritisnutu tipku Shift, kliknite posljednju ćeliju koju želite uvrstiti u novi odabir. Pravokutni raspon između aktivna ćelija i ćelije koju kliknete postaje novi odabir.

  Da biste poništili odabir ćelija, kliknite bilo koju ćeliju na radnom listu.

 3. U aktivnu ćeliju upišite nove podatke ili uredite podatke koji su već u njoj, a zatim pritisnite Enter ili Tab da biste odabir premjestili na sljedeću ćeliju.

  Promjene će se primijeniti na sve odabrane radne listove.

 4. Ponavljajte prethodni korak dok ne unesete ili ne uredite sve podatke.

 • Da biste odustali od odabira više radnih listova, kliknite bilo koji neodabrani radni list. Ako ne vidite nijedan neodabrani radni list, možete desnom tipkom miša kliknuti karticu nekog od odabranih radnih listova, a zatim kliknuti Razgrupiraj listove.

 • Kada unesete ili uredite podatke, te se promjene odražavaju na svim odabranim radnim listovima pa tako slučajno možete zamijeniti i podatke koje niste htjeli mijenjati. Da biste to izbjegli, uključite istodobni prikaz svih radnih listova da biste pronašli potencijalne sukobe podataka.

  1. Na kartici Prikaz u grupi Prozor kliknite Novi prozor.

  2. Prebacite se u novi prozor pa kliknite radni list koji želite pogledati.

  3. Za svaki radni list koji želite pogledati ponovite prvi i drugi korak.

  4. Na kartici Prikaz u grupi Prozor kliknite Razmještaj svih elemenata, a zatim željenu mogućnost.

  5. Da biste vidjeli samo radne listove u aktivnoj radnoj knjizi, u dijaloškom okviru Razmještaj prozora potvrdite okvir Prozori aktivne radne knjige.

Vrh stranice

Prilagođavanje postavki radnog lista i oblika ćelija

U programu Excel pomoću nekoliko postavki možete pojednostavniti ručni unos. Neke se promjene primjenjuju na sve radne knjige, neke na cijeli radni list, a neke pak samo na ćelije koje odredite.

Promjena smjera tipke Enter

Kada pritisnete tabulator da biste podatke unijeli u nekoliko ćelija u retku, a zatim na kraju retka pritisnete Enter, odabir se po zadanom premješta na početak sljedećeg retka.

Pritiskom na tipku Enter odabir se pomiče za jednu ćeliju prema dolje, a pritiskom na tabulator za jednu ćeliju udesno. Smjer pomicanja tabulatora ne možete promijeniti, no za tipku Enter možete odrediti drugi smjer. Promjena postavke utječe na cijeli rani list, na sve druge otvorene radne listove, sve otvorene radne knjige i na sve nove radne knjige.

 1. Na kartici Datoteka kliknite Mogućnosti.

 2. U kategoriji Napredno u odjeljku Mogućnosti uređivanja potvrdite okvir Nakon pritiska na tipku Enter premjesti odabrano, a zatim u okviru Smjer kliknite željeni smjer.

Promjena širine stupca

U ćeliji se katkad može prikazivati #####. To se događa kad ćelija sadrži broj ili datum, a zbog širine stupca ne mogu se prikazati svi znakovi koji su određeni oblikom. Pretpostavite da je ćelija oblikovana kao datum oblika "dd. mm. gggg." te da sadrži vrijednost 31. 12. 2015., no širina stupca omogućuje prikaz samo šest znakova. U ćeliji će se prikazivati #####. Da biste vidjeli cijeli sadržaj ćelije u trenutnom obliku, morate proširiti stupac.

 1. Kliknite ćeliju za koju želite promijeniti širinu stupca.

 2. Na kartici Polazno u grupi Ćelije kliknite Oblikuj.

  Grupa Ćelije na kartici Polazno

 3. U odjeljku Veličina ćelije učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste ćeliju prilagodili tekstu, kliknite Samoprilagodi širinu stupca.

  • Da biste odredili veću širinu stupca, kliknite Širina stupca, a zatim u okvir Širina stupca upišite željenu širinu.

Napomena : Umjesto povećanja širine stupca možete promijeniti oblik stupnja ili čak samo jedne ćelije. Možete, primjerice, promijeniti oblik datuma tako da se prikazuju samo dan i mjesec (oblik "dd.mm."), npr. 31.12. ili pak broj prikazati u znanstvenom (eksponencijalnom) obliku, npr. 4E+08.

Prelamanje teksta u ćeliji

Tekst u ćeliji možete prikazati u više redaka tako da ga prelomite. Prelamanje teksta u ćeliji ne utječe na druge ćelije.

 1. Kliknite ćeliju u kojoj želite prelomiti tekst.

 2. Na kartici Polazno u grupi Poravnanje kliknite Prelamanje teksta.

Grupa Poravnanje na kartici Polazno

Napomena : Ako se tekst sastoji od dugačke riječi, znakovi se neće prelamati (riječ se neće podijeliti), a da biste vidjeli cjelokupni tekst, možete proširiti stupac ili smanjiti veličinu fonta. Ako se nakon prelamanja teksta ne vidi cjelokupni tekst, možda morate prilagoditi visinu retka. Na kartici Polazno u grupi Ćelije kliknite Oblikuj, a zatim u odjeljku Veličina ćelije kliknite Samoprilagodi visinu retka.

Dodatne informacije o prelamanju teksta potražite u članku Prelamanje teksta u ćeliji.

Promjena oblika broja

Oblikovanje ćelije u programu Excel različito je od podataka pohranjenih u ćeliji. Razlika u prikazu može bitno utjecati na numeričke podatke. Kad se broj koji unesete zaokružuje, primjerice, zaokružuje se samo prikazani broj. Izračuni koriste stvarni broj koji je pohranjen u ćeliji, a ne oblikovani broj koji je prikazan. Zato se izračuni zbog zaokruživanja u jednoj ili više ćelija mogu činiti netočnima.

Kad upišete brojeve u ćeliju, možete promijeniti oblikovanje u kojem se ti brojevi prikazuju.

 1. Kliknite ćeliju koja sadrži brojeve koje želite oblikovati.

 2. Na kartici Polazno u grupi Broj kliknite strelicu uz okvir Oblik broja, a zatim željeno oblikovanje.

  Okvir za oblikovanje brojeva na kartici Polazno

  Da biste odabrali oblik broja s popisa dostupnih oblika, kliknite Dodatni oblici brojeva, a zatim na popisu Kategorija i željeni oblik.

Oblikovanje broja kao teksta

Brojeve koji se u programu Excel ne smiju izračunavati, npr. telefonske brojeve, možete oblikovati kao tekst tako da na prazne ćelije prije unosa brojeva primijenite oblik teksta.

 1. Odaberite praznu ćeliju.

 2. Na kartici Polazno u grupi Broj kliknite strelicu pokraj okvira Oblik broja, a zatim kliknite Tekst.

  Okvir za oblikovanje brojeva na kartici Polazno

 3. U oblikovanu ćeliju upišite željene brojeve.

  Brojeve koje ste unijeli prije primjene oblika teksta na ćelije potrebno je ponovno unijeti u oblikovane ćelije. Da biste brojeve brzo ponovno unijeli kao tekst, odaberite svaku ćeliju pa pritisnite F2, a zatim Enter.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×