Rječnik programa Excel

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

3D

ODGOVORA

B

C

D

E

F

G

H

Li

J

L

M

N

O

P

PITANJA

R

S

T

U

V

W

X

3D

Vrh stranice

3D referenca

Referenca na raspon koji obuhvaća dvije ili više radnih listova u radnoj knjizi.

3D zidovi i pod

Područje oko mnoge vrste grafikon 3D dati dimenziju i ograničenja grafikona. Dva zidovi i jednom pod prikazuju se u područje crtanja.

A

Vrh stranice

Aktiviranje

Možete stvoriti list grafikona ili radni list aktivnog ili odabran, lista. List koji aktivirate određuje koje kartice se prikazuju. Da biste aktivirali list, kliknite karticu lista u radnoj knjizi.

aktivna ćelija

Odabrane ćelije u kojoj unosa neispravnog podatka Kada počnete pisati. Istovremeno je aktivna samo jednu ćeliju. Aktivna ćelija je bounded po podebljanom obruba.

aktivni list

List na kojima radite u radnoj knjizi. Naziv na kartici aktivnog lista je podebljano.

adresa

Put do objekta, dokumenta, datoteke, stranica ili drugo odredište. Adresa može biti URL (web-adresu) ili UNC puta (mrežnu adresu), a možete uvrstiti na određeno mjesto u datoteci, kao što su Word knjižne oznake ili raspon ćelija u programu Excel.

zamjenska polazna mapa

Mapu osim mape XLStart koja sadrži radne knjige ili druge datoteke koje želite da se automatski Otvori prilikom pokretanja programa Excel i predloške koje želite da budu dostupne prilikom stvaranja nove radne knjige.

zamjenska polazna mapa

Mapu osim mape XLStart koja sadrži radne knjige ili druge datoteke koje želite da se automatski Otvori prilikom pokretanja programa Excel i predloške koje želite da budu dostupne prilikom stvaranja nove radne knjige.

argument

Vrijednosti koje se funkcija koristi za izvođenje operacije ili izračunima. Vrsta argument funkcija koristi je specifične za funkciju. Uobičajeni argumente koji se koriste unutar funkcije obuhvaćaju brojeve, tekst, reference ćelija i nazive.

polje

Služi za sastavljanje jedan formula koji daju više rezultata ili koji rade na grupi argumenti koji su raspoređeni u retke i stupce. Raspon polja dijeli uobičajenih formulu: grupa konstante koji se koristi kao argument je konstanta polja.

formula polja

Formula koja se izvodi više izračuni na jednu ili više skupova vrijednosti, a zatim vraća jednu ili više rezultata. Formule polja zatvorene zagrade – {}, a unesu se pritiskom na kombinaciju tipki CTRL + SHIFT + ENTER.

pridruženo izvješće zaokretne tablice

Izvješće zaokretne tablice iz kojeg se dohvaćaju izvorišnih podataka u izvješću zaokretnog grafikona. Stvara se automatski kada stvarate novo izvješće zaokretnog grafikona. Kada promijenite izgled ili izvješće, na drugi i promjena.

Proširena ikona za odjeljak Omogućivanje

Ugrađeni skup oblikovanja ćelija (primjerice veličinu fonta, obrazaca i poravnanje) koje možete primijeniti na raspon podataka. Excel određuje razine sažetka i detalja u odabranom rasponu i sukladno tome primjenjuje oblikovanje.

os

Redak obzirom na okolni područje crtanja grafikona koji koristi kao referenca Vrsta okvira za mjerenje. Os y je obično okomita os i sadrži podatke. Os x obično se vodoravne osi i sadrži kategorije.

B

Vrh stranice

osnovnu adresu

Relativni put koji Excel koristi za odredišnu adresu kada Umetanje hiperveze. To se može biti internetsku adresu (URL), put do mape na tvrdom disku ili put do mape na mreži.

obrub

Ukrasne redak koji se mogu primijeniti na ćelije radnog lista ili objekte, primjerice grafikona, slika ili tekstni okviri. Obrubi isticanje, naglašavanje ili grupirati stavke.

C

Vrh stranice

izračunati stupac

Izračunati stupac u tablici programa Excel koristi jednu jedinu formulu koja se prilagođava za svaki redak. Automatski se proširuje da biste dodali nove retke tako da se formula odmah proširuje na te retke.

Izračunato polje (baza podataka)

Polja u skupu rezultata upita koji prikazuje rezultat u izrazu umjesto podataka iz baze podataka.

Izračunato polje (izvješće zaokretne tablice)

Polja u izvješće zaokretne tablice ili izvješća zaokretnog grafikona koje koristi formule stvarate. Izračunata polja može izračunavati pomoću sadržaja druga polja u izvješće zaokretne tablice ili izvješća zaokretnog grafikona.

izračunata stavka

Stavke iz polja zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona polje koje koristi formule stvarate. Izračunate stavke može izračunavati pomoću sadržaj drugih stavki u istom polju zaokretne tablice ili izvješća zaokretnog grafikona.

os kategorije

Osi grafikona koji predstavlja kategoriju za svaku točku podataka. Prikazuje proizvoljne tekstnih vrijednosti kao što su Kv1, Kv2 i Kv3; nije moguće prikazati skaliranu numeričke vrijednosti.

polje kategorije

Polja koja se prikazuje u području kategorija izvješća zaokretnog grafikona. Stavke u polju kategorija pojavljuju kao natpisi na osi kategorije.

ćelija

Okvir za oblikovana presjeku redaka i stupaca web-mjesto na radnom listu ili u okvir za tablicu, unesite podatke.

adresa ćelije

Skup koordinate koji zauzima ćeliju na radnom listu. Na primjer, reference ćelija koja se pojavljuje na presjeku stupca B i retka 3 je B3.

izdavatelj certifikata

Komercijalni tvrtke ili ustanove ili grupu unutar tvrtke, koji koristi alate kao što je Microsoft Certificate Server omogućuje digitalni certifikati taj razvojne inženjere softver možete koristiti da biste potpisali makronaredbe i korisnicima možete koristiti da biste se prijavili dokumenata.

povijest promjena

U zajedničkoj radnoj knjizi, informacije koje se održavaju o promjenama u zadnjih sesije uređivanja. Informacije uključuju ime osobe koja je izvršio svaku promjenu prilikom promjene i podataka koje je promijenio.

područje grafikona

I njegovih elemenata grafikona.

list grafikona

List u radnoj knjizi koja sadrži samo na grafikonu. List s grafikonom korisno je kada želite prikazati na grafikonu ili izvješća zaokretnog grafikona zasebno iz podataka radnog lista ili izvješću zaokretne tablice.

polje stupca

Polje koji je dodijeljen usmjerenje stupca u izvješću zaokretne tablice. Stavke koje su pridružene polje stupca prikazuju se kao natpisi stupaca.

zaglavlje stupca

Osjenčanim prostorom pri vrhu svakog stupca okno podataka koji sadrži naziv polja.

zaglavlje stupca

Povlačenje ili brojevima sivo područje na vrhu svakog stupca. Kliknite zaglavlje stupca da biste odabrali cijeli stupac. Da biste povećali ili smanjili širinu stupca, vucite redak s desne strane zaglavlja stupca.

kriterij usporedbe

Postavljanje uvjeta za pretraživanje koji se koristi da biste pronašli podatke. Kriteriji uspoređivanja može biti niz znakova za koje želite uskladiti, kao što su "Northwind Traders" ili izraz, kao što su "> 300."

operator usporedbe

Znak koji se koristi u kriteriji uspoređivanja da biste usporedili dvije vrijednosti. Šest standarde su = jednako, > veće, < manje od, > = veće od ili jednako, < = manje od ili jednako, a <> nije jednako.

uvjetno oblikovanje

Oblik, kao što je sjenčanja ili font boju ćelije, koji Excel automatski primjenjuje na ćelije Ako navedeni uvjet istinit.

Konsolidacija tablica

Tablica rezultata kombinirane koji se prikazuje u području odredište. Excel stvara tablicu konsolidacije primjenom zbirnu funkciju koju ste odabrali na izvorne vrijednosti područje koji navedete.

konstanta

Vrijednost se izračunava. Na primjer, broj 210 i tekst "Kvartalne zarade" su konstante. Izraz ili vrijednost koja je rezultat izraza, nije konstante.

ograničenja

Ograničenja stavili alata za rješavanje problema. Ograničenja možete primijeniti na prilagodljivim ćelijama, ciljne ćelije ili druge ćelije koje su izravno ili posredno povezane ciljne ćelije.

područja kopiranja

Ćelije koje ste kopirali kada želite zalijepiti podatke u drugo mjesto. Kada kopirate ćelije, pojavit će se pomični obrub oko njih da biste naznačili da ih ste kopirani.

kriterij

Postavite uvjete za ograničavanje zapisa koji su uključeni u rezultatu upita. Na primjer, sljedeći kriterij odabire zapisa za koji vrijednost polja Iznos narudžbe veća od 30.000: Iznos narudžbe > 30000.

Okno kriterija

Postavite područje prozor koji prikazuje kriterije pomoću kojih možete ograničiti zapise koji se nalazi u rezultatu upita.

trenutno područje

Blokiranje ispunjene ćelije koja sadrži trenutno odabranu ćeliju ili ćelije. Područje se prenosi u svim smjerovima na prvom praznom retku ili stupcu.

prilagođeni izračun

Način Zbrajanje vrijednosti u području podataka u izvješću zaokretne tablice pomoću vrijednosti u druge ćelije u području podataka. Stvaranje prilagođenih izračuna pomoću podataka Prikaži kao popis u dijaloškom okviru polja zaokretne tablice za podatkovno polje.

D

Vrh stranice

obrazac podataka

Dijaloški okvir koji se prikazuje jednu evidenciju odjednom. Obrasci podataka možete koristiti za dodavanje, promjena, pronađite i brisanje zapisa.

natpis nad podacima

Natpis koji pruža dodatne informacije o podatkovni marker koji predstavlja pojedinačnu točku podataka ili vrijednost koji potječu iz ćelije podatkovne tablice.

oznaka podataka

Trake, područje, točke, isječak ili drugi simbol na grafikonu koji predstavlja pojedinačnu točku podataka ili vrijednost koji potječu iz ćelije podatkovne tablice. Oznake povezanih podataka u grafikonu čine nizova podataka.

Okno podataka

Postavite područje prozora koji se prikazuje rezultat upita.

točke podataka

Pojedinačne vrijednosti koje su prikazane na grafikonu. Povezane podatkovne točke čine nizova podataka. Točke podataka prikazani su trake, stupci, reci, isječaka, točke i ostale oblike. Ove oblike nazivaju se oznake podataka.

područje podataka

Raspon ćelija koji sadrži podatke i koji je bounded prazne ćelije ili obrubi podatkovne tablice.

niz podataka

Povezane podatkovne točke koje su prikazane na grafikonu i potječu iz podatkovne tablice retke ili stupce. Svaki niz podataka na grafikonu ima jedinstvenu boju ili uzorak. Možete iscrtati jedan ili više nizova podataka na grafikonu. Tortni grafikoni sadrže samo jedan niz podataka.

niz podataka

Povezane podatkovne točke koje su prikazane na grafikonu. Svaki niz podataka na grafikonu ima jedinstvenu boju ili uzorak, što je prikazano na legendi grafikona. Možete iscrtati jedan ili više nizova podataka na grafikonu. Tortni grafikoni sadrže samo jedan niz podataka.

izvor podataka

Spremljeni skup "izvora" podataka koji se koristi za povezivanje s bazom podataka. Izvor podataka može sadržavati naziv i mjesto poslužitelja baze podataka, a zatim naziv upravljački program baze podataka i informacije koje treba bazu podataka kada se prijavite.

upravljački program za izvor podataka

Programska datoteka koji se koristi za povezivanje s određenom bazom podataka. Svaki baze podataka programa ili upravljanje sustav potreban je upravljački program za različite.

podatkovna tablica

Raspon ćelija koji prikazuje rezultate zamjenjujući različite vrijednosti u jednoj ili više formula. Postoje dvije vrste podatkovne tablice: jedan unos tablice i dva unos tablice.

Podatkovna tablica u grafikonima

Rešetka koji mogu dodati neki grafikoni i sadrži numeričke podatke koji se koriste za stvaranje grafikona. Podatkovna tablica obično priključen na vodoravnoj osi grafikona i zamjenjuje crtičnih oznaka na vodoravnoj osi.

provjera valjanosti podataka

Značajka programa Excel koje možete koristiti da biste definirali ograničenja podataka koje možete ili je potrebno unijeti u ćeliji i prikaz poruka koje se traži od korisnika za točne unose i obavještavanje korisnika o neispravne unose.

baza podataka

Zbirka podataka koje su vezane uz određenu temu ili više nije potrebna. Baze podataka, informacije o određenom entitet, kao što su zaposlenika ili redoslijed je kategorizirati u tablicama, zapisa i polja.

DDE razgovora

Interakcija između dvije aplikacije koje su komunikacije i razmjenu podataka putem posebne funkcije i kod koji se nazivaju dinamička razmjena podataka (DDE).

Zadani polaznu radnu knjigu

Novi, nespremljene radnu knjigu koja se prikazuje prilikom pokretanja programa Excel. Zadani polaznu radnu knjigu prikazuje se samo ako ste niste uključili druge radne knjige u mapu XLStart.

zadani predložak radne knjige

Knjiga.xlt predložak koji ste stvorili da biste promijenili zadani oblik novih radnih knjiga. Excel koristi predložak da biste stvorili prazna radna knjiga prilikom pokretanja programa Excel ili stvorite novu radnu knjigu bez navođenja predloška.

zadani predložak radnog lista

List.xlt predložak koji ste stvorili da biste promijenili zadani oblik novih radnih listova. Excel koristi predložak da biste stvorili prazan radni list kada dodate na novi radni list u radnoj knjizi.

zavisne

Ćelije koje sadrže formule koje upućuju na druge ćelije. Na primjer, sadrži li ćelija D10 formulu = B5, ćelija D10 je zavisne ćelije B5.

odredišno područje

Raspon ćelija koji odaberete držite sažete podatke u konsolidaciju. Odredišno područje može se na istom radnom listu kao izvor podataka ili na drugom radnom listu. Radni list može sadržavati samo jedan konsolidaciju.

detaljni podaci

Za automatskih podzbrojeva i strukture radnog lista, subtotal retke ili stupce sažetka podataka zbrajaju. Podatke o detaljima je obično susjednu i iznad ili s lijeve strane sažete podatke.

Padajuće crte

U retku i područje grafikona, crte koje se šire iz podataka pokažite na osi kategorije (x). Useful u površinski grafikoni da biste pojašnjavaju kada jedan podatkovni marker završava i sljedeći započinje.

padajući okvir popisa

Kontrole na izbornik, u alatnoj traci ili u dijaloškom okviru koji se prikazuje popis mogućnosti kada kliknete strelicu uz okvir s popisom.

polje vrijednosti

Polje iz izvorišnog popisa, tablicu ili bazu podataka koja sadrži podatke koje je sažeta u izvješću zaokretne tablice ili izvješća zaokretnog grafikona. Polju vrijednosti obično sadrži numeričke podatke, kao što je Statistika ili prodaja iznosi.

područje vrijednosti

Dio izvješća zaokretne tablice koja sadrži podatke iz sažetka. Vrijednosti u svaku ćeliju u područje vrijednosti predstavljaju sažetak podataka iz izvora zapisa ili redaka.

E

Vrh stranice

uloženi grafikon

Grafikon koji se nalazi na radnom listu, a ne na odvojenom listu grafikona. Uloženi grafikoni su korisni kad želite da biste pogledali ili ispisali grafikona ili izvješća zaokretnog grafikona s njegove izvorišne podatke ili druge podatke na radnom listu.

stupci pogrešaka

Obično se koristi u statističke ili znanstvenom podataka, pogrešaka pokazati potencijalne pogreške ili stupanj nesigurnosti odnosu svaki podatkovni marker u nizu.

Dodatak za Excel

Komponente koje je moguće je instalirati na računalo da biste dodali naredbe i funkcije programa Excel. Ove dodatke su specifične za Excel. Druge dodatke dostupne za Excel ili Office su dodaci Component Object Model (COM).

Gumb Zajednički koristi kad je kalendar odabran pri vrhu navigacije.

Prijašnji popis programa Excel, možete stvoriti, oblikovanje i proširite tablicu programa Excel da biste organizirali podatke na radnom listu.

izraz

Kombinacija operatora, nazive polja, funkcija, literala i konstante koji se procjenjuje kao jedna vrijednost. Izraze možete navesti kriterije (kao što je iznos narudžbe > 10000) ili izračunavati vrijednosti polja (kao što je cijena * količina).

vanjski podaci

Podaci koji se pohranjuju u bazi podataka, kao što su Access, dBASE ili SQL Server koji razlikuje se od upita i program iz kojeg ste pokrenuli upit.

vanjski podaci

Podaci koji se pohranjuju izvan programa Excel. Primjeri baze podataka stvorene u programu Access, dBASE, SQL Server ili na web-poslužitelj.

vanjski raspon podataka

Raspon podataka koji se ne unese u radnom listu, ali koji potječu izvan programa Excel, kao što su u datoteku baze podataka ili teksta. U programu Excel možete oblikovanje podataka ili koristiti u izračunima kao i druge podatke.

vanjska referenca

Reference na ćelije ili raspona na list u drugu radnu knjigu programa Excel ili reference na definirani naziv u drugoj radnoj knjizi.

F

Vrh stranice

polje (baza podataka)

Kategorija podataka, kao što je zadnji ime ili redoslijed iznos koji je pohranjen u tablici. Kada je upit prikazuje u oknu njegove podatke skup rezultata, polje iskazuje se kao stupac.

polje (izvješće zaokretne tablice)

U izvještaju zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona, kategorija podataka koja proizlazi iz polja u izvoru podataka. Izvješća zaokretne tablice imaju redak, stupac, stranice i polja podataka. Izvješća zaokretnog grafikona imaju nizu, kategorija, stranice i polja podataka.

Ispis omotnica

Mali crni kvadrat u donjem desnom kutu odabira. Kada pokažete na ručice za ispunu, pokazivač se mijenja crna unakrsno.

filtar

Prikaz samo onih redaka na popisu koji zadovoljavaju uvjete. Koristite naredbu automatski filtar da biste prikazali retke koji ispunjavaju jedan ili više određenih vrijednosti, izračunate vrijednosti ili uvjeta.

Font

Grafički dizajn primjenjuje se na sve brojke, simboli i slova. Naziva vrsta ili tipografija. Primjeri fontovi su Arial i Courier New. Fontovi proizvode obično u različitim veličinama, kao što su 10 točaka i razne stilove, kao što je podebljano.

Formula

Reference ćelije u nizu vrijednosti, nazivi, funkcije ili operatora u ćeliji to zajedno daju novu vrijednost. Formula uvijek započinje znakom jednakosti (=).

traka formule

Na traci pri vrhu prozora programa Excel koje koristite da biste unijeli ili uredili vrijednosti ili formula u ćelijama ili grafikona. Prikazuje vrijednost konstante ili formule koje se pohranjuju u aktivnu ćeliju.

Palete formule

Alat koji olakšava stvaranje ili uređivanje formule, a sadrži i informacije o funkcijama i njihovim argumentima.

Funkcija (Microsoft Query)

Izraz koji vraća vrijednost na temelju rezultata izračuna. Upit pretpostavlja da izvora podataka podržava funkcija Avg, broj, Max, Min i Sum. Neke izvora podataka možda ne podržava sve te ili možda podržava dodatne funkcije.

Funkcija (Office Excel)

Prewritten formula uzima vrijednosti ili vrijednosti, izvodi operaciju i vraća vrijednost ili vrijednosti. Pomoću funkcija Pojednostavnjivanje i skraćivanje formule na radnom listu, osobito one koje dugotrajan ili složene izračune.

G

Vrh stranice

Traženje rješenja

Način da biste pronašli određenu vrijednost za ćeliju prilagodbom vrijednost jednu ćeliju. Prilikom traženja traženje, Excel mijenja vrijednost u ćeliji koju navedete dok formula koja ovisi o tu ćeliju vraća rezultat koji želite.

rešetka

Skup presjeka za poravnavanje objekata.

crte rešetke u grafikonima

Crtama možete dodati u grafikon koji olakšavaju prikaz i analiza podataka. Crte rešetke proširiti iz crtičnih oznaka na osi na područje crtanja.

grupa

U strukture ili izvješće zaokretne tablice, jedan ili više detalja redaka ili stupaca koji su susjedni i podređene na redak i stupac sažetka.

H

Vrh stranice

crte najviša-najniža

U redak 2D grafikoni, crte koje se šire od najviše najniže vrijednosti u svakoj kategoriji. Crte najviša-najniža često se koristi u burzovnih grafikona.

radni list povijesti

Zasebnom radnom listu koja sadrži popis promjena prati u zajedničkoj radnoj knjizi, uključujući ime osobe koja je izvršena promjena kada i gdje je izvršena, podataka koje je izbrisan ili zamijeniti te kako su razriješiti sukobe.

I

Vrh stranice

identifikator

Polje Naziv koji se koristi u izrazu. Na primjer, iznos narudžbe je identifikator (naziv polja) za polje koje sadrži iznosi redoslijed. Možete koristiti izraze (kao što je cijena * količina) umjesto identifikatoru.

implicitno sjecište

Referenca na raspon ćelija, umjesto jednu ćeliju, koji se izračunava kao što su u jednu ćeliju. Sadrži li ćelija C10 formulu = B5: B15 * 5, Excel množi vrijednost u ćeliji B10 5 jer su ćelije B10 i C10 u istom retku.

indeks

Komponenta baze podataka koja se ubrzava traženje podataka. Kada se tablica ima indeks, podatke u tablici možete pronaći tako da ga traženje u indeks.

unutarnji spoj

U upitu, zadana vrsta spoja između dviju tablica u kojoj su odabrane samo zapise koji imaju iste vrijednosti u spojena polja. Dva zapisa koji se podudaraju s svaku tablicu se kombinirati i prikazati kao jedan zapis u skupu rezultata.

ulazna ćelija

Zamijenjen je ćelija u kojima za svaki unos vrijednosti iz podatkovne tablice. Bilo koju ćeliju na radnom listu može biti ulaznu ćeliju. Iako ulaznu ćeliju moraju biti dio podatkovna tablica, formule u podatkovne tablice moraju se pozivati na ulaznu ćeliju.

Umetanje redaka

U tablici programa Excel, posebni redak koji olakšava unos podataka. Redak za umetanje označena je zvjezdicu.

Internet Explorer

Web-pregledniku koji interpretira HTML datoteke formata ih u web-stranice i prikazuje ih korisniku. Internet Explorer možete preuzeti iz na Microsoftovu Web-mjestu pri http://www.microsoft.com.

stavka

Potkategorija polja u izvješćima zaokretne tablice i zaokretnog grafikona. Na primjer, polje "Mjesec" nije moguće stavki kao što su "Siječanj," "Veljača," i tako dalje.

iteracija

Ponovljeni izračun radnog lista dok se ispuni određeni uvjet numerički.

J

Vrh stranice

pridruživanje

Veza između većeg broja tablica gdje su zapise iz povezanih polja koja odgovaraju kombinirati i prikazuju se kao jedan zapis. Zapisi koji se ne podudaraju se možda uključen ili isključen, ovisno o vrsti spoja.

crta spajanja

U upitu crta koja povezuje polja između dviju tablica i prikazuje upit kakvom podatke. Vrsta spoja označava odabrane zapise za skup rezultata upita.

crta spajanja

U upitu crtu koja povezuje polja između dvije tablice i prikazuje kakvom podatke. Vrsta spoja označava odabrane zapise za skup rezultata upita.

Obostrano poravnanje

Da biste prilagodili vodoravni razmak da bi se jednoliko poravnan tekst uz s lijevom i desnom marginom. Poravnanja teksta stvara izglađenim rub na obje strane.

L

Vrh stranice

legenda

Okvir koja služi za identifikaciju uzoraka ili boje koje su dodijeljene nizove podataka i kategorije na grafikonu.

ključevi legende

Simboli u legendi koji pokazuju obrazaca i boje dodijeljene nizove podataka (ili kategorije) na grafikonu. Ključevi legende pojavljuju se s lijeve strane unosi legende. Oblikovanje legende ključ i oblikovanja podatkovni marker koji je pridružen.

Zaključani polje ili zapis

Uvjet zapisa, polja ili drugih objekata u bazi podataka koja omogućuje da bi se prikazati, ali ne i mijenjati (samo za čitanje) u upitu.

M

Vrh stranice

mapirani raspon

Raspon u XML popis koja je povezana na element u XML mape.

matrica

Pravokutni raspon vrijednosti ili raspon ćelija koji se kombinirati s drugim polja ili raspone da bi proizveo više zbrojeva ili proizvoda. Excel sadrži unaprijed definirane matrice funkcije koje se može proizvesti zbrojeva ili proizvoda.

spojena ćelija

Jednu ćeliju koji je stvoren kombiniranjem dviju ili više odabranih ćelija. Referencu ćelije za spojenu ćeliju je gornju lijevu ćeliju u izvorno odabranom rasponu.

Kontrola u programu Microsoft Excel

Izvorni kontrola Excel osim ActiveX kontrole.

Pomoć za Microsoft Visual Basic

Pomoć za Visual Basic u programu Excel na kartici Programiranje u grupi kod kliknite Visual Basic, a zatim na izborniku Pomoć kliknite Microsoft Visual Basic Help.

pokretni prosjek

Niz prosjeci izračunati iz dijelove nizova podataka. Na grafikonu, pomični prosjek smooths prilagođavati razlikama u podacima, stoga prikazuje uzorak ili trend više jasno.

Pomični obrub

Animirani obrub koji se prikazuje oko raspon radnog lista koji sadrži izrezanog ili kopiranog. Da biste poništili pomični obrub, pritisnite ESC.

višerazinske oznake kategorija

Natpisa kategorija na grafikonu koji na temelju podataka s radnog lista, automatski se prikazuju na više od jednog retka u hijerarhiji. Na primjer, naslov povrće može prikazati iznad retka s naslovima Longlife "," jabuke "i" Kruške.

N

Vrh stranice

naziv

Riječ ili niz znakova koji predstavlja ćeliju, raspon ćelija, formulu ili konstantu. Koristite jednostavno-na-razumijevanje naziva, primjerice proizvoda, da biste se pozvali na teško razumljivi raspona, kao što je prodaja! C20:C30.

Okvir Naziv

Okvir na lijevom kraju trake formule koja služi za identifikaciju odabranu ćeliju, stavku grafikona ili crtežni objekt. Da biste imenovati ćeliju ili raspon, upišite naziv u okvir naziv, a zatim pritisnite ENTER. Da biste premjestili i odabrali imenovanu ćeliju, kliknite njezin naziv u okvir naziv.

nesusjedno označavanje

Odabir dvije ili više ćelije ili raspone koji ne međusobno dodira. Prilikom crtanja nesusjedno označavanje na grafikonu, provjerite je li kombinirane odabira obrasca pravokutni oblik.

izvorišni podaci koji nisu OLAP

Temeljni podaci za izvješće zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona koje dolazi iz izvora koji nisu OLAP baze podataka. Ovi izvori uključuju relacijske baze podataka, tablica na radnim listovima programa Excel i baze podataka tekstnih datoteka.

O

Vrh stranice

ObjectLink

OLE podatke obliku koji opisuje povezani objekt Identificirajte predmet, naziv dokumenta i naziv objekta. Svaki od tih stavki podataka je niz zaključen nul-znakom.

datoteka izvanmrežne kocke

Datoteke koje stvarate na tvrdom disku ili zajedničkog mrežnog resursa za pohranu izvorišni podaci OLAP za izvješće zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona. Datoteka izvanmrežne kocke omogućuju da biste nastavili raditi kada niste povezani s OLAP poslužitelja.

OLAP

Tehnologija baze podataka koji je optimiziran za slanje upita i izvješćivanje o pogreškama, umjesto obrade transakcija. OLAP podaci organizirani hijerarhijski i spremaju u kocke umjesto tablice.

davatelj OLAP usluge

Skup softver koji omogućuje pristup određenu vrstu OLAP baze podataka. Ovaj softver možete uključiti upravljački program za izvor podataka i drugi klijentski softver koji je potrebno da biste se povezali s bazom podataka.

operand

Stavke na obje strane operatora u formulama. U programu Excel operanda može biti vrijednosti, reference ćelija, nazivi, oznake i funkcije.

operator

Znak ili simbol koji navodi vrstu izračuna izraz. Postoje matematičke, logičke, usporedbe i operatore referenci.

vanjsko spajanje

U upitu, gdje svi zapisi iz jedne tablice spoj je odabrano, čak i ako nema zapisa koji se podudaraju u drugoj tablici. Zapisa koji zadovoljavaju su kombinirati i prikazane kao jedan. Zapisi koji se ne odgovara u drugoj tablici prikazane su prazni.

vanjsko spajanje

Uključiti se u odabrane sve zapise iz jedne tablice, čak i ako nema zapisa koji se podudaraju u drugoj tablici. Zapisa koji zadovoljavaju su kombinirati i prikazane kao jedan. Zapisi koji se ne odgovara u drugoj tablici prikazane su kao prazan.

struktura

Podatke s radnog lista u koji redaka ili stupaca detalja podataka grupiraju se tako da možete stvarati izvješća sažetka. Strukturu možete sažimati cijelog radnog lista ili odabranog dijela.

strukturiranje podataka

Podaci koji se nalazi unutar strukture radnog lista. Strukturiranje podataka obuhvaća sažetka i detalja retke ili stupce strukture.

simboli strukture

Simboli koji koristite da biste promijenili prikaz strukturiranih radnog lista. Možete prikazati ili sakriti detaljne podatke pritiskom na znak plus, znak minus i brojeve 1, 2, 3 ili 4, koji označava razina strukture.

OwnerLink

OLE podatke obliku koji opisuje ugrađeni objekt Identificirajte predmet, naziv dokumenta i naziv objekta. Svaki od tih stavki podataka je niz zaključen nul-znakom.

P

Vrh stranice

prijelom stranice

Razdjelnik koji dijeli radnog lista na odvojene stranice za ispis. Excel umeće automatskih prijeloma stranice koji se temelji na veličinu papira postavke margina skaliranje mogućnosti, a u položajima sve ručne prijelome stranica koje umetnete.

.

Prikaz radnog lista koji se prikazuje područja koja će se ispisati, a mjesta prijeloma stranice. Područja koja će se ispisati se prikazuje u prazan, automatski prijelomi stranica izgledaju kao isprekidane crte i ručni prijelomi stranica prikazuju se kao pune crte.

parametar

U programu Excel možete dodati, promijeniti ili ukloniti parametre za određivanje ćelija koje se mogu uređivati u prikazanim radnim listovima komponente Excel Services. Kada spremite radnu knjigu, promjene se automatski odražavaju na poslužitelju.

parametarski upit

Postavlja se vrsta upita koji prilikom izvođenja, traži vrijednosti (kriterije) da biste koristili odabir zapisa za rezultat postavljen tako da se istog upita može se koristiti za dohvaćanje rezultat drugačiji.

lozinka

Način Zaštita radnog lista ili radne knjige. Zaštitite radni list ili elemenata radne knjige lozinkom, važno je da morate zapamtiti lozinku. Bez nje, ne postoji način da biste uklonili zaštitu radne knjige ili radnog lista. Uvijek koristite jaku lozinku koja kombinira velika i mala slova, brojeve i simbole. Slabe lozinke ne sadrže te elemente. Jaku lozinku: Y6dh! et5. Loš lozinku: Kuća27. Koristite jaku lozinku koju ćete lako zapamtiti tako da ne morate pisati prema dolje.

područje lijepljenja

Ciljnog odredišta za podatke koji sadrži izrezanog ili kopiranog korištenjem međuspremnika sustava Office.

područje zaokretne tablice

Područje radnog lista u koju je povucite polja zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona da biste promijenili izgled izvješća. Na novo izvješće crtkani plavi konture označavaju područje zaokretne tablice na radnom listu.

Polje kategorije zaokretnog grafikona

Polje koje se dodjeljuje usmjerenje kategorija u izvješću zaokretne tablice. Na grafikonu kategorije obično se prikazuju na osi ili na vodoravnoj osi grafikona.

izvješće zaokretnog grafikona

Grafikon koji omogućuje interaktivne analize podataka, kao što su izvješća zaokretne tablice. Možete promijeniti prikazi podataka, potražite u članku različitih razina detalja ili reorganiziranje rasporeda grafikona tako da povučete polja i prikaz ili skrivanje stavke u poljima.

Polje niza zaokretnog grafikona

Polje koje se dodjeljuje usmjerenje skupova u izvješću zaokretne tablice. U grafikon, niz prikazane su na legendi.

Podaci zaokretne tablice

U izvješću zaokretne tablice sažete podatke koji se izračunava iz polja podataka u izvornom popisu ili u tablici.

Zaokretna tablica ukupni zbrojevi

Ukupne vrijednosti za sve ćelije u retku ili sve ćelije u stupcu u izvješću zaokretne tablice. Vrijednosti u ukupnog zbroja retka ili stupca izračunavaju se korištenjem iste funkcije zbrajanja u području podataka izvješća zaokretne tablice.

Popis zaokretne tablice

Microsoft Office Web komponente koja omogućuje stvaranje strukture slično izvješće zaokretne tablice programa Excel. Korisnici mogu pregledavati popis zaokretne tablice u web-preglednik i promijenili njegov izgled oblikuje slično izvješće zaokretne tablice programa Excel.

izvješće zaokretne tablice

Interaktivni, pozivu za više izvješća programa Excel navedene su i analiziraju podaci, kao što su zapisi baze podataka iz različitih izvora, uključujući one koji se nalaze izvan programa Excel.

izvješće zaokretne tablice

Interaktivni, pozivu za više izvješća programa Excel navedene su i analiziraju podaci, kao što su zapisi baze podataka iz različitih izvora, uključujući one izvan programa Excel.

Podzbroj zaokretne tablice

Redak ili stupac koji se koristi funkcija sažetka za prikaz ukupnog zbroja detalja stavki u polju zaokretne tablice.

područje crtanja

U 2D grafikon na područje bounded s osi, uključujući sve nizove podataka. Na 3D grafikonu područje bounded s osi, uključujući niz podataka, nazive kategorija, crtičnih oznaka i naslove osi.

točka

Mjernu jedinicu jednak 1/72 inča.

prethodne

Ćelije koje su na koje upućuju formule u drugu ćeliju. Na primjer, sadrži li ćelija D10 formulu = B5, ćelije B5 je ćelije D10.

primarni ključ

Jedno ili više polja koja identificirati samo svaki zapis u tablici. Na isti način broj licenci ploča označava je automobila primarni ključ služi kao jedinstvena identifikacija zapisa.

područje ispisa

Jedan ili više raspona ćelija koje ste označili da biste ispisali kada ne želite da biste ispisali cijeli radni list. Ako radni list sadrži područja ispisa, ispisat će se samo područje ispisa.

naslovi za ispis

Oznake retka ili stupca koji će se ispisati na vrhu ili na lijevoj strani svake stranice na ispisanom radnom listu.

polja svojstava

Neovisno atributi vezane uz stavke ili članovi u OLAP kocki. Ako, na primjer, ako stavke grad svojstva veličina i populacije pohranjene u kocki poslužitelj, izvješća zaokretne tablice možete prikazati veličina i populacije svaki grad.

zaštititi

Da biste postavke za radni list ili radnu knjigu zbog kojih korisnici pregledavaju ili pristupe navedeni elementima radnog lista ili radne knjige.

Filtar izvještaja

Polja koja se koristi za filtriranje podskup podataka u zaokretnoj tablici ili zaokretnom grafikonu izvješća u jednu stranicu radi daljnje izgleda i analize. Možete prikazati sažetak svih stavki u filtar izvješća ili prikaz jedne stavke u trenutku koji filtrira podatke za sve druge stavke.

Q

Vrh stranice

upit

U upit ili Access, srednje vrijednosti traženja zapisa koje odgovaraju određenom pitanje postavljate o podacima koji se pohranjuju u bazi podataka.

kanal za upit

Korištenje kanala upita u razgovoru DDE između odredišnu aplikaciju i određenog upita (na primjer, Query1) u upitu. Da biste koristili kanala upita, morate već otvorene prozoru upita pomoću sustava kanala.

dizajn upita

Svi elementi uključeni u prozoru upita, kao što su tablice, kriterij, redoslijed rasporedili polja i tako dalje. Dizajn i određuje hoće li uključeno automatsko upita i li uređivanje izvora podataka.

R

Vrh stranice

raspon

Dvije ili više ćelija na listu. Ćelije u rasponu može biti susjedne ili koje nisu susjedne.

samo za čitanje

Postavka koja omogućuje datoteke mogu čitati ili kopirali, ali nije promijenio ili spremiti.

slog

Zbirka podataka o određene osobe, mjesto, događaj ili stvar. Kada je upit prikazuje rezultat u oknu podataka, redak smanjivati zapisa.

Osvježavanje (vanjski raspon podataka)

Da biste ažurirali podatke iz vanjskog izvora podataka. Svaki put kada osvježite podatke, potražite najnoviju verziju podatke u bazi podataka, uključujući sve promjene koje ste napravili s podacima.

Osvježavanje (izvješće zaokretne tablice)

Da biste ažurirali sadržaj izvješća zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona u skladu s promjenama podlozi izvornih podataka. Ako izvješće temelji se na vanjske podatke, osvježavanje pokreće upita u pozadini da biste dohvatili nove ili promijenjene podatke.

regresijska analiza

Obrazac statističku analizu koji se koriste za predviđanje. Regresijsku analizu procjenjuje odnos između varijabli tako da se navedeni tjednog prikaza kalendara možete se predviđati iz jedne ili više varijabli.

relativna referenca

U formuli, adresa ćelije relativni položaj ćelije koja sadrži formulu i ćelije na temelju naziva. Ako kopirate formulu, referenca se automatski prilagođava. Relativna referenca vodi obrasca A1.

udaljene adrese

Reference na podatke pohranjene u dokumentu iz drugog programa.

predložak izvješća

Predložak programa Excel (.xlt datoteka) koji sadrži jednu ili više upita ili izvješća zaokretne tablice koja se temelje na vanjskim podacima. Kada spremite predložak izvješća, Excel sprema definicije upita, ali ne sprema traženih podataka u predlošku.

skup rezultata

Skup zapisa koji se vraćaju kada pokrenete upit. Rezultat možete vidjeti postavljanje upita u upit ili može vratiti rezultat postavljen na radnom listu programa Excel radi daljnje analize.

Zaglavlje retka

Numerirani sivo područje s lijeve strane svaki redak. Kliknite zaglavlje retka da biste odabrali cijeli redak. Da biste povećali ili smanjili visinu retka, vucite redak ispod zaglavlja retka.

oznaku retka

Polje koji je dodijeljen usmjerenje retka u izvješću zaokretne tablice.

R-kvadratna vrijednost

Broj od 0 do 1, a koje otkriva kako najbolje odgovaraju Procijenjena vrijednosti za crtu trenda stvarnih podataka. Crta trenda je najčešće pouzdanog kada je R-kvadratna vrijednost ili blizu 1. Poznata i kao koeficijent određivanja.

S

Vrh stranice

scenarij

Imenovani skup unos vrijednosti koje možete zamijeniti u model radnog lista.

tipke SCROLL lock

S tipkom scroll lock uključena, sa strelicama pomaknite se aktivni list umjesto aktivirati drugu ćeliju. Da biste tipke scroll lock uključivanje ili isključivanje, pritisnite tipku SCROLL LOCK.

odjeljak

Bilo koju kombinaciju radnog lista, prikaz i scenarij odaberite prilikom stvaranja izvješća. Izvješća mogu sadržavati više sekcija.

Odaberite

Da biste istaknuli ćeliju ili raspon ćelija na radnom listu. Odabrane ćelije mogu utjecati na sljedeću naredbu ili akciju.

Gumb Odaberi sve

Sivi pravokutnik u gornjem lijevom kutu podatkovne tablice koje zadovoljavaju naslova redaka i stupaca. Kliknite ovaj gumb da biste odabrali sve ćelije u podatkovnoj tablici.

Os niza

Na osi grafikona koji predstavlja dimenzije dubine u pravi 3D grafikon. Prikazuje nazive nizova kao proizvoljne tekstne vrijednosti; nije moguće prikazati skaliranu numeričke vrijednosti.

polje niza

Polja koja se prikazuje u području niz izvješće zaokretnog grafikona. Stavke u polju niza navedene su u legendi i daju nazive pojedinih nizova podataka.

crte nizova

U 2D složeni trakasti i stupčasti grafikoni, crta koje povezuju oznake podataka u svakom nizu podataka koje se koriste za naglašavanje razlike u mjere između svakog niza.

zajednička radna knjiga

Radna knjiga je postaviti tako da biste za više korisnika na mreži da biste pogledali i unesite promjene u isto vrijeme. Svaki korisnik koji se sprema radnu knjigu ne vidi promjene tako da drugi korisnici.

pojedinačno preslikana ćelija

Ćelija koja je povezana element koji se ne ponavljaju u XML mape.

redoslijed sortiranja

Način za raspoređivanje podataka na temelju vrijednosti ili vrstu podataka. Podatke možete sortirati abecednim, numeričkim ili po datumu. Redoslijedi sortiranja koristiti uzlazno (1 do 9, od A do Z) ili silazno (9 i 1, od Z do A) redoslijed.

područja izvora

Rasponi ćelija koje konsolidirati u odredišno područje koju navedete. Na bilo koji radni list u radnoj knjizi, u drugim radnim knjigama otvorena ili zatvorena ili na radnim listovima programa Lotus 1-2-3 može biti izvorišnih područja.

izvorišni podaci

Na popisu ili u tablici koja se koristi za stvaranje izvješća zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona. Izvorišni podaci se može preuzeti iz tablice programa Excel ili raspon, vanjske baze podataka ili kocke ili izvještaja zaokretne tablice.

SQL

Jezik koji se koristi za dohvaćanje, ažuriranje i upravljanje podacima. Prilikom stvaranja upita upita pomoću SQL sastaviti u odgovarajuće SQL naredbe SELECT. Ako znate SQL, možete prikazati ili promijeniti u SQL naredbe SELECT.

standardni font

Zadanog fonta za radne listove. Standardni font određuje zadanog fonta za stil normalno ćelije.

Sažeti podaci

Automatskih podzbrojeva i strukture radnog lista, sve retke ili stupce koje sažimanje detalja podataka. Podaci zbirnih obično je susjedne i ispod podatke o detaljima.

funkcija sažetka

Vrste izračuna koje kombinira izvorišnih podataka u izvješću zaokretne tablice ili tablicu konsolidacije ili kada su Umetanje automatskih podzbrojeva na popisu ili u bazi podataka. Funkcije zbrajanja Primjeri Sum, Count i Average.

sustav kanala

Koristi se u razgovoru DDE između aplikacija radi dobivanja informacija o sustavu, kao što su trenutno veze, otvorite upite i status odredišnu aplikaciju.

T

Vrh stranice

Okno tablice

Područje prozora upita koja prikazuje tablice u upitu. Svakoj tablici prikazuje polja iz kojih možete dohvatiti podatke.

predložak

Radna knjiga koja možete stvarati i koristiti kao osnovu za druge slične radne knjige. Možete stvarati predloške za radnih knjiga i radnih listova. Zadani predložak za radne knjige zove se knjiga.xlt. Zadani predložak za radne listove zove se list.xlt.

tekstni okvir

Pravokutni objekt na radnom listu ili u grafikonu u koji unosite tekst.

crtične oznake na osi i natpisi crtičnih oznaka na osi

Crtičnih oznaka na osi su small crte mjere, slično odjelima ravnalo, koji se ne sijeku osi. Natpisi crtičnih oznaka na osi grafikona odredite kategorija, vrijednosti ili nizova na grafikonu.

naslovi u grafikonima

Opisni tekst koji je poravnat na osi ili automatski centrirano pri vrhu grafikona.

redak s ukupnim zbrojem

Posebni redak u tablici programa Excel koja sadrži dio funkcije zbrajanja korisne za rad s numeričke podatke.

Ukupni zbrojevi

Jedna od pet izračuna vrsta upita definira umjesto vas: zbroj, Prosj, Count, Min i Max.

strelice za praćenje

Strelicama koje pokazuju odnos između aktivne ćelije i njezine povezane ćelije. Strelice praćenja su plavim kada pokažete na ćeliju koja sadrži podatke u drugu ćeliju i obojiti crveno ako ćelija sadrži vrijednosti pogreške, kao što je #DIV/0!.

crta trenda

Grafički prikaz trendova u nizu podataka, kao što su crte sloping prema gore za predstavljanje veću prodaju tijekom razdoblja mjeseci. Crte trenda se koriste za učenje problema predviđanja, naziva se i regresijsku analizu.

natpis crte trenda

Neobavezni tekst za crte trenda, uključujući regresijska Jednadžba ili R-kvadratna vrijednost, ili i jedno i drugo. Natpis crte trenda se formatirati i premjestiti; ne može biti veličine.

U

Vrh stranice

trake gore-dolje

U linijski grafikoni s više nizova podataka, stupci koje označavaju razlika između točaka podataka u nizu imena i prezimena.

V

Vrh stranice

vrijednost

Tekst, datum, broj ili logička unos dovršava uvjet koji se mora zadovoljiti polje za pretraživanje ili filtriranje. Polje Author jednako uvjet < b > < /b >, na primjer, morate uključiti vrijednosti, kao što su < b > Nevena < /b > biti dovršen.

os vrijednosti

Osi grafikona koji prikazuje skalirana numeričke vrijednosti.

vrhova

Crna, kvadrat, draggable točke koje se pojavljuju na završava i presjecima linija ili krivulja u određenih samooblika (kao što su Prostoručne oblike, sa salveta i krivulje) kada Uredi točke na samooblik.

vrhova

Crna, kvadrat, draggable točke koje se pojavljuju na završava i presjecima linija ili krivulja u samooblika, kao što su Prostoručne oblike, sa salveta i krivulje.

prikaz

Skup za prikaz i postavke ispisa možete nazvati i primijenite na radnu knjigu. Možete stvoriti više od jednog prikaza u istoj radnoj knjizi bez spremanja zasebne kopije radne knjige.

W

Vrh stranice

web-upit

Upit koji dohvaća podatke pohranjene na intranetu ili Internetu.

analiza "što ako"

Postupak promjene vrijednosti u ćelijama da biste vidjeli kako će se te promjene utjecati na rezultat formule na radnom listu. Na primjer, promjenjivih kamatna stopa koja se koristi u tablici programa zajma za određivanje iznosa uplate.

radna knjiga

Datoteke programa proračunske tablice koje ste stvorili u programu Excel. Sadrži li radna knjiga radnih listova iz redaka i stupaca u kojoj možete unijeti i izračunavanje podataka.

radni list

Primarni dokument koji koristite u programu Excel za pohranu i rad s podacima. Naziva se i proračunske tablice. Radni list sastoji se od ćelije koje su organizirane u stupce i retke; radni list uvijek se sprema u radnoj knjizi.

datoteka radnog prostora

Datoteke koje sprema prikaz podataka o otvorenim radnim knjigama, pa možete kasnije nastaviti rad s iste veličine prozora, područja ispisa, Povećanje i postavke prikaza. Datoteka radnog prostora ne sadrži radnih knjiga sami.

World Wide Web

Sustav za navigaciju na Internetu ili putem skup radnih knjiga i drugim dokumentima sustava Office povezanih hiperveze i koja se nalazi na zajednički mrežni resurs, tvrtke intranetu ili Internetu. Kada koristite web-preglednika, na webu pojavit će se kao zbirka tekst, slike, zvukova i digitalnih filmova.

prelamanje

U tekstu, prijelom retka tekst automatski Dostizanje margine ili objekt i nastavak tekst u novi redak.

X

Vrh stranice

XML

Extensible Markup Language (XML): Zgusnuto obrazac od standardne GRG Generalizirano oznake jezika (SGML) koja omogućuje inženjerima omogućuje stvaranje prilagođene oznake koje nude fleksibilnost u organiziranje i prezentiranje podataka.

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×