Rad sa zadacima u aplikaciji To-Do pomoću čitača zaslona

Rad sa zadacima u aplikaciji To-Do pomoću čitača zaslona

Simbol čitanja naglas s oznakom sadržaja na čitaču zaslona. U ovoj se temi opisuje korištenje čitača zaslona sa sustavom Office

Ovaj je članak namijenjen osobama koje s proizvodima sustava Office koriste program čitača zaslona dostupan u sklopu kompleta sadržaja Pristupačnost u sustavu Office. Općenitu pomoć potražite na početnoj stranici web-mjesta za podršku za Office.

Organizirajte svoj dan uz aplikaciju To-Do za iOS pomoću značajke VoiceOver, ugrađenog čitača zaslona u sustavu iOS. Možete dodati zadatke, dodijeliti im rokove i postaviti podsjetnike za njih te ih postaviti kao ponavljajuće zadatke ako vas je na nešto potrebno često podsjećati.

Napomene : 

 • Nove značajke sustava Office 365 postupno postaju dostupne pretplatnicima na Office 365, pa vaša aplikacija možda još nema te značajke. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, posjetite članak Kada ću dobiti najnovije značajke u sustavu Office 2016 za Office 365?.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite ugrađeni čitač zaslona za iOS, VoiceOver. Da biste saznali više o korištenju čitača VoiceOver, pročitajte članak Pristupačnost tvrtke Apple.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite iPhone. Neke upute i geste mogu biti drugačije na uređaju iPad.

Sadržaj teme

Stvaranje zadatka

Stvorite novu stavku obveze na nekom od svojih popisa.

 1. Da biste u aplikaciji To-Do otvorili prikaz Bočna traka, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete: "Sidebar button" (Gumb Bočna traka). Dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali taj gumb.

 2. Da biste došli do popisa, prelazite prstom udesno dok ne čujete naziv željenog popisa. Prilikom prelaska s jednog popisa na drugi VoiceOver će izgovarati naziv popisa i broj zadataka na njemu. Da biste odabrali popis, dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se prikaz Popis zadataka.

 3. Da biste stvorili zadatak, u prikazu Popis zadataka prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Add a to-do item button" (Gumb Dodaj stavku obveze). Zatim dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali taj gumb. Fokus će se premjestiti na polje s nazivom zadatka.

 4. Upišite naziv novog zadatka pomoću zaslonske tipkovnice. Da biste otvorili tipkovnicu, prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Q."

  Savjet : tipkovnicu možete pronaći i pomicanjem po stavkama na zaslonu. Da biste istraživali, postavite prst na zaslon i prelazite njime po zaslonu. Kada dođete do neke stavke, VoiceOver će izgovoriti njezin naziv. Da biste odabrali stavku, podignite prst pa dvaput dodirnite zaslon.

 5. Kada upišete naziv zadatka, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete: "Add a to-do item button" (Gumb Dodaj stavku obveze). Dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali taj gumb. Zadatak će biti dodan na popis.

Dovršavanje zadatka

Kada dovršite zadatak, obvezu u stavki popisa označite kao dovršenu.

 1. U prikazu Bočna traka prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete naziv popisa na kojem se nalazi zadatak koji ste dovršili. Dvaput dodirnite zaslon da biste otvorili prikaz Popis zadataka.

 2. U prikazu Popis zadataka krećite po zadacima se prelaženjem prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete naziv zadatka. Prilikom prelaska s jednog zadatka na drugi VoiceOver će izgovarati njihove nazive i status (jesu li dovršeni ili nisu).

 3. Kada dođete na zadatak koji želite označiti kao dovršen, prijeđite prstom udesno. Čut ćete: "Not completed to-do item" (Nedovršena stavka obveze, gumb). Dvaput dodirnite zaslon da biste dovršili zadatak.

Savjeti : 

 • Da biste dovršeni zadatak označili kao nedovršen, ponavljajte prethodne korake dok ne čujete "Selected completed to-do item" (Odabrana je dovršena stavka obveze), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 • Provjerite prikazuju li se na popisu nedovršeni zadaci. Upute za prikazivanje i sakrivanje dovršenih zadataka na popisima potražite u članku Prikaz i sakrivanje dovršenih zadataka.

Otvaranje prikaza detalja

Prikaz detalja omogućuje uređivanje zadatka, dodavanje podsjetnika za njega itd.

 1. U prikazu Popis zadataka prelazite prstom udesno dok ne čujete naziv zadatka čijim detaljima želite pristupiti. Prilikom prelaska s jednog zadatka na drugi VoiceOver će izgovarati njihove nazive i status (jesu li dovršeni ili nisu).

 2. Kada dođete na željeni zadatak, dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se prikaz detalja o zadatku, u kojemu možete urediti i izbrisati zadatak. Čut ćete: "Dismiss details view button" (Gumb za zatvaranje prikaza detalja).

 3. Da biste zatvorili prikaz detalja, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete: "Dismiss details view button" (Gumb za zatvaranje prikaza detalja). Zatim dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali taj gumb.

Dodavanje zadatka na popis Moj dan

Zadatak možete premjestiti s nekog drugog popisa na popis Moj dan, zadani popis koji je već postavljen kada počnete raditi s aplikacijom To-Do.

 • U prikazu detalja o zadatku prstom prelazite udesno dok ne čujete "Add to-do item to My Day" (Dodaj stavku obveze na popis Moj dan), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 • Da biste zadatak uklonili s popisa Moj dan, u prikazu detalja o zadatku prstom prelazite udesno dok ne čujete "Remove to-do item from My Day" (Ukloni stavku obveze s popisa Moj dan), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Preimenovanje zadatka

Brzo preimenovanje zadatka pomoću prikaza detalja.

 1. U prikazu detalja o zadatku prstom prelazite udesno dok ne čujete naziv zadatka, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 2. U polju s nazivom zadatka izbrišite prethodni naziv zadatka pa pomoću zaslonske tipkovnice upišite novi. Da biste otvorili tipkovnicu, prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Q".

 3. Da biste nakon upisivanja spremili naziv zadatka i zatvorili tipkovnicu, prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Done" (Gotovo). Dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali taj gumb. Zadatak će biti preimenovan.

Dodavanje podsjetnika

Podsjetnike koristite da biste bili sigurni da nećete zaboraviti dovršiti najvažnije zadatke.

 1. U prikazu detalja o zadatku prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Reminder button" (Gumb Podsjetnik). Zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se izbornik Podsjetnik.

 2. Prelazite prstom udesno i ulijevo da biste pregledali mogućnosti podsjetnika. Zadane su mogućnosti Kasnije danas, Sutra i Sljedeći tjedan, ali možete i odabrati mogućnost Odaberite datum i vrijeme. Kada dođete na željenu mogućnost, dvaput dodirnite zaslon da biste je odabrali.

 3. Kada odaberete mogućnost podsjetnika, da biste postavili podsjetnik i zatvorili izbornik Podsjetnik, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete: "Done button" (Gumb Gotovo). Zatim dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali taj gumb.

 4. Da biste uklonili podsjetnik, na izborniku Podsjetnik prelazite prstom ulijevo dok ne čujete: "Remove button" (Gumb Ukloni). Zatim dvaput dodirnite zaslon. Podsjetnik će biti uklonjen, a izbornik će se zatvoriti.

Dodavanje krajnjeg roka

Dodavanjem krajnjeg roka možete pridonijeti dovršavanju najvažnijih zadataka u roku.

 1. U prikazu detalja o zadatku prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Due date button" (Gumb Krajnji rok). Zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se izbornik Krajnji rok.

 2. Prelazite prstom udesno i ulijevo da biste pregledali mogućnosti krajnjeg roka. Zadane su mogućnosti Danas, Sutra i Sljedeći tjedan, ali možete i odabrati mogućnost Odaberite datum i vrijeme. Kada dođete na željenu mogućnost, dvaput dodirnite zaslon da biste je odabrali.

 3. Kada odaberete mogućnost krajnjeg roka, da biste postavili datum i zatvorili izbornik Krajnji rok prelazite prstom ulijevo dok ne čujete: "Done button" (Gumb Gotovo). Zatim dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali taj gumb.

 4. Da biste uklonili krajnji rok, na izborniku Krajnji rok prelazite prstom ulijevo dok ne čujete: "Remove button" (Gumb Ukloni). Zatim dvaput dodirnite zaslon. Krajnji će rok biti uklonjen, a izbornik će se zatvoriti.

Dodavanje ponavljajućeg krajnjeg roka

Za zadatke koje je potrebno redovito obavljati možete postaviti ponavljajući krajnji rok.

Napomena : Da biste za krajnji mogli postaviti da se ponavlja, najprije ga morate dodati.

 1. U prikazu detalja o zadatku prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Repeat button" (Gumb Ponavljanje). Zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se izbornik Ponavljanje.

 2. Prelazite prstom udesno i ulijevo da biste pregledali mogućnosti krajnjeg roka. Zadane su mogućnosti Svakodnevno, Radnim danom, Tjedno, Mjesečno i Godišnje, ali možete i odabrati mogućnost Prilagođeno. Kada dođete na željenu mogućnost, dvaput dodirnite zaslon da biste je odabrali.

 3. Da biste uklonili ponavljajući krajnji rok, na izborniku Ponavljanje prelazite prstom ulijevo dok ne čujete: "Remove button" (Gumb Ukloni). Zatim dvaput dodirnite zaslon. Ponavljajući će krajnji rok biti uklonjen, a izbornik će se zatvoriti.

Dodavanje bilješke

Bilješke su korisne ako morate dodati dodatne informacije o zadatku i zadržati kratak naziv zadatka. Ako je zadatak npr. Kupnja namirnica, u sklopu bilješke možete navesti popis namirnica koje je potrebno kupiti.

 1. U prikazu detalja o zadatku prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Note attachment. Add a note." (Bilješka u privitku. Dodavanje bilješke.). Zatim dvaput dodirnite zaslon.

 2. Upišite bilješke pomoću zaslonske tipkovnice. Da biste otvorili tipkovnicu, prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Q".

 3. Da biste spremili bilješke, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete: "Save button" (Gumb Spremi). Zatim dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali taj gumb. Bilješke će se spremiti.

Brisanje zadatka

Zadatak možete izbrisati kada ga, primjerice, ne morate više pratiti.

 1. U prikazu detalja o zadatku prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Delete task button" (Gumb Izbriši zadatak). Zatim dvaput dodirnite zaslon.

 2. Otvorit će se prozor za potvrdu i čut ćete sljedeće: "Are you sure you want to delete this to-do forever?" (Jeste li sigurni da želite zauvijek izbrisati ovu obavezu?). Da biste potvrdili, prijeđite prstom udesno. Čut ćete: "Delete button" (Gumb Izbriši). Dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali taj gumb.

  Napomena : Ako želite poništiti brisanje, u prozoru za potvrdu prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Cancel button" (Gumb Odustani). Dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali taj gumb.

 3. Zadatak će biti izbrisan, a fokus će se premjestiti u prikaz Popis zadataka.

Pročitajte i ovo

Rad s popisima u aplikaciji To-Do pomoću čitača zaslona

Rad s prijedlozima u aplikaciji To-Do pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Saznajte kako se kretati aplikacijom To-Do pomoću značajki za pristupačnost

Organizirajte svoj dan uz aplikaciju To-Do za Android sa značajkom TalkBack, ugrađenim čitačem zaslona za Android. Možete dodati zadatke, dodijeliti im rokove i postaviti podsjetnike za njih te ih postaviti kao ponavljajuće zadatke ako vas je na nešto potrebno često podsjećati.

Napomene : 

 • Nove značajke sustava Office 365 postupno postaju dostupne pretplatnicima na Office 365, pa vaša aplikacija možda još nema te značajke. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, posjetite članak Kada ću dobiti najnovije značajke u sustavu Office 2016 za Office 365?.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite ugrađeni čitač zaslona za Android, TalkBack. Da biste saznali više o korištenju čitača TalkBack, idite na članak Pristupačnost uređaja sa sustavom Android.

 • U ovoj se temi podrazumijeva da koristite aplikaciju na mobitelu sa sustavom Android. Neke upute i geste mogu biti drugačije na tabletu sa sustavom Android.

Sadržaj teme

Stvaranje zadatka

 1. Jedanput prijeđite prstom udesno. Čut ćete: "Sidebar button, double-tap to activate" (Gumb Bočna traka, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali). Dvaput dodirnite zaslon.

 2. Prelazite prstom udesno dok ne dođete do popisa obaveza. Čut ćete naziv popisa i broj zadataka na njemu. Ako prvi popis nije onaj koji tražite, nastavite prstom prelaziti udesno dok ga ne pronađete ili dok ne dođete do popisa Obaveze, koji sadrži sve zadatke.

  Dvaput dodirnite zaslon da biste otvorili trenutno odabran popis.

 3. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Add a to-do button" (Gumb Dodaj obavezu), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Upišite tekst zadatka, npr. "Kupnja namirnica"

 5. Kližite prstom po donjem desnom kutu zaslona dok ne čujete: "Done" (Gotovo). Podignite prst da biste dovršili stvaranje zadatka.

 6. Prijeđite prstom prema dolje, a zatim ulijevo da biste zatvorili tipkovnicu.

Dovršavanje zadatka

 1. Jedanput prijeđite prstom udesno. Čut ćete: "Sidebar button, double-tap to activate" (Gumb Bočna traka, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali). Dvaput dodirnite zaslon.

 2. Prelazite prstom udesno dok ne dođete do popisa obaveza. Čut ćete naziv popisa i broj zadataka koje sadrži. Ako prvi popis nije onaj koji tražite, nastavite prstom prelaziti udesno dok ga ne pronađete ili dok ne dođete do popisa Obaveze, koji sadrži sve zadatke.

  Dvaput dodirnite zaslon da biste otvorili trenutno odabran popis.

 3. Prelazite prstom udesno dok ne čujete naziv zadatka koji želite označiti kao dovršen.

 4. Jedanput prijeđite prstom udesno. Čut ćete: "Uncompleted to-do" (Nedovršena obaveza). Dvaput dodirnite zaslon da biste dovršili zadatak.

Savjet : Da biste dovršeni zadatak označili kao nedovršen, ponavljajte prethodne korake dok ne čujete "Completed to-do" (Dovršena obaveza), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Otvaranje prikaza detalja

Prikaz detalja omogućuje uređivanje zadatka, dodavanje podsjetnika za njega itd.

 1. Jedanput prijeđite prstom udesno. Čut ćete: "Sidebar button, double-tap to activate" (Gumb Bočna traka, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali). Dvaput dodirnite zaslon.

 2. Prelazite prstom udesno dok ne dođete do popisa obaveza. Čut ćete naziv popisa i broj zadataka koje sadrži. Ako prvi popis nije onaj koji tražite, nastavite prstom prelaziti udesno dok ga ne pronađete ili dok ne dođete do popisa Obaveze, koji sadrži sve zadatke.

  Dvaput dodirnite zaslon da biste otvorili trenutno odabran popis.

 3. Prelazite prstom udesno dok ne čujete naziv zadatka čijim detaljima želite pristupiti, a zatim dvaput dodirnite zaslon. Čut ćete: "Details for to-do" (Detalji o obavezi) i naziv zadatka.

Savjet : Da biste zatvorili prikaz detalja, prijeđite prstom prema dolje, a zatim ulijevo.

Dodavanje zadatka na popis Moj dan

Zadatak možete premjestiti s nekog drugog popisa na popis Moj dan, zadani popis koji je već postavljen kada počnete raditi s aplikacijom To-Do.

 1. U prikazu detalja o zadatku prstom prelazite udesno dok ne čujete "Add to My Day" (Dodaj na popis Moj dan), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Savjet : Da biste zadatak uklonili s popisa Moj dan, u prikazu detalja o zadatku prstom prelazite udesno dok ne čujete "Added to My Day" (Dodano na popis Moj dan), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Preimenovanje zadatka

 1. U prikazu detalja o zadatku prstom prelazite udesno dok ne čujete naziv zadatka, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 2. Pomoću tipkovnice izbrišite stari naziv, a zatim upišite novi.

 3. Kližite prstom po donjem desnom kutu zaslona dok ne čujete: "Done" (Gotovo). Podignite prst da biste dovršili preimenovanje zadatka.

Dodavanje podsjetnika

 1. U prikazu detalja o zadatku prstom prelazite udesno dok ne čujete "Remind me" (Podsjeti me), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 2. Prelazite prstom udesno i ulijevo da biste pregledali mogućnosti podsjetnika. Zadane su mogućnosti Kasnije danas, Sutra i Sljedeći tjedan, ali možete i odabrati mogućnost Odaberite datum i vrijeme.

 3. Dvaput dodirnite zaslon da biste aktivirali trenutno odabranu mogućnost.

Savjet : Da biste uklonili podsjetnik, u prikazu detalja o zadatku prstom prelazite udesno dok ne čujete "Remove reminder button" (Gumb Ukloni podsjetnik), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Dodavanje krajnjeg roka

 1. U prikazu detalja o zadatku prstom prelazite udesno dok ne čujete "Add due date" (Dodaj krajnji rok), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 2. Prelazite prstom udesno i ulijevo da biste pregledali mogućnosti krajnjeg roka. Zadane su mogućnosti Danas, Sutra i Sljedeći tjedan, ali možete i odabrati mogućnost Odaberite datum.

 3. Dvaput dodirnite zaslon da biste aktivirali trenutno odabranu mogućnost.

Savjet : Da biste uklonili krajnji rok, u prikazu detalja o zadatku prstom prelazite udesno dok ne čujete "Remove due date button" (Gumb Ukloni krajnji rok), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Dodavanje ponavljajućeg krajnjeg roka

Za zadatke koje je potrebno redovito obavljati možete postaviti ponavljajući krajnji rok.

Napomena : Da biste za krajnji mogli postaviti da se ponavlja, najprije ga morate dodati.

 1. U prikazu detalja o zadatku prstom prelazite udesno dok ne čujete "Repeat" (Ponavljanje), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 2. Prelazite prstom udesno i ulijevo da biste pregledali mogućnosti krajnjeg roka. Zadane su mogućnosti Svakodnevno, Radnim danom, Tjedno, Mjesečno i Godišnje, ali možete i odabrati mogućnost Prilagođeno.

 3. Dvaput dodirnite zaslon da biste aktivirali trenutno odabranu mogućnost.

Savjet : Da biste uklonili ponavljajući krajnji rok, u prikazu detalja o zadatku prstom prelazite udesno dok ne čujete "Clear recurrence button" (Gumb Očisti ponavljanje), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Dodavanje bilješke

Bilješke su korisne ako morate dodati dodatne informacije o zadatku i zadržati kratak naziv zadatka. Ako je zadatak npr. Kupnja namirnica, u sklopu bilješke možete navesti popis namirnica koje je potrebno kupiti.

 1. U prikazu detalja o zadatku prstom prelazite udesno dok ne čujete "Add a note" (Dodaj bilješku), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 2. Upišite tekst bilješke.

 3. Prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Save" (Spremi), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Brisanje zadatka

 1. U prikazu detalja o zadatku prstom prelazite udesno dok ne čujete "Delete to-do button" (Gumb Izbriši obavezu), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 2. Da biste potvrdili brisanje, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Yes button" (Gumb Da), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Vidi također

Rad s popisima u aplikaciji To-Do pomoću čitača zaslona

Rad s prijedlozima u aplikaciji To-Do pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Saznajte kako se kretati aplikacijom To-Do pomoću značajki za pristupačnost

Organizirajte svoj dan uz aplikaciju To-Do s Pripovjedačem, ugrađenim čitačem zaslona za Windows. Možete dodati zadatke, dodijeliti im rokove i postaviti podsjetnike za njih te ih postaviti kao ponavljajuće zadatke ako vas je na nešto potrebno često podsjećati.

Napomene : 

 • Nove značajke sustava Office 365 postupno postaju dostupne pretplatnicima na Office 365, pa vaša aplikacija možda još nema te značajke. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, posjetite članak Kada ću dobiti najnovije značajke u sustavu Office 2016 za Office 365?.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite ugrađeni čitač zaslona za Windows, Pripovjedač. Da biste saznali više o korištenju pripovjedača, pročitajte članak Početak rada s pripovjedačem.

 • U ovoj se temi podrazumijeva da koristite aplikaciju na telefonu sa sustavom Windows. Neke upute i geste mogu biti drugačije na tabletu ili PC-ju.

Sadržaj teme

Stvaranje zadatka

 1. Prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete: "Navigation button, double-tap to activate" (Navigacijski gumb, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali). Dvaput dodirnite zaslon.

 2. Čut ćete naziv trenutno odabranog popisa. Prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete naziv popisa koji tražite i broj zadataka na njemu ili dok ne dođete do popisa Obaveze, koji sadrži sve zadatke.

  Dvaput dodirnite zaslon da biste otvorili trenutno odabran popis.

 3. Prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete "Add a to-do in" (Dodaj obavezu na popis) i naziv popisa. Dvaput dodirnite zaslon.

 4. Upišite tekst zadatka, npr. "Kupnja namirnica"

 5. Kližite prstom po donjem desnom kutu zaslona dok ne čujete: "Enter". Dvaput dodirnite zaslon da biste dovršili stvaranje zadatka.

Dovršavanje zadatka

 1. Prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete: "Navigation button, double-tap to activate" (Navigacijski gumb, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali). Dvaput dodirnite zaslon.

 2. Čut ćete naziv trenutno odabranog popisa. Prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete naziv popisa koji tražite i broj zadataka na njemu ili dok ne dođete do popisa Obaveze, koji sadrži sve zadatke.

  Dvaput dodirnite zaslon da biste otvorili trenutno odabran popis.

 3. Prelazite prstom udesno dok ne čujete naziv zadatka koji želite označiti kao dovršen.

 4. Jedanput prijeđite prstom udesno. Čut ćete: "Unchecked complete checkbox, double-tap to toggle on" (Poništen potvrdni okvir za dovršenost, dvaput dodirnite da biste ga potvrdili). Dvaput dodirnite zaslon da biste dovršili zadatak.

Zvučni će signal potvrditi da ste dovršili zadatak.

Savjet : Da biste dovršeni zadatak označili kao nedovršen, ponavljajte prethodne korake dok ne čujete "Checked unchecked checkbox, double-tap to toggle on" (Potvrđen poništeni okvir, dvaput dodirnite da biste ga potvrdili), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Otvaranje prikaza detalja

Prikaz detalja omogućuje uređivanje zadatka, dodavanje podsjetnika za njega itd.

 1. Prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete: "Navigation button, double-tap to activate" (Navigacijski gumb, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali). Dvaput dodirnite zaslon.

 2. Čut ćete naziv trenutno odabranog popisa. Prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete naziv popisa koji tražite i broj zadataka na njemu ili dok ne dođete do popisa Obaveze, koji sadrži sve zadatke.

  Dvaput dodirnite zaslon da biste otvorili trenutno odabran popis.

 3. Prelazite prstom udesno dok ne čujete naziv zadatka čijim detaljima želite pristupiti, a zatim dvaput dodirnite zaslon. Čut ćete: "To-do" (Obaveza) i naziv zadatka.

Savjet : Da biste zatvorili prikaz detalja, prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete "Dismiss detail view button" (Gumb Zatvori prikaz detalja), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Dodavanje zadatka na popis Moj dan

Zadatak možete premjestiti s nekog drugog popisa na popis Moj dan, zadani popis koji je već postavljen kada počnete raditi s aplikacijom To-Do.

 1. U prikazu detalja o zadatku prstom prelazite udesno ili ulijevo dok ne čujete "Add to-do to My Day button, double-tap to activate" (Gumb Dodaj obavezu na popis Moj dan, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Savjet : Da biste zadatak uklonili s popisa Moj dan, u prikazu detalja o zadatku prstom prelazite udesno ili ulijevo dok ne čujete "Remove to-do from My Day button" (Gumb Ukloni obavezu s popisa Moj dan), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Preimenovanje zadatka

 1. U prikazu detalja o zadatku prstom prelazite udesno ili ulijevo dok ne čujete "Editable text" (Tekst koji se može uređivati) i naziv zadatka. Dvaput dodirnite zaslon.

 2. Pomoću tipkovnice izbrišite stari naziv, a zatim upišite novi.

 3. Kližite prstom po donjem rubu zaslona dok ne čujete: "Custom, back, button collapsed" (Prilagođeno, natrag, gumb je sažet). Dvaput dodirnite zaslon da biste dovršili preimenovanje zadatka.

Dodavanje podsjetnika

 1. U prikazu detalja o zadatku prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete "Add a reminder button, double-tap to activate" (Gumb Dodaj podsjetnik, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 2. Prelazite prstom udesno i ulijevo da biste pregledali mogućnosti podsjetnika. Zadane su mogućnosti Kasnije danas, Sutra i Sljedeći tjedan, ali možete i odabrati mogućnost Odaberite datum i vrijeme.

 3. Dvaput dodirnite zaslon da biste aktivirali trenutno odabranu mogućnost.

Savjet : Da biste uklonili podsjetnik, u prikazu detalja o zadatku prstom prelazite udesno dok ne čujete "Remove reminder button" (Gumb Ukloni podsjetnik), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Dodavanje krajnjeg roka

 1. U prikazu detalja o zadatku prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete "Add due date button, double-tap to activate" (Gumb Dodaj krajnji rok, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 2. Prelazite prstom udesno i ulijevo da biste pregledali mogućnosti krajnjeg roka. Zadane su mogućnosti Danas, Sutra i Sljedeći tjedan, ali možete i odabrati mogućnost Odaberite datum.

 3. Dvaput dodirnite zaslon da biste aktivirali trenutno odabranu mogućnost.

Savjet : Da biste uklonili krajnji rok, u prikazu detalja o zadatku prstom prelazite udesno dok ne čujete "Remove due date button" (Gumb Ukloni krajnji rok), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Dodavanje ponavljajućeg krajnjeg roka

Za zadatke koje je potrebno redovito obavljati možete postaviti ponavljajući krajnji rok.

Napomena : Da biste za krajnji mogli postaviti da se ponavlja, najprije ga morate dodati.

 1. U prikazu detalja o zadatku prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete "Repeat button, double-tap to activate" (Gumb Ponavljanje, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 2. Prelazite prstom udesno i ulijevo da biste pregledali mogućnosti krajnjeg roka. Zadane su mogućnosti Svakodnevno, Radnim danom, Tjedno, Mjesečno i Godišnje, ali možete i odabrati mogućnost Prilagođeno.

 3. Dvaput dodirnite zaslon da biste aktivirali trenutno odabranu mogućnost.

Savjet : Da biste uklonili ponavljajući krajnji rok, u prikazu detalja o zadatku prstom prelazite udesno dok ne čujete "Never repeat button" (Gumb Nikad ne ponavljaj), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Dodavanje bilješke

Bilješke su korisne ako morate dodati dodatne informacije o zadatku i zadržati kratak naziv zadatka. Ako je zadatak npr. Kupnja namirnica, u sklopu bilješke možete navesti popis namirnica koje je potrebno kupiti.

 1. U prikazu detalja o zadatku prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete "Add a note, editable text, double-tap to activate" (Dodaj bilješku, tekst koji se može uređivati, dvaput dodirnite da biste aktivirali), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 2. Upišite tekst bilješke.

 3. Kližite prstom po donjem rubu zaslona dok ne čujete: "Custom, back, button collapsed" (Prilagođeno, natrag, gumb je sažet). Dvaput dodirnite zaslon da biste zatvorili tipkovnicu.

 4. Prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Save button, double-tap to activate" (Gumb Spremi, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Brisanje zadatka

 1. U prikazu detalja o zadatku prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete "Delete to-do button, double-tap to activate" (Gumb Izbriši obavezu, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 2. Da biste potvrdili brisanje, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Delete button, double-tap to activate" (Gumb Izbriši, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Vidi također

Rad s popisima u aplikaciji To-Do pomoću čitača zaslona

Rad s prijedlozima u aplikaciji To-Do pomoću čitača zaslona

Saznajte kako se kretati aplikacijom To-Do pomoću značajki za pristupačnost

Organizirajte svoj dan uz aplikaciju To-Do za Web pomoću tipkovnice i Pripovjedača, ugrađenog čitača zaslona za Windows. Možete dodati zadatke, dodijeliti im rokove i postaviti podsjetnike za njih te ih postaviti kao ponavljajuće zadatke ako vas je na nešto potrebno često podsjećati.

Napomene : 

 • Nove značajke sustava Office 365 postupno postaju dostupne pretplatnicima na Office 365, pa vaša aplikacija možda još nema te značajke. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, posjetite članak Kada ću dobiti najnovije značajke u sustavu Office 2016 za Office 365?.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite ugrađeni čitač zaslona za Windows, Pripovjedač. Da biste saznali više o korištenju pripovjedača, pročitajte članak Početak rada s pripovjedačem.

 • U ovoj se temi podrazumijeva da koristite aplikaciju na PC-ju. Neke upute i geste mogu biti drugačije na telefonu ili tabletu sa sustavom Windows.

 • Kada koristite To-Do za Web, preporučujemo da kao web-preglednik koristite Microsoft Edge. Budući da se To-Do za Web koristi u web-pregledniku, tipkovni se prečaci razlikuju od prečaca u verziji programa za računala. Tako ćete, primjerice, umjesto pomoću tipke F6, s jedne naredbe na drugu prelaziti pomoću tipki Ctrl + F6. Uz to, uobičajeni prečaci kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl + O (Otvori) odnose se na web-preglednik, a ne na To-Do za Web.

Sadržaj teme

Stvaranje zadatka

 1. Pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "My Day" (Moj dan) i položaj popisa Moj dan među drugim popisima, npr. "1 od 4". Ako tražite neki drugi popis, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete naziv popisa koji tražite.

 2. Pritisnite Enter da biste otvorili trenutno odabran popis.

 3. Pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Add a to-do, edit" (Dodaj obavezu, uređivanje).

 4. Upišite tekst zadatka, npr. "Kupnja namirnica", pa pritisnite Enter kada završite.

Dovršavanje zadatka

 1. Pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "My Day" (Moj dan) i položaj popisa Moj dan među drugim popisima, npr. "1 od 4". Ako tražite neki drugi popis, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete naziv popisa koji tražite.

 2. Pritisnite Enter da biste otvorili trenutno odabran popis.

 3. Pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete naziv zadatka koji želite označiti kao dovršen. Zadaci se izgovaraju kao "To-do" (Obaveza) uz njihov naziv i položaj na popisu, npr. "1 od 3".

 4. Jedanput pritisnite tipku tabulatora. Čut ćete: "Unchecked, mark as completed, checkbox" (Nepotvrđeno, označavanje kao dovršeno, potvrdni okvir). Pritisnite Enter da biste dovršili zadatak.

Savjet : Da biste dovršeni zadatak označili kao nedovršen, ponavljajte prethodne korake dok ne čujete "Checked, mark as not completed, checkbox" (Potvrđeno, označavanje kao nedovršeno, potvrdni okvir), a zatim pritisnite Enter.

Otvaranje prikaza detalja

U prikazu detalja možete urediti zadatak, dodati podsjetnik za njega itd.

 1. Pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "My Day" (Moj dan) i položaj popisa Moj dan među drugim popisima, npr. "1 od 4". Ako tražite neki drugi popis, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete naziv popisa koji tražite.

 2. Pritisnite Enter da biste otvorili trenutno odabran popis.

 3. Pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete naziv zadatka čijim detaljima želite pristupiti, a zatim pritisnite Enter. Uz popis će se otvoriti prikaz detalja.

Savjet : Da biste zatvorili prikaz detalja, pritišćite Shift + tabulator dok ne čujete "Hide detail view button" (Gumb Sakrij prikaz detalja), a zatim pritisnite Enter.

Dodavanje zadatka na popis Moj dan

Zadatak možete premjestiti s nekog drugog popisa na popis Moj dan, zadani popis koji je već postavljen kada počnete raditi s aplikacijom To-Do.

 1. Kada otvorite prikaz detalja o zadatku, pritišćite Shift + tabulator dok ne čujete "Add to My Day button" (Gumb Dodaj na popis Moj dan), a zatim pritisnite Enter.

Savjet : Da biste zadatak uklonili s popisa Moj dan, kada otvorite prikaz detalja o zadatku, pritišćite Shift + tabulator dok ne čujete "Remove from My Day button" (Gumb Ukloni s popisa Moj dan), a zatim pritisnite Enter.

Preimenovanje zadatka

 1. U prikazu detalja o zadatku pritišćite Shift + tabulator dok ne čujete "Edit <name of the task> button" (Gumb Uređivanje zadatka <naziv zadatka>), a zatim pritisnite Enter.

 2. Pomoću tipkovnice izbrišite stari naziv, a zatim upišite novi.

 3. Pritisnite Enter da biste dovršili preimenovanje zadatka.

Dodavanje podsjetnika

 1. U prikazu detalja o zadatku pritišćite Shift + tabulator dok ne čujete "Remind me button" (Gumb Podsjeti me), a zatim pritisnite Enter.

 2. Po mogućnostima podsjetnika krećite se pritiskanjem tipke tabulatora. Zadane su mogućnosti Kasnije danas, Sutra i Sljedeći tjedan, ali možete i odabrati mogućnost Odaberite datum i vrijeme.

 3. Pritisnite Enter da biste aktivirali trenutno odabranu mogućnost.

Savjet : Da biste uklonili podsjetnik, otvorite prikaz detalja o zadatku, pritišćite Shift + tabulator dok ne čujete "Button" (Gumb), a zatim pritisnite Enter.

Dodavanje krajnjeg roka

 1. U prikazu detalja o zadatku pritišćite Shift + tabulator dok ne čujete "Add due date button" (Gumb Dodaj krajnji rok), a zatim pritisnite Enter.

 2. Po mogućnostima krajnjeg roka krećite se pritiskanjem tipke tabulatora. Zadane su mogućnosti Danas, Sutra i Sljedeći tjedan, ali možete i odabrati mogućnost Odaberite datum.

 3. Pritisnite Enter da biste aktivirali trenutno odabranu mogućnost.

Savjet : Da biste uklonili krajnji rok, otvorite prikaz detalja o zadatku, pritišćite Shift + tabulator dok ne čujete "Remove due date button" (Gumb Ukloni krajnji rok), a zatim pritisnite Enter.

Dodavanje ponavljajućeg krajnjeg roka

Za zadatke koje je potrebno redovito obavljati možete postaviti ponavljajući krajnji rok.

Napomena : Da biste za krajnji mogli postaviti da se ponavlja, najprije ga morate dodati.

 1. U prikazu detalja o zadatku pritišćite Shift + tabulator dok ne čujete "Repeat button" (Gumb Ponavljanje), a zatim pritisnite Enter.

 2. Po mogućnostima krajnjeg roka krećite se pritiskanjem tipke tabulatora. Zadane su mogućnosti Svakodnevno, Radnim danom, Tjedno, Mjesečno i Godišnje, ali možete i odabrati mogućnost Prilagođeno.

 3. Pritisnite Enter da biste aktivirali trenutno odabranu mogućnost.

Savjet : Da biste uklonili ponavljajući krajnji rok, otvorite prikaz detalja o zadatku, pritišćite Shift + tabulator dok ne čujete "Delete recurrence button" (Gumb Izbriši ponavljanje), a zatim pritisnite Enter.

Dodaj bilješku

Bilješke su korisne ako morate dodati dodatne informacije o zadatku i zadržati kratak naziv zadatka. Ako je zadatak npr. Kupnja namirnica, u sklopu bilješke možete navesti popis namirnica koje je potrebno kupiti.

 1. U prikazu detalja o zadatku pritišćite Shift + tabulator dok ne čujete "Edit note button" (Gumb Uređivanje bilješke), a zatim pritisnite Enter.

 2. Upišite tekst bilješke.

 3. Pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Save button" (Gumb Spremi), a zatim pritisnite Enter.

Brisanje zadatka

 1. U prikazu detalja o zadatku pritišćite Shift + tabulator dok ne čujete "Delete to-do button" (Gumb Izbriši obavezu), a zatim pritisnite Enter.

 2. Da biste potvrdili brisanje, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Delete to-do button" (Gumb Izbriši obavezu), a zatim pritisnite Enter.

Vidi također

Rad s popisima u aplikaciji To-Do pomoću čitača zaslona

Rad s prijedlozima u aplikaciji To-Do pomoću čitača zaslona

Saznajte kako se kretati aplikacijom To-Do pomoću značajki za pristupačnost

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u službi Answer Desk za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×