Rad s hipervezama u programu Excel

Za brz pristup povezanim informacijama u drugoj datoteci ili na web-stranice u ćeliju radnog lista možete umetnuti hiperveza. Veze možete umetnuti i u određene elemente grafikona.

Napomena: Većina snimki zaslona prikazanih u ovom članku snimljena je u programu Excel 2016. Ako imate neku drugu verziju, prikaz se može neznatno razlikovati, ali ako nije drukčije navedeno, funkcije su iste.

Hiperveza je veza iz dokumenta koji otvara drugu stranicu ili datoteku kada je kliknete. Odredište je često druga web-stranica, no to također može biti slika, adresa e-pošte ili program. Sama hiperveza može biti tekst ili slika.

Kada korisnik web-mjesta klikne hipervezu, odredište se prikazuje u web-preglednik ili pokreće, ovisno o vrsti odredišta. Hiperveza do web-stranice, primjerice, prikazuje stranicu u web-pregledniku, a hiperveza do AVI datoteke otvara datoteku u aplikaciji za reprodukciju multimedijalnih sadržaja.

Način korištenja hiperveza

Pomoću hiperveza možete učiniti sljedeće:

 • otići do datoteke ili web-stranice na mreži,intranet ili Internetu

 • otići do datoteke ili web-stranice koju namjeravate stvoriti u budućnosti

 • poslati poruku e-pošte

 • pokrenuti prijenos datoteke, primjerice preuzimanje ili FTP postupak

Kada pokažete na tekst ili sliku koja sadrži hipervezu, pokazivač poprima oblik šake Pokazivač u obliku ruke te tako upućuje na to da možete kliknuti neki tekst ili sliku.

Što je URL i kako funkcionira

Kada stvorite hipervezu, njezino se odredište šifrira kao Uniform Resource Locator (URL), npr:

http://example.microsoft.com/news.htm

file://ComputerName/SharedFolder/FileName.htm

URL sadrži protokol, primjerice HTTP, FTP, ili FILE, web-poslužitelj ili mrežno mjesto te put i naziv datoteke. Na sljedećoj ilustraciji definirani su dijelovi URL-a:

Četiri komponente URL-a

1. Protokol koji se koristi (http, ftp, file)

2. Web-poslužitelj ili mrežno mjesto

3. Put

4. Naziv datoteke

Apsolutne i relativne hiperveze

Apsolutni URL sadrži punu adresu, uključujući i protokol,web-poslužitelj te put i naziv datoteke.

Relativnom URL-u nedostaje jedan ili više dijelova. Informacije koje nedostaju uzimaju se sa stranice koja sadrži URL. Ako, primjerice, nedostaje protokol i web-poslužitelj, web-preglednik koristi protokol i domenu trenutne stranice, primjerice .com, .org ili .edu.

Uobičajeno je da stranice na webu koriste relativne URL-ove koji sadrže samo djelomični put i naziv datoteke. Ako premjestite datoteke na drugi poslužitelj, hiperveze će i dalje raditi dok relativna mjesta stranica ostanu nepromijenjena. Hiperveza na stranici Products.htm, primjerice, pokazuje na stranicu apple.ht u mapi pod nazivom Hrana. Ako premjestite obje stranice u mapu Hrana na drugom poslužitelju, URL unutar hiperveze i dalje će biti ispravan.

U radnoj knjizi programa Microsoft Office Excel, neodređeni putovi do odredišnih datoteka hiperveze prema zadanim su postavkama relativni u odnosu na mjesto aktivne radne knjige. Možete postaviti drugu baznu adresu koju ćete koristiti prema zadanim postavkama tako da svaki put kada stvorite hipervezu do datoteke na tom mjestu morate samo odrediti naziv datoteke, a ne i put, u dijaloškom okviru Umetni hipervezu.

 1. Na radnom listu pritisnite ćeliju u kojoj želite stvoriti hipervezu.

  Možete odabrati i objekt, poput slike ili elementa u grafikonu, koji želite koristiti kao hipervezu.

  1. Na kartici Umetanje u grupi Veze kliknite Hiperveza Gumb Hiperveza .

  Također, možete i desnom tipkom miša pritisnuti ćeliju ili grafiku i zatim na izborniku prečacu pritisnuti Hiperveza, ili možete pritisnuti CTRL+K.

 2. Pod Veza s, pritisnite Stvori novi dokument.

 3. U okvir Naziv novog dokumenta upišite naziv nove datoteke.

  Savjet: Da biste odredili mjesto koje se razlikuje od onog prikazanog u odjeljku Puni put, možete upisati novo mjesto prije naziva u okviru Naziv novog dokumenta ili možete kliknuti Promijeni da biste odabrali željeno mjesto, a potom kliknuti U redu.

 4. Pod Kada uređivati pritisnite Uredi novi dokument kasnije ili Uredi novi dokument sada za određivanje trenutka otvaranja nove datoteke za uređivanje.

 5. U okvir Tekst za prikaz upišite željeni tekst hiperveze.

 6. Za prikaz korisnih informacija prilikom mirovanja pokazivača na hipervezi pritisnite Zaslonski opis, upišite željeni tekst u okvir Tekst zaslonskog opisa i zatim pritisnite U redu.

 1. Na radnom listu pritisnite ćeliju u kojoj želite stvoriti hipervezu.

  Možete odabrati i objekt, poput slike ili elementa u grafikonu, koji želite koristiti kao hipervezu.

  1. Na kartici Umetanje u grupi Veze kliknite Hiperveza Gumb Hiperveza .

  Također, možete i desnom tipkom miša pritisnuti ćeliju ili objekt i zatim na izborniku prečacu pritisnuti Hiperveza, ili možete pritisnuti CTRL+K.

 2. Pod Veza s pritisnite Postojeća datoteka ili web-stranica.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste odabrali datoteku, kliknite Trenutna mapa, a zatim datoteku s kojom se želite povezati.

   Trenutnu mapu možete promijeniti odabirom druge mape u popisu Pogledaj u .

  • Za odabir web-stranice pritisnite Pregledane stranice i zatim pritisnite web-stranicu s kojom se želite povezati.

  • Da biste odabrali nedavno korištenu datoteku, kliknite Nedavno korištene datoteke, a zatim kliknite datoteku s kojom se želite povezati.

  • Za unos naziva i mjesta poznate datoteke ili web-stranice s kojom se želite povezati upišite informacije u okvir Adresa.

  • Da biste pronašli web-stranicu, kliknite Pregledavanje Weba Gumb Pregledaj web , otvorite web-stranicu s kojom se želite povezati i zatim se vratite u Office Excel bez zatvaranja preglednika.

 4. Želite li stvoriti hipervezu na određeno mjesto u datoteci ili na web-stranici, pritisnite Knjižna oznaka i zatim dvostruko pritisnite željenu knjižna oznaka.

  Napomena: Datoteka ili web-stranica s kojom se povezujete mora imati knjižnu oznaku.

 5. U okvir Tekst za prikaz upišite željeni tekst hiperveze.

 6. Za prikaz korisnih informacija prilikom mirovanja pokazivača na hipervezi pritisnite Zaslonski opis, upišite željeni tekst u okvir Tekst zaslonskog opisa i zatim pritisnite U redu.

Za povezivanje s mjestom u trenutnoj ili drugoj radnoj knjizi možete definirati nazivodredište ćelije ili koristiti referencu ćelije.

 1. Za korištenje naziva morate imenovati odredišne ćelije u odredišnoj radnoj knjizi.

  Imenovanje ćelije i raspona ćelija

  1. Odaberite ćeliju, raspon ćelija ili ćelije koje nisu susjedne, a kojima želite dati naziv.

  2. Kliknite okvir Naziv na lijevom kraju traka formule Slika gumba .

   Primjer okvira naziva

   Slika gumba Okvir Naziv

  3. U okvir Naziv upišite naziv ćelija i zatim pritisnite ENTER.

   Napomena: Nazivi ne mogu sadržavati razmake i moraju započinjati slovom.

 2. Na radnom listu izvorišne radne knjige kliknite ćeliju u kojoj želite stvoriti hipervezu.

  Možete odabrati i objekt, poput slike ili elementa u grafikonu, koji želite koristiti kao hipervezu.

  1. Na kartici Umetanje u grupi Veze kliknite Hiperveza Gumb Hiperveza .

  Također, možete i desnom tipkom miša pritisnuti ćeliju ili objekt i zatim na izborniku prečacu pritisnuti Hiperveza, ili možete pritisnuti CTRL+K.

 3. Pod Veza s učinite nešto od sljedećeg:

  • Za povezivanje s mjestom u trenutnoj radnoj knjizi pritisnite Mjesto u ovom dokumentu.

  • Za povezivanje s mjestom u drugoj radnoj knjizi pritisnite Postojeća datoteka ili web-stranica, pronađite i odaberite radnu knjigu s kojom se želite povezati i zatim pritisnite Knjižna oznaka.

 4. Učinite nešto od sljedećeg:

  • U okviru Ili odaberite mjesto u ovom dokumentu, u odjeljku Referenca ćelije kliknite radni list s kojim se želite povezati, upišite referencu ćelije u okvir Upišite referencu ćelije i zatim kliknite U redu.

  • U popisu pod Definirani nazivi pritisnite naziv koji predstavlja ćelije s kojima se želite povezati i zatim pritisnite U redu.

 5. U okvir Tekst za prikaz upišite željeni tekst hiperveze.

 6. Za prikaz korisnih informacija prilikom mirovanja pokazivača na hipervezi pritisnite Zaslonski opis, upišite željeni tekst u okvir Tekst zaslonskog opisa i zatim pritisnite U redu.

Funkciju HYPERLINK možete koristiti za stvaranje hiperveze koja otvara dokument pohranjen na mrežnom poslužitelju, intranet ili Internetu. Kad pritisnete ćeliju koja sadrži funkciju HYPERLINK, Excel otvara datoteku spremljenu na mjestu te veze.

Sintaksa

HYPERLINK(link_location;friendly_name)

Link_location    je put i naziv datoteke dokumenta koji treba otvoriti kao tekst. Link_location može upućivati na mjesto u dokumentu, npr. određenoj ćeliji ili imenovanom rasponu na radnom listu ili u radnoj knjizi programa Excel ili pak na knjižnu oznaku u dokumentu programa Microsoft Word. Put može voditi do datoteke spremljene na tvrdom disku ili pak biti UNC (Universal Naming Convention) put na poslužitelju (u programu Microsoft Excel za Windows) ili URL (Uniform Resource Locator ) put na internetu ili intranetu.

 • Link_location može biti tekstni niz znakova obuhvaćen navodnicima, ili ćelija koja sadrži vezu kao tekstni niz znakova.

 • Ako skok naveden u link_location ne postoji ili se do njega ne može doći, pojavljuje se greška kad pritisnete ćeliju.

Friendly_name     je tekst skoka ili brojčana vrijednost koja je prikazana u ćeliji. Friendly_name je prikazan plavo i podcrtan je. Ako friendly_name nije naveden, ćelija prikazuje link_location kao tekst skoka.

 • Neslužbeni_naziv može biti vrijednost, tekstni niz znakova, naziv ili ćelija koja sadrži tekst skoka ili vrijednost.

 • Ako neslužbeni_naziv vraća vrijednost pogreške (npr. #VALUE!), ćelija prikazuje pogrešku umjesto teksta skoka.

Primjeri

U sljedećem primjeru otvorit ćete radni list pod nazivom Proračunsko izvješće.xls koji je pohranjen na Internetu na mjestu pod nazivom example.microsoft.com/report i prikazuje tekst "Kliknite za izvješće":

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xls", "Click for report")

U sljedećem primjeru stvorit ćete hipervezu do ćelije F10 na radnom listu pod nazivom Godišnji u radnoj knjizi Proračunsko izvješće.xls, koja je pohranjena na Internetu na mjestu pod nazivom example.microsoft.com/report. Ćelija na radnom listu koja sadrži hipervezu prikazuje sadržaj ćelije D1 kao skočni tekst:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]Annual!F10", D1)

U sljedećem primjeru stvorit ćete hipervezu do raspona pod nazivom OdjelUkupno na radnom listu pod nazivom Prvi kvartal u radnoj knjizi Proračunsko izvješće.xls koja je pohranjena na Internetu na mjestu pod nazivom example.microsoft.com/report. Ćelija na radnom listu koja sadrži hipervezu prikazuje tekst "Kliknite da biste vidjeli ukupni zbroj odjela za prvi kvartal":

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

Da biste stvorili hipervezu do određenog mjesta u dokumentu programa Microsoft Word, morate koristiti knjižnu oznaku da biste definirali mjesto na koje želite preskočiti u dokumentu. U sljedećem primjeru stvorit ćete hipervezu do knjižne oznake pod nazivom KvrtPrihod u dokumentu pod nazivom Godišnje izvješće.doc koji se nalazi na example.microsoft.com:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.doc]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

U Excelu za Windows, sljedeći primjer prikazuje sadržaj ćelije D5 kao tekst skoka u ćeliji i otvara datoteku naziva PrviKvartal.xls, koja je spremljena na poslužitelju nazvanom FINANCIJE u dijeljenoj mapi Izvješća. Ovaj primjer koristi UNC put:

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xls", D5)

Sljedeći primjer otvara datoteku PrviKvartal.xls u Excel za Windows koja je spremljena u imeniku naziva Financije na D disku i prikazuje brojčanu vrijednost spremljenu u ćeliji H10:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xls", H10)

U Excelu za Windows sljedeći primjer stvara hipervezu do područja nazvanog Ukupni zbrojevi u drugoj (vanjskoj) radnoj knjizi, MojaKnjiga.xls:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xls]Totals")

U Microsoft Excelu za Macintosh sljedeći primjer prikazuje “Pritisnite ovdje” u ćeliji i otvara datoteku pod nazivom Prvi Kvartal koji je spremljen u mapi pod nazivom Proračunska Izvješća na disku pod nazivom Macintosh HD:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

Možete napraviti hiperveze unutar radnog lista kako biste skočili iz jedne ćelije u drugu. Npr. ako je aktivni radni list pod nazivom Lipanj u radnoj knjizi pod nazivom Proračun, sljedeća formula stvara hipervezu do ćelije E56. Tekst veze je vrijednost u ćeliji E56.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

Kako biste skočili na drugi list u istoj radnoj knjizi, promijenite naziv lista u vezi. U prethodnom primjeru, kako biste napravili vezu do ćelije E56 na listu Rujan, promijenite riječ “Lipanj” u “Rujan”.

Prilikom pritiska na hipervezu na adresu e-pošte, program za e-poštu automatski se pokreće i stvara poruku e-pošte s odgovarajućom adresom u okviru Primatelj, uz uvjet da je program za e-poštu instaliran.

 1. Na radnom listu pritisnite ćeliju u kojoj želite stvoriti hipervezu.

  Možete odabrati i objekt, poput slike ili elementa u grafikonu, koji želite koristiti kao hipervezu.

  1. Na kartici Umetanje u grupi Veze kliknite Hiperveza Gumb Hiperveza .

  Također, možete i desnom tipkom miša pritisnuti ćeliju ili objekt i zatim na izborniku prečacu pritisnuti Hiperveza, ili možete pritisnuti CTRL+K.

 2. U odjeljku Veza s kliknite Adresa e-pošte.

 3. U okvir Adresa e-pošte upišite željenu adresu e-pošte.

 4. U okvir Predmet upišite predmet poruke e-pošte.

  Napomena: Neki web-preglednici i programi za e-poštu možda neće prepoznati redak za predmet.

 5. U okvir Tekst za prikaz upišite željeni tekst hiperveze.

 6. Za prikaz korisnih informacija prilikom mirovanja pokazivača na hipervezi pritisnite Zaslonski opis, upišite željeni tekst u okvir Tekst zaslonskog opisa i zatim pritisnite U redu.

  Također možete stvoriti hipervezu do adrese e-pošte u ćeliji tako da upišete adresu izravno u ćeliju. Hiperveza se automatski stvara, primjerice, kada upišete adresu e-pošte kao što je netko@example.com.

Također možete umetnuti jednu ili više vanjskih referenci (koje se nazivaju i vezama) iz radne knjige do druge radne knjige koja se nalazi na vašem intranet ili Internetu. Radnu knjigu ne smijete spremiti kao HTML datoteku.

 1. Otvorite izvorišnu radnu knjigu i odaberite ćeliju ili raspon ćelija koji želite kopirati.

 2. Na kartici Polazno u grupi Međuspremnik kliknite Kopiraj.

  Gumbi za kopiranje i lijepljenje na kartici Polazno
 3. Prebacite se na radni list u koji želite smjestiti informacije, a potom kliknite ćeliju u kojoj želite da se informacije pojave.

 4. Na kartici Polazno u grupi Međuspremnik kliknite Posebno lijepljenje.

 5. Kliknite Zalijepi vezu.

  Excel stvara vanjsku referentnu vezu za ćeliju ili za svaku ćeliju u rasponu ćelija.

Napomena: Možda će vam biti praktičnije stvoriti vanjsku referentnu vezu bez otvaranja radne knjige na internetu. Kliknite svaku ćeliju u odredišnoj radnoj knjizi u koju želite postaviti vanjsku referentnu vezu, a potom upišite znak jednakosti (=), URL adresu i mjesto radne knjige. Primjerice:

='http://www.someones.homepage/[file.xls]Sheet1'!A1

='ftp.server.somewhere/file.xls'!MyNamedCell

Kako biste odabrali hiperveza bez aktiviranja veze na njeno odredište, učinite nešto od sljedećeg:

 • Kliknite ćeliju koja sadrži hipervezu, držite tipku miša dok se pokazivač ne pretvori u križić Pokazivač za odabir u programu Excel , a zatim pustite tipku miša.

 • Za odabir ćelija koje sadrže hiperveze koristite tipke strelica.

 • Predstavlja li hipervezu grafika, držite CTRL i pritisnite grafiku.

Postojeću hipervezu u radnoj knjizi možete promijeniti promjenom njezina odredište, izgleda te teksta ili grafike kojom je predstavljena.

Promjena odredišta hiperveze

 1. Odaberite ćeliju ili grafiku koja sadrži hipervezu koju želite promijeniti.

  Savjet: Kako biste označili ćeliju koja sadrži hipervezu, a bez prelaska na odredište hiperveze, pritisnite ćeliju i držite gumb miša dok se ne pretvori u križić Pokazivač za odabir u programu Excel , i zatim ga otpustite. Za odabir ćelije možete koristiti i tipke strelica. Za odabir grafičkog oblika držite tipku CTRL i pritisnite grafički oblik.

  1. Na kartici Umetanje u grupi Veze kliknite Hiperveza. Gumb Hiperveza

  Također, možete i desnom tipkom miša pritisnuti ćeliju ili grafiku i zatim na izborniku prečacu pritisnuti Uredi hipervezu, ili možete pritisnuti CTRL+K.

 2. Željene promjene napravite u dijaloškom okviru Uređivanje hiperveze.

  Napomena: Ako je hiperveza stvorena korištenjem funkcije radnog lista HYPERLINK, za promjenu njezinog odredišta potrebno je urediti formulu. Odaberite ćeliju s hipervezom i zatim za uređivanje formule pritisnite traka formule.

Izgled teksta svih hiperveza u trenutnoj radnoj knjizi možete promijeniti promjenom stila ćelija za hiperveze.

 1. Na kartici Polazno u grupi Stilovi kliknite Stilovi ćelije.

 2. Pod Podaci i model, učinite sljedeće:

  • Za promjenu izgleda hiperveza koje nisu bile pritisnute radi odlaska na njihova odredišta desnom tipkom pritisnite Hiperveza i zatim pritisnite Izmijeni.

  • Za promjenu izgleda hiperveza koje su bile pritisnute radi odlaska na njihova odredišta desnom tipkom pritisnite Praćena hiperveza i zatim pritisnite Izmijeni.

   Napomena: Stil ćelije Hiperveza dostupan je samo ako radna knjiga sadrži hipervezu. Stil ćelije u kojoj se nalazi Praćena hiperveza dostupan je samo ako radna knjiga sadrži hipervezu koja je bila pritisnuta.

 3. U dijaloškom okviru Stil pritisnite Oblikuj.

 4. Na karticama Font i Ispuna odaberite željene mogućnosti oblikovanja i zatim pritisnite U redu.

  Napomene: 

  • Mogućnosti koje odaberete u dijaloškom okviru Oblikovanje ćelija pojavljuju se kao odabrane pod Stil uključuje u dijaloškom okviru Stil. Potvrdne okvire možete očistiti za sve mogućnosti koje ne želite primijeniti.

  • Promjene stilova ćelije Hiperveza i Aktivirana hiperveza primjenjuju se na sve hiperveze u trenutnoj radnoj knjizi. Izgled pojedinačnih hiperveza ne možete promijeniti.

 1. Odaberite ćeliju ili grafiku koji sadrže hipervezu koju želite promijeniti.

  Savjet: Kako biste označili ćeliju koja sadrži hipervezu, a bez prelaska na odredište hiperveze, pritisnite ćeliju i držite gumb miša dok se ne pretvori u križić Pokazivač za odabir u programu Excel , i zatim ga otpustite. Za odabir ćelije možete koristiti i tipke strelica. Za odabir grafičkog oblika držite tipku CTRL i pritisnite grafički oblik.

 2. Učinite jedno ili više od sljedećeg:

  • Za promjenu teksta hiperveze pritisnite traka formule i zatim uredite tekst.

  • Za promjenu oblikovanja ili grafike pritisnite ih desnom tipkom i zatim pritisnite mogućnost potrebnu za promjenu oblikovanja.

  • Za promjenu teksta u grafici dvostruko pritisnite odabranu grafiku i zatim napravite željene promjene.

  • Za promjenu grafike koja predstavlja hipervezu umetnite novu grafiku, stvorite hipervezu s istim odredištem i zatim izbrišite staru grafiku i hipervezu.

 1. Desnom tipkom miša pritisnite hiperveza koju želite kopirati ili premjestiti i zatim pritisnite Kopiraj ili Izreži na izborniku prečacu.

 2. Desnom tipkom miša pritisnite najprije ćeliju u koju želite kopirati ili premjestiti hipervezu, a zatim Zalijepi na izborniku prečacu.

Prema zadanim postavkama, nedefinirani putovi do odredišnih datoteka hiperveza relativni su u odnosu na mjesto aktivne radne knjige. Koristite ovaj postupak kada želite postaviti drugi zadani put. Svaki put kada stvorite hipervezu do datoteke na tom mjestu, morate samo odrediti naziv datoteke, a ne i put, u dijaloškom okviru Umetni hipervezu.

Slijedite jedan od koraka ovisno o verziji programa Excel koju koristite:

 • U programu Excel 2016, Excel 2013 i Excel 2010:

  1. Kliknite karticu Datoteka.

  2. Kliknite Informacije.

  3. Kliknite Svojstva, a zatim odaberite Dodatna svojstva.

   Dodatna svojstva
  4. Na kartici Sažetak u tekstni okvir Temelj hiperveze upišite put koji želite koristiti.

   Napomena: Temeljnu adresu hiperveze možete nadjačati korištenjem pune, ili apsolutne, adrese za hipervezu u dijaloškom okviru Umetanje hiperveze.

 • U programu Excel 2007:

  1. Kliknite Gumb Microsoft Office slika Office gumba , kliknite Pripremi, a zatim kliknite Svojstva.

  2. U oknu s informacijama o dokumentu kliknite Svojstva, a potom Napredna svojstva.

   Dodatna svojstva
  3. Kliknite karticu Sažetak.

  4. U okvir Temelj hiperveze upišite željeni put.

  Napomena: Možete nadjačati temeljnu adresu hiperveze korištenjem pune, ili apsolutne, adrese hiperveze u dijaloškom okviru Umetni hipervezu.

Za brisanje hiperveze, učinite nešto od sljedećeg:

 • Za brisanje hiperveze i teksta koji je predstavlja desnom tipkom miša pritisnite ćeliju koja sadrži hipervezu i zatim u izborniku prečacu pritisnite Očisti sadržaj.

 • Za brisanje hiperveze i grafike koja je predstavlja držite pritisnutu tipku CTRL i pritisnite grafiku, a zatim pritisnite DELETE.

 • Za isključivanje pojedinačne hiperveze desnom tipkom miša pritisnite hipervezu i zatim u izborniku prečacu pritisnite Ukloni hipervezu.

 • Za istovremeno isključivanje više hiperveza učinite sljedeće:

  1. U praznu ćeliju upišite broj 1.

  2. Desnom tipkom miša kliknite ćeliju, a zatim na izborniku prečaca kliknite Kopiraj.

  3. Držite tipku CTRL pritisnutom i odaberite sve hiperveze koje želite isključiti.

   Savjet: Kako biste označili ćeliju koja sadrži hipervezu, a bez prelaska na odredište hiperveze, pritisnite ćeliju i držite gumb miša dok se pokazivač ne pretvori u križić Pokazivač za odabir u programu Excel , i zatim otpustite gumb miša.

  4. Na kartici Polazno u grupi Međuspremnik kliknite strelicu ispod mogućnosti Zalijepi, a zatim Posebno lijepljenje.

   Gumbi za kopiranje i lijepljenje na kartici Polazno
  5. U odjeljku Operacija kliknite Množenje, a zatim U redu.

  6. Na kartici Polazno u grupi Stilovi kliknite Stilovi ćelije.

  7. U odjeljku Dobro, loše i neutralno odaberite Normalno.

Dodatni sadržaji

Uklanjanje ili isključivanje hiperveza

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×