Provjera pravopisa i gramatike na nekom drugom jeziku

Provjera pravopisa i gramatike na nekom drugom jeziku

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Ako stvorite dokumente u latiničnog jezika kao što su engleski, francuski, španjolskom ili njemački, a ne morate promjena jezika rasporeda tipkovnice, možete postaviti jezik za jezičnu provjeru teksta za provjeru pravopisa različite jezike u jedan dokument.

Napomena : Ako želite unositi sadržaj na jeziku koji ne koristi latinicu, primjerice na arapskom ili kineskom, pomoću jezične trake možete promijeniti raspored tipkovnice. Kad promijenite raspored tipkovnice, Office mijenja jezik provjere pravopisa i gramatike. Da biste saznali više, pročitajte članak Omogućivanje ili promjena jezika rasporeda tipkovnice.

Da biste unijeli međunarodne znakove, npr. prijeglas na njemačkom (ö), tildu na španjolskom (ñ), cedilju na turskom (Ç) ili pak neki simbol, npr. kvačicu, učinite nešto od sljedećeg:

 • Koristite galeriju simbola. Dodatne informacije potražite u članku Umetanje simbola.

 • Ako znate ASCII kodove za posebne znakove kojih nema u rasporedu tipkovnice, željeni znak ili simbol možete unijeti pomoću ASCII koda.

Kliknite proizvod iz sustava Office koristite da biste saznali kako postaviti jezik za provjeru pravopisa.

 1. Kursor postavite na mjesto u dokumentu na kojem želite početi pisati tekst na drugom jeziku. Ako ste već upisali tekst, odaberite ga.

 2. Na kartici Pregled u grupi Jezik kliknite Jezik, a zatim Postavi jezik za jezičnu provjeru.

  Postavljanje jezika za jezičnu provjeru

 3. U dijaloškom okviru Jezik ili oknu Jezik za jezičnu provjeru dođite do željenog jezika i provjerite prikazuje li se ispred njega ikona Provjera pravopisa i gramatike. Ikona Provjera pravopisa i gramatike u programu Word 2013

  Ta ikona upućuje na to da su za taj jezik instalirani alati za jezičnu provjeru. Ako se ikona ne prikazuje, to je u redu, pogledajte napomene u šestom koraku.

 4. Počnite upisivati tekst.

 5. Da biste se vratili na izvorni jezik ili se prebacili na drugi jezik, ponovite korake od prvog do trećeg. U trećem koraku odaberite sljedeći jezik.

 6. Prilikom sljedeće provjere pravopisa možete promijeniti jezik rječnika u oknu ili dijaloškom okviru Pravopis, a zatim provjeriti dokument za svaki jezik koji ste koristili. Ovaj korak ponovite za svaki jezik u dokumentu.

  Napomene : 

  • Ako se ništa ne dogodi ili ako vam se prikaže poruka o pogrešci, možda za taj jezik nemate instalirane alate za jezičnu provjeru. Dodajte jezik slijedeći upute u poruci ili u članku Dodavanje jezika ili postavljanje preferenci jezika u sustavu Office potražite upute za dodavanje potrebnog jezika.

  • Ako alat za provjeru pravopisa nakon ovih koraka pogrešno prepoznaje pogreške, pokušajte poništiti okvir Automatsko prepoznavanje jezika u dijaloškom okviru Jezik.

Da biste promijenili jezik prilikom provjere pravopisa u bazi podataka ili radnoj knjizi, promijenite jezik rječnika tijekom postupka provjere pravopisa:

 1. Na kartici Pregled u programu Excel ili na kartici Polazno u programu Access kliknite Provjera pravopisa.

 2. U oknu ili dijaloškom okviru Pravopis odaberite željeni jezik na popisu Jezik rječnika.

Ako željeni jezik nije dostupan, potreban vam je jezični paket za Office. Dodatne informacije potražite u članku Odabir između jezičnog paketa i paketa jezičnog sučelja za Office 2013 ili Jezični paket za Office 2016.

Upute za promjenu zadanog jezika za uređivanje radi provjere pravopisa potražite u članku Dodavanje jezika ili postavljanje preferenci jezika u sustavu Office.

U programu InfoPath Designer mogućnost Postavi jezik za jezičnu provjeru odnosi se na trenutni prikaz obrasca. Obrasci s više prikaza mogu imati različite jezike za jezičnu provjeru za svaki prikaz. U programu InfoPath Editor mogućnost Postavi jezik za jezičnu provjeru odnosi se na cijeli obrazac. Jezik za jezičnu provjeru odnosi se na cijeli prikaz. Sav tekst u prikazu označen je kao isti jezik.

Da biste promijenili jezik obrasca, učinite sljedeće:

 1. Na kartici Polazno kliknite strelicu ispod mogućnosti Provjera pravopisa, a zatim kliknite Postavi jezik za jezičnu provjeru.

 2. U dijaloškom okviru Jezik kliknite željeni jezik.

 3. Počnite pisati ili provjerite pravopis.

Postavljanje jezika za jezičnu provjeru prilikom stvaranja novog dokumenta

 1. U novom dokumentu kliknite mjesto na kojem želite početi pisati na drugom jeziku.

 2. Na kartici Pregled kliknite Provjera pravopisa, a zatim Postavi jezik za jezičnu provjeru.

  Na kartici Pregled kliknite Provjera pravopisa > Postavi jezik za jezičnu provjeru

 3. Pomaknite se na popisu da biste odabrali željeni jezik pa kliknite U redu.

  slika popisa postavljanje jezika za jezičnu provjeru u web-aplikaciji word web app.

 4. Počnite pisati na jeziku koji ste odabrali.

 5. Da biste se vratili na izvorni jezik, ponovite treći i četvrti korak.

Postavljanje jezika za jezičnu provjeru prilikom uređivanja postojećeg dokumenta

 1. Otvorite postojeći dokument za koji želite promijeniti jezik.

 2. Kliknite Uredi dokument, a zatim Word Online.

  Uređivanje u web-aplikaciji Word Online

 3. Odaberite pa desnom tipkom miša kliknite tekst, a potom kliknite Postavi jezik za jezičnu provjeru.

  Kliknite desnom tipkom miša pa kliknite Postavi jezik za jezičnu provjeru

 4. Pomaknite se na popisu da biste odabrali željeni jezik pa kliknite U redu.

  slika popisa postavljanje jezika za jezičnu provjeru u web-aplikaciji word web app.

 5. Počnite pisati na jeziku koji ste odabrali.

 6. Da biste se vratili na izvorni jezik, ponovite treći i četvrti korak.

Vidi također

Napomene : 

Kliknite proizvod iz sustava Office koristite da biste saznali kako postaviti jezik za provjeru pravopisa.

Da biste postavili jezik u programu Access, samo upišite na jeziku koji želite koristiti.

Ili, ako želite da biste promijenili jezika povezanog s samo dio teksta, odaberite tekst, provjera pravopisa i promijenite jezik rječnika u dijaloškom okviru Provjera pravopisa .

Da biste promijenili jezik rječnika za cijelu bazu podataka:

 1. Otvorite bazu podataka programa Access za koju želite promijeniti jezik rječnika.

 2. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba , a zatim Mogućnosti programa Access.

  gumb mogućnosti programa access

 3. Kliknite Jezična provjera.

 4. Na popisu Jezik rječnika kliknite rječnik koji želite koristiti, a zatim kliknite u redu.

 5. Da biste provjerili pravopis, odaberite zapisa ili polja koja želite provjeriti, a zatim Pravopis Button image na kartici Polazno .

  Napomene : 

  • Alat za provjeru pravopisa koristi odabrani rječnik za provjeru pravopisa u bazi podataka. Da biste provjerili pravopis u višejezične baze podataka, morate promijeniti jezik rječnika i provjera pravopisa za svaki jezik u bazi podataka.

  • Jezični paket može biti potrebna ako vaša verzija 2007 Microsoft Office ne nudi alate za jezičnu provjeru, kao što je alat za provjeru pravopisa, za jezik koji želite pisati. Dodatne informacije potražite u članku treba li jezični paket ili paket jezičnog sučelja?

Da biste postavili jezik u programu Excel, možete samo upisati na jeziku koji želite koristiti.

Ili, ako želite da biste promijenili jezika povezanog s samo dio teksta, odaberite tekst, provjera pravopisa i promijenite jezik rječnika u dijaloškom okviru Provjera pravopisa .

Da biste promijenili jezik rječnika za cijelu radnu knjigu:

 1. Kliknite Gumb Microsoft Office slika gumba , a zatim Mogućnosti programa Excel.

  dijaloški okvir microsoft office za excel

 2. Kliknite Jezična provjera.

 3. Na popisu Jezik rječnika odaberite željeni jezik rječnika koji želite koristiti, a zatim kliknite u redu.

 4. Da biste provjerili pravopis radnom listu, na kartici Pregled u grupi Jezična provjera kliknite Pravopis Button image .

  Napomene : 

  • Da biste provjerili pravopis u višejezične radne knjige, morate promijeniti jezik rječnika i provjera pravopisa za svaki jezik koji se koristi u svakom radnom listu ili ćelije.

  • Jezični paket može biti potrebna ako vaša verzija 2007 Microsoft Office ne nudi alate za jezičnu provjeru, kao što je alat za provjeru pravopisa, za jezik koji želite pisati. Dodatne informacije potražite u članku treba li jezični paket ili paket jezičnog sučelja?

Da biste postavili jezik u programu InfoPath, samo upišite na jeziku koji želite koristiti.

Ili, ako želite da biste promijenili jezika povezanog s samo dio teksta, odaberite tekst, provjera pravopisa i promijenite jezik rječnika u dijaloškom okviru Provjera pravopisa .

Da biste promijenili jezik rječnika za cijeli predložak InfoPath ili obrasca:

 1. Na izborniku Alati kliknite Postavi jezik Slika gumba .

 2. U dijaloškom okviru jezik kliknite jezik koji želite koristiti.

 3. Počnite tipkati u novi jezik.

 4. Da biste vratili izvorni jezik ili da biste se prebacili na drugi jezik, ponovite korake od 1-2. U koraku 2, odaberite novi jezik koji želite koristiti.

 5. Da biste provjerili pravopis u obrazac, na kartici Pregled u grupi Jezična provjera kliknite Pravopis Button image .

  Napomena : Jezični paket može biti potrebna ako vaša verzija 2007 Microsoft Office ne nudi alate za jezičnu provjeru, kao što je alat za provjeru pravopisa, za jezik koji želite pisati. Dodatne informacije potražite u članku treba li jezični paket ili paket jezičnog sučelja?

Da biste postavili jezik u programu OneNote, samo upišite na jeziku koji želite koristiti.

Ili, ako želite da biste promijenili jezika povezanog s samo dio teksta, odaberite tekst, provjera pravopisa i promijenite jezik rječnika u oknu zadatka Provjera pravopisa .

Da biste postavili jezik rječnika za bilješke:

 1. Odaberite bilješku za koji želite postaviti jezik ili postavite kursor na mjesto na koje želite da biste započeli novu bilješku.

 2. Na izborniku Alati kliknite Postavi jezik Slika gumba .

 3. U oknu zadatka Postavi jezik odaberite jezik koji želite koristiti.

 4. Da biste vratili izvorni jezik ili da biste se prebacili na drugi jezik, ponovite korake od 1 do 3. U koraku 3, odaberite novi jezik koji želite koristiti.

 5. Da biste provjerili pravopis, na izborniku Alati pokažite na Pravopis, a zatim Pravopis Button image .

  Napomena : Jezični paket može biti potrebna ako vaša verzija 2007 Microsoft Office ne nudi alate za jezičnu provjeru, kao što je alat za provjeru pravopisa, za jezik koji želite pisati. Dodatne informacije potražite u članku treba li jezični paket ili paket jezičnog sučelja?

Da biste postavili jezik u programu Outlook, možete samo upisati na jeziku koji želite koristiti.

Ili, ako želite da biste promijenili jezika povezanog s samo dio teksta, odaberite tekst, provjera pravopisa i promijenite jezik rječnika u dijaloškom okviru Pravopis i gramatika .

Da biste promijenili jezik rječnika za cijelu poruku:

 1. Na kartici poruka u grupi Jezična provjera kliknite strelicu ispod mogućnosti provjere pravopisa, a zatim kliknite Postavi jezik Slika gumba .

 2. U dijaloškom okviru Jezik odaberite jezik koji želite koristiti.

  Ako jezik prethodi za Pravopis i gramatika ikona Button image , to znači da su za taj jezik instalirani alate za jezičnu provjeru, kao što je alat za provjeru pravopisa i gramatike te tezaurus. Ako se Pravopis i gramatika ikona Button image ne prethodi jezik, možete pisati i uređivati tekst, ali ne provjeravaj pravopis ni gramatiku ili pomoću tezaurusa za taj jezik.

 3. Da biste vratili izvorni jezik ili da biste se prebacili na drugi jezik, ponovite korake od 1 do 3. U koraku 3, odaberite novi jezik koji želite koristiti.

 4. Da biste provjerili pravopis u poruci, kliknite Pravopis Button image na kartici poruka .

  Napomene : 

  • Ako alat za provjeru pravopisa nije prepoznavanje pravilno pravopisne pogreške nakon ovih koraka, pokušajte poništavanjem potvrdnog okvira Automatsko prepoznavanje jezika u dijaloškom okviru jezik (u koraku 2).

  • Jezični paket može biti potrebna ako vaša verzija 2007 Microsoft Office ne nudi alate za jezičnu provjeru, kao što je alat za provjeru pravopisa, za jezik koji želite pisati. Dodatne informacije potražite u članku treba li jezični paket ili paket jezičnog sučelja?

Da biste postavili jezik u programu PowerPoint, možete samo upisati na jeziku koji želite koristiti.

Ili, ako želite da biste promijenili jezika povezanog s samo dio teksta, odaberite tekst, provjera pravopisa i promijenite jezik rječnika u dijaloškom okviru Pravopis i gramatika .

Da biste promijenili jezik rječnika za cijeli slajd:

 1. Na kartici Pregled u grupi Jezična provjera kliknite jezik Slika gumba .

 2. U dijaloškom okviru Jezik odaberite jezik koji želite koristiti.

  Ako jezik prethodi na Pravopis i gramatika ikona Button image , to znači da za jezičnu provjeru Alati, kao što je alat za provjeru pravopisa, gramatike te Tezaurus instaliranih za taj jezik. Ako se Pravopis i gramatika ikona Button image ne prethodi jezik, možete pisati i uređivati tekst, ali ne provjeravaj pravopis ni gramatiku ili pomoću tezaurusa za taj jezik.

 3. Da biste vratili izvorni jezik ili da biste se prebacili na drugi jezik, ponovite korake od 1-2. U koraku 2, odaberite novi jezik koji želite koristiti.

 4. Da biste provjerili pravopis u slajd, kliknite Pravopis Button image na kartici Pregled .

  Napomene : 

  • U programu PowerPoint, morate koristiti alat za provjeru pravopisa na svaki slajd.

  • Jezični paket može biti potrebna ako vaša verzija 2007 Microsoft Office ne nudi alate za jezičnu provjeru, kao što je alat za provjeru pravopisa, za jezik koji želite pisati. Dodatne informacije potražite u članku treba li jezični paket ili paket jezičnog sučelja?

Da biste postavili jezik u programu Publisher, samo upišite na jeziku koji želite koristiti.

Ili, ako želite da biste promijenili jezika povezanog s samo dio teksta, odaberite tekst, provjera pravopisa i promijenite jezik rječnika u dijaloškom okviru Provjera pravopisa .

Da biste promijenili jezik rječnika za čitavu publikaciju:

 1. Na izborniku Alati kliknite jezik, a zatim kliknite Postavi jezik.

 2. U dijaloškom okviru Jezik odaberite jezik koji želite koristiti.

 3. Da biste vratili izvorni jezik ili da biste se prebacili na drugi jezik, ponovite korake od 1 do 3. U koraku 3, odaberite novi jezik koji želite koristiti.

 4. Da biste provjerili pravopis, na izborniku Alati pokažite na Pravopis, a zatim Pravopis Button image .

  • Da biste provjerili pravopis u sve stranice publikacije s više stranica, provjerite je li potvrđen okvir provjerite sve u dijaloškom okviru Provjera pravopisa .

  • Jezični paket može biti potrebna ako vaša verzija 2007 Microsoft Office ne nudi alate za jezičnu provjeru, kao što je alat za provjeru pravopisa, za jezik koji želite pisati. Dodatne informacije potražite u članku treba li jezični paket ili paket jezičnog sučelja?.

Da biste postavili jezik u programu Visio, samo upišite na jeziku koji želite koristiti.

Da biste promijenili rječnik za određeni tekst u programu Visio:

 1. Odaberite postojeću sekciju teksta. Ili, upišite novi dio teksta na jeziku koji želite koristiti, a zatim odaberite tekst.

 2. Na izborniku Oblikovanje pritisnite tekst, a zatim karticu Font .

 3. Na popisu jezik kliknite jezik koji želite koristiti.

  Napomena : Jezični paket može biti potrebna ako vaša verzija 2007 Microsoft Office ne nudi alate za jezičnu provjeru, kao što je alat za provjeru pravopisa, za jezik koji želite pisati. Dodatne informacije potražite u članku treba li jezični paket ili paket jezičnog sučelja?

 1. Postavite kursor u dokumentu na mjesto na koje želite početi pisati tekst na drugom jeziku. Ili, ako želite da biste promijenili jezika povezanog s postojeću sekciju teksta, odaberite tekst.

 2. Na kartici Pregled u grupi Jezična provjera kliknite Postavi jezik Slika gumba .

 3. U dijaloškom okviru jezik odaberite jezik koji želite koristiti.

  Ako jezik prethodi na Pravopis i gramatika ikona Button image , to znači da za jezičnu provjeru Alati, kao što je alat za provjeru pravopisa, gramatike te Tezaurus instaliranih za taj jezik. Ako za Pravopis i gramatika ikona Button image ne prethodi jezik, možete pisati i uređivati tekst, ali ne provjeravaj pravopis ni gramatiku ili pomoću tezaurusa za taj jezik.

 4. Da biste vratili izvorni jezik ili da biste se prebacili na drugi jezik, ponovite korake od 1 do 3. U koraku 3, odaberite novi jezik koji želite koristiti.

  Napomene : 

  • Ako alat za provjeru pravopisa nije prepoznavanje pravilno pravopisne pogreške nakon ovih koraka, pokušajte poništavanjem potvrdnog okvira Automatsko prepoznavanje jezika u dijaloškom okviru jezik (u koraku 3).

  • Jezični paket može biti potrebna ako vaša verzija 2007 Microsoft Office ne nudi alate za jezičnu provjeru, kao što je alat za provjeru pravopisa, za jezik koji želite pisati. Dodatne informacije potražite u članku treba li jezični paket ili paket jezičnog sučelja?

Vidi također

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Zajedničko korištenje Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Sjajno! Imate li još povratnih informacija?

Na koji ga način možemo poboljšati?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×