Provjera pravopisa i gramatike na nekom drugom jeziku

Svaka od jezičnih verzija sustava Microsoft Office sadrži alate za jezičnu provjeru, kao što su rječnici i gramatička pravila, za veći broj jezika. Informacije o tome koji jezici postoje u kojoj verziji sustava Microsoft Office 2010 potražite u članku Paketi Office 2010: lokalizirane verzije. Ako vašom verzijom sustava Microsoft Office nije obuhvaćen jezik koji želite koristiti, nabavite jezični paket za Microsoft Office. Dodatne informacije potražite u članku Odabir između jezičnog paketa i paketa jezičnog sučelja.

Napomene   

Što vas zanima?

Provjera pravopisa i gramatike na nekom drugom jeziku

Provjera pravopisa i gramatike na nekom drugom jeziku

Ako stvorite dokument koji sadrži tekst na više jezika, za provjeru pravopisa svakog jezika iz dokumenta morate koristiti odgovarajući rječnik. Da biste to učinili, odredite jezik teksta kako bi se prilikom pokretanja alata za provjeru pravopisa koristio rječnik odgovarajućeg jezika.

Koji program sustava Office 2010 koristite?

Access

Postavljanje jezika rječnika

Provjera pravopisa

Excel

Postavljanje jezika rječnika

Provjera pravopisa

OneNote

Postavljanje jezika za jezičnu provjeru

Provjera pravopisa

Outlook

Postavljanje jezika za jezičnu provjeru

Provjera pravopisa i gramatike

PowerPoint

Postavljanje jezika za jezičnu provjeru

Provjera pravopisa

Publisher

Postavljanje jezika za jezičnu provjeru

Provjera pravopisa

SharePoint Workspace

Postavljanje jezika za jezičnu provjeru

Word

Postavljanje jezika za jezičnu provjeru

Provjera pravopisa i gramatike

Dodavanje jezika rječnika

Dodatne informacije

Access

Važno   Jezik rječnika primjenjuje se na cijelu bazu podataka i nije ga moguće definirati za pojedinačne zapise ni polja. Ako baza podataka sadrži riječi na više jezika, morate provjeriti pravopis na jednom jeziku, a zatim ponoviti postupak za svaki dodatni jezik u bazi podataka.

Postavljanje jezika rječnika

Da biste promijenili jezik rječnika baze podataka tijekom provjere pravopisa, učinite sljedeće:

 1. Na kartici Polazno u grupi Zapisi kliknite Provjera pravopisa.

  Provjera pravopisa na kartici Polazno na vrpci programa Access

 2. Na popisu Jezik rječnika potvrdite je li odabran željeni jezik rječnika. Ako nije, kliknite onaj koji želite koristiti, a zatim kliknite U redu.

  Napomene   

  • Popis Jezik rječnika pojavljuje se samo ako alat za provjeru pravopisa ne prepozna neku riječ.

  • Ako promijenite jezik rječnika, morat ćete zatvoriti dijaloški okvir Pravopis, a zatim ponovno pokrenuti alat za provjeru pravopisa.

 3. Kliknite Zatvori da biste zatvorili alat za provjeru pravopisa, a zatim ponovno kliknite Provjera pravopisa da biste pokrenuli alat za provjeru pravopisa s novim jezikom rječnika.

  Napomene   

  • Prilikom svake promjene jezika rječnika i pokretanja alata za provjeru pravopisa sve riječi koje se ne nalaze u odabranom jeziku rječnika označavaju se kao pogrešno napisane, stoga morate upamtiti koje ste jezike već provjerili.

  • Ako jezik rječnika koji želite koristiti nije naveden, možda će vam biti potreban jezični paket ili paket za jezičnu provjeru. Dodatne informacije potražite u članku Odabir između jezičnog paketa i paketa jezičnog sučelja.

Provjera pravopisa

Na kartici Polazno u grupi Zapisi kliknite Provjera pravopisa.

Napomena   Naredba za provjeru pravopisa možda neće biti dostupna u svim prikazima. Ako naredba Provjera pravopisa nije dostupna, pritisnite F7 da biste pokrenuli alat za provjeru pravopisa.

Povratak na popis programa sustava Office

Excel

Postavljanje jezika rječnika

Važno   Jezik rječnika primjenjuje se na cijelu radnu knjigu te ga nije moguće definirati za pojedinačne radne listove ni ćelije. Ako radna knjiga sadrži riječi na više jezika, morate provjeriti pravopis na jednom jeziku, a zatim ponoviti postupak za svaki dodatni jezik u radnoj knjizi.

Da biste promijenili jezik rječnika radne knjige i provjerili pravopis, učinite sljedeće:

 1. Na kartici Pregled u grupi Jezična provjera kliknite Provjera pravopisa.

  Provjera pravopisa na kartici Polazno na vrpci programa Excel

 2. Na popisu Jezik rječnika provjerite je li odabran željeni jezik rječnika. Ako nije, kliknite jezik rječnika koji želite koristiti, a zatim kliknite U redu.

  Napomene   

  • Popis Jezik rječnika pojavljuje se samo ako alat za provjeru pravopisa ne prepozna neku riječ.

  • Ako promijenite jezik rječnika, morat ćete zatvoriti dijaloški okvir Pravopis, a zatim ponovno pokrenuti alat za provjeru pravopisa.

 3. Kliknite Zatvori da biste zatvorili alat za provjeru pravopisa, a zatim ponovno kliknite Provjera pravopisa da biste pokrenuli alat za provjeru pravopisa s novim jezikom rječnika.

Provjera pravopisa

 • Da biste provjerili pravopis u pojedinačnoj ćeliji ili zbirci ćelija, odaberite ćelije koje želite provjeriti, a zatim na kartici Pregled u grupi Jezična provjera kliknite Provjera pravopisa.

 • Da biste provjerili pravopis na cijelom radnom listu, na kartici Pregled u grupi Jezična provjera kliknite Provjera pravopisa. Nije potrebno odabrati ćeliju ni zbirku ćelija.

Napomena   Da bi provjerio pravopis u odabranim ćelijama ili na radnom listu, alat za provjeru pravopisa koristi odabrani jezik rječnika (ako je dostupan). Ako naredba Provjera pravopisa nije dostupna, pritisnite F7 da biste pokrenuli alat za provjeru pravopisa.

Povratak na popis programa sustava Office

OneNote

Važno   Pravopis teksta koji je napisan na više jezika na jednoj stranici možete provjeriti jednim pokretanjem alata za provjeru pravopisa, ali najprije za svaki odjeljak teksta čiji se jezik razlikuje od jezika koji obično koristite morate odabrati jezik za jezičnu provjeru.

Postavljanje jezika za jezičnu provjeru

Da biste postavili jezik za jezičnu provjeru teksta i provjerili pravopis, učinite sljedeće:

 1. Odaberite tekst za koji želite postaviti jezik.

 2. Na kartici Pregled u grupi Jezik kliknite Jezik, a zatim Postavi jezik za jezičnu provjeru Naredba Jezik na kartici Pregled na vrpci programa One Note.

 3. U oknu Postavi jezik za jezičnu provjeru provjerite je li tekstu pridružen odgovarajući jezik. Ako nije, morate odabrati jezik rječnika koji želite koristiti.

 4. Kliknite unutar bilješke da biste zatvorili okno rječnika.

 5. Ponovite prva četiri koraka za svaki odjeljak teksta koji želite provjeriti.

Provjera pravopisa

Na kartici Pregled kliknite Provjera pravopisa

Napomena   Ako naredba Provjera pravopisa nije dostupna, pritisnite F7 da biste pokrenuli alat za provjeru pravopisa.

Povratak na popis programa sustava Office

Outlook

Važno   Ako koristite Outlook Express 6.0 i na računalo ste instalirali Office 2010, ali je jedini dostupan jezik za provjeru pravopisa francuski, za dodatne ćete jezike morati koristiti alat za provjeru pravopisa nekog drugog proizvođača. Dodatne informacije potražite u članku Problemi pri provjeri pravopisa u programu Outlook Express 6.0.

Postavljanje jezika za jezičnu provjeru

Da biste postavili jezik za jezičnu provjeru teksta, učinite sljedeće:

 1. U novoj poruci e-pošte odaberite tekst koji želite provjeriti.

 2. Na kartici Pregled u grupi Jezična provjera kliknite strelicu ispod naredbe Jezik, a zatim Postavi jezik za jezičnu provjeru. Naredba Jezik na kartici Pregled na vrpci programa Outlook

 3. U dijaloškom okviru Jezik provjerite je li tekstu pridružen odgovarajući jezik. Ako nije, odaberite jezik rječnika i ostalih alata za jezičnu provjeru koji želite koristiti. Ako ne vidite željeni jezik, pomaknite se prema kraju popisa.

  Napomena   Ako se ispred željenog jezika nalazi ikona Pravopis i gramatika, znači da su za taj jezik instalirani alati za jezičnu provjeru, kao što su rječnik i alat za provjeru pravopisa. Ako se ispred željenog jezika ne nalazi ikona Pravopis i gramatika, alati za jezičnu provjeru tog jezika nisu dostupni te nije moguće provjeriti pravopis i gramatiku.

Savjet   Da biste prije upisivanja teksta odredili jezik rječnika za novu poruku, postavite pokazivač u tijelo nove poruke, prođite drugi i treći korak, upišite poruku e-pošte, a zatim provjerite pravopis prema uputama u daljnjem tekstu u odjeljku Provjera pravopisa i gramatike u programu Outlook.

Provjera pravopisa i gramatike

Na kartici Pregled u grupi Jezična provjera kliknite Pravopis i gramatika.

Napomena   Da bi provjerio pravopis i gramatiku u odabranom tekstu ili stavki programa Outlook, alat za provjeru pravopisa koristi odabrani jezik rječnika (ako je dostupan). Ako naredba Provjera pravopisa nije dostupna, pritisnite F7 da biste pokrenuli alat za provjeru pravopisa.

Povratak na popis programa sustava Office

PowerPoint

Postavljanje jezika za jezičnu provjeru

Da biste postavili jezik za jezičnu provjeru teksta u prezentaciji, učinite sljedeće:

 1. Odaberite tekst koji želite provjeriti.

 2. Na kartici Pregled u grupi Jezik kliknite Jezik, a zatim Postavi jezik za jezičnu provjeru Naredba Postavi jezik na kartici Pregled na vrpci programa PowerPoint.

 3. U dijaloškom okviru Jezik provjerite je li tekstu pridružen odgovarajući jezik. Ako nije, odaberite jezik rječnika koji želite koristiti.

  Napomena   Ako se ispred jezika nalazi ikona Pravopis i gramatika, znači da su za taj jezik instalirani rječnik i alat za provjeru pravopisa. Ako se ispred jezika ne nalazi ikona Pravopis i gramatika, rječnik tog jezika nije dostupan te nije moguće provjeriti pravopis.

 4. Za svaki odjeljak teksta koji želite provjerite ponovite prva tri koraka.

Provjera pravopisa

Na kartici Pregled u grupi Jezična provjera kliknite Provjera pravopisa.

Napomena   Ako naredba Provjera pravopisa nije dostupna, pritisnite F7 da biste pokrenuli alat za provjeru pravopisa.

Povratak na popis programa sustava Office

Publisher

Postavljanje jezika za jezičnu provjeru

Da biste postavili jezik za jezičnu provjeru teksta i provjerili pravopis, učinite sljedeće:

 1. Odaberite tekst za koji želite postaviti jezik.

 2. Na kartici Pregled u grupi Jezik kliknite strelicu ispod naredbe Provjera pravopisa, a zatim Postavi jezik za jezičnu provjeru Gumb Jezik na vrpci programa Publisher.

 3. U dijaloškom okviru Jezik provjerite je li tekstu pridružen odgovarajući jezik. Ako nije, odaberite jezik rječnika i ostalih alata za jezičnu provjeru koji želite koristiti. Ako ne vidite željeni jezik, nastavite se pomicati dok ga ne pronađete.

 4. Za svaki odjeljak teksta koji želite provjerite ponovite prva tri koraka.

Provjera pravopisa

Na kartici Polazno kliknite Provjera pravopisa.

Napomena   Ako naredba Provjera pravopisa nije dostupna, pritisnite F7 da biste pokrenuli alat za provjeru pravopisa.

Povratak na popis programa sustava Office

SharePoint Workspace

Postavljanje jezika za jezičnu provjeru

Da biste u programu SharePoint Workspace postavili jezik za jezičnu provjeru, najprije morate započeti sesiju provjere pravopisa:

 1. Otvorite stavku u alatu radnog prostora za uređivanje, a zatim kliknite u polje obogaćenog teksta.

 2. Na kartici Polazno kliknite Provjera pravopisa ili pritisnite F7.

 3. Ako program otkrije pravopisne pogreške, otvorit će se dijaloški okvir Provjera pravopisa.

  Ako program ne otkrije pravopisne pogreške, u polje s obogaćenim tekstom morat ćete dodati pogrešno napisanu riječ da biste prisilno otvorili dijaloški okvir Provjera pravopisa.

 4. Kliknite Mogućnosti.

 5. Kliknite padajući popis Jezik rječnika, a zatim jezik koji želite postaviti za provjeru pravopisa.

  Ako jezik koji želite koristiti za jezičnu provjeru nije prikazan, možda ćete ga moći instalirati na način opisan u članku Postavljanje jezika za uređivanje, zaslonskog jezika i jezika sustava pomoći.

 6. Kliknite U redu.

Povratak na popis programa sustava Office

Word

Postavljanje jezika za jezičnu provjeru

Da biste postavili jezik za jezičnu provjeru teksta i provjerili pravopis u dokumentu, učinite sljedeće:

 1. Odaberite tekst koji želite provjeriti.

 2. Na kartici Pregled u grupi Jezik kliknite Jezik, a zatim Postavi jezik za jezičnu provjeru Gumb Jezik na vrpci u programu Word.

 3. U dijaloškom okviru Jezik provjerite je li tekstu pridružen odgovarajući jezik. Ako nije, odaberite jezik rječnika i ostalih alata za jezičnu provjeru koji želite koristiti.

  Ako se ispred jezika nalazi ikona Pravopis i gramatika, znači da su za taj jezik instalirani alati za jezičnu provjeru, kao što je alat za provjeru pravopisa. Ako se ispred jezika ne nalazi ikona Pravopis i gramatika, rječnik tog jezika nije dostupan te za njega nije moguće provjeriti pravopis i gramatiku.

 4. Za svaki odjeljak teksta na drugom jeziku ponovite prva tri koraka.

Provjera pravopisa i gramatike

Na kartici Pregled kliknite Pravopis i gramatika.

Napomena   Da bi provjerio pravopis u svakom dijelu teksta, alat za provjeru pravopisa koristi odabrani jezik rječnika (ako je dostupan).

Povratak na popis programa sustava Office

Vrh stranice

Dodavanje jezika rječnika

Jezici rječnika koji se isporučuju s alatima za jezičnu provjeru ovise o jezicima isporučenima s jezičnom verzijom sustava Office 2010 koju koristite. Ako se ispred naziva željenog jezika u dijaloškom okviru Postavljanje jezika ne prikazuje gumb Slika gumba, rječnik za taj jezik nije dostupan. Možda morate nabaviti jezični paket ili paket jezičnog sučelja. Dodatne informacije potražite u članku Odabir između jezičnog paketa i paketa jezičnog sučelja.

Da biste vidjeli koji alati za provjeru jezika postoje u vašoj verziji sustava Office 2010, pročitajte članak Paketi Office 2010: lokalizirane verzije.

Vrh stranice

Dodatne informacije

Vrh stranice

Primjenjuje se na sljedeće: Project Standard 2010, InfoPath 2010, Access 2010, Excel 2010, Groove 2010, Outlook 2010, Publisher 2010, Word 2010, Project 2010, Visio 2010, Office 2010, OneNote 2010, Visio Standard 2010, PowerPoint 2010, Visio Premium 2010Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Da Ne

Kako ga možemo poboljšati?

255 preostali broj znakova

Da biste zaštitili svoju privatnost, nemojte u povratnim informacijama navoditi podatke za kontakt. Pročitajte naš pravilnik o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi za podršku

Promijeni jezik