Promjena skale na vodoravnoj osi (kategorija) osi na grafikonu

Važno:  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Na vodoravnoj osi (kategorija) os, poznata i kao osi x, grafikona prikazuje tekstne natpise umjesto numeričkih intervalima i sadrži manje mogućnosti skaliranja od dostupnih za os okomitoj osi (vrijednost), poznata i kao os y, grafikona.

Međutim, možete odrediti sljedeće mogućnosti osi:

 • Interval između crtičnih oznaka i natpisa

 • Smještaj natpisa

 • Redoslijed prikaza kategorija

 • Vrsta osi (osi datuma ili teksta)

 • Položaj crtične oznake

 • Točki gdje na vodoravnoj osi siječe okomite osi

Da biste promijenili skale druge osi na grafikonu, pročitajte članak Promjena skale na okomitoj osi (vrijednost) osi na grafikonu ili Promjena skale osi dubine (nizova) na grafikonu.

 1. Na grafikonu, kliknite da biste odabrali os kategorije koju želite promijeniti ili učinite sljedeće da biste odabrali os s popisa elemenata grafikona:

  1. Kliknite bilo gdje unutar grafikona.

   Prikazat će se Alati za grafikone s dodanim karticama Dizajn i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje u grupi Trenutni odabir kliknite strelicu u okviru pri vrhu, a zatim vodoravne osi (kategorija).

 2. Na kartici Oblikovanje u grupi Trenutno odabrano kliknite Oblikuj odabir.

 3. U oknu Oblikovanje osi učinite nešto od sljedećeg:

  Važno: Sljedeće mogućnosti skaliranja dostupne su samo kad je odabrana osi kategorije.

  • Da biste promijenili redoslijed kategorija, proširite Mogućnosti osi, a zatim odaberite potvrdni okvir Kategorije obrnutim redoslijedom .

  • Da biste promijenili vrstu osi u tekstu ili datumu osi, proširite Mogućnosti osi, a zatim u odjeljku Vrsta osi, odaberite tekst os ili Datum. Točke teksta i podataka su ravnomjerno raspoređene na osi teksta. Datumske osi prikazuje datume kronološkim redoslijedom u određenim intervalima ili osnovnim jedinicama, kao što su broj dana, mjeseci ili godina, čak i ako datumi na radnom listu nisu poredani ili u istim osnovnim jedinicama.

   Napomena: Odabrano po zadanom, Automatski odabrano na temelju podataka određuje vrstu osi koji vam najviše odgovara vašoj vrsti podataka.

  • Da biste promijenili mjesto gdje želite da se osi okomitoj osi (vrijednost) da biste unakrsno vodoravnu os (kategorija), proširite Mogućnosti osi, zatim u odjeljku Presjek okomite osi, odaberite na broju kategorije i upišite željeni broj u tekstni okvir ili odaberite Maksimalna kategorije da biste odredili da osi okomitoj osi (vrijednost) siječe vodoravnu os (kategorija) iza posljednje kategorije na osi x.

  • Da biste promijenili razmak između crtičnih oznaka, proširite Crtičnih oznaka, a zatim u okviru Interval između crtičnih oznaka na osi unesite željeni broj.

   Napomena: Broj koji se unose određuje koliko kategorija se prikazuje između crtičnih oznaka na osi.

  • Da biste promijenili položaj crtične oznake osi, proširite Crtičnih oznaka, a zatim odaberite neku od mogućnosti koje želite u okvire glavne vrste i pomoćne vrste .

  • Da biste promijenili razmak između natpisa osi, proširite naljepnice, a zatim u odjeljku razmak između natpisa, odaberite Navedite jedinicu razmaka i upišite broj koji želite dodati tekstni okvir.

   Savjet: Upišite 1 da bi se prikazao natpis za svaku kategoriju, 2 da bi se prikazao natpis za svaku drugu kategoriju, 3 , čime se prikazao natpis za svaku treću kategoriju i tako dalje.

  • Da biste promijenili položaj natpisa osi, proširite naljepnice, a zatim u okvir Udaljenost od osi unesite željeni broj.

   Savjet: Unesite manji broj za smještaj natpisa bliže osi. Upišite veći broj ako želite veći razmak između natpisa i osi.

 1. Na grafikonu kliknite os kategorije koju želite promijeniti ili učinite sljedeće da biste odabrali os s popisa elemenata grafikona:

  1. Kliknite bilo gdje unutar grafikona.

   Prikazat će se Alati za grafikone s dodanim karticama Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje u grupi Trenutni odabir kliknite strelicu pokraj okvira Elementi grafikona , a zatim kliknite vodoravnu os (kategorija).

   Slika vrpce

 2. Na kartici Oblikovanje u grupi Trenutno odabrano kliknite Oblikuj odabir.

 3. U dijaloškom okviru Oblikovanje osi , u odjeljku Mogućnosti osiučinite nešto od sljedećeg:

  Važno: Sljedeće mogućnosti skaliranja dostupne su samo kad je odabrana osi kategorije.

  • Da biste promijenili razmak između crtičnih oznaka, u okviru Interval između crtičnih oznaka na osi unesite željeni broj.

   Napomena: Broj koji se unose određuje koliko kategorija se prikazuje između crtičnih oznaka na osi.

  • Da biste promijenili razmak između natpisa osi, u odjeljku Razmak između natpisa kliknite Navedite jedinicu razmaka, a zatim u tekstni okvir upišite željeni broj.

   Savjet: Upišite 1 da bi se prikazao natpis za svaku kategoriju, 2 da bi se prikazao natpis za svaku drugu kategoriju, 3 , čime se prikazao natpis za svaku treću kategoriju i tako dalje.

  • Da biste promijenili položaj natpisa osi, u okvir Udaljenost natpisa od osi unesite željeni broj.

   Savjet: Unesite manji broj za smještaj natpisa bliže osi. Upišite veći broj ako želite veći razmak između natpisa i osi.

  • Da biste promijenili redoslijed kategorija, odaberite potvrdni okvir Kategorije obrnutim redoslijedom .

  • Da biste promijenili vrstu osi i os tekstu ili datumu, u odjeljku Vrsta osikliknite os teksta ili Datum. Točke teksta i podataka su ravnomjerno raspoređene na osi teksta. Datumske osi prikazuje datume kronološkim redoslijedom u određenim intervalima ili osnovnim jedinicama, kao što su broj dana, mjeseci ili godina, čak i ako datumi na radnom listu nisu poredani ili u istim osnovnim jedinicama.

   Napomena: Odabrano po zadanom, Automatski odabrano na temelju podataka određuje vrstu osi koji vam najviše odgovara vašoj vrsti podataka.

  • Da biste promijenili položaj crtične oznake osi i natpisi, odaberite neku od mogućnosti koje želite u okvire Vrsta glavnih crtičnih oznaka na osi, Vrsta sporednih crtičnih oznaka na osii Natpisi osi .

  • Da biste promijenili na kojem želite da se osi okomitoj osi (vrijednost) da biste Siječe os vodoravnoj osi (kategorija), u odjeljku Presjek okomite osi, kliknite na broju kategorijei zatim unesite broj koji želite u tekstni okvir ili kliknite na maksimalnoj kategoriji da biste odredili da osi okomitoj osi (vrijednost) siječe vodoravnu os (kategorija) iza posljednje kategorije na osi x.

Savjeti: 

 • Nakon promjene skale osi, možda želite da biste promijenili način na koji je oblikovan osi. Dodatne informacije potražite u članku Promjena prikaza osi grafikona.

 • Promjena veličine ne promijenite preklapanja niz ili razmaka između nizova podataka. Da biste promijenili niz preklapanja ili Širina razmaka, desnom tipkom miša kliknite niz podataka, a zatim kliknite Oblikovanje nizova podataka. U odjeljku Mogućnosti nizova, navedite željenu postavku.

Prema zadanim postavkama, skala minimalne i maksimalne vrijednosti svake osi na grafikonu se izračunavaju automatski. Možete prilagoditi i skaliranje radi bolje odgovaraju vašim potrebama. Na primjer, ako su sve točke podataka u tablici podataka između 60 i 90, možda ćete os vrijednosti (y) da biste dobiti raspon 50 do 100 umjesto 0 do 100. Kada na osi vrijednosti pokriva vrlo velik raspon, možete promijeniti i osi Logaritamsko mjerilo (poznat i kao Logaritamsko mjerilo).

 1. Ovaj korak odnosi se na programu Word 2016 za Mac samo: na izborniku Prikaz kliknite Izgled ispisa.

 2. Kliknite grafikon.

 3. Na kartici Oblikovanje kliknite vodoravnu os (kategorija) na padajućem popisu, a zatim kliknite Okno oblikovanje.

 4. U oknu Oblikovanje osi učinite nešto od sljedećeg:

  Važno: Sljedeće mogućnosti skaliranja dostupne su samo kad je odabrana osi kategorije.

  • Da biste promijenili redoslijed kategorija, proširite Mogućnosti osi, a zatim odaberite potvrdni okvir Kategorije obrnutim redoslijedom .

  • Da biste promijenili vrstu osi u tekstu ili datumu osi, proširite Mogućnosti osi, a zatim u odjeljku Vrsta osi, odaberite tekst os ili Datum. Točke teksta i podataka su ravnomjerno raspoređene na osi teksta. Datumske osi prikazuje datume kronološkim redoslijedom u određenim intervalima ili osnovnim jedinicama, kao što su broj dana, mjeseci ili godina, čak i ako datumi na radnom listu nisu poredani ili u istim osnovnim jedinicama.

   Napomena: Odabrano po zadanom, Automatski odabrano na temelju podataka određuje vrstu osi koji vam najviše odgovara vašoj vrsti podataka.

  • Da biste promijenili mjesto gdje želite da se osi okomitoj osi (vrijednost) da biste unakrsno vodoravnu os (kategorija), proširite Mogućnosti osi, zatim u odjeljku Presjek okomite osi, odaberite na broju kategorije i upišite željeni broj u tekstni okvir ili odaberite Maksimalna kategorije da biste odredili da osi okomitoj osi (vrijednost) siječe vodoravnu os (kategorija) iza posljednje kategorije na osi x.

  • Da biste promijenili razmak između crtičnih oznaka, proširite Crtičnih oznaka, a zatim u okviru Interval između crtičnih oznaka na osi unesite željeni broj.

   Napomena: Broj koji se unose određuje koliko kategorija se prikazuje između crtičnih oznaka na osi.

  • Da biste promijenili položaj crtične oznake osi, proširite Crtičnih oznaka, a zatim odaberite neku od mogućnosti koje želite u okvire glavne vrste i pomoćne vrste .

  • Da biste promijenili razmak između natpisa osi, proširite naljepnice, a zatim u odjeljku razmak između natpisa, odaberite Navedite jedinicu razmaka i upišite broj koji želite dodati tekstni okvir.

   Savjet: Upišite 1 da bi se prikazao natpis za svaku kategoriju, 2 da bi se prikazao natpis za svaku drugu kategoriju, 3 , čime se prikazao natpis za svaku treću kategoriju i tako dalje.

  • Da biste promijenili položaj natpisa osi, proširite naljepnice, a zatim u okvir Udaljenost od osi unesite željeni broj.

   Savjet: Unesite manji broj za smještaj natpisa bliže osi. Upišite veći broj ako želite veći razmak između natpisa i osi.

  • Položaj natpisa, proširite naljepnice, a u okvir padajućeg popisa odaberite neku mogućnost.

Prema zadanim postavkama, skala minimalne i maksimalne vrijednosti svake osi na grafikonu se izračunavaju automatski. Možete prilagoditi i skaliranje radi bolje odgovaraju vašim potrebama. Na primjer, ako su sve točke podataka u tablici podataka između 60 i 90, možda ćete os vrijednosti (y) da biste dobiti raspon 50 do 100 umjesto 0 do 100. Kada na osi vrijednosti pokriva vrlo velik raspon, možete promijeniti i osi Logaritamsko mjerilo (poznat i kao Logaritamsko mjerilo).

 1. Ovaj korak odnosi se na Word 2011 za Mac samo: na izborniku Prikaz kliknite Izgled ispisa.

 2. Kliknite grafikon, a zatim karticu Izgled grafikona.

 3. U odjeljku osikliknite osi > Vodoravne osi > Mogućnosti osi.

  Kartica Izgled grafikona, grupa Osi

  Napomena: Ovisno o vrsti grafikona, određene mogućnosti možda neće biti dostupne.

 4. U dijaloškom okviru Oblikovanje osi kliknite mjerilo, a zatim u odjeljku Skaliranje vodoravne osi, izmijenite bilo koju od sljedećih mogućnosti:

  • Da biste promijenili razmak između natpisa osi, razmak između natpisa, upišite željeni broj.

  • Da biste promijenili razmak između crtičnih oznaka, u Interval između crtičnih oznaka, unesite željeni broj.

  • Da biste promijenili položaj natpisa osi, u okvir Udaljenost natpisa od osi unesite željeni broj.

   Savjet: Unesite manji broj za smještaj natpisa bliže osi. Upišite veći broj ako želite veći razmak između natpisa i osi.

  • Da biste promijenili redoslijed kategorija, odaberite potvrdni okvir Kategorije obrnutim redoslijedom .

 5. Kliknite U redu.

Dodavanje ili promjena položaj Natpisi vodoravne osi

Na vodoravnoj osi, možete dodati i postavili osi na lijevu stranu ili desnu stranu područje crtanja.

Napomena: Mogućnosti možda poništiti za trakasti grafikoni uspoređuju stupca.

 1. Ovaj korak odnosi se na Word 2011 za Mac samo: na izborniku Prikaz kliknite Izgled ispisa.

 2. Kliknite grafikon, a zatim karticu Izgled grafikona.

 3. U odjeljku osikliknite osi > Vodoravne osi, a zatim kliknite na vrstu natpisa osi koji želite.

  Kartica Izgled grafikona, grupa Osi

  Napomena: Ovisno o vrsti grafikona, određene mogućnosti možda neće biti dostupne.

Napomena: Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×