Promjena prikaza osi grafikona

os grafikona kod većine vrsta grafikona možete prikazati ili sakriti. Da biste podatke na grafikonu učinili razumljivijima, možete im i promijeniti izgled.

Važno    U ovom se članku ne objašnjava promjena skale osi grafikona. Informacije o promjeni skale potražite u sljedećim člancima:

Što vas zanima?

Više o osima

Prikazivanje ili skrivanje osi

Podešavanje crtičnih oznaka i natpisa na osi

Promjena broja kategorija između natpisa ili crtičnih oznaka

Promjena poravnanja i usmjerenja natpisa

Promjena teksta natpisa kategorija

Promjena oblika teksta i brojeva u natpisima

Više o osima

Grafikoni obično imaju dvije osi, koje se koriste za mjerenje i kategorizaciju podataka: okomitu os (poznatu i kao os vrijednosti ili os y) i vodoravnu os (poznatu i kao os kategorije ili os x). Trodimenzionalni stupčasti, stožasti i piramidalni grafikoni imaju i treću os, os dubine (poznatu i kao os nizova ili os z) pa se podaci mogu iscrtati i u dubinu grafikona. Polarni grafikoni nemaju vodoravnu os (os kategorije), a tortni i prstenasti grafikoni uopće nemaju osi.

Grafikon s prikazom vodoravne i okomite osi te osi dubine

Oblačić 1 Okomita os (os vrijednosti)

Oblačić 2 Vodoravna os (os kategorije)

Oblačić 3 Os dubine (os nizova)

Osi se u svim vrstama grafikona ne prikazuju na isti način. Tako se na xy (raspršenim) grafikonima i mjehuričastim grafikonima na vodoravnim i okomitim osima prikazuju brojčane vrijednosti. Primjer može biti način iscrtavanja količina padalina u centimetrima u odnosu na barometarski pritisak. Obje stavke imaju brojčane vrijednosti i točke podataka će se iscrtati na osima x i y, ovisno o njihovim brojčanim vrijednostima. Osi vrijednosti pružaju brojne mogućnosti, kao što je postavljanje skale na logaritamsku.

U ostalim vrstama grafikona, kao što su stupčasti, linijski i površinski grafikoni, brojčane se vrijednosti prikazuju samo na okomitoj osi (osi vrijednosti), a tekstna grupiranja (ili kategorije) na vodoravnoj osi. Primjer može biti iscrtavanje količina padalina u centimetrima u odnosu na zemljopisna područja. U tom primjeru, zemljopisna su područja tekstne kategorije podataka koje se iscrtavaju na vodoravnoj osi (osi kategorija). Zemljopisna će se područja jednoliko rasporediti jer predstavljaju tekst, a ne vrijednosti koje je moguće izmjeriti. Imajte na umu tu razliku prilikom odabira vrste grafikona jer se mogućnosti razlikuju za osi vrijednosti i osi kategorija. Slično tome, os dubine (os nizova) drugi je oblik osi kategorije.

Prilikom stvaranja grafikona na osi se po zadanom prikazuju crtične oznake na osi i natpisi crtičnih oznaka na osi. Način njihova prikaza možete prilagoditi pomoću glavnih i sporednih crtičnih oznaka i natpisa na osi. Da grafikon bio pregledniji, možete prikazati manje natpisa ili crtičnih oznaka na vodoravnoj osi (osi kategorije) određivanjem razmaka između kategorija ili pak broja kategorija za koje želite da se prikažu između crtičnih oznaka na osi.

Možete promijeniti i poravnanje i usmjerenje natpisa te oblikovati tekst i brojeve prikazane u natpisima za prikaz, na primjer, broja u obliku postotka.

Vrh stranice

Prikazivanje ili skrivanje osi

 1. Kliknite unutar grafikona na kojem želite prikazati ili sakriti osi.

  Prikazat će se Alati grafikona s dodanim karticama Dizajn, Izgled i Oblikovanje.

 2. Na kartici Izgled, u grupi Os kliknite Os.

  Slika vrpce

 3. Kliknite vrstu osi koju želite prikazati ili sakriti, a zatim kliknite željene mogućnosti.

Vrh stranice

Podešavanje crtičnih oznaka i natpisa na osi

 1. Na grafikonu kliknite os s crtičnim oznakama i natpisima koje želite podesiti ili učinite sljedeće za odabir osi s popisa elemenata grafikona:

  1. Kliknite bilo gdje unutar grafikona.

   Prikazat će se Alati grafikona s dodanim karticama Dizajn, Izgled i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje u grupi Trenutno odabrano kliknite strelicu u okviru Elementi grafikona, a zatim os koju želite odabrati.

   Slika vrpce

 2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutno odabrano kliknite Oblikuj odabrano.

 3. U odjeljku Mogućnosti osi učinite nešto od sljedećeg:

  1. Za promjenu prikaza glavnih crtičnih oznaka u okviru Vrsta glavnih crtičnih oznaka na osi kliknite željeni položaj crtične oznake.

  2. Za promjenu prikaza sporednih crtičnih oznaka u okviru s padajućim popisom Vrsta sporednih crtičnih oznaka na osi kliknite željeni položaj crtične oznake.

  3. Za promjenu položaja natpisa u okviru Natpisi osi kliknite željene mogućnosti.

   Savjet    Da biste sakrili crtične oznake ili natpise crtičnih oznaka, u okviru Natpisi osi kliknite Bez.

Vrh stranice

Promjena broja kategorija između natpisa ili crtičnih oznaka

 1. Na grafikonu kliknite vodoravnu os (os kategorije) koju želite promijeniti ili učinite sljedeće za odabir osi s popisa elemenata grafikona:

  1. Kliknite bilo gdje unutar grafikona.

   Prikazat će se Alati grafikona s dodanim karticama Dizajn, Izgled i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje u grupi Trenutno odabrano kliknite strelicu u okviru Elementi grafikona, a zatim os koju želite odabrati.

   Slika vrpce

 2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutno odabrano kliknite Oblikuj odabrano.

 3. U odjeljku Mogućnosti osi učinite sljedeće:

  1. Za promjenu intervala između natpisa osi u rubrici Razmak između naziva kliknite Navedite jedinicu razmaka i zatim u tekstualni okvir upišite željeni broj.

   Savjet    Unesite 1 za prikaz natpisa za svaku kategoriju, 2 za prikaz natpisa za svaku drugu kategoriju, 3 za prikaz natpisa za svaku treću kategoriju i tako dalje.

  2. Za promjenu smještaja natpisa osi u okvir Udaljenost naziva od osi upišite željeni broj.

   Savjet    Unesite manji broj da biste natpise smjestili bliže osi. Unesite veći broj ako želite da udaljenost između natpisa i osi bude veća.

Vrh stranice

Promjena poravnanja i usmjerenja natpisa

Poravnanje natpisa osi možete promijeniti na vodoravnoj (osi kategorije) i okomitoj osi (osi vrijednosti). Ako na grafikonu postoje višerazinski natpisi kategorija, možete promijeniti poravnanje svih razina natpisa. Možete promijeniti i količinu prostora između razina natpisa na vodoravnoj osi (osi kategorije).

 1. Na grafikonu kliknite os s natpisima koje želite drukčije poravnati ili učinite sljedeće za odabir osi s popisa elemenata grafikona:

  1. Kliknite bilo gdje unutar grafikona.

   Prikazat će se Alati grafikona s dodanim karticama Dizajn, Izgled i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje u grupi Trenutno odabrano kliknite strelicu u okviru Elementi grafikona, a zatim os koju želite odabrati.

   Slika vrpce

 2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutno odabrano kliknite Oblikuj odabrano.

 3. U dijaloškom okviru Oblikovanje osi kliknite Poravnanje.

 4. U odjeljku Izgled teksta učinite nešto od sljedećeg:

  1. U okviru Okomito poravnanje kliknite željeni položaj okomitog poravnanja.

  2. U okviru Smjer teksta kliknite željeni smjer teksta.

  3. U okviru Prilagođeni kut odaberite željeni stupanj zakretanja.

Savjet    Možete i promijeniti vodoravno poravnanje natpisa osi tako da desnom tipkom miša kliknete os, a zatim na maloj alatnoj traci kliknete Poravnaj lijevo Slika gumba, Sredina Slika gumba ili Poravnaj desno Slika gumba.

Vrh stranice

Promjena teksta natpisa kategorija

Tekst natpisa kategorije možete promijeniti na radnom listu ili izravno na grafikonu.

Promjena teksta natpisa kategorije na radnom listu

 1. Na radnom listu kliknite ćeliju koja sadrži naziv natpisa koji želite promijeniti.

 2. Upišite novi naziv i zatim pritisnite ENTER.

Napomena    Promjene koje unesete na radnom listu automatski će se ažurirati na grafikonu.

Promjena teksta natpisa kategorije na grafikonu

 1. Na grafikonu kliknite vodoravnu os ili, da biste odabrali os s popisa elemenata grafikona, učinite sljedeće:

  1. Kliknite bilo gdje unutar grafikona.

   Prikazat će se Alati grafikona s dodanim karticama Dizajn, Izgled i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje u grupi Trenutno odabrano kliknite strelicu u okviru Elementi grafikona, a zatim vodoravnu os (os kategorije).

   Slika vrpce

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Podaci kliknite Odaberi podatke.

  Excel Ribbon Image

 3. U dijaloškom okviru Odabir izvora podataka u odjeljku Natpisi vodoravne osi (osi kategorije) kliknite Uredi.

 4. U okviru Raspon natpisa osi učinite nešto od sljedećeg:

  1. Odredite raspon s radnog lista koji želite koristiti kao natpis osi kategorije.

   Savjet    Možete kliknuti i gumb Sažmi dijaloški okvir Slika gumba  , a zatim na radnom listu odabrati raspon koji želite koristiti. Kada završite, kliknite gumb Proširi dijaloški okvir.

  2. Unesite natpise koje želite koristiti odvojene zarezima, npr. Odjel A, Odjel B, Odjel C.

   Napomena    Ako tekst natpisa upišete u okvir Raspon natpisa osi, tekst natpisa osi kategorije više neće biti povezan s ćelijom radnog lista.

 5. Kliknite U redu.

Vrh stranice

Promjena oblika teksta i brojeva u natpisima

Možete promijeniti oblik teksta u natpisima osi kategorije i brojeve na osi vrijednosti.

Oblikovanje teksta

 1. Na grafikonu desnom tipkom miša kliknite natpis osi koji želite oblikovati.

 2. Na izborniku Mini alatna traka kliknite željene mogućnosti oblikovanja.

Savjet    Možete odabrati i os na kojoj su prikazani natpisi, a zatim upotrijebiti gumbe za oblikovanje na kartici Polazno u grupi Font.

Oblikovanje brojeva

 1. Na grafikonu kliknite os na kojoj su prikazani brojevi koje želite oblikovati ili, da biste odabrali os s popisa elemenata grafikona, učinite sljedeće:

  • Kliknite bilo gdje unutar grafikona.

   Prikazat će se Alati grafikona s dodanim karticama Dizajn, Izgled i Oblikovanje.

  • Na kartici Oblikovanje u grupi Trenutno odabrano kliknite strelicu u okviru Elementi grafikona, a zatim os koju želite odabrati.

   Slika vrpce

 2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutno odabrano kliknite Oblikuj odabrano.

 3. Kliknite Broj i zatim u okviru Kategorija odaberite željeni oblik broja.

  Savjet    Ako odabrani oblik broja koristi i decimalna mjesta, možete ih odrediti u okviru Decimalna mjesta.

 4. Da bi brojevi ostali povezani s ćelijama radnog lista, potvrdite okvir Povezano s izvorom.

Napomena    Prije nego što oblikujete brojeve kao postotak, provjerite jesu li brojevi na grafikonu u izvorišnim podacima izračunati kao postoci te jesu li prikazani u decimalnom obliku. Postoci se na radnom listu izračunavaju putem jednadžbe količina / ukupno = postotak. Ako izračunate 10 / 100 = 0,1, a zatim 0,1 oblikujete u postotak, ispravno će se prikazati 10%.

Vrh stranice

Primjenjuje se na sljedeće: Excel 2013, Excel 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Word 2010, Excel StarterJesu li vam ove informacije bile korisne?

Da Ne

Kako ga možemo poboljšati?

255 preostali broj znakova

Da biste zaštitili svoju privatnost, nemojte u povratnim informacijama navoditi podatke za kontakt. Pročitajte naš pravilnik o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi za podršku

Promijeni jezik