Promjena postavki računa e-pošte

Možete promijeniti mnoštvo različitih postavki e-pošte, uključujući sljedeće:

 • svoju lozinku

 • svoju sliku profila

 • svoje ime i prezime te adresu e-pošte (samo za POP i IMAP račune)

Ako ste zaboravili lozinku, mislite da je lozinka ugrožena ili je istekla, najprije morate promijeniti lozinku kod davatelja usluga e-pošte, na primjer Office 365, Outlook.com, Gmail, Yahoo ili Xfinity, a zatim ažurirati Outlook novom lozinkom.

Kada promijenite lozinku kod davatelja usluga e-pošte, možete ažurirati Outlook novom lozinkom.

Računi za Office 365, Outlook.com i Exchange

Outlook će zatražiti da ažurirate lozinku. Kada ugledate upit Unesite lozinku, upišite novu lozinku i, ako želite, potvrdite okvir Zapamti lozinku.

Gmail, Yahoo i ostali računi e -pošte

 1. U programu Outlook odaberite Datoteka > Postavke računa > Postavke računa.

  Mogućnosti dostupne kad odaberete postavke računa u programu Outlook

 2. Odaberite račun e-pošte koji želite promijeniti, a zatim kliknite Promijeni.

  Promjena postavki računa e-pošte

 3. Ažurirajte lozinku u prozoru Promjena lozinke.

  Možete promijeniti različite postave računa
 4. Odaberite Zatvori kada Outlook testira postavke računa, a zatim Završi > Zatvori da biste se vratili u Outlook.

 1. Kliknite Datoteka, a zatim ispod svoje fotografije kliknite Promijeni.

  promjena vlastite slike za office iz programa outlook

 2. Kliknite gumb Pregledaj, pronađite i odaberite fotografiju koju želite koristiti, a zatim kliknite Otvori.

Ako se od vas zatraži da se prijavite u Outlook Web App, vidjet ćete gumb Pregledaj kada se prijavite.

Savjet : Outlook može koristiti datotečne oblike fotografija .jpg, .png, .gif, .bmp i .tif.

Nova će se fotografija prikazati na karticama kontakata u roku od nekoliko minuta.

Ako koristite račune za Exchange, Outlook.com i Office 365, promijeniti možete samo nekoliko određenih postavki. Možete otvoriti dodatne poštanske sandučiće, uključiti ili isključiti predmemorirani način rada sustava Exchange, upravljati preuzimanjem zajedničkih mapa i mijenjati postavke podatkovne datoteke programa Outlook.

 1. U programu Outlook odaberite Datoteka > Postavke računa > Postavke računa.

  Mogućnosti dostupne kad odaberete postavke računa u programu Outlook

 2. Odaberite račun e-pošte koji želite promijeniti, a zatim kliknite Promijeni.

  Promjena postavki računa e-pošte

 3. Potvrdite okvir Predmemorirani način rada sustava Exchange ili ga poništite.

 4. Odaberite Dalje > Završi > Zatvori da biste se vratili u Outlook.

 1. U programu Outlook odaberite Datoteka > Postavke računa > Postavke računa.

  Mogućnosti dostupne kad odaberete postavke računa u programu Outlook

 2. Odaberite račun e-pošte koji želite promijeniti, a zatim kliknite Promijeni.

  Promjena postavki računa e-pošte

 3. Odaberite Dodatne postavke > Dodatno.

 4. Odaberite Dodaj, a zatim unesite naziv poštanskog sandučića koji želite dodati pa odaberite U redu.

 5. Odaberite U redu > Završi > Zatvori da biste se vratili u Outlook.

 1. U programu Outlook odaberite Datoteka > Postavke računa > Postavke računa.

  Mogućnosti dostupne kad odaberete postavke računa u programu Outlook

 2. Odaberite račun e-pošte koji želite promijeniti, a zatim kliknite Promijeni.

  Promjena postavki računa e-pošte

 3. Odaberite Dodatne postavke > Dodatno.

 4. U odjeljku Postavke predmemoriranog načina rada sustava Exchange potvrdite okvir Preuzimanje zajedničkih mapa ili ga poništite, a zatim odaberite U redu.

 5. Odaberite U redu > Završi > Zatvori da biste se vratili u Outlook.

 1. U programu Outlook odaberite Datoteka > Postavke računa > Postavke računa.

  Mogućnosti dostupne kad odaberete postavke računa u programu Outlook

 2. Odaberite račun e-pošte koji želite promijeniti, a zatim kliknite Promijeni.

  Promjena postavki računa e-pošte

 3. Odaberite Dodatne postavke > Dodatno.

 4. Odaberite Postavke podatkovne datoteke programa Outlook > Sažmi odmah.

 5. Odaberite U redu dva puta, zatim > Završi > Zatvori da biste se vratili u Outlook.

Svim ostalim vrstama računa, uključujući POP i IMAP račune, Gmail, Yahoo, iCloud i ostalim osobnim računima e-pošte, možete promijeniti mnoge postavke, uključujući naziv, postavke poslužitelja, zadanu adresu e-pošte za odgovor i postavke poslanih stavki.

Napomena: ne možete promijeniti vrstu računa iz POP u IMAP. Morat ćete dodati novi račun. Ako, na primjer, imate postavku računa e-pošte za korištenje POP računa, morat ćete ponovno dodati račun i odabrati IMAP tijekom procesa postavljanja. Nakon toga kopirajte mape iz POP računa u IMAP račun, a zatim izbrišite POP račun.

Da biste saznali više, pročitajte Postavljanje e-pošte programa Outlook i Uklanjanje ili brisanje računa e-pošte iz programa Outlook.

Većini vrsta računa možete odabrati naziv koji se pojavljuje kada netko primi vašu poruku e-pošte.

 1. U programu Outlook odaberite Datoteka > Postavke računa > Postavke računa.

  Mogućnosti dostupne kad odaberete postavke računa u programu Outlook

 2. Odaberite račun e-pošte koji želite promijeniti, a zatim kliknite Promijeni.

  Promjena postavki računa e-pošte

 3. Ažurirajte naziv u prozoru Promjena računa.

  Možete promijeniti različite postave računa
 4. Odaberite Zatvori kada Outlook testira postavke računa, a zatim Završi > Zatvori da biste se vratili u Outlook.

Kada promijenite adresu e-pošte, obavezno dva puta provjerite korisničko ime. Outlook neće automatski ažurirati vaše korisničko ime.

 1. U programu Outlook odaberite Datoteka > Postavke računa > Postavke računa.

  Mogućnosti dostupne kad odaberete postavke računa u programu Outlook

 2. Odaberite račun e-pošte koji želite promijeniti, a zatim kliknite Promijeni.

  Promjena postavki računa e-pošte

 3. U prozoru Promjena računa ažurirajte adresu e-pošte, korisničko ime, poslužitelj za dolaznu poštu ili poslužitelj za odlaznu poštu.

  Možete promijeniti različite postave računa
 4. Odaberite Zatvori kada Outlook testira postavke računa, a zatim Završi > Zatvori da biste se vratili u Outlook.

Mnogo je različitih postavki koje možete ažurirati za račune e-pošte. Gumb za dodatne postavke u prozoru Promjena računa omogućuje vam upravljanje adresom e-pošte koju primatelji koriste kada vam odgovaraju, nazivom računa u kojemu su pohranjene različite vrste stavki te postavkama priključaka i šifriranja poslužitelja e-pošte.

Napomena : Samo neki računi e-pošte dopuštaju promjenu svih postavki. Ako je postavka koju želite promijeniti zasivljena ili nije dostupna, obratite se administratoru ili davatelju internetskih usluga (ISP-u).

 1. U programu Outlook odaberite Datoteka > Postavke računa > Postavke računa.

  Mogućnosti dostupne kad odaberete postavke računa u programu Outlook

 2. Odaberite račun e-pošte koji želite promijeniti, a zatim kliknite Promijeni.

  Promjena postavki računa e-pošte

 3. Odaberite Dodatne postavke.

  • Na kartici Općenito možete promijeniti naziv računa. To ćete vidjeti na popisu mapa programa Outlook. Možete unijeti i naziv tvrtke ili ustanove i adresu e-pošte na koju želite da vam primatelji odgovaraju kada vam šalju poruku e-pošte.

  • Na kartici Poslane stavke možete odabrati mape u koju će se poslane stavke spremati ili isključiti spremanje poslanih stavki.

  • Na kartici Izbrisane stavke odaberite što se događa kada izbrišete poruku. Izbrisane poruke možete premjestiti u određenu mapu ili ih označiti za brisanje, ali izbrisati ih možete samo kada se poštanski sandučić ukloni.

  • Na kartici Skice odaberite mapu u koju će se skice spremati.

  • Na kartici Bezvrijedna e-pošta odredite mapu u koju će se bezvrijedna e-pošta spremati.

  • Na kartici Izlazni poslužitelj upravljajte postavkama provjere autentičnosti za izlazni poslužitelj. Izlazni će poslužitelj u većini slučajeva koristiti iste postavke kao i poslužitelj za ulaznu poštu.

  • Na kartici Dodatno promijenite brojeve priključaka poslužitelja e-pošte, vrstu šifrirane veze, vremena isteka poslužitelja i stazu korijenske mape.

 4. Kada ažurirate postavke, odaberite U redu, a zatim Dalje.

 5. Odaberite Zatvori kada Outlook testira postavke računa, a zatim Završi > Zatvori da biste se vratili u Outlook.

Ako ste zaboravili lozinku, mislite da je lozinka ugrožena ili je istekla, najprije morate promijeniti lozinku kod davatelja usluga e-pošte, na primjer Office 365, Outlook.com, Gmail, Yahoo ili Xfinity, a zatim ažurirati Outlook novom lozinkom.

Promjena lozinke kod davatelja usluge e-pošte

Ažuriranje lozinke u programu Outlook

Kada promijenite lozinku kod davatelja usluga e-pošte, možete ažurirati Outlook novom lozinkom. Odaberite vrstu računa i pročitajte detaljne upute.

Exchange, Office 365 ili Outlook.com

Ako koristite račune za Office 365, Outlook.com ili Exchange, Outlook će zatražiti da ažurirate lozinku. Kada ugledate upit Unesite lozinku, upišite novu lozinku i, ako želite, potvrdite okvir Zapamti lozinku.

Gmail, Yahoo i ostali računi e -pošte

 1. U programu Outlook odaberite Alati > Postavke računa.

 2. Odaberite račun e-pošte koji želite promijeniti, a zatim kliknite Promijeni.

 3. Ažurirajte lozinku u prozoru Promjena računa e-pošte.

  Dijaloški okvir Promjena računa e-pošte

 4. Ili potvrdite okvir Zapamti lozinku.

 1. Na izborniku Alati kliknite Postavke računa.

 2. Odaberite račun za Exchange, Office 365 ili Outlook.com , a zatim kliknite Promijeni.

 3. Kako biste uključili ili isključili predmemorirani način sustava Exchange, uključite ili isključite potvrdni okvir Upotrijebi predmemoriran Exchangeov način.

  Dodatne informacije o predmemoriranom načinu rada sustava Exchange

  Pri upotrebi predmemoriranog Exchangeova načina kopija vašeg poštanskog sandučića sprema se na vaše računalo. Ta se kopija često sinkronizira s poslužiteljem sa sustavom Exchange i pruža brz pristup vašim podacima.

  Ako ne možete uključiti predmemorirani način sustava Exchange, vrijedi neka od sljedećih mogućnosti:

  • Vaš je administrator možda onemogućio tu funkciju     Administratori sustava Exchange mogu onemogućiti tu značajku u programu Microsoft Office Outlook 2007. Da biste saznali više, obratite se administratoru sustava Exchange. Dodatne informacije za administratore dostupne su u programu Microsoft Office Resource Kit.

  • Instalirali ste Microsoft Terminal Services     Predmemorirani način rada sustava Exchange koristi datoteku izvanmrežne mape (.ost). Ta datoteka ne može se koristiti ako imate instaliran Microsoft Terminal Services za Microsoft Windows Server 2003, no instalacijom klijenta za Terminal Services Client ili Remote Desktop Connection pristup predmemoriranom načinu rada sustava Exchange neće biti onemogućen.

 4. Pritisnite Više postavki.

 5. Možete promijeniti sljedeće postavke:

  • Na kartici Općenito, pod značajkom Račun programa Exchange unesite naziv koji će vam pomoći u prepoznavanju računa, na primjer, Moja poslovna e-pošta.

  • Na kartici Općenito, pod značajkom Pri pokretanju pritisnite željeni način određivanja stanja veze pri pokretanju programa Outlook.

  • Na kartici Napredno možete odrediti dodatne poštanske sandučiće sustava Exchange koje treba otvoriti. Ovo se može koristiti ako vam je druga osoba dala pristup nekoj od njezinih ili njegovih mapa sustava Exchange ili vam je netko odobrio dozvole prava pristupa delegiranju.

  • Za smanjenje .ost datoteke na kartici Napredno pritisnite Postavke datoteke izvanmrežne mape, a zatim pritisnite Sažmi sad.

  • Sigurnosne postavke mogu se promijeniti na kartici Sigurnost. Ove postavke ne bi trebalo podešavati ako vas na to nije uputio administrator sustava Exchange.

  • Za uključivanje mogućnostiOutlook svuda, na kartici Veza, pod Outlook svuda uključite potvrdni okvir Poveži se s Microsoft Exchange poštanskim sandučićem koristeći HTTP, a zatim pritisnite Exchange postavke za proxy. Veza s dodatnim informacijama o mogućnosti Outlook svuda nalazi se u sekciji Vidi također.

  • Postavke udaljene pošte mogu se promijeniti na kartici Udaljena pošta.

Promjena načina na koji se vaše ime pojavljuje drugima

Promjena adrese e-pošte

Promjena adrese poslužitelja e-pošte

Dodatne postavke

Promjena načina na koji se vaše ime pojavljuje drugima

 1. Na izborniku Alati kliknite Postavke računa.

 2. Pritisnite račun e-pošte koji želite promijeniti, a zatim pritisnite Promijeni.

 3. Pod značajkom Podaci o korisniku u okvir Vaše ime unesite svoje ime onako kako želite da se pojavi drugim ljudima.

  Dijaloški okvir Promjena računa e-pošte

Promjena adrese e-pošte

Povremeno dolazi do promjena naziva domena e-pošte. To znači da osoba s adresom e-pošte netko@example.com treba promijeniti example.com u novu vrijednost koju je postavio davatelj internetskih usluga.

Recimo da je vaša trenutna adresa e-pošte paula@contoso.com. Vaš davatelj internetski usluga Contoso Ltd. vas obavještava da se spojio s drugim poduzećem i da će promijeniti vašu adresu u paula@example.com.

 1. Na izborniku Alati kliknite Postavke računa.

 2. Pod značajkom Informacije o korisniku u okvir Adresa e-pošte unesite cijelu adresu e-pošte koju vam je dodijelio administrator e-pošte ili davatelj internetskih usluga. Provjerite jeste li uključili korisničko ime @ naziv domene, primjerice paula@example.com. Dijaloški okvir Promjena računa e-pošte

 3. Pritisnite Više postavki.

 4. Na kartici Općenito, pod Druge informacije o korisniku, ako ste već odredili adresu e-pošte u okviru Adresa e-pošte za odgovor, provjerite je li adresa još uvijek točna. Ako okvir Adresa e-pošte za odgovor ostavite praznim, za odgovore na vašu e-poštu koristit će se adresa koju ste unijeli u koraku 2.

Promjena adrese poslužitelja e-pošte

U rijetkim prilikama, poslužitelj na koji ste spojeni radi primanja i slanja e-pošte može se promijeniti.

Pretpostavimo da su, primjerice, vaš POP3 i SMTP poslužitelji e-pošte ulazni.primjer.com i smtp.primjer.com. Davatelj internetskih usluga obavještava vas da je nadogradnja poslužitelja završena i da će se POP3 poslužitelj e-pošte promijeniti u mail.primjer.com.

 1. Na izborniku Alati kliknite Postavke računa.

 2. Na kartici E-pošta pritisnite račun e-pošte koji želite, a zatim pritisnite Promijeni.

  Svojstva kontakata u programu Outlook

 3. Pod značajkom Informacije o poslužitelju, u okviru popisa Vrsta računa odaberite POP3, IMAP ili HTTP.

  Savjet : Vaš davatelj internetskih usluga može vam reći vrstu računa koji imate, ali POP3 je najuobičajenija vrsta.

  Dijaloški okvir Promjena računa e-pošte

 4. U okvir Poslužitelj ulazne pošte u odjeljku Informacije o poslužitelju unesite potpuni naziv poslužitelja koji vam je dao vaš davatelj internetskih usluga ili administrator pošte. To je često mail. nakon čega slijedi naziv domene, na primjer mail.primjer.com.

 5. U okvir Poslužitelj izlazne pošte u odjeljku Informacije o poslužitelju unesite potpuni naziv poslužitelja koji vam je dao vaš davatelj internetskih usluga ili administrator pošte. To je često smtp. nakon čega slijedi naziv domene, na primjer smpt.primjer.com.

Dodatne postavke

 1. Na izborniku Alati kliknite Postavke računa.

 2. Odaberite račun koji želite promijeniti.

 3. Kliknite Dodatne postavke, a zatim promijenite sljedeće:

  • Na kartici Općenito, pod Račun e-pošte, unesite naziv koji će vam pomoći u prepoznavanju računa, na primjer E-pošta mojeg kućnog davatelja internetskih usluga.

  • Ako koristite IMAP račun e-pošte, možete kontrolirati kada se stavke brišu. U odjeljku Mogućnosti uklanjanja potvrdite okvir Pročisti stavke pri promjeni mapa u mrežnom radu.

  • Na kartici Mape možete odabrati mjesto spremanja pošte koju ste poslali s ovog računa.

  • Na kartici Izlazni poslužitelj možete odrediti zahtijeva li vaš izlazni SMTP poslužitelj provjeru autentičnosti. To je gotovo uvijek obavezno ako vam davatelj internetskih usluga dopušta slanje poruke e-pošte putem računa e-pošte koji imate kod njega i u slučaju da niste izravno spojeni s mrežom tog davatelja usluga. To je primjerice slučaj kada želite poslati poruku e-pošte s računa svog kućnog davatelja internetskih usluga iako se nalazite na drugoj lokaciji i povezani ste s mrežom na svom radnom mjestu.

   Svojstva kontakata u programu Outlook

  • Na kartici Veze možete konfigurirati kako se Outlook spaja na poslužitelj pošte.

  • Ako vas je davatelj internetskih usluga ili administrator e-pošte uputio na promjenu brojeva priključaka ili metodu šifriranja koju koristi vaš poslužitelj e-pošte, možete te promjene napraviti na kartici Dodatno.

   Svojstva kontakata u programu Outlook

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×