Office
Prijava

Promjena načina plaćanja za Office 365 za tvrtke

Kad kupite Office 365 za tvrtke, možete odabrati želite li ga platiti kreditnom karticom ili prijenosom s bankovnog računa, po fakturi ili pak upotrebom unaprijed plaćenog ključa proizvoda. U bilo kojem trenutku tijekom trajanja pretplate možete se prebaciti s plaćanja kreditnom karticom ili prijenosom s bankovnog računa na plaćanje po fakturi i obrnuto. Ako ste pretplatu platili upotrebom unaprijed plaćenog ključa proizvoda, na plaćanje kreditnom karticom ili prijenosom s bankovnog računa odnosno plaćanje po fakturi možete se prebaciti nakon isteka razdoblja licence. Kada promijenite način plaćanja, korisnicima će biti dodijeljene iste licence kao ranije.

Važno: Plaćanje bankovnim računom nije dostupno u Japanu.

Želite li promijeniti učestalost plaćanja? Ako želite promijeniti učestalost plaćanja pretplate na Office 365 za tvrtke s godišnjeg na mjesečno ili s mjesečnog na godišnje, morat ćete zatražiti pomoć od službe za podršku za Office 365.

Želite li samo promijeniti podatke o kreditnoj kartici ili bankovnom računu? Pročitajte članak Dodavanje, ažuriranje ili uklanjanje kreditne kartice ili bankovnog računa u sustavu Office 365 za tvrtke.

Što ako imam neplaćeni saldo?

Ako prelazite s plaćanja po fakturi na plaćanje kreditnom karticom ili prijenosom s bankovnog računa, postojeće naplate po fakturi neće se prenijeti na kreditnu karticu, pa nepodmireni saldo platite bankovnim prijenosom. U nekim regijama nepodmireni saldo možete platiti i čekom. Dodatne informacije o plaćanju nepodmirenog salda potražite na fakturi.

Ako prelazite s plaćanja kreditnom kraticom ili prijenosom s bankovnog računa na plaćanje po fakturi, neplaćeni će se saldo prenijeti na sljedeću fakturu.

Napomena: Ako plaćate kreditnom karticom, ali ona bude odbijena, primit ćete poruku e-pošte u kojoj vas obavještavamo da ne možemo obraditi uplatu. Možete ažurirati podatke o kreditnoj kartici te odmah aktivirati plaćanje pomoću gumba Platite odmah na stranici Pretplate. Dodatne informacije potražite u odjeljku “Što ako mi kreditna kartica istekne a prošao je datum dospijeća plaćanja?” u članku Plaćanje računa za Office 365 ili Azure.

Kad kupite Office 365 za tvrtke, možete odabrati želite li ga platiti kreditnom karticom ili prijenosom s bankovnog računa, po fakturi ili pak upotrebom unaprijed plaćenog ključa proizvoda. U bilo kojem trenutku tijekom trajanja pretplate možete se prebaciti s plaćanja kreditnom karticom ili prijenosom s bankovnog računa na plaćanje po fakturi i obrnuto. Ako ste pretplatu platili upotrebom unaprijed plaćenog ključa proizvoda, na plaćanje kreditnom karticom ili prijenosom s bankovnog računa odnosno plaćanje po fakturi možete se prebaciti nakon isteka razdoblja licence.

Napomena: Kada promijenite način plaćanja, vaši će korisnici zadržati dodijeljene licence.

Želite li promijeniti učestalost plaćanja? Ako želite promijeniti učestalost plaćanja pretplate na Office 365 za tvrtke s godišnjeg na mjesečno ili s mjesečnog na godišnje, morat ćete zatražiti pomoć od službe za podršku za Office 365.

Želite li samo promijeniti podatke o kreditnoj kartici ili bankovnom računu? Pročitajte članak Dodavanje, ažuriranje ili uklanjanje kreditne kartice ili bankovnog računa u sustavu Office 365 za tvrtke.

Što ako imam neplaćeni saldo?

Ako prelazite s plaćanja po fakturi na plaćanje kreditnom karticom ili prijenosom s bankovnog računa, postojeće naplate po fakturi neće se prenijeti na kreditnu karticu, pa nepodmireni saldo platite bankovnim prijenosom. U nekim regijama nepodmireni saldo možete platiti i čekom. Dodatne informacije o plaćanju nepodmirenog salda potražite na fakturi.

Ako prelazite s plaćanja kreditnom kraticom ili prijenosom s bankovnog računa na plaćanje po fakturi, neplaćeni će se saldo prenijeti na sljedeću fakturu.

Napomena: Ako plaćate kreditnom karticom, ali ona bude odbijena, primit ćete poruku e-pošte u kojoj vas obavještavamo da ne možemo obraditi uplatu. Možete ažurirati podatke o kreditnoj kartici te odmah aktivirati plaćanje pomoću gumba Platite odmah na stranici Pretplate. Dodatne informacije potražite u odjeljku “Što ako mi kreditna kartica istekne a prošao je datum dospijeća plaćanja?” u članku Plaćanje računa za Office 365 ili Azure.

Što vas zanima?

Što vas zanima?

Savjet: Postupak u nastavku odnosi se isključivo na pojedinačne pretplate. Ako vaša tvrtka ili ustanova ima više pretplata, postupak ponovite za svaku pretplatu koju želite promijeniti.

Kada se prebacite s plaćanja po fakturi na plaćanje kreditnom karticom ili prijenosom s bankovnog računa, automatski za vas stvaramo novu pretplatu, premještamo korisnike na novu pretplatu, a potom onemogućujemo staru pretplatu. Ne brinite se, korisnici neće primijetiti prekid servisa i svi će im podaci biti dostupni putem nove pretplate.

 1. U Centru za administratore idite na stranicu Pretplate ili odaberite Naplata> Pretplate.

 2. Odaberite pretplatu koju želite promijeniti. U odjeljku Podaci o plaćanju odaberite Promijeni podatke o plaćanju.

  Snimka zaslona odjeljka „Način plaćanja” na kartici Pretplata za pretplatu koja se plaća po fakturi.

 3. U oknu Promjena podataka o plaćanju odaberite Promijenite način plaćanja.

  Okno za promjenu podataka o plaćanju za pretplatu koja se trenutno plaća po fakturi.
 4. U dijaloškom okviru Promjena načina plaćanja odaberite Dalje.

  Obavijest koja se prikazuje kad se prebacujete s plaćanja po fakturi na plaćanje kreditnom karticom ili prijenosom s bankovnog računa.
 5. Na stranici Kako to izgleda? možete povećati broj korisničkih licenci za pretplatu ako želite. Da biste nastavili, odaberite Dalje.

 6. Neke pretplate obuhvaćaju mogućnost odabira mjesečne ili godišnje obaveze. Ako vam se na stranici Kako želite plaćati? ponudi mogućnost godišnjeg ili mjesečnog plaćanja, odaberite željenu učestalost plaćanja.

  Odjeljak Način plaćanja na stranici Kako želite platiti s prikazanim mogućnostima za godišnje i mjesečno plaćanje.
 7. Na popisu Način plaćanja odaberite Postojeća kartica, Nova kreditna kartica ili Novi bankovni račun.

  Odjeljak Način plaćanja na stranici Kako želite platiti s proširenim padajućim okvirom s mogućnostima plaćanja.
 8. Ako ste u devetom koraku odabrali Nova kreditna kartica ili Novi bankovni račun, unesite ostale podatke o plaćanju.

 9. Kada završite s popunjavanjem obrasca, odaberite Naruči.

Kada se vratite na stranicu Pretplate, vidjet ćete da je stara pretplata označena kao Onemogućena, a nova kao Aktivna. Možete pustiti da stara pretplata istekne.

Savjet: Postupak u nastavku odnosi se isključivo na pojedinačne pretplate. Ako vaša tvrtka ili ustanova ima više pretplata, postupak ponovite za svaku pretplatu koju želite promijeniti.

Kada se prebacite s plaćanja po fakturi na plaćanje kreditnom karticom ili prijenosom s bankovnog računa, automatski za vas stvaramo novu pretplatu, premještamo korisnike na novu pretplatu, a potom onemogućujemo staru pretplatu. Ne brinite se, korisnici neće primijetiti prekid servisa i svi će im podaci biti dostupni putem nove pretplate.

 1. U Centru za administratore idite na stranicu Pretplate ili odaberite Naplata> Pretplate.

 2. Odaberite pretplatu koju želite promijeniti. U odjeljku Podaci o plaćanju odaberite Promijeni podatke o plaćanju.

  Snimka zaslona odjeljka „Način plaćanja” na kartici Pretplata za pretplatu koja se plaća po fakturi.

 3. U oknu Promjena podataka o plaćanju odaberite Promijenite način plaćanja.

  Okno za promjenu podataka o plaćanju za pretplatu koja se trenutno plaća po fakturi.
 4. U dijaloškom okviru Promjena načina plaćanja odaberite Dalje.

  Obavijest koja se prikazuje kad se prebacujete s plaćanja po fakturi na plaćanje kreditnom karticom ili prijenosom s bankovnog računa.
 5. Na stranici Kako to izgleda? možete povećati broj korisničkih licenci za pretplatu ako želite. Da biste nastavili, odaberite Dalje.

 6. Neke pretplate obuhvaćaju mogućnost odabira mjesečne ili godišnje obaveze. Ako vam se na stranici Kako želite plaćati? ponudi mogućnost godišnjeg ili mjesečnog plaćanja, odaberite željenu učestalost plaćanja.

  Odjeljak Način plaćanja na stranici Kako želite platiti s prikazanim mogućnostima za godišnje i mjesečno plaćanje.
 7. Na popisu Način plaćanja odaberite Postojeća kartica, Nova kreditna kartica ili Novi bankovni račun.

  Odjeljak Način plaćanja na stranici Kako želite platiti s proširenim padajućim okvirom s mogućnostima plaćanja.
 8. Ako ste u devetom koraku odabrali Nova kreditna kartica ili Novi bankovni račun, unesite ostale podatke o plaćanju.

 9. Kada završite s popunjavanjem obrasca, odaberite Naruči.

Kada se vratite na stranicu Pretplate, vidjet ćete da je stara pretplata označena kao Onemogućena, a nova kao Aktivna. Možete pustiti da stara pretplata istekne.

Napomena: Mogućnost plaćanja po fakturi dostupna je samo za pretplate na Office 365 koje stoje više od određenog iznosa (koji ovisi o lokaciji usluge). Za plaćanja većih faktura možda će biti potrebna provjera kreditne sposobnosti. Dodatne informacije potražite u članku Plaćanje pretplate na Office 365 za tvrtke.

 1. U Centru za administratore idite na stranicu Pretplate ili odaberite Naplata> Pretplate.

 2. Odaberite pretplatu koju želite promijeniti. U odjeljku Način plaćanja odaberite Promijeni podatke o plaćanju.

  Odjeljak Način plaćanja na kartici Pretplata za pretplatu koja se plaća kreditnom karticom.
 3. U oknu Promjena podataka o plaćanju odaberite Promijenite način plaćanja.

  Savjet: Ako se ne prikazuje veza Promijenite način plaćanja, to znači da za tu pretplatu nije dostupno prebacivanje s plaćanja kreditnom karticom ili prijenosom s bankovnog računa na plaćanje po fakturi jer pretplata ne zadovoljava uvjete minimalnog iznosa za naplatu po fakturi. Minimalni iznos za plaćanje po fakturi ovisi o geografskoj lokaciji.

  Okno za promjenu podataka o plaćanju za pretplatu koja se trenutno plaća kreditnom karticom, ali ispunjava uvjete za promjenu na plaćanje po fakturi.
 4. U dijaloškom okviru Promjena načina plaćanja odaberite Dalje.

  Obavijest koja se prikazuje kad se prebacujete s plaćanja kreditnom karticom ili prijenosom s bankovnog računa na plaćanje po fakturi.
 5. Odaberite U redu da biste se vratili u centar za administratore.

  Snimka zaslona s obavijesti o potvrdi koja se prikazuje nakon prebacivanja pretplate na plaćanje po fakturi.

Napomena: Mogućnost plaćanja po fakturi dostupna je samo za pretplate na Office 365 koje stoje više od određenog iznosa (koji ovisi o lokaciji usluge). Za plaćanja većih faktura možda će biti potrebna provjera kreditne sposobnosti. Dodatne informacije potražite u članku Plaćanje pretplate na Office 365 za tvrtke.

 1. U Centru za administratore idite na stranicu Pretplate ili odaberite Naplata> Pretplate.

 2. Odaberite pretplatu koju želite promijeniti. U odjeljku Način plaćanja odaberite Promijeni podatke o plaćanju.

  Odjeljak Način plaćanja na kartici Pretplata za pretplatu koja se plaća kreditnom karticom.
 3. U oknu Promjena podataka o plaćanju odaberite Promijenite način plaćanja.

  Savjet: Ako se ne prikazuje veza Promijenite način plaćanja, to znači da za tu pretplatu nije dostupno prebacivanje s plaćanja kreditnom karticom ili prijenosom s bankovnog računa na plaćanje po fakturi jer pretplata ne zadovoljava uvjete minimalnog iznosa za naplatu po fakturi. Minimalni iznos za plaćanje po fakturi ovisi o geografskoj lokaciji.

  Okno za promjenu podataka o plaćanju za pretplatu koja se trenutno plaća kreditnom karticom, ali ispunjava uvjete za promjenu na plaćanje po fakturi.
 4. U dijaloškom okviru Promjena načina plaćanja odaberite Dalje.

  Obavijest koja se prikazuje kad se prebacujete s plaćanja kreditnom karticom ili prijenosom s bankovnog računa na plaćanje po fakturi.
 5. Odaberite U redu da biste se vratili u centar za administratore.

  Snimka zaslona s obavijesti o potvrdi koja se prikazuje nakon prebacivanja pretplate na plaćanje po fakturi.

Postupak opisan u nastavku možete iskoristiti svaki put kad želite provjeriti koji je način plaćanja konfiguriran za pretplatu.

 1. U Centru za administratore idite na stranicu Pretplate ili odaberite Naplata> Pretplate.

 2. Odaberite pretplatu koju želite provjeriti. Način plaćanja konfiguriran za tu pretplatu prikazuje se u odjeljku Način plaćanja i mogao bi izgledati kao neki od ovih prikazanih na slikama:

  Korisničko sučelje za način plaćanja na kojem se prikazuje da je pretplata konfigurirana za plaćanje po fakturi. Odjeljak Način plaćanja na kartici Pretplata za pretplatu koja se plaća kreditnom karticom.

Postupak opisan u nastavku možete iskoristiti svaki put kad želite provjeriti koji je način plaćanja konfiguriran za pretplatu.

 1. U Centru za administratore idite na stranicu Pretplate ili odaberite Naplata> Pretplate.

 2. Odaberite pretplatu koju želite provjeriti. Način plaćanja konfiguriran za tu pretplatu prikazuje se u odjeljku Način plaćanja i mogao bi izgledati kao neki od ovih prikazanih na slikama:

  Korisničko sučelje za način plaćanja na kojem se prikazuje da je pretplata konfigurirana za plaćanje po fakturi. Odjeljak Način plaćanja na kartici Pretplata za pretplatu koja se plaća kreditnom karticom.

Prilikom kupnje sustava Office 365 putem davatelja 21Vianet u Kini odabirete želite li ga platiti putem fakture ili plaćanjem putem interneta pomoću servisa Alipay ili China UnionPay. Način plaćanja kasnije možete promijeniti tako da nazovete podršku i ponovite postupak kupnje.

Napomena: Ako pretplata na Office 365 stoji manje od određenog iznosa (koji se razlikuje ovisno o mjestu usluge), mogućnost plaćanja putem fakture možda neće biti dostupna. Ako pretplata stoji više od određenog iznosa, moći ćete je plaćati i putem fakture. Za veća plaćanja putem fakture možda će se tražiti provjera kreditne sposobnosti.

 1. Obratite se timu za podršku tvrtke 21Vianet.

 2. Pričekajte da službenik podrške vašu pretplatu stavi u stanje „otkazano – smanjena funkcionalnost” ili „isteklo”. Ne brinite, tijekom tog razdoblja korisnici će i dalje moći koristiti svoje servise.

 3. Tijekom razgovora sa službenikom podrške kupite novu pretplatu pa prilikom plaćanja odaberite način na koji se želite prebaciti.

Kada dovršite korake ovog postupka, način plaćanja promijenit će se, a vaši će korisnici imati iste dodjele licenci kao i prime.

Napišite nam komentar

Jesu li vam ove upute bile korisne? Ako jesu, napišite nam to pri dnu teme. Ako nisu i ako i dalje nailazite na poteškoće, javite nam što ste pokušavali učiniti i na koje ste probleme naišli.

Potrebna vam je dodatna pomoć? Obratite se službi za podršku.

Pristup pomoći na forumima zajednice korisnika sustava Office 365 Administratori: prijavite se i stvorite zahtjev za uslugom Administratori: pozivanje podrške

Dodatni sadržaji

Naplata u sustavu Office 365 za tvrtke – pomoć za administratore

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×