Promjena jezika pomoću jezične trake

Pomoću jezične trake prelazite s jezika koji koristi jedan raspored tipkovnice na jezik koji koristi drugačiji raspored tipkovnice. Kada promijenite jezik pomoću jezične trake, raspored tipkovnice mijenja se u matični raspored tipkovnice za taj jezik.

Jezičnu traku koristite kada želite učiniti nešto od sljedećeg:

 • Želite prijeći s jezika koji se piše latinicom (engleski, španjolski, francuski) na jezik koji se ne piše latinicom (arapski ili kineski) i obratno.

 • Želite prijeći s jednog jezika koji se ne piše latinicom na drugi takav jezik (grčki ili ruski).

 • Želite koristiti izvorni raspored tipkovnice prilikom pisanja na drugim jezicima koji se pišu latinicom.

Ako želite pisati samo na jezicima koji se pišu latinicom, na primjer na engleskom ili španjolskom, i pri tom želite koristiti isti raspored tipkovnice za sve jezike, tekst možete pisati pomoću istog rasporeda tipkovnice. Posebne znakove koji se koriste u različitim jezicima, na primjer é ili ñ, možete upisati pomoću kodova ASCII znakova. Dodatne informacije potražite u članku Umetanje znakova ¢, £, ¥, ® i ostalih znakova kojih nema na tipkovnici. Kada upišete tekst, možete postaviti jezik za jezičnu provjeru da biste prepoznali dijelove teksta koji su pisani na drugom jeziku. Dodatne informacije o jezičnoj traci potražite u članku Jezična traka (pregled).

Što vas zanima?

Promjena jezika pomoću jezične trake

Položaj jezične trake

Provjerite je li jezična traka skrivena

Omogućivanje rasporeda tipkovnice

Dodatne informacije

Promjena jezika pomoću jezične trake

Da biste mogli vidjeti i koristiti jezičnu traku, u operacijskom sustavu Windows morate omogućiti raspored tipkovnice za najmanje dva jezika. Ako niste omogućili rasporede tipkovnice za jezike koje želite koristiti, omogućite ih sada pomoću koraka opisanih u odjeljku Omogućivanje rasporeda tipkovnice za druge jezike. Kada omogućite raspored tipkovnice, jezična se traka u većini slučajeva automatski prikazuje na programskoj traci ili radnoj površini. Ako se jezična traka ne pojavi automatski kada omogućite tipkovnicu, pročitajte odjeljak Položaj jezične trake.

 1. Kada omogućite željeni jezik tipkovnice i jezičnu traku, otvorite dokument pa postavite pokazivač na mjesto u dokumentu na kojem želite započeti pisati tekst na drugom jeziku.

 2. Kliknite ikonu jezika Pokazatelj engleske tipkovnice na jezičnoj traci, a zatim jezik koji želite koristiti.

  Tipkovni prečac  Da biste promijenili raspored tipkovnice, pritisnite ALT+SHIFT.

  Napomena    Ikona Pokazatelj engleske tipkovnice prikazana je kao primjer i označava da je aktivan raspored tipkovnice na engleskom jeziku. Ikona koja se prikazuje na računalu ovisi o jeziku aktivnog rasporeda tipkovnice.

  Ako ste postavili više rasporeda tipkovnice za jedan jezik, s jednog rasporeda na drugi možete prijeći tako da kliknete ikonu rasporeda tipkovnice Ogledni pokazivači tipkovnice jezične trake na jezičnoj traci, a zatim željeni raspored tipkovnice. Naziv na pokazivaču promijenit će se i odražavati aktivni raspored tipkovnice.

 3. Da biste mijenjali jezike, ponovite prvi i drugi korak.

Savjet    Jezik alata za jezičnu provjeru koje koristi program možete vidjeti na traci stanja programa. Traka stanja dostupna je samo u sljedećim programima sustava Microsoft Office: PowerPoint, Visio i Word. Da biste uključili tu mogućnost, desnom tipkom miša kliknite traku stanja Traka stanja, a zatim kliknite Jezik. Kada je ta mogućnost uključena, kliknite taj dio trake stanja da bi vam se prikazao dijaloški okvir Jezik i da biste postavili jezik odabranog teksta.

Vrh stranice

Položaj jezične trake

U većini slučajeva jezična se traka prikazuje na radnoj površini ili programskoj traci kada u operacijskom sustavu Windows omogućite najmanje dva rasporeda tipkovnice. Jezičnu traku ne možete vidjeti ako je skrivena ili ako je u operacijskom sustavu Windows omogućen samo jedan raspored tipkovnice. Detaljne upute za omogućivanje rasporeda tipkovnica potražite u članku Omogućivanje rasporeda tipkovnice za druge jezike.

Ako ne vidite jezičnu traku, učinite sljedeće:

Provjerite je li jezična traka skrivena

U sustavu Windows 7

 1. Kliknite Start, a zatim Upravljačka ploča.

 2. U odjeljku Sat, jezik i regija kliknite Promijeni tipkovnicu ili druge načine unosa.

 3. U dijaloškom okviru Regija i jezik kliknite Promijeni tipkovnicu.

 4. U dijaloškom okviru Tekstni servisi i ulazni jezici kliknite karticu Jezična traka.

  Dijaloški okvir Tekstni servisi i ulazni jezici

 5. U odjeljku Jezična traka provjerite je li odabrana mogućnost Skriveno. Ako jest, kliknite Pluta na radnoj površini ili Usidrena na alatnoj traci. Ako je već odabrana mogućnost Pluta na radnoj površini ili Usidrena na alatnoj traci, pročitajte članak Omogućivanje rasporeda tipkovnice.

U sustavu Windows Vista

 1. Kliknite Start, a zatim Upravljačka ploča.

 2. U odjeljku Sat, jezik i regionalne mogućnosti kliknite Promijeni tipkovnicu ili druge načine unosa.

 3. U dijaloškom okviru Regionalne i jezične mogućnosti kliknite Promijeni tipkovnicu.

 4. U dijaloškom okviru Tekstni servisi i ulazni jezici kliknite karticu Jezična traka.

  Dijaloški okvir Tekstni servisi i ulazni jezici

 5. U odjeljku Jezična traka provjerite je li odabrana mogućnost Skriveno. Ako jest, kliknite Pluta na radnoj površini ili Usidrena na alatnoj traci. Ako je već odabrana mogućnost Pluta na radnoj površini ili Usidrena na alatnoj traci, pogledajte članak Omogućivanje rasporeda tipkovnice.

U sustavu Windows XP

 1. Kliknite Start, pokažite na Postavke pa kliknite Upravljačka ploča.

 2. Kliknite Datum, vrijeme, jezik i regionalne odrednice, zatim Regionalne i jezične odrednice, a potom Dodaj druge jezike

 3. U dijaloškom okviru Regionalne i jezične mogućnosti kliknite karticu Jezici, a zatim Detalji.

 4. U dijaloškom okviru Tekstni servisi i ulazni jezici kliknite gumb Jezična traka.

 5. U dijaloškom okviru Postavke jezične trake provjerite je li odabrana mogućnost Pokaži jezičnu traku na radnoj površini. Ako mogućnost nije odabrana, odaberite je, a zatim kliknite U redu. Jezična traka trebala bi se prikazati na radnoj površini. Ako je mogućnost već odabrana, kliknite Odustani i pogledajte Omogućivanje rasporeda tipkovnice.

  Dijaloški okvir Tekstni servisi i ulazni jezici

Vrh stranice

Omogućivanje rasporeda tipkovnice

Jezična traka prikazivat će se samo kada su u operacijskom sustavu Windows odabrana najmanje dva rasporeda tipkovnice.

Ako vam se, kada s popisa jezika odaberete neki jezik, prikaže poruka Nije omogućeno, morate omogućiti raspored tipkovnice.

U sustavu Windows 7

 1. Kliknite Start, a zatim Upravljačka ploča.

 2. U odjeljku Sat, jezik i regija u odjeljku Regija i jezik kliknite Promijeni tipkovnicu ili druge načine unosa.

 3. U dijaloškom okviru Regija i jezik na kartici Tipkovnice i jezici kliknite Promijeni tipkovnicu.

 4. U dijaloškom okviru Tekstni servisi i ulazni jezici u odjeljku Zadani ulazni jezik kliknite jezik koji želite koristiti kao zadani, a zatim prijeđite u odjeljak Promjena jezika tipkovnice pomoću jezične trake.

Dijaloški okvir Tekstni servisi i ulazni jezici

Ako jezik koji želite koristiti kao zadani ulazni jezik nije naveden na popisu, provedite korake od petog do osmog.

 1. U odjeljku Instalirani servisi kliknite Dodaj.

 2. Proširite jezik koji želite koristiti kao zadani ulazni jezik, a zatim proširite popis Tipkovnica.

 3. Potvrdite okvir za tipkovnicu ili IME koji želite koristiti, a zatim kliknite U redu. Jezik će se dodati na popis Zadani ulazni jezik.

Da biste pretpregledali raspored tipkovnice, kliknite Pretpregledaj.

Dijaloški okvir Dodavanje jezika za unos s ruskom tipkovnicom

 1. U odjeljku Zadani ulazni jezik kliknite jezik koji želite koristiti kao zadani.

U sustavu Windows Vista

 1. Kliknite Start, a zatim Upravljačka ploča.

 2. U odjeljku Sat, jezik i regija kliknite Promijeni tipkovnicu ili druge načine unosa.

 3. U dijaloškom okviru Regija i jezik na kartici Tipkovnice i jezici kliknite Promijeni tipkovnicu.

 4. U dijaloškom okviru Tekstni servisi i ulazni jezici u odjeljku Zadani ulazni jezik kliknite jezik koji želite koristiti kao zadani, a zatim prijeđite u odjeljak Promjena jezika tipkovnice pomoću jezične trake.

Dijaloški okvir Tekstni servisi i ulazni jezici

Ako jezik koji želite koristiti kao zadani ulazni jezik nije naveden na popisu, provedite korake od petog do osmog.

 1. U odjeljku Instalirani servisi kliknite Dodaj.

 2. Proširite jezik koji želite koristiti kao zadani ulazni jezik, a zatim proširite popis Tipkovnica.

 3. Potvrdite okvir za tipkovnicu ili IME koji želite koristiti, a zatim kliknite U redu. Jezik će se dodati na popis Zadani ulazni jezik.

Da biste pretpregledali raspored tipkovnice, kliknite Pretpregledaj.

Dijaloški okvir Dodavanje jezika za unos s ruskom tipkovnicom

 1. U odjeljku Zadani ulazni jezik kliknite jezik koji želite koristiti kao zadani, a zatim prijeđite u odjeljak Promjena jezika tipkovnice pomoću jezične trake.

U sustavu Windows XP

Da biste omogućili tipkovnice za jezike kao što su kineski, japanski i korejski, najprije morate instalirati datoteke istočnoazijskih jezika. Za jezike koji se čitaju zdesna nalijevo ili za čije je prikazivanje potrebno kontekstno oblikovanje, morate instalirati složene skripte koje podržavaju te jezike. Dodatne informacije i upute za instaliranje datoteka istočnoazijskih jezika i složenih skripti potražite u članku Omogućivanje sistemske podrške za istočnoazijske, južnoazijske i indijske jezike te jezike koji se pišu zdesna nalijevo.

 1. Kliknite Start, zatim Postavke, a potom Upravljačka ploča.

 2. Kliknite Datum, vrijeme, jezik i regionalne odrednice, a zatim Regionalne i jezične odrednice.

 3. U dijaloškom okviru Regionalne i jezične odrednice kliknite karticu Jezici, a zatim u odjeljku Tekstni servisi i ulazni jezici kliknite Detalji.

 4. U dijaloškom okviru Tekstni servisi i ulazni jezici u odjeljku Zadani ulazni jezik kliknite jezik koji želite koristiti kao zadani, a zatim prijeđite u odjeljak Promjena jezika tipkovnice pomoću jezične trake.

  Dijaloški okvir Tekstni servisi i ulazni jezici

Ako jezik koji želite koristiti kao zadani ulazni jezik nije naveden na popisu, provedite korake od petog do sedmog.

Zadani jezik koji odaberete primjenjuje se na sve programe na računalu koji koriste tu postavku, uključujući programe drugih tvrtki.

 1. U odjeljku Instalirani servisi kliknite Dodaj.

 2. U dijaloškom okviru Dodavanje ulaznog jezika na popisu Ulazni jezik kliknite željeni jezik, a zatim kliknite U redu.

 3. U odjeljku Zadani ulazni jezik kliknite jezik koji želite koristiti kao zadani.

Dodatne informacije o poruci "Nije omogućeno" vezanoj uz raspored tipkovnice potražite u članku Što znače upozorenja "Nije omogućeno" i "Nije instalirano"? Dodatne informacije o omogućivanju rasporeda tipkovnice potražite u članku Omogućivanje rasporeda jezika za druge jezike.

Vrh stranice

Dodatne informacije

Napomena    Upute za promjenu jezične provjere teksta, čak i za slučajeve kada samo mijenjate regiju, npr. s engleskog (SAD) na engleski (Novi Zeland), potražite u članku Zamjena jezika postavljanjem jezika za jezičnu provjeru.

Vrh stranice

Primjenjuje se na sljedeće: Visio 2013, Office Shared 2013, Access 2013, Access 2007, Access 2010, Excel 2013, Excel 2007, Excel 2010, OneNote 2007, OneNote 2010, Outlook 2013, Outlook 2007, Outlook 2010, PowerPoint 2007, PowerPoint 2010, Project 2007, Project 2010, Publisher 2013, Publisher 2007, Publisher 2010, Visio 2016 Preview, Visio 2007, Visio 2010, Word 2013, Word 2007, Word 2010, Project 2007 Standard, Project 2010 Standard, Visio 2007 Standard, Visio Standard 2010, OneNote 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Project 2013 StandardJesu li vam ove informacije bile korisne?

Da Ne

Kako ga možemo poboljšati?

255 preostali broj znakova

Da biste zaštitili svoju privatnost, nemojte u povratnim informacijama navoditi podatke za kontakt. Pročitajte naš pravilnik o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi za podršku

Promijeni jezik