Promjena funkcije sažetka ili prilagođenog izračuna za polje u izvještaju zaokretne tablice

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Podatke u području vrijednosti sažetak izvorne podatke u podlozi (ne i vrijednosti koje se prikazuje) u izvješće zaokretnog grafikona na sljedeći način: numeričke vrijednosti pomoću funkcija SUM i tekstne vrijednosti koristite funkciju COUNT. Međutim, možete promijeniti funkcija sažetka. Po želji možete stvoriti i prilagođeni izračun.

 1. Odaberite polje u području Vrijednosti za koje želite promijeniti funkciju sažetka izvještaja zaokretne tablice.

 2. Na kartici Analiziraj u grupi Aktivno polje kliknite Aktivno polje, a zatim kliknite Postavke polja.

  Prikazuje se dijaloški okvir Postavke polja.

  Naziv izvora je naziv polja u izvoru podataka.

  Prilagođeni naziv prikazuje trenutni naziv u izvještaju zaokretne tablice ili naziv izvora ako ne postoji prilagođeni naziv. Kako biste promijenili Prilagođeni naziv, pritisnite tekst u okviru i uredite naziv.

 3. Kliknite karticu Sažmi vrijednosti po .

 4. U okviru Sumiraj polje vrijednosti po pritisnite funkciju sažetka koju želite koristiti.

  Funkcije zbrajanja možete koristiti

  Funkcija

  Djelovanje

  Sum

  Zbroj vrijednosti. Ovo je zadana funkcija za brojčane vrijednosti.

  Count

  Broj vrijednosti. Zbirnu funkciju Count radi na isti način kao i funkcija COUNTA radnog lista. Count je zadana funkcija za vrijednosti koje nisu brojevi.

  Average

  Prosjek vrijednosti.

  Max

  Najveća vrijednost.

  Min

  Najmanja vrijednost.

  Product

  Umnožak vrijednosti.

  Count Numbers

  Broj vrijednosti koje su brojevi. Funkcije zbrajanja Count Nums radi na isti način kao i funkcija COUNT radnog lista.

  StDev

  Procjena standardne devijacije populacije, pri čemu je uzorak podskup cijele populacije.

  StDevp

  Standardna devijacija populacije, gdje populaciju čine sve vrijednosti koje će se zbrajati.

  Var

  Procjena varijance populacije, pri čemu je uzorak podskup cijele populacije.

  Varp

  Varijanca populacije, gdje populaciju predstavljaju sve vrijednosti koje će se zbrajati.

  Napomena: Za neke vrste izvorišni podaci, kao što su OLAP podacima i za izračunata polja i polja koja sadrže izračunate stavke ne možete promijeniti funkciju zbrajanja.

 5. Po izboru, prilagođeni izračun možete koristiti na sljedeći način:

  1. Kliknite karticu Prikaži vrijednosti kao .

  2. Pritisnite željeni izračun u okviru Prikaži vrijednosti kao.

   Pomoću ovog izračuna

   Za

   Bez izračunavanja

   Isključite prilagođeni izračun.

   % ukupnog zbroja

   Prikaz vrijednosti kao postotka ukupnog zbroja svih na vrijednosti ili točaka podataka u izvješću.

   % zbroja stupca

   Prikaz svih vrijednosti u svakom stupcu ili nizu u obliku postotka zbroja stupca ili niza.

   % zbroja retka

   Prikazivanje vrijednosti u svakom retku ili kategoriji u obliku postotka zbroja stupca ili kategorije.

   % od

   Prikaz vrijednosti kao postotka vrijednosti osnovne stavke u osnovnom polju.

   % zbroja nadređenog retka

   Izračun (vrijednost stavke) / (vrijednost nadređene stavke redaka).

   % zbroja nadređenog stupca

   Izračun (vrijednost stavke) / (vrijednost nadređene stavke stupce).

   % nadređenog zbroja

   Izračun (vrijednost stavke) / (vrijednost nadređene stavke odabranog osnovnog polja).

   Razlika od

   Prikaži vrijednosti kao razlika vrijednosti osnovne stavke u osnovnom polju.

   % razlike od

   Prikaz vrijednosti kao postotak vrijednosti osnovne stavke u osnovnom polju.

   Tekući zbroj u

   Prikaz vrijednost za slijedne stavke u Osnovno polje kao tekući zbroj.

   % tekućeg zbroja u

   Prikazivanje vrijednosti kao postotak slijednih stavki u Osnovno polje kao tekući zbroj.

   Rangiraj od najmanjeg do najvećeg

   Prikaz poredak odabranih vrijednosti u određenom polju, pri čemu najmanjoj stavki polja dodjeljuje 1, a svakoj sljedećoj većoj vrijednosti dodjeljuje veću vrijednost poretka.

   Rangiraj od najvećeg do najmanjeg

   Prikaz poredak odabranih vrijednosti u određenom polju, pri čemu najvećoj stavki polja dodjeljuje 1, a svakoj sljedećoj manjoj vrijednosti dodjeljuje veću vrijednost poretka.

   Indeks

   Izračunava vrijednost na sljedeći način:

   ((vrijednost u ćeliji) x (sveukupni zbroj sveukupnih zbrojeva)) / ((sveukupni zbroj retka) x (sveukupni zbroj stupca))

  3. Odaberite Temeljno polje i Temeljnu stavku, ako su ove mogućnosti dostupne za odabrani izračun.

   Napomena: Osnovno polje ne smije biti isto polje koje ste odabrali u koraku 1.

 6. Za promjenu načina oblikovanja brojeva pritisnite Oblikovanje brojeva te na kartici Broj dijaloškog okvira Oblikovanje ćelija odaberite oblikovanje brojeva i zatim pritisnite U redu.

 7. Ako u izvještaju postoji više polja podataka, ponovite prethodne korake za svako polje koje želite promijeniti.

Napomena: Za korištenje više od jedne funkcije za isto polje ponovo dodajte polje iz popisa polja zaokretne tablice i zatim ponovite korake odabirom druge željene funkcije.

 1. Odaberite polje u području Vrijednosti za koje želite promijeniti funkciju sažetka izvještaja zaokretne tablice.

 2. Na kartici Mogućnosti, u grupi Aktivno polje pritisnite Aktivno polje i zatim pritisnite Postavke polja.

  Prikazuje se dijaloški okvir Postavke polja.

  Naziv izvora je naziv polja u izvoru podataka.

  Prilagođeni naziv prikazuje trenutni naziv u izvještaju zaokretne tablice ili naziv izvora ako ne postoji prilagođeni naziv. Kako biste promijenili Prilagođeni naziv, pritisnite tekst u okviru i uredite naziv.

 3. Kliknite karticu Sažmi vrijednosti po .

 4. U okviru Sumiraj polje vrijednosti po pritisnite funkciju sažetka koju želite koristiti.

  Funkcija

  Djelovanje

  Sum

  Zbroj vrijednosti. Ovo je zadana funkcija za brojčane vrijednosti.

  Count

  Broj vrijednosti. Zbirnu funkciju Count radi na isti način kao i funkcija COUNTA radnog lista. Count je zadana funkcija za vrijednosti koje nisu brojevi.

  Average

  Prosjek vrijednosti.

  Max

  Najveća vrijednost.

  Min

  Najmanja vrijednost.

  Product

  Umnožak vrijednosti.

  Count Numbers

  Broj vrijednosti koje su brojevi. Funkcije zbrajanja Count Nums radi na isti način kao i funkcija COUNT radnog lista.

  StDev

  Procjena standardne devijacije populacije, pri čemu je uzorak podskup cijele populacije.

  StDevp

  Standardna devijacija populacije, gdje populaciju čine sve vrijednosti koje će se zbrajati.

  Var

  Procjena varijance populacije, pri čemu je uzorak podskup cijele populacije.

  Varp

  Varijanca populacije, gdje populaciju predstavljaju sve vrijednosti koje će se zbrajati.

  Napomena: Za neke vrste izvorišni podaci, kao što su OLAP podacima i za izračunata polja i polja koja sadrže izračunate stavke ne možete promijeniti funkciju zbrajanja.

 5. Po izboru, prilagođeni izračun možete koristiti na sljedeći način:

  1. Kliknite karticu Prikaži vrijednosti kao .

  2. Pritisnite željeni izračun u okviru Prikaži vrijednosti kao.

   Pomoću ovog izračuna

   Za

   Bez izračunavanja

   Isključite prilagođeni izračun.

   % ukupnog zbroja

   Prikaz vrijednosti kao postotka ukupnog zbroja svih na vrijednosti ili točaka podataka u izvješću.

   % zbroja stupca

   Prikaz svih vrijednosti u svakom stupcu ili nizu u obliku postotka zbroja stupca ili niza.

   % zbroja retka

   Prikazivanje vrijednosti u svakom retku ili kategoriji u obliku postotka zbroja stupca ili kategorije.

   % od

   Prikaz vrijednosti kao postotka vrijednosti osnovne stavke u osnovnom polju.

   % zbroja nadređenog retka

   Izračun (vrijednost stavke) / (vrijednost nadređene stavke redaka).

   % zbroja nadređenog stupca

   Izračun (vrijednost stavke) / (vrijednost nadređene stavke stupce).

   % nadređenog zbroja

   Izračun (vrijednost stavke) / (vrijednost nadređene stavke odabranog osnovnog polja).

   Razlika od

   Prikaži vrijednosti kao razlika vrijednosti osnovne stavke u osnovnom polju.

   % razlike od

   Prikaz vrijednosti kao postotak vrijednosti osnovne stavke u osnovnom polju.

   Tekući zbroj u

   Prikaz vrijednost za slijedne stavke u Osnovno polje kao tekući zbroj.

   % tekućeg zbroja u

   Prikazivanje vrijednosti kao postotak slijednih stavki u Osnovno polje kao tekući zbroj.

   Rangiraj od najmanjeg do najvećeg

   Prikaz poredak odabranih vrijednosti u određenom polju, pri čemu najmanjoj stavki polja dodjeljuje 1, a svakoj sljedećoj većoj vrijednosti dodjeljuje veću vrijednost poretka.

   Rangiraj od najvećeg do najmanjeg

   Prikaz poredak odabranih vrijednosti u određenom polju, pri čemu najvećoj stavki polja dodjeljuje 1, a svakoj sljedećoj manjoj vrijednosti dodjeljuje veću vrijednost poretka.

   Indeks

   Izračunava vrijednost na sljedeći način:

   ((vrijednost u ćeliji) x (sveukupni zbroj sveukupnih zbrojeva)) / ((sveukupni zbroj retka) x (sveukupni zbroj stupca))

  3. Odaberite Temeljno polje i Temeljnu stavku, ako su ove mogućnosti dostupne za odabrani izračun.

   Napomena: Osnovno polje ne smije biti isto polje koje ste odabrali u koraku 1.

 6. Za promjenu načina oblikovanja brojeva pritisnite Oblikovanje brojeva te na kartici Broj dijaloškog okvira Oblikovanje ćelija odaberite oblikovanje brojeva i zatim pritisnite U redu.

 7. Ako u izvještaju postoji više polja podataka, ponovite prethodne korake za svako polje koje želite promijeniti.

Napomena: Za korištenje više od jedne funkcije za isto polje ponovo dodajte polje iz popisa polja zaokretne tablice i zatim ponovite korake odabirom druge željene funkcije.

 1. Odaberite polje u području Vrijednosti za koje želite promijeniti funkciju sažetka izvještaja zaokretne tablice.

 2. Na kartici Mogućnosti, u grupi Aktivno polje pritisnite Aktivno polje i zatim pritisnite Postavke polja.

  Prikazuje se dijaloški okvir Postavke polja.

  Naziv izvora je naziv polja u izvoru podataka.

  Prilagođeni naziv prikazuje trenutni naziv u izvještaju zaokretne tablice ili naziv izvora ako ne postoji prilagođeni naziv. Kako biste promijenili Prilagođeni naziv, pritisnite tekst u okviru i uredite naziv.

 3. Pritisnite karticu Sumiraj po.

 4. U okviru Sumiraj polje vrijednosti po pritisnite funkciju sažetka koju želite koristiti.

  Funkcije zbrajanja možete koristiti

  Funkcija

  Djelovanje

  Sum

  Zbroj vrijednosti. Ovo je zadana funkcija za brojčane vrijednosti.

  Count

  Broj vrijednosti. Zbirnu funkciju Count radi na isti način kao i funkcija COUNTA radnog lista. Count je zadana funkcija za vrijednosti koje nisu brojevi.

  Average

  Prosjek vrijednosti.

  Max

  Najveća vrijednost.

  Min

  Najmanja vrijednost.

  Product

  Umnožak vrijednosti.

  Count Nums

  Broj vrijednosti koje su brojevi. Funkcije zbrajanja Count Nums radi na isti način kao i funkcija COUNT radnog lista.

  StDev

  Procjena standardne devijacije populacije, pri čemu je uzorak podskup cijele populacije.

  StDevp

  Standardna devijacija populacije, gdje populaciju čine sve vrijednosti koje će se zbrajati.

  Var

  Procjena varijance populacije, pri čemu je uzorak podskup cijele populacije.

  Varp

  Varijanca populacije, gdje populaciju predstavljaju sve vrijednosti koje će se zbrajati.

  Napomena: Za neke vrste izvorišni podaci, kao što su OLAP podacima i za izračunata polja i polja koja sadrže izračunate stavke ne možete promijeniti funkciju zbrajanja.

 5. Po izboru, prilagođeni izračun možete koristiti na sljedeći način:

  1. Kliknite karticu Prikaži vrijednosti kao .

  2. Pritisnite željeni izračun u okviru Prikaži vrijednosti kao.

   Ovu funkciju koristite

   Za

   Normalna

   Isključite prilagođeni izračun.

   Razlika od

   Prikaži vrijednosti kao razlika vrijednosti osnovne stavke u osnovnom polju.

   % od

   Prikaz vrijednosti kao postotka vrijednosti osnovne stavke u osnovnom polju.

   % razlike od

   Prikaz vrijednosti kao postotak vrijednosti osnovne stavke u osnovnom polju.

   Tekući zbroj u

   Prikaz vrijednost za slijedne stavke u Osnovno polje kao tekući zbroj.

   % retka

   Prikazivanje vrijednosti u svakom retku ili kategoriji u obliku postotka zbroja stupca ili kategorije.

   % stupca

   Prikaz svih vrijednosti u svakom stupcu ili nizu u obliku postotka zbroja stupca ili niza.

   % zbroja

   Prikaz vrijednosti kao postotka ukupnog zbroja svih na vrijednosti ili točaka podataka u izvješću.

   Indeks

   Izračunava vrijednost na sljedeći način:

   ((vrijednost u ćeliji) x (sveukupni zbroj sveukupnih zbrojeva)) / ((sveukupni zbroj retka) x (sveukupni zbroj stupca))

  3. Odaberite Temeljno polje i Temeljnu stavku, ako su ove mogućnosti dostupne za odabrani izračun.

   Napomena: Osnovno polje ne smije biti isto polje koje ste odabrali u koraku 1.

 6. Za promjenu načina oblikovanja brojeva pritisnite Oblikovanje brojeva te na kartici Broj dijaloškog okvira Oblikovanje ćelija odaberite oblikovanje brojeva i zatim pritisnite U redu.

 7. Ako u izvještaju postoji više polja podataka, ponovite prethodne korake za svako polje koje želite promijeniti.

Napomena: Za korištenje više od jedne funkcije za isto polje ponovo dodajte polje iz popisa polja zaokretne tablice i zatim ponovite korake odabirom druge željene funkcije.

Dodatni sadržaji

Funkcije zbrajanja dostupne u izvješćima zaokretne tablice

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×