Promjena fontova

Možete promijeniti font na jednom slajdu ili u cijeloj prezentaciji.

Promjena fontova na jednom slajdu

  1. Učinite nešto od sljedećeg:

    • Da biste promijenili font u jednom odjeljku ili izrazu, odaberite tekst koji želite promijeniti.

    • Da biste promijenili font cijelog teksta rezervirana mjesta, odaberite sav tekst rezerviranog mjesta ili kliknite rezervirano mjesto.

  2. Na kartici Polazno u grupi Font odaberite font s popisa Font.

Promjena fontova tijekom prezentacije

Ako koristite jednu matricu slajdova i na njoj promijenite font, novi će se font primijeniti na cijelu prezentaciju.

Ako koristite veći broj matrica slajdova (kada, primjerice, na prezentaciju primjenjujete više od jednog predložak dizajna), morate promijeniti stil fonta na svakoj matrici slajda.

  1. Na kartici Prikaz u grupi Prikazi osnovne stranice kliknite Matrica slajdova.

  2. U lijevom oknu u kojem se nalaze matrice slajdova i struktura kliknite minijaturu matrice slajda ili raspored koji sadrži font koji želite promijeniti.

  3. Na matrici slajda ili rasporedu kliknite tekst naslova ili razinu teksta tijela na koju želite primijeniti novi stil fonta.

  1. Na kartici Matrica slajdova u grupi Pozadina kliknite Fontovi, a zatim odaberite font s popisa.

Ponovite korake od 1. do 4. za sve fontove koje želite promijeniti. Da biste se vratili na uređivanje slajdova, na kartici Matrica slajdovau grupi Zatvori kliknite Zatvori prikaz matrice.

Primjenjuje se na sljedeće: PowerPoint 2013, PowerPoint 2016 PreviewJesu li vam ove informacije bile korisne?

Da Ne

Kako ga možemo poboljšati?

255 preostali broj znakova

Da biste zaštitili svoju privatnost, nemojte u povratnim informacijama navoditi podatke za kontakt. Pročitajte naš pravilnik o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi za podršku

Promijeni jezik