Prijava

Promjena fontova

Možete promijeniti fontove na jednom slajdu ili u cijeloj prezentaciji. Ako želite koristiti fontove koji nisu dostupni u programu PowerPoint, pročitajte Upotreba ukrasnih fontova drugih proizvođača.

Promjena fontova na jednom slajdu

  1. Učinite nešto od sljedećeg:

    • Da biste promijenili font u jednom odjeljku ili izrazu, odaberite tekst koji želite promijeniti.

    • Da biste promijenili font cijelog teksta u rezerviranom mjestu, odaberite sav tekst u rezerviranom mjestu ili kliknite rezervirano mjesto.

  2. Na kartici Polazno u grupi Font odaberite font s popisa Font.

Promjena fontova tijekom prezentacije

Ako koristite jednu matricu slajdova i na njoj promijenite font, novi će se font primijeniti na cijelu prezentaciju.

Ako koristite više matrica slajdova (npr. kada na prezentaciju primijenite više od jednog predloška), morate promijeniti stil fonta na svakoj matrici slajda.

  1. Na kartici Prikaz u grupi Prikazi osnovne stranice kliknite Matrica slajdova.

  2. U lijevom oknu koje sadrži matrice slajdova i izglede kliknite minijaturu matrice slajda ili izgled koji sadrži font koji želite promijeniti.

  3. Na matrici slajda ili rasporedu kliknite tekst naslova ili razinu teksta tijela na koju želite primijeniti novi stil fonta.

  4. Na kartici Matrica slajdova u grupi Pozadina kliknite Fontovi, a zatim odaberite font s popisa.

Ponovite korake od 1. do 4. za sve fontove koje želite promijeniti. Da biste se vratili na uređivanje slajdova, na kartici Matrica slajdovau grupi Zatvori kliknite Zatvori prikaz matrice.Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Kako ga možemo poboljšati?

Kako ga možemo poboljšati?

Da biste zaštitili svoju privatnost, nemojte u povratnim informacijama navoditi podatke za kontakt. Pročitajte naš pravilnik o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!