Programiranje u Accessu novina je za vas? Počnite odavde

Stvaranje nove baze podataka obično započinje stvaranjem nekoliko objekata baza podataka kao što su tablice, obrasci i izvješća. S vremenom dođe do toga da je programiranjem potrebno automatizirati određene procese te povezati objekte baze podataka. Ovaj vas članak upoznaje s alatima za programiranje u programu Microsoft Office Access 2007 i upućuje vas na mjesta gdje možete više saznati o programiranju.

U ovom članku

Što je programiranje?

Trebam li koristiti makronaredbe ili VBA kod?

Koristite čarobnjaka za gumbe naredbi za izvođenje uobičajenih zadataka programiranja

Razumijevanje makronaredbi

Razumijevanje VBA koda

Pretvaranje makronaredbi u VBA kod

Saznajte kako koristiti sustav pomoći

Što je programiranje?

U programu Office Access 2007 programiranje je proces kojim bazi podataka dodajete funkcionalnost pomoću Accessovih makronaredbi ili VBA (Visual Basic for Applications) koda. Pretpostavimo, primjerice, da ste stvorili obrazac i izvješće i obrascu želite dodati naredbeni gumb, klikom na koji se izvješće otvara. Programiranje je u tom slučaju proces stvaranja makronaredbe ili VBA procedure te postavljanje svojstvo događajaOnClick tako da se klikom na naredbeni gumb izvodi makronaredba ili procedura. Za jednostavne operacije, kao što je otvaranje izvješća, možete koristiti čarobnjaka za naredbene gumbe da napravi sav posao ili čarobnjaka možete isključiti te sami izvršiti programiranje.

Napomena : Mnogi Microsoft Officeovi programi koriste pojam "makronaredba" govoreći o VBA kodu. To može zbuniti korisnike Accessa jer se u Accessu pojam "makronaredba" odnosi na imenovanu zbirku makro akcija koje je moguće sastaviti pomoću Sastavljača makronaredbi. Accessove akcije makronaredbi predstavljaju samo podskup naredbi dostupnih u VBA-u. Sastavljač makronaredbi vam nudi strukturiranije sučelje od Visual Basic Editora te time omogućuje da kontrolama i objektima dodate programiranje bez potrebe za učenjem VBA koda. Ne zaboravite da se u člancima Accessove pomoći makronaredbama nazivaju Accessove makronaredbe. Nasuprot tome, za VBA kod koristi se VBA, kod, funkcija ili procedura. VBA kod sadržan je u modulima razreda (koji su dio pojedinačnih obrazaca i izvješća i obično sadrže kod samo za te objekte) i u modulima (koji nisu vezani za određene objekte te obično sadrže "globalni" kod koji se može koristiti u cijeloj bazi podataka).

Objekti (kao što su obrasci i izvješća) i kontrole (kao što su naredbeni gumbi i tekstualni okviri) imaju širok niz svojstva događaja kojima je moguće pridružiti makronaredbe ili procedure. Svako svojstvo događaja povezano je s određenim događajem, kao što je klik miša, otvaranje obrasca ili izmjena podataka u tekstualnom okviru. Događaje mogu potaknuti faktori izvan Accessa, kao što su događaji sustava ili makronaredbe ili procedure koje su pridružene drugim događajima. Vaša baza podataka može postati složena ako za nekoliko svojstava događaja mnogih objekata dodate brojne makronaredbe ili procedure, ali u većini slučajeve rezultate je moguće postići uz vrlo malo programiranja.

Vrh stranice

Trebam li koristiti makronaredbe ili VBA kod?

Odluku hoćete li koristiti makronaredbe ili VBA koda treba temeljiti na dvije stvari: sigurnosti i potrebnoj funkcionalnosti. Sigurnost je problem jer se pomoću VBA koda može stvoriti kod koji ugrožava sigurnost vaših podataka ili može naštetiti datotekama na vašem računalu. Ako koristite bazu podataka koju niste sami stvorili, omogućite VBA kod samo ako znate da baza podataka dolazi iz pouzdanog izvora. Prilikom stvaranja baze podataka koju će koristiti drugi, pokušajte izbjeći alate za programiranje koji bi od korisnika zahtijevali da bazi podataka posebno odobravaju status pouzdanosti. Općenite tehnike koje se koriste kako bi se izbjeglo da korisnici moraju vjerovati vašoj bazi podataka opisani su nešto kasnije u ovom odjeljku.

Da biste saznali više o tome kako omogućiti ili onemogućiti potencijalno opasan sadržaj, pogledajte članak Omogućavanje ili onemogućavanje makronaredbi u Officeovim dokumentima (kao što je već spomenuto u ovom članku, većina drugih Microsoft Officeovih programa koriste pojam "makronaredba" govoreći o VBA kodu pa pazite da taj pojam ne pobrkate s Accessovim makronaredbama).

Da biste osigurali sigurnost vaše baze podataka, kad god je moguće koristite makronaredbe, a VBA programiranju pribjegavajte samo za one operacije koje nije moguće napraviti pomoću akcija makronaredbi. Štoviše, trebali biste koristiti samo akcije makronaredbi koje ne zahtijevaju da se bazi podataka da status pouzdanosti kako bi se pokrenula. Ako se na taj način ograniči korištenje akcija makronaredbi, korisnici mogu biti sigurni da baza podataka ne sadrži programiranje koje bi moglo naštetiti njihovim podacima ili drugim datotekama na njihovim računalima.

Djelomično da bi se potaklo korištenje makronaredbi u većoj mjeri, Office Access 2007 sadrži mnoge nove akcije makronaredbi koje vam omogućuju izgradnju makronaredbi naprednijih od onih koje je bilo moguće izgraditi pomoću starijih verzija Accessa. Sada, primjerice, pomoću akcija makronaredbi možete stvarati i koristiti globalne privremene varijable, a pogreške možete elegantnije rješavati pomoću novih akcija makronaredbi za postupanje s pogreškama. U ranijim verzijama Accessa, ova je vrsta funkcija dostupna samo pomoću VBA programiranja. Uz to, u programu Access 2007 makronaredbu možete ugraditi neposredno u svojstvo događaja objekta ili kontrolu. Ugrađena makronaredba postaje dio objekta ili kontrole i ostaje s objektom ili kontrolom prilikom pomicanja ili kopiranja. U starijim verzijama Accessa makronaredbe se moraju održavati kao poseban objekt, zbog čega je vaše baze podataka ponekad teško održavati.

Prilikom dodavanja programiranja objektu ili kontroli, trebali biste razmisliti o korištenju sljedećeg i to ovim redoslijedom:

 1. Makronaredba koja sadrži samo akcije za koje bazi podataka nije potrebno dati status pouzdanosti da bi se izvodile

 2. Makronaredba koja sadrži akcije koje zahtijevaju da se bazi podataka da status pouzdanosti kako bi se izvodile

 3. VBA procedura

Prilikom izgradnje makronaredbe možete se prebacivati između kraćeg popisa akcija za koje bazi podataka nije potrebno dati status pouzdanosti kako bi se izvodile i duljeg popisa svih makronaredbi i to klikom na Show All Actions u Sastavljaču makronaredbi. Kliknete li Show All Actions, također će se prikazati potpuni popis argumenata za akciju makronaredbe RunCommand. Da biste saznali više o izgradnji makronaredbi pogledajte odjeljak Razumijevanje makronaredbi ili slijedite veze u odjeljku Pogledajte također.

Makronaredbe omogućuju jednostavno obavljanje mnogih zadataka programiranja, kao što su otvaranje i zatvaranje obrazaca i pokretanje izvješća. Stvorene objekti baze podataka možete jednostavno zajedno povezati jer nema puno sintakse koju je potrebno zapamtiti, a argument za svaku akciju prikazuju se u Sastavljaču makronaredbi.

Osim poboljšane sigurnosti i jednostavnosti korištenja koju nude makronaredbe, njih je potrebno koristiti i ako želite:

 • Nekoj tipki dodijeliti akciju ili skup akcija. To zahtijeva stvaranje grupe makronaredbi pod nazivom AutoKeys.

 • Izvršiti neku akciju ili niz akcija prilikom otvaranja baze podataka. To zahtijeva stvaranje makronaredbe pod nazivom AutoExec.

  Napomena :  Makronaredba AutoExec izvodi se prije svih drugih makronaredbi ili VBA koda, čak i ako ste odredili početni obrazac u dijaloškom okviru Mogućnosti Accessa te događaju OnOpen ili OnLoad tog obrasca pridružili makronaredbu ili VBA kod.

VBA programiranje koristite umjesto makronaredbi ako želite učiniti nešto od sljedećeg:

 • Koristiti ugrađene funkcije ili stvoriti vlastite    Access uključuje mnoge ugrađene funkcije, kao što su funkcija IPmt koja izračunava iznos kamata. Pomoću tih ugrađenih funkcija možete vršiti izračune bez stvaranja složenih izraz. Pomoću VBA koda možete stvoriti i vlastite funkcije da biste vršili izračune koji nadmašuju mogućnosti nekog izraza ili da biste zamijenili složene izraze. Osim toga, pomoću funkcija koje stvorite u izrazima možete neku uobičajenu operaciju primijeniti na više objekata.

 • Stvoriti objekte ili rukovati njima    U većini ćete slučajeva ustanoviti da je neki objekt najjednostavnije stvoriti i izmijeniti u prikaz dizajna tog objekta. U nekim ćete situacijama, međutim, možda poželjeti rukovati definicijom nekog objekta u kodu. Osim samom bazom podataka, pomoću VBA možete rukovati i svim objektima u bazi podataka.

 • Izvršiti akcije na razini sustava    U makronaredbi možete pokrenuti akciju RunApp da bi se drugi program (kao što je Microsoft Office Excel 2007) pokrenuo unutar Accessa, ali pomoću makronaredbe ne možete učiniti puno više od toga izvan Accessa. Pomoću VBA možete provjeriti postoji li neka datoteka na vašem računalu, koristiti mogućnosti automatizacija ili Dynamic Data Exchange (DDE) da biste komunicirali s drugim programima sustava Microsoft Windows, kao što je Office Excel 2007 i pozivali funkcije u Dynamic Link Library sustava Windows.

 • Rukovati pojedinačnim slogovima    Pomoću VBA možete proći kroz skup slogova i to slog po slog te izvršiti neku operaciju na svakom slogu. Osim toga, makronaredbe istovremeno rade s cijelim skupovima slogova.

Ako VBA kod koristite u bazi podataka koju šaljete drugima, tu biste bazu podataka trebali zapakirati i potpisati tako da korisnici mogu biti sigurni da kod dolazi iz pouzdanog izvora. Da biste saznali više o pakiranju i potpisivanu baze podataka pogledajte članak Osiguravanje baze Accessa 2007.

Vrh stranice

Koristite čarobnjaka za gumbe naredbi za izvođenje uobičajenih zadataka programiranja

Ako obrascu dodajete naredbeni gumb, pomoću čarobnjaka za naredbene gumbe možete započeti s programiranjem. Čarobnjak će vas voditi kroz proces stvaranja naredbenog gumba koji izvršava određeni zadatak. U datoteci programa Office Access 2007 (.accdb), čarobnjak stvara makronaredbu koja je uložena u svojstvo OnClick naredbenog gumba. U datoteci .mdb ili .adp, čarobnjak stvara VBA kod, budući da uložene makronaredbe nisu dostupne u tim oblicima zapisa datoteka. U svakom slučaju, makronaredbu ili VBA kod možete izmijeniti ili poboljšati tako da više odgovara vašim potrebama.

 1. Kliknite Gumb Microsoft Officea slika gumba , a zatim kliknite Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvori odaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite obrazac kojem želite dodati naredbeni gumb, a zatim kliknite Prikaz dizajna.

 4. Na kartici Dizajn u grupi Kontrole mora biti odabrana mogućnost Koristi čarobnjake za kontrolu Slika gumba .

  Slika gumba

 5. Na kartici Dizajn u grupi Kontrole kliknite Gumb.

  Slika gumba

 6. U rešetki dizajna obrasca kliknite gdje želite staviti naredbeni gumb.

  Pokreće se Čarobnjak za naredbene gumbe.

 7. Na prvoj stranici čarobnjaka kliknite svaku kategoriju na popisu Kategorije da biste vidjeli za koje akcije čarobnjak može programirati naredbeni gumb. Na popisu Akcije odaberite željenu akciju, a zatim kliknite Dalje.

 8. Kliknite mogućnost Tekst ili Slika ovisno o tome želite li da se na naredbenom gumbu prikaže tekst ili slika.

  • Ako želite da se prikaže tekst, uredite tekst u okviru pokraj mogućnosti Tekst.

  • Ako želite da se prikaže slika, čarobnjak predlaže neku sliku na popisu. Ako želite odabrati drugu sliku, odaberite potvrdni okvir Prikaz svih slika da bi se prikazale sve slike naredbenog gumba koje nudi Office Access 2007 ili kliknite Pregledaj da biste odabrali sliku koja je spremljena negdje drugdje.

   Kliknite Dalje.

 9. Unesite neko smisleno ime za naredbeni gumb. To nije obavezan korak, a taj se naziv ne prikazuje na naredbenom gumbu. No, bilo bi dobro unijeti smisleni naziv tako da kasnije kad se budete pozivali na naredbeni gumb (ako, primjerice, postavljate redoslijed kartica za kontrole na vašem obrascu) puno lakše razlikujete naredbene gumbe. Ako naredbeni gumb zatvara obrazac, mogli biste ga, na primjer, nazvati narZat ili NaredbaZatvaranje.

 10. Kliknite Završi.

  Access stavlja naredbeni gumb na obrazac.

 11. Ako želite vidjeti što je čarobnjak "programirao" za vas, slijedite ove korake koji nisu obavezni:

  1. Ako list svojstava nije već prikazan, pritisnite F4 da biste ga prikazali.

  2. Kliknite karticu Događaj na listu svojstava.

  3. U okviru svojstava Prilikom pritiska kliknite Gumb sastavljača .

   Access pokreće Sastavljač makronaredbi i prikazuje makronaredbu koju je stvorio čarobnjak. Ako želite, makronaredbu možete urediti (da biste saznali više o uređivanju makronaredbe, pogledajte odjeljak Razumijevanje makronaredbi ili slijedite veze u odjeljku Pogledajte također). Kad ste gotovi, na kartici Dizajn, u grupi Zatvori kliknite Zatvori da biste zatvorili Sastavljač makronaredbi. Ako vas Access pita želite li spremiti promjene i ažurirati svojstvo, kliknite Da da biste spremili promjene ili Ne da biste ih odbacili.

 12. Na kartici Dizajn, u grupi Prikazi kliknite Prikaz, a zatim kliknite Prikaz obrasca. Kliknite novi naredbeni gumb da biste potvrdili radi li kao što ste očekivali.

Vrh stranice

Razumijevanje makronaredbi

Makronaredba je alat koji vam omogućuje automatizaciju zadataka i dodavanje funkcionalnosti vašim obrascima, izvješćima i kontrolama. Ako, na primjer, obrascu dodate naredbeni gumb, svojstvo događaja OnClick tog gumba povezujete s makronaredbom koja sadrži naredbe koje želite da ih gumb izvršava svaki put kad ga kliknete.

Od pomoći je ako Accessove makronaredbe zamislite kao pojednostavljeni programski jezik u kojem stvarate kod gradeći popis radnja koje će se izvoditi. Prilikom izgradnje makronaredbe na padajućem popisu odabirete svaku akciju, a zatim popunjavate potrebne podatke za svaku akciju. Makronaredbe vam omogućuju da obrascima, izvješćima i kontrolama dodajete funkcionalnost bez pisanja koda u VBA modulu. Makronaredbe nude podskup naredbi dostupnih u VBA-u, a većini je ljudi jednostavnije izgraditi makronaredbu nego pisati VBA kod.

Makronaredbu stvarate pomoću Sastavljača makronaredbi prikazanog na sljedećoj slici.

sastavljač makronaredbi

Da bi se prikazao Sastavljač makronaredbi:

 • Na kartici Stvori u grupi Ostalo kliknite Makronaredba. Ako ta naredba nije dostupna kliknite strelicu ispod Modul ili gumb Klasa modula, a zatim kliknite Makronaredba. Slika gumba

Da biste saznali više o stvaranju makronaredbi, slijedite veze u odjeljku Pogledajte također ovog članka.

Vrh stranice

Razumijevanje VBA koda

VBA je programski jezik pomoću kojeg možete stvarati napredne aplikacije u Accessu. VBA uključuje stotine naredbi koje vam omogućuju izvođenje puno složenijih operacija nego što je to moguće pomoću Accessovih makronaredbi.

VBA možete učiniti još naprednijim pomoću kontrola drugih tvrtki, a možete napisati i vlastite funkcije i procedure koje odgovaraju vašim posebnim potrebama. Pomoću VBA moguće je i Access integrirati s drugim programima.

Brz način da započnete s VBA programiranjem je da najprije izgradite Accessovu makronaredbu, a zatim je pretvorite u VBA kod. Upute za to nalaze se u u odjeljku Pretvaranje makronaredbi u VBA kod. Ta značajka stvara novi modul koji sadrži VBA funkcijska procedura koja izvodi ekvivalentne operacije u makronaredbi. Također otvara Visual Basic Editor da biste mogli započeti s promjenama procedure. Ako radite u Visual Basic Editoru, možete kliknuti ključne riječi i pritisnuti F1 da biste pokrenuli Accessovu pomoć za razvojne inženjere te da biste saznali više o svakoj ključnoj riječi. Zatim možete istražiti Accessovu pomoć za razvojne inženjere te istražiti koje su to nove naredbe koje vam mogu pomoći da ostvarite željene programske zadatke.

Vrh stranice

Pretvaranje makronaredbi u VBA kod

Pomoću programa Office Access 2007 možete automatski pretvarati makronaredbe u VBA module ili module razreda. Možete pretvarati makronaredbe koje su priložene obrascu ili izvješću, bilo da postoje kao zasebni objekti ili kao uložene makronaredbe. Možete pretvarati i globalne makronaredbe koje nisu priložene određenom obrascu ili izvješću.

Pretvaranje makronaredbi koje su priložene obrascu ili izvješću

Ovim se postupkom u VBA pretvaraju bilo kakve makronaredbe na koje upućuje (ili je uložen u) obrazac ili izvješće (ili bilo koje njihove kontrole) te dodaje VBA kod obrascu ili modulu razreda izvješća. Modul razreda postaje dio obrasca ili izvješća i premješta se s obrascem ili izvješćem prilikom njihova premještanja ili kopiranja.

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite obrazac ili izvješće, a zatim kliknite prikaz dizajna.

 2. Na kartici Alati baze podataka u grupi Makronaredba kliknite Pretvori makronaredbe obrasca u Visual Basic ili Pretvori makronaredbe izvješća u Visual Basic.

 3. U dijaloškom okviru Pretvaranje makronaredbi obrazaca ili Pretvaranje makronaredbi izvješća odaberite želite li da Access funkcijama koje generira doda kod za postupanje s pogreškama. Isto tako, ako imate bilo kakve napomene u vašim makronaredbama, odaberite želite li ih uključiti u funkcije kao komentare. Kliknite Pretvori da biste nastavili.

  Ako za obrazac ili izvješće ne postoji modul razreda, Access ga stvara i modulu dodaje proceduru za svaku makronaredbu koja je povezana s obrascem ili izvješćem. Isto tako, Access mijenja svojstva događaja obrasca ili izvješća tako da oni pokreću nove VBA procedure umjesto makronaredbi.

 4. Da biste pogledali i uredili VBA kod:

  1. Dok su obrazac ili izvješće otvoreni u prikazu dizajna, a list svojstava nije već prikazan, pritisnite F4 da biste ga prikazali.

  2. Na kartici lista svojstava Događaj kliknite bilo koji okvir svojstva koji prikazuje [Procedura događaja], a zatim kliknite Gumb sastavljača . Da biste pogledali svojstva događaja za određenu kontrolu, kliknite kontrolu kako biste je odabrali. Da biste pogledali svojstva događaja za cijeli obrazac ili izvješće, na padajućem popisu na vrhu lista svojstava odaberite Obrazac ili Izvješće.

   Access otvara Visual Basic Editor i prikazuje proceduru događaja u njegovom modulu razreda. Možete se pomicati gore ili dolje da biste pogledali sve druge procedure koje pripadaju istom modulu razreda.

Pretvaranje globalnih makronaredbi

 1. U navigacijskom oknu kliknite naziv makronaredbe koju želite pretvoriti.

 2. Na kartici Alati baze podataka u grupi Makronaredba kliknite Pretvori makronaredbe u Visual Basic.

 3. U dijaloškom okviru Pretvaranje makronaredbe odaberite željene mogućnosti, a zatim kliknite Pretvori.

  Access pretvara makronaredbu i otvara Visual Basic Editor.

 4. Da biste pogledali i uredili VBA kod:

  1. Ako se u Visual Basic Editoru ne prikaže okno Project Explorer, na izborniku View kliknite Project Explorer.

  2. Proširite stablo ispod naziva baze podataka u kojoj radite.

  3. U odjeljku Modules dvokliknite Converted Macro-naziv makronaredbe.

   Visual Basic Editor otvara modul.

Pridružite VBA funkciju svojstvu događaja

Prilikom pretvaranja globalne makronaredbe u VBA, VBA kod se stavlja u standardni modul. Za razliku od modula razreda, standardni modul nije dio obrasca ili izvješća. Vjerojatno ćete funkciju htjeti povezati sa svojstvom događaja na obrascu, izvješću ili kontroli da bi se kod izvodio točno kad i gdje vi to želite. Da biste to učinili, kopirajte VBA kod u modul razreda, a zatim ga povežite sa svojstvom događaja ili na sljedeći način posebno pozovite standardni modul iz svojstva događaja.

 1. U Visual Basic Editoru zabilježite naziv funkcije. Ako ste, na primjer, pretvorili makronaredbu pod nazivom MojaMakronaredba, naziv funkcije bit će MojaMakronaredba().

 2. Zatvorite Visual Basic Editor.

 3. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite obrazac ili izvješće s kojim želite povezati funkciju, a zatim kliknite Prikaz dizajna.

 4. Kliknite kontrolu ili sekciju s kojom želite povezati funkciju.

 5. Ako list svojstava nije već prikazan, pritisnite F4 da biste ga prikazali.

 6. Na kartici lista svojstava Događaj kliknite okvir svojstva događaja s kojim želite povezati funkciju.

 7. U okviru svojstava upišite znak jednakosti (=), a nakon njega naziv funkcije — na primjer, =MojaMakronaredba(). Ne zaboravite dodati zagrade.

 8. Da biste spremili obrazac ili ili izvješće, kliknite Save Slika gumba na alatnoj traci za brzi pristup.

 9. U navigacijskom oknu dvokliknite obrazac ili izvješće, a zatim napravite test da biste vidjeli izvodi li se kod kao što treba.

Sada ste upoznati s osnovnim koracima pomoću kojih se VBA kod dodaje bazi podataka. Ovaj vam članak nudi samo osnove o tome kako započeti. Postoji puno izvrsne literature i mrežnih resursa pomoću kojih možete nadograditi vaše vještine programiranja.

Vrh stranice

Saznajte kako koristiti sustav pomoći

Office Access 2007 nudi niz načina kako da dobijete pomoć pri programiranju. Pomoć možete dobiti u svakom trenutku klikom na gumb Pomoć u gornjem desnom kutu Accessovog prozora.

ulazna točka pomoći

Access prikazuje prozor pomoći.

Isto tako, prilikom izgradnje makronaredbi ili VBA procedure, možete kliknuti akciju makronaredbe, ključnu riječ ili naziv ugrađene funkcije te pritisnuti F1. U većini slučajeva Access prikazuje temu pomoći za stavku koju ste kliknuli.

Nakon otvaranja prozora pomoći, pomoću navigacijskih gumba na alatnoj traci premještajte se između stranica.

Alatna traka preglednika pomoći

Kliknite, na primjer, Početna da biste vidjeli tablicu sadržaja, a zatim kliknite gumb Nazad, Naprijed, Zaustavi ili Osvježi. U sustavu pomoći možete tražiti i određene informacije tako da u okvir tik ispod alatne trake unesete pojmove za pretraživanje te potom pritisnete ENTER ili kliknete Pretraži.

Prilikom traženja informacija o programiranju, obično je korisno osim Accessove pomoći pretražiti i Accessovu pomoć za razvojne programere.

Prebacivanje na Accessovu pomoć za razvojne programere

 1. Kliknite padajuću strelicu pokraj gumba Pretraži.

  gumb pretraži u pomoći

  Prozor pomoći prikazuje popis dostupnih subjekata pomoći koje možete pregledavati.

  popis pretraživanja pomoći

 2. Ako ste spojeni na Internet, u odjeljku Sadržaj s web-mjesta Office Online kliknite Naputci za razvojne programere. Preporučujemo vam da koristite tu metodu jer je sadržaj web-mjesta Microsoft Office Online uvijek ažuran. Ako niste spojeni na Internet ili ako je vaš administrator sustava onemogućio prozoru pomoći da se mrežno spaja, Accessovu pomoć za razvojne programere ipak možete pogledati klikom na Naputci za razvojne programere u odjeljku Sadržaj s ovog računala.

 3. Pomoć možete pregledati i pomoću veza u tablici sadržaja ili unosom pojmova za pretraživanje u okvir tik ispod alatne trake i pritiskom na ENTER.

 4. Da biste se vratili u Accessovu pomoć kliknite padajuću strelicu pokraj gumba Pretraži, a zatim kliknite Accessova pomoć u odjeljku Sadržaj s web-mjesta Office Online ili Sadržaj s ovog računala.

Da biste saznali više o korištenju izvanmrežne ili mrežne pomoći, kliknite izbornik Stanje veze u donjem desnom kutu prozora Pomoć, a zatim kliknite Objasni ove mogućnosti.

Spojite se na Office Online iz značajke Preglednik pomoći.

Vrh stranice

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Sjajno! Imate li još povratnih informacija?

Na koji ga način možemo poboljšati?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×