Priprema atributa direktorija za sinkronizaciju sa sustavom Office 365 pomoću alata IdFix.

Ova tema sadrži detaljne upute o pokretanju alata, najčešće pogreške na koje ćete nailaziti, predložene ispravke, primjere i najbolje prakse za rješavanje velikog broja pogrešaka.

Rješavanje pogrešaka u direktoriju pomoću grafičkog korisničkog sučelja alata IdFix

Pokrenite alat IdFix sustava Office 365 da biste potražili probleme u direktoriju te ih ispravite putem grafičkog korisničkog sučelja prema uputama iz ove teme. Ako alat vrati praznu tablicu, to znači da nije pronašao nijednu pogrešku. Ako u direktoriju postoji mnogo problema, mogli biste se izgubiti u pogreškama koje alat vrati. Da biste se snašli u tome, jedna je mogućnost da najprije ispravite pogreške jedne vrste, a zatim krenete na sljedeću vrstu.

 1. Prije unosa promjena pogledajte preporuke koje vam daje IdFix.

  Pregledajte popis pogrešaka koje je IdFix vratio. Pogreške možete sortirati po vrsti pogreške tako da pri vrhu stupca u kojem su navedene vrste pogrešaka kliknete POGREŠKA. Ako je s jednim atributom povezano više pogrešaka, one su objedinjene u jedan redak. U stupcu AŽURIRANJE IdFix navest će vam predloženo rješenje ako je to moguće. Rješenje se temelji na provjeri ostalih atributa povezanih s nekim objektom. Premda je prijedlog najčešće bolji od onoga što se već nalazi u direktoriju, samo vi možete odlučiti što je doista točno.

  Ako IdFix predloži rješenje pogreške duplikacije, to ćete prepoznati po jednoj od triju oznaka na početku vrijednosti u stupcu AŽURIRANJE, na primjer: [E]john.doe@contoso.com. Ako prihvatite prijedlog, oznaka se prilikom primjene promjene neće umetnuti u direktorij. Primijenit će se samo vrijednost koja slijedi nakon oznake, npr. john.doe@contoso.com. Ako želite prihvatiti prijedlog, odaberite podudarnu radnju u stupcu RADNJA. Radnje su označene na sljedeći način:

  • [C]    Predložena radnja DOVRŠI. Vrijednost nije potrebno urediti.

  • [E]    Predložena radnja UREĐIVANJE. Vrijednost je potrebno promijeniti da bi se izbjegao sukob s drugom vrijednošću u direktoriju.

  • [R]    Predložena radnja UKLONI. Vrijednost je SMTP proxy na objektu koji nije omogućen za poštu te se najvjerojatnije može ukloniti bez posljedica.

 2. Kad pročitate i shvatite pogreške, unesite promjene u stupac AŽURIRANJE te u stupcu RADNJA odaberite na koji način želite da IdFix implementira promjenu. Dva korisnika, primjerice, možda imaju atribut proxyAddress koji je prepoznat kao duplikat. Samo jedan korisnik može koristiti proxyAddress za isporuku pošte. Da biste to riješili, za korisnika s točnom vrijednošću označite stupac RADNJA oznakom DOVRŠENO, a za drugog korisnika stupac RADNJA označite oznakom UKLONI. Time se atribut proxyAddress uklanja iz objekta korisnika kojemu proxyAddress ne pripada, a korisnik za kojeg je proxyAddress odgovarajući atribut ostaje nepromijenjen.

 3. U tablici u nastavku opisane su pogreške koje IdFix otkriva, navode se rješenja koja alat najčešće predlaže te u nekim slučajevima i primjeri za njihovo rješavanje.

  Najčešće pogreške i rješenja koja pronalazi IdFix

  POGREŠKA

  Opis vrste pogreške

  Predloženo rješenje

  Primjer

  character

  Nedozvoljeni znakovi. Vrijednost sadrži znak koji nije valjan.

  Predloženo rješenje pogreške koje se prikazuje u stupcu AŽURIRANJE sadrži vrijednost bez znaka koji nije valjan.

  Praznina na kraju valjane adrese e-pošte nije dozvoljen znak. Na primjer:

  "user@contoso.com "

  Praznina na početku valjane adrese e-pošte nije dozvoljen znak. Na primjer:

  " user@contoso.com"

  Znak ú nije dozvoljen znak.

  duplicate

  Dupliciran unos. Postoji duplikat te vrijednosti u opsegu upita. Sve duplicirane vrijednosti prikazivat će se kao pogreške.

  Uredite ili uklonite te vrijednosti da biste uklonili duplikate. Alat ne predlaže rješenje za duplikate. Morate sami odabrati koji je od dva ili više duplikata točan te izbrisati ostale.

  format

  Pogreška oblikovanja. Vrijednost nije u skladu s preduvjetima oblikovanja atributa.

  U prijedlogu ažuriranja prikazivat će se vrijednost iz koje su uklonjeni svi znakovi koji nisu valjani. Ako ne postoje znakovi koji nisu valjani, ažurirana i postojeća vrijednost izgledat će isto. Morat ćete sami utvrditi što je potrebno unijeti u stupac Ažuriranje. Alat ne predlaže rješenje za pogreške oblikovanja.

  SMTP adrese, primjerice, moraju biti u skladu s oblikom RFC 2822, a mailNickName ne može započinjati ni završavati točkom. Dodatne informacije o preduvjetima oblikovanja atributa direktorija potražite u odjeljku „Priprema objekata i atributa direktorija” članka Priprema za dodjelu resursa korisnicima pomoću sinkronizacije direktorija sa sustavom Office 365.

  topleveldomain

  Domena najviše razine. To se odnosi na vrijednosti na koje se primjenjuje oblikovanje RFC 2822. Ako domena najviše razine nije pristupačna s interneta, to će se prepoznati kao pogreška. SMTP adresa koja završava s .local, primjerice, nije pristupačna s interneta, pa će uzrokovati pogrešku.

  Promijenite vrijednost u domenu koja je pristupačna s interneta, npr. .com ili .net.

  Promijenite myaddress@fourthcoffee.local u fourthcoffee.com ili u neku drugu domenu pristupačnu s interneta.

  Upute potražite u članku Priprema domene bez pristupa internetu (kao što je domena .local) za sinkronizaciju direktorija.

  domainpart

  Pogreška dijela domene. To se odnosi na vrijednosti na koje se primjenjuje oblikovanje RFC 2822. Pogreška će se generirati ako dio vrijednosti koji sadrži domenu nije valjan i nije usklađen s oblikom RFC 2822.

  Promijenite vrijednost tako da bude usklađena s oblikom RFC 2822. Provjerite, primjerice, da ne sadrži razmake ili znakove koji nisu dozvoljeni.

  Promijenite myaddress@fourth coffee.com u myaddress@fourthcoffee.com.

  domainpart_localpart

  Pogreška lokalnog dijela. To se odnosi na vrijednosti na koje se primjenjuje oblikovanje RFC 2822. Pogreška će se generirati ako dio vrijednosti koji sadrži lokalne podatke nije valjan i nije usklađen s oblikom RFC 2822.

  Promijenite vrijednost tako da bude usklađena s oblikom RFC 2822. Provjerite, primjerice, da ne sadrži razmake ili znakove koji nisu dozvoljeni.

  Promijenite my”work”address@fourthcoffee.com u myworkaddress@fourthcoffee.com.

  length

  Pogreška duljine. Vrijednost prekoračuje ograničenje duljine za atribut. Do toga najčešće dolazi kad je izmijenjena shema direktorija.

  Ažuriranje koje IdFix predlaže skratit će vrijednost na prihvatljivu duljinu.

  Budite oprezni jer se na taj način mogu dobiti neželjeni rezultati. Preporučuje se da prije klika na Primijeni pregledate predloženo rješenje te ga po potrebi promijenite.

  blank

  Vrijednost je prazna ili je null. Vrijednost krši zabranu vrijednosti null za atribute koji se sinkroniziraju. Samo nekoliko vrijednosti mora sadržavati vrijednost.

  Ako je moguće, predloženo ažuriranje iskoristit će vrijednosti drugih atributa da bi se generirala moguća zamjena.

  mailmatch

  To se odnosi samo na namjensku verziju sustava Office 365. Vrijednost nije podudarna s atributom pošte.

  Predloženo ažuriranje bit će vrijednost atributa pošte s prefiksom „SMTP:”.

 4. Da biste riješili pogrešku, odaberite mogućnost s padajućeg popisa RADNJA.

  U tablici u nastavku opisane su operacije iz stupca RADNJA koje možete pokrenuti na atributima pomoću alata IdFix. Ako stupac RADNJA ostavite prazan, alat IdFix neće ništa poduzeti na toj pogrešci u direktoriju.

  Operacije koje možete izvesti pomoću alata IdFix

  RADNJA

  Opis radnje

  Primjer

  DOVRŠENO

  Izvorna je vrijednost prihvatljiva i nije ju potrebno promijeniti premda je prepoznata kao pogreška.

  Kod dva je korisnika atribut proxyAddress prepoznat kao dupliciran. Samo jedan korisnik može koristiti tu vrijednost za isporuku pošte. Korisnika s točnom vrijednošću označite oznakom DOVRŠENO.

  UKLONI

  Vrijednost atributa izbrisat će se iz izvorišnog objekta. U slučaju atributa s više vrijednosti, npr. proxyAddresses, izbrisat će se samo prikazana pojedinačna vrijednost.

  Kod dva je korisnika atribut proxyAddress prepoznat kao dupliciran. Samo jedan korisnik može koristiti tu vrijednost za isporuku pošte. Korisnika s dupliciranom vrijednošću označite oznakom IZBRIŠI.

  UREĐIVANJE

  Za izmjenu vrijednosti atributa koristit će se podaci iz stupca AŽURIRANJE. Ako je IdFix predložio valjanu vrijednost AŽURIRANJE, u stupcu RADNJA odaberite UREĐIVANJE i prijeđite na sljedeću pogrešku. Ako vam se prijedlog ne sviđa, unesite novu u stupac AŽURIRANJE pa u stupcu RADNJA odaberite UREĐIVANJE.

  PONIŠTI

  Ta je mogućnost dostupna samo ako ste vratili podatke iz zapisnika transakcija. Ako odaberete PONIŠTI, vrijednost atributa vratit će se na izvornu vrijednost.

  POGREŠKA

  Ta se vrijednost vraća samo ako je vrijednost AŽURIRANJE u nepoznatom sukobu s pravilima servisa AD DS. U tom slučaju možete ponovno urediti vrijednost u stupcu AŽURIRANJE ako znate zbog čega je nastala pogreška. Možda ćete morati analizirati vrijednosti objekta pomoću alata ADSI Edit. Dodatne informacije potražite u članku ADSI Edit (adsiedit.msc).

 5. Nakon što za neku pogrešku ili seriju pogrešaka odaberete RADNJU, kliknite Primijeni. Kada kliknete Primijeni, alat će izvršiti promjene u direktoriju. Prije klika na Primijeni možete odabrati rješenja za više pogrešaka te će ih IdFix sve promijeniti istovremeno.

 6. Ponovno pokrenite IdFix da biste provjerili da ispravci nisu generirali nove pogreške. Ove korake možete primijeniti koliko god je puta potrebno. Preporučuje se da proces ponovite nekoliko puta prije sinkroniziranja.

Promjena skupa pravila koja koristi IdFix

IdFix za testiranje unosa u direktorij po zadanom koristi skup pravila za više klijenata. To je odgovarajući skup pravila za većinu korisnika sustava Office 365. No ako ste korisnik namjenskog sustava Office 365 ili korisnik na kojega se primjenjuju propisi o međunarodnoj trgovini oružjem (ITAR), IdFix možete konfigurirati za korištenje namjenskog skupa pravila. Ako niste sigurni kojoj vrsti korisnika pripadate, preskočite ovaj korak. Da biste skup pravila postavili na namjenski, kliknite ikonu zupčanika na traci izbornika, a zatim kliknite Namjenski.

Promjena opsega pretraživanja koji IdFix koristi.

IdFix po zadanom pretražuje cijeli direktorij. Ako želite, možete ga konfigurirati tako da pretražuje samo određeno podstablo. Da biste to učinili, na traci izbornika kliknite ikonu filtra pa unesite valjano podstablo.

Poništavanje promjena pomoću grafičkog korisničkog sučelja alata IdFix.

Svaki put kad kliknete Primijeni da biste primijenili promjene, alat IdFix stvara zasebnu datoteku koja se naziva zapisnik transakcija, a sadrži popis primijenjenih promjena. Pomoću zapisnika transakcija možete u slučaju pogreške poništiti promjene, ali samo one koje su navedene u najnovijem zapisniku. Ako pogriješite prilikom ažuriranja, najnovije primijenjene promjene možete poništiti klikom na Poništi. Kad kliknete Poništi, IdFix vratit će promjene koje se nalaze u najnovijem zapisniku transakcija. Dodatne informacije o korištenju zapisnika transakcije potražite u članku Referenca: zapisnik transakcija alata IdFix za Office 365.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×