Prijava

Primjena, prilagodba i spremanje teme dokumenta u programima Word i Excel

Primjenom teme dokumentu dajete profesionalan izgled. Tema je skup postavki oblikovanja koji sadrži skup boja teme, skup fontova teme (uključujući fontove naslova i glavnog teksta) i skup efekata teme (uključujući crte i efekte ispune).

Microsoft Office Word, Excel i PowerPoint sadrže mnogo ugrađenih tema dokumenta, ali njih je moguće prilagoditi i spremiti te tako stvoriti vlastitu temu. Teme dokumenta zajedničke su svim programima sustava Office pa svi vaši dokumenti iz sustava Office mogu izgledati isto i ujednačeno. No PowerPoint, za razliku od programa Word i Excel, sadrži mogućnosti prilagodbe stila pozadine. Dodatne informacije o dodavanju i prilagodbi pozadina potražite u odjeljku Primjena pozadinske slike, boje i vodenog žiga na slajdove.

Napomene : 

Što vas zanima?

Primjena teme dokumenta

Prilagodba teme dokumenta

Spremanje teme dokumenta

Primjena teme dokumenta

Da biste promijenili temu dokumenta koja je po zadanom primijenjena u programu Word i Excel, odaberite neku drugu unaprijed definiranu temu ili prilagođenu temu dokumenta. Primijenjena tema dokumenta utječe na dostupnost stil u dokumentu.

 1. Na kartici Izgled stranice u grupi Teme kliknite Teme.

  Grupa Teme na kartici Izgled stranice

  Grupa Teme na kartici Izgled stranice u programu Excel 2010

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste primijenili unaprijed definiranu temu dokumenta, kliknite željenu temu dokumenta u odjeljku Ugrađeno.

  • Da biste primijenili prilagođenu temu dokumenta, kliknite željenu temu dokumenta u odjeljku Prilagođeno.

   Napomena :  Mogućnost Prilagođeno dostupna je samo ako ste stvorili prilagođene teme dokumenta. Dodatne informacije o stvaranju prilagođenih tema dokumenata potražite u odjeljku Prilagodba teme dokumenta u nastavku.

 3. Ako tema koju želite koristiti nije na popisu, kliknite Pregled tema da biste je pronašli na računalu ili mreži.

Vrh stranice

Prilagodba teme dokumenta

Temu dokumenta možete prilagoditi promjenom boja, fontova ili efekata crta i ispuna koji se u njoj koriste. Promjene neke komponente teme odmah utječu na stilove primijenjene na aktivan dokument. Ako promjene primijenite na nove dokumente, možete ih spremiti kao prilagođenu temu dokumenta.

Prilagodba boja teme

Boje tema sadrže četiri boje teksta i pozadine, šest boja isticanja i dvije boje hiperveze.

Boje na gumbu Boje teme Slika gumba predstavljaju trenutne boje teksta i pozadine, a skup boja uz naziv trenutne teme kada kliknete gumb Boje teme predstavlja boje isticanja i hiperveza za tu temu. Kada promijenite bilo koju od tih boja da biste stvorili vlastiti skup boja teme, promijenit će se i boje na gumbu Boje teme te pokraj naziva teme.

 1. Na kartici Izgled stranice u grupi Teme kliknite Boje tema.

  Grupa Teme na kartici Izgled stranice

  Grupa Teme na kartici Izgled stranice u programu Excel 2010

 2. Kliknite Stvaranje novih boja teme.

 3. U odjeljku Boje teme kliknite gumb elementa boje teme koji želite promijeniti, a zatim odaberite željene boje.

 4. Za sve elemente boje teme koje želite promijeniti ponovite treći i četvrti korak.

  Savjet : U odjeljku Uzorak možete pogledati kako će promjene utjecati na dokument.

 5. U okvir Naziv upišite odgovarajući naziv novih boja teme, a zatim kliknite Spremi.

  Savjet : Ako sve elemente boje teme želite vratiti na izvorne boje, prije klika na Spremi kliknite Ponovno postavi.

Vrh stranice

Prilagodba fontova teme

Fontovi teme sastoje se od fonta naslova i fonta glavnog teksta.

Kada kliknete gumb Fontovi teme Slika gumba, ispod naziva Fontovi teme za svaki ćete font teme vidjeti naziv fonta naslova i glavnog teksta. Oba fonta moguće je promijeniti i stvoriti vlastiti skup fontova teme.

 1. Na kartici Izgled stranice u grupi Teme kliknite Fontovi teme.

  Grupa Teme na kartici Izgled stranice

  Grupa Teme na kartici Izgled stranice u programu Excel 2010

 2. Kliknite Stvaranje novih fontova teme.

 3. U okvirima Font naslova i Font tijela odaberite željene fontove.

  Savjet : Uzorak će se ažurirati i prikazivati odabrane fontove.

 4. U okvir Naziv upišite odgovarajući naziv novih fontova teme, a zatim kliknite Spremi.

Vrh stranice

Odabir skupa efekata teme

Efekti teme skupovi su crta i efekata ispune.

Kada kliknete gumb Efekti teme Slika gumba, na sličici koja se prikazuje uz naziv Efekti teme vidjet ćete crte i efekte ispune koji se koriste u svakom skupu efekata teme. Iako ne možete stvoriti vlastiti skup efekata teme, možete odabrati efekte teme koje želite koristiti u vlastitoj temi dokumenta.

 1. Na kartici Izgled stranice u grupi Teme kliknite Efekti teme.

  Grupa Teme na kartici Izgled stranice

  Grupa Teme na kartici Izgled stranice u programu Excel 2010

 2. Kliknite efekt koji želite koristiti.

Vrh stranice

Spremanje teme dokumenta

Sve promjene boja, fontova ili efekata crta i ispune u temi dokumenta moguće je spremiti kao prilagođenu temu dokumenta koju zatim možete primijeniti na druge dokumente.

 1. Na kartici Izgled stranice u grupi Teme kliknite Teme.

  Grupa Teme na kartici Izgled stranice

  Grupa Teme na kartici Izgled stranice u programu Excel 2010

 2. Kliknite Spremi trenutnu temu.

 3. U okvir Naziv datoteke upišite odgovarajući naziv teme, a zatim kliknite Spremi.

  Prilagođena tema dokumenta sprema se u mapu Teme dokumenta te se automatski dodaje na popis dostupnih prilagođenih tema.

Vrh straniceJesu li vam ove informacije bile korisne?

Kako ga možemo poboljšati?

Kako ga možemo poboljšati?

Da biste zaštitili svoju privatnost, nemojte u povratnim informacijama navoditi podatke za kontakt. Pročitajte naš pravilnik o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!