Prilagodba zadanih postavki baze podataka

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Napomena : Ovaj se članak ne odnosi na web-aplikacije programa Access – vrstu baze podataka koju stvorite pomoću programa Access i objavljujete na internetu. Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje aplikacije programa Access.

Možete prilagoditi različite postavke za stolna računala bazama podataka programa Access tako da kliknete datoteka > Mogućnosti > Klijentske postavke. Postavke koje ste napravili iz te kategorije odnose se na sve datoteke baze podataka radne površine Access koja se nalazi na vašem računalu.

Što vas zanima?

Prilagodba ponašanja kursora i tipki

Postavljanje mogućnosti prikaza značajki

Promjena mogućnosti ispisa

Postavljanje uobičajenih mogućnosti za bazu podataka

Prilagodba dodatnih mogućnosti aplikacije

Postavljanje mogućnosti za prikaz ovisan o jeziku

Prilagodba ponašanja kursora i tipki

Postavljanje ponašanja kursora prilikom korištenja određene strelicama pomoću sljedećih mogućnosti. Informacije o postavljanju ponašanja kursora jezično specifične potražite u odjeljku o pomicanje pokazivača na Postavljanje mogućnosti za prikaz ovisan o jeziku u nastavku ovog članka.

Postavljanje akcije kursora nakon pritiska na tipku ENTER:

Mogućnost

Opis

Nemoj premjestiti

Ostavlja kursor u trenutnom polju.

Sljedeće polje

Premješta kursor u sljedeće polje. Po zadanom, sljedeće polje nalazi se desno ili lijevo od trenutnog polja, ovisno o tome kako ste postavili smjer teksta. Ova postavka predstavlja zadani odabir.

Sljedeći zapis

Premješta kursor u trenutno polje sljedećeg zapisa. Kada se pregledava veći broj zapisa, sljedeći zapis je zapis neposredno ispod trenutnog zapisa.

Prilagodba ponašanja kursora prilikom korištenja tipki sa strelicama pomoću mogućnosti Funkcija tipke sa strelicom:

Prikaz fokusiran na mogućnosti kretanja pomoću tipki sa strelicama

Mogućnost

Opis

Sljedeće polje

Premješta kursor u iduće ili prethodno polje kada pritisnete strelicu DESNO ili LIJEVO, ovisno o jezičnim postavkama.

Sljedeći znak

Premješta kursor na idući ili prethodni znak u polju kada pritisnete strelicu DESNO ili LIJEVO.

Kursor se zaustavlja na prvom/posljednjem polju

Ta mogućnosti, kada je odabrana, onemogućuje premještanje kursora pomoću tipki sa strelicama LIJEVO i DESNO iz prvog ili posljednjeg polja na prethodni ili sljedeći zapis.

Da biste postavili način ponašanja kursora u poljima i podatkovnim tablicama pri korištenju tipki ENTER i TAB te tipki sa strelicama, odaberite željenu mogućnost u odjeljku Ponašanje pri ulasku u polje:

Mogućnost

Opis

Odaberi cijelo polje

Kada kursor uđe u polje, odabire se cijelo polje.

Idi na početak polja

Kada kursor uđe u polje, premješta se na početak tog polja.

Idi na kraj polja

Kada kursor uđe u polje, premješta se na kraj tog polja.

Vrh stranice

Postavljanje mogućnosti prikaza značajki

U sklopu mogućnosti za Prikaz moguće je prilagoditi sljedeće postavke radi prikaza korisnih značajki, kao što su animacije i trake stanja.

Prikaz fokusiran na mogućnosti postavki prikaza

Mogućnost

Opis

Prikaži ovoliko nedavno otvorenih dokumenata

Postavite ili promijenite broj nedavno otvorenih datoteka koje se prikazuju u oknu Nedavne baze podataka.

Traka stanja

Prikazuje traku stanja pri dnu prozora programa Access.

Pokaži animacije

Uključuje značajke s animacijama, kao što je animirano umetanje novih stupaca u podatkovne listove.

Vrh stranice

Promjena mogućnosti ispisa

Korištenjem mogućnosti u odjeljku Ispisivanje možete postaviti zadane margine. Možete i prilagoditi postavljanje stranice i mogućnosti ispisa prije ispisa izvješća ili podatkovne tablice.

Mogućnost

Opis

Lijeva margina

Mijenja zadanu lijevu marginu za podatkovne tablice, module i nove obrasce i izvješća. Možete koristiti vrijednosti u rasponu od nula širina ili visina ispisane stranice. Da biste promijenili margine u postojeće obrasce i izvješća, kliknite karticu datoteka , kliknite Ispis, zatim ponovno Ispis , a zatim postavite željene mogućnosti u dijaloškom okviru Ispis .

Desna margina

Mijenja zadanu desnu marginu za podatkovne tablice, module i nove obrasce i izvješća. Možete koristiti vrijednosti u rasponu od nula širina ili visina ispisane stranice. Da biste promijenili margine u postojeće obrasce i izvješća, kliknite karticu datoteka , kliknite Ispis, zatim ponovno Ispis , a zatim Postavljanje stranice u dijaloškom okviru Ispis .

Gornja margina

Promjena zadane Gornja margina za podatkovne tablice, module i nove obrasce i izvješća. Možete koristiti vrijednosti u rasponu od nula širina ili visina ispisane stranice. Da biste promijenili margine u postojeće obrasce i izvješća, kliknite karticu datoteka kliknite Ispis, zatim ponovno Ispis , a zatim Postavljanje stranice u dijaloškom okviru Ispis .

Donja margina

Promjena zadanog Donja margina za podatkovne tablice, module i nove obrasce i izvješća. Možete koristiti vrijednosti u rasponu od nula širina ili visina ispisane stranice. Da biste promijenili margine u postojeće obrasce i izvješća, kliknite karticu datoteka kliknite Ispis, zatim ponovno Ispis , a zatim Postavljanje stranice u dijaloškom okviru Ispis .

Vrh stranice

Postavljanje uobičajenih mogućnosti za bazu podataka

Pomoću bilo koje od mogućnosti u nastavku možete prilagoditi ponašanje programa Access prilikom izvođenja nekih uobičajenih zadataka:

Mogućnost

Opis

Prikaži pogreške korisničkog sučelja dodatka

Ova je mogućnost smještena u odjeljku Općenito i može biti korisna za razvojne inženjere. Odaberite je da bi Access prikazao pogreške u kodu za prilagodbu korisničkog sučelja.

Povratne informacije sa zvukom

Reproducira dostupne zvukove povezane s događajima programa Microsoft Office, kao što su otvaranje, spremanje i ispis datoteka te prikazivanje poruka pogreške. Zvukovi pridruženi različitim događajima mogu se mijenjati u dijaloškom okviru Svojstva zvuka na upravljačkoj ploči sustava Windows. Ako potvrdite ili poništite potvrdni okvir Osiguraj potvrdnu informaciju sa zvukom u jednom programu sustava Office, on ostaje uključen ili isključen u svim drugim programima sustava Office. Da biste promijenili zvuk pridružen događaju, otvorite mapu Zvukovi na upravljačkoj ploči sustava Windows. Za reprodukciju većine zvukova vaše računalo mora imati zvučnu karticu.

Prilikom pokretanja programa Access otvori posljednju korištenu bazu podataka

Kada je to odabrano, Access zadnju korištenu bazu podataka umjesto da prikaže stranicu Microsoft Access. Dva su načina otvaranja zadnje korištene baze podataka: postavkom Zajedničko korištenje otvara se zadnja baza podataka namijenjena zajedničkom korištenju. To je zadana postavka. Postavkom Isključivo otvara se zadnja baza podataka za isključivu upotrebu od strane jednog korisnika.

Zadano zaključavanje zapisa

Bez zaključavanja Zapise ostavlja otvorenima za uređivanje.

Svi zapisi Zaključava sve zapise u otvorenim obrascima ili podatkovnim tablicama te zaključava zapise koji se nalaze u tablicama u pozadini. Zapisi ostaju zaključani dok god su objekti otvoreni.

Uređeni zapis Zaključava samo zapis koji uređujete.

Koristi četveroznamenkasti oblik godine

Ova baza podataka Postavlja zadani oblik godine za trenutno otvorenu bazu podataka na oblik s četiri znamenke (gggg).

Napomena : Ta postavka nadjačava postavku Sve baze podataka za trenutno otvorenu bazu podataka.

Sve baze podataka Postavlja zadani oblik godine za sve baze podataka na oblik s četiri znamenke (gggg).

Vrh stranice

Postavljanje mogućnosti za akcije pretraživanja i zamjene

Ponašanje prilikom traženja i traženja/zamjene postavite pomoću sljedećih mogućnosti:

Mogućnost

Opis

Brzo pretraživanje

Pretražuje trenutno polje te cijelo polje uspoređuje s nizom pretraživanja.

Općenito pretraživanje

Pretražuje sva polja i traži podudarnost u bilo kojem dijelu polja.

Pretraživanje početka polja

Pretražuje trenutno polje i uspoređuje početne znakove u polju.

Vrh stranice

Postavljanje mogućnosti za prikaz potvrdnih poruka

Pomoću sljedećih mogućnosti odredite koja će se poruka prikazati kada se dovrše neki korisnički postupci:

Mogućnost

Opis

Promjene zapisa

Prikazuje potvrdnu poruku prilikom svake promjene zapisa.

Brisanje dokumenata

Prikazuje potvrdnu poruku prilikom svakog brisanja objekta iz baze podataka.

Akcijski upiti

Prikazuje potvrdnu poruku prilikom svakog pokretanja upita dodavanja, ažuriranja, brisanja ili stvaranja tablice u bazi podataka programa Access.

Vrh stranice

Prilagodba dodatnih mogućnosti aplikacije

Mogućnost

Opis

Otvori baze podataka korištenjem zaključavanja na razini zapisa

Postavlja zaključavanje na razini zapisa kao zadano za trenutno otvorenu bazu podataka. Isključivanje ovog potvrdnog okvira postavlja zaključavanje na razini stranice na zadano za otvorenu bazu podataka. Izbor za koji se odlučite odnosi se na podatke u obrascima, podatkovnim tablicama i kodu koji koristi objekt skupa slogova kako bi prolazio kroz zapise. Ova mogućnost se ne primjenjuje na akcijske upite ili kod koji izvodi skupne postupke korištenjem SQL izraza.

OLE/DDE prekoračenje vremena (s): kontrolira interval nakon kojeg Access prekida neuspjeli OLE ili DDE pokušaj. Valjane vrijednosti: 0 – 300. Zadana vrijednost: 30.

Interval osvježavanja (s): broj sekundi nakon kojih Access automatski ažurira zapise u prikazima podatkovne tablice ili obrasca. Valjane vrijednosti: 0 – 32 766. Zadana vrijednost: 60. Vrijednost 0 onemogućuje ažuriranja.

Broj ponovnih pokušaja ažuriranja: broj pokušaja programa Access da spremi promijenjeni zapis koji je zaključao drugi korisnik. Valjane vrijednosti: 0 – 10. Zadana vrijednost: 2.

ODBC interval osvježavanja (s): interval nakon kojeg Access automatski osvježava podatke prikupljene putem ODBC veze. Ta postavka vrijedi samo kada se baza podataka zajednički koristi putem mreže. Valjane vrijednosti: 0 – 32 766. Zadana vrijednost: 1500. Vrijednost nula onemogućuje ažuriranje.

Interval ponovnog pokušaja ažuriranja (msek): broj milisekundi nakon kojeg Access pokušava spremiti promijenjeni zapis koji je zaključao drugi korisnik. Valjane vrijednosti: 0 – 1000. Zadana vrijednost: 250.

DDE postupci

Mogućnost Zanemari DDE zahtjeve omogućuje programu Access zanemarivanje DDE zahtjeva iz drugih aplikacija.

Mogućnost Omogući DDE osvježavanje omogućuje programu Access ažuriranje DDE veza u skladu s intervalom navedenim u okviru Interval osvježavanja (s).

Argumenti naredbenog retka

Unesite argumente koji se izvode kada pokrenete Access ili otvorite bazu podataka programa Access.

Vrh stranice

Postavljanje mogućnosti za prikaz ovisan o jeziku

Mogućnost

Opis

Zadani smjer

Slijeva nadesno: postavlja prikazivanje novih objekata u smjeru slijeva nadesno, kao što su navikli korisnici govornici engleskog i europskih jezika. Na primjer, ta postavka prikazuje prvo polje u tablici u krajnjem lijevom stupcu i dodaje nova polja desno od tog stupca te postavlja okvir s brojem zapisa i navigacijske gumbe u prikazu podatkovne tablice u donji lijevi kut.

Zdesna nalijevo: postavlja prikazivanje novih objekata u smjeru zdesna nalijevo, kao što su navikli korisnici govornici bliskoistočnih jezika. Na primjer, ta postavka prikazuje prvo polje u tablici u krajnjem desnom stupcu i dodaje nova polja lijevo od tog stupca te postavlja okvir s brojem zapisa i navigacijske gumbe u prikazu podatkovne tablice u donji desni kut.

Koristi Hidžra kalendar

Kada je dostupna, tu mogućnost možete odabrati da bi se referenca datuma u pozadini temeljila na lunarnom kalendaru. Ako nije odabrano, baza podataka koristi gregorijanski kalendar.

Napomena : Preporučuje se da u programu Access vrstu kalendara odaberete prilikom stvaranja baze podataka, a ne promjenom ove postavke.

Kretanje kursora

Vizualno: postavlja kretanje kursora unutar dvosmjernog teksta tako da se pomiče na sljedeći vizualno susjedni znak. Na primjer, kada koristite tipke sa strelicama za kretanje zdesna nalijevo kroz arapski, a zatim engleski tekst u istoj rečenici, točka umetanja pomiče se u smjeru zdesna nalijevo kroz arapski tekst, a zatim prelazi na krajnji desni znak u engleskoj riječi i nastavlja se kretati u smjeru zdesna nalijevo.

Logičko: postavlja kretanje kursora unutar dvosmjernog teksta u skladu sa smjerom jezika na koji naiđe. Na primjer, kada koristite tipke sa strelicama za kretanje kroz arapski, a zatim engleski tekst u istoj rečenici, točka umetanja pomiče se u smjeru zdesna nalijevo kroz arapski tekst, a zatim prelazi na krajnji lijevi znak u engleskoj riječi i nastavlja se kretati u smjeru slijeva nadesno.

Zadana tema

Kliknite Pregledaj da biste za bazu podataka odabrali zadanu temu, temu fontova i boje.

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×