Prilagodba zadanih postavki baze podataka

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Možete prilagoditi različite postavke za Microsoft Access 2010 baze podataka u kategoriji Klijentske postavke mogućnosti. Postavke koje ste napravili iz te kategorije će se primijeniti na sve datoteke baze podataka programa Access koja se nalazi na vašem računalu. Ove postavke se neće primijeniti za web-baze podataka.

Mogućnosti klijentskih postavki

Što vas zanima?

Prilagodba ponašanja kursora i tipki

Postavljanje mogućnosti prikaza značajki

Promjena mogućnosti ispisa

Postavljanje uobičajenih mogućnosti za bazu podataka

Prilagodba dodatnih mogućnosti aplikacije

Postavljanje mogućnosti za prikaz ovisan o jeziku

Prilagodba ponašanja pokazivača i tipki

Postavljanje ponašanja kursora prilikom korištenja određene strelicama pomoću sljedećih mogućnosti. Informacije o postavljanju ponašanja kursora jezično specifične potražite u odjeljku pomicanje pokazivača na Postavljanje mogućnosti za prikaz ovisan o jeziku.

Postavljanje akcije pokazivača nakon pritiska na tipku ENTER:

Mogućnost

Opis

Nemoj premjestiti

Ostavlja pokazivač u trenutnom polju.

Sljedeće polje

Premješta pokazivač na sljedeće polje. Po zadanom, sljedeće polje nalazi se desno ili lijevo od trenutnog polja, ovisno o tome kako ste postavili smjer teksta. Ova postavka predstavlja zadani odabir.

Sljedeći zapis

Premješta pokazivač na trenutno polje sljedećeg zapisa. Kada se pregledava veći broj zapisa, sljedeći zapis je zapis neposredno ispod trenutnog zapisa.

Prilagodba ponašanja pokazivača prilikom korištenja tipki sa strelicama pomoću mogućnosti Funkcija tipke sa strelicom:

Prikaz fokusiran na mogućnosti kretanja pomoću tipki sa strelicama

Mogućnost

Opis

Sljedeće polje

Premješta kursor u iduće ili prethodno polje kada pritisnete tipke strelica DESNO ili LIJEVO u skladu s jezičnim postavkama.

Sljedeći znak

Premješta pokazivač na sljedeći ili prethodni znak u polju nakon što pritisnete tipke strelica DESNO ili LIJEVO.

Pokazivač se zaustavlja na prvom/posljednjem polju

Kada je odabrano, sprječava premještanje pokazivača pomoću tipki sa strelicama LIJEVO i DESNO iz prvog ili posljednjeg polja na prethodni ili sljedeći zapis.

Da biste postavili način ponašanja pokazivača u poljima i podatkovnim tablicama, pritiskom na ENTER, TAB i tipke sa strelicama odaberite mogućnost iz odjeljka Polje unosa ponašanja:

Mogućnost

Opis

Odaberi cijelo polje

Odabire cijelo polje kada pokazivač uđe u to polje.

Idi na početak polja

Premješta se na početak polja kada pokazivač uđe u to polje.

Idi na kraj polja

Premješta se na kraj polja kada pokazivač uđe u to polje.

Vrh stranice

Postavljanje mogućnosti prikaza značajki

U mogućnostima za Prikaz moguće je prilagoditi sljedeće postavke radi prikaza korisnih značajki, kao što su animacije i trake stanja.

prikaz fokusiran na mogućnosti postavki prikaza

Mogućnost

Opis

Prikaži ovoliko nedavno otvorenih dokumenata

Postavite ili promijenite broj nedavno otvorenih datoteka koje se prikazuju u oknu Nedavne baze podataka.

Traka stanja

Prikazuje traku stanja na dnu Access prozora.

Prikaži animacije

Uključuje značajke animacije, kao što su animirano umetanje novih stupaca u podatkovne tablice.

Vrh stranice

Promjena mogućnosti ispisa

Korištenjem mogućnosti u odjeljku Ispisivanje možete postaviti zadane margine. Možete i prilagoditi postavljanje stranice i mogućnosti ispisa netom prije ispisa izvješća ili podatkovne tablice.

Mogućnost

Opis

Lijeva margina

Mijenja zadanu lijevu marginu za podatkovne tablice, module i nove obrasce i izvješća. Možete koristiti vrijednosti u rasponu od nula širina ili visina ispisane stranice. Da biste promijenili margine u postojeće obrasce i izvješća, kliknite karticu datoteka , kliknite Ispis, zatim ponovno Ispis , a zatim postavite željene mogućnosti u dijaloškom okviru Ispis .

Desna margina

Mijenja zadanu desnu marginu za podatkovne tablice, module i nove obrasce i izvješća. Možete koristiti vrijednosti u rasponu od nula širina ili visina ispisane stranice. Da biste promijenili margine u postojeće obrasce i izvješća, kliknite karticu datoteka , kliknite Ispis, zatim ponovno Ispis , a zatim Postavljanje stranice u dijaloškom okviru Ispis .

Margina na vrhu

Promjena zadane Gornja margina za podatkovne tablice, module i nove obrasce i izvješća. Možete koristiti vrijednosti u rasponu od nula širina ili visina ispisane stranice. Da biste promijenili margine u postojeće obrasce i izvješća, kliknite karticu datoteka kliknite Ispis, zatim ponovno Ispis , a zatim Postavljanje stranice u dijaloškom okviru Ispis .

Donja margina

Promjena zadanog Donja margina za podatkovne tablice, module i nove obrasce i izvješća. Možete koristiti vrijednosti u rasponu od nula širina ili visina ispisane stranice. Da biste promijenili margine u postojeće obrasce i izvješća, kliknite karticu datoteka kliknite Ispis, zatim ponovno Ispis , a zatim Postavljanje stranice u dijaloškom okviru Ispis .

Vrh stranice

Postavljanje uobičajenih mogućnosti za bazu podataka

Bilo koju od mogućnosti u nastavku možete koristiti da biste prilagodili ponašanje programa Access prilikom izvođenja nekih uobičajenih zadataka:

Mogućnost

Opis

Prikaži pogreške korisničkog sučelja dodatka

Ova je mogućnost smještena u odjeljku Općenito i može biti korisna za razvojne inženjere. Odaberite je da bi Access prikazivao kod za prilagodbu korisničkog sučelja.

Osiguraj povratnu informaciju sa zvukom

Reproducira dostupne zvukove koje su vezane uz Microsoft Office Professional 2010 Programski događaji, kao što su otvaranje, spremanje i ispis datoteka i prikaz poruka o pogrešci. Zvukovi pridruženi različitim događajima mogu se promijeniti u dijaloškom okviru Svojstva zvuka na upravljačkoj ploči sustava Windows. Ako potvrdite ili poništite osiguraj povratnu informaciju potvrdni okvir zvučna u jednom programu sustava Office, to je i uključiti ili isključiti za sve druge programe sustava Office. Da biste promijenili zvuk koji je pridružen događaju, otvorite mapu Zvukovi na upravljačkoj ploči sustava Windows. Računalo mora imati zvučnu karticu da biste reproducirali većinu zvukova.

Prilikom pokretanja programa Access otvori posljednju korištenu bazu podataka

Kada je odabrana, Access Otvori posljednju korištenu bazu podataka umjesto prikazivanja stranice Programa Microsoft Access . Postoje dva načina otvaranja posljednju korištenu bazu podataka: zajedničke otvara se posljednje korištenu bazu podataka za zajedničko korištenje. Ovo je zadana postavka. Ekskluzivnom Otvori posljednju korištenu bazu podataka za isključivo korištenje po jednog korisnika.

Zadano zaključavanje zapisa

Bez zaključavanja Zapise ostavlja otvorenima za uređivanje.

Svi zapisi Zaključava sve zapise u otvorenim obrascima ili podatkovnim tablicama te zaključava zapise koji se nalaze u tablicama u pozadini. Zapisi ostaju zaključani dok god su objekti otvoreni.

Uređeni zapis Zaključava samo zapis koji uređujete.

Koristi četveroznamenkasti oblik godine

Ova baza podataka Postavlja zadani oblik godine za trenutno otvorenu bazu podataka na četiri znamenke (gggg).

Napomena : Ova postavka je nadređena postavki Sve baze podataka za trenutno otvorenu bazu podataka.

Sve baze podataka Postavlja zadani oblik godine za sve baze podataka na četiri znamenke (gggg).

Vrh stranice

Postavljanje mogućnosti za akcije pretraživanja i zamjene

Ponašanje prilikom traženja i traženja/zamjene možete postaviti pomoću sljedećih mogućnosti:

Mogućnost

Opis

Brzo pretraživanje

Pretražuje trenutno polje i uspoređuje cijelo polje s nizom pretraživanja.

Općenito pretraživanje

Pretražuje sva polja i uspoređuje bilo koji dio polja

Pretraživanje početka polja

Pretražuje trenutno polje i uspoređuje početne znakove u polju.

Vrh stranice

Postavljanje mogućnosti za prikaz potvrdnih poruka

Za korisnike može biti korisno prikazivanje potvrdnih poruka nakon dovršetka određenih akcija, a vi možete koristiti sljedeće mogućnosti da biste odredili koja će se poruka prikazati:

Mogućnost

Opis

Promjene zapisa

Prikazuje poruku potvrđivanja svaki put kada promijenite zapis.

Brisanje dokumenata

Prikazuje poruku potvrđivanja svaki put kada izbrišete objekt baze podataka.

Akcijski upiti

Prikazuje poruku potvrđivanja svaki put kada izvedete upit dodavanja, upit ažuriranja, upit s brisanjem ili upit akcije stvori tablicu na bazi podataka programa Access.

Vrh stranice

Prilagodba dodatnih mogućnosti aplikacije

Mogućnost

Opis

Otvori baze podataka korištenjem zaključavanja na razini zapisa

Postavlja zaključavanje na razini zapisa kao zadano za trenutno otvorenu bazu podataka. Isključivanje ovog potvrdnog okvira postavlja zaključavanje na razini stranice na zadano za otvorenu bazu podataka. Izbor za koji se odlučite odnosi se na podatke u obrascima, podatkovnim tablicama i kodu koji koristi objekt skupa slogova kako bi prolazio kroz zapise. Ova mogućnost se ne primjenjuje na akcijske upite ili kod koji izvodi skupne postupke korištenjem SQL izraza.

OLE/DDE prekoračenje vremena (s): kontrolira interval nakon kojeg Access prekida neuspjeli OLE ili DDE pokušaj. Valjane vrijednosti: 0 – 300. Zadana vrijednost: 30.

Interval osvježavanja (s): broj sekundi nakon kojih Access automatski ažurira zapise u prikazu podatkovne tablice ili obrasca. Valjane vrijednosti: 0 32 766. Zadana vrijednost: 60. Vrijednost 0 sprječava ažuriranja.

Broj ponovne pokušaje ažuriranja: koliko je puta Access pokušava spremiti promijenjen zapis koji je zaključao neki drugi korisnik. Valjane vrijednosti: od 0 do 10. Zadana vrijednost: 2.

ODBC interval osvježavanja (s): interval nakon kojeg Access automatski osvježava podatke prikupljene putem ODBC vezu. Ova se postavka primjenjuje se samo kada se baza podataka zajednički koristi na mreži. Valjane vrijednosti: 0 32 766. Zadana vrijednost: 1500. Vrijednost nula sprječava ažuriranja.

Ažuriranje ponovite interval (msek): milisekundama nakon kojih Access pokušava spremiti promijenjen zapis koji je zaključao neki drugi korisnik. Valjane vrijednosti: 0-1, 000. Zadana vrijednost: 250.

DDE postupci

Zanemari DDE zahtjeve omogućuje programu Access zanemarivanje DDE zahtjeva iz drugih aplikacija.

Omogući DDE osvježavanje omogućuje programu Access ažuriranje DDE veza u skladu s intervalom određenim u okviru Interval osvježavanja (s).

Argumenti naredbenog retka

Unesite argumente koji se izvode kada pokrenete Access ili otvorite bazu podataka programa Access.

Vrh stranice

Postavljanje mogućnosti za prikaz ovisan o jeziku

Mogućnost

Opis

Zadani smjer

Slijeva nadesno: postavlja prikazivanje novih objekata u smjeru slijeva nadesno, kao što su navikli korisnici govornici engleskog i europskih jezika. Na primjer, ta postavka prikazuje prvo polje u tablici u krajnjem lijevom stupcu i dodaje nova polja desno od tog stupca te postavlja okvir s brojem zapisa i navigacijske gumbe u prikazu podatkovne tablice u donji lijevi kut.

Zdesna nalijevo: postavlja prikazivanje novih objekata u smjeru zdesna nalijevo, kao što su navikli korisnici govornici bliskoistočnih jezika. Na primjer, ta postavka prikazuje prvo polje u tablici u krajnjem desnom stupcu i dodaje nova polja lijevo od tog stupca te postavlja okvir s brojem zapisa i navigacijske gumbe u prikazu podatkovne tablice u donji desni kut.

Koristi Hidžra kalendar

Kada je dostupna, tu mogućnost možete odabrati da bi se referenca datuma u pozadini temeljila na lunarnom kalendaru. Ako nije odabrano, baza podataka koristi gregorijanski kalendar.

Napomena : Access preporučuje da prilikom prvog stvaranja baze podataka odaberete vrstu kalendara i da tu postavku ne mijenjate.

Pokretanje pokazivača

Vizualno: postavlja kretanje pokazivača unutar dvosmjernog teksta tako da se pomiče na sljedeći vizualno susjedni znak. Na primjer, kada koristite tipke sa strelicama za kretanje zdesna nalijevo kroz arapski, a zatim engleski tekst u istoj rečenici, točka umetanja pomiče se u smjeru zdesna nalijevo kroz arapski tekst, a zatim prelazi na krajnji desni znak u engleskoj riječi i nastavlja se kretati u smjeru zdesna nalijevo.

Logičko: postavlja kretanje pokazivača unutar dvosmjernog teksta u skladu sa smjerom jezika na koji naiđe. Na primjer, kada koristite tipke sa strelicama za kretanje kroz arapski, a zatim engleski tekst u istoj rečenici, točka umetanja pomiče se u smjeru zdesna nalijevo kroz arapski tekst, a zatim prelazi na krajnji lijevi znak u engleskoj riječi i nastavlja se kretati u smjeru slijeva nadesno.

Zadana tema

Kliknite Pregled da biste odabrali zadanu temu, temu fontova ili boje za svoju bazu podataka.

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×