Prikaz web-stranice na stranici sustava SharePoint dodavanjem web-dijela preglednika stranica

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Web-dio preglednika stranica možete koristiti za prikaz neke web-stranice, datoteke ili mape na stranici sustava SharePoint. Da biste povezali sadržaj, unesite hipervezu, put do datoteke ili put do mape.

Napomene : 

 • Web-dio preglednika stranica možete koristiti samo u preglednicima koji podržavaju HTML IFRAME element.

 • Za prikaz datoteke ili mape potreban je Microsoft Internet Explorer.

Sadržaj članka

Načini korištenja web-dijela preglednika stranica

Način na koji web-dio preglednika stranica prikazuje web-stranicu na stranici sustava SharePoint

Dodavanje web-dijela stranici

Određivanje web-stranice, mape ili datoteke (prilagođena svojstva)

Konfiguracija zajedničkih svojstava web-dijela

Izgled

Izgled

Dodatno

Načini za upotrebu web-dijela preglednika stranica

Web-dio preglednika stranica možete koristiti za prikaz:

 • omiljenog izvora novosti na internetu u odjeljku za sažetak vijesti na stranici sustava SharePoint

 • popisa aktivnih datoteka radne grupe na poslužitelju koji želite redovito pratiti

 • dokumenata i proračunskih tablica koje se često koriste

Način na koji web-dio preglednika stranica prikazuje web-stranicu na stranici sustava SharePoint

Povezani sadržaj web-dijela preglednika stranica izoliran je od ostalog sadržaja na stranici web-dijela upotrebom HTML IFRAME elementa. Zahvaljujući tom elementu, HTML elementi koji se prikazuju kao sadržaj na web-dijelu preglednika stranice nisu u sukobu s ostalim HTML elementima na stranici. Stranica, na primjer, možda već sadrži HTML FORM element te se ne bi ispravno prikazala kad bi povezani sadržaj također sadržavao HTML FORM element koji nije bio unutar HTML IFRAME elementa.

Web-dio preglednika stranice prikazuje sadržaj asinkrono od ostatka stranice. Ovo znači da možete vidjeti i koristiti ostale web-dijelove na stranici ako se dogodi da vezi treba dugo vremena da vrati sadržaj.

Dodavanje web-dijela na stranicu

Da biste uredili stranicu, morate imati barem dozvole koje imaju članovi dizajnerske grupe za to web-mjesto.

 1. Na stranici na vrpci kliknite karticu stranice , a zatim kliknite naredbu Uređivanje .
  naredba uredi na kartici uređivanje

  Napomena : Ako je naredba Uređivanje onemogućena, možda nemate dozvolu za uređivanje stranice. Obratite se administratoru sustava.

 2. Na stranici koju želite dodati web-dio, kliknite karticu Umetanje , a zatim Još web-dijelova, kliknite.
  Kliknite još web-dijelova

 3. U odjeljku kategorije odaberite kategoriju, primjerice mediji i sadržaj, odaberite web-dio koji želite dodati na stranicu, kao što su Uređivača sadržaja, a zatim kliknite Dodaj.
  Dodatne dijaloškog okvira Web dijelova

  kada odaberete web-dijela, prikazuje se informacije o web-dijela.

 4. Kada završite s uređivanjem stranice, kliknite karticu Stranica, a potom Spremi.

  Napomene : 

  • U SharePoint Foundation 2010je preglednik stranice web-dijela u kategoriji mediji i sadržaj .

  • U Microsoft SharePoint Server 2010preglednika stranica je web-dijela u kategoriji na dokumentima .

Određivanje web-stranice, mape ili datoteke (prilagođena svojstva)

Da biste uredili svojstva web-dijela preglednika stranica, učinite sljedeće:

 • Ako još niste konfigurirali web-dio preglednika stranica, u web-dijelu preglednika stranica kliknite Otvori okno alata.

 • Pokažite na web-dio, kliknite strelicu dolje, a zatim Uredi web-dio.

U oknu alata prikazuju se svojstva web-dijela. Kao pomoć pri konfiguraciji prilagođenih svojstava web-dijela možete koristiti sljedeće opise:

Svojstvo

Opis

Web-stranica, Mapa ili grupa Datoteka

Navodi vrstu sadržaja za koji želite da se prikazuje u web-dijelu preglednika stranice.

Odaberite nešto od sljedećeg:

 • Web-stranica     Odaberite tu mogućnost ako želite prikazati web-stranicu kao sadržaj web-dijela preglednika stranice. Ta mogućnost automatski unosi Hypertext Transfer Protocol (http://) u tekstni okvir Veza. To je zadana vrijednost.

 • Mapa     Odaberite tu mogućnost ako želite prikazati popis datoteka u mapi.

 • Datoteka     Odaberite tu mogućnost da biste prikazali sadržaj datoteke. Datoteka se otvara u zasebnom prozoru preglednika ili unutar web-dijela ako aplikacija koja otvara datoteku podržava umetnutu aktivaciju za tu datoteku u prozoru preglednika.

Veza

Navodi hipervezu, mapu ili datoteku koja se povezuje na sadržaj koji želite prikazati u web-dijelu preglednika stranice:

 • Ako ste u ovom odjeljku već odabrali Web-stranica, morate unijeti valjanu hipervezu. Dva valjana protokola za hiperveze koje ovdje možete koristiti jesu sljedeći:

  • Hypertext Transfer Protocol (http://)

  • Hypertext Transfer Protocol s privatnošću koji koristi Secure Sockets Layer (SSL) šifriranje (https://)

   Možete koristiti apsolutni URL ili relativni URL. Međutim, ne možete koristiti put datoteke.

 • Ako ste u ovom odjeljku već odabrali Mapa, morate unijeti valjanu lokalnu ili mrežnu mapu. Za prikaz mapa potreban je Microsoft Internet Explorer.

 • Ako ste u ovom članku već odabrali Datoteka, morate unijeti valjani put do datoteke. Za prikaz datoteke potreban je Microsoft Internet Explorer. Da biste odredili mjesto datoteke, možete i kliknuti Pregledaj.

Konfiguracija zajedničkih svojstava web-dijela

Web-dijelovi imaju zajednički skup svojstava koja određuju njihov izgled, raspored i dodatne karakteristike. Svojstva web-dijela mijenjaju se u oknu alata.

Napomena : Zajednička svojstva web-dijelova koja se prikazuju u oknu s alatom mogu se razlikovati od onih navedenih u ovom odjeljku, i to iz nekoliko razloga:

 • Da biste u oknu s alatom vidjeli odjeljak Dodatno, morate imati odgovarajuću dozvolu.

 • Web-dijela za razvojne inženjere možete odabrali da se ne prikazuje jednu ili više ovih uobičajenih svojstava. Web-dijela za razvojne inženjere, k tome, možete stvoriti i prikazali dodatna svojstva. Ovih prilagođenih svojstava nije naveden u odjeljcima izgled, raspored ili Dodatno na alatnoj traci.

 • Svojstva web-dijela mogu se onemogućiti ili sakriti nekim dozvolama i postavkama svojstava.

Izgled

Svojstvo

Opis

Naslov

Određuje naslov web-dijela koji se prikazuje na njegovoj naslovnoj traci.

Visina

Određuje visinu web-dijela.

Širina

Određuje širinu web-dijela.

Stanje vizualnog okvira

Određuje prikazuje li se na stranici cijeli web-dio kada korisnik otvori stranicu. Stanje vizualnog okvira po zadanom je postavljeno na Normalno i prikazuje se cijeli web-dio. Kada se stanje postavi na Minimizirano, prikazuje se samo naslovna traka.

Vrsta vizualnog okvira

Određuje prikazuju li se naslovna traka i obrub okvira web-dijela.

Raspored

Svojstvo

Opis

Skriveno

Određuje je li web-dio vidljiv kada korisnik otvori stranicu. Ako je okvir potvrđen, web-dio vidljiv je samo prilikom dizajniranja stranice, a naslovu je pridodan nastavak (skriveno).

Web-dio možete sakriti ako ga, primjerice, želite koristiti da biste poslali podatke u drugi web-dio putem veze s web-dijelom, a ne želite da se taj web-dio prikaže.

Smjer

Određuje smjer teksta u sadržaju web-dijela. Arapski je, primjerice, jezik koji se piše zdesna nalijevo, dok se engleski i većina europskih jezika pišu slijeva nadesno. Ta postavka možda nije dostupna u svim vrstama web-dijelova.

Zona

Određuje zonu na stranici na kojoj se nalazi web-dio.

Napomena : Zone na stranici ne navode se na popisu ako nemate dozvolu za promjenu zone.

Indeks zone

Određuje položaj web-dijela u zoni ako ona sadrži više web-dijelova.

Da biste odredili redoslijed, u tekstni okvir upišite pozitivni cijeli broj.

Ako su web-dijelovi zone poredani od vrha prema dnu, vrijednost 1 znači da se taj web-dio prikazuje pri vrhu zone. Ako su web-dijelovi u zoni poredani slijeva nadesno, vrijednost 1 znači da se taj web-dio prikazuje na lijevoj strani zone.

Na primjer, prilikom dodavanja web-dijela prazan zone koji je naručili od vrha do dna, indeks Zone je 0. Kada dodate drugi web-dijela na dno zoni, njegov indeks Zone je 1. Da biste premjestili drugog web-dijela na vrh u zonu, upišite 0, a zatim unesite 1 za prvi web-dio.

Napomena : Svaki web-dio u zoni mora imati jedinstvenu vrijednost indeksa zone. Promjena vrijednosti indeksa zone trenutnog web-dijela zato može promijeniti i vrijednost indeksa zone drugih web-dijelova u zoni.

Napredno

Svojstvo

Opis

Dopusti smanjivanje

Određuje je li web-dio moguće minimizirati.

Dopusti zatvaranje

Određuje je li web-dio moguće ukloniti sa stranice.

Dopusti skrivanje

Određuje je li web-dio moguće sakriti.

Dopusti promjenu zone

Određuje je li web-dio moguće premjestiti u drugu zonu.

Dopusti veze

Određuje smije li se web-dio povezivati s drugim web-dijelovima.

Dopusti uređivanje u osobnom prikazu

Određuje mogu li se svojstva web-dijela mijenjati u osobnom prikazu.

Način izvoza

Određuje razinu podataka koju je za web-dio dopušteno izvesti. Dostupnost te postavke ovisi o konfiguraciji.

URL adresa naslova

Određuje URL datoteke koja sadrži dodatne informacije o web-dijelu. Ta se datoteka prikazuje u zasebnom prozoru preglednika klikom na naslov web-dijela.

Opis

Određuje zaslonski opis koji se pojavljuje kada pokazivač miša zadržite na naslovu ili ikoni web-dijela. Vrijednost tog svojstva koristi se prilikom traženja web-dijelova pomoću naredbe Traži na izborniku Traženje web-dijelova u oknu alata.

URL adresa pomoći

Određuje mjesto datoteke koja sadrži pomoć za web-dio. Pomoć se prikazuje u zasebnom prozoru preglednika klikom na naredbu Pomoć na izborniku web-dijelova.

Način pomoći

Određuje način na koji preglednik prikazuje sadržaj pomoći za neki web-dio.

Odaberite nešto od sljedećeg:

 1. Obavezan otvara zaseban prozor preglednika ako preglednik ima tu mogućnost. Korisnik mora zatvoriti prozor da bi se vratio na web-stranicu.

 2. Neobavezan otvara zaseban prozor preglednika ako preglednik ima tu mogućnost. Korisnik ne mora zatvoriti prozor da bi se vratio na web-stranicu. To je zadana vrijednost.

 3. Navigacija otvara web-stranicu u trenutnom prozoru preglednika.

Napomena : Iako web-dijelovi komponente Microsoft ASP.NET podržavaju to svojstvo, zadane teme pomoći za SharePoint otvaraju se samo u zasebnom prozoru preglednika.

URL adresa slike ikone kataloga

Određuje mjesto datoteke koja sadrži sliku koja će se koristiti kao ikona web-dijela na popisu web-dijelova. Slika mora biti veličine 16 puta 16 piksela.

URL adresa slike ikone naslova

Određuje mjesto datoteke koja sadrži sliku koja će se koristiti na naslovnoj traci web-dijela. Slika mora biti veličine 16 puta 16 piksela.

Poruka o pogrešci pri uvozu

Određuje poruku koja se pojavljuje u slučaju problema s uvozom web-dijela.

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×