Prikaz ukupnih zbrojeva stupaca u podatkovnoj tablici

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Microsoft Office Access 2007 sadrži novi alat pod nazivom Redak ukupnih zbrojeva koji pojednostavljuje postupak zbrajanja stupca podataka. Redak ukupnih zbrojeva možete koristiti i za druge izračune kao što su prosjeci, prebrojavanje stavki u stupcu i pronalaženje najmanje i najveće vrijednosti u stupcu podataka.

Redak ukupnih zbrojeva pojednostavljuje i ubrzava korištenje skupa funkcija zbrajanja — funkcija koje izračunavaju vrijednosti u rasponu podataka. U prethodnim verzijama programa Access ove ste funkcije morali koristiti u upitima ili programskom kodu alata Visual Basic for Applications (VBA). Ove metode možete i dalje koristiti, ali Redak ukupnih zbrojeva omogućuje brzo korištenje funkcije zbrajanja. Ovaj članak objašnjava funkcije zbrajanja i način njihovog korištenja u retku ukupnih zbrojeva.

Što želite učiniti?

Razumijevanje Sum i druge funkcije zbrajanja

Zbrajanje vrijednosti pomoću redak ukupnih zbrojeva

Brojanje vrijednosti u stupcu

Dodatne informacije o funkcijama Standard Deviation i Variance

Upoznavanje s funkcijom Sum i drugim funkcijama zbrajanja

Funkcije zbrajanja izvode izračune na stupcima podataka i vraćaju pojedinačan rezultat. Funkcije zbrajanja koriste se kad je potrebno izračunati pojedinačnu vrijednost kao što je zbroj ili prosjek. U nastavku imajte na umu da se funkcije zbrajanja koriste sa stupcima podataka. To se može činiti očitim, ali prilikom dizajniranja i korištenja baze podataka obično ste usredotočeni na retke podataka i pojedinačne zapise — provjeravate mogu li korisnici unijeti podatke u polje, premjestiti pokazivač ulijevo ili udesno i ispuniti sljedeće polje i tako dalje. Suprotno tome, korištenjem funkcija zbrajanja usredotočujete se na grupe zapisa u stupcima.

Na primjer, pretpostavimo da korištenjem programa Access spremate i pratite podatke o prodaji. Funkcije zbrajanja možete koristiti za prebrojavanje prodanih proizvoda u jednom stupcu, izračunavanje iznosa ukupne prodaje u drugom stupcu te izračunavanje iznosa prosječne prodaje za svaki proizvod u trećem stupcu.

U ovoj tablici nalaze se i opisane su funkcije zbrajanja koje Access pruža u retku Ukupni zbrojevi. Ne zaboravite da Access pruža dodatne funkcije zbrajanja, ali ih je potrebno koristiti u upitima. Također, ako radite s projektom programa Access (sučelje programa Access povezano s bazom podataka programa Microsoft SQL Server), možete koristiti veći skup funkcija zbrajanja. Više informacija o ovim dodatnim funkcijama potražite u mrežnoj pomoći za SQL Server.

Funkcija

Opis

Koristi se s vrstama podataka

Dostupno u retku ukupnih zbrojeva?

Average

Izračunava prosječnu vrijednost stupca. Stupac mora sadržavati numeričke ili valutne podatke ili podatke datum/vrijeme. Ta funkcija zanemaruje null vrijednosti.

Numeričko, Decimalno, Valuta, Datum/Vrijeme

Da

Count

Broji stavke u stupcu.

Svi podaci osim složenih ponavljajućih skalarne podatke, primjerice popise s višestrukim vrijednostima. Dodatne informacije o popisima s višestrukim vrijednostima potražite u člancima Vodič kroz polja s višestrukim vrijednostima i Dodavanje ili mijenjanje polja pretraživanja koje omogućuje spremanje višestrukih vrijednosti.

Da

Maksimum

Vraća stavku s najvećom vrijednosti. Kod tekstualnih podataka, najveća vrijednost posljednja je abecedna vrijednost; Access ne razlikuje velika i mala slova. Funkcija zanemaruje null vrijednosti.

Numeričko, Decimalno, Valuta, Datum/Vrijeme

Da

Minimum

Vraća stavku s najmanjom vrijednosti. Kod tekstualnih podataka, najmanja vrijednost prva je abecedna vrijednost; Access ne razlikuje velika i mala slova. Funkcija zanemaruje null vrijednosti.

Numeričko, Decimalno, Valuta, Datum/Vrijeme

Da

Standard Deviation

Mjeri širinu raspršenosti vrijednosti u odnosu na prosječnu vrijednost (aritmetičku sredinu). Dodatne informacije potražite u članku više o funkcijama Standard Deviation i Variance, u nastavku ovog članka.

Numeričko, Decimalno, Valuta

Da

Sum

Dodaje stavke u stupac. Funkcionira isključivo s numeričkim i valutnim podacima.

Numeričko, Decimalno, Valuta

Da

Variance

Mjeri statističke varijance svih vrijednosti u stupcu. Ovu funkciju možete koristiti samo na numeričkim i podacima valute. Ako tablica sadrži manje od dva stupca, Access vraća vrijednost null. Dodatne informacije o funkcijama odstupanja potražite u odjeljku Dodatne informacije o funkcijama Standard Deviation i Variance, u nastavku ovog članka.

Numeričko, Decimalno, Valuta

Da

Sljedeća sekcija objašnjava način korištenja svake funkcije u retku ukupnih zbrojeva.

Vrh stranice

Zbrajanje vrijednosti korištenjem retka ukupnih zbrojeva

Ako je potrebno zbrojiti stupac podataka ili brzo upotrijebiti drugu funkciju zbrajanja, redak ukupnih zbrojeva možete dodati tablici, skupu rezultata upita ili podijeljenom obrascu — obrascu koji sadrži podatkovnu tablicu. Redak ukupnih zbrojeva štedi vrijeme jer upitu ne morate dodavati funkciju ili pisati VBA kod.

U nastavku rada imajte na umu ova pravila:

 • Funkcije koje omogućuje redak ukupnih zbrojeva razlikuju se ovisno o postavci vrste podataka za stupac podataka. Na primjer, za polja postavljene ne vrstu podataka Tekst, Access omogućuje samo funkciju Count jer na tekstnim podacima ne možete izvoditi matematičke operacije.

 • Prvo polje u retku ukupnih zbrojeva sadrži riječi Ukupni zbroj sve dok ih ne promijenite odabirom funkcije.

 • Izvješće možete dodati redak ukupnih zbrojeva. Možete koristiti funkcije zbrajanja u izvješćima, ali morate koristiti druge tehnike. Dodatne informacije o funkcijama zbrajanja i izrazima u izvješća potražite u članku Stvaranje grupiranog ili sažetak izvješća.

 • Redak ukupnih zbrojeva možete dodati tablicama i upitima otvorenima u prikazu podatkovne tablice. Redak ukupnih zbrojeva možete dodati i podijeljenom obrascu otvorenom u prikazu obrasca.

 • Prema zadanim postavkama Access uključuje retke ukupnih zbrojeva iz operacija filtriranja i sortiranja.

Sljedeće sekcije objašnjavaju način korištenja retka ukupnih zbrojeva u podatkovnoj tablici i podijeljenom obrascu.

Dodavanje retka ukupnih zbrojeva

 1. Otvorite tablicu ili upit u prikazu podatkovne tablice ili otvorite podijeljeni obrazac u prikazu obrasca. Kako biste to učinili, u navigacijskom oknu desnom tipkom miša pritisnite tablicu, upit ili obrazac i u izborniku prečacu pritisnite Prikaz dizajna ili Prikaz obrasca.

 2. Na kartici Polazno u grupi Zapisi kliknite Zbrojevi.

  Dodaj aplikaciju

  Novi redak Ukupni zbroj pojavljuje se ispod retka sa zvjezdicom u podatkovnoj tablici ili podijeljenom obrascu.

  Novi, prazan redak ukupnih zbrojeva

  Napomena : Ako radite na podijeljenom obrascu stvorenom u starijoj verziji programa Access koji je zatim pretvoren u novi .accdb format, redak sa zvjezdicom ne prikazuje se u podatkovnoj tablici. Ova razlika ni na koji način ne utječe na redak ukupnih zbrojeva.

 3. U retku Ukupni zbroj pritisnite polje koje želite zbrojiti i zatim s popisa odaberite SUM.

  biranje funkcije sum za redak ukupnih zbrojeva

  Informacije o funkciji potražite u odjeljku Upoznavanje s funkcijama zbrajanja, ranije u ovom članku.

Uklanjanje retka ukupnih zbrojeva

 • Na kartici Polazno u grupi Zapisi kliknite Zbrojevi.

  Dodaj aplikaciju

Napomena : Redak ukupnih zbrojeva ne možete izrezati ni izbrisati, možete ga samo uključiti ili isključiti. Međutim, redak ukupnih zbrojeva možete kopirati i zalijepiti ga u drugu datoteku kao što je radna knjiga programa Microsoft Office Excel 2007 ili dokument programa Microsoft Office Word 2007. U sljedećim koracima objašnjen je način kopiranja retka ukupnih zbrojeva.

Kopiranje retka ukupnih zbrojeva u drugu datoteku

 1. Za isticanje cijelog retka pritisnite birač retka — okvir na lijevom ili desnom kraju retka Ukupni zbroj .

  1. Na kartici Polazno u grupi Međuspremnik kliknite Kopiraj.

  Dodaj aplikaciju

  –ili–

  Pritisnite CTRL+C.

 2. Otvorite ciljnu datoteku u koju želite zalijepiti podatke.

 3. Odaberite posljednji redak u odredišnoj tablici, skupu rezultata upita ili obrascu.

 4. Na kartici Početna stranica u grupi Međuspremnik kliknite Zalijepi.

  Dodaj aplikaciju

Vrh stranice

Prebrojavanje vrijednosti u stupcu

Funkcija Count koristi se za prebrojavanje stavki u stupcu. Funkcija Count izvodi se samo na jednom stupcu podataka i vraća pojedinačnu vrijednost. Funkcija radi sa svim vrstama podataka.

Prebrojavanje stavki u stupcu

 1. Otvorite tablicu, skup rezultata upita ili obrazac. Možete upotrijebiti bilo koji prikaz osim prikaza dizajna.

 2. Na kartici Polazno u grupi Zapisi kliknite Zbrojevi.

  Dodaj aplikaciju

  Novi redak ukupnih zbrojeva pojavljuje se ispod retka sa zvjezdicom u podatkovnoj tablici.

 3. U retku Ukupni zbroj kliknite polje koje želite zbrojiti, a zatim na popisu odaberite COUNT . Informacije o funkciji potražite u odjeljku Upoznavanje s funkcijom Sum i drugim funkcijama zbrajanja, u ranije u ovom članku.

  Napomena : Access ne izračunava vrijednost za funkciju sve dok ne primijenite svoje promjene. Kako biste to učinili možete unijeti novu vrijednost u drugo polje ili za ponovni upit podataka pritisnuti F9.

Vrh stranice

Upoznavanje s funkcijama Standard Deviation i Variance

Funkcije Standard Deviation i Variance izračunavaju statističke vrijednosti. Točnije, one izračunavaju raspršenje vrijednosti oko aritmetičke sredine (njihovog prosjeka) u standardnoj distribuciji (zvonolikoj krivulji).

Na primjer, pretpostavimo da slučajno odaberete 10 alata proizvedenih istim strojem i mjerite njihovu otpornost na prelamanje — postupak kojim se testira stroj i vaše mjere nadzora kvalitete. Ako izračunate prosječnu otpornost na prelamanje, uvidjet ćete da je otpornost na prelamanje većine alata blizu ovog prosjeka dok ih nekoliko ima veću, a nekoliko manju otpornost na prelamanje. Međutim, ako izračunate samo prosječnu otpornost na prelamanje, vrijednost vam ne govori koliko je dobar postupak nadzora kvalitete jer nekoliko iznimno snažnih ili slabih alata prosjek mogu povećati ili smanjiti.

Funkcije Variance i Standard Deviation ovaj problem rješavaju obavještavajući vas o položaju vaših vrijednosti u odnosu na standardnu devijaciju. Za otpornost na prelamanje manji brojevi koje vrati bilo koja od ovih funkcija ukazuju na to da je postupak proizvodnje dobar jer mali broj alata ima otpornost na prelamanje iznad ili ispod prosjeka.

Potpuna rasprava na temu varijance i standardne devijacije izvan je dosega ovog članka. Više informacija o objema temama možete potražiti na različitim web-mjestima koja se bave statistikom. Tijekom korištenja funkcija Variance i Standard Deviation imajte na umu ova pravila:

 • Funkcije zanemaruju null vrijednosti.

 • Funkcija varijancu koristi ovu formulu:
  Formula

 • Standardna devijacija funkcija koristi ovu formulu:
  Formula

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×