Prikaz različitih izračuna u poljima vrijednosti zaokretne tablice

Umjesto da sami u izračunata polja upisujete formule, možete koristiti značajku Pokaži vrijednosti kao da biste vrijednosti brzo prikazali na različite načine. Pokaži vrijednosti kao nije nova značajka, ali u programu Excel 2010 jednostavnije ju je pronaći i koristiti. Ona sadrži nekoliko novih mogućnosti izračuna, kao što su % nadređenog zbroja... i % tekućeg zbroja u....

Savjet :  Pomoću te značajke možete isprobati različite izračune u polju vrijednosti. No budući da ista polja vrijednosti možete u zaokretnu tablicu dodati više puta, pomoću te značajke jedno uz drugo možete prikazati i stvarnu vrijednost i druge izračune, npr. izračun tekućeg zbroja.

 1. Da biste u zaokretnu tablicu dodali jedno ili više istih polja vrijednosti te na taj način uz stvarnu vrijednost određenog polja prikazali različite izračune, učinite sljedeće:

  1. Na popisu polja polje vrijednosti koje želite dodati povucite u područje Vrijednosti koje već sadrži to polje vrijednosti, a zatim ga postavite neposredno ispod tog polja.

   Napomena :  Polje vrijednosti dodaje se u zaokretnu tablicu, a u naziv polja dodaje se broj verzije. Naziv polja možete urediti.

  2. Ponovite prvi korak dok sve vrijednosti polja koje želite izračunati ne prikažete pomoću značajke Pokaži vrijednosti kao.

 2. U zaokretnoj tablici učinite nešto od sljedećeg:

  • Kliknite polje vrijednosti koje želite izračunati pomoću značajke Pokaži vrijednosti kao. Prijeđite na treći korak.

  • Desnom tipkom miša kliknite polje vrijednosti, a zatim kliknite Pokaži vrijednosti kao. Prijeđite na četvrti korak.

 3. Na kartici Mogućnosti u grupi Izračuni kliknite Pokaži vrijednosti kao.

  Alati za zaokretne tablice: grupa Izračuni na kartici Mogućnosti

 4. Kliknite mogućnost izračuna koju želite koristiti.

  U poljima vrijednosti dostupne su sljedeće mogućnosti izračuna:

Mogućnost izračuna

Rezultat

Bez izračunavanja

Prikazuje vrijednost koja je unesena u polje.

% ukupnog zbroja

Prikazuje vrijednosti u obliku postotka ukupnog zbroja svih vrijednosti ili točaka podataka izvješća.

% zbroja stupca

Prikazuje sve vrijednosti u svakom stupcu ili nizu u obliku postotka zbroja stupca ili niza.

% zbroja retka

Prikazuje vrijednost u svakom retku ili kategoriji u obliku postotka zbroja stupca ili kategorije.

% od

Prikazuje vrijednosti u obliku postotka vrijednosti osnovne stavke u osnovnom polju.

% zbroja nadređenog retka

Izračunava vrijednosti na sljedeći način:

(vrijednost stavke) / (vrijednost nadređene stavke redaka)

% zbroja nadređenog stupca

Izračunava vrijednosti na sljedeći način:

(vrijednost stavke) / (vrijednost nadređene stavke stupaca)

% nadređenog zbroja

Izračunava vrijednosti na sljedeći način:

(vrijednost stavke) / (vrijednost nadređene stavke odabranog osnovnog polja)

Razlika od

Prikazuje vrijednosti kao razliku od vrijednosti osnovne stavke u osnovnom polju.

% razlike od

Prikazuje vrijednosti kao postotnu razliku od vrijednosti osnovne stavke u osnovnom polju.

Tekući zbroj u

Prikazuje vrijednost za slijedne stavke u osnovnom polju kao tekući zbroj.

% tekućeg zbroja u

Izračunava vrijednost kao postotak slijednih stavki u osnovnom polju koje su prikazane kao tekući zbroj.

Rangiraj od najmanjeg do najvećeg

Prikazuje poredak odabranih vrijednosti u određenom polju, pri čemu najmanjoj stavki polja dodjeljuje 1, a svakoj sljedećoj većoj vrijednosti dodjeljuje veću vrijednost poretka.

Rangiraj od najvećeg do najmanjeg

Prikazuje poredak odabranih vrijednosti u određenom polju, pri čemu najvećoj stavki polja dodjeljuje 1, a svakoj sljedećoj manjoj vrijednosti dodjeljuje veću vrijednost poretka.

Indeks

Izračunava vrijednosti na sljedeći način:

((vrijednost u ćeliji) x (ukupni zbroj ukupnih zbrojeva)) / ((ukupni zbroj retka) x (ukupni zbroj stupca))

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Sjajno! Imate li još povratnih informacija?

Na koji ga način možemo poboljšati?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×