Prijenos dokumenata i postavljanje njihovih svojstava na servisu Docs.com pomoću čitača zaslona

Na Docs.com, odličan alat za besplatan prikaz i otkrivanje dokumenata sustava Office, dokumente možete prenositi pomoću tipkovnih prečaca i čitača zaslona.

Napomena : Kada koristite Docs.com, preporučujemo da kao preglednik koristite Internet Explorer. Saznajte više o tipkovnim prečacima u pregledniku Internet Explorer.

Sadržaj teme

Otvaranje stranice za objavljivanje na servisu Docs.com

 1. Posjetite Docs.com i prijavite se pomoću računa za Office 365. Možete se i prijaviti na račun za Office 365 pa otvoriti aplikaciju Docs.com.

 2. Da biste uključili prikaz pristupačnosti, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Accessibility view, Link" (Prikaz pristupačnosti, veza). Pritisnite Enter.

 3. Da biste došli do veze Objava, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Publish, Link" (Objava, veza). Pritisnite Enter.

Prijenos dokumenata s računala

 1. Otvorite stranicu za objavljivanje na servisu Docs.com.

 2. Pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Import from computer, Button" (Uvezi s računala, gumb). Pritisnite Enter.

 3. U dijaloškom okviru Odabir datoteke za prijenos učinite sljedeće:

  • Pritišćite tipku tabulatora dok se fokus ne premjesti na mape i datoteke u dijaloškom okviru Odabir datoteke za prijenos. Čut ćete naziv jedne od mapa ili datoteka.

  • Za kretanje po mapama i datotekama te njihov odabir koristite tipke sa strelicama. Kada odaberete mapu ili datoteku, čut ćete naziv mape.

  • Kada čujete naziv mape koju želite otvoriti, pritisnite Enter. Ponavljajte postupak dok ne pronađete mapu koja sadrži željenu datoteku.

  Napomena : da biste se pomaknuli za jednu razinu prema gore u hijerarhiji mapa, pritisnite tipku Backspace.

 4. Datoteku iz trenutno odabrane mape prenesite na neki od sljedeća dva načina:

  • Nastavite odabirati mape i datoteke dok ne čujete naziv željene datoteke. Zatim pritisnite Enter.

  • Ako znate naziv datoteke koju želite prenijeti, pritišćite F6 dok se fokus ne premjesti na okvir Naziv datoteke i dok ne čujete "File name" (Naziv datoteke). Zatim upišite naziv datoteke pa pritisnite Enter.

 5. Kada Docs.com prenese dokument, čut ćete "Publish" (Objavi) i naziv dokumenta.

 6. Postavite svojstva dokumenta odmah nakon njegova prijenosa.

Prijenos dokumenata s web-mjesta

Dokumente programa Word, proračunske tablice programa Excel, prezentacije programa PowerPoint i PDF-ove možete prenijeti s web-mjesta i objaviti ih na servisu Docs.com.

 1. Otvorite stranicu za objavljivanje na servisu Docs.com.

 2. Pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Enter or paste a URL" (Unesite ili zalijepite URL).

 3. Upišite URL koji želite koristiti. Pritisnite Enter.

 4. Kada Docs.com prenese dokument, čut ćete "Publish" (Objavi) i naziv dokumenta.

 5. Postavite svojstva dokumenta odmah nakon njegova prijenosa.

Prijenos dokumenata iz dodatka Office Mix

 1. Otvorite stranicu za objavljivanje na servisu Docs.com.

 2. Pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Import from Office Mix, Button" (Uvezi iz dodatka Office Mix, gumb). Pritisnite Enter.

 3. Da biste odabrali dokument iz dodatka Office Mix, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete naziv dokumenta koji želite prenijeti. Pritisnite Enter.

 4. Kada Docs.com prenese dokument, čut ćete "Publish" (Objavi) i naziv dokumenta.

 5. Postavite svojstva dokumenta odmah nakon njegova prijenosa.

Prijenos dokumenata iz aplikacije Sway

 1. Otvorite stranicu za objavljivanje na servisu Docs.com.

 2. Pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Import from Sway, Button" (Uvezi iz aplikacije Sway, gumb). Pritisnite Enter.

 3. Da biste odabrali dokument iz aplikacije Sway, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete naziv dokumenta koji želite prenijeti. Pritisnite Enter.

 4. Kada Docs.com prenese dokument, čut ćete "Publish" (Objavi) i naziv dokumenta.

 5. Postavite svojstva dokumenta odmah nakon njegova prijenosa.

Prijenos dokumenata iz programa OneNote

 1. Otvorite stranicu za objavljivanje na servisu Docs.com.

 2. Pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Import from OneNote, Button" (Uvezi iz programa OneNote, gumb). Pritisnite Enter.

 3. Da biste odabrali dokument iz programa OneNote, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete naziv dokumenta koji želite prenijeti. Pritisnite Enter.

 4. Kada Docs.com prenese dokument, čut ćete "Publish" (Objavi) i naziv dokumenta.

 5. Postavite svojstva dokumenta odmah nakon njegova prijenosa.

Postavljanje svojstava dokumenta odmah nakon njegova prijenosa

 1. Da biste postavili razna svojstva dokumenta odmah nakon njegova prijenosa, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete sljedeće:

  • "Title" (Naslov). Upišite naslov dokumenta.

  • "Author" (Autor). Upišite ime autora dokumenta.

  • "Description" (Opis). Upišite opis dokumenta.

  • "Background image" (Pozadinska slika). Mogućnost Iz ovog dokumenta, zadano ili prilagođeno odaberite pritiskanjem tipki sa strelicama. Da biste umetnuli sliku s računala, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Choose image" (Odaberi sliku), a zatim pritisnite Enter. Čut ćete "Computer, Button" (Računalo, gumb). Pritisnite Enter. U dijaloškom okviru Odabir datoteke za prijenos dođite do željene slike i umetnite je.

  • "Visibility" (Vidljivost). Pritisnite razmaknicu. Pritiskanjem tipki sa strelicama odaberite Tvrtka ili ustanova, Javno, Privatno ili Ograničeno. Pritisnite razmaknicu.

   Savjet : svojstva vidljivosti ovise o vrsti računa za Office 365.

  • "Allow comments about your document" (Dopusti komentare o dokumentu). Ako je okvir za to svojstvo potvrđen, čut ćete "Checked" (Potvrđeno). Ako nije, čut ćete "Unchecked" (Nepotvrđeno). S potvrđenog na nepotvrđeno stanje okvira i obratno prelazite pritiskanjem razmaknice.

  • "Allow others to download your document" (Dopusti drugim korisnicima preuzimanje dokumenta). Ako je okvir za to svojstvo potvrđen, čut ćete "Checked" (Potvrđeno). Ako nije, čut ćete "Unchecked" (Nepotvrđeno). S potvrđenog na nepotvrđeno stanje okvira i obratno prelazite pritiskanjem razmaknice.

  • "Creative Commons Attribution – CC BY license" (Licenca Creative Commons Attribution – CC BY). Ako je okvir za to svojstvo potvrđen, čut ćete "Checked" (Potvrđeno). Ako nije, čut ćete "Unchecked" (Nepotvrđeno). S potvrđenog na nepotvrđeno stanje okvira i obratno prelazite pritiskanjem razmaknice.

  • "License" (Licenca). Pritišćite tipke sa strelicama dok ne čujete naziv licence koju želite odabrati.

  • "Tags" (Oznake). Upišite oznake (razdvojene zarezom) za dokument.

  • "Language" (Jezik). Pritišćite tipke sa strelicama dok ne čujete jezik koji želite odabrati.

 2. Da biste spremili svojstva dokumenta, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Save, Button" (Spremi, gumb). Pritisnite Enter.

 3. Ako niste odabrali licencu, čut ćete "Choose a license" (Odaberite licencu). Ako želite koristiti licencu Creative Commons Attribution – CC BY, pritisnite Enter. U suprotnom pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Not now" (Ne sada). Pritisnite Enter.

 4. Kada prijeđete na početnu stranicu servisa Docs.com, čut ćete "Docs.com".

Napomena : Dodatne informacije o svakom svojstvu dokumenta potražite u članku Osnovni zadaci na servisu Docs.com.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×