Pretvaranje radne knjige programa Excel u predložak obrasca programa InfoPath

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Neke tvrtke i ustanove koristiti radne knjige programa Microsoft Office Excel kao obrasce za prikupljanje podataka. Ove radne knjige obično uključuju prazne ćelije za korisnike za unos podataka. Pretvorba radne knjige u predložak obrasca programa Microsoft Office InfoPath pomoću čarobnjaka za uvoz u programu InfoPath. Pretvaranje radne knjige u predložak obrasca, korisnici su prednosti značajke programa InfoPath, kao što je provjera valjanosti sheme, dinamični kontrola, kao što su ponavljajuće sekcije i poslovne logike kao što je provjera valjanosti podataka. Osim toga, možete učiniti predložak obrasca dostupnom širem publici stvaranjem predložak obrasca kompatibilan s preglednikom. Da biste stvorili predložak obrasca kompatibilan s preglednikom, morate objaviti predložak obrasca kompatibilan s preglednikom poslužitelja na kojem je instaliran InfoPath Forms Services. Obrasce koji se temelje na predložaka obrazaca koji podržavaju rad u pregledniku mogu ispuniti pomoću web-preglednika.

Kada pretvarate radnu knjigu programa Excel u predložak obrasca programa InfoPath pomoću zadane postavke u čarobnjaku za uvoz, dobiveni predložak obrasca će imati izgled radne knjige programa Excel. Uz to, ćelije u radnoj knjizi programa Excel koje udovoljavaju određenim uvjetima se automatski pretvaraju u kontrole tekstnog okvira u koje će korisnici moći unositi podatke. Na primjer, ako je ćelija oblikovana tako da su prikazani obrubi sa svih strana, ta ćelija će biti pretvorena u kontrolu tekstnog okvira u dobivenom predlošku obrasca. Ako odlučite da ne želite koristiti zadanu postavku u čarobnjaku za uvoz, možete odabrati uključivanje samo izgleda pri uvozu radne knjige programa Excel ili pretvaranje samo nekih vrsta ćelija u kontrole.

U ovom članku su objašnjene osnovne postavke i postupci za pretvaranje radne knjige programa Excel u predložak obrasca programa InfoPath, uključujući značajke i postavke koje nisu podržane u postupku pretvaranja.

U ovom članku

O pretvaranju radne knjige programa Excel u predložak obrasca programa InfoPath

Značajke i postavke koje nisu u potpunosti podržane tijekom pretvaranja

Pretvaranje radne knjige programa Excel u predložak obrasca programa InfoPath

O pretvaranju radne knjige programa Excel u predložak obrasca programa InfoPath

Kada pretvarate radnu knjigu programa Excel u predložak obrasca programa InfoPath, radna knjiga se koristi kao nacrt za stvaranje novog predloška obrasca. Struktura tablice radne knjige se ponovo stvara kao tablica strukture u predlošku obrasca. Ako odaberete uključivanje ćelija koje se koriste za prikupljanje podataka kada pretvarate radnu knjigu, kontrole tekstnog okvira se dodaju u predložak obrasca u ćelijama tablice izgleda koje odgovaraju mjestu polja u radnoj knjizi. Veličina i položaj podržanih ćelija, obrubi ćelija i sjenčanje te spojene ili razdvojene ćelije bit će sačuvane u dobivenom predlošku obrasca.

Ako radna knjiga sadrži nekoliko radnih listova, podaci i oblikovanje na prvom radnom listu se dodaju u zadani pogled u novom predlošku obrasca, a dodatni radni listovi se pretvaraju u odgovarajuće prikaze u predlošku obrasca. Naslovi svakog dodatnog prikaza odgovaraju naslovima radnih listova.

Za bolje razumijevanje odnosa između radne knjige koju pretvarate pomoću čarobnjaka za uvoz programa InfoPath i rezultirajućeg predloška obrasca, zamislite da ste agent osiguranja s radnom knjigom pod nazivom Potraživanja.xls koja sadrži dva radna lista. Prvi radni list pod nazivom Početno i drugi pod nazivom Automobili. Među stupcima na svakom radnom listu su stupci sa zaglavljima Vrsta, Opis, Iznos zajma i Cijena. Stupci Iznos zajma i Cijena na svakom listu su oblikovani za korištenje podataka valute. Sva zaglavlja stupaca su oblikovana kao podebljani plavi tekst. Radni list Početno sadrži formulu za izračun plana amortizacije. Pojedinačna ćelija, s obrubima na svim stranama, se koristi za unos imena kupca.

Ako čarobnjak za uvoz koristite za pretvaranje radne knjige Potraživanja.xls u predložak obrasca, stvorit ćete predložak obrasca pod nazivom Potraživanja.xsn.

radna knjiga programa excel prije i nakon pretvaranja u predložak obrasca programa infopath.
Kada se radna knjiga programa Excel pretvori u predložak obrasca programa InfoPath, izgled i ostali elementi će biti sačuvani.

Ovaj novi predložak obrasca sadrži dva prikaza. Zadani prikaz, pod nazivom Početno (zadano), sadrži izgled i oblikovanje iz radnog lista Početno. Drugi prikaz, pod nazivom Automobili, sadrži izgled i oblikovanje iz radnog lista Automobili. Svaki prikaz sadrži tablicu sa zaglavljima stupaca Vrsta, Opis, Iznos zajma i Cijena, koji su oblikovani kao podebljani plavi tekst, kao i u izvornoj radnoj knjizi. Međutim, ovisno o postavkama koje odaberete u čarobnjaku za uvoz, neke se značajke mogu razlikovati u konačnom predlošku obrasca:

 • Ako čarobnjak za uvoz koristite za pretvaranje radne knjige Potraživanja.xls u predložak obrasca, uz zadržavanje samo izgleda    Dobiveni predložak obrasca će sadržavati tablicu izgleda koja odgovara tablici u radnoj knjizi programa Excel. Predložak obrasca neće sadržavati nikakve kontrole tekstnog okvira.

 • Ako čarobnjak za uvoz koristite za uvoz radne knjige Potraživanja.xls, uz zadržavanje izgleda i pretvaranje ćelija u kontrole    Dobiveni predložak obrasca će sadržavati ponavljajuću tablicu. Ćelije koje zadovoljavaju određene uvjete, poput ćelija s obrubima sa svih strana i ćelije koje sadrže ili upućuju na formulu za izračunavanje plana amortizacije, se pretvaraju u kontrole tekstnog okvira.

  Napomena : Iako se ćelije koje sadrže ili upućuju na formule pretvaraju u kontrole tekstnog okvira, formule neće biti sačuvane u dobivenom predlošku obrasca. Morate ponovno stvoriti funkcionalnost koju je formula pružala pomoću odgovarajućih značajki u programu InfoPath.

Vrh stranice

Značajke i postavke koje nisu u potpunosti podržane tijekom pretvaranja

Neke postavke i oblikovanja u radnim knjigama programa Excel nisu podržane u programu InfoPath. Kada pretvarate radnu knjigu koja sadrži takve postavke, dobiveni predložak obrasca programa InfoPath neće sadržavati te značajke ili postavke. Na primjer, ako radna knjiga ima zaglavlje koje sadrži sliku, ta se slika neće sačuvati u predlošku obrasca programa InfoPath jer InfoPath ne podržava slike u zaglavljima i podnožjima.

Sljedeće značajke i postavke se neće sačuvati kada radnu knjigu programa Excel pretvarate u predložak obrasca programa InfoPath:

 • Ćelije s oblikovanjem "stisni da stane"

 • Slike u pozadini ćelije

 • Uzorci u pozadini ćelije

 • Stupnjevitost ćelije

 • Uvjetno oblikovanje

 • Provjera valjanosti podataka

 • Formule

 • Makronaredbe

 • Postavke ispisa (uključujući promjenu veličine papira A4, crno-bijeli ispis, centriranje na stranici, broj prve stranice, redoslijed stranica, slike, crte rešetke ispisa, kvalitetu ispisa, zaglavlja redaka i stupaca, retke i stupce na svakoj stranici, skaliranje i postavljanje područja ispisa)

 • Okomito poravnanje teksta

 • Reci koji su uži od zadane visine fonta od 10pt

 • WordArt

Na sljedećem popisu objašnjene su značajke i postavke koje su djelomično podržane kada pretvarate radnu knjigu programa Excel u predložak obrasca programa InfoPath:

Ćelije s oblikovanjem podataka     Stilovi ili boje primijenjene na ćelije s oblikovanjem podataka se neće pretvoriti. Na primjer, ako je ćelija oblikovana da prikazuje negativne brojeve kao tekst crvene boje, vrijednost broja će biti pretvorena, ali crvena boja teksta neće.

Hiperveze koje upućuju na nepodržane protokole     Sve hiperveze će biti pretvorene, ali ako hiperveza koristi neki drugi protokol osim http:, https:, ftp: ili mailto:, hiperveza neće raditi kada je korisnik pritisne.

Poravnanje i oblikovanje zaglavlja i podnožja     Zaglavlje ili podnožje u radnoj knjizi programa Excel može sadržavati lijevu, srednju ili desnu sekciju. One se spajaju prilikom uvoza u program InfoPath. Na primjer, radna knjiga s lijevim zaglavljem koji sadrži ime "Wendy Wheeler," srednjim zaglavljem koji sadrži naziv "Izvješće o stanju" i desnim zaglavljem koji sadrži datum "13. listopada 2007." bit će pretvorena u predložak obrasca programa InfoPath koji sadrži jedno zaglavlje sa sljedećim tekstom: "Wendy WheelerIzvješće o stanju13. listopada 2007." Ako samo jedna sekcija zaglavlja ili podnožja radne knjige sadrži tekst, dobiveni tekst u predlošku obrasca će biti poravnat prema tome. Na primjer, ako samo desna sekcija zaglavlja u radnoj knjizi sadrži tekst, odgovarajući tekst u predlošku obrasca će biti poravnat desno. Inače, sav tekst zaglavlja ili podnožja se pri uvozu poravnava lijevo. Postavka fonta primijenjena na prvu sekciju zaglavlja ili podnožja u radnoj knjizi će u dobivenom predlošku obrasca programa InfoPath biti primijenjena na cijelo zaglavlje ili podnožje.

Pretvaranje fonta    Iako program InfoPath uvozi fontove prilikom stvaranja novog predloška obrasca, ako fontovi u radnoj knjizi nisu dostupni na računalu gdje izvodite uvoz, za predložak obrasca će se automatski odabrati drugi font.

Implicitno spojene ćelije     Ako u programu Excel upišete više teksta nego što stane u trenutno odabranu ćeliju, tekst će se pojaviti na vrhu sljedeće ćelije kao da ću ćelije spojene. InfoPath ne podržava ovu značajku. U programu InfoPath, ako pretvorena ćelija sadrži više teksta nego što stane u ćeliju, tekst će se prelomiti u idući redak. Kako biste to sprječili, prije uvoza radne knjige označite ćeliju i onoliko sljedećih ćelija koliko je potrebno za smještaj teksta te ih spojite u jednu u koju će stati cijeli tekst.

Izvješća zaokretne tablice    Izvješća zaokretne tablice se pretvaraju kao tablice izgleda.

Jako velike tablice     InfoPath podržava tablice koje su široke maksimalno 63 stupca i duge maksimalno 999 redaka. Ako radna knjiga programa Excel prelazi te granice, pretvorit će se samo prva 63 stupca i 999 redaka.

Napomena : Neke radne knjige programa Excel ne može otvoriti bez lozinke. Ako je to slučaj u radnoj knjizi, možda neće biti uspješno je uvesti u programu InfoPath. Da biste riješili taj problem, pokušajte ukloniti obavezan unos lozinke za radnu knjigu prije nego ga uvezete. Uz to, neke radne knjige su osmišljeni tako da korisnici iz premještanje, brisanje, skrivanje ili promjena naziva radnih listova i drugih promjena drugih strukturnih elemenata u radnoj knjizi. Ako je to slučaj s radnog lista, možda neće biti uspješno je uvesti u programu InfoPath. Da biste riješili taj problem, pokušajte uklanjanje strukturnih ograničenja uređivanja za radnu knjigu prije nego ga uvezete.

Vrh stranice

Pretvaranje radne knjige programa Excel u predložak obrasca programa InfoPath

 1. U izborniku Datoteka pritisnite Uvoz obrasca.

 2. U dijaloškom okviru Čarobnjak za uvoz pritisnite Pomoćni program za uvoz radnih knjiga programa Excel i zatim pritisnite Dalje.

 3. Pritisnite Pregled.

 4. Pronađite i pritisnite radnu knjigu programa Excel koju želite pretvoriti i zatim pritisnite Otvori.

 5. Za promjenu zadanog ponašanja uvoza pritisnite Mogućnosti i zatim odaberite mogućnosti koje želite.

 6. Pritisnite Završi.

  Napomena : Ovisno o izgledu i složenosti radne knjige programa Excel, neki elementi ili kontrole izgleda se možda neće pojaviti onako kako ste očekivali u dobivenom predlošku obrasca programa InfoPath. Stoga ćete nakon stvaranja možda morati načiniti neke prilagodbe u predlošku obrasca.

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×