Pregled tekstualnog okna koje se koristi sa SmartArt grafikama

Tekstualno okno nalazi se s lijeve strane SmartArt grafike i služi za unos i uređivanje teksta koji se pojavljuje u SmartArt grafici. Ako tražite informacije o dodavanju brojeva i grafičkih oznaka na slajdove i u dokumente u programu Microsoft Office PowerPoint 2007 ili Microsoft Office Word 2007, pročitajte članak Dodavanje grafičkih oznaka ili brojeva u tekst i Stvaranje numeriranog popisa ili popisa s grafičkim oznakama. Ako vam je potrebna pomoć sa stvaranjem SmartArt grafike, pročitajte članak Stvaranje SmartArt grafike.

Što vas zanima?

Uvod u tekstualno okno

Što pokazuju grafičke oznake u tekstualnom oknu?

Oblikovanje teksta u tekstualnom oknu

Tipkovni prečaci

Uvod u tekstualno okno

Korištenjem tekstualnog okna možete se usredotočiti na svoje poruke bez brige o SmartArt grafici. Kad stvarate SmartArt grafiku, SmartArt grafika i njeno tekstualno okno napučeni su tekstom rezerviranog mjesta koji možete uređivati i zamijeniti svojim informacijama. Na vrhu tekstualnog okna možete uređivati tekst koji će se pojaviti u SmartArt grafici. Na dnu tekstualnog okna možete vidjeti dodatne informacije o SmartArt grafici, kao što je vrsta informacija za koju je najprikladnija. Ako informacije na dnu tekstualnog okna nisu vidljive, postavite pokazivač na naziv SmartArt grafike na dnu tekstualnog okna ili povucite obrub tekstualnog okna kako biste ga povećali.

Iako ne možete vući tekst u tekstualno okno, možete kopirati i lijepiti unutar tekstualnog okna. Iz tekstualnog okna također možete kopirati u bilo koji dokument paketa 2007 Microsoft Office ili iz dokumenata paketa Izdanje 2007 Office možete kopirati u tekstualno okno. Kad ispunite sadržaj u tekstualnom oknu, možete probati različite izglede i prilagoditi svoju SmartArt grafiku.

slika tekstnog okna s tekstom razine 1 i 2

Općenito, SmartArt grafike najbolje rade s manjim količinama teksta. Veće količine teksta mogu odvratiti pažnju s vizualne privlačnosti SmartArt grafike i otežati vizualni prijenos poruke. Međutim, neki izgledi, kao Trapezoidni popis u vrsti Popis, dobro funkcioniraju s većim količinama teksta. Alternativno možete uključiti dodatne informacije koje će biti izvan SmartArt grafike, a unutar dokumenta paketa Izdanje 2007 Office, ili možete usmeno pružiti informacije tijekom prezentacije.

U određenim SmartArt grafikama pojavljuje se samo nešto teksta u tekstualnom oknu jer SmartArt grafika sadrži utvrđen broj oblika. Tekst, slike ili ostali sadržaj koji nije prikazan, označen je u tekstualnom oknu crvenim znakom X. Sadržaj koji nije prikazan i dalje je dostupan ako prebacite na drugi izgled, ali ako zadržite i zatvorite taj isti izgled, informacije neće biti spremljene kako bi se sačuvala vaša privatnost.

Tekstno okno s crvenim znakovima X

Tekstualno okno nestat će svaki put kad mišem kliknete nešto što nije SmartArt grafika. Ako ga ne sakrijete, tekstualno okno ponovo će se pojaviti kad kliknete SmartArt grafiku. Da biste zatvorili tekstualno okno, kliknite Zatvori u gornjem desnom kutu tekstualnog okna. Da bi se tekstualno okno prikazalo, kliknite ručicu s lijeve strane SmartArt grafike.

Kontrola tekstnog okna

U tekstualnom oknu možete provjeravati pravopis te mijenjati veličinu teksta i premještati ga.

Vrh stranice

Što pokazuju grafičke oznake u tekstualnom oknu?

Tekstualno okno radi kao struktura ili popis s grafičkim oznakama koji mapira informacije izravno na SmartArt grafiku. Svaka SmartArt grafika definira svoje vlastito mapiranje između grafičkih oznaka u tekstualnom oknu i skupa oblika u SmartArt grafici.

Kako biste stvorili novi red teksta s grafičkim oznakama, u tekstualnom oknu pritisnite ENTER. Za uvlačenje reda teksta u tekstualnom oknu odaberite red koji želite uvući te pod SmartArt alati, na kartici Dizajn, u grupi Stvori grafiku pritisnite Digni razinu. Za negativno uvlačenje reda pritisnite Spusti razinu. Možete pritisnuti i TAB za uvlačenje ili SHIFT+TAB za negativno uvlačenje unutar tekstualnog okna. Svaka od tih radnji ažurira mapiranje između grafičkih oznaka u tekstualnom oknu i oblika u izgledu za SmartArt grafiku. Ne možete spustiti razinu teksta više od jedne razine od teksta u redu iznad, niti možete spustiti razinu oblika najviše razine.

Napomena : Ovisno o izgledu koji odaberete za SmartArt grafiku, svaka grafička oznaka u tekstualnom oknu prikazana je u SmartArt grafici kao novi oblik ili kao grafička oznaka unutar oblika. Na primjer, obratite pažnju kako je isti tekst mapiran različito u dvije SmartArt grafike u nastavku teksta. U prvom primjeru, podređene grafičke oznake prikazane su kao odvojeni oblici. U drugom primjeru, podređene grafičke oznake prikazane su kao grafičke oznake u obliku.

smartart grafika u obliku hijerarhijskog popisa s prikazom grafičkih oznaka u tekstnom oknu, ali ne i u oblicima

smartart grafika osnovnog procesa s grafičkim oznakama u tekstnom oknu koje su prikazane kao grafičke oznake u obliku.

Ako koristite izgled organizacijskog dijagrama s pomoćnim oblikom, grafička oznaka s pridruženom crtom označava pomoćni oblik.

Tekstno okno prikazuje grafičke oznake za glavne, podređene i pomoćne oblike.

Vrh stranice

Oblikovanje teksta u tekstualnom oknu

Iako se oblikovanje znaka, kao što je vrsta fonta, veličina fonta, podebljavanje, kurziv i podcrtavanje, može primijeniti na tekst u tekstualnom oknu, oblikovanje znaka nije prikazano unutar tekstualnog okna. Međutim, sve promjene oblikovanja prikazuju se u SmartArt grafici.

Vrh stranice

Tipkovni prečaci

Radnja

Tipkovni prečac

Uvlačenje teksta

TAB ili ALT+SHIFT+STRELICA DESNO

Negativno uvlačenje teksta

SHIFT+TAB ili ALT+SHIFT+STRELICA LIJEVO

Dodavanje tabulatora

CTRL + TAB

Stvaranje novog retka teksta

ENTER

Provjera pravopisa u tekstu

F7

Spajanje dvaju redaka teksta

DELETE na kraju prvog retka teksta

Prikaz izbornika prečaca

SHIFT + F10

Prebacivanje između tekstualnog okna i veze Saznajte više o SmartArt grafici na dnu

CTRL + SHIFT + F1

Prebacivanje između SmartArt grafike i tekstualnog okna

CTRL + SHIFT + F2

Zatvaranje tekstualnog okna

ALT + F4

Prebacivanje fokusa s tekstualnog okna na obrub SmartArt grafike

ESC

Vrh stranice

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Sjajno! Imate li još povratnih informacija?

Na koji ga način možemo poboljšati?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×