Pregled povezivanja s podacima (Uvoz)

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Ovaj referentni članak govori o uvoz i povezivanje podataka. Saznat ćete o zadacima kao što su uvoz, ažuriranje, zaštita i upravljanje podacima u programu Excel 2007 radne listove.

Sadržaj članka

Rad s vanjskim podatkovnim vezama

Osvježavanje podataka

Uvoz podataka iz izvora podataka

Pristup podacima Dodatna zaštita

Pitanja o povezivanje s podacima

Rad s vanjskim podatkovnim vezama

U sljedećim se odjeljcima navode kako vanjske podatkovne veze rad i kako pronaći uređivanje, upravljanje i zajedničko korištenje podatke za povezivanje s drugim aplikacijama i korisnicima.

Vrh stranice

Osnove podatkovnih veza

Podaci u radnoj knjizi programa Excel mogu potjecati iz dva različita mjesta. Podataka može biti pohranjeno izravno u radnoj knjizi ili može biti pohranjeno na vanjski izvor podataka, kao što su tekstne datoteke, baze podataka ili kocki komponente Online Analytical Processing (OLAP). Vanjskog izvora podataka povezan s radnom knjigom preko podatkovne veze, što je skup informacija koji opisuje kako pronaći, prijavite se i pristupa vanjskom izvoru podataka.

Glavna prednost povezivanja s vanjskim podacima jest da ove podatke možete analizirati povremeno bez pritišćite kopiranja podataka, što je postupak koji može potrajati podložan pogreškama. Nakon povezivanja s vanjskim podacima, možete i automatski osvježite (ili ažurirati) radne knjige programa Excel iz izvornih podataka prilikom svakog ažuriranja izvora podataka s novim podacima.

Informacije o vezi pohranjuju se u radnu knjigu, a mogu se pohranjivati i u datoteku veze, primjerice datoteku podatkovne veze sustava Office (.odc) ili datoteku naziva izvora podataka (.dsn).

Da biste otvorili vanjski podaci u programu Excel, potrebno vam je pristup podacima. Ako vanjski izvor podataka koji želite pristupiti nije na lokalnom računalu, možda ćete morati zatražite od administratora baze podataka lozinkom, korisničkih dozvola ili druge podatke o vezi. Ako je izvor podataka u bazu podataka, provjerite je li da bazu podataka ne otvara se u ekskluzivnom načinu. Ako je izvor podataka tekstne datoteke ili proračunske tablice, provjerite je li da neki drugi korisnik ne moraju biti otvorite isključivi pristup.

Mnogim je izvorima podataka potreban i ODBC upravljački program ili davatelj usluga OLE baze podataka da bi koordinirali tijek podataka između programa Excel, datoteke veze i izvora podataka.

Na sljedećem su dijagramu sažeto prikazane ključne točke o podatkovnim vezama.

Povezivanje s vanjskim izvorima podataka

1. postoje s raznim izvorima podataka koje se možete povezati: Analysis Services, SQL Server, Microsoft Office Access, drugi OLAP i relacijske baze podataka, proračunskih tablica i tekstnih datoteka.

2. Mnogim je izvorima podataka pridružen ODBC upravljački program ili OLE DB davatelj usluga.

3. u datoteku veze definira sve informacije potrebne za pristup i dohvaćanje podataka iz izvora podataka.

4 podatke o vezi se kopira iz datoteke veze u radnoj knjizi, a mogu se uređivati.

5. Podaci se kopiraju u radnu knjigu da biste ih mogli koristiti kao što koristite podatke koji su pohranjeni izravno u radnoj knjizi.

Vrh stranice

Pronalaženje veza

Da biste pronašli datoteke veza, koristite dijaloški okvir Postojeće veze (na kartici Podaci u grupi Dohvaćanje vanjskih podatakakliknite Postojeće veze). Pomoću tog dijaloškog okvira možete vidjeti sljedeće vrste veza:

 • Veze u radnoj knjizi   

  Ovaj popis prikazuje sve trenutne veze u radnoj knjizi. Na popisu stvara se veze koje ste već definirali, koji ste stvorili pomoću dijaloškog okvira Odabir izvora podataka od čarobnjaka za povezivanje s podacima ili iz veze koje ste prethodno odabrali kao vezu iz ovog dijaloškog okvira.

 • Datoteke za povezivanje na računalu   

  Taj se popis stvara iz mape Moji izvori podataka, koja je obično pohranjena u mapi Moji dokumenti (Windows XP) ili Dokumenti (Windows Vista).

 • Datoteke za povezivanje na mreži   

  Taj se popis može stvarati iz sljedećeg:

  • iz skupa mapa na lokalnoj mreži, čije se mjesto može implementirati na svim razinama mreže u sklopu implementacije pravilnika grupe sustava Microsoft Office

  • Na Excel Services biblioteke veze na podatke (DCL) na web-mjestu Microsoft Office SharePoint Server 2007 . Dodatne informacije o DCL potražite u članku Objavi u komponenti Excel Services.

Vrh stranice

Uređivanje svojstava veze

Excel možete koristiti i kao uređivač datoteke veze za stvaranje i uređivanje veza s vanjskim izvorima podataka pohranjenima u radnoj knjizi ili u datoteci veze. Ako ne pronađete željenu vezu, stvorite je tako da klikom na Potraži dodatne prikažete dijaloški okvir Odabir izvora podataka, a zatim klikom na Novi izvor pokrenete čarobnjak za povezivanje s podacima.

Kada stvorite vezu, možete koristiti dijaloški okvir Svojstva veze (na kartici Podaci u grupi Dohvaćanje vanjskih podataka kliknite Svojstva.) da biste kontrolirali različite postavke za veze s vanjskim izvorima podataka, a Da biste koristili, ponovno korištenje ili prebacivanje datoteka veze.

Ako koristite datoteku veze za povezivanje s izvorom podataka, Excel kopira informacije o vezi iz datoteke veze u radnoj knjizi programa Excel. Kada unesete promjene pomoću dijaloškog okvira Svojstva veze , uređujete informacije podatkovne veze koje se pohranjuju u trenutnoj radnoj knjizi programa Excel, a ne na izvornu datoteku veze koja možda korištena za stvaranje veze, koji je označen naziv datoteke koja se prikazuje u svojstvu Datoteku veze na karticu definicija . Kada uredite podatke o vezi (osim svojstva Naziv i Opis veze veze), Poveži s datotekom veze se uklanja, a svojstvo Datoteku veze isključen.

Da biste omogućili korištenje datoteke veze prilikom svakog osvježavanja izvora podataka, na kartici Definicija kliknite Uvijek pokušaj koristiti ovu datoteku za osvježavanje tih podataka. Potvrđivanjem tog okvira jamčite da će ažuriranja datoteke veze koristiti sve radne knjige koje koriste tu datoteku veze, koja također mora imati postavljeno to svojstvo.

Vrh stranice

Upravljanje vezama

Pomoću dijaloškog okvira Veze radne knjige možete jednostavno upravljati ovim vezama, uključujući stvaranje, uređivanje i brisanja. (Na kartici Podaci u grupi Dohvaćanje vanjskih podataka kliknite veze). Pomoću ovog dijaloškog okvira učinite sljedeće:

 • stvaranje, uređivanje, osvježavanje i brisanje veza koje se koriste u radnoj knjizi

 • Provjeravanje odakle dolaze vanjski podaci jer je, na primjer, vezu definirao drugi korisnik.

 • Prikazivanje gdje se svaka veza koristi u trenutnoj radnoj knjizi.

 • Dijagnosticiranje poruke pogreške o vezama s vanjskim podacima.

 • Preusmjeravanje veze na drugi poslužitelj ili izvor podataka ili zamjena datoteke veze za postojeću vezu.

 • pojednostavnjivanje stvaranja i zajedničkog korištenja datoteka veza s korisnicima

Vrh stranice

Zajedničko korištenje veza

Datoteka veze osobito korisni su za zajedničko korištenje veze na dosljednog, čime se više vidljivim, pomoć da biste poboljšali njihova sigurnost i olakšavanja administracije izvora podataka. Najbolji način za zajedničko korištenje datoteke veze je za njihovo sigurna i pouzdana mjesta, kao što su mrežnu mapu ili u biblioteci sustava SharePoint koje korisnici mogu čitati datoteku, ali samo određeni korisnici možete izmijeniti datoteku.

Korištenje ODC datoteka

Office Data Connection (ODC) datoteka (.odc) možete stvoriti tako da se povežete s vanjskim podacima pomoću dijaloškog okvira Odabir izvora podataka , ili pomoću čarobnjaka za povezivanje podataka da biste se povezali s novim izvorima podataka. ODC datoteka koristi prilagođeni HTML i XML oznake da biste pohranili podatke o vezi. Jednostavno mogu pregledavati ili uređivati sadržaj datoteke u programu Office Excel.

Datoteke veza možete zajednički koristiti s drugim osobama da biste im omogućili isti pristup vanjskom izvoru podataka koji imate vi. Drugi korisnici ne moraju postavljati izvor podataka da bi otvorili datoteku veze, ali moraju na svoje računalo instalirati ODBC upravljački program ili OLE DB davatelja usluga potrebne za pristup vanjskim podacima.

ODC datoteke preporučeni su način povezivanja s podacima i njihova zajedničkog korištenja. Druge uobičajene datoteke veza (DSN i UDL datoteke te datoteke upita) možete jednostavno pretvoriti u ODC datoteku tako da otvorite datoteku veze, a zatim na kartici Definicija dijaloškog okvira Svojstva veze kliknete gumb Izvezi datoteku veze.

Korištenje datoteka upita

Datoteke upita tekstne su datoteke koje sadrže informacije o izvoru podataka, uključujući naziv poslužitelja na kojem se podaci nalaze i informacije o vezi koje dajete kada prilikom stvaranja izvora podataka. Datoteke upita uobičajen su način zajedničkog korištenja upita s drugim korisnicima programa Excel.

Korištenje datoteka upita .dqy     Pomoću programa Microsoft Query možete spremiti .dqy datoteka koje sadrže upite za podatke iz relacijskih baza podataka ili tekstne datoteke. Kada ih otvorite u programu Microsoft Query, prikaz podataka u upitu, a odabrali druge podatke za upit za dohvaćanje. Spremite datoteku .dqy za sve upite koje stvarate pomoću čarobnjaka za upite ili izravno u programu Microsoft Query.

Korištenje datoteka .oqy upita     Možete spremiti .oqy datoteke za povezivanje s podacima u OLAP baze podataka, na poslužitelju ili na programa datoteka izvanmrežne kocke (.cub). Kada koristite čarobnjak za povezivanje s višedimenzionalno u programu Microsoft Query za stvaranje izvora podataka za OLAP baze podataka ili kocku, automatski se stvara .oqy datoteke. Budući da OLAP baze podataka nisu organizirane u zapisima ili tablice, ne možete stvoriti upite ili .dqy datoteke za ove baze podataka programa access.

Korištenje datoteka upita .rqy     Excel možete otvoriti datoteke upita u .rqy obliku podržava OLE DB upravljačke programe izvora podataka koje koriste ovaj oblik. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji za upravljački program.

Korištenje datoteka upita .qry     Microsoft Query možete otvarati i spremati datoteke upita u .qry obliku za korištenje sa starijim verzijama programa Microsoft Query ne može otvoriti .dqy datoteke. Ako imate datoteke upita u .qry obliku koji želite koristiti u programu Excel, otvorite datoteku u programu Microsoft Query, a pa je spremite kao .dqy datoteku. Informacije o spremanju .dqy datoteka potražite u članku pomoć za Microsoft Query.

Pomoću datoteke .iqy web-upita     Excel možete otvoriti datoteke web-upita .iqy za dohvaćanje podataka s weba.

Vrh stranice

Korištenje raspona i svojstava vanjskih podataka

Raspon vanjskih podatka (naziva se i tablica upita) definirani je naziv ili naziv tablice koji definira mjesto podataka uvezenih na radni list. Kada se povežete s vanjskim podacima, Excel automatski stvara raspon vanjskih podataka. Jedina je iznimka izvješće zaokretne tablice povezano s izvorom podataka, koja ne stvara raspon vanjskih podataka. U programu Excel možete oblikovati i rasporediti raspon vanjskih podataka ili ga koristiti u izračunima, kao i bilo koje druge podatke.

Excel rasponu vanjskih podataka automatski dodjeljuje naziv na sljedeći način:

 • Rasponima vanjskih podataka iz ODC datoteka dodjeljuje se naziv datoteke.

 • Rasponima vanjskih podataka iz baza podataka dodjeljuje se naziv upita. Po zadanom je Upit_iz_izvora_naziv izvora naziv izvora podataka pomoću kojeg ste stvorili upit.

 • Rasponima vanjskih podataka iz tekstnih datoteka dodjeljuje se naziv tekstne datoteke.

 • Rasponima vanjskih podataka iz web-upita dodjeljuje se naziv web-stranice s koje su podaci dohvaćeni.

Ako radni list ima više od jednog raspona vanjskih podataka iz istog izvora, rasponi se numeriraju. Primjerice MojTekst, MojTekst_1, MojTekst_2 itd.

Raspon vanjskih podataka ima dodatna svojstva (nemojte ih pomiješati sa svojstvima veze) pomoću kojih možete upravljati podacima, kao što su zadržavanje oblikovanja ćelije i širine stupca. Svojstva raspona vanjskih podataka možete promijeniti tako da u grupi Veze na kartici Podaci kliknete Svojstva, a zatim obavite izmjene u dijaloškom okviru Svojstva raspona vanjskih podataka ili Svojstva vanjskih podataka.

Napomena : Ako želite zajednički koristiti sažetak ili izvješće utemeljeno na vanjskim podacima, drugim korisnicima dajte radnu knjigu koja sadrži raspon vanjskih podataka ili stvorite predložak izvješća. predložak izvješća omogućuje spremanje sažetka ili izvješća bez spremanja vanjskih podataka da bi datoteka bila manja. Vanjski se podaci dohvaćaju kada korisnik otvori predložak izvješća.

Vrh stranice

Podrška za izvore podataka u programu Excel i komponenti Excel Services

Dostupno je nekoliko podatkovnih objekata (kao što su raspon vanjskih podataka i izvješće zaokretne tablice) koje možete koristiti za povezivanje s različitim izvorima podataka. No vrsta izvora podataka s kojim se možete povezati razlikuje se za svaki pojedini podatkovni objekt. Uz to, možete koristiti i osvježavati povezane podatke u komponenti Excel Services, ali trebali biste imati na umu dodatna ograničenja i privremena rješenja.

Podrška za podatkovne objekte i izvore podataka u programu Excel

U sljedećoj je tablici sažeto prikazano koji su izvori podataka podržani za svaki podatkovni objekt u programu Excel.

Podržani izvor podataka

Podatkovni
objekt
programa Excel

Stvara li
raspon
vanjskih
podataka?

OLE
DB

ODBC

Tekstna
datoteka

HTML
datoteka

XML
datoteka

Popis sustava
Share-
Point

Čarobnjak za uvoz teksta

Da

Ne

Ne

Da

Ne

Ne

Ne

Izvješće zaokretne tablice
(nije OLAP)

Ne

Da

Da

Da

Ne

Ne

Da

Izvješće zaokretne tablice
(OLAP)

Ne

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Tablica programa Excel

Da

Da

Da

Ne

Ne

Da

Da

XML karta

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

Web-upit

Da

Ne

Ne

Ne

Da

Da

Ne

Čarobnjak za povezivanje s podacima

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Microsoft Query

Da

Ne

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Napomena : Te datoteke, tekstne datoteke uvesti pomoću čarobnjaka za uvoz teksta, XML datoteke uvesti pomoću XML mape, a HTML ili XML datoteke uvesti pomoću web-upita pomoću ODBC upravljački program ili OLE DB davatelj usluga za povezivanje s izvorom podataka.

Excel Services i podrška za izvore podataka

Ako želite prikazati radnu knjigu programa Excel u uslugama Excel Services, možete povezati i osvježavanje podataka, ali morate koristiti izvješća zaokretne tablice. Komponente Excel Services ne podržava vanjski rasponi podataka, što znači da Excel Services ne podržava povezano s izvorom podataka, web-upita, XML mapu ili programa Microsoft Query tablice programa Excel.

Međutim, možete zaobići to ograničenje pomoću zaokretne tablice za povezivanje s izvora podataka, a zatim dizajn i izgled zaokretne tablice kao dvodimenzionalnih tablice bez razine, grupe ili podzbrojeve tako da sve želji redak i stupac vrijednosti prikazuju. Dodatne informacije potražite u članku Korištenje izvješća zaokretne tablice da biste vanjskim podacima tablice dostupan u komponenti Excel Services.

Vrh stranice

Objašnjenje komponenti Microsoft podataka programa Access

Microsoft Data Access Components (MDAC) 2,8 nalazi se u sklopu sustava Microsoft Windows Server 2003, Windows Vista i Windows XP SP2. MDAC, možete povezati i podatke iz raznih izvora podataka relacijski i nonrelational. Možete povezati razne izvore podataka pomoću upravljačke programe za povezivanje otvorene baze podataka (ODBC) ili OLE DB davatelja koji su ugrađeni i otpremljene Microsoft ili razvio različite trećim stranama. Kada instalirate paket Microsoft Office, dodatne ODBC upravljački program i OLE DB davatelja dodaju se na računalo.

Da biste vidjeli popis svih OLE DB davatelja usluga instaliranih na računalo, prikažite dijaloški okvir Svojstva podatkovne veze iz datoteke podatkovne veze, a zatim kliknite karticu Davatelj usluga.

Da biste vidjeli popis svih ODBC davatelja usluga instaliranih na računalo, prikažite dijaloški okvir Administrator ODBC baze podataka, a zatim kliknite karticu Upravljački programi.

Uz to, pomoću ODBC upravljačkih programa i OLE DB davatelja usluga drugih proizvođača možete dobiti informacije iz izvora koji nisu Microsoftovi, uključujući druge vrste ODBC i OLE DB baza podataka. Informacije o instalaciji tih ODBC upravljačkih programa i OLE DB davatelja usluga potražite u pratećoj dokumentaciji baze podataka ili se obratite dobavljaču te baze podataka.

Vrh stranice

Povezivanje s izvorima podataka pomoću ODBC-a

U sljedećim se odjeljcima detaljnije opisuje ODBC (Open Database Connectivity).

Arhitektura ODBC-a

U arhitekturi ODBC-a aplikacija (primjerice Excel) povezuje se s upraviteljem ODBC upravljačkog programa, koji koristi određeni ODBC upravljački program (primjerice ODBC upravljački program za Microsoft SQL) za povezivanje s izvorom podataka (primjerice s bazom podataka sustava Microsoft SQL Server).

Definiranje informacija o vezi

Da biste se povezali s ODBC izvorima podataka, učinite sljedeće:

 1. Provjerite je li odgovarajući ODBC upravljački program instaliran na računalo koje sadrži izvor podataka.

 2. Definirajte naziv izvora podataka (DSN) pomoću administratora ODBC izvora podataka da biste informacije o vezi pohranili u registar, u DSN datoteku ili u niz veze u Microsoft Visual Basic kodu kako biste informacije o vezi prenijeli izravno u upravitelj ODBC upravljačkog programa.

  Da biste definirali izvor podataka u sustavu Windows Vista, kliknite gumb Start, a zatim Upravljačka ploča. Kliknite Sustav i održavanje, a zatim Administrativni alati. U sustavima Windows XP i Windows Server kliknite Start, a zatim Upravljačka ploča. Kliknite Performanse i održavanje, zatim Administrativni alati. a potom Izvori podataka (ODBC). Dodatne informacije o različitim mogućnostima potražite klikom na gumb Pomoć u svakom od tih dijaloških okvira.

Izvori podataka na računalu

Izvori podataka za računala u registra na računalu na određene, pod nazivom korisnički definirane spremiti podatke o vezi. Izvori podataka za računala možete koristiti na samo one se definiraju na računalo. Postoje dvije vrste izvora podataka na računalu – korisnika i sustava. Korisnički izvori podataka mogu se koristiti samo na trenutnog korisnika i su vidljivi samo taj korisnik. Sistemski izvori podataka mogu poslužiti svim korisnicima na računalu i su vidljive svim korisnicima na računalu.

Izvor podataka na računalu posebice je koristan ako želite omogućiti povećanu zaštitu jer ga mogu vidjeti samo korisnici koji su prijavljeni i jer ga udaljeni korisnici ne mogu kopirati na neko drugo računalo.

Izvor podataka u datoteci

Izvori podataka u datoteci (nazivaju se i DSN datoteke) ne pohranjuju informacije o vezi u registar, već u tekstnu datoteku i u pravilu su fleksibilnije za korištenje nego izvori podataka na računalu. Izvor podataka u datoteci može se, primjerice, kopirati na bilo koje računalo s odgovarajućim ODBC upravljačkim programom da bi vaša aplikacija mogla računati na dosljedne i točne informacije o vezi za sva računala koja koristi. Uz to, izvor podataka u datoteci možete pohraniti na jedan poslužitelj, zajednički ga koristiti na više računala u mreži te jednostavno održavati informacije o vezi na jednom mjestu.

Izvor podataka u datoteci može biti i nedostupan za zajedničko korištenje. Izvori podataka u datoteci nedostupni za zajedničko korištenje nalaze se na jednom računalu i pokazuju na izvor podataka na računalu. Izvore podataka u datoteci nedostupne za zajedničko korištenje možete koristiti za pristup postojećim izvorima podataka na računalu iz izvora podataka u datoteci.

Vrh stranice

Povezivanje s izvorima podataka pomoću API-ja OLE DB

U sljedećim se odjeljcima detaljnije opisuje OLE DB (Object Linking and Embedding Database).

Arhitektura API-ja OLE DB

U arhitekturi API-ja OLE DB aplikacija koja pristupa podacima zove se korisnik podataka (npr. Excel), a program koji omogućuje nativni pristup podacima zove se davatelj baze podataka (npr. Microsoft OLE DB davatelj usluga za SQL Server).

Definiranje informacija o vezi

Datoteka univerzalne podatkovne veze (.udl) sadrži informacije o vezi koje korisnik podataka koristi za pristup izvoru podataka putem OLE DB davatelja usluga tog izvora podataka. Informacije o vezi možete stvoriti tako da učinite nešto od ovog:

 • U čarobnjaku za povezivanje s podacima pomoću dijaloškog okvira Svojstva veze s podacima za definiranje podataka vezu za OLE DB davatelj usluga. Dodatne informacije potražite u članku Uvoz podataka pomoću čarobnjaka za povezivanje s podacima.

 • Stvaranje prazne tekstne datoteke s vrstom datoteke .udl, a zatim Uredi datoteku koja prikazuje dijaloški okvir Svojstva veze s podacima .

Vrh stranice

Osvježavanje podataka

Kada se povežete s vanjskim izvorom podataka, možete i obavljati operaciju osvježavanja da biste dohvatili ažurirane podatke. Kad god osvježite podatke, vidjet ćete najnoviju verziju podataka, uključujući promjene podataka nakon zadnjeg osvježavanja.

Sljedeći primjer objašnjava osnove postupka koji se odvija kad osvježavate podatke povezane s vanjskim izvorom podataka.

Osnovni proces za osvježavanje vanjskih podataka

1. Postupak osvježavanja dohvaća najnovije podatke.

2. datoteka za povezivanje definira sve informacije potrebne za pristup i dohvaćanje podataka iz vanjskog izvora podataka.

3. Osvježiti se mogu razni izvori podataka: OLAP, SQL Server, Access, OLE DB, ODBC, proračunske tablice i tekstne datoteke.

4. Najnoviji podaci dodaju se u trenutnu radnu knjigu.

Excel nudi brojne mogućnosti osvježavanja uvezenih podataka, uključujući osvježavanje podataka prilikom svakog otvaranja radne knjige i automatsko osvježavanje podataka u određenim intervalima. Tijekom osvježavanja podataka možete nastaviti raditi u programu Excel, kao i provjeriti status osvježavanja.

Ako vanjski izvor podataka traži lozinka za pristup podacima, možete odrediti da se ona unosi prilikom svakog osvježavanja raspona vanjskih podataka.

Vrh stranice

Uvoz podataka iz izvora podataka

Windows XP, Windows Vista i Microsoft Office navesti ODBC upravljački program i OLE DB davatelj usluga koje možete koristiti za dohvaćanje podataka iz sljedećih izvora podataka za uobičajene: Microsoft Office Access, HTML datoteka na webu, tekstne datoteke, Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server Analysis Services i XML datoteke. Pomoću čarobnjaka za povezivanje podataka i Microsoft Query možete pristupiti i mnoge druge izvore podataka koji imaju odgovarajuće davatelja OLE DB i ODBC upravljačke programe, uključujući druge Excel radnih listova, Microsoft FoxPro, dBASE, Paradox, Oracle i DB2.

Vrh stranice

Uvoz podataka iz baze podataka programa Access

Postoji nekoliko načina razmjene podataka između programa Microsoft Office Access i Microsoft Office Excel.

 • Za prijenos podataka iz programa Access u program Excel možete kopirati podatke iz podatkovne tablice programa Access i zalijepiti ih na radni list programa Excel, spojiti se na bazu podataka programa Access iz radnog lista programa Excel ili izvesti podatke programa Access u radni list programa Excel.

 • Za prijenos podataka u program Access iz programa Excel možete kopirati podatke iz radnog lista programa Excel i zalijepiti ih u podatkovnu tablicu programa Access, uvesti radni list programa Excel u tablicu programa Access ili se iz programa Access povezani s radnim listom programa Excel.

Napomena : Uvoz word ima dva različita značenja između programa Excel i Access. U programu Excel, uvoz riječi označava da biste trajnu vezu s podacima koji se može osvježiti. U programu Access, Uvoz označava za uvrštavanje podataka u jednom Access, ali bez podatkovne veze.

Rad s podacima programa Access u programu Excel

Možda želite raditi s podacima programa Access u radnoj knjizi programa Excel da bi se mogla iskoristiti analiza podataka i značajke izrade grafikona, fleksibilnost u raspored podataka i izgled ili funkcije koje nisu dostupne u programu Access.

Povezivanje s podacima programa Access iz programa Excel

Da biste u Excel umetnuli podatke iz programa Access koji se mogu osvježavati, stvorite vezu s bazom podataka programa Access i dohvatite sve podatke iz tablice ili upita. Možete, primjerice, ažurirati sažeto izvješće o proračunu iz programa Excel koje distribuirate svakog mjeseca da bi sadržavalo podatke za tekući mjesec.

Izvoz podataka iz programa Access u Excel

Pomoću čarobnjaka za izvoz u programu Access možete izvesti objektima baze podataka programa Access, kao što su tablice, upit, obrazac ili odabranih zapisa u prikazu u radni list programa Excel. Kada dovršite postupak izvoza, uštedjet ćete detalje za buduću upotrebu i čak i raspored operaciju izvoza automatsko pokretanje u određenim intervalima.

Slijede uobičajeni scenariji za izvoz podataka iz programa Access u program Excel:

 • Vaš odjel ili radna grupa za rad s podacima koristi programe Access i Excel. Podatke spremate u baze podataka programa Access, ali za analizu podataka i distribuciju rezultata analize koristite Excel. Članovi vašeg tim izvoze podatke u Excel kad im je to potrebno, ali vi biste taj proces željeli učiniti učinkovitijim.

 • Već dugo vremena koristite program Access, ali vaš rukovoditelj želi izvješća u programu Excel. U redovitim intervalima podatke kopirate u program Excel, ali biste željeli automatizirati taj proces kako biste uštedjeli na vremenu.

Dodatne informacije o izvozu podataka iz programa Access u program Excel potražite u sustavu Pomoć za Access.

Rad s podacima programa Excel u programu Access

S podacima programa Excel možete raditi u bazi podataka programa Access da biste iskoristili prednosti upravljanja podacima, sigurnosti ili značajki za više korisnika programa Access. Premda su u programu Access dostupne brojne korisne značajke, dvije su značajke korisnicima posebice korisne za podatke programa Excel:

 • Izvješća     Ako ste upoznati s dizajniranjem izvješća programa Access i želite sažeti i organizirati podatke programa Excel u ovoj vrsti izvješća, možete stvoriti izvješća programa Access. Na primjer, možete stvoriti fleksibilnije izvješća, kao što su grupe i sažetak izvješća, ispisanih natpisa i grafička izvješća.

 • Obrasci     Ako želite koristiti obrazac za pronalaženje i prikaz podataka u programu Excel, možete stvoriti obrazac programa Access. Na primjer, možete stvoriti obrazac programa Access za prikaz polja u različitom redoslijedu od redoslijeda stupaca na radnom listu ili dugotrajan retka podataka možete jednostavnije vidjeti na jednom zaslonu.

Dodatne informacije o radu s obrascima i izvješćima programa Access potražite u sustavu pomoći programa Access.

Povezivanje s podacima programa Excel iz programa Access

Excel raspon možete povezati u bazu podataka programa Access kao tablicu. Koristite ovaj pristup kada namjeravate nastaviti s održavanjem raspona u programu Excel, ali želite raspon da bi bio dostupan iz programa Access. Stvaranje ovu vrstu veze iz programa bazu podataka programa Access, ne i iz programa Excel.

Kad povezujete radni list programa Excel ili imenovani raspon, Access stvara novu tablicu koja je povezana s izvornim ćelijama. Sve promjene koje unesete u izvorne ćelije u programu Excel primijenit će se i na povezanu tablicu. Međutim, ne možete uređivati sadržaj odgovarajuće tablice u programu Access. Želite li dodavati, uređivati ili brisati podatke, morat ćete to učiniti u izvornoj datoteci.

Slijede uobičajeni scenariji za povezivanje radnog lista programa Excel iz programa Access:

 • Želite zadržati podatke u radnim listovima programa Excel, ali želite i mogućnost korištenja značajki postavljanja upita i izvještavanja u programu Access.

 • Vaš odjel ili radna grupa koristi Access, ali podaci iz vanjskih izvora s kojima surađujete u radnim listovima programa Excel. Ne želite zadržati kopije vanjskih podataka, ali želite da biste mogli raditi s njima u programu Access.

Dodatne informacije o povezivanju podataka programa Access s programom Excel potražite u sustavu pomoći programa Access.

Uvoz podataka programa Excel u program Access

Za spremanje podataka iz programa Excel u bazu podataka programa Access i za kasnije korištenje i održavanje podataka u programu Access možete uvesti podatke. Prilikom uvoza podataka, Access podatke sprema u novu ili postojeću tablicu bez izmjene podataka u programu Excel. Tijekom postupka uvoza možete uvesti samo jedan radni list. Za uvoz podataka iz više radnih listova ponovite postupak uvoza za svaki radni list.

Ovo su uobičajeni scenariji za uvoz podataka programa Excel u program Access:

 • Vi ste iskusni korisnik programa Excel, ali želite napredovati i koristiti program Access za rad s ovim podacima. Želite premjestiti podatke iz radnih listova programa Excel u jednu ili više novih baza podataka programa Access.

 • Vaš odjel ili radna grupa koristi program Access, ali povremeno primate podatke u Excel formatu, koje morate spojiti s bazama podataka programa Access. Želite da se ti radni listovi programa Excel kad ih dobijete uvoze u baze podataka.

 • Koristite program Access za upravljanje podacima, ali tjedna izvješća ostatka tima su u obliku radnih knjiga programa Excel. Postupak uvoza želite organizirati tako da se podaci u bazu podataka uvoze svaki tjedan u određeno vrijeme.

Dodatne informacije o uvozu podataka iz programa Excel u program Access potražite u sustavu Pomoć za Access.

Vrh stranice

Uvoz podataka s weba

Web-stranice često sadrže informacije koje su savršene za analizu u programu Excel. U programu Excel možete, primjerice, analizirati burzovne kotacije pomoću informacija koje dolaze izravno s web-stranice. Ovisno o potrebama, možete dohvaćati podatke koji se mogu osvježavati (odnosno koje možete u programu Excel ažurirati najnovijim podacima na web-stranici), a podatke možete dohvaćati i s web-stranice te ih ostaviti statične na radnom listu.

Pomoću web-upita možete dohvaćati podatke pohranjene na intranetu ili internetu, primjerice jednu tablicu, više tablica ili sav tekst na web-stranici, te podatke analizirati pomoću alata i značajki u programu Excel. Klikom na gumb podatke možete jednostavno osvježiti najnovijim informacijama s web-stranice. S neke javne web-stranice možete, primjerice, dohvatiti i ažurirati burzovne kotacije ili s web-stranice neke tvrtke dohvatiti i ažurirati tablicu s podacima o prodaji.

Pomoću dijaloškog okvira Novi web-upit možete uvesti podatke koji potječu iz web-stranice. (Na kartici Podaci u grupi Dohvaćanje vanjskih podataka kliknite S weba.) Potreban je pristup World Wide Web putem intranet vaše tvrtke ili modema na računalu ili mreži ili taj upit možete napraviti protiv lokalne HTML ili XML datoteke.

Vrh stranice

Uvoz tekstnih datoteka

Excel omogućuje uvoz podataka iz tekstne datoteke na radni list (na kartici Podaci u grupi Dohvaćanje vanjskih podataka kliknite Iz teksta). Čarobnjak za uvoz teksta pregledava tekstnu datoteku koju uvozite i omogućuje vam da podatke uvezete upravo onako kako želite.

Pomoću programa Excel podatke iz tekstne datoteke možete uvesti na dva načina: možete otvoriti tekstnu datoteku u programu Excel (čime se ne uspostavlja veza s tekstnom datotekom) ili uvesti tekstnu datoteku kao raspon vanjskih podataka (čime se uspostavlja veza s tekstnom datotekom).

Postoje dva najčešće korištena oblika tekstnih datoteka:

 • datoteke s razgraničenim tekstom (.txt), u kojima znak tabulatora (znak s ASCII kodom 009) obično međusobno razdvaja polja teksta

 • Tekstne datoteke s vrijednostima odvojenima zarezom (.csv), u kojima znak zareza (,) obično međusobno razdvaja polja teksta.

Možete i promijeniti znak razdjelnika koji se koristi u datotekama s razgraničenim tekstom i .csv tekstnim datotekama. To će možda biti potrebno da biste bili sigurni da će operacija uvoza ili izvoza funkcionirati upravo onako kako želite.

Vrh stranice

Uvoz podataka iz sustava Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server relacijska je baza podataka sa svim značajkama namijenjena podatkovnim rješenjima na svim razinama tvrtke, a nudi optimalne performanse, dostupnost, skalabilnost i sigurnost. U programu Excel možete se jednostavno povezati s bazom podataka sustava Microsoft SQL Server (na kartici Podaci u grupi Dohvaćanje vanjskih podataka kliknite Iz drugih izvora, a zatim kliknite Iz sustava SQL Server).

Kada se povežete s bazom podataka sustava Microsoft SQL Server, čarobnjak za povezivanje s podacima prikazuje tri stranice:

 • Prva stranica: povezivanje s poslužiteljem baze podataka    Na toj stranici navedite poslužitelj i način prijave na poslužitelj baze podataka.

 • Stranice 2: Odaberite bazu podataka i tablicu    Koristite ovu stranicu za navođenje baze podataka, a tablice ili upita.

 • Treća stranica: spremanje podatkovne datoteke i veze    Na toj stranici navedite i opišite datoteku za povezivanje te izraze za pretraživanje koji služe za pronalazak mjesta datoteke.

Vrh stranice

Uvoz podataka iz komponente Microsoft SQL Server Analysis Services

Analysis Services komponenta je sustava Microsoft SQL Server koja podržava poslovnu inteligenciju i osnova je za OLAP (Online Analytical Processing) analitičke sustave, KPI tablice s rezultatima, dubinsku analizu podataka i sustave izvješćivanja nadzorne ploče. U programu Excel možete se jednostavno povezati s OLAP bazom podataka komponente Analysis Services pomoću OLAP davatelja usluga (na kartici Podaci u grupi Dohvaćanje vanjskih podataka kliknite Iz drugih izvora, a zatim kliknite Iz komponente Analysis Services). OLAP davatelj usluga skup je softvera koji omogućuje pristup određenoj vrsti OLAP baze podataka. Taj softver može obuhvaćati upravljački program izvora podataka i drugi klijentski softver potreban za povezivanje s bazom podataka. Za povezivanje s OLAP davateljem usluga morate koristiti izvješće zaokretne tablice.

OLAP podacima možete pristupati i ako niste povezani s OLAP izvorom podataka. datoteka izvanmrežne kocke datoteka je s nastavkom .cub u koju se pohranjuje dio izvornih podataka iz baze podataka OLAP poslužitelja. Upotrijebite datoteku izvanmrežne kocke da biste nastavili obavljati izmjene na izvješćima zaokretne tablice i zaokretnog grafikona te ako poslužitelj nije dostupan ili ako niste povezani s mrežom.

Kada se povežete s Microsoft SQL Server Analysis Services, čarobnjak za povezivanje s podacima prikazuje tri stranice:

 • Prva stranica: povezivanje s poslužiteljem baze podataka    Na toj stranici navedite poslužitelj i način prijave na poslužitelj baze podataka.

 • Druga stranica: odabir baze podataka i tablice    Upotrijebite tu stranicu da biste odredili bazu podataka i kocku.

 • Treća stranica: spremanje podatkovne datoteke i veze    Na toj stranici navedite i opišite datoteku za povezivanje te izraze za pretraživanje koji služe za pronalazak mjesta datoteke.

Vrh stranice

Uvoz XML podataka

Office Excel olakšava uvoz podataka Extensible Markup Language (XML) koje je stvoreno iz druge baze podataka i aplikacije, karte XML elemente iz XML sheme u ćelije radnog lista i izvoz izmijenjenim XML podataka za interakciju s drugim bazama podataka i aplikacije. Zamislite sljedeće nove značajke XML kao pretvaranja programa Excel u generator datoteke podataka XML s poznatom korisničkom sučelju.

Pomoću XML mape možete jednostavno dodati, prepoznavanje i izdvojiti određene dijelove poslovnih podataka iz dokumenata programa Excel. Na primjer, faktura koja sadrži ime i adresu klijenta ili izvješće koje sadrži financijske rezultate posljednjeg tromjesečja više nisu samo statične izvješća. Možete jednostavno uvesti te podatke iz baze podataka i aplikacije, izmijenite ga i izvoz u istom ili drugim bazama podataka i aplikacijama.

Ključni scenariji za XML

XML značajke osmišljene su za sljedeće ključne scenarije:

 • Proširivanje funkcionalnosti postojećih predložaka programa Excel mapiranjem XML elemenata na postojeće ćelije. To olakšava uvoz XML podataka u predloške i njihov izvoz iz predložaka bez potrebe za ponovnim dizajnom.

 • Koristite XML podatke kao ulaz u postojeće modele izračunavanja mapiranjem XML elemenata na postojeće proračunske tablice.

 • Uvoz XML podatkovnih datoteka na novi radni list.

 • Uvoz XML podataka iz nekog web-servisa na radni list programa Excel.

 • Izvoz podataka iz mapiranih ćelija u XML podatkovne datoteke neovisno o drugim podacima u radnoj knjizi.

Osnovni postupak korištenja XML podataka u programu Excel

Sljedeći dijagram pokazuje kako različite datoteke i operacije funkcioniraju u kombinaciji jedna s drugom kada koristite XML s programom Excel. U osnovi taj proces ima pet faza.

Pregled načina na koji Excel koristi XML podatke

Prvi oblačić Dodajte datoteku XML sheme (.xsd) u radnu knjigu.

Drugi oblačić Mapirajte elemente XML sheme na pojedinačne ćelije ili XML popise.

Treći oblačić Uvezite XML podatkovne datoteke (.xml) i povežite XML elemente s mapiranim ćelijama.

Četvrti oblačić Unesite podatka, premjestite mapirane ćelije i upotrijebite funkcije programa Excel uz istodobno očuvanje XML strukture i definicija.

Peti oblačić Izvezite izmijenjene podatke iz mapiranih ćelija u XML podatkovnu datoteku.

Korištenje XML podataka

Kada sadržaj XML datoteke uvozite na postojeću XML kartu u radnoj knjizi, podatke iz datoteke povezujete s XML mapom pohranjenom u radnoj knjizi. To znači da svaki podatkovni element u XML podatkovnoj datoteci ima odgovarajući element u XML shemi koju ste mapirali iz XML datoteke sheme ili implicitne sheme. Svaka XML karta može imati samo jednu vezu s XML podacima, a ta je veza povezana sa svim mapiranjima stvorenima iz jedne XML karte.

Možete prikazati dijaloški okvir Svojstva XML mape (na kartici Programiranje u grupi XML kliknite Svojstva mape.), pri čemu su tri mogućnosti, sve na prema zadanim postavkama, koje možete postaviti ili poništite okvir da biste upravljali ponašanjem XML podataka povezivanje:

 • Provjera valjanosti podataka u odnosu na shemu za uvoz i izvoz    Određuje hoće li Excel usporediti podatke s XML kartom pri njihovu uvozu. Postavite tu mogućnost kada želite osigurati da su XML podaci koje uvozite usklađeni sa XML shemom.

 • Pisanje preko postojećih podataka novim podacima    Određuje hoće li podaci biti prebrisani prilikom uvoza. Postavite tu mogućnost kada postojeće podatke želite zamijeniti novima, primjerice, kada se u novoj XML podatkovnoj datoteci nalaze ažurirani podaci.

 • Dodavanje novih podataka na postojeće XML popise    Određuje hoće li se sadržaji izvora podataka pridodati postojećim podacima na radnom listu. Postavite tu mogućnost kada, primjerice, konsolidirate podatke iz nekoliko sličnih XML podatkovnih datoteka na XML popisu ili ne želite prebrisati sadržaj ćelije koja sadrži funkciju.

Vrh stranice

Uvoz podataka pomoću čarobnjaka za povezivanje s podacima

Čarobnjak za povezivanje s podacima možete koristiti za povezivanje s OLE DB i ODBC vanjskog izvora podataka koji već definirani. Da biste otvorili čarobnjak za povezivanje podataka, na kartici Podaci u grupi Dohvaćanje vanjskih podataka , kliknite Iz drugih izvora, a zatim Iz čarobnjaka za povezivanje podataka.

Ako u čarobnjaku za povezivanje s podacima odaberete mogućnost izvora podataka Ostalo/dodatno, u dijaloškom okviru Svojstva podatkovne veze možete vidjeti popis dostupnih OLE DB davatelja usluga. Uz to, Microsoft OLE DB davatelj usluga za ODBC upravljačke programa također omogućuje pristup ODBC izvorima podataka. Za dodatne informacije o korištenju svake pojedine kartice u tom dijaloškom okviru kliknite Pomoć u dijaloškom okviru Svojstva podatkovne veze.

Općenito govoreći, da biste definirali podatke o vezi u dijaloškom okviru Svojstva veze s podacima , učinite sljedeće:

 • Kliknite karticu davatelja , odaberite OLE DB davatelj usluga i zatim kliknite Dalje, da biste prikazali karticu veza za unos određenih informacija o vezi za taj OLE DB davatelj usluga.

  Svaki OLE DB davatelj usluga definira određenih informacija o vezi. Ako, na primjer, potreban je Microsoft OLE DB davatelj usluga za SQL Server naziv poslužitelja, mjesto na poslužitelju i korisničko ime, a želite definirati dodatne informacije, kao što su lozinka ili želite da biste koristili integrirani sigurnost Microsoft Windows.

 • Kliknite karticu Dodatno da biste naveli dodatne informacije, primjerice postavke mreže i dozvole za pristup.

 • Kliknite karticu Sve da biste definirali svojstva inicijalizacije za tog OLE DB davatelja usluga.

Napomena : U čarobnjaku za povezivanje s podacima nije moguće filtriranje podataka ni pridruživanje njima.

Vrh stranice

Uvoz podataka pomoću programa Microsoft Query

Podatke možete uvoziti i pomoću programa Microsoft Query (na kartici Podaci u grupi Dohvaćanje vanjskih podataka kliknite Iz drugih izvora, a zatim Iz programa Microsoft Query). Microsoft Query omogućuje postavljanje ODBC izvora podataka radi dohvaćanja podataka. U programu Microsoft Query možete stvoriti jednostavan upit pomoću čarobnjaka za upite ili složen upit pomoću naprednog kriterija u upitu te učiniti sljedeće:

 • filtrirati retke ili stupce podataka prije uvoza u Excel

 • stvoriti parametarski upit

 • sortirati podatke prije uvoza u Excel

 • pridružiti više tablica

Microsoft Query nudi jednostavno sučelje, kojem možete jednostavno pristupiti iz programa Excel da biste obavljali te specijalizirane zadatke s upitima.

Vrh stranice

Programski uvoz podataka i uvoz podataka pomoću funkcija

Ako ste razvojni inženjer, u programu Excel postoji nekoliko pristupa uvozu podataka:

 • Za pristup vanjskom izvoru podataka možete koristiti Visual Basic for Applications. Ovisno o izvoru podataka, za dohvaćanje podataka možete koristiti ActiveX objekte podataka ili objekte pristupa podacima. Uz to, u kodu možete definirati niz veze koji navodi informacije o vezi. Korištenje niza veze praktično je, primjerice, ako želite izbjeći potrebu da od administratora sustava ili korisnika zatražite da najprije stvore datoteku veze ili pak da biste pojednostavnili instalaciju aplikacije.

 • Ako se uvoz podataka iz baze podataka sustava SQL Server, preporučujemo da koristite SQL nativni klijent, koji je pristup samostalni podacima aplikacije Programming Interface (API) koja se koristi za OLE DB i ODBC. Ga kombinira SQL OLE DB davatelja usluga i SQL ODBC upravljački program u jednoj biblioteci nativni, dinamičkih veza (DLL) tijekom također pružaju nove funkcije koje se zasebne i distinct iz sustava Microsoft Data Access Components (MDAC). Nativni klijent za SQL možete koristiti za stvaranje nove aplikacije ili poboljšati postojeće aplikacije koje možete iskoristiti nove značajke za SQL Server 2005, kao što je više aktivni rezultat skupove (OŽU), korisnički definirana vrsta (UDT) i XML podršku vrsta podataka.

 • Funkcija RTD dohvaća podatke u stvarnom vremenu iz programa koji podržava COM automatizaciju. Dodatak za RTD COM automatizaciju mora biti stvoren i registriran na lokalnom računalu.

 • SQL. ZAHTJEV za funkcija povezuje se s vanjskim izvorom podataka i izvodi upit s radnog lista. SQL. ZAHTJEV za zatim vraća rezultat u obliku matrice bez da morate programirati s makronaredbama. Ako ova funkcija nije dostupna, morate instalirati u programu Microsoft Excel ODBC programski dodatak (XLODBC. XLA). Možete instalirati dodatak Microsoft Office Online Web-mjesta.

Dodatne informacije o stvaranju programa u programskom jeziku Visual Basic for Applications potražite u sustavu pomoći za Visual Basic.

Vrh stranice

Povećanje razine sigurnosti pristupa podacima

Povezivanje s vanjskim izvorom podataka ili osvježili podatke, važno je Imajte na umu potencijalnih sigurnosnih problema i Saznajte što možete poduzeti u vezi te sigurnosnim problemima. Pomoću sljedećih smjernica i najbolje prakse zaštite vaše podatke.

Vrh stranice

Pohranjivanje podatkovnih veza na pouzdano mjesto

Datoteka veze podataka često sadrži jedan ili više upita koji se koriste za osvježavanje vanjskih podataka. Zlonamjerni korisnik može tu datoteku zamijeniti upitom za pristup povjerljivim informacijama i raspodijeliti ih među drugim korisnicima ili izvršiti druge štetne radnje. Zato je važno provjeriti sljedeće:

 • je li datoteku veze napisala pouzdana osoba

 • Datoteka veze je sigurna i dolazi iz pouzdanog mjesta.

Da biste poboljšali sigurnost veze s vanjskim podacima može biti onemogućen na vašem računalu. Povezivanje s podacima prilikom otvaranja radne knjige, morate aktivirati podatkovne veze korištenjem trake Centar za pouzdanost ili postavljanjem radne knjige na pouzdano mjesto. Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje, uklanjanje, i promjena pouzdanog mjesta za datoteke, Dodavanje, uklanjanje, ili pregled pouzdanog izdavačai Prikaz sigurnosnih postavki u centru za pouzdanost.

Vrh stranice

Korištenje vjerodajnica na siguran način

Za pristup vanjskom izvoru podataka obično su potrebne vjerodajnice (kao što su korisničko ime i lozinka) pomoću kojih se izvodi provjera autentičnosti korisnika. Pazite na to da vjerodajnice dobijete na siguran i zaštićen način te da ih ne otkrijete nehotice drugima.

Koristite jaku lozinku u kojoj ćete kombinirati velika i mala slova, brojeve i simbole. U slabim se lozinkama ti elementi ne kombiniraju. Jaka lozinka: Y6dh!et5. Slaba lozinka: Miro27. Lozinka bi se trebala sastojati od 8 znakova ili više. Najbolje bi bilo koristiti pristupni izraz koji sadrži 14 ili više znakova.

Izrazito je bitno upamtiti lozinku jer Microsoft zaboravljenu lozinku ne može dohvatiti. Spremite lozinke koje zapišete na sigurno mjesto udaljeno od podataka zaštićenih tim lozinkama.

Izbjegavajte spremanja podaci za prijavu prilikom povezivanja s izvorima podataka. Ove informacije koje se mogu pohraniti kao običan tekst u radnoj knjizi i datoteku veze, a zlonamjerni korisnik može pristupiti informacije ugroziti sigurnost izvora podataka.

Kada je to moguće, koristite provjeru autentičnosti sustava Windows (naziva pouzdana veza), koji koristi korisnički račun za Windows da biste se povezali sa sustavom SQL Server. Kada se korisnik spaja putem korisničkog računa za Windows, SQL Server koristi informacije u operacijskom sustavu Windows da biste provjerili valjanost naziv računa i lozinku. Prije nego počnete koristiti provjeru autentičnosti sustava Windows, administrator poslužitelja mora konfigurirati SQL Server da biste koristili ovaj način provjere autentičnosti. Ako provjera autentičnosti sustava Windows nije dostupna, nemojte spremanja podaci za prijavu korisnika. Sigurnije za korisnike koji žele unesete svoje podatke za prijavu svaki put kad se prijave je.

Vrh stranice

Sigurno objavljivanje u komponentu Excel Services

Kada pristupite izvoru podataka u komponenti Excel Services, prilikom povezivanja s izvorom podataka koristite dijaloški okvir Postavke provjere autentičnosti komponente Excel Services da biste odabrali način provjere autentičnosti . Da biste se prijavili u izvor podataka, možete odabrati jednu od sljedećih mogućnosti:

 • Windows provjera autentičnosti    Odaberite ovu mogućnost za korištenje Windows korisničkog imena i lozinke trenutnog korisnika. Ovo je najsigurnija metoda, ali u slučaju velikog broja korisnika može utjecati na izvođenje.

 • Jedinstvene Prijave    Odaberite ovu mogućnost da biste koristili jedinstvenu prijavu, a zatim unesite odgovarajući niz za identifikaciju u tekstni okvir SSO ID -a . Administrator web-mjesta možete konfigurirati web-mjestu SharePoint da biste koristili bazu podataka jedinstvenu prijavu gdje korisničko ime i lozinku može biti pohranjeno. Ta metoda može biti najučinkovitiji kada postoji mnogo korisnika.

 • Ništa    Tu mogućnost odaberite da biste spremili korisničko ime i lozinku u datoteci za povezivanje.

Napomena : Postavku provjere autentičnosti koristi samo Excel Services, ne i Microsoft Office Excel. Želite li biti sigurni da će se pristupati istim podacima otvorite li radnu knjigu u programu Excel ili Excel Services, postavka provjere autentičnosti mora biti jednaka u programu Excel.

Da biste poboljšali sigurnost veze, koristite podataka biblioteke veze (DCL). DCL je posebno biblioteke dokumenata sustava SharePoint koje se definira kao biblioteka pouzdanog mjesta, a koji olakšava spremanje, sigurne, zajedničko korištenje i upravljanje ODC datoteka. Na primjer, administrator možda morati premjestiti bazu podataka s testnog poslužitelja na poslužitelj proizvodnje ili ažurirati upit koji pristupa podacima. Pomoću jedne ODC datoteke spremljene u DCL Administracija te informacije o povezivanju je jednostavniji i korisnički pristup podacima je praktičnije, jer sve radne knjige koristiti istu datoteku veze, a postupak osvježavanja (želite li na računalu klijentskog ili poslužitelj) prima najnovije promjene u datoteci veze. Možete čak i postaviti Office SharePoint Server i korisničke klijentsko računalo automatski otkriti promjene veza datoteke i koristite najnoviju verziju te datoteke za povezivanje. Dodatne informacije potražite u članku Office SharePoint Server 2007 pomoći središnje administracije.

Vrh stranice

Problemi vezani uz povezivanje s podacima

U sljedećem se odjeljku opisuje nekoliko problema na koje možete naići prilikom povezivanja s vanjskim podacima

Vrh stranice

Problem: pri pokušaju uvoza podataka nema dovoljno prostora na disku

Ako vam prilikom povezivanja s vanjskim podacima ponestane prostora na disku, učinite sljedeće:

Provjera i povećanje dostupan prostor na disku     Da biste oslobodili prostor na tvrdom disku, pokušajte pražnjenje koša za smeće, sigurnosno kopiranje nepotrebnih datoteka i zatim ih ukloniti s tvrdog diska i uklanjati komponente sustava Windows koje ne koristite. Dodatne informacije o osloboditi prostor na tvrdom disku, potražite u članku pomoći sustava Windows.

Strategije koje možete isprobati kada je prostor na disku ograničen     Ako imate samo tijekom ograničenog vremenskog dostupnog prostora na tvrdom disku, pokušajte sljedeće:

Microsoft Query    Učinite nešto od sljedećeg:

 • Simplify upita     Provjerite jeste li uključili samo one tablica i polja koja su potrebna za upit. Ako upit sadrži nepotrebne tablice ili polja, izbrišite ih iz upita radi smanjenja veličine privremene datoteke upita.

 • Korištenje da biste smanjili veličinu rezultata s kriterijem     Koristite kriterije za dohvat samo određene zapise umjesto dohvaćanja svih zapisa iz baze podataka. Dodatne informacije potražite u članku pomoć za Microsoft Query.

 • Postavljanje ograničenja broja zapisa je vratio upit     Ograničite broj zapisa upit vraća. U programu Microsoft Query, kliknite Mogućnosti na izborniku Uređivanje , potvrdite okvir ograničenje broja zapisa koji se vraćaju u odjeljku korisničke postavkei zatim unesite maksimalni broj zapisa da biste se vratili u okviru zapisa .

Čarobnjak za povezivanje podataka     Iako ne možete ograničiti podataka korištenjem čarobnjaka za povezivanje s podacima, možda nećete moći ograničiti podatke iz izvora podataka koji definira upita u izvoru podataka. Ako nemate mogućnost ili dozvole za definiranje upita u izvoru podataka, obratite se administratoru podataka.

Vrh stranice

Problem: mjesto čarobnjaka za OLAP datoteke kocke

Čarobnjak za OLAP kocku u programu Microsoft Query, koji je stvorio OLAP kocke iz baze podataka za Jet, više nije dostupna u programu Office Excel.

Vrh stranice

Problem: što se dogodilo sa servisima za dohvaćanje podataka

Predstavljeni u sustavu Microsoft Office 2003, servisi za dohvaćanje podataka koriste UDC datoteku (.udcx) za pristup web-servisima i slanje upita različitim izvorima podataka.

U čarobnjaku za povezivanje podataka na stranici dobrodošlice u čarobnjaku za povezivanje s podacima , možete odabrati mogućnosti izvora podataka Microsoft Business Solutions ili usluge pribavljanja podataka . Mogućnost usluge pribavljanja podataka omogućuje odabir dvije usluge pribavljanja podataka: Windows SharePoint Services popisekoje dohvaća podatke iz popisa i biblioteka dokumenata na poslužitelju na kojem Windows SharePoint Servicesi Microsoft SQL Server , koje dohvaća podatke iz sustava Microsoft SQL Server 2000 ili noviji.

Premda čarobnjak za povezivanje s podacima više ne podržava uređivanje UDC datoteka veza, Excel još uvijek podržava veze s postojećim servisima za dohvaćanje podataka te još uvijek možete osvježavati te veze.

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×