Pregled izvješća zaokretne tablice i zaokretnog grafikona

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Izvješće zaokretne tablice možete koristiti za sažetak analizu, istraživanje i predstavljanje zbirnih podataka. Zaokretni grafikoni nadopunjuju zaokretne tablice tako da dodate vizualizacije sažete podatke u zaokretnoj tablici, a omogućuju vam da biste jednostavno vidjeli usporedbe, obrazaca i trendova. Zaokretnih tablica i zaokretnih grafikona omogućuju vam donošenje odluke o ključnih podataka u tvrtki. Možete povezati s vanjskim izvorima podataka kao što su tablice sustava SQL Server, kocke servisa SQL Server Analysis Services, trgovine Windows Azure, Office Data Connection (.odc) datoteke, XML datoteke, baze podataka programa Access i tekstnih datoteka za stvaranje zaokretne tablice ili korištenje postojeće zaokretne tablice za stvaranje nove tablice.

Napomena : Snimke zaslona u ovom članku su snimljene u Excel 2016. Ako imate neku drugu verziju prikaza može se malo razlikovati, ali ako drugačije, funkciju ista je.

Zaokretne tablice interaktivan je način za brzo Zbrajanje velike količine podataka. Možete koristiti zaokretnu tablicu da biste analizirali brojčane podatke detaljno i nepredviđena pitanja o vašim podacima. Zaokretna tablica osobito namijenjena je:

 • slanje upita o velikim količinama podataka na brojne jednostavne načine

 • izračunavanje podzbrojeva i zbrajanje brojčanih podataka, sažimanje podataka prema kategorijama i potkategorijama te stvaranje prilagođenih izračuna i formula

 • proširivanje i sažimanje razina podataka radi fokusiranja rezultata te detaljne razrade zbirnih podataka za područje interesa

 • premještanje redaka u stupce ili stupaca u retke (ili "zaokretanje") radi prikaza različitih sažetaka izvorišnih podataka

 • Filtriranje, sortiranje, grupiranje i uvjetno oblikovanje najkorisnijeg i najzanimljivijeg podskupa podataka koji omogućuje fokusiranje na samo informacije o omogućivanju želite.

 • predstavljanje konciznih i zanimljivih elektroničkih ili ispisanih izvješća s komentarima

Ako, na primjer, Evo jednostavnog popisa lokalnu aplikaciju programa Access na lijevoj strani, a zaokretne tablice na temelju popisa udesno:

Podaci za kućne troškove

Odgovarajući zaokretne tablice

Ogledni podaci za kućne troškove Stvaranje zaokretne tablice s mjeseci, kategorija i iznosiPrimjer zaokretne tablice pomoću kategorija u odjeljku redaka i mjeseci u odjeljku stupci

Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje zaokretne tablice radi analize podataka u radnoj knjizi.

Nakon što stvorite zaokretnu tablicu tako da odaberete izvor podataka, raspodijelite polja na Popisu poljazaokretne tablice, a odaberete početni izgled, tijekom rada s izvješćem zaokretne tablice možete izvršiti sljedeće zadatke:

Istraživanje podataka    tako da učinite sljedeće:

 • proširiti i sažeti podatke te prikazati osnovne pojedinosti o vrijednostima

 • sortirati, filtrirati i grupirati polja i stavke

 • promijeniti funkcije zbrajanja i dodati prilagođene izračune i formule

Promjene u obrascu izgled i raspored polja    tako da učinite sljedeće:

 • Promjena oblika izvještaja zaokretne tablice: sažeti, kontureili tablično.

 • dodati, premjestiti i ukloniti polja

 • promijeniti redoslijed polja ili stavki

Promjena rasporeda stupaca, redaka i podzbrojeva    na sljedeći:

 • uključiti i isključiti polja zaglavlja redaka i stupaca te prikazati ili sakriti prazne retke

 • prikazati podzbrojeve iznad ili ispod njihovih redaka

 • prilagoditi širinu stupaca prilikom osvježavanja

 • premjestiti širinu stupca i područje retka ili širinu polja u područje stupca

 • spojiti ili razdvojiti ćelije za stavke u vanjskim redovima ili stupcima

Promjena prikaza prazne vrijednosti i pogrešaka    na sljedeće načine:

 • promijeniti način prikaza pogrešaka i praznih ćelija

 • promijeniti prikaz stavki i oznaka bez podataka

 • Prikazati ili sakriti prazne retke

Promjena oblika    tako da učinite sljedeće:

 • ručno i uvjetno oblikovati ćelije i raspone

 • promijeniti cjelokupno oblikovanje zaokretne tablice

 • promijeniti oblik brojeva u poljima

 • uključiti oblikovanja OLAP poslužitelja

Dodatne informacije potražite u članku Dizajniranje rasporeda i oblika izvješća zaokretne tablice.

Zaokretni grafikoni sadrže grafički prikaz podataka u svoje pridružene zaokretne tablice. Interaktivni su i zaokretne grafikone. Prilikom stvaranja zaokretnog grafikona, prikazat će se okno filtra zaokretnog grafikona. U ovom okno filtra možete koristiti za sortiranje i filtriranje podataka u podlozi u zaokretnom grafikonu. Promjene koje izvršite u izgledu i podataka u zaokretnoj tablici programa pridružene odmah se prikazuju u izgled i podatke u zaokretnom grafikonu i obrnuto.

Zaokretni grafikoni prikazuju niz podataka, kategorije, a zatim oznake podataka pa učinite osi baš kao i klasičnih grafikona. Možete promijeniti i vrstu grafikona i druge mogućnosti kao što su naslovi, položaj legendu, natpisa nad podacima, mjesto grafikona i tako dalje.

Evo zaokretni grafikon na temelju gornji primjer zaokretne tablice.

Primjer zaokretnog grafikona programa Excel

Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje zaokretnog grafikona.

Ako ste upoznati s klasičnih grafikona, vidjet ćete da se većina postupaka na isti način u zaokretnih grafikona. No postoje neke razlike:

Usmjerenje retka i stupca    Za razliku od standardni grafikon, ne možete promijeniti usmjerenje retka i stupca u izvješću zaokretnog grafikona pomoću dijaloškog okvira Odabir izvora podataka . Umjesto toga možete zaokretati oznaka retka i stupca povezane zaokretne tablice da biste postigli isti učinak.

Vrste grafikona     Zaokretnog grafikona možete promijeniti u bilo koju vrstu grafikona osim u xy (raspršeni), burzovni ili mjehuričasti grafikon.

Izvorišni podaci     Klasičnih grafikona povezane su izravno u ćelije radnog lista, dok zaokretnih grafikona temelje se na svoje pridružene, izvora podataka zaokretne tablice. Za razliku od standardni grafikon, ne možete promijeniti raspon podataka grafikona u dijaloškom okviru Odabir izvora podataka za u zaokretnom grafikonu.

Oblikovanje     Većinu oblikovanja – uključujući Elementi grafikona koje dodate, izgled i stil – zadržava se kada osvježite zaokretnog grafikona. Međutim, crte trenda, natpisa nad podacima, pogrešaka i druge promjene na skupove podataka ne čuvaju se. Standardni grafikoni neće izgubiti ovo oblikovanje kada se primjenjuje.

Iako ne možete izravno promijeniti veličinu natpisa nad podacima u zaokretnog grafikona, možete povećati veličinu fonta teksta učinkovito povećati veličinu natpisa.

Kada stvorite zaokretnu tablicu ili izvješće zaokretnog grafikona, možete koristiti bilo koji od nekoliko različitih vrsta izvora podataka.

Stvaranje zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona iz podataka radnog lista

Podatke iz radnog lista programa Excel možete koristiti kao osnovu za zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona. Podaci moraju biti u obliku popisa, tako da je stupac natpis u prvom retku koji Excel koristi za Nazive polja. Svaku ćeliju u sljedećim stupcima mora sadržavati podatke za njegov naslov stupca, a ne bi trebalo miješati vrste podataka u istom stupcu. Ako, primjerice, ne bi trebalo miješati vrijednosti u valutama i datuma u istom stupcu. Uz to, problem bi trebalo biti sve prazne retke ili stupce u rasponu podataka.

Tablice programa Excel    Tablice programa Excel već se nalaze u obliku popisa i dobri su kandidati za izvor podataka zaokretne tablice. Kada osvježite izvješće zaokretne tablice, novi i ažurirani podaci iz tablice programa Excel automatski se dodaju tijekom osvježavanja.

Korištenje dinamički imenovanog raspona    Da biste olakšali zaokretnu tablicu da biste ažurirali, možete stvoriti dinamičku imenovani rasponi taj naziv koristiti kao izvor podataka u zaokretnoj tablici. Ako se imenovani raspon proširi za uključivanje više podataka, osvježavanje zaokretne tablice neće sadržavati stavku nove podatke.

Uključivanje zbrojeva    Excel automatski stvara podzbrojeva i ukupnih zbrojeva u zaokretnoj tablici. Ako izvorni podaci sadrže automatskih podzbrojeva i ukupnih zbrojeva koji ste stvorili pomoću naredbe podzbrojeve u grupi Struktura na kartici Podaci , koristite ovu isti naredbu za uklanjanje podzbrojeva i ukupnih zbrojeva prije nego što stvorite zaokretnu tablicu.

Stvaranje zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona pomoću vanjskog izvora podataka

Može dohvatiti podatke iz vanjskog izvora podataka kao što su baze podataka, kocki komponente Online Analytical Processing (OLAP) ili tekstne datoteke. Na primjer, možda imaju baze podataka od prodaje zapise koje želite sažeti i analizirati.

Office Data Connection datoteke    Ako koristite Office Data Connection (ODC) datoteku (.odc) za dohvaćanje vanjskih podataka za zaokretnu tablicu, možete ulazne podatke izravno u izvješću zaokretne tablice. Preporučujemo da vam Dohvaćanje vanjskih podataka za izvještaje pomoću ODC datoteka.

Izvorišni podaci OLAP    Prilikom učitavanja izvorišnih podataka iz OLAP baze podataka ili datoteke kocke, podaci se vraćaju u Excel samo u obliku zaokretne tablice ili zaokretne tablice koja je pretvorena u funkcije radnog lista. Dodatne informacije potražite u članku Pretvaranje ćelija zaokretne tablice u formule radnog lista.

Izvorišni podaci koji nisu OLAP    Ovo je temeljnih podataka za zaokretnu tablicu ili zaokretni grafikon koji dolazi iz izvora koji nisu OLAP baze podataka. Na primjer, podaci iz relacijske baze podataka ili tekstne datoteke.

Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje zaokretne tablice s vanjskim izvorom podataka.

Korištenje drugog zaokretne tablice kao izvora podataka

Predmemorija zaokretne tablice    Svaki put kada stvorite novi zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona, Excel sprema kopiju podaci za izvješće u memoriji i sprema ovo područje za spremanje kao dio datoteke radne knjige – to se naziva predmemorijeza zaokretne tablice. Svaku novu zaokretnu tablicu potrebna dodatna memorije i prostora na disku. Međutim, kada postojeću zaokretnu tablicu koristili kao izvor za novu u istoj radnoj knjizi, oba zajednički koristiti iste predmemorije. Budući da koristite predmemorije, smanjite veličinu radne knjige i manje podataka zadržati u memoriji.

Zahtjevi za mjesto    Da biste koristili jednu zaokretne tablice kao izvora za drugo, oba moraju biti u istoj radnoj knjizi. Ako je izvor zaokretne tablice u drugoj radnoj knjizi, kopirajte izvorišnog web-mjesta na mjestu radne knjige na mjesto na koje želite da novi će se pojaviti. Zaokretnih tablica i zaokretnih grafikona u različitim radnim knjigama su odvojeni, svaka s vlastitom kopiju podataka u memoriji i u radnim knjigama.

Promjene utjecati na oba zaokretne tablice    Kada osvježite podatke u novu zaokretnu tablicu, Excel i ažuriranja podataka u zaokretnoj tablici izvoru i obrnuto. Kada grupirate ili razgrupirati stavke ili stvorite izračunata polja ili izračunate stavke u jednom, utječe na oba. Ako morate koristiti zaokretnu tablicu koja ne ovisi o neku drugu, možete stvoriti novu na temelju izvornih podataka, umjesto da kopirate izvorne zaokretne tablice. Samo se mindful od potencijalne memorije utjecaju na taj način često.

Zaokretni grafikoni     Novi zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona možete temeljiti na drugom zaokretne tablice, ali novi zaokretnog grafikona ne može se temeljiti izravno na drugi zaokretnog grafikona. Promjene izvješće zaokretnog grafikona utječu na pridruženog izvješća zaokretne tablice i obrnuto.

Promjena izvorišnih podataka postojećeg izvješća zaokretne tablice

Promjene u izvorišnim podacima mogu prouzročiti dostupnima za analizu podataka. Na primjer, trebali biste praktične prebacivanje iz testiranje baze podataka u bazu podataka. Zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona možete ažurirati novim podacima koja je slična izvorne podatke o veze prema ponovnog definiranja izvorišnih podataka. Ako su podaci značajno različiti s mnogo novih ili dodatnih polja, možda će pojednostavnili stvaranje nove zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona.

Displaying novih podataka nastalih osvježavanjem     Osvježavanje zaokretne tablice možete promijeniti podatke koji su dostupni za prikaz. Za zaokretne tablice na temelju podataka u radnoj knjizi, Excel učitava nova polja unutar raspona izvorišnih ili imenovani raspon koji ste naveli. Za izvješća koji se temelji na vanjskim podacima, Excel učitava nove podatke koji odgovaraju kriterijima upita u pozadini ili podatke koji postaje dostupan u OLAP kocki. Možete vidjeti nova polja na Popisu polja i dodajte polja u izvješće.

Promjena OLAP kocki koje stvarate     Izvješća koji se temelje na OLAP podacima uvijek imati pristup svim podacima u kocki. Ako ste stvorili izvanmrežne kocke koja sadrži podskup podataka u kocki na poslužitelju, koristite naredbu Izvanmrežni OLAP da biste izmijenili datoteke kocke tako da sadrži različite podatke s poslužitelja.

Je li vam potrebna dodatna pomoć?

Postavite pitanje stručnjaku u tehničkoj zajednici za Excel, zatražite podršku u zajednici za odgovore ili predložite novu značajku ili poboljšanje na forumu za Excel User Voice.

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Dodatni sadržaji

Stvaranje zaokretne tablice radi analize podataka u radnoj knjizi

Stvaranje zaokretnog grafikona

Mogućnosti zaokretne tablice

Korištenje zaokretnih tablica i drugih alata za poslovnu inteligenciju radi analize podataka

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×