Predviđanje vrijednosti u nizu

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Hoće li se morate predviđanja troškove za sljedeću godinu ili očekivane rezultate za niz u znanstvenom istraživanju projekta, možete koristiti Microsoft Office Excel za automatsko generiranje budućih vrijednosti koje se temelje na postojećim podacima ili za automatsko generiranje procijenjenih vrijednosti koje se temelje na linearnog trenda ili trenda rasta.

Možete ispuniti skup vrijednosti koje odgovaraju jednostavne linearnog trenda ili eksponencijalnog rasta pomoću držač ispune ili naredbu Nizovi . Da biste proširili složene i nelinearni podatke, možete koristiti funkcije radnog lista ili alat za regresijska analiza u dodatku Analysis ToolPak.

Što vas zanima?

Automatsko nastavljanje niza za linearni trend s najmanjim odstupanjem

Automatsko nastavljanje niza za trend rasta

Ručno unijeli linearnog trenda ili vrijednosti za trend rasta

Izračun trendova dodavanjem crte trenda na grafikon

Predviđanje vrijednosti pomoću funkcije radnog lista

Izvođenje regresijske analize s dodatka Analysis ToolPak

Automatsko nastavljanje niza za linearni trend s najmanjim odstupanjem

U linearnom skupu, vrijednost koraka ili razlika između prve i sljedeće vrijednosti u skupu se dodaje početnoj vrijednosti, a zatim svakoj sljedećoj vrijednosti.

Početni odabir

Prošireni niz za linearni

1, 2

3, 4, 5

1, 3

5, 7, 9

100, 95

90, 85

Da biste nastavili niz za linearni trend s najmanjim odstupanjem, učinite sljedeće:

 1. Odaberite barem dvije ćelije koje sadrže početne podatke trenda.

  Ako želite povećati točnost niza trenda, odaberite dodatne početne vrijednosti.

 2. Povucite ručicu za ispunu u smjeru u kojem želite ispuniti ćelije rastućim ili padajućim vrijednostima.

  Primjerice, ako su odabrane početne vrijednosti u ćelijama C1:E1 3, 5 i 8, vucite udesno kako biste ih popunili povećanim vrijednostima trenda ili vucite ulijevo za popunu smanjenim vrijednostima.

Savjet : Za ručni nadzor načina stvaranja skupa ili za korištenje tipkovnice za popunjavanje skupa kliknite naredbu Nizovi (kartica Početna stranica, grupa Uređivanje, gumb Ispuna).

Vrh stranice

Automatsko nastavljanje niza za trend rasta

U nizu rasta, početna vrijednost se množi s vrijednošću koraka za dobivanje sljedeće vrijednosti u nizu. Nastali umnožak i svaki sljedeći umnožak množe se s vrijednošću koraka.

Početni odabir

Prošireni niz rasta

1, 2

4, 8, 16

1, 3

9, 27, 81

2, 3

4,5, 6,75, 10,125

Da biste nastavili niz za trend rasta, učinite sljedeće:

 1. Odaberite barem dvije ćelije koje sadrže početne podatke trenda.

  Ako želite povećati točnost niza trenda, odaberite dodatne početne vrijednosti.

 2. Držite pritisnutu desnu tipku miša, vucite držač ispune u smjeru u kojem želite popuniti ćelije rastućim ili padajućim vrijednostima, otpustite tipku miša, a zatim kliknite Trend rasta na izbornik prečac.

Primjerice, ako su odabrane početne vrijednosti u ćelijama C1:E1 3, 5 i 8, vucite udesno kako biste ih popunili povećanim vrijednostima trenda ili vucite ulijevo za popunu smanjenim vrijednostima.

Savjet : Za ručni nadzor načina stvaranja skupa ili za korištenje tipkovnice za popunjavanje skupa kliknite naredbu Nizovi (kartica Početna stranica, grupa Uređivanje, gumb Ispuna).

Vrh stranice

Ručni unos vrijednosti linearnog trenda ili trenda rasta

Kliknete li naredbu Nizovi, možete ručno nadzirati način stvaranja linearnog trenda ili trenda rasta, nakon čega koristite tipkovnicu za ispunjavanje vrijednosti.

 • U linearnom nizu početne vrijednosti primjenjuju se na algoritam najmanjih kvadrata (y=mx+b) radi generiranja niza.

 • U nizu rasta početne vrijednosti primjenjuju se na algoritam eksponencijalne krivulje (y=b*m^x) radi generiranja niza.

U svakom slučaju, vrijednost koraka bit će zanemarene. Niz koji je stvorio je jednako vrijednosti koje je vratio funkcija TREND ili GROWTH.

Da biste ručno unijeli vrijednosti, učinite sljedeće:

 1. Označite ćeliju gdje želite započeti niz. Ćelija mora sadržavati prvu vrijednost u nizu.

  Kad kliknete naredbu Nizovi, niz rezultata će zamijeniti izvorno odabrane vrijednosti. Želite li sačuvali izvorne vrijednosti, kopirajte ih u drugi redak ili stupac, a zatim stvorite niz odabirom kopiranih vrijednosti.

 2. Na kartici Polazno u grupi Uređivanje kliknite Ispuni, a zatim Niz.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste nastavili niz prema dolje, kliknite Stupci.

  • Da biste nastavili niz poprijeko, kliknite Reci.

 4. U okvir Vrijednost koraka unesite vrijednost za koju želite povećati niz.

Vrsta niza

Rezultat veličine koraka

Linearno

Veličina koraka dodaje se prvoj početnoj vrijednosti, a zatim se zbraja sa svakom sljedećom vrijednosti.

Rast

Prva početna vrijednost se množi s vrijednošću koraka. Nastali umnožak i svaki sljedeći umnožak se zatim množi s vrijednošću koraka.

 1. U odjeljku Vrsta kliknite Linearno ili Rast.

 2. U okvir Završna vrijednost unesite vrijednost koju želite zaustaviti niz.

Napomena : Postoji li više početnih vrijednosti u nizu i želite da Excel izračuna trend, odaberite potvrdni okvir Trend.

Vrh stranice

Izračun trendova dodavanjem crte trenda na grafikon

Imate li postojeće podatke za koje želite prikazati trend, možete stvoriti crta trenda u grafikonu. Na primjer, prikazuje li grafikon u programu Excel podatke o prodaji u prvih nekoliko mjeseci u godini, u grafikon možete dodati crtu trenda koji prikazuje općeniti trend prodaje (rastući, padajući ili ravni) ili onaj koji prikazuje planirani trend za mjesece koji slijede.

Ovaj postupak pretpostavlja da ste već stvorili grafikon koji se temelji na postojećim podacima. Ako niste učinili, potražite u temi grafikona.

 1. Kliknite grafikon.

 2. Kliknite niz podataka u koji želite dodati crta trenda ili pokretni prosjek.

 3. Na kartici Izgled, u grupi Analiza kliknite Crta trenda, a zatim kliknite željenu vrstu regresijske crte trenda ili pomičnog prosjeka.

 4. Da biste postavili mogućnosti i oblik regresijske crte trenda ili pomičnog prosjeka, desnom tipkom miša kliknite crtu trenda, a zatim na izborničkom prečacu kliknite Oblikovanje crte trenda .

 5. Odaberite željene mogućnosti crte trenda, crte i efekte.

  • Ako odaberete Polinomsko u okvir Redoslijed unesite najveću snagu za nezavisnu varijablu.

  • Ako odaberete Pomični prosjek u okvir Razdoblje unesite broj razdoblja koji će se koristiti za izračunavanje pomičnog prosjeka.

Napomena : 

 • Okvir Temelji na nizu popisuje sve nizove podataka na grafikonu koji podržavaju crte trenda. Za dodavanje crta trenda za neki drugi niz kliknite naziv u okviru, a zatim odaberite željene mogućnosti.

 • Ako pomični prosjek dodajete u xy (raspršeni) grafikon, pomični prosjek se temelji na redoslijedu x vrijednosti iscrtanih u grafikonu. Za željeni učinak prije dodavanja pomičnog prosjeka možda ćete morati sortirati x vrijednosti.

Vrh stranice

Predviđanje vrijednosti pomoću funkcije radnog lista

Korištenje funkcije FORECAST    Funkcija FORECAST izračunava ili predviđa buduću vrijednost pomoću postojećih vrijednosti. Predviđena vrijednost je vrijednost y za zadanu vrijednost x. Poznate vrijednosti su postojeće vrijednosti x i y vrijednosti, a zatim je novu vrijednost predviđena pomoću linearne regresije. Ovu funkciju možete koristiti za predviđanje buduće prodaje, zahtjeve i potrošača trendova.

Pomoću funkcija TREND ili GROWTH (funkcija)    Funkcije TREND i GROWTH mogu ekstrapolirati buduće y-vrijednosti koje se šire ravnu crtu ili eksponencijalnoj krivulji koji najbolje opisuje postojeće podatke. Možete vratiti i samo y-vrijednosti na temelju poznati x-vrijednosti za najmanjim odstupanjem ili krivulje. Za crtanje crte ili krivulje koji opisuje postojeće podatke, koristite postojeće x-vrijednosti i y-vrijednosti koje su rezultat funkcije TREND ili GROWTH.

Pomoću funkcija LINEST ili LOGEST (funkcija)    Funkcija LINEST ili LOGEST možete koristiti da biste izračunali pravac ili eksponencijalnu krivulju iz postojećih podataka. Funkcija LINEST i funkcije LOGEST vratiti različite statistike regresije, uključujući nagib i sjecište pravca s najmanjim odstupanjem.

Sljedeća tablica sadrži veze na dodatne informacije o tim funkcijama radnog lista.

Funkcija

Opis

PREDVIĐANJA

Predviđa vrijednosti.

TREND

Predviđa vrijednosti koje odgovaraju linearnoj crti trenda.

GROWTH

Predviđa vrijednosti koje odgovaraju eksponencijalnoj krivulji.

LINEST

Računa pravac iz postojećih podataka.

LOGEST

Računa eksponencijalnu krivulju iz postojećih podataka.

Vrh stranice

Izvođenje regresijske analize s dodatka Analysis ToolPak

Kada morate izvesti složeniju regresijsku analizu – uključujući izračunavanje i Crtanje ostataka, koristite alat za regresijsku analizu u dodatku Analysis ToolPak.

 1. Na izborniku Dodaci , u grupi Naredbe izbornika kliknite Analiza podataka.

  Ako na kartici Dodaci ili naredba Analiza podataka nije dostupna, Učitavanje dodatka Analysis ToolPak.

  Upute za učitavanje dodatka Skup alata za analizu

  1. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba pa Mogućnosti programa Excel, a zatim kategoriju Dodaci.

  2. Na popisu Upravljanje odaberite Dodaci programa Excel, a zatim kliknite Idi.

  3. Na popisu Dostupni dodaci potvrdite okvir Analysis ToolPak, a zatim kliknite U redu.

  4. Ako je potrebno, slijedite upute u instalacijskom programu.

 2. U dijaloškom okviru Analiza podataka odaberite naziv alata za analizu koji želite, a zatim kliknite u redu.

 3. U dijaloškom okviru odabranog alata odaberite željene mogućnosti analize.

  Dodatne informacije o mogućnostima potražite u dijaloškom okviru klikom na gumb Pomoć.

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Sjajno! Imate li još povratnih informacija?

Na koji ga način možemo poboljšati?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×