Prebacivanje između korisničkih sučelja klijenta programa Skype za tvrtke i Lync

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Za Skype za tvrtke Online koristite udaljenu ljusku PowerShell u sustavu Office 365 da biste korisnicima programa Skype za tvrtke omogućili korištenje korisničkog sučelja klijenta programa Skype za tvrtke ili Skype za tvrtke (Lync). Zadana postavka za korisnike je korištenje korisničkog sučelja klijenta programa Skype za tvrtke. Ako radije želite koristiti korisničko sučelje klijenta programa Lync, prvim pokretanjem klijenta radi prikaza korisničkog sučelja programa Lync možete upravljati slijedeći korake u nastavku ove teme.

Napomena : Klijentski program Lync 2013 nije dostupan za klijentske verzije Skypea za tvrtke 2016. Prije nego što pokušate konfigurirati klijentsko okruženje za korištenje klijentskog programa Lync 2013, provjerite ne počinje li broj verzije brojem 16, primjerice: 16.x.x.x.

Savjet : Ako želite jednostavno promijeniti korisničko sučelje i ne želite ručno prolaziti kroz korake, u Microsoftovu centru za preuzimanje potražite skriptu PowerShell.

Promjena korisničkog sučelja programa Skype za tvrtke za korisnike

Modul komponente Windows PowerShell za Skype za tvrtke Online omogućuje cam stvaranje daljinske sesije komponente Windows PowerShell koji se povezuje s programom Skype za tvrtke Online. Ovaj modul, koji je podržan samo na 64-bitnim računalima može se preuzeti iz Microsoftova centra za preuzimanje u Modulu komponente Windows PowerShell za Skype za tvrtke Online. Dodatne informacije potražite u članku Konfiguriranje računala za upravljanje programom Skype za tvrtke Online.

Važno : Postavke pravilnika Global za promjenu korisničkog sučelja ne primjenjuju se na korisnika na kojeg se već primjenjuje prilagođeni pravilnik. Da biste mogli promijeniti korisničko sučelje, morat ćete pokrenuti sljedeće za svakog korisnika na kojeg se primjenjuje prilagođeni pravilnik:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Oprez : Pravilnik ClientPolicyEnableSkypeUI zamijenit će postojeće postavke prilagođenog pravilnika za korisnika.

Da biste svim korisnicima u tvrtki ili ustanovi omogućili korištenje klijenta programa Skype za tvrtke, otvorite udaljenu ljusku PowerShell i upišite sljedeće:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Ako ste pravilno postavili pravilnik, vidjet ćete:

PowerShell: SkypeUIEnabled

Da biste svim korisnicima u tvrtki ili ustanovi omogućili korištenje klijenta programa Skype za tvrtke (Lync), otvorite udaljenu ljusku PowerShell i upišite sljedeće:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Ako ste pravilno postavili pravilnik, vidjet ćete:

PowerShell: SkypeUIDisabled

Da biste jednom korisniku u tvrtki ili ustanovi omogućili korištenje klijenta programa Skype za tvrtke, otvorite udaljenu ljusku PowerShell i upišite sljedeće:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Ako ste pravilno postavili pravilnik, vidjet ćete:

Skype za tvrtke Online – Omogućivanje korisničkog Sučelja

Da biste jednom korisniku u tvrtki ili ustanovi omogućili korištenje klijenta programa Skype za tvrtke (Lync), otvorite udaljenu ljusku PowerShell i upišite sljedeće:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI -Identity <username>

Ako ste pravilno postavili pravilnik, vidjet ćete:

Skype za tvrtke Online – korisničkog Sučelja onemogućena

Da biste za više korisnika u tvrtki ili ustanovi omogućili korištenje klijenta programa Skype za tvrtke, otvorite udaljenu ljusku PowerShell i upišite sljedeće:

$users = @("sip:bob@contoso.com","sip:fred@contoso.com")
$users | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Da biste za više korisnika u tvrtki ili ustanovi omogućili korištenje klijenta programa Skype za tvrtke (Lync), otvorite udaljenu ljusku PowerShell i upišite sljedeće:

$users = @("sip:bob@contoso.com","sip:fred@contoso.com")
$users | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Da biste grupi korisnika u tvrtki ili ustanovi omogućili korištenje klijenta programa Skype za tvrtke, otvorite udaljenu ljusku PowerShell i upišite sljedeće:

Get-CsOnlineUser -Filter {Department -eq “Sales”} | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Da biste grupi korisnika u tvrtki ili ustanovi omogućili korištenje klijenta programa Skype tvrtke (Lync), otvorite udaljenu ljusku PowerShell i upišite sljedeće:

Get-CsOnlineUser -Filter {Department -eq “Sales”} | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Napomene : Korisničko ime je naziv korisničkog računa kojem se treba dodijeliti pravilnik. Naziv korisničkog računa može se unijeti u jednom od sljedećih oblika:

 • SIP adresa korisnika

 • Korisnikovo glavno ime (UPN)

 • Domena / korisničko ime korisnika

 • Zaslonsko ime korisnika na servisu Active Directory

Upravljanje programom Lync Online pomoću komponente Windows PowerShell.

Skype za tvrtke Online – postavke pravilnika

U ovoj se tablici prikazuje korisničko sučelje kad se pravilnik najprije primjenjuje na korisnike:

Administratorska postavka pravilnika

Prikazano korisničko sučelje

Pravilnik nije postavljen.

Korisnik će nastaviti koristiti korisničko sučelje klijenta programa Skype za tvrtke.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Korisnik će nastaviti koristiti korisničko sučelje klijenta programa Skype za tvrtke.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Od korisnika će se zatražiti da promijeni korisničko sučelje klijenta u sučelje programa Skype za tvrtke (Lync). Može ga promijeniti kasnije.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Korisnik će koristiti korisničko sučelje klijenta programa Skype za tvrtke.

Grant-CsClientPolicy-PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI -Identity <username>

Od korisnika će se zatražiti da promijeni korisničko sučelje klijenta u sučelje programa Skype za tvrtke (Lync). Administrator postavku može promijeniti kasnije da bi prešao na korisničko sučelje klijenta programa Skype za tvrtke.

U ovoj se tablici prikazuje korisničko sučelje kad se pravilnik promijeni:

Administratorska postavka pravilnika

Korisničko sučelje programa Skype za tvrtke (Lync)

Korisničko sučelje programa Skype za tvrtke

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Od korisnika će se zatražiti da promijeni korisničko sučelje klijenta u sučelje programa Skype za tvrtke.

Korisnik će nastaviti koristiti korisničko sučelje klijenta programa Skype za tvrtke.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Korisnik će nastaviti koristiti korisničko sučelje klijenta programa Skype za tvrtke (Lync).

Od korisnika će se zatražiti da promijeni korisničko sučelje klijenta u sučelje programa Skype za tvrtke (Lync).

Pravilnik nije postavljen.

Korisnici neće vidjeti korisničko sučelje klijenta programa Skype za tvrtke (Lync) ako pravilnik nije postavljen. Uvijek će koristiti korisničko sučelje klijenta programa Skype za tvrtke.

Korisnik će nastaviti koristiti korisničko sučelje klijenta programa Skype za tvrtke.

U ovoj se tablici prikazuju svi dostupni prilagođeni pravilnici na mreži. Stvoreni su novi pravilnici koji administratorima daju fleksibilnost u zadržavanju starog prilagođenog pravilnika pri prebacivanju između zastavica EnableSkypeUI. Koristite gore navedene cmdlete da biste primijenili jedan od pravilnika u nastavku na korisnike.

Naziv pravilnika

EnableSkypeUI

ClientPolicyDefaultPhoto

ClientPolicyDefaultPhotoDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoIMURL

ClientPolicyNoIMURLDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoIMURLPhoto

ClientPolicyNoIMURLPhotoDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingI

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURL

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLPhoto

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLPhotoDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingPhoto

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingPhotoDisableSkypeUI

False

Upute za početak rada s komponentom Windows PowerShell potražite u ovim temama:

Prvo pokretanje klijenta

Po zadanom, kada korisnik prvi put pokreće Skype za tvrtke, uvijek će vidjeti korisničko sučelje programa Skype za tvrtke, čak i ako odaberete korisničko sučelje klijenta programa Lync tako da postavite pravilnik klijenta na korisničko sučelje klijenta programa Lync (Grant-CsClientPolicy –PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI) kao što je opisano ranije. Nakon nekoliko minuta od korisnika će se zatražiti da prijeđu u način rada programa Lync.

Ako želite da korisnici prilikom prvog pokretanja klijenta Skype za tvrtke vide korisničko sučelje programa Lync, slijedite ove korake prije nego što klijent prvi put započne s radom nakon ažuriranja:

 1. Slijedite gore navedene korake u ovoj temi i potvrdite da je pravilnik klijenta postavljen tako da onemogućuje korisničko sučelje programa Skype za tvrtke.

 2. Ažurirajte registar sustava na korisničkom računalu. Trebali biste to učiniti prije nego što korisnik prvi put pokrene klijent programa Skype za tvrtke i trebali biste to učiniti samo jedanput. Informacije o stvaranju objekta pravilnika grupe za ažuriranje registra na računalu na domeni potražite u odjeljku u nastavku ove teme.

  U ključu [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]    stvorite novu binarnu vrijednost.

  Naziv vrijednosti mora biti EnableSkypeUI   , a mogućnost Vrijednost podataka mora biti postavljena na 00 00 00 00   .

  Ključ bi trebao izgledati ovako:

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]

  "CanSharePptInCollab"=dword:00000001

  "CanShareOneNoteInCollab"=dword:00000001

  "CanAppShareInCollab"=dword:00000001

  "EnableSkypeUI"=hex:00,00,00,00

Sada će se prilikom prvog pokretanja klijenta programa Skype za tvrtke korisniku prikazati korisničko sučelje programa Lync.

Upravljanje prikazom vodiča za zaslon dobrodošlice

Kada korisnici otvore klijent programa Skype za tvrtke, prema zadanom se prikazuje zaslon dobrodošlice koji sadrži Sedam savjeta koje traži većina korisnika. Zaslon dobrodošlice možete isključiti, a da korisnici i dalje imaju pristup vodiču tako da dodate sljedeću vrijednost registra na klijentskom računalu:

u ključu [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync]    stvorite novu DWORD (32-bitnu) vrijednost   . Naziv vrijednosti    mora biti IsBasicTutorialSeenByUser   , a mogućnost Vrijednost podataka    mora biti postavljena na 1   .

Ključ bi trebao izgledati ovako:

"IsBasicTutorialSeenByUser"=dword:00000001

Isključivanje klijentskog vodiča

Ako korisnicima ne želite dati pristup vodiču, isključite klijentski vodič pomoću sljedeće vrijednosti u registru:

u ključu [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync]    stvorite novu DWORD (32-bitnu) vrijednost   . Naziv vrijednosti    mora biti TutorialFeatureEnabled   , a mogućnost Vrijednost podataka    mora biti postavljena na 0   .

"TutorialFeatureEnabled"=dword:00000000

Vodič možete ponovno uključiti tako da Vrijednost podataka    postavite na 1   .

Stvaranje objekta pravilnika grupe za izmjenu registra na računalu na domeni

Ažuriranje registra za prikaz korisničkog sučelja klijenta programa Lync prilikom prvog pokretanja klijenta programa Skype za tvrtke treba se provesti samo jedanput. Ako za ažuriranje registra koristite objekt pravilnika grupe (GPO), morate definirati objekt da biste stvorili novu vrijednost umjesto ažuriranja podataka mogućnosti Vrijednost. Kada se primijeni objekt pravilnika grupe, ako nova vrijednost ne postoji, objekt pravilnika grupe će je stvoriti i postaviti podatke mogućnosti Vrijednost na 0.

U sljedećem se postupku opisuje izmjena registra da bi se prilikom prvog pokretanja programa Skype za tvrtke korisniku prikazalo korisničko sučelje klijenta programa Lync. Taj postupak možete koristiti i za ažuriranje registra radi onemogućivanja vodiča za zaslon dobrodošlice, kao što je ranije opisano.

Stvaranje objekta pravilnika grupe
 1. Pokrenite konzolu za upravljanje pravilnikom grupe.

  Informacije o korištenju konzole za upravljanje pravilnikom grupe potražite u članku Konzola za upravljanje pravilnikom grupe.

 2. Desnom tipkom miša kliknite čvor Objekti pravilnika grupe, a zatim na izborniku odaberite Novo.

 3. U dijaloški okvir Novi objekt pravilnika grupe unesite naziv za objekt pravilnika grupe, na primjer, MakeLyncDefaultUI, a zatim kliknite U redu.

 4. Desnom tipkom miša kliknite novi objekt pravilnika grupe koji ste stvorili, a zatim na izborniku odaberite Uređivanje.

 5. U Uređivaču za upravljanje grupnim pravilnikom, proširite mogućnost Konfiguracija korisnika, zatim Preference, pa Postavke sustava Windows i na kraju odaberite čvor Registar.

 6. Desnom tipkom miša kliknite čvor Registar, a zatim odaberite Novo > Stavka registra.

 7. U dijaloškom okviru Nova svojstva registra ažurirajte sljedeće:

  Polje

  Vrijednosti za odabir ili unos

  Akcija

  Stvaranje

  Hive

  HKEY_CURRENT_USER

  Put ključa

  Software\Microsoft\Office\Lync

  Naziv vrijednosti

  EnableSkypeUI

  Vrsta vrijednosti

  REG_BINARY

  Podaci vrijednosti

  00000000

 8. Kliknite U redu da biste spremili promjene, a zatim zatvorite objekt pravilnika grupe.

Nadalje, morat ćete povezati objekt pravilnika grupe koji ste stvorili s grupom korisnika kojima želite dodijeliti pravilnik, kao što je organizacijska jedinica.

Korištenje objekta pravilnika grupe za dodjeljivanje pravilnika
 1. Na konzoli za upravljanje pravilnikom grupe desnom tipkom miša kliknite organizacijsku jedinicu kojoj želite dodijeliti pravilnik, a zatim odaberite Poveži s postojećim objektom pravilnika grupe.

 2. U dijaloškom okviru Odabir objekta pravilnika grupe odaberite objekt pravilnika grupe koji ste stvorili, a zatim odaberite U redu.

 3. Na ciljnom korisničkom računalu otvorite naredbeni redak i upišite sljedeću naredbu:

  gpupdate /target:user   

  Dok se objekt pravilnika grupe primjenjuje prikazat će se poruka "Ažuriranje pravilnika...". Kada se dovrši, prikazat će se poruka "Ažuriranje pravilnika grupe uspješno je dovršeno".

 4. U naredbeni redak upišite sljedeću naredbu:

  gpresult /r   

  Ispod biste trebali biste vidjeti "Dodijeljeni objekti pravilnika grupe" s nazivom objekta pravilnika grupe koji ste stvorili.

Je li objekt pravilnika grupe uspješno ažurirao registar na korisničkom računalu možete provjeriti tako da pregledate registar. Otvorite uređivač registra i dođite do ključa [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]   . Ako je objekt pravilnika grupe uspješno ažurirao registar, vidjet ćete vrijednost s nazivom EnableSkypeUI s vrijednosti 0.

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×