Praktični vodič: stvaranje nevjerojatnih izvješća značajke Power View – drugi dio

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Apstraktni:    Na kraju u prethodnom izvješću Stvaranje Nevjerojatnih izvješća značajke Power View - 1 dioradnu knjigu programa Excel imali tri izvješća značajke Power View i mnogo vizualizacije, uključujući interaktivnih mapiranih, tortni, trakastih i stupčastih grafikona. U ovom ćete praktičnom vodiču, Saznajte kako stvoriti dodatne interaktivnih izvješća značajke Power View.

Imajte na umu i da su te vizualizacije, kad objavite izvješća i učinite ih dostupnima u sustavu SharePoint, jednako interaktivne kao u ovom praktičnom vodiču, i to svakome tko ih vidi.

Ovaj se praktični vodič sastoji od sljedećih odjeljaka:

Stvaranje višestrukih grafikona

Stvaranje interaktivnih izvješća pomoću kartica i pločica

Stvaranje raspršenih i mjehuričastih grafikona uz vizualizacije temeljene na vremenu

Kontrolna točka i test

Na kraju ovog vodiča nalazi se test kojim možete provjeriti što ste naučili. Ondje ćete pronaći i popis videozapisa koji prikazuju mnoge ideje i mogućnosti programa Power View.

Ovaj praktični vodič koristi podatke koji opisuju olimpijske medalje, zemlje domaćine i različite olimpijske sportske događaje. Ova serija sadrži sljedeće praktične vodiče:

 1. Uvoz podataka u Excel 2013 i stvaranje podatkovnog modela

 2. Proširivanje odnosa podatkovnog modela pomoću programa Excel 2013, dodatka Power Pivot i jezika DAX

 3. Stvaranje izvješća značajke Power View utemeljenih na karti

 4. Uključivanje internetskih podataka i postavljanje zadanih vrijednosti izvješća značajke Power View

 5. Stvaranje nevjerojatnih izvješća značajke Power View – prvi dio

 6. Stvaranje nevjerojatnih izvješća značajke Power View – drugi dio

Predlažemo da ih pregledate po redu.

Ti praktični vodiči koriste Excel 2013 s omogućenim dodatkom Power Pivot. Dodatne informacije o programu Excel 2013 potražite u članku Vodič za brzi početak rada s programom Excel 2013. Upute o omogućivanju dodatka Power Pivot potražite u odjeljku Dodatak Power Pivot.

Stvaranje višestrukih grafikona

U ovom ćete odjeljku nastaviti stvarati interaktivne vizualizacije pomoću značajke Power View. U ovom se dijelu vodiča opisuje stvaranje nekoliko različitih vrsta višestrukih grafikona. Višestruki se grafikoni ponekad nazivaju grafikonima “trellis”.

Stvaranje interaktivnog Okomito Višestrukih grafikona

Da biste stvorili višestruke grafikone, počet ćete od drugog grafikona, kao što je tortni ili linijski grafikon.

 1. U programu Excel odaberite radni list Trakasti i stupčasti. Stvorite novo izvješće značajke Power View tako što ćete na vrpci odabrati POWER VIEW > Umetanje > Power View. Stvorili ste prazni list izvješća značajke Power View. Preimenujte izvješće u Višestruki tako da desnom tipkom miša kliknete karticu pri dnu pa na izborniku koji će se prikazati odaberete Preimenuj. Možete i dvokliknuti karticu da biste je preimenovali.

 2. Proširite tablicu Medalje putem okna Polja značajke Power View i odaberite polje Spol, a zatim Događaj. U području POLJA odaberite gumb sa strelicom uz polje Događaj i odaberite Broji (ne prazna polja). Tablica koju će stvoriti Power View izgleda kao ova na sljedećem zaslonu.

  vizualizacija tablice u značajci power view

 3. Na vrpci odaberite DIZAJN > Promijeni vizualizaciju > Drugi grafikon > Tortni grafikon. Sada izvješće izgleda kao na sljedećem zaslonu.

  tortni grafikon značajke power view

 4. Odlučili ste da bi bilo zanimljivo vidjeti broj događaja tijekom vremena s obzirom na spol. Jedan od načina prikaza te informacije je korištenjem višestrukih grafikona. Iz tablice Medalje povucite Godine u polje VERTIKALNI VIŠESTRUKI GRAFIKONI. Da biste prikazali više višestrukih grafikona, uklonite legendu s izvješća tako što ćete na vrpci odabrati RASPORED > Legenda > Ništa.

 5. Promijenite raspored tako da mreža višestrukih grafikona prikazuje šest puta šest grafikona. Uz odabran grafikon odaberite RASPORED > Visina mreže > 6 i potom RASPORED > Širina mreže > 6. Zaslon sada izgleda kao što je prikazano u nastavku.

  višestruki tortni grafikon u značajci power view

 6. I višestruki grafikoni su interaktivni. Prijeđite pokazivačem miša preko bilo kojeg tortnog grafikona i prikazat će se informacije o njegovu isječku. Kliknite bilo koji isječak tortnog grafikona u rešetci i taj će dio biti istaknut na svakom grafikonu u višestrukom grafikonu. Na zaslonu u nastavku odabran je žuti isječak (žene) za 1952. godinu, a istaknuti su svi ostali žuti isječci. Kada je dostupno više grafikona nego li Power View može prikazati na jednom zaslonu, uz desni rub vizualizacije prikazat će se okomiti klizač.

  interakcija s višestrukim grafikonima značajke Power View

Stvaranje interaktivnih vodoravnih višestrukih grafikona

Vodoravni se grafikoni ponašaju slično okomitim višestrukim grafikonima.

 1. Recimo da želite promijeniti okomite višestruke grafikone u vodoravne višestruke grafikone. Da biste to napravili, povucite polje Godina iz područja OKOMITI VIŠESTRUKI GRAFIKONI u područje VODORAVNI VIŠESTRUKI GRAFIKONI, kao na sljedećem zaslonu.


  promjena vizualizacije značajke power view putem okna polja značajke power view

 2. Vizualizacija izvješća značajke Power View promijenit će se u vodoravni višestruki grafikon. Pri dnu vizualizacije uočite okomiti klizač, kao na sljedećem zaslonu.

  vodoravni višestruki grafikoni u značajci power view

Stvaranje višestrukih linijskih grafikona

Nije teško ni stvaranje višestrukih grafikona od linijskih grafikona. Slijede koraci za stvaranje višestrukih linijskih grafikona na temelju broja medalja za svaku godinu.

 1. Stvorite novi list značajke Power View i preimenujte ga Linijski višestruki grafikoni. U oknu Polja značajke Power View iz tablice Medalje odaberite polje Broj medalja i Godina. Da biste promijenili vizualizaciju u linijski grafikon,odaberite DIZAJN > Drugi grafikon > Linijski grafikon. Sada povucite polje Godina u područje OSI. Grafikon sada izgleda kao na sljedećem zaslonu.
  Linijski grafikon značajke Power View

 2. Usredotočimo se na medalje zimskih igara. U oknu Filtri odaberite GRAFIKON pa povucite Godišnje doba iz tablice Medalje u okno Filtri. Odaberite Zima kao na sljedećem zaslonu.

  filtriranje grafikona u značajci power view

 3. Da biste stvorili višestruke linijske grafikone, povucite NOC_DržavaRegija iz tablice Medalje u područje OKOMITI VIŠESTRUKI GRAFIKONI. Sada izvješće izgleda kao na sljedećem zaslonu.
  linijski višestruki grafikoni u značajci power view

 4. Možete odlučiti rasporediti višestruke grafikone na temelju različitih polja, i to silaznim ili uzlaznim redoslijedom, tako da kliknete odabrane stavke u gornjem lijevom kutu vizualizacije.

Stvaranje interaktivnih izvješća pomoću kartica i pločica

Pločice i kartice pretvaraju tablice u serije snimki stanja koje prikazuju podatke. Te su snimke oblikovane kao kartice, nalik na indeksne kartice. U sljedećim ćete koracima koristiti kartice da biste prikazali broj medalja za različite sportove, a zatim ćete uljepšati prikaz grupiranjem pločica prema ljetnim ili zimskim igrama.

Stvaranje vizualizacija na temelju kartica

 1. Stvorite novo izvješće značajke Power View i preimenujte ga u Kartice. U oknu Polja značajke Power View u tablici Discipline odaberite Disciplina. U tablici Medalje odaberite Pojedinačni broj za vrstu igara, Broj medalja i NOC_DržavaRegija. U području POLJA u oknu Polja značajke Power View kliknite strelicu uz stavku NOC_DržavaRegija i odaberite Broj (određeni).

 2. Na vrpci odaberite DIZAJN > Prijelaz na drugu vizualizaciju > Tablica > Kartica. Tablica će izgledati kao na sljedećem zaslonu.
  vizualizacija kartica u značajci Power View

 3. Kada odaberete vizualizaciju kartica, odaberite DiscImage iz tablice DiscImage. Možda će se prikazati sigurnosno upozorenje koje vas navodi da kliknete gumb za omogućivanje sadržaja da bi se prikazale slike, kao što je prikazano na zaslonu u nastavku.

  upozorenje o vezama s vanjskim podacima u programu excel

 4. U području POLJA rasporedite polja na sljedeći način: DiscImage, Disciplina, Broj medalja, Broj NOC_DržavaRegija i posljednje Određeni broj po vrsti igara. Kartice sada izgledaju slično kao na sljedećem zaslonu.
  vizualizacija kartica uz drugačije poredana polja

Korištenje pločica s vizualizacijama kartica

 1. Nije teško pregledati kartice na temelju godine u kojoj su dodijeljene medalje. U oknu Polja značajke Power View iz tablice Medalje povucite polje Godina u područje POPLOČAJ PREMA. Vizualizacija sada izgleda kao na sljedećem zaslonu.
  korištenje značajke POPLOČAJ PREMA u značajci Power View

 2. Sada su kartice popločane prema godini, ali dogodilo se još nešto. Polje POPLOČAJ PREMA postalo je spremnik koji u ovom trenutku sadrži samo kartice stvorene u prijašnjim koracima. No možemo tom spremniku dodavati podatke i vidjeti kako pomoću spremnika POPLOČAJ PREMA stvarati interaktivna izvješća koja nude zbiran prikaz podataka.

 3. Kliknite područje uz vizualizaciju kartica, ali unutar spremnika POPLOČAJ PREMA. Okno Polja značajke Power View mijenja se da bi pokazalo da se i dalje nalazite u spremniku POPLOČAJ PREMA, ali niste u vizualizaciji kartica. Na sljedećem je zaslonu pokazano kako je to prikazano u oknu Polja značajke Power View.
  spremnik POPLOČAJ PREMA u izvješću značajke Power View

 4. U oknu Polja značajke Power View odaberite SVE da biste vidjeli sve dostupne tablice. U tablici Domaćini odaberite Grad, Godišnje doba, NOC_DržavaRegija i URL zastave. Zatim na vrpci odaberite DIZAJN > Prijelaz na drugu vizualizaciju > Tablica > Kartica. Recimo da želite da tablica koju ste upravo stvorili zauzima više dostupnog prostora u izvješću pa ste odlučili promijeniti vrstu vizualizacije kartica. Odaberite DIZAJN > Mogućnosti > Stil kartice > Oblačić. To je već bolje. Izvješće sada izgleda kao na sljedećem zaslonu.
  dodavanje još jedne vizualizacije spremniku POPLOČAJ PREMA u značajci Power View

 5. Kad odaberete drugu godinu iz pločica s vrha spremnika POPLOČAJ PREMA, uočite da je kartica oblačića koju ste upravo stvorili sinkronizirana i s vašim odabirom. To je stoga što su obje vizualizacije kartica u istom spremniku POPLOČAJ PREMA koji ste stvorili. Kad se krećete po odabranim stavkama u spremniku POPLOČAJ PREMA i, primjerice, odaberete 2002. godinu, izvješće će izgledati kao na sljedećem zaslonu.

  interakcija s odjeljkom PLOČICE u značajci Power View

 6. Možete promijeniti i način na koji Power View popločuje informacije. Na vrpci odaberite DIZAJN > Pločice > Vrsta pločica > Tijek pločica. Mijenja se vizualizacija pločica, a Power View premješta pločice na dno spremnika, kao na sljedećem zaslonu.
  korištenje značajke TIJEK PLOČICA u značajci Power View

Kao što je već rečeno, kada objavljujete ta izvješća i činite ih dostupnima u sustavu SharePoint, vizualizacije su jednako interaktivne za sve koji ih prikazuju.

Stvaranje raspršenih i mjehuričastih grafikona uz vizualizacije temeljene na vremenu

Možete stvoriti i interaktivne grafikone koji prikazuju promjene tijekom vremena. U ovom odjeljku naučit ćete stvarati raspršene i mjehuričaste grafikone te vizualno prikazati podatke o olimpijskim igrama tako da će svatko tko ih prikaže moći s njima stupiti u zanimljivu interakciju.

Stvaranje raspršenih i mjehuričastih grafikona

 1. Stvorite novo izvješće značajke Power View tako što ćete na vrpci odabrati POWER VIEW > Umetanje > Power View. Preimenujte izvješće u Mjehuričasti. U tablici Medalje odaberite Broj medalja i NOC DržavaRegija. U području POLJA kliknite strelicu uz stavku NOC_DržavaRegija i odaberite Broj (određeni) da biste dobili broj država ili šifre regija, a ne samo šifre. Zatim u tablici Događaji odaberite Sport.

 2. Odaberite DIZAJN > Prijelaz na drugu vizualizaciju > Drugi grafikon > Raspršeni da biste promijenili vizualizaciju u raspršeni grafikon. Izvješće izgleda kao na sljedećem zaslonu.

  raspršeni grafikon u značajci power view

 3. Sada odvucite Događaj iz tablice Događaji u područje VELIČINA okna Polja značajke Power View. Izvješće će postati znatno zanimljivije, a izgledat će kao na sljedećem zaslonu.

  korištenje područja VELIČINA u mjehuričastom grafikonu značajke Power View

 4. Raspršeni grafikon sada je mjehuričasti grafikon, a veličina mjehurića ovisi o broju medalja dodijeljenih u svakom sportu.

 5. I taj je mjehuričasti grafikon interaktivan. Kada prijeđete pokazivačem miša preko mjehurića Veslanje, Power View nudi dodatne informacije o tom sportu, kao što je prikazano na slici u nastavku.

  prijelaz preko mjehuričastih grafikona značajke Power View radi prikaza dodatnih informacija

Stvaranje vizualizacija temeljenih na vremenu

Mnoge vizualizacije koje stvarate temelje se na događajima koji su vremenski određeni. U skupu podataka o olimpijskim igrama zanimljivo je vidjeti kako su medalje dodjeljivane tijekom godina. U sljedećim ćete koracima naučiti kako stvoriti vizualizacije koje se mogu reproducirati ili animirati na temelju vremenskih podataka.

 1. U raspršenom grafikonu koji ste stvorili u prethodnim koracima uočite područje OS ZA REPRODUKCIJU, kao na sljedećem zaslonu.

  os za reprodukciju značajke power view

 2. Iz tablice Medalje povucite godinu u područje OS ZA REPRODUKCIJU. Sada dolazimo do zabavnog dijela. Stvorena je os duž donjeg dijela vizualizacije u vidu raspršenog grafikona, a pored nje je ikona REPRODUCIRAJ, kao na sljedećem zaslonu. Pritisnite gumb za reprodukciju.

  gumb reproduciraj u izvješću značajke power view

 3. Pratite kako se mjehurići pomiču, rastu i sažimaju prolaskom godina duž osi za reprodukciju. Možete i istaknuti određeni mjehurić, koji će u ovom slučaju predstavljati određeni sport, te ćete jasno vidjeti kako se on mijenja usporedo s kretanjem na osi za reprodukciju. Crta slijedi određeni smjer i pritom vizualno ističe i prati točke podataka kako se os pomiče naprijed.

 4. Odaberite vodene sportove pa kliknite Reproduciraj. Istaknuti su sportovi u vodi, a vodeni žig u gornjem desnom kutu izvješća prikazuje godinu (duž osi za reprodukciju), dok se os kreće naprijed. Na kraju put koji su prošli sportovi u vodi biva istaknut na vizualizaciji, dok su drugi sportovi zatamnjeni. Na sljedećem zaslonu prikazano je izvješće dovršetka putanje osi za reprodukciju.

  mjehuričaste vizualizacije temeljene na vremenu u značajci Power View

 5. Možete odabrati više od jednog sporta držeći tipku CTRL i odabirom više stavki. Isprobajte sami. Na sljedećem su zaslonu odabrana tri sporta: hrvanje, atletika i sportovi u vodi.

  isticanje više mjehurića u izvješćima za reprodukciju značajke Power View

 6. Na kraju možete filtrirati raspršene grafikone kao i bilo koju drugu vizualizaciju. Ponuđeno je puno boja jer u skupu podataka ima puno sportova. Iz tablice Medalje odvucite Godišnje doba u područje BOJE u oknu Polja značajke Power View. Sada se koriste samo dvije boje: po jedna za svako godišnje doba (ljeto ili zima). To je prikazano na sljedećem zaslonu, no da biste vidjeli kako to dobro izgleda, pogledajte videozapis na kraju ovog praktičnog vodiča.

  korištenje rezača u izvješćima namijenjenim reprodukciji značajke power view

Postoji mnogo vrsta izvanrednih izvješća koje možete stvoriti pomoću značajke Power View. Svaka vizualizacija nudi nov i drugačiji pogled na podatke. Da biste stvorili još zanimljivija izvješća, na jednoj stranici izvješća možete kombinirati različite vizualizacije, čime će vaši podaci oživjeti.

Kontrolna točka i test

Pregled naučenog

U ovom ste praktičnom vodiču naučili kako stvoriti višestruke, linijske, mjehuričaste i raspršene grafikone. Naučili ste i kako popločati izvješće te kako stvoriti spremnik u koji možete uvrstiti više izvješća.

Ovim praktičnim vodičem završava niz o stvaranju izvješća značajke Power View.

Videozapisi iz skupa podataka o olimpijskim igrama

Ponekad je lijepo vidjeti sve te zadatke u akciji. U ovom ćete dijelu pronaći veze na videozapise stvorene pomoću skupa podataka vezanih za olimpijske igre. Ti su videozapisi slični praktičnim vodičima, no neke od radnih knjiga, Power Pivot slika ili listova značajke Power View mogu se ponešto razlikovati.

Videozapisi o dodatku Power Pivot:

 • Postavljanje zadanih polja

 • Sakrivanje stupaca i tablica

 • Dodavanje opisa stupcima i tablicama

 • Odnosi

 • Kriteriji sažimanja

Power View videozapisa:

 • Početak rada sa značajkom Power View u programu Excel 2013

 • Mjehuričasti i raspršeni grafikoni

 • Kartice

 • Pretraživanje kroz razine ad hoc hijerarhije naniže

 • Pretraživanje naniže s hijerarhijom u modelu

 • Filtri

 • Hijerarhije

 • Isticanje

 • Karte

 • Karte: popravak višeznačnih podataka na karti

 • Matrica

 • Višestruki grafikoni

 • Tortni grafikoni

 • Osvježavanje podataka u podatkovnom modelu

 • Rezači

 • Sortiranje

 • Pločice

Hvala! Nadamo se da ste uživali u ovom nizu praktičnih vodiča i da vam je on pomogao u razumijevanju načina stvaranja izvješća značajke Power View. Pomoću značajke Power View možete stvarati nevjerojatna i interaktivna izvješća te ih zajednički koristiti putem portala za poslovno obavještavanje u sustavu SharePoint.

Praktični vodiči iz ovog niza

Na sljedećem se popisu nalaze veze na sve vodiče u ovom nizu:

 1. Uvoz podataka u Excel 2013 i stvaranje podatkovnog modela

 2. Proširivanje odnosa podatkovnog modela pomoću programa Excel 2013, dodatka Power Pivot i jezika DAX

 3. Stvaranje izvješća značajke Power View utemeljenih na karti

 4. Uključivanje internetskih podataka i postavljanje zadanih vrijednosti izvješća značajke Power View

 5. Stvaranje nevjerojatnih izvješća značajke Power View – prvi dio

 6. Stvaranje nevjerojatnih izvješća značajke Power View – drugi dio

TEST

Želite li provjeriti što ste od naučenoga zapamtili? Ovo je vaša prilika. U sljedećem testu istaknute su značajke, mogućnosti ili preduvjeti o kojima ste saznali više u ovom praktičnom vodiču. Odgovori se nalaze pri dnu stranice. Sretno!

Pitanje 1: kako se još nazivaju višestruki grafikoni?

A: klizni grafikoni

B: redni grafikoni

C: grafikoni „trellis”

D: grafikoni stranice

Pitanje 2: koje područje u oknu Polja značajke Power View omogućuje stvaranje spremnika u koji možete umetnuti više različitih prikaza?

A: područje STUPCI

B: područje SAŽIMANJE

C: područje POPLOČAJ PREMA

D: područje SPREMNIK

Pitanje 3: koje područje okna Polja značajke Power View morate koristiti da biste stvorili animiranu vizualizaciju temeljenu na polju, primjerice polju podatka?

A: područje OS REPRODUKCIJE

B: područje VODORAVNI VIŠESTRUKI GRAFIKONI

C: područje ANIMACIJE

D: nije moguće stvoriti tako napredne vizualizacije, zar ne?

Pitanje 4: što se događa na višestrukim grafikonima ako oni sadrže više tortnih grafikona nego što stane na zaslon?

A: Power View se automatski kreće kroz tortne grafikone

B: Power View nudi okomiti klizač koji omogućava kretanje kroz tortne grafikone

C: Power View stvara izvješće samo za onoliko tortnih grafikona koliko je odjednom moguće prikazati na zaslonu

D: Power View automatski prikazuje sve tortne grafikone na jednom zaslonu, bez obzira na to koliko ih je potrebno

Odgovori na pitanja u kratkom testu

 1. Točan odgovor: C

 2. Točan odgovor: C

 3. Točan odgovor: A

 4. Točan odgovor: B

Napomene : Podaci i slike u nizu praktičnih vodiča temelje se na sljedećim podacima:

 • Olympics Dataset © Guardian News & Media Ltd.

 • slike zastava dobivene su ljubaznošću web-mjesta CIA Factbook (cia.gov)

 • podaci o broju stanovnika dobiveni su s web-mjesta Svjetske banke (worldbank.org)

 • piktogrami olimpijskih sportova koje su izradili Thadius856 i Parutakupiu

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×