Povećanje pristupačnosti bilježnica programa OneNote

Povećanje pristupačnosti bilježnica programa OneNote

Ova tema sadrži detaljne upute za stvaranje bilježnica programa OneNote koje će biti pristupačne osobama s posebnim potrebama.

Bilježnica programa OneNote sa stranicom Contoso Project s prikazom popisa obaveza i trakastim grafikonom mjesečnih troškova.

Slijepe ili slabovidne osobe lakše će razumjeti vaše bilješke ako bilježnice programa OneNote stvorite imajući u vidu pristupačnost.

Sljedeća tablica sadrži najbolje prakse za stvaranje bilježnica programa OneNote 2016 koje su pristupačne osobama s posebnim potrebama.

Što je potrebno popraviti

Zašto to popraviti

Kako popraviti

Umetnite zamjenski tekst za sve vizuale.

Uz zamjenski tekst osobe koje ne vide zaslon moći će shvatiti što je važno na slikama i drugim vizualima, kao što su isječci crteža, SmartArt grafike i oblici.

Nemojte važne informacije prenositi isključivo putem teksta na slikama.

Dodajte zamjenski tekst koji osobama koje je ne vide opisuje sliku. Neka bude kratak, ali uvrstite opise važnih elemenata slike.

Ako morate koristiti sliku koja sadrži tekst, taj tekst ponovite i u tekstu tijela sadržaja.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

Dodajte smislen tekst za hiperveze.

Osobe koje koriste čitače zaslona ponekad pregledavaju popis veza. Veze im moraju prenijeti jasne i točne informacije o odredištu. Nemojte, primjerice, kao vezu koristiti tekst "Kliknite ovdje", već upotrijebite cijeli naslov odredišne stranice.

Dodavanje opisnog teksta hiperveze

Svim sekcijama bilježnice dodijelite jedinstvene nazive i uklonite prazne sekcije.

Čitači zaslona čitaju kartice sekcija, koje sadrže informacije o tome što se nalazi u bilježnici te tako olakšavaju razumijevanje sadržaja bilježnice te kretanje po njoj.

Preimenovanje kartica sekcija

Brisanje kartica sekcija

Pazite da ne koristite boju kao jedini način prenošenja informacija.

Slabovidne i slijepe osobe te osobe koje ne raspoznaju boje možda neće shvatiti značenje koje prenosite određenim bojama.

Nemojte za prijenos značenja koristiti isključivo boju. Upišite tekst koji prenosi značenje boje ili drugih karakteristika za čije su razumijevanje potrebna osjetila.

Da biste to izbjegli, koristite i druge načine prenošenja značenja, npr. oblike ili oznake. Razmislite, primjerice, o dodavanju zelene kvačice kao oznake uspjeha te crvenog znaka X kao oznake neuspjeha umjesto samo sjenčanja zelenom i crvenom bojom.

Korištenje pristupačnog oblikovanja teksta

Koristite odgovarajuću razinu kontrasta između teksta i pozadine.

Tekst u bilježnicama mora biti čitljiv i u načinu rada s jakim kontrastom da bi ga svi, uključujući osobe s oštećenjima vida, jasno mogli vidjeti.

Koristite, primjerice, svijetle boje ili sheme boja jakog kontrasta na suprotnim krajevima spektra boja. Crno-bijele sheme boja olakšavaju razlikovanje teksta i oblika osobama koje ne razliku boje.

Korištenje pristupačne boje teksta

Koristite veći font (18 točaka ili veći), sans-serifne fontove i dovoljne razmake.

Kad gledaju tekst, osobe s disleksijom imaju problema s razlikovanjem slova i riječi. Može im se, primjerice, činiti da jedan redak teksta prelazi preko drugog koji se nalazi ispod njega ili pak da se susjedna slova spajaju.

Da biste tim osobama olakšali čitanje, možete, primjerice, učiniti sljedeće:

 • koristiti poznate sans-serifnih fontove, npr. Arial ili Calibri

 • izbjegavati upotrebu isključivo velikih slova ili prevelike količine kurziva ili podcrtanog teksta

 • Između redaka i odlomaka ostavite dovoljnu količinu bijelog prostora.

 • poravnati odlomke lijevo umjesto obostrano; tako ćete izbjeći neravnomjerne razmake između riječi koji mogu stvoriti vizualni efekt rijeke bijelog prostora koja protječe kroz odlomak

Korištenje pristupačnog oblikovanja teksta

Korištenje odgovarajućih razmaka u tekstu

Koristite ugrađene naslove i stilove.

Softver čitača zaslona prepoznaje ugrađene stilove naslova kao naslove, pa može o tome obavijestiti osobu koja ga koristi. Softver čitača zaslona ujedno korisnicima omogućuje i kretanje po sadržaju pomoću naslova. Da biste čitačima zaslona olakšali čitanje bilježaka, koristite logički redoslijed naslova i ugrađene alate za oblikovanje u programu OneNote.

Nadalje, osobe s poteškoćama s čitanjem, kao što je disleksija, ovise o naslovima jer im oni olakšavaju strukturiranje informacija te njihovu podjelu na manje dijelove koje će lakše obraditi.

Da biste olakšali navigaciju, naslove organizirajte unaprijed definiranim logičkim redoslijedom. Koristite Naslov 1, Naslov 2, a zatim Naslov 3, a ne Naslov 3, Naslov 1 pa Naslov 2.

Organizirajte informacije u bilješkama u manje cjeline pomoću naslova. U idealnom slučaju svaki naslov sadrži tek nekoliko odlomaka.

Primjena ugrađenih stilova naslova

Korištenje popisa s grafičkim oznakama

Korištenje numeriranih popisa

Da biste pronašli naslove koji nisu poredani logičkim redoslijedom, upotrijebite alat za provjeru pristupačnosti.

Koristite jednostavnu strukturu tablica i odredite zaglavlje stupca.

Čitači zaslona prate svoj položaj u tablici brojanjem ćelija tablice. Ako je tablica ugniježđena u drugoj tablici ili je ćelija spojena ili podijeljena, čitač zaslona ne može dalje brojati ćelije i iza te točke ne može dati korisne informacije o tablici. Prazne ćelije u tablici mogu osobu koja koristi čitač zaslona navesti na pomisao da u tablici više nema sadržaja. Čitači zaslona za prepoznavanje redaka i stupaca koriste i informacije u zaglavlju.

Korištenje zaglavlja tablice

Da biste bili sigurni da tablice ne sadrže podijeljene ćelije, spojene ćelije, ugniježđene tablice ili potpuno prazne retke ili stupce, upotrijebite alat za provjeru pristupačnosti.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

U slike kao što su fotografije, grafike, isječci crteža i snimke zaslona dodajte zamjenski tekst da bi čitači zaslona mogli pročitati opis slike.

 1. Desnom tipkom miša kliknite sliku u bilježnici, a zatim odaberite Zamjenski tekst...

 2. U polja upišite naslov i opis. Neka tekst bude čim kraći. Počnite s najvažnijim informacijama i nastojte prenijeti sadržaj i funkciju slike. Kad budete spremni, kliknite U redu.

  Napomena : Upišite podatke i u polje Naslov i u polje Opis jer se način čitanja tih podataka može razlikovati ovisno o čitaču zaslona koji se upotrebljava.

  Snimka zaslona dijaloškog okvira Zamjenski tekst u programu OneNote s oglednim tekstovima u poljima Naslov i Opis.

Umetanje pristupačnih hiperveza i teksta

U sljedećim se postupcima opisuje kako hiperveze i tekst u bilježnicama programa OneNote učiniti pristupačnijima.

Dodavanje opisnog teksta hiperveze

U tekst dodajte opisnu hipervezu da bi korisnik znao kamo veza vodi.

 1. Odaberite tekst u koji želite dodati hipervezu.

 2. Na izborniku Umetanje na vrpci kliknite Veza.

 3. Odabrani tekst prikazat će se u polju Tekst za prikaz. To je tekst hiperveze. Ako je potrebno, možete ga promijeniti.

  Napomena : Izbjegavajte izraz "kliknite ovdje" i slične izraze koji nisu opisni. Tekst veze trebao bi točno, ali kratko opisivati odredišnu stranicu.

 4. U polje Adresa dodajte URL hiperveze.

  Napomena : Adresu možete kopirati i zalijepiti ili se pak poslužiti gumbima Pregledavanje weba odnosno Potražite datoteku u programu OneNote da biste pronašli odredišnu stranicu ili datoteku.

  Snimka zaslona s prikazom dijaloškog okvira u programu OneNote. Sadrži dva polja za upisivanje: Tekst za prikaz i Adresa.
 5. Kliknite U redu.

Preimenovanje kartica sekcija

Opisne kartice sekcija s preciznim naslovima korisnicima olakšavaju pronalaženje odgovarajuće sekcije.

 1. Desnom tipkom miša u bilježnici kliknite karticu sekcije koju želite urediti, a zatim odaberite Preimenuj.

 2. Upišite novi naziv.

  Snimka zaslona s prikazom kontekstnog izbornika i odabranom mogućnošću Preimenuj.

Brisanje kartica sekcija

Da bi čitači zaslona i korisnici lakše brzo pronašli željene informacije, uklonite sve neiskorištene kartice sekcija koje ne sadrže informacije.

 1. Desnom tipkom miša u bilježnici kliknite karticu sekcije koju želite ukloniti, a zatim odaberite Izbriši.

  Snimka zaslona s prikazom kontekstnog izbornika za uklanjanje sekcije
 2. U dijaloškom okviru za potvrdu kliknite Da.

Korištenje pristupačnog oblikovanja teksta

Da biste poboljšali oblikovanje teksta, odaberite običan sans-serifni font, koristite veći font, lijevo poravnajte tekst i izbjegavajte pretjerano korištenje velikih slova i kurziva.

 1. Odaberite dio teksta koji želite oblikovati.

 2. Na izborniku Polazno možete, primjerice, odabrati veći font i sans-serifni font. Možete koristiti i druge mogućnosti oblikovanja, primjerice podebljani font radi naglašavanja.

Korištenje pristupačne boje teksta

Da biste omogućili dobru vidljivost teksta u načinu rada s jakim kontrastom, za boje fonta koristite postavku Automatski.

 1. Odaberite tekst.

 2. Na izborniku Polazno kliknite strelicu prema dolje pokraj ikone Boja fonta , a zatim kliknite Automatski.

  Snimka zaslona s prikazom mogućnosti boje fonta izborniku Polazno.

Primjena ugrađenih stilova naslova

Koristite ugrađene stilove naslova da biste stvorili strukturu stranica bilježnice za čitače zaslona. Čitači zaslona znat će prepoznati tekst velikog podebljanog fonta kao naslov samo ako je primijenjen ugrađeni stil.

 1. Odaberite tekst za naslov.

 2. Na izborniku Polazno odaberite stil naslova, npr. Naslov 2.

  Snimka zaslona s prikazom odabira stila naslova na izborniku Polazno.

Korištenje popisa s grafičkim oznakama

Kada je to moguće, podijelite tekst na natuknice da biste poboljšali čitljivost i navigaciju.

 1. Postavite pokazivač na mjesto u bilježnici na koje želite dodati popis ili pak odaberite dio teksta koji želite uvrstiti u popis.

 2. Na izborniku Polazno kliknite ikonu Grafičke oznake.

 3. Da biste promijenili stil grafičke oznake, kliknite strelicu prema dolje pokraj ikone Grafičke oznake.

  Snimka zaslona odabira stavki popisa s grafičkim oznakama na izborniku Polazno.
 4. Ako je potrebno, upišite stavke popisa.

  Napomena : Na kraju svake stavke popisa upotrijebite točku ili zarez da bi čitači zaslona zastali prilikom čitanja.

Korištenje numeriranih popisa

Kada je to moguće, koristite numerirane popise jer oni olakšavaju praćenje duljih cjelina teksta.

 1. Postavite pokazivač na mjesto u bilježnici na koje želite dodati popis ili pak odaberite dio teksta koji želite uvrstiti u popis.

 2. Na izborniku Polazno kliknite ikonu Numeriranje.

 3. Da biste promijenili stil numeriranja, kliknite strelicu prema dolje pokraj ikone Numeriranje.

  Snimka zaslona s mogućnošću numeriranog popisa na izborniku Polazno.
 4. Ako je potrebno, upišite stavke popisa.

Korištenje odgovarajućih razmaka u tekstu

Povećajte ili smanjite razmak između rečenica i odlomaka da biste poboljšali čitljivost.

 1. Odaberite dio teksta koji želite izmijeniti.

 2. Na izborniku Polazno kliknite ikonu Poravnanje odlomka.

 3. Kliknite Mogućnosti razmaka između odlomaka..., a zatim upišite željeni razmak.

  Napomena : Vrijednosti razmaka između odlomaka u programu OneNote vode se drukčijom logikom od onih u, primjerice, programu Word. U programu OneNote morate unijeti ukupan broj (u točkama) i za trenutnu veličinu fonta i za željeni prored. Da biste, primjerice, postavili dvostruki prored u tekstu fonta Calibri veličine 11, u polje Najmanji prored unesite 27.

 4. Snimka zaslona s mogućnošću Prored odlomaka na izborniku Polazno.

Korištenje zaglavlja tablice

Dodajte zaglavlja u tablicu da biste čitačima zaslona olakšali praćenje stupaca i redaka.

Sve tablice koje su stvorene u programu OneNote automatski imaju redak zaglavlja. Svojstvo retka zaglavlja može se ukloniti/dodati pomoću aplikacije OneNote za računala sa sustavom Windows. Ako koristite bilježnicu u kojoj je svojstvo retka zaglavlja onemogućeno, poslužite se aplikacijom za računala sa sustavom Windows da biste riješili taj problem.

 1. Postavite pokazivač bilo gdje u prvom retku tablice.

 2. Na izborniku Alati za tablice kliknite Umetni iznad.

 3. Desnom tipkom miša kliknite redak koji ste umetnuli u tablicu, a zatim odaberite Tablica. Provjerite je li potvrđena mogućnost Redak zaglavlja.

 4. Vratite se na tablicu i upišite naslove stupaca.

Pogledajte i ovo

Pristupačni dokumenti programa Word

Pristupačne proračunske tablice programa Excel

Pristupačne prezentacije programa PowerPoint

Pristupačne poruke e-pošte programa Outlook

Napomena : U ovoj se temi pretpostavlja da koristite iPhone. Neke se upute i geste za iPad mogu razlikovati.

Sljedeća tablica sadrži najbolje prakse za stvaranje bilježnica programa OneNote za iOS koje su pristupačne svima.

Što je potrebno popraviti

Zašto to popraviti

Kako popraviti

Umetnite zamjenski tekst za sve vizuale.

Uz zamjenski tekst osobe koje ne vide zaslon moći će shvatiti što je važno na slikama i drugim vizualima, kao što su isječci crteža, SmartArt grafike i oblici.

Nemojte važne informacije prenositi isključivo putem teksta na slikama. Ako morate koristiti sliku koja sadrži tekst, taj tekst ponovite i u tekstu tijela sadržaja. Pomoću zamjenskog teksta ukratko opišite sliku i njezinu svrhu.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

Dodajte smislen tekst za hiperveze.

Osobe koje koriste čitače zaslona ponekad pregledavaju popis veza. Veze im moraju prenijeti jasne i točne informacije o odredištu. Nemojte, primjerice, kao vezu koristiti tekst "Kliknite ovdje", već upotrijebite cijeli naslov odredišne stranice.

Dodavanje opisnog teksta hiperveze

Svim sekcijama bilježnice dodijelite jedinstvene nazive i uklonite prazne sekcije.

Čitači zaslona čitaju kartice sekcija, koje sadrže informacije o tome što se nalazi u bilježnici te tako olakšavaju razumijevanje sadržaja bilježnice te kretanje po njoj.

Preimenovanje kartica sekcija

Brisanje kartica sekcija

Pazite da ne koristite boju kao jedini način prenošenja informacija.

Slabovidne i slijepe osobe te osobe koje ne raspoznaju boje možda neće shvatiti značenje koje prenosite određenim bojama.

Koristite i druge načine prenošenja značenja, npr. podebljani tekst. Možete, primjerice, podcrtati tekst hiperveze označen drukčijom bojom da bi osobe koje ne raspoznaju boje znale da je taj tekst veza.

Korištenje pristupačnog oblikovanja teksta

Izbjegavajte prekomjerno korištenje različitih stilova oblikovanja.

Osobama s disleksijom često se čini da se riječi pomiču po stranici ili da se tekst sljubljuje (redak teksta pretapa se u redak ispod njega). Može im se činiti i da se tekst spaja ili izobličuje na drugi način.

Da biste tim osobama olakšali čitanje, možete, primjerice, učiniti sljedeće:

 • izbjegavati upotrebu isključivo velikih slova ili prevelike količine kurziva ili podcrtanog teksta

 • poravnati odlomke lijevo umjesto obostrano; Time ćete spriječiti pojavu velikih razmaka između riječi. Veliki razmaci mogu stvoriti vizualni efekt rijeke bijelog prostora koja protječe kroz odlomak.

Korištenje pristupačnog oblikovanja teksta

Korištenje odgovarajućih razmaka u tekstu

Koristite ugrađene alate za oblikovanje.

Da biste čitačima zaslona olakšali čitanje bilježaka, koristite ugrađene alate za oblikovanje u programu OneNote za iOS.

Informacije u bilješkama organizirajte u manje logičke cjeline. Za stavke koje ne moraju biti navedene određenim redoslijedom koristite popise s grafičkim oznakama. Za stavke koje se moraju pratiti određenim redoslijedom koristite numerirane popise.

Korištenje popisa s grafičkim oznakama

Korištenje numeriranih popisa

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

U slike kao što su fotografije, grafike, isječci crteža i snimke zaslona dodajte zamjenski tekst da bi čitači zaslona mogli pročitati opis slike.

 1. Dodirnite i držite sliku u bilježnici, a zatim na kontekstnom izborniku prijeđite prstom ulijevo pa dodirnite Zamjenski tekst.

 2. U polja upišite naslov i opis. Neka tekst bude čim kraći. Počnite s najvažnijim informacijama i nastojte prenijeti sadržaj i funkciju slike. Kada završite, dodirnite Gotovo.

  Napomena : Upišite podatke i u polje NASLOV i u polje OPIS jer se način čitanja tih podataka može razlikovati ovisno o čitaču zaslona koji se upotrebljava.

  Dijaloški okvir Zamjenski tekst na iPhoneu.

Umetanje pristupačnih hiperveza i teksta

U sljedećim se postupcima opisuje kako hiperveze i tekst u bilježnicama programa OneNote za iOS učiniti pristupačnijima.

Dodavanje opisnog teksta hiperveze

U tekst dodajte opisnu hipervezu da bi korisnici znali kamo veza vodi.

 1. Odaberite tekst u koji želite dodati hipervezu.

 2. Na traci izbornika prijeđite prstom ulijevo i dodirnite gumb Umetni vezu.

  Gumb Veza na traci izbornika u iPhoneu.
 3. Odabrani tekst prikazat će se u polju PRIKAZ. To je tekst hiperveze. Ako je potrebno, možete ga promijeniti.

  Napomena : Izbjegavajte izraz "kliknite ovdje" i slične izraze koji nisu opisni. Tekst veze trebao bi točno, ali kratko opisivati odredišnu stranicu.

 4. U polje ADRESA upišite URL hiperveze.

  Napomena : Možete i kopirati te zalijepiti adresu.

 5. Dodirnite Gotovo.

  Dijaloški okvir Hiperveza na iPhoneu.

Preimenovanje kartica sekcija

Opisne kartice sekcija s preciznim naslovima korisnicima olakšavaju pronalaženje odgovarajuće sekcije.

 1. U bilježnici dodirnite i držite karticu sekcije koju želite preimenovati, a zatim dodirnite gumb Preimenuj na traci izbornika.

  Gumb Preimenovanje sekcije na traci izbornika u iPhoneu.

 2. Upišite novi naziv pa dodirnite Gotovo.

Brisanje kartica sekcija

Da bi čitači zaslona i korisnici lakše brzo pronašli željene informacije, uklonite sve neiskorištene kartice sekcija koje ne sadrže informacije.

 1. U bilježnici dodirnite i držite karticu sekcije koju želite ukloniti, a zatim dodirnite gumb Ukloni na traci izbornika.

  Gumb Uklanjanje sekcije na traci izbornika u iPhoneu.

 2. U dijaloškom okviru za potvrdu dodirnite Izbriši.

Korištenje pristupačnog oblikovanja teksta

Da biste poboljšali oblikovanje teksta, odaberite običan sans-serifni font, koristite veći font, lijevo poravnajte tekst i izbjegavajte pretjerano korištenje velikih slova i kurziva.

Primjena oblikovanja teksta

 1. Odaberite dio teksta koji želite oblikovati.

 2. Na traci izbornika možete odabrati, primjerice, podebljani font ili kurziv ili pak podcrtavanje radi naglašavanja. Dodirnite mogućnost koju želite odabrati.

  Gumb Podebljani tekst na traci izbornika u iPhoneu.

Promjena vrste i veličine fonta

 1. U prikazu bilježnice dodirnite ikonu postavki.

  Gumb Postavke u bilježnicama na iPhoneu.
 2. U odjeljku Postavke dodirnite Uređivanje i prikaz.

 3. Odaberite veću veličinu fonta i sans-serifnu vrstu fonta.

  Promjena vrste fonta i mogućnosti veličine u postavkama na iPhoneu.

Korištenje popisa s grafičkim oznakama

Kada je to moguće, podijelite veći komad teksta na natuknice da biste poboljšali čitljivost i navigaciju.

 1. Postavite pokazivač na mjesto u bilježnici na koje želite dodati popis ili pak odaberite dio teksta koji želite uvrstiti u popis.

 2. Na traci izbornika dodirnite gumb za popis s grafičkim oznakama.

  Popis s grafičkim oznakama na traci izbornika na iPhoneu.

 3. Ako je potrebno, upišite stavke popisa.

  Napomena : Na kraju svake stavke popisa upotrijebite točku ili zarez da bi čitači zaslona zastali prilikom čitanja.

Korištenje numeriranih popisa

Za slijed informacija koristite numerirani popis jer je njega lakše pratiti nego neprekinut blok teksta.

 1. Postavite pokazivač na mjesto u bilježnici na koje želite dodati popis ili pak odaberite dio teksta koji želite uvrstiti u popis.

 2. Na traci izbornika dodirnite gumb za numeriranje.

  Gumb Numerirani popis na traci izbornika u iPhoneu.

 3. Ako je potrebno, upišite stavke popisa.

Korištenje odgovarajućih razmaka u tekstu

Poravnajte odlomke lijevo da biste izbjegli velike razmake između riječi.

 1. Odaberite dio teksta koji želite izmijeniti.

 2. Na traci izbornika dodirnite gumb za lijevo poravnanje.

  Gumb Poravnaj lijevo na traci izbornika u iPhoneu

Pogledajte i ovo

Pristupačni dokumenti programa Word

Pristupačne proračunske tablice programa Excel

Pristupačne prezentacije programa PowerPoint

Pristupačne poruke e-pošte programa Outlook

Sljedeća tablica sadrži najbolje prakse za stvaranje bilježnica programa OneNote za Windows 10 koje su pristupačne svima.

Što je potrebno popraviti

Zašto to popraviti

Kako popraviti

Umetnite zamjenski tekst za sve vizuale.

Uz zamjenski tekst osobe koje ne vide zaslon moći će shvatiti što je važno na slikama i drugim vizualima, kao što su isječci crteža, SmartArt grafike i oblici.

Nemojte važne informacije prenositi isključivo putem teksta na slikama. Ako morate koristiti sliku koja sadrži tekst, taj tekst ponovite i u tekstu tijela sadržaja. Pomoću zamjenskog teksta ukratko opišite sliku i njezinu svrhu.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

Dodajte smislen tekst za hiperveze.

Osobe koje koriste čitače zaslona ponekad pregledavaju popis veza. Veze im moraju prenijeti jasne i točne informacije o odredištu. Nemojte, primjerice, kao vezu koristiti tekst "Kliknite ovdje", već upotrijebite cijeli naslov odredišne stranice.

Dodavanje opisnog teksta hiperveze

Svim sekcijama bilježnice dodijelite jedinstvene nazive i uklonite prazne sekcije.

Čitači zaslona čitaju kartice sekcija, koje sadrže informacije o tome što se nalazi u bilježnici te tako olakšavaju razumijevanje sadržaja bilježnice te kretanje po njoj.

Preimenovanje kartica sekcija

Brisanje kartica sekcija

Pazite da ne koristite boju kao jedini način prenošenja informacija.

Slabovidne i slijepe osobe te osobe koje ne raspoznaju boje možda neće shvatiti značenje koje prenosite određenim bojama.

Nemojte za prijenos značenja koristiti isključivo boju. Upišite tekst koji prenosi značenje boje ili drugih karakteristika za čije su razumijevanje potrebna osjetila.

Koristite i druge načine prenošenja značenja, npr. podebljani tekst. Možete, primjerice, podcrtati tekst hiperveze označen drukčijom bojom da bi osobe koje ne raspoznaju boje znale da je taj tekst veza.

Korištenje pristupačnog oblikovanja teksta

Izbjegavajte prekomjerno korištenje različitih stilova oblikovanja.

Osobama s disleksijom često se čini da se riječi pomiču po stranici ili da se tekst sljubljuje (redak teksta pretapa se u redak ispod njega). Može im se činiti i da se tekst spaja ili izobličuje na drugi način.

Da biste tim osobama olakšali čitanje, možete, primjerice, učiniti sljedeće:

 • izbjegavati upotrebu isključivo velikih slova ili prevelike količine kurziva ili podcrtanog teksta

 • poravnati odlomke lijevo umjesto obostrano; Time ćete spriječiti pojavu velikih razmaka između riječi. Veliki razmaci mogu stvoriti vizualni efekt rijeke bijelog prostora koja protječe kroz odlomak.

Korištenje pristupačnog oblikovanja teksta

Koristite ugrađene alate za oblikovanje.

Da biste čitačima zaslona olakšali čitanje bilježaka, koristite ugrađene alate za oblikovanje u programu OneNote.

Informacije u bilješkama organizirajte u manje logičke cjeline. Za stavke koje ne moraju biti navedene određenim redoslijedom koristite popise s grafičkim oznakama. Za stavke koje se moraju pratiti određenim redoslijedom koristite numerirane popise.

Korištenje popisa s grafičkim oznakama

Korištenje numeriranih popisa

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

U slike kao što su fotografije, grafike, isječci crteža i snimke zaslona dodajte zamjenski tekst da bi čitači zaslona mogli pročitati opis slike.

 1. Desnom tipkom miša kliknite sliku u bilježnici, a zatim kliknite Slika > Zamjenski tekst.

 2. U polja upišite naslov i opis. Neka tekst bude čim kraći. Počnite s najvažnijim informacijama i nastojte prenijeti sadržaj i funkciju slike. Kad budete spremni, kliknite Gotovo.

  Napomena : Upišite podatke i u polje Naslov i u polje Opis jer se način čitanja tih podataka može razlikovati ovisno o čitaču zaslona koji se upotrebljava.

  Dijaloški okvir Zamjenski tekst za dodavanje zamjenskog teksta u programu OneNote za Windows 10.

Umetanje pristupačnih hiperveza i teksta

U sljedećim se postupcima opisuje kako hiperveze i tekst u bilježnicama programa OneNote učiniti pristupačnijima.

Dodavanje opisnog teksta hiperveze

U tekst dodajte opisnu hipervezu da bi korisnici znali kamo veza vodi.

 1. Odaberite tekst u koji želite dodati hipervezu.

 2. Na izborniku Umetanje na vrpci kliknite Veza.

 3. Odabrani tekst prikazat će se u polju Tekst za prikaz. To je tekst hiperveze. Ako je potrebno, možete ga promijeniti.

  Napomena : Izbjegavajte izraz "kliknite ovdje" i slične izraze koji nisu opisni. Tekst veze trebao bi točno, ali kratko opisivati odredišnu stranicu.

 4. U polje Adresa upišite URL hiperveze.

  Napomena : Možete i kopirati te zalijepiti adresu.

 5. Kliknite Umetni.

  Snima zaslona s prikazom dijaloškog okvira za dodavanje veze hiperteksta u programu OneNote za Windows 10.

Preimenovanje kartica sekcija

Opisne kartice sekcija s preciznim naslovima korisnicima olakšavaju pronalaženje odgovarajuće sekcije.

 1. Desnom tipkom miša u bilježnici kliknite karticu sekcije koju želite urediti, a zatim odaberite Preimenuj sekciju.

  Snimka zaslona s prikazom kontekstnog izbornika za preimenovanje kartice sekcije u programu OneNote za Windows 10.

 2. Upišite novi naziv pa pritisnite Enter.

Brisanje kartica sekcija

Da bi čitači zaslona i korisnici lakše brzo pronašli željene informacije, uklonite sve neiskorištene kartice sekcija koje ne sadrže informacije.

 1. Desnom tipkom miša u bilježnici kliknite karticu sekcije koju želite ukloniti, a zatim odaberite Izbriši sekciju.

  Snimka zaslona s prikazom kontekstnog izbornika za brisanje kartice sekcije u programu OneNote za Windows 10.

 2. U dijaloškom okviru za potvrdu kliknite Izbriši sekciju.

Korištenje pristupačnog oblikovanja teksta

Da biste poboljšali oblikovanje teksta, odaberite običan sans-serifni font, koristite veći font, lijevo poravnajte tekst i izbjegavajte pretjerano korištenje velikih slova i kurziva.

 1. Odaberite dio teksta koji želite oblikovati.

 2. Na izborniku Polazno možete, primjerice, odabrati veći font i sans-serifni font. Možete koristiti i druge mogućnosti oblikovanja, primjerice podebljani font radi naglašavanja.

  Gumbi Oblikovanje teksta na vrpci izbornika Polazno u programu OneNote za Windows 10.

Korištenje popisa s grafičkim oznakama

Kada je to moguće, podijelite veći komad teksta na natuknice da biste poboljšali čitljivost i navigaciju.

 1. Postavite pokazivač na mjesto u bilježnici na koje želite dodati popis ili pak odaberite dio teksta koji želite uvrstiti u popis.

 2. Na izborniku Polazno kliknite ikonu Popis s grafičkim oznakama.

  Odabrani gumb Numerirani popis na vrpci izbornika Polazno u programu OneNote za Windows 10.

 3. Ako je potrebno, upišite stavke popisa.

  Napomena : Na kraju svake stavke popisa upotrijebite točku ili zarez da bi čitači zaslona zastali prilikom čitanja.

Korištenje numeriranih popisa

Za slijed informacija koristite numerirani popis jer je njega lakše pratiti nego neprekinut blok teksta.

 1. Postavite pokazivač na mjesto u bilježnici na koje želite dodati popis ili pak odaberite dio teksta koji želite uvrstiti u popis.

 2. Na izborniku Polazno kliknite ikonu Numeriranje i odaberite stil.

  Gumbi Numerirani popis na vrpci izbornika Polazno u programu OneNote za Windows 10.

 3. Ako je potrebno, upišite stavke popisa.

Pogledajte i ovo

Pristupačni dokumenti programa Word

Pristupačne poruke e-pošte programa Outlook

Sljedeća tablica sadrži najbolje prakse za stvaranje bilježnica programa OneNote Online koje su pristupačne osobama s posebnim potrebama.

Što je potrebno popraviti

Zašto to popraviti

Kako popraviti

Umetnite zamjenski tekst za sve vizuale.

Uz zamjenski tekst osobe koje ne vide zaslon moći će shvatiti što je važno na slikama i drugim vizualima, kao što su isječci crteža, SmartArt grafike i oblici.

Nemojte važne informacije prenositi isključivo putem teksta na slikama. Ako morate koristiti sliku koja sadrži tekst, taj tekst ponovite i u tekstu tijela sadržaja. Pomoću zamjenskog teksta ukratko opišite sliku i njezinu svrhu.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

Dodajte smislen tekst za hiperveze.

Osobe koje koriste čitače zaslona ponekad pregledavaju popis veza. Veze im moraju prenijeti jasne i točne informacije o odredištu. Nemojte, primjerice, kao vezu koristiti tekst "Kliknite ovdje", već upotrijebite cijeli naslov odredišne stranice.

Dodavanje opisnog teksta hiperveze

Svim sekcijama bilježnice dodijelite jedinstvene nazive i uklonite prazne sekcije.

Čitači zaslona čitaju kartice sekcija, koje sadrže informacije o tome što se nalazi u bilježnici te tako olakšavaju razumijevanje sadržaja bilježnice te kretanje po njoj.

Preimenovanje kartica sekcija

Brisanje kartica sekcija

Pazite da ne koristite boju kao jedini način prenošenja informacija.

Slabovidne i slijepe osobe te osobe koje ne raspoznaju boje možda neće shvatiti značenje koje prenosite određenim bojama.

Nemojte za prijenos značenja koristiti isključivo boju. Upišite tekst koji prenosi značenje boje ili drugih karakteristika za čije su razumijevanje potrebna osjetila.

Da biste to izbjegli, koristiti i druge načine prenošenja informacija, npr. podebljajte tekst ili koristite veći font. Možete, primjerice, podcrtati tekst hiperveze označen drukčijom bojom da bi osobe koje ne raspoznaju boje znale da je taj tekst veza.

Korištenje pristupačnog oblikovanja teksta

Koristite odgovarajuću razinu kontrasta između teksta i pozadine.

Tekst u bilježnicama mora biti čitljiv i u načinu rada s jakim kontrastom da bi ga svi, uključujući osobe s oštećenjima vida, jasno mogli vidjeti.

Koristite, primjerice, svijetle boje ili sheme boja jakog kontrasta na suprotnim krajevima spektra boja. Crno-bijele sheme boja olakšavaju razlikovanje teksta i oblika osobama koje ne razliku boje.

Korištenje pristupačne boje teksta

Koristite veći font (18 toč. ili veći), sans-serifni font i dovoljnu količinu bijelog prostora.

Osobama s disleksijom često se čini da se riječi kreću po stranici ili da se tekst sljubljuje (redak teksta pretapa se u redak ispod njega). Može im se činiti i da se tekst spaja ili izobličuje na drugi način.

Da biste za te osobe smanjili opterećenje prilikom čitanja, možete učiniti sljedeće:

 • koristiti poznate sans-serifnih fontove, npr. Arial ili Calibri

 • izbjegavati upotrebu isključivo velikih slova ili prevelike količine kurziva ili podcrtanog teksta

 • Između redaka i odlomaka ostavite dovoljnu količinu bijelog prostora.

 • Koristite lijevo poravnanje odlomaka, a ne obostrano. Time ćete spriječiti pojavu velikih razmaka između riječi. Veliki razmaci mogu stvoriti vizualni efekt rijeke bijelog prostora koja protječe kroz odlomak.

Korištenje pristupačnog oblikovanja teksta

Korištenje odgovarajućih razmaka u tekstu

Koristite ugrađene naslove i stilove.

Da biste čitačima zaslona olakšali čitanje bilježaka, koristite logički redoslijed naslova i ugrađene alate za oblikovanje u programu OneNote Online.

Naslove možete, primjerice, organizirati unaprijed definiranim logičkim redoslijedom. Koristite Naslov 1, Naslov 2, a zatim Naslov 3, a ne Naslov 3, Naslov 1 pa Naslov 2. Informacije u bilješkama organizirajte u manje cjeline. U idealnom slučaju svaki naslov sadrži tek nekoliko odlomaka.

Primjena ugrađenih stilova naslova

Korištenje popisa s grafičkim oznakama

Korištenje numeriranih popisa

Da biste pronašli naslove koji nisu poredani logičkim redoslijedom, upotrijebite alat za provjeru pristupačnosti.

Koristite jednostavnu strukturu tablica i odredite zaglavlje stupca.

Čitači zaslona prate svoj položaj u tablici brojanjem ćelija tablice. Ako je tablica ugniježđena u drugoj tablici ili je ćelija spojena ili podijeljena, čitač zaslona ne može dalje brojati ćelije i iza te točke ne može dati korisne informacije o tablici. Prazne ćelije u tablici mogu osobu koja koristi čitač zaslona navesti na pomisao da u tablici više nema sadržaja.

Da biste bili sigurni da tablice ne sadrže podijeljene ćelije, spojene ćelije, ugniježđene tablice ili potpuno prazne retke ili stupce, upotrijebite alat za provjeru pristupačnosti.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

U slike kao što su fotografije, grafike, isječci crteža i snimke zaslona dodajte zamjenski tekst da bi čitači zaslona mogli pročitati opis slike.

 1. Desnom tipkom miša kliknite sliku u bilježnici, a zatim odaberite Uređivanje zamjenskog teksta...

 2. U polje upišite opis. Neka tekst bude čim kraći. Počnite s najvažnijim informacijama i nastojte prenijeti sadržaj i funkciju slike. Kad budete spremni, kliknite U redu.

  Dijaloški okvir za alternativni tekst za OneNote Online.

Umetanje pristupačnih hiperveza i teksta

U sljedećim se postupcima opisuje kako hiperveze i tekst u bilježnicama programa OneNote Online učiniti pristupačnijima.

Dodavanje opisnog teksta hiperveze

U tekst dodajte opisnu hipervezu da bi korisnik znao kamo veza vodi.

 1. Odaberite tekst u koji želite dodati hipervezu.

 2. Na izborniku Umetanje na vrpci kliknite Veza.

 3. Odabrani tekst prikazat će se u polju Tekst za prikaz. To je tekst hiperveze. Ako je potrebno, možete ga promijeniti.

  Napomena : Izbjegavajte izraz "kliknite ovdje" i slične izraze koji nisu opisni. Tekst veze trebao bi točno, ali kratko opisivati odredišnu stranicu.

 4. U polje Adresa dodajte URL hiperveze.

  Dijaloški okvir hiperveze za OneNote Online.

 5. Kliknite Umetni.

Preimenovanje kartica sekcija

Opisne kartice sekcija s preciznim naslovima korisnicima olakšavaju pronalaženje odgovarajuće sekcije.

 1. Desnom tipkom miša u bilježnici kliknite karticu sekcije koju želite urediti, a zatim odaberite Preimenuj...

 2. Upišite novi naziv.

  Mogućnost Preimenuj sekciju u programu OneNote Online.

Brisanje kartica sekcija

Da bi čitači zaslona i korisnici lakše brzo pronašli željene informacije, uklonite sve neiskorištene kartice sekcija koje ne sadrže informacije.

 1. Desnom tipkom miša u bilježnici kliknite karticu sekcije koju želite ukloniti, a zatim odaberite Izbriši...

  Mogućnost izbornika Izbriši sekciju u programu OneNote Online.

 2. U dijaloškom okviru za potvrdu kliknite Da.

Korištenje pristupačnog oblikovanja teksta

Da biste poboljšali oblikovanje teksta, odaberite običan sans-serifni font, koristite veći font, lijevo poravnajte tekst i izbjegavajte pretjerano korištenje velikih slova i kurziva.

 1. Odaberite dio teksta koji želite oblikovati.

 2. Na izborniku Polazno možete, primjerice, odabrati veći font i sans-serifni font. Možete koristiti i druge mogućnosti oblikovanja, primjerice podebljani font radi naglašavanja.

Korištenje pristupačne boje teksta

Da biste omogućili dobru vidljivost teksta u načinu rada s jakim kontrastom, za boje fonta koristite postavku Automatski.

 1. Odaberite tekst.

 2. Na izborniku Polazno kliknite strelicu prema dolje pokraj ikone Boja fonta , a zatim kliknite Automatski.

  Mogućnosti izbornika boja fontova u programu OneNote Online.

Primjena ugrađenih stilova naslova

Koristite ugrađene stilove naslova da biste stvorili strukturu stranica bilježnice za čitače zaslona. Čitači zaslona znat će prepoznati tekst velikog podebljanog fonta kao naslov samo ako je primijenjen ugrađeni stil.

 1. Odaberite tekst za naslov.

 2. Na izborniku Polazno odaberite stil naslova, npr. Naslov 2.

  Mogućnosti stilova naslova u programu OneNote Online.

Korištenje popisa s grafičkim oznakama

Kada je to moguće, podijelite tekst na natuknice da biste poboljšali čitljivost i navigaciju.

 1. Postavite pokazivač na mjesto u bilježnici na koje želite dodati popis ili pak odaberite dio teksta koji želite uvrstiti u popis.

 2. Na izborniku Polazno kliknite ikonu Grafičke oznake.

 3. Da biste promijenili stil grafičke oznake, kliknite strelicu prema dolje pokraj ikone Grafičke oznake.

  Izbornik Numerirani popis u programu OneNote Online.

 4. Ako je potrebno, upišite stavke popisa.

  Napomena : Na kraju svake stavke popisa upotrijebite točku ili zarez da bi čitači zaslona zastali prilikom čitanja.

Korištenje numeriranih popisa

Kada je to moguće, koristite numerirane popise jer oni olakšavaju praćenje duljih cjelina teksta.

 1. Postavite pokazivač na mjesto u bilježnici na koje želite dodati popis ili pak odaberite dio teksta koji želite uvrstiti u popis.

 2. Na izborniku Polazno kliknite ikonu Numeriranje.

 3. Da biste promijenili stil numeriranja, kliknite strelicu prema dolje pokraj ikone Numeriranje.

  Mogućnosti izbornika Numerirani popis u programu OneNote Online.

 4. Ako je potrebno, upišite stavke popisa.

Korištenje odgovarajućih razmaka u tekstu

Povećajte ili smanjite razmak između rečenica i odlomaka da biste poboljšali čitljivost.

 1. Odaberite dio teksta koji želite izmijeniti.

 2. Na izborniku Polazno kliknite ikonu Poravnanje odlomka.

 3. Odaberite željenu mogućnost.

  Mogućnosti izbornika Poravnanje odlomka u programu OneNote Online.

Pogledajte i ovo

Pristupačni dokumenti programa Word

Pristupačne proračunske tablice programa Excel

Pristupačne prezentacije programa PowerPoint

Pristupačne poruke e-pošte programa Outlook

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u službi Answer Desk za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×