Postavljanje korisničkih mogućnosti za trenutnu bazu podataka sa središnjeg mjesta

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Da biste prilagodili nekoliko korisničkih postavki, primjerice načina prikaza objekti prozora, omogućivanje tipkovnih prečaca i omogućivanje automatskog ispravljanja mogućnosti za Microsoft Access 2010 bazu podataka koja se trenutno otvorite, pomoću mogućnosti u kategoriji Trenutna baza podataka . Ove mogućnosti iz Access 2010 možete postaviti u načinu rada za klijenta.

Što su načinu klijenta i načinu Web?

Način rada za klijenta    Klijent način je način koju koristite za stvaranje standardnih aplikacije programa Access. U tom načinu u standardni (kontrole, vrste podataka, akcije makronaredbi, svojstva i tako dalje) dostupne su sve značajke za korištenje. Kada koristite Access 2010 da biste otvorili aplikacije za baze podataka koja je stvorena pomoću starije verzije programa Access, Access 2010 otvara se u klijent.

Način web    Način web je način na koji koristite za stvaranje pristup web-aplikacije. U tom načinu dizajna okruženja za obrasce, tablica, upita i tako dalje konfigurirana tako da možete dodati samo značajke koje nisu kompatibilne s webom.

Napomena : Da bi te promjene, baze podataka mora biti otvoren, a neke promjene postavki primjenjuju se tek nakon što zatvorite i ponovno otvorite bazu podataka.

Što želite učiniti?

Prilagodba mogućnosti trenutačne baze podataka

Odabir postavki načina na koji se prikazuju objekti prozora

Omogućivanje korištenja tipkovnih prečaca u programu Access

Postavljanje mogućnosti upravljanja datotekama za trenutnu bazu podataka

Odabir mogućnosti navigacije za trenutnu bazu podataka

Postavljanje mogućnosti praćenja i ispravljanja naziva polja u trenutnoj bazi podataka

Postavljanje mogućnosti filtriranja za trenutačnu bazu podataka

Prilagodba mogućnosti za trenutnu bazu podataka

Neke značajke koje možete brzo prilagoditi za trenutnu aplikaciju ili bazu podataka obuhvatili, naziv aplikacije i logotip prikaza, kako se prikazuju objekti prozora i upravljanju datoteke.

  1. Iz baze podataka koja je trenutačno otvorena, kliknite karticu datoteka .

  2. Kliknite Mogućnosti, a na Mogućnosti aplikacijeodaberite postavke.

    Dijaloški okvir s mogućnostima programa Access s naglaskom na mogućnosti trenutne baze podataka

Postavka

Opis

Naslov aplikacije

Navedite prilagođeni naziv trenutne baze podataka koji će se prikazivati na naslovnoj traci sustava Windows.

Ikona aplikacije

Odaberite ikonu za trenutnu bazu podataka. Upišite naziv slikovne datoteke ili, kliknite Pregledaj da biste pronašli datoteku slike. Odabrane ikoni pojavit će se na naslovnoj traci sustava Windows.

Koristi kao ikonu obrasca ili izvještaja

Kada je odabrana ta mogućnost, ikona aplikacije prikazivat će se na svim karticama obrazaca i izvješća trenutne baze podataka. Ako kartice dokumenta nisu omogućene, ikona se ne prikazuje.

Obrazac za prikaz

Navedite obrazac koji se prikazuje kada se otvori trenutna baza podataka. Ako ne želite da se prikazuje obrazac kada se otvori baza podataka, zadržite zadanu postavku (ništa) .

Obrazac web-prikaza

Kada je odabrana ta mogućnost, poslat će korisnici mogu postavljati, promijeniti ili ukloniti obrasce koji se prikazuju na webu.

Prikaz Trake stanja

Kada je odabrana ta mogućnost, prikazat će traku stanja pri dnu radnog prostora programa Access.

  1. Ako mogućnost koja ste promijenili morate zatvoriti i ponovno otvorite bazu podataka pa kliknite karticu datoteka .

  2. Kliknite Zatvori bazu podataka.

  3. Da biste ponovno otvorili, kliknite Otvori , a zatim odaberite bazu podataka.

Vrh stranice

Odabir postavki načina na koji se prikazuju objekti prozora

U starijim verzijama programa Access svih objekata otvorena u vlastiti windows i rad s više prozora namijenjena neprestano veličine. Access 2007 uključena mogućnost prikazivanja sve otvorene objekte u niz kartica na vrpci pri vrhu prozora objekta. Uz tu se mogućnost je jednostavnije mijenjali otvorene objekte tako da kliknete karticu potrebna. Postoji mogućnost da biste postavili sljedeće mogućnosti prikaza iz u području Mogućnosti prozora dokumenta u kategoriji Trenutna baza podataka.

Postavka

Opis

Preklapajući prozori

Kada je odabrana ta mogućnost, više otvorenih objekata prikazuje se tako da se preklapaju jedan s drugim.

Prikazuje kako objekti prozora prikazuju se u prikazu koji se preklapaju

Dokumenti s karticama

Kada odabrana ta mogućnost i kada je otvoreno više objekata, vidljiv je samo jedan po jedan objekt.

Prikazuje kako otvoriti objekte pojaviti kada je odabrana mogućnost označeni dokumenti

Postavka Karticama dokumenta možete koristiti bez zatvaranja dokumenta kartice koje se prikazuju. To će biti korisno kada korisnici morate raditi s jednog objekta odjednom. Ako poništite tu mogućnost, obavezno uvrstite neku drugu mogućnost navigacije da biste korisnicima omogućili prebacivanje na druge objekte.

Prikaz kartica dokumenata

Ako odaberete mogućnost Označeni dokumenti možete odabrati i ovu mogućnost da bi se kartice prikazivale za sve otvorene objekte.

Koristi boje Windows teme u obrascima

Kada je odabrana ta mogućnost, na kontrolama obrazaca i izvješća u trenutnoj bazi podataka koristi se tema sustava Windows.

Omogući prikaz izgleda

Kada je odabrana ta mogućnost, na traci stanja programa Access i u izbornike prečaca koji se prikazuju kada desnom tipkom miša kliknite objekata koja prikazuje gumb Prikaz izgleda . Ako poništite tu mogućnost, korisnik će moći otvoriti obrasce i izvješća u prikazu izgleda.

Napomena : Kada poništite tu mogućnost, prikaz izgleda neće biti dostupan kao mogućnost iz grupe prikazi ni izborničkih prečaca.

Omogući promjene dizajna za tablice u prikazu podatkovne tablice

Kada je odabrana ta mogućnost, dizajn tablice možete mijenjati iz prikaza podatkovne tablice.

Provjeri odrezana numerička polja

Kada je odabrana ta mogućnost, Access prikazuje brojeva kao "###" kada je prevelik uske da bi se prikazao cijeli vrijednost stupca. Ako ta mogućnost nije odabrana, vrijednosti koje su vidljive u stupcu odbacuju na temelju što stane u stupcu.

Format spremanja svojstva slike

Kada je odabrana ta mogućnost, Access slike pohranjuje u izvornom obliku. Odaberite ovu mogućnost da biste smanjili veličinu baze podataka.

Sve slikovne podatke pretvori u bitmape (kompatibilne s programom Access 2003 i ranijim verzijama)

Kada je odabrana ta mogućnost, Access stvara kopiju izvorne datoteke slike u oblicima bitmapa sustava Windows ili bitmapa neovisna o uređaju. Odaberite ovu mogućnost da biste prikazali slike u bazama podataka stvorenim u programu Office Access 2003 i starijim verzijama.

Vrh stranice

Omogućivanje korištenja tipkovnih prečaca u programu Access

Kada je odabrana mogućnost Koristi posebne tipke programa Access, korisnici mogu koristiti sljedeće tipkovne prečace u trenutnoj bazi podataka:

Tipke

Rezultat

F11

Prikazuje i skriva navigacijsko okno.

CTRL+G

Prikaz prozora izvršnom u Visual Basic Editor.

ALT+F11

Pokreće program Visual Basic Editor.

CTRL+BREAK

Kada radite s projektom programa Access, pritiskanjem te kombinacije tipki pristupa onemogućuje se dohvaćanje zapisa s poslužitelja.

Vrh stranice

Postavljanje mogućnosti upravljanja datotekama za trenutnu bazu podataka

Te se postavke upravljanja datotekama primjenjuju samo na bazu podataka koja je otvorena prilikom odabira mogućnosti.

Postavka

Opis

Sažmi kod zatvaranja

Kada je odabrana ta mogućnost, baza podataka automatski se sažima prilikom zatvaranja.

Ukloni osobne informacije iz svojstva datoteke prilikom spremanja

Kada je odabrana ta mogućnost, prilikom spremanja datoteke iz njezinih se svojstava automatski uklanjaju osobni podaci.

Vrh stranice

Odabir mogućnosti navigacije za trenutnu bazu podataka

Navigaciju za trenutnu aplikaciju možete prilagoditi pomoću ovih mogućnosti:

postavke za mogućnosti navigacije

Postavka

Opis

Prikaži navigacijsko okno

Ako poništite tu mogućnost, navigacijsko se okno ne prikazuje kada je trenutna baza podataka otvorena.

Mogućnost navigacije

Kada je odabrana ta mogućnost, možete promijeniti kategorije i grupe koje se prikazuju u navigacijskom oknu te postaviti mogućnosti načina otvaranja objekata u trenutnoj bazi podataka.

Naziv vrpce

Odaberite naziv prilagođene grupe vrpce.

Traka izbornika prečaca

Postavite ili promijenite zadanu traku izbornika za izbornike prečace.

Dopusti pune izbornike

Ako poništite taj potvrdni okvir, samo na kartici Početak će biti vidljiv na vrpci. Osim toga, Spremanje i Spremanje u obliku naredbe nisu dostupne kada kliknete karticu datoteka .

Dopusti zadane izbornike prečace

Uključuje ili isključuje (skočne) izbornike prečace koji se prikazuju kada desnom tipkom miša kliknete objekt baze podataka u navigacijskom oknu, ili pak kontrolu na obrascu ili izvješću. Da bi navedena mogućnost stupila na snagu, morate zatvoriti i ponovno otvoriti trenutnu bazu podataka.

Vrh stranice

Postavljanje mogućnosti praćenja i ispravljanja naziva polja u trenutnoj bazi podataka

Mogućnost Samoispravak naziva pita pristup praćenja i ispravljanja referenca naziva polja u obrascima, izvješćima i upitima. Možete postaviti sljedeće mogućnosti za trenutnu bazu podataka:

Postavka

Opis

Prati informacije samoispravka naziva

Kada je odabrana ta mogućnost, Access pohranjuje podatke koji su potrebni za ispravljanje pogrešaka imenovanja. Omogućuje vam da biste koristili značajku ovisnosti objekata. Međutim, Access ne popravlja te pogreške dok ne odaberete mogućnost Izvedi samoispravak naziva .

Izvedi samoispravak naziva

Kada je odabrana ta mogućnost, Access popravlja pogreške imenovanja onako kako se pojavljuju. Ako odaberete mogućnost Prati informacije samoispravka naziva i ostavite ovu mogućnost praznu, Access pohranjuje podatke o pogrešci sve dok ne odaberete tu mogućnost.

Zapiši promjene samoispravka naziva

Access zapisuje promjene koje će se s bazom podataka kada popravljanja pogrešaka naziva. Access će spremiti podatke u tablicu pod nazivom AutoCorrect.log.

Vrh stranice

Postavljanje mogućnosti filtriranja za trenutnu bazu podataka

Podatke prikazane na obrascu možete sortirati tako da definirate filtar pomoću definicije Filtriraj po obrascu, a zatim odaberete vrijednosti prikaza za prozor Filtriraj po obrascu za trenutnu bazu podataka.

Kontrola mogućnosti u ovom odjeljku nekoliko značajki kao što su veličina na popisima vrijednosti koji se pojavljuju za određeno polje u prozoru Filtriraj po obrascu . Možete odabrati mogućnosti za li korisnik može prikazati vrijednosti za indeksirana ili nije indeksirana polja i povezane tablice u vanjskoj datoteci. Možete odabrati i mogućnosti li popisima vrijednosti koji se prikazuju u kontrolama na obrascu kada se koristi Filtriranje po obrascu .

Postavka

Opis

Lokalnim indeksiranim poljima

Kada je odabrana ta mogućnost, prikazuju se vrijednosti iz lokalnih indeksiranih polja na popisu vrijednosti koji se prikazuje u prozoru Filtriraj po obrascu.

Lokalnim neindeksiranim poljima

Obuhvaća vrijednosti iz lokalnih neindeksiranih polja na popisima vrijednosti koji se prikazuju u prozoru Filtriraj po obrascu.

ODBC poljima

Obuhvaća vrijednosti iz tablica s kojima ste se povezali pomoću ODBC veze.

Nemoj prikazati popise kada broj pročitanih zapisa prekorači ovaj broj

Unesite maksimalni broj zapisa koje želite da Access pročita dok popis vrijednosti za filtar sastavlja operacije obrasca. Popis vrijednosti će se pojaviti ako broj zapisa koji su obavezni za završavanje popisa premašuje broj koji odredite. Svi popisi vrijednosti će sadržavati samo jedinstvene vrijednosti, čak i ako polja nisu indeksirana. Zadana vrijednost je 1000.

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×