Postavljanje i promjena sigurnosti na razini korisnika programa Access 2003 u programu Access 2007 ili novijem

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Ako ste stvorili baze podataka u verziji programa Access prije programa Access 2007, i primijeniti sigurnosti na razini korisnika za tu bazu podataka, te postavke sigurnosti ostaju na mjestu prilikom otvaranja datoteke u programu Access 2007 ili novijem. Osim toga, možete pokrenuti Alati za sigurnost nudi Microsoft Office Access 2003 – čarobnjak za sigurnost na razini korisnika različite korisnika i grupa dozvola dijaloške okvire i – iz novije verzije programa Access. U ovom se članku objašnjava kako funkcioniraju značajke sigurnosti programa Access 2003 i objašnjava kako pokrenuti te ih koristiti u programu Access 2007 ili novijem.

Napomena : Informacije u ovom članku odnosi samo na baze podataka stvorene u programu Access 2003 i starijim verzijama (.mdb datoteku). Sigurnost na razini korisnika nije dostupna za baze podataka stvorene u programu Access 2007 ili noviji (datoteke .accdb). Osim toga, ako pretvorili .mdb datoteku u novi oblik (datoteka .accdb), Access odbacuje postavke sigurnosti na razini korisnika.

Sadržaj članka

Kako se ponaša sigurnosti na razini korisnika u programu Access 2007 ili noviji

Pregled sigurnosti na razini korisnika programa Access 2003

Postavljanje sigurnosti na razini korisnika

Uklanjanje sigurnosti na razini korisnika

Referenca za dozvole objekta

Kako se ponaša sigurnosti na razini korisnika u programu Access 2007 ili noviji

Access 2007 i novijim verzijama nudi sigurnosti na razini korisnika samo za baze podataka koje koriste Access 2003 i starijim oblicima datoteke (.mdb i .mde datoteke). U novijim verzijama, ako otvorite bazu podataka stvorenu u starijoj verziji programa Access, a tu bazu podataka ima sigurnosti na razini korisnika primjenjuje ta značajka sigurnosti funkcionirat će kao što je namijenjen tu bazu podataka. Korisnici, na primjer, morate unijeti lozinku za korištenje baze podataka.

Osim toga, možete pokrenuti i koristiti različite alate sigurnosti programa Access 2003 i ranijim verzijama, kao što je čarobnjak za sigurnost na razini korisnika i različite korisnika i grupa dozvola dijaloške okvire. U nastavku, imajte na umu tih alata postaju dostupne samo kada otvorite .mdb ili .mde datoteke. Ako datoteke pretvorite u oblik datoteke .accdb, Access uklanja sve postojeće značajke sigurnosti na razini korisnika.

Pregled sigurnosti na razini korisnika u programu Access 2003

Sljedeći odjeljci sadrže osnovne informacije o sigurnosti na razini korisnika u programu Access 2003 i ranijim verzijama. Ako ste već upoznati s prethodne model sigurnosti i sigurnost na razini korisnika, preskočite ove sekcije i Idite izravno postaviti sigurnosti na razini korisnika ili Uklanjanje sigurnosti na razini korisnika, u nastavku ovog članka.

Osnove sigurnosti na razini korisnika

Sigurnost na razini korisnika u programu Access nalikuje sigurnosne mehanizme sustavima poslužiteljska – koristi lozinke i dozvole da biste dopustili ili ograničiti pristup pojedincima ili grupama pojedinaca objekata u bazi podataka. U Access 2003 ili starijim verzijama, kada implementirate sigurnosti na razini korisnika u bazi podataka programa Access administratora baze podataka ili vlasnik objekta možete kontrolirati akcije koje pojedinačne korisnike ili grupe korisnika, možete izvršiti na tablice, upite, obrasce, izvješća i makronaredbe u bazi podataka. Ako, na primjer, jedne grupe korisnika mogu promijeniti objekata u bazi podataka, drugu grupu samo unos podataka u određene tablice i nekog drugog grupe mogu samo prikazivatipa podaci u skupu izvješća.

Sigurnost na razini korisnika u programu Access 2003 i ranijim verzijama koristi kombinaciju lozinki i dozvola – skup atributa koji određuje vrsta programa access koje korisnik ima podataka ili objekata u bazi podataka. Možete postaviti lozinke i dozvole za pojedincima ili grupama pojedinaca, a te kombinacije lozinke i dozvole postaju sigurnosnih računa koje definiraju korisnici i grupe korisnika koji imaju dozvolu pristupa objekata u bazi podataka. Pak kombinaciju korisnicima i grupama zove radnoj grupi, a Access pohranjuje te podatke u datoteku s podacima o radnoj grupi. Prilikom pokretanja programa Access čita datoteku s informacijama i primjenjuje dozvole na temelju podataka u datoteci.

Prema zadanim postavkama, Access nudi ugrađene korisničkog ID-JA i dvije ugrađene grupe. Korisnički ID zadani je administrator, a zadane grupe su korisnike i administratore. Prema zadanim postavkama, Access dodaje ugrađene korisničkog ID-a da biste grupi korisnika jer sve ID-a mora pripadati barem jedna grupa. U nizu, u grupu korisnika ima dozvole za sve objekte u bazi podataka. Osim toga, administrator ID je i član grupe administratora. Grupe Administratori mora sadržavati najmanje jedan korisnik ID-a (mora postojati administratora baze podataka), a ID administrator je administratora baze podataka zadani sve dok ga promijenite.

Prilikom pokretanja programa Access 2003 ili starijim verzijama, Access dodjeljuje administrator korisnički ID i stoga čini član svakoj se zadanoj grupi. Da ID i tim grupama (administrator i korisnika) svim korisnicima potpune dozvole za sve objekte u bazi podataka, to znači da bilo koji korisnik može otvoriti, prikaz i promjena svih objekata u svim datotekama .mdb osim ako implementirati sigurnosti na razini korisnika.

Jedan implementaciju sigurnosti na razini korisnika u Access 2003 ili starijim verzijama tako da biste promijenili dozvole za grupu korisnika i dodajte nove administratori grupe Administratori. Kada to učinite, Access automatski dodjeljuje novih korisnika u grupu korisnika. Prilikom poduzimanja tih koraka, korisnici morate se prijaviti pomoću lozinke prilikom svakog otvaranja zaštićene baze podataka. Međutim, ako vam je potrebna za implementaciju konkretne sigurnost – Dopusti jedne grupe korisnika da biste unijeli podatke i druge da biste čitati samo podatke, na primjer – morate stvoriti ostale korisnike i grupe te im dodijeliti određeni dozvole za neke ili sve objekte u bazi podataka. Implementacijom tu vrstu sigurnosti na razini korisnika može postati složeno. Da biste pojednostavili postupak, Access omogućuje Čarobnjak za sigurnost razini korisnika koji olakšava stvaranje korisnicima i grupama u one-step postupak.

Čarobnjak za sigurnost na razini korisnika pomaže vam da biste dodijelili dozvole i stvorite korisnički i grupni računi. Korisnički računi sadrže korisnička imena i jedinstvenih osobne ID brojeva (PID-ovima) potrebne da biste upravljali korisničke dozvole za prikaz, pomoću ili pak promijenite objekata baze podataka u radnoj grupi programa Access. Grupni računi su zbirka korisničkih računa koji nalaze se u radnoj grupi. Access koristi naziv grupe i PID za prepoznavanje svaki radna grupa, a dozvole dodijeljene grupi odnose se na sve korisnike u grupi. Dodatne informacije o korištenju čarobnjaka potražite u članku Postavljanje sigurnosti na razini korisnika, u nastavku ovog članka.

Nakon završetka rada s čarobnjakom možete ručno dodijeliti, preinačiti ili ukloniti dozvole vezane uz korisničke ili grupne račune u radnim grupama za bazu podataka i u njoj postojeće tablice, upite, obrasce, izvješća i makronaredbe. Možete i postaviti zadane dozvole koje Access dodjeljuje za sve nove tablice, upite, obrasce, izvješća i makronaredbe koje vi ili neki drugi korisnik dodajete u bazu podataka.

Radne grupe i datoteke s podacima o radnoj grupi

U programu Access 2003 i starijim verzijama radna grupa jest grupa korisnika u višekorisničkom okruženju koja zajednički koristi podatke. Datoteka s podacima o radnoj grupi sadrži korisničke i grupne račune, lozinke i dozvole koje su postavljene za svakog pojedinačnog korisnika ili za grupu korisnika. Kada otvorite bazu podataka, Access čita podatke iz datoteke s podacima o radnoj grupi i primjenjuje sigurnosne postavke iz te datoteke. Korisnički račun kombinacija je korisničkog imena i osobnog ID-a (PID-a) koju Access stvara da bi upravljao korisničkim dozvolama. Grupni računi su skupovi korisničkih računa, a Access ih prepoznaje prema nazivu grupe i osobnom ID-u (PID-u). Dozvole dodijeljene grupi primjenjuju se na sve korisnike u grupi, a takvim se sigurnosnim računima mogu dodijeliti dozvole za baze podataka i u njima sadržane tablice, upite, obrasce, izvješća i makronaredbe. Same se dozvole pohranjuju u baze podataka s omogućenom sigurnošću.

Kada korisnik prvi put pokreće Access 2003 ili stariju verziju programa, Access automatski stvara datoteku s podacima o radnoj grupi programa Access koja se prepoznaje po podacima o imenu i tvrtki ili ustanovu koje korisnik navede pri instaliranju programa Access. U slučaju programa Access 2003 instalacijski program dodaje relativnu lokaciju datoteke s podacima o radnoj grupi u sljedeće ključeve registra:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Jet\4.0\Engines\SystemDB

i

HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Jet\4.0\Engines\SystemDB

Svi sljedeći korisnici naslijedit će zadani put do datoteke s podacima o radnoj grupi iz vrijednosti ključa registra HKEY_USERS. Budući da je taj podataka vrlo lako otkriti, neovlašteni korisnici mogu stvoriti još jednu verziju datoteke s podacima o radnoj grupi. Zbog toga bi neovlašteni korisnici mogli steći dozvole na razini administratorskog računa koje je nemoguće poništiti (kao članovi grupe Administratora) u radnoj grupi koja se definira prema datoteci s podacima o toj radnoj grupi. Da biste neovlaštenim korisnicima onemogućili stjecanje takvih dozvola, stvorite novu datoteku s podacima o radnoj grupi i odredite ID radne grupe (WID), slovnobrojčani niz od 4 do 20 znakova u kojem se razlikuju velika i mala slova te koji se unosi kada stvarate novu datoteku s podacima o radnoj grupi. Stvaranjem nove radne grupe grupa se Administratora isključivo identificira prema toj datoteci radne grupe. Samo korisnici koji znaju WID moći će stvoriti kopiju datoteke s podacima o radnoj grupi. Takva se nova datoteka stvara uz pomoć čarobnjaka za sigurnost na razini korisnika.

Važno : Provjerite jeste li zapišite točno ID tvrtke ili ustanove, naziv i radne grupe – uključujući jesu li slova velika i mala slova (za sve tri stavke) – te kako ih držati na sigurnom mjestu. Ako morate ponovno stvoriti datoteku s informacijama, morate unijeti točnu isti naziv tvrtke ili ustanove te radne grupe ID. Ako zaboravite ili je izgubite te stavke, mogu izgubiti pristup baze podataka.

Kako funkcioniraju dozvole i tko ih dodjeljuje

U sklopu sigurnosti na razini korisnika postoje dvije vrste dozvola: izravne i neizravne. Izravne dozvole one su koje se izravno dodjeljuju korisničkom računu i njima nije obuhvaćen nijedan drugi korisnik. Neizravne dozvole one su koje se dodjeljuju grupnim računima. Dodavanjem korisnika u neku od tih grupa automatski mu se dodjeljuju dozvole koje ima ta grupa, a njegovim uklanjanjem iz grupe dozvole mu se oduzimaju.

Kada korisnik pokuša provesti postupak na objektu baze podataka koji podliježe sigurnosnim značajkama, skup dozvola za taj korisnik kombinacija su njegovih izravnih i neizravnih dozvola. Korisnikova razina sigurnosti uvijek je najmanje restriktivna među onima koje ima kao izravne dozvole i one koje ima kao pripadnik grupe s određenim dozvolama. Iz tog je razloga najjednostavniji način administriranja radne grupe stvaranje novih radnih grupa i dodjeljivanje dozvola grupama, a ne pojedinačnim korisnicima. Dozvole za pojedinačne korisnike u tom se slučaju mogu mijenjati tako da ih se dodaje ili uklanja iz određenih grupa. Ako je pak potrebno dodijeliti nove dozvole, one se svim članovima grupe mogu dodijeliti samo jednim potezom.

Dozvole za objekt baze podataka mogu promijeniti:

 • članovi grupe administratora u datoteci s podacima o radnim grupama koja je korištena pri stvaranju baze podataka

 • vlasnik objekta

 • bilo koji korisnik koji ima administratorske dozvole za taj objekt

Čak i u slučajevima kada korisnici nemaju dozvole za provođenje određenog postupka, možda imaju ovlasti da sami sebi dodijele dozvole za provođenje tog postupka. Takvo se što može dogoditi kada je neki korisnik član grupe Administratori ili kada je taj član vlasnik objekta.

Korisnik koji stvori tablicu, upit, izvješće ili makronaredbu vlasnik je tog objekta. Osim toga, grupa korisnika koja može promijeniti dozvole u bazi podataka može promijeniti i vlasništvo nad objektima ili ponovno stvoriti te objekte, čime se također mijenja vlasništvo nad njima. Objekt se ponovno stvara tako da se načini kopija objekta ili ga se izvozi u drugu bazu podataka, odnosno uvozi iz neke druge baze. Riječ je o najjednostavnijem načinu prebacivanja vlasništva nad objektima, uključujući i samu bazu podataka.

Napomena : Kopiranje, uvoz ili izvoz ne mijenja vlasništvo nad upit koji je njegovo svojstvo RunPermissions postavljeno na vlasnika. Vlasništvo nad upita možete promijeniti samo ako je njegovo svojstvo RunPermissions postavljeno na korisnikovu.

Sigurnosni računi

Datoteka s podacima o radnoj grupi programa Access 2003 sadrži sljedeće unaprijed definirane račune.

Račun

Funkcija

Administrator

Zadani korisnički račun. Potpuno je jednak u svim primjercima programa Access i drugim programima koji se služe mehanizmom baze podataka Microsoft Jet, kao što su Visual Basic for Applications (VBA) i Microsoft Office Excel 2003.

Administratori

Grupni račun za administratore. Razlikuje se od jedne datoteke s podacima o radnoj grupi do druge. Po zadanom je korisnik s računom Administrator ujedno i član grupe Administratori. Grupa Administratori u svakom trenutku mora imati barem jednog člana.

Korisnici

Grupni račun koji sadrži sve korisničke račune. Access automatski dodaje korisničke račune u grupu Korisnici čim ih stvori član grupe Administratori. Taj je račun jednaku svim datotekama s podacima o radnoj grupi, ali sadrži samo one korisničke račune koje su stvorili članovi grupe Administratori u toj radnoj grupi. Po zadanome, račun ima potpunu dozvolu pristupa na svim novostvorenim objektima. Korisnički se račun iz grupe Korisnici može ukloniti samo tako da ga izbriše član grupe Administratori.


Sigurnost u programu Access 2003 i starijim verzijama uvijek je aktivna. I prije no što aktivirate postupak prijave za pojedinu radnu grupu, Access pri pokretanju neprimjetno prijavljuje sve korisnike pomoću zadanog korisničkog računa Administratori i prazne lozinke. Access zakulisno koristi račun Administratori kao administratorski račun za radnu grupu, a koristi ga povrh vlasnika (grupe ili korisnika) bilo koje baze podataka te tablica, upita, obrazaca, izvješća i makronaredbi koje se stvaraju.

Administratori i vlasnici važni su zato što imaju dozvole koje se ne mogu oduzeti:

 • administratori (članovi grupe Administratori) uvijek mogu steći dozvolu potpunog pristupa objektima stvorenim u radnoj grupi

 • račun koji je vlasnik tablice, upita, obrasca, izvješća ili makronaredbe uvijek može dobiti dozvolu potpunog pristupa tom objektu

 • račun koji je vlasnik baze podataka uvijek može otvoriti tu bazu podataka

Budući da je korisnički račun Administrator identičan u svakom primjerku programa Access, prvi korak u osiguravanju zaštite baze podataka jest definiranje administratora i drugih korisničkih računa (odnosno korištenje samo jednog korisničkog računa u svojstvu vlasničkog i administratorskog računa) te uklanjanje korisničkog računa Administrator iz grupe Administratori. Ako to ne učinite, bilo tko s primjerkom programa Access može se prijaviti u vašu radnu grupu pomoću računa Administrator i po njoj se kretati uz potpunu dozvolu pristupa svim tablicama, upitima, obrascima, izvješćima i makronaredbama.

Možete dodijeliti proizvoljan broj korisničkih računa u grupu administratori, ali samo jedan račun možete vlasnik baze podataka – vlasnički račun je korisnički račun koji je aktivna kada je baza podataka stvorena ili vlasništvo prenose se stvaranjem nove baze podataka i uvoz sve objekte u bazi podataka u njega. Međutim, grupni računi mogu biti vlasnici tablice, upite, obrasce, izvješća i makronaredbe u bazi podataka.

Prilikom organiziranja sigurnosnih računa obratite pažnju na sljedeće:

 • u Access se moguće prijaviti samo pomoću korisničkog računa; prijava pomoću grupnog računa nije moguća

 • račune koji se stvaraju za korisnike baze podataka potrebno je pohraniti u datoteku s podacima o radnoj grupi kojoj će se ti korisnici pridružiti pri korištenju baze podataka. Ako pri stvaranju baze podataka služite drugom datotekom, promijenite datoteku prije nego što stvorite račune.

 • svakako stvorite jedinstvene lozinke za administratorske i korisničke račune. Korisnik koji se prijavljuje pomoću administratorskog računa uvijek može steći potpunu dozvolu pristupa svim tablicama, upitima, obrascima, izvješćima i makronaredbama koje su stvorene unutar te radne grupe. Korisnik koji se prijavljuje pomoću vlasničkog računa uvijek može steći dozvolu potpunog pristupa za te objekte u vlasništvu tog korisnika.

Kada stvorite korisničke i grupne račune, odnose među njima moguće je pregledati i ispisati. Access ispisuje izvješće o računima u radnoj grupi u kojem se prikazuju grupe kojima pripada svaki korisnik te korisnici koji pripadaju svakoj grupi.

Napomena : Ako koristite datoteku s podacima o radnoj grupi koja je stvorena u programu Microsoft Access 2.0, morate biti prijavljeni kao član grupe Administratori da biste ispisali podatke o korisnicima i grupama. Ako je datoteka s podacima o radnoj grupi stvorena u programu Microsoft Access 97 ili novijoj verziji, svi korisnici u radnoj grupi mogu ispisati podatke o korisnicima i grupama.

Postavljanje sigurnosti na razini korisnika

Koraci u ovom odjeljku objašnjavaju kako pokrenuti i koristiti Čarobnjak za sigurnost na razini korisnika. Napominjemo da se ovi koraci primjenjuju samo na baze podataka programa Access 2003 ili starijem obliku datoteke, otvoriti u programu Access 2007 ili novije verzije.

Važno : U programu Access 2007 ili noviju verziju, ako koristite čarobnjak za sigurnost na razini korisnika da biste odredili na zadanu datoteku s informacijama, morate i koristiti parametar naredbenog retka /WRKGP na datoteci s podacima o radnoj grupi prilikom pokretanja programa Access. Dodatne informacije o korištenju Skretnice naredbenog retka s programom Access potražite u članku Skretnice naredbenog retka za proizvode sustava Microsoft Office.

Pokretanje čarobnjaka za sigurnost na razini korisnika

 1. Otvorite datoteku s nastavkom .mdb ili .mde koju želite administrirati.

 2. Na kartici Alati baze podataka, u grupi Administriranje kliknite strelicu ispod stavke Korisnici i dozvole, a zatim Čarobnjak za sigurnost na razini korisnika.

 3. Slijedite korake na svakoj stranici da biste dovršili korištenje čarobnjaka.

Napomena : 

 • Čarobnjak za sigurnost na razini korisnika stvara sigurnosnu kopiju trenutne baze podataka programa Access s istim nazivom i datotečnim nastavkom .bak te potom primjenjuje sigurnosne mjere na odabrane objekte trenutne baze podataka.

 • Ako se u trenutnoj bazi podataka programa Access VBA kod štiti lozinkom, čarobnjak će od vas zatražiti lozinku i morat ćete je unijeti da biste uspješno dovršili postupak.

 • Sve lozinke koje stvorite tijekom korištenja čarobnjaka bit će ispisane u izvješću čarobnjaka za sigurnost na razini korisnika, koje se pak ispisuje nakon dovršetka korištenja čarobnjaka. Izvješće pohranite na sigurno mjesto jer pomoću njega možete ponovno stvoriti datoteku radne grupe ako se ona izgubi ili ošteti.

Uklanjanje sigurnosti na razini korisnika

Da biste uklonili sigurnosti na razini korisnika dok radite u programu Access 2007 ili noviji, spremite .mdb datoteku obliku datoteke .accdb.

Spremite kopiju datoteke u u. ACCDB oblik

 1. Kliknite karticu Datoteka. Otvorit će se prikaz Backstage.

 2. Na lijevoj strani kliknite Zajednički koristi.

 3. Na desnoj strani kliknite Spremi bazu podataka kao, a zatim Baza podataka programa Access (*.accdb).

  Pojavit će se dijaloški okvir Spremanje u obliku.

 4. Na popisu Spremanje na da biste odabrali mjesto na koje ćete spremiti tako pretvorenu bazu podataka.

 5. Na popisu Spremi u obliku odaberite Bazu podataka programa Access 2007-2016 (*.accdb).

 6. Kliknite Spremi.

Napomena : Ako koristite Access 2007, kliknite gumb Microsoft Office , a zatim kliknite da biste otvorili dijaloški okvir Spremanje u da biste spremili baze podataka koju želite pretvoriti u. Oblik datoteke ACCDB.

Referenca na dozvolu za objekt

U sljedećoj se tablici navode dozvole koje je moguće postaviti za bazu podataka i objekte u bazi podataka te se opisuje učinak ili rezultat svake postavke dozvole.

Dozvola

Odnosi se na tih objekata

Rezultat

Otvaranje/pokretanje

Čitava baza podataka, obrasci, izvješća, makronaredbe

Korisnici mogu otvarati ili pokretati objekte, uključujući i postupke u modulima koda.

Isključivo otvaranje

Čitava baza podataka

Korisnici mogu otvoriti bazu podataka i onemogućiti pristup drugim korisnicima.

Čitanje dizajna

Tablice, upiti, obrasci, makronaredbe, moduli koda

Korisnici navedene objekte mogu otvarati u prikazu dizajna.

Napomena : Kad god omogućujete pristup podacima u tablici ili upitu tako što dodjeljujete neku drugu dozvolu, kao što je Čitanje podataka ili Ažuriranje podataka, automatski dodjeljujete i dozvolu Čitanje dizajna jer je pri svakom ispravnom prikazu podataka potreban i pregled dizajna.

Mijenjanje dizajna

Tablice, upiti, obrasci, makronaredbe, moduli koda

Korisnici mogu mijenjati dizajn navedenih objekata.

Administriranje

Čitava baza podataka, tablice, upiti, obrasci, makronaredbe, moduli koda

Korisnici mogu dodjeljivati dozvole pristupa navedenim objektima, čak i kada ti korisnici niti grupe kojima pripadaju nisu vlasnici objekata.

Čitanje podataka

Tablice, upiti

Korisnici mogu čitati podatke u tablici ili upitu. Da biste korisnicima dodijelili dozvolu čitanja upita, morate im dodijeliti i dozvolu čitanja nadređenih tablica i upita. Ova postavka ujedno implicira dozvolu čitanja dizajna, što znači da korisnik osim podataka može čitati i dizajn tablice ili upita.

Ažuriranje podataka

Tablice, upiti

Korisnici mogu ažurirati podatke u tablici ili upitu. Pritom korisnici moraju imati dozvolu ažuriranja nadređene tablice ili upita. Ova postavka ujedno podrazumijeva dozvole čitanja dizajna i čitanja podataka.

Umetanje podataka

Tablice, upiti

Korisnici mogu umetati podatke u tablicu ili upit. U slučaju upita, korisnici moraju imati i dozvolu za umetanje podataka u nadređene tablice ili upite. Ova dozvola ujedno podrazumijeva dozvole čitanja podataka i čitanja dizajna.

Brisanje podataka

Tablice, upiti

Korisnici mogu brisati podatke iz tablice ili upita. U slučaju upita, korisnici moraju imati i dozvolu za brisanje podataka iz nadređenih tablica ili upita. Ova dozvola ujedno podrazumijeva dozvole čitanja podataka i čitanja dizajna.

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×