Postavljanje e-pošte u programu Outlook 2007

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Automatski ili ručno postavite vezu sustava Exchange ili POP ili IMAP vezu s e-poštom programa Outlook 2007.

Sve što trebate napraviti upišite svoju adresu e-pošte i lozinku da biste postavili Microsoft Outlook 2007 da biste pristupili Exchange-temelji e-pošte. Outlook koristi proces naziva automatskog otkrivanja za automatsko pronalaženje postavki i postavljanje veze sustava Exchange vašem računu.

Informacije o povezivanju s računom putem programa Outlook 2010 ili Outlook 2013 potražite u članku Postavljanje e-pošte u programu Outlook 2010 i Outlook 2013.

Napomena :  Možda ćete moći ručno postaviti Outlook 2007 za pristup računu e-pošte pomoću protokola POP (Post Office Protocol) ili IMAP (Internet Message Access Protocol). No preporučujemo da za postavljanje veze sustava Exchange s računom koristite postupak automatskog otkrivanja. Ako koristite POP ili IMAP, ne možete koristiti mnoge značajke za rad s kalendarom i druge značajke za suradnju koje su dostupne kada se s računom povežete pomoću sustava Exchange. Dodatne informacije potražite u odjeljku Dodatne informacije u nastavku članka.

Sadržaj članka

Postavljanje veze sustava Exchange s e-poštom u programu Outlook 2007

Postavljanje POP ili IMAP veze s e-poštom u programu Outlook 2007

Pronalaženje postavki POP ili IMAP poslužitelja

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Postavljanje veze sustava Exchange s e-poštom u programu Outlook 2007

Napomena : Outlook 2007 podržava samo jednu vezu sustava Exchange po profilu programa Outlook. Ako se pojavi pogreška kad pokušate dodati drugu vezu sustava Exchange za profil programa Outlook 2007, morat ćete stvoriti novi profil. Dodatne informacije potražite u odjeljku Dodatne informacije u ovom članku.

 1. Otvorite Outlook 2007. Ako se otvori čarobnjak za postavljanje programa Outlook 2007, na prvoj stranici kliknite Dalje.

 2. Na stranici čarobnjaka Računi e-pošte kliknite Dalje da biste postavili račun e-pošte.

  • Ako se čarobnjak za postavljanje programa Outlook 2007 ne otvori, na izborniku Alati kliknite Postavke računa. U dijaloškom okviru Postavke računa na kartici E-pošta kliknite Novo.

 3. Na stranici Automatsko postavljanje računaOutlook može automatski ispuniti postavke Vaše ime i Adresa e-pošte ovisno o tome kako ste prijavljeni na računalo. Ako su postavke unijete i točne, kliknite Dalje da bi Outlook završio s postavljanjem računa.

  • Ako postavke na stranici Automatsko postavljanje računa nisu unesene ili nisu točne, učinite sljedeće:

   • Unesite točne postavke prema podacima koje ste dobili od osobe koja upravlja vašim računom e-pošte.

   • Ako ime u okviru Vaše ime nije točno, možda morate ponovno postaviti mogućnosti na stranici Automatsko postavljanje računa prije uređivanja imena. Da biste ponovno postavili mogućnosti, potvrdite, a zatim poništite okvir pokraj mogućnosti Ručno podesi postavke poslužitelja i dodatne vrste poslužitelja.

 4. Nakon što kliknete Dalje na stranici čarobnjaka Automatsko postavljanje računa, Outlook će na mreži pokušati pronaći postavke vašeg poslužitelja e-pošte.

  Outlook 2007 prikazat će poruku s upitom o tome dopuštate li web-mjestu automatsko postavljanje računa. Outlook se povremeno mora povezati s tim web-mjestom da bi provjerio je li račun ažuran. Ako tu poruku ne želite vidjeti prilikom svakog pokretanja automatskog otkrivanja, odaberite Ne pitaj me više za ovo web-mjesto, a zatim kliknite Dopusti.

  Outlook 2007 nastavit će s postavljanjem računa. Od vas će se zatražiti korisničko ime i lozinka da bi se Outlook 2007 mogao povezati s računom. Provjerite jeste li kao korisničko ime unijeli punu adresu e-pošte (primjerice, tihomir@contoso.com). Možda će se od vas nekoliko puta zatražiti da unesete korisničko ime i lozinku prije nego što se uspijete povezati.

  • Ako Outlook uspije postaviti vaš račun, vidjet ćete sljedeći tekst: Račun e-pošte uspješno je konfiguriran za korištenje sustava Exchange. Kliknite Završi.

  • Ako Outlook ne uspije postaviti račun, dodatne informacije potražite u odjeljku Dodatne informacije u nastavku ovog članka.

Vrh stranice

Postavljanje POP ili IMAP veze s e-poštom u programu Outlook 2007

Outlook 2007 možete ručno postaviti tako da pristupa računu e-pošte samo pomoću POP3 ili IMAP4 veze.

Napomena :  Ako koristite Outlook 2007, možete se povezati i pomoću sustava Exchange, a ne samo pomoću protokola POP3 ili IMAP4. Povezivanje pomoću sustava Exchange omogućuje korištenje kalendara i drugih značajki za suradnju koje ne možete koristiti ako se povežete pomoću protokola IMAP4 ili POP3. Dodatne informacije potražite u odjeljku Dodatne informacije u ovom članku.

 1. Otvorite Outlook. Kada prvi put otvorite Outlook, otvorit će se dijaloški okvir Postavke računa. Ako se dijaloški okvir Postavke računa ne otvori prilikom prvog otvaranja programa Outlook, učinite sljedeće:

  • Na izborniku Tools (Alati) kliknite Account Settings (Postavke računa).

  • U dijaloškom okviru Postavke računa na kartici E-pošta kliknite Novo.

 2. Na stranici Odabir servisa za e-poštu provjerite je li odabrano Microsoft Exchange, POP, IMAP ili HTTP, a zatim kliknite Dalje.

 3. Na stranici Automatsko postavljanje računa pri dnu stranice potvrdite okvir Ručno podesi postavke poslužitelja i dodatne vrste poslužitelja.

 4. Kliknite Internetska e-pošta > Dalje.

 5. Na stranici Postavke internetske e-pošte u odjeljku Podaci o korisniku upišite sljedeće podatke:

  • U okvir Vaše ime upišite ime koje će korisnici vidjeti kada im šaljete e-poštu s tog računa.

  • U okvir Adresa e-pošte unesite svoju adresu e-pošte.

 6. U odjeljku Informacije o poslužitelju navedite sljedeće podatke:

  • U odjeljku Vrsta računa odaberite IMAP ili POP3. Preporučujemo korištenje protokola IMAP jer podržava više značajki.

  • U okvir Poslužitelj ulazne pošte upišite naziv IMAP ili POP poslužitelja. Ako se povezujete s e-poštom sustava Office 365, naziv IMAP ili POP poslužitelja glasi outlook.office365.com. Ako ne koristite Office 365, pročitajte odjeljak Office 365Pronalaženje postavki POP ili IMAP poslužitelja u ovom članku.

  • U okvir Poslužitelj odlazne pošte (SMTP) upišite naziv SMTP poslužitelja. Ako se povezujete s e-poštom sustava Office 365, naziv SMTP poslužitelja glasi smtp.office365.com. Ako ne koristite Office 365, pročitajte odjeljak Pronalaženje postavki POP ili IMAP poslužitelja u ovom članku.

 7. U odjeljku Podaci za prijavu navedite sljedeće podatke:

  • U okvir Korisničko ime upišite adresu e-pošte.

  • U okvir Lozinka upišite lozinku. Ako želite da Outlook zapamti lozinku, potvrdite okvir Zapamti lozinku.

 8. Pri dnu stranice kliknite Dodatne postavke, a zatim ispunite dijaloški okvir Postavke internetske e-pošte na sljedeći način:

  Na kartici Izlazni poslužitelj potvrdite okvir Izlazni poslužitelj (SMTP) zahtijeva provjeru autentičnosti.

  Na kartici Dodatno:

  • U odjeljku Poslužitelj za ulaznu poštu (IMAP) ili Poslužitelj za ulaznu poštu (POP3) na popisu pokraj odjeljka Koristi sljedeću vrstu šifrirane veze odaberite SSL.

  • U odjeljku Poslužitelj za odlaznu poštu (SMTP) pokraj odjeljka Koristi sljedeću vrstu šifrirane veze potvrdite TLS, a zatim kliknite U redu.

  • Ako koristite POP3 i želite zadržati kopiju poruka na poslužitelju, u odjeljku Isporuka kliknite Ostavi kopiju poruka na poslužitelju. Ako ne odaberete tu mogućnost, sve se poruke uklanjaju s poslužitelja i pohranjuju lokalno na računalu.

 9. Na stranici Dodavanje novih postavki e-pošte kliknite Dalje.

 10. Na stranici Čestitke kliknite Završi. Zatvorite dijaloški okvir Postavke računa.

 11. Na stranici Postavke računa kliknite Zatvori.

 12. Ako koristite IMAP4, prikazat će se poruka s upitom želite li preuzeti mape za poslužitelj pošte koji ste dodali. Kliknite Da. Putem korisničkog sučelja programa Outlook 2007 odaberite koje će se mape sinkronizirati na poslužitelju i lokalnom računalu, a zatim kliknite U redu.

Dodatne informacije o načinu korištenja programa Outlook 2007 potražite u dokumentaciji pomoći za Outlook 2007.

Pronalaženje postavki POP ili IMAP poslužitelja

Poduzmite sljedeće korake da biste pronašli svoje postavke.

 1. Prijavite se na račun putem web-aplikacije Outlook Web App. Dodatne informacije potražite u članku Prijava u Outlook Web App.

 2. Na navigacijskoj traci web-aplikacije Outlook Web App kliknite Postavke Slika izgleda popisa postupaka > Mogućnosti > Račun > Moj račun > Postavke za POP ili IMAP pristup.

 3. Naziv POP3, IMAP4 ili SMTP poslužitelja i ostale postavke koje ćete možda morati unijeti navedene su na stranici Postavke za POP ili IMAP pristup u odjeljcima POP postavka ili IMAP postavka te SMTP postavka.

Vrh stranice

Dodatne informacije

 • Ako imate račun e-pošte za koji je potrebna registracija, prilikom prve prijave u Outlook Web App morate ga registrirati. Ako ne registrirate račun, nećete se moći povezati s računom pomoću programa Outlook. Kada se prijavite na račun, odjavite se, a zatim se pokušajte povezati pomoću programa Outlook. Dodatne informacije potražite u članku Prijava u Outlook Web App.

 • Ako se značajka automatskog postavljanja računa ne može uspješno povezati s vašim računom, učinite nešto od sljedećeg:

  • Pričekajte nekoliko minuta i pokušajte ponovno.

  • Ako se morate odmah povezati s računom e-pošte, koristite web-preglednik ili program za e-poštu koji podržava POP ili IMAP te se s računom povežite putem web-aplikacije Outlook Web App. Informacije o povezivanju putem web-preglednika potražite u članku Prijava u Outlook Web App. Informacije o načinu povezivanja pomoću IMAP ili POP programa za e-poštu potražite u članku Korištenje IMAP ili POP programa za e-poštu.

  • Ako znate ime osobe koja upravlja vašim poštanskim sandučićem (koja se katkad naziva administrator e-pošte), obratite joj se i prijavite pogrešku koju primate prilikom pokušaja povezivanja s programom Outlook.

 • Outlook 2007 podržava samo jedan račun e-pošte sustava Exchange po profilu programa Outlook. Ako pokušate dodati drugu vezu sustava Exchange dok je Outlook pokrenut, mogli biste primiti sljedeću pogrešku.

  Ne možete dodati račun sustava Exchange u ovaj profil dok je pokrenut Outlook. Zatvorite Outlook i pomoću ikone pošte na upravljačkoj ploči dodajte račun sustava Exchange.

 • Ako već imate vezu sustava Exchange u svom profilu za Exchange, trebali biste izbrisati trenutni profil ili stvoriti novi prije izvođenja koraka u ovom članku. Dodatne informacije o profilima za Exchange potražite u članku Dodavanje ili uklanjanje računa e-pošte na web-mjestu Microsoft Office Online.

Saznajte više

Podržani programi i značajke za e-poštu

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Zajedničko korištenje Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Sjajno! Imate li još povratnih informacija?

Na koji ga način možemo poboljšati?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×