Popravci i zaobilazna rješenja za nedavne probleme u programu Outlook za Windows

Zadnje ažuriranje: 19. rujna 2017.

Za probleme koji nisu opisani na ovoj stranici imamo nekoliko alata koji omogućuju automatsko dijagnosticiranje i rješavanje široke lepeze problema s programom Outlook. Pogledajte ovaj članak: Rješavanje problema s programom Outlook za Windows pomoću automatiziranih alata za otklanjanje poteškoća

Rješenje određenog problema u programu Outlook potražite u odgovarajućem odjeljku na ovoj stranici:

Problemi s programom Outlook nakon povezivanja programa Outlook sa servisom Outlook.com

Sigurnosna ažuriranja u lipnju 2017. za poznate probleme s programom Outlook

Rušenje i spore performanse programa Outlook

Ostali problemi s programom Outlook koji utječu na poruke e-pošte, privitke i značajke

Sigurnosna ažuriranja u rujnu 2017. za poznate probleme s programom Outlook

Zadnje ažuriranje: 19. rujna 2017.

PROBLEM

Nakon instalacije javnog ažuriranja iz rujna Outlook 2007 u korisničkom sučelju prikazuje pomiješane jezike.

Sigurnosno ažuriranje za Outlook 2007: 12. rujna 2017.

Korisnici koji koriste jezik u prvom stupcu mogu vidjeti dijelove stranice na jeziku koji je naveden u drugom stupcu:

Arapski

Švedski

Bugarski

Brazilski portugalski

Katalonski

Brazilski portugalski

Češki

Švedski

Mađarski

Švedski

Talijanski

Brazilski portugalski

Kazaški

Brazilski portugalski

korejski

Brazilski portugalski

Latvijski

Švedski

Norveški

Švedski

Nizozemski

Švedski

Portugalski

Brazilski portugalski

Slovenski

Švedski

Srpski (latinica)

Švedski

Tajlandski

Tradicionalni kineski (Tajvan)

Turski

Tradicionalni kineski (Tajvan)

STATUS: riješeno

Problem je sada riješen.

Slijedite upute u članku KB 4011086 da biste ga deinstalirali, a zatim instalirajte KB 4011110.

Zadnje ažuriranje: 19. rujna 2017.

PROBLEM

Prilagođena skripta obrasca sada je onemogućena prema zadanim postavkama i zahtijeva postavljanje ključeva registra da bi se omogućila.

 1. Novi ključ registra ima zadanu vrijednost 1, što upućuje na to da se skripta obrasca ne smije pokrenuti.

  Najprije stvorite ovaj ključ:

  32-bitni Office u 64-bitnom sustavu Windows

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Security

  32-bitni Office u 32-bitnom sustavu Windows ili 64-bitni Office u 64-bitnom sustavu Windows

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Security

  Zatim stvorite vrijednost DWORD (32-bitnu) 0 i postavite naziv parametra DisableCustomFormItemScript da biste omogućili prilagođene skripte obrasca.

 2. Kada se prilagođene skripte obrasca omoguće, moraju se omogućiti za svaku klasu poruke obrasca. Ako, na primjer, imate obrazac s klasom poruke IPM. Note.Custom, moramo "IPM.Note.Custom" registrirati kao pouzdanu klasu poruke obrasca. Da biste to učinili, najprije stvorite sljedeći ključ:

  32-bitni Office u 64-bitnom sustavu Windows

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Forms\TrustedFormScriptList

  32-bitni Office u 32-bitnom sustavu Windows ili 64-bitni Office u 64-bitnom sustavu Windows

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Forms\TrustedFormScriptList

Zatim za svaki obrazac za koji želite dopustiti pokretanje skripti stvorite vrijednosti REG_SZ u tom ključu. U gornjem primjeru stvorili biste vrijednost REG_SZ naziva "IPM.Note.Custom" s praznim podacima.

Pri dizajniranju obrasca naredba Pokreni ovaj obrazac pokrenut će obrazac pomoću klase poruka osnovnog obrasca. Dakle, ako ste započeli dizajniranje obrasca IPM.Note i želite pokrenuti naredbu Pokreni ovaj obrazac, morate registrirati IPM.Note. Kada je objavite, objavljena će klasa poruka biti označena. Kada završite dizajniranje obrasca i objavite ga pod nazivom prilagođenog obrasca, uklonite standard “IPM.Note” s popisa pouzdanih.

Napomena : Nakon postavljanja ključa TrustedFormScriptList morate ponovno pokrenuti Outlook.

Nakon unosa gore navedenih promjena ključevi registra izgledat će ovako:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Security]

DisableCustomFormItemScript"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Forms\TrustedFormScriptList]

"IPM.Note.Custom"=""

"IPM.Note"=""

Registarski ključevi

Registarski ključevi

STATUS

Promjena je prvi put uvedena 12. rujna 2017. u javnim ažuriranjima programa Outlook i uvrštena je u sljedeća ažuriranja MSI-ja za koja su sada obavezni ključevi registra.

Outlook 2007

Outlook 2010

Outlook 2013

Outlook 2016

Za značajku klikom do cilja status je sljedeći:

 1. Mjesečni kanal (trenutni kanal) započet će podršku za ključeve registra u ažuriranju zakazanom za 18. rujna (međuverzija 16.0.8431.2079).

 2. Polugodišnji kanal (FRDC) podržava ključeve registra s međuverzijom 16.0.8431.2079.

 3. Kanal s odgodom podržava ključeve registra s međuverzijom 16.0.8201.2193.

 4. Prošireni status s odgodom utvrdit će se kasnije.

 5. Status ranog Insidera utvrdit će se kasnije.

 6. Kasniji Insider podržava ključeve registra s međuverzijom 16.0.8431.2079.

Važna obavijest u vezi sa servisom Outlook.com

POTREBNA AKCIJA: ponovno povezivanje programa Outlook 2016 ili Outlook 2013 sa servisom Outlook.com radi neometanog pristupa e-pošti

Početkom godine predstavili smo novi Outlook.com koji vam omogućuje da se fokusirate na ono što je važno, jednostavnije surađujete te postignete veću učinkovitost. U sklopu nadogradnje prebacujemo račune sigurniju i pouzdaniju infrastrukturu. Nadogradnja utječe na sve račune e-pošte za Outlook, Hotmail, Live i MSN.

Nakon nadogradnje računa za Outlook.com morat ćete ponovno povezati Outlook 2016 ili Outlook 2013 s računom za Outlook.com da biste ga koristili na najbolji način i riješili probleme. Da biste provjerili je li račun nadograđen, prijavite se na račun putem web-preglednika te usporedite svoj poštanski sandučić sa slikama u nastavku.

Poštanski sandučić prije nadogradnje

Traka izbornika servisa Outlook.com

Poštanski sandučić nakon nadogradnje

Traka izbornika aplikacije Pošta u programu Outlook

Ako ponovno ne povežete nadograđeni račun e-pošte, uskoro više nećete moći slati ni primati poruke e-pošte servisa Outlook.com putem verzije programa Outlook 2016 i 2013 za računala do ponovnog povezivanja. Uz to, ako ga ne povežete, mogli biste naići na probleme sa sinkronizacijom kalendara i poruka e-pošte koji će se riješiti nakon ponovnog povezivanja. I dalje ćete moći slati i primati poruke e-pošte putem interneta na web-mjestu www.Outlook.com.

Detaljne upute i pomoć za ponovno povezivanje računa potražite u ovom članku.

Napomena : Ova promjena utječe na sve račune servisa Outlook.com kojima pristupate putem programa Outlook 2013 ili Outlook 2016. Ne trebate povezivati s ostalim računima e-pošte, kao što su Office 365, Exchange ili računi e-pošte trećih strana. Možete nastaviti slati i primati poruke e-pošte te pristupati im s računa servisa Outlook.com na webu putem popularnog web-preglednika.

Problemi s programom Outlook nakon povezivanja programa Outlook sa servisom Outlook.com

Zadnje ažuriranje: 20. srpnja 2017.

PROBLEM

Prilikom povezivanja računa za Outlook.com s programom Outlook 2016 ili Outlook 2013 od vas će se više puta zatražiti da se prijavite.

STATUS: ZAOBILAZNO RJEŠENJE

ako ste za svoj račun postavili provjeru u dva koraka, morat ćete stvoriti lozinku za aplikaciju da biste račun dodali u Outlook.

PROBLEM

Nakon povezivanja s programom Outlook za Windows (verzije Outlook 2016, 2013, 2010) s računom za e-poštu servisa Outlook.com možda primijetite sljedeće probleme:

 • Vaš se račun e-pošte prikazuje kao outlook_[dugačak niz slova i brojki]@outlook.com u oknu s mapama te prilikom sastavljanja poruka e-pošte pomoću programa Outlook za Windows.

 • Primatelji će isto primiti e-poštu s adrese pošiljatelja u obliku outlook_[dugačak niz slova i brojki]@outlook.com.

 • Kada primatelji odgovore na poruku e-pošte, odgovor će biti odbijen uz poruku "Poruka nije isporučena prilikom slanja internetske pošte u programu Outlook".

Taj problem zahvaća samo korisnike koji koriste Outlook za Windows. E-pošta poslana putem servisa Outlook.com na webu pravilno funkcionira i poruke e-pošte bit će poslane s točnom adresom.

ZAOBILAZNO RJEŠENJE

Taj se problem pojavljuje samo korisnicima s više pseudonima za račun. Aktivno radimo na rješenju. U međuvremenu, da biste riješili taj problem, učinite sljedeće:

 1. Idite na https://account.live.com/names/Manage i prijavite se na svoj račun za Outlook.com.

 2. Postavite e-poštu servisa Outlook.com kao primarni pseudonim.

 3. U programu Outlook za Windows uklonite pa ponovno dodajte račun. Pogledajte upute u sljedećem članku: Dodavanje računa za Outlook.com u Outlook za Windows

Zadnje ažuriranje: 20. srpnja 2017.

PROBLEM

Kada se šalje poruka e-pošte grupi kontakata u programu Outlook, Outlook prikazuje pogrešku "Dogodila se neočekivana pogreška”.

Pogreška u programu Outlook "Došlo je do neočekivane pogreške."

STATUS: RIJEŠENO

Taj je problem riješen u najnovijim ažuriranjima za Office. Da biste instalirali ažuriranja, idite na Datoteka > Račun sustava Office > Mogućnosti ažuriranja > Ažuriraj sada.

Zadnje ažuriranje: 29. lipnja 2017.

PROBLEM

Prilikom slanja poruke e-pošte kontaktima u adresaru u programu Outlook, neki će primatelji dobiti privitak s datotekom winmail.dat koja se prikazuje u nekim klijentima, kao što su web-pošta za Gmail i Yahoo. U programu Outlook ikona se privitka prikazuje, ali ne prikazuje se privitak.

Ikona privitka u programu Outlook

STANJE: RIJEŠENO

Taj je problem riješen u međuverziji 16.0.8229.2073. Da biste instalirali popravak, odaberite Datoteka > Račun sustava Office > Mogućnosti ažuriranja > Ažuriraj sada.

Zadnje ažuriranje: 20. srpnja 2017.

PROBLEM

Kontakti pohranjeni u programu Outlook s povezanim računima za Outlook.com izgubit će podatke unesene u polje Naziv tvrtke nakon sinkroniziranja s poslužiteljem.

STATUS: RIJEŠENO

Taj je problem sada riješen u najnovijim ažuriranjima.

Zadnje ažuriranje: 24. travnja 2017.

PROBLEM

Prilikom odgovaranja na poruku e-pošte s više primatelja, vaša adresa e-pošte dodat će se u redak Prima.

STANJE: RIJEŠENO

Taj je problem riješen u programu Outlook 2016. Rješenje za Outlook 2013 objavljeno je i kao sigurnosno ažuriranje 11. travnja 2017..

Zadnje ažuriranje: 19. svibnja 2017.

PROBLEM

Ako u programu Outlook imate više povezanih računa e-pošte, račun za Outlook.com uvijek će biti zadani račun za slanje „Šalje” prilikom odgovaranja ili prosljeđivanja s računa koji nije račun programa Outlook (kao što su Gmail ili Yahoo).

STATUS: RIJEŠENO

Izdano je rješenje tog problema. Da biste instalirali najnovija ažuriranja sustava Office, odaberite Datoteka > Račun sustava Office > Mogućnosti ažuriranja > Ažuriraj sada.

Zadnje ažuriranje: 8. veljače 2017.

PROBLEM

Ako je Outlook povezan s primarnim računom za Outlook.com koji je povezan i sa sekundarnim računima koji ne pripadaju Microsoftu (kao što su Gmail, Yahoo itd.), prilikom slanja e-pošte u programu Outlook ne možete odabrati sekundarni povezani račun kao račun za slanje „Šalje”.

Ako u polje „Šalje” ručno unesete adresu e-pošte sekundarnog povezanog računa, e-pošta slat će se kao „U ime” vašeg primarnog računa za Outlook.com.

STATUS: ZAOBILAZNO RJEŠENJE

Outlook podržava sekundarni povezani račun za domene u vlasništvu Microsofta kao što su @outlook.com, @live.com ili @hotmail.com, ali nije implementirao tu funkciju za domene drugih davatelja.

Tim za Outlook uzima u obzir vaše povratne informacije i istražuje mogućnost dodavanja te funkcije u buduća ažuriranja. Glasajte za taj zahtjev i dodajte povratne informacije na UserVoice: Mogućnost koja programu Microsoft Outlook 2016 omogućuje funkcioniranje s povezanim servisom Outlook.com. U međuvremenu koristite sljedeće zaobilazno rješenje:

ZAOBILAZNO RJEŠENJE

U Outlook.com možete dodati sekundarne povezane račune (Gmail, Yahoo itd.) kao dodatne račune u profilu programa Outlook.

 1. U programu Outlook odaberite karticu Datoteka.

  Slika zaslona s lijevim dijelom vrpce programa Outlook i odabranim izbornikom Datoteka
 2. U odjeljku Informacije o računu odaberite Dodaj račun.

  Naredba Dodaj račun u prikazu Backstage
 3. Na stranici za automatsko postavljanje računa unesite svoje ime i prezime, adresu e-pošte i lozinku, a zatim odaberite Dalje.

  Napomena : Ako primite poruku o pogrešci kada odaberete Dalje, dva puta provjerite adresu e-pošte i lozinku. Ako su i adresa e-pošte i lozinke točni, pogledajte sljedeći odjeljak.

 4. Odaberite Završi.

Da biste saznali više, posjetite postavljanje e-pošte programa Outlook.

Zadnje ažuriranje: 24. siječnja 2017.

PROBLEM

Prilikom povezivanja u programu Outlook uz račun sustava Exchange nije moguće konfigurirati osobni račun e-pošte s prilagođenom domenom.

ZAOBILAZNO RJEŠENJE

 1. Dodajte CNAME zapis u postavke DNS-a kod registrara domena. Da bi se u programu Outlook konfigurirao račun pomoću automatskog otkrivanja, potreban je CNAME zapis. Jedini zapis koji trebate dodati je za automatsko otkrivanje glavnog računala.

  Vrsta zapisa

  Glavno računalo

  Upućuje na

  TTL

  CNAME (Alias) (CNAME (pseudonim))

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  1 sat

 2. Provjerite je li MX zapis i dalje konfiguriran za Hotmail. MX zapis osigurava da možete primati e-poštu od drugih korisnika.

  Kada ste izvorno postavili postavke domene za Outlook.com, u postavke za DNS dodan je MX zapis. Taj zapis ima neke jedinstvene brojeve i/ili slova nakon kojih slijedi adresa *. pamx1.hotmail.com i mora se sačuvati. Je li MX zapis i dalje pravilno konfiguriran možete provjeriti tako da potražite svoju domenu na web-mjestu https://mxtoolbox.com. Taj zapis mora biti naveden ispred svih drugih MX zapisa za tu domenu. Na primjer, ovako bi to trebalo izgledati na web-mjestu https://mxtoolbox.com:

  Pref

  Hostname

  IP Address

  TTL

  10

  123456789.pamx1.hotmail.com

  65.54.188.109

  60 min

  Backlist Check

  SMTP Test

Zadnje ažuriranje: 20. srpnja 2017.

STATUS: RIJEŠENO

Taj je problem riješen u najnovijim ažuriranjima.

Da bi se kalendari i e-pošta pravilno sinkronizirali, ponovno povežite svoj račun za Outlook.com s programom Outlook za Windows. Detaljne upute potražite u članku Ponovno povezivanje programa Outlook 2016 ili Outlook 2013 sa servisom Outlook.com radi neometanog pristupa e-pošti.

Zadnje ažuriranje: 2. svibnja 2017.

Trenutno ne možete koristiti Outlook u sustavu Windows da biste uređivali kalendare koji se zajednički koriste s računom za Outlook.com, čak ni ako račun za Outlook.com ponovno povežete s programom Outlook. Radimo na omogućivanju uređivanja zajedničkih kalendara u programu Outlook 2016 za Windows.

Da biste uredili zajednički kalendar, idite na mrežni kalendar servisa Outlook.com, otvorite Kalendar za Windows 10 ili pak upotrijebite mobilni uređaj. Pročitajte članak Dodavanje računa za Outlook.com u neku drugu aplikaciju za poštu.

Zadnje ažuriranje: 2. svibnja 2017.

PROBLEM

Kada pokušate prihvatiti zajednički kalendar programa Outlook.com pomoću računa za Office 365 za tvrtke u programu Outlook 2016 možda će vam se prikazati poruka "Nešto nije u redu" ili pak prijava neće uspjeti.

STATUS: ZAOBILAZNO RJEŠENJE

Da biste pristupili kalendaru koji zajednički koristite s računom za Office 365 za tvrtke, morat ćete prihvatiti pozivnicu servisa Outlook na webu. Ako ste već ste kliknuli gumb Prihvati u programu Outlook 2016, nećete moći ponovno prihvatiti pozivnicu na servisu Outlook na webu. Osoba koja vam je poslala pozivnicu morat će ukloniti dozvole i poslati vam novu pozivnicu.

Pogreška s kodom 500 „Nešto nije u redu” na servisu Outlook.com

Sigurnosna ažuriranja u lipnju 2017. za poznate probleme s programom Outlook

Zadnje ažuriranje: 11. srpnja 2017.

Problemi opisani u ovom odjeljku prijavljeni su nakon instalacije novih ažuriranja navedenih u nastavku. Istražujemo te probleme i ažurirat ćemo stranicu kada rješenje postane dostupno. U međuvremenu koristite predložena zaobilazna rješenja za pojedini problem.

Sigurnosno ažuriranje za Outlook 2007: 13. lipnja 2017.

Sigurnosno ažuriranje za Outlook 2010: 13. lipnja 2017.

Sigurnosno ažuriranje za Outlook 2013: 13. lipnja 2017.

Sigurnosno ažuriranje za Outlook 2016: 13. lipnja 2017.

Sigurnosno ažuriranje za Windows 8, 13. lipnja 2017

Sigurnosno ažuriranje za Windows 10, 13. lipnja 2017

Sigurnosno ažuriranje za Windows 10, 13. lipnja 2017

Sigurnosno ažuriranje za Windows 7, 13. lipnja 2017

Sigurnosno ažuriranje za Windows 7, 13. lipnja 2017

PROBLEM

Zadnje ažuriranje: 27. srpnja 2017.

Taj problem utječe na Outlook 2007 i Outlook 2010.

Kada otvorite privitak e-pošte, kontakt ili zadatak oblikovan kao obogaćeni tekst, prikazuje vam se sljedeća pogreška:

"Ovaj objekt stvoren je pomoću programa Outlook. Taj program nije instaliran na računalu ili ne reagira. Da biste uredili objekt, instalirajte Outlook ili provjerite jesu li u programu Outlook zatvoreni svi dijaloški okviri."

Program nije instaliran

Možda vam se prikaže i sljedeća poruka:

"Ova stavka sadrži privitke koji mogu biti nesigurni. Možda nećete moći pogledati te privitke kada ih zatvorite".

Potencijalno nesigurno

Stanje: riješeno

Instaliranje ažuriranja u nastavku radi rješavanja problema za Outlook 2007 i Outlook 2010:

Ažuriranje za Outlook 2007: 27. srpnja 2017.

Ažuriranje za Outlook 2010: 27. srpnja 2017.

Zaobilazno rješenje

 • Sami sebi proslijedite poruku e-pošte pa otvorite privitke iz proslijeđene e-pošte.

 • Promijenite oblik e-pošte u HTML ili tekstni oblik.

 • Spremite privitke na računalo pomoću jedne od sljedećih metoda pa ih otvorite s lokacije na koju ste ih spremili:

  • Povucite i ispustite privitke na radnu površinu.

  • Idite na Datoteka > Spremi privitke.

  • Kopirajte privitak i zalijepite ga na računalu.

PROBLEM

Zadnje ažuriranje: 27. srpnja 2017.

Taj problem utječe na Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 i Outlook 2016.

Prilikom otvaranja privitka koji obuhvaća uzastopne točke (...) ili uskličnik (!) datoteke će biti blokirane i prikazat će vam se upozorenje Otvaranje privitka pošte.

Prozor za privitak

Ako pak adresa e-pošte obuhvaća priloženu poruku e-pošte čiji redak predmeta završava nesigurnim datotečnim nastavkom navedenim u odjeljku Blokirani privici u programu Outlook, privitak e-pošte bit će blokiran primateljima.

STANJE: riješeno

Ako ste korisnik sustava Office 365, instalirajte najnovija ažuriranja da biste riješili probleme. Idite na Datoteka > Račun sustava Office > Mogućnosti ažuriranja > Odmah ažuriraj.

Instaliranje ažuriranja u nastavku radi rješavanja problema za Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 i Outlook 2016:

Ažuriranje za Outlook 2007: 27. srpnja 2017.

Ažuriranje za Outlook 2010: 27. srpnja 2017.

Ažuriranje za Outlook 2013: 27. srpnja 2017.

Ažuriranje za Outlook 2016: 27. srpnja 2017.

Zaobilazno rješenje

Ako vam se prikaže upozorenje Otvaranje privitka e-pošte, a sigurni ste da privitak potječe sa sigurnog izvora, nastavite s otvaranjem ili spremanjem privitka.

Ako je datoteka blokirana zbog potencijalno nesigurnog datotečnog nastavka, zatražite od pošiljatelja da poruku e-pošte spremi na svoje računalo i preimenuje redak predmeta tako da ne završava nesigurnim datotečnim nastavkom. Zatim ga priložite poruci e-pošte i ponovno pošaljite.

PROBLEM

Zadnje ažuriranje: 27. srpnja 2017.

Taj problem utječe na Outlook 2013 i Outlook 2016.

Ako ste mogućnost ShowLevel1Attach postavili tako da programu Outlook omogućuje prikaz privitaka razine 1, može vam se prikazati sljedeća pogreška: "Jedan objekt u ovoj datoteci ili više njih onemogućeno je zbog postavki pravilnika."

Upozorenje : Privici razine 1 obično su blokirani. Ako ste omogućili taj pravilnik, korisnici u programu Outlook mogu vidjeti privitke razine 1. Ako za otvaranje datoteka upotrijebite neko od zaobilaznih rješenja, provjerite možete li ih sigurno otvoriti. Pročitajte: Informacije za administratore o postavkama sigurnosti e-pošte u programu Outlook 2007.

Pogreška u programu Outlook

Ako postavite ShowLevel1Attach tako da omogući programu Outlook da prikazuje privitke razine 1 i pošaljete poruku e-pošte s privitkom, možda će vam se prikazati ova poruka: "Ova stavka sadrži privitke koji mogu biti nesigurni.  Primatelji koji koriste Microsoft Outlook možda neće moći otvoriti te privitke."

Poruka upozorenja o slanju potencijalno nesigurnih privitaka u programu Outlook

STANJE: riješeno

Ako ste korisnik sustava Office 365, instalirajte najnovije ažuriranje da biste riješili problem. Idite na karticu Datoteka > Račun sustava Office > Mogućnosti ažuriranja > Ažuriraj sada.

Instaliranje ažuriranja u nastavku radi rješavanja problema za Outlook 2013 i Outlook 2016:

Ažuriranje za Outlook 2013: 27. srpnja 2017.

Ažuriranje za Outlook 2016: 27. srpnja 2017.

Zaobilazno rješenje:

 • Promijenite oblik e-pošte u HTML ili tekstni oblik.

 • Spremite privitke na računalo pomoću jedne od sljedećih metoda pa ih otvorite s lokacije na koju ste ih spremili:

  • Povucite i ispustite privitke na radnu površinu.

  • Idite na Datoteka > Spremi privitke.

  • Kopirajte privitak i zalijepite ga na računalu.

PROBLEM

Zadnje ažuriranje: 17. rujna 2017.

Napomena : U ovom članku pročitajte i ažuriranje o ovom problemu: Prilagođena skripta obrasca od sada je po zadanom onemogućena.

Taj problem utječe na Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 i Outlook 2016.

Ako koristite prilagođeni obrazac koji ste stvorili za Outlook, naići ćete na sljedeća dva simptoma:

 • ne pokreće se VBScript

 • prikazuje se upozorenje o zlonamjernom kodu:

  Pogreška u programu Outlook

STATUS

Ako ste korisnik sustava Office 365, rješenje je dostupno sudionicima programa rani Insider.

Za druge je kanale ažuriranje predviđeno sredinom rujna, u verzijama 16.0.8418.5703 i novijima. Kada se izda rješenje, ažurirat ćemo ovu stranicu.

Problem je riješen za sve MSI verzije. Da biste riješili problem u programima Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 i Outlook 2016, instalirajte ažuriranja navedena u nastavku:

Ažuriranje za Outlook 2007: 27. srpnja 2017.

Ažuriranje za Outlook 2010: 27. srpnja 2017.

Ažuriranje za Outlook 2013: 27. srpnja 2017.

Ažuriranje za Outlook 2016: 27. srpnja 2017.

PROBLEM

Zadnje ažuriranje: 3. kolovoza 2017.

Taj problem utječe na sve verzije programa Outlook u sustavima Windows 7, Windows 8 i Windows 10.

Prilikom pretraživanja u programu Outlook prikazuje se sljedeća pogreška: „Došlo je do pogreške i vaša se pretraga ne može dovršiti.” ili „Rezultati pretrage možda nisu potpuni jer se stavke još indeksiraju”.

Pogreška u programu Outlook

Prikazat će vam se i ovo upozorenje zapisnika događaja:

Upozorenje zapisnika događaja u programu Outlook

STANJE: RIJEŠENO

Windows je objavio rješenja putem servisa Windows Update radi rješavanja problema s pouzdanošću u pretraživanju sustava Windows. U nastavku slijede relevantna ažuriranja KB za svaku verziju:

Napomena : Rješenje tog problema objavljeno je 27. lipnja 2017. Ako ste implementirali zaobilazno rješenje radi onemogućivanja servisa za pretraživanje u sustavu Windows, sada možete ključ registra PreventIndexingOutlook postaviti na DWORD: 0 da biste se vratili na korištenje pretraživanja sustava Windows.

ZAOBILAZNO RJEŠENJE

Ako problem ne bude riješen nakon instalacije ažuriranja, upotrijebite zaobilazno rješenje u nastavku:

 1. Ako pretraživanje ne funkcionira za račune sustava Exchange, izbrišite datoteke OST, što će pokrenuti ponovnu sinkronizacije i indeksiranje računa:

  • OST datoteke obično su pohranjene u mapi C:\Korisnici\<vaše korisničko ime>\AppData\Local\Microsoft\Outlook.

  • Da biste pronašli naziv i mjesto OST datoteke, kliknite Datoteka, Postavke računa, Postavke računa, Podatkovne datoteke. Pronađite točnu adresu e-pošte, kliknite ime, a zatim Otvori mjesto datoteke.

  • Prije brisanja OST datoteke morate zatvoriti Outlook da bi proces oslobodio datoteku.

  • Nakon brisanja datoteke ponovno pokrenite Outlook i omogućite ponovnu sinkronizaciju e-pošte.

 2. Drugo je zaobilazno rješenje stvaranje novog profila za Outlook i dodajte svoje račune na novi profil. Preporučujemo da zadržite stari profil dok ne premjestite sve lokalne podatke ili PST datoteke.

Dok ne instalirate popravak za Windows Update, možete postaviti ključ registra zbog kojeg će Outlook prestati koristiti lokalni servis za pretraživanje sustava Windows. Kada se postavi taj ključ registra, Outlook će se koristiti svojom vlastitom ugrađenom tražilicom. Ugrađena tražilica prikazat će poruku u nastavku da bi naglasila kako se ne koristi servisom pretraživanja u sustavu Windows.

Upozorenje o pretraživanju programa Outlook

Onemogućivanje servisa pretraživanja u sustavu Windows za Outlook:

Napomena : U sljedećim se koracima pokazuje kako izmijeniti registar. No ako nepravilno izmijenite registar, mogli biste uzrokovati ozbiljne probleme. Svakako pozorno pratite ove upute. Sigurnosno kopirajte registar prije izmjene radi dodatne zaštite. Ako se pojavi problem, moći ćete vratiti registar. Dodatne informacije o sigurnosnom kopiranju i vraćanju registra potražite u ovom članku.

 • Otvorite uređivač registra.

 • Idite na: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search

 • PreventIndexingOutlook

 • Postavite DWORD: 1

Detaljne upute:

 1. Kliknite Start, zatim Pokreni, upišite regedit u okvir Otvori, a zatim kliknite U redu.

 2. Pronađite i kliknite sljedeći podključ registra:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows

 3. Na stranici Uređivanje , postavite pokazivač na Novo, pa kliknite Novi ključ i dajte mu naziv Windows Search.

 4. Kliknite novi ključ Windows Search.

 5. Na izborniku Uređivanje postavite pokazivač na Novo, a zatim kliknite Vrijednost DWORD.

 6. Upišite PreventIndexingOutlook kao naziv za DWORD, a zatim pritisnite Enter.

 7. Desnom tipkom miša kliknite PreventIndexingOutlook, a zatim Izmijeni.

 8. U okvir Podaci vrijednosti upišite 1 da biste omogućili unos registra pa kliknite U redu.

 9. Imajte na umu da je za onemogućivanje postavke PreventIndexingOutlook potrebno upisati 0 (nulu) i zatim kliknuti U redu.

 10. Izađite iz uređivača registra pa ponovno pokrenite Outlook.

PROBLEM

iCloud se ne pokreće pravilno u programima Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 i Outlook 2016.

Prilikom pristupa kalendaru, kontaktima ili zadacima prikazuje vam se sljedeća pogreška:

Nije moguće otvoriti taj skup mapa. MAPI nije mogao učitati informacijski servis C:\PROGRA~2\COMMON~1\Apple\Internet Services\APLZOD.dll. Provjerite je li servis ispravno instaliran i konfiguriran."

Pogreška u programu Outlook

STANJE: ZAOBILAZNO RJEŠENJE

Učitavanje neregistriranih MAPI servisa onemogućeno je po zadanom da bi Outlook bio sigurniji.

Ako koristite Outlook 2010, Outlook 2013 ili Outlook 2016, deinstalirajte i ponovno instalirajte iCloud da biste riješili taj problem. Dodatne informacije potražite na ovoj stranici.

Za Outlook 2007 upotrijebite sljedeće zaobilazno rješenje:

Upozorenje : Zbog ovog bi zaobilaznog rješenja vaše računalo ili mreža mogli postati izloženiji napadima zlonamjernih korisnika ili zlonamjernih softvera kao što su virusi. Microsoft ne preporučuje ovo zaobilazno rješenje, ali ga navodi zato da sami možete odlučiti hoćete li ga primijeniti na vlastitu odgovornost. Ovo zaobilazno rješenje koristite na vlastitu odgovornost.

Ako imate pouzdane aplikacije koje ovise o učitavanju na ovaj način, možete ih ponovno omogućiti postavljanjem sljedećeg ključa registra:

REG_DWORD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security\AllowUnregisteredMapiServices

Sljedećim se podključem registra možete poslužiti za primjenu postavki registra kao pravilnika domene:

HKCU\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security\AllowUnregisteredMapiServices

Vrijednost 0 (zadano): Blokiranje učitavanja neregistriranih MAPI servisa. Ovo je preporučena postavka koja služi izbjegavanju neočekivanih izvršavanja nepoznatog koda.

Vrijednost 1: Omogućivanje učitavanja neregistriranih MAPI servisa.

Važno : U sljedećim se koracima pokazuje kako izmijeniti registar. No ako nepravilno izmijenite registar, mogli biste uzrokovati ozbiljne probleme. Svakako pozorno pratite ove upute. Sigurnosno kopirajte registar prije izmjene radi dodatne zaštite. Ako se pojavi problem, moći ćete vratiti registar. Dodatne informacije o sigurnosnom kopiranju i vraćanju registra potražite u ovom članku.

Da biste unijeli te promjene u registar, slijedite korake u nastavku:

 1. Kliknite Start, zatim Pokreni, upišite regedit u okvir Otvori, a zatim kliknite U redu.

 2. Pronađite i kliknite sljedeći podključ registra:

  HKCU\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security\

 3. Na izborniku Uređivanje pokažite na Novo, a zatim kliknite vrijednost DWORD.

 4. Upišite AllowUnregisteredMapiServices kao naziv vrijednosti DWORD, a zatim pritisnite Enter.

 5. Desnom tipkom miša kliknite AllowUnregisteredMapiServices, a zatim Izmijeni.

 6. U okvir Podaci vrijednosti upišite 1 da biste omogućili unos registra pa kliknite U redu.

  Napomena : Da biste onemogućili postavku AllowUnregisteredMapiServices, upišite 0 (nulu) pa kliknite U redu.

 7. Izađite iz uređivača registra pa ponovno pokrenite računalo.

Podaci o izloženosti (odnosi se na sve verzije)

MAPI ne provjerava je li davateljev DLL koji se traži u učitavanja ispravno registriran u datoteci MapiSVC.inf, pa čak ni potječe li s lokalnog računala. To se može iskoristiti stvaranjem datoteke zajedno s OLE objektom na taj način da MAPI učitava DLL sa zajedničkog mrežnog resursa kada se aktivira OLE objekt. Zbog toga može doći do proizvoljnog izvršavanja koda.

PROBLEM

Taj problem utječe na sve verzije programa Outlook u sustavima Windows 7, Windows 8 i Windows 10.

Prilikom ispisa određene sekcije iframe ili okvira na web-stranici, izlazni ispis može biti prazan ili će se pak ispisati tekst koji nalikuje sljedećem:

Pogreška pri ispisu u programu Outlook

Napomena : Okvir je dio web-stranice ili prozora preglednika koji prikazuje sadržaj neovisno o njegovu spremniku. Okvir može neovisno učitavati sadržaj.

Problem je uočen u pregledniku Internet Explorer 11 i aplikacijama koje hostiraju kontrolu za web-preglednik IE.

STANJE: RIJEŠENO

Problem je riješen.

Za Internet Explorer 9 i 10 pročitajte ovaj članak da biste instalirali ažuriranja: Prilikom ispisa okvira ispisuje se prazna stranica ili poruka o pogrešci „404”

Za Internet Explorer 11 pročitajte:

Zadnje ažuriranje: 26. srpnja 2017.

PROBLEM

Neki web-dodaci programa Outlook ne funkcioniraju u programu Outlook prilikom korištenja na lokaciji sustava Microsoft Exchange 2013.

To se odnosi samo na MIS instalacije programa Outlook 2016/Office 2016. Instalacije „klikom do cilja” nisu zahvaćene time. Dodatak aplikacije sustava Office može korisničkog pogrešku Operacija nije uspjela, ne reagira kada se pritisne gumb ili neka mogućnost korisničkog sučelja.

Status: istražuje se

Istražujemo taj problem i ažurirat ćemo stranicu kada rješenje postane dostupno.

Zadnje ažuriranje: 3. kolovoza 2017.

PROBLEM

Outlook se sruši kada kliknete karticu Datoteka, Mogućnosti i pojavi vam se pogreška u nastavku.

Pogreška pri rušenju programa Outlook

Taj problem utječe samo na FRDC (prvo izdanje za kanal s odgodom), verziju 16.0.8201.2158.

Pojedinosti o rušenju:

Naziv aplikacije koja je prouzročila pogrešku: OUTLOOK.EXE, verzija: 16.0.8201.2158, vremenska oznaka: 0x5975d6bc

Naziv modula koji je prouzročio pogrešku: KERNELBASE.dll, verzija: 6.1.7601.23807, vremenska oznaka: 0x5915fe14

Kod iznimke: 0xc06d007f

Pomak pogreške: 0x000000000001a06d

ID procesa koji je prouzročio pogrešku: 0x11fc

Vrijeme pokretanja aplikacije koja je prouzročila pogrešku: 0x01d307f0bc63afda

Put aplikacije koja je prouzročila pogrešku: C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\OUTLOOK.EXE

Put modula koji je prouzročio pogrešku: C:\windows\system32\KERNELBASE.dll

Stanje: zaobilazno rješenje

Istražujemo problem. U međuvremenu vratite se na verziju 16.0.8201.2136 pomoću uputa u sljedećem članku iz baze znanja.

Rušenje i spore performanse programa Outlook

Zadnje ažuriranje: 3. kolovoza 2017.

PROBLEM

Outlook se sruši kada kliknete karticu Datoteka, Mogućnosti i pojavi vam se pogreška u nastavku.

Pogreška pri rušenju programa Outlook

Taj problem utječe samo na FRDC (prvo izdanje za kanal s odgodom), verziju 16.0.8201.2158.

Pojedinosti o rušenju:

Naziv aplikacije koja je prouzročila pogrešku: OUTLOOK.EXE, verzija: 16.0.8201.2158, vremenska oznaka: 0x5975d6bc

Naziv modula koji je prouzročio pogrešku: KERNELBASE.dll, verzija: 6.1.7601.23807, vremenska oznaka: 0x5915fe14

Kod iznimke: 0xc06d007f

Pomak pogreške: 0x000000000001a06d

ID procesa koji je prouzročio pogrešku: 0x11fc

Vrijeme pokretanja aplikacije koja je prouzročila pogrešku: 0x01d307f0bc63afda

Put aplikacije koja je prouzročila pogrešku: C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\OUTLOOK.EXE

Put modula koji je prouzročio pogrešku: C:\windows\system32\KERNELBASE.dll

Stanje: zaobilazno rješenje

Istražujemo problem. U međuvremenu vratite se na verziju 16.0.8201.2136 pomoću uputa u sljedećem članku iz baze znanja.

Zadnje ažuriranje: 30. lipnja 2017.

PROBLEM

Outlook za Windows ruši se na datoteci outlmime.dll prilikom premještanja e-pošte na IMAP računu i prikazuju se pojedinosti o rušenju slične sljedećima:

Primjer pojedinosti o rušenju:

Opis:

Naziv aplikacije koja je prouzročila pogrešku: OUTLOOK.EXE, verzija: 16.0.8201.2102, vremenska oznaka: 0x593c2368

Naziv modula koji je prouzročio pogrešku: OUTLMIME.DLL, verzija: 16.0.8201.2025, vremenska oznaka: 0x5918d91d

Kod iznimke: 0xc0000005

Pomak pogreške: 0x000000000004e91c

ID procesa koji je prouzročio pogrešku: 0x3190

Vrijeme pokretanja aplikacije koja je prouzročila pogrešku: 0x01d2e9db5c8c531a

Put aplikacije koja je prouzročila pogrešku: C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\OUTLOOK.EXE

Put modula koji je prouzročio pogrešku: C:\Program Files\Microsoft Office\Root\Office16\OUTLMIME.DLL

Status: RIJEŠENO

Taj je problem riješen u ažuriranju za srpanj. Da biste instalirali popravak, odaberite Datoteka > Račun sustava Office > Mogućnosti ažuriranja > Ažuriraj sada.

Zadnje ažuriranje: 7. lipnja 2017.

PROBLEM

Nakon ažuriranja sustava Office svakih sat vremena mogao bi se nakratko pojaviti zaslon koji titra, što pokreće aktivaciju zadatka OfficeBackgroundHandlerRegistration.

STATUS: RIJEŠENO

Taj je problem sada riješen u najnovijoj verziji 1705 (međuverziji 8201.2075). Da biste preuzeli ažuriranje za Office, otvorite bilo koju aplikaciju sustava Office 2016 i odaberite Datoteka > Račun > Mogućnosti ažuriranja > Ažuriraj.

Zadnje ažuriranje: ožujak 2017.

PROBLEM

Outlook 2016 se smrzava kada pokušate pretpregledati datoteku programa Excel priloženu u poruku e-pošte.

ZAOBILAZNO RJEŠENJE

Marljivo radimo da bismo što prije riješili taj problem. U međuvremenu pratite upute u nastavku kao zaobilazno rješenje:

 1. Odaberite gumb Windows, a zatim Postavke.

 2. Otvorite Uređaji > Miš i dodirne pločice.

 3. Isključite mogućnost Pomiči neaktivne prozora kad zadržim pokazivač na njima.

Možete i promijeniti fokus na neku drugu aplikaciju, a zatim se vratiti u Excel da biste zaobišli taj problem

Ostali problemi s programom Outlook koji utječu na poruke e-pošte, privitke i značajke

Zadnje ažuriranje: 25. srpnja 2017.

PROBLEM

Nakon ažuriranja sustava Office kada se koristi CreateObject(“Scriptlet.TypeLib”).GUID u jeziku Visual Basic for Applications u aplikaciji sustava Office, prikazuje se sljedeća pogreška: “Pogreška pri izvođenju ‘70’ Dozvola je odbijena”. Da biste spriječili zlonamjerni kod pri pokretanju u aplikacijama sustava Office, ova je kontrola blokirana radi sigurnosti.

STANJE: PO ZADANOM/ZAOBILAZNO RJEŠENJE

Dostupno je nekoliko mogućnosti da bi se zaobišla ta promjena zaštite. Pojedinosti potražite u ovoj objavi na forumu.

Zadnje ažuriranje: 20. srpnja 2017.

PROBLEM

U slučaju IMAP i POP računa, ako konfigurirate mogućnosti bezvrijedne e-pošte na mogućnost Samo popisi sigurnih pošiljatelja i nakon toga pošaljete veći broj poruka e-pošte s nesigurnog računa e-pošte, prva će poruka e-pošte završiti u bezvrijednoj e-pošti, a ostale će poruke doći u ulaznu poštu.

Mogućnosti bezvrijedne e-pošte

Status: istražuje se

Kada pronađemo rješenje, ažurirat ćemo ovaj članak. U međuvremenu ručno izbrišite poruke e-pošte koje se pojave u ulaznoj pošti.

Zadnje ažuriranje: 20. srpnja 2017.

PROBLEM

Ako nakon ažuriranja sustava Office pokrenete dijaloške okvire za prilagođavanje vrpce ili alatne trake za brzi pristup, u dijaloškom se okviru možda neće prikazivati naredbe. Tako će, primjerice, popisi "Popularne naredbe" ili "Naredbe koje nisu na vrpci" biti prazni.

STATUS: RIJEŠENO

Taj je problem riješen u verziji 1706 (međuverzija 8229.2103) za korisnike proizvodnog programa. Da biste ažurirali Office, otvorite bilo koju aplikaciju sustava Office 2016 i odaberite Datoteka > Račun > Mogućnosti ažuriranja > Ažuriraj.

Prethodno zaobilazno rješenje za taj problem alatne trake za brzi pristup (ili ako rješenje nije objavljeno u vašem krugu programa Insider): upišite naziv naredbe u okvir vođenja kroz kontrole (tipkovni prečac Alt + Q), a zatim desnom tipkom miša kliknite naredbu i odaberite "Dodaj na alatnu traku za brzi pristup".

Zadnje ažuriranje: 5. lipnja 2017.

PROBLEM

Mogli biste primijetiti da u programu Outlook iznad popisa poruka e-pošte nedostaju mogućnosti Sve, Nepročitano , Spomenuto i druge mogućnosti za sortiranje i filtriranje, primjerice Po datumu i Najnovije.

Ako koristite verziju programa Outlook 1703 (međuverziju 7967.2161) ili noviju, filtri i mogućnosti za sortiranje premještene su u padajući izbornik Sve da bi se oslobodio prostor za novu fokusiranu ulaznu poštu.

Napomena : Ako ne znate koju verziju programa Outlook koristite, provjerite je u odjeljku Datoteka > Račun za Office.

Filtriranje i sortiranje pošte

Da biste sortirali poruke e-pošte pomoću filtara Nepročitano, Spomenuto i drugih, odaberite gumb Sve i odaberite jednu od mogućnosti. Možete i odabrati Rasporedi po, a zatim odabrati neku od mogućnosti, npr. Datum, Pošiljatelj itd.

Cijeli izbornik u programu Outlook

Osim toga, možete koristiti i gumb Filtriraj e-poštu na vrpci. Dodatne informacije potražite u članku Filtriranje poruka e-pošte.

Trokutić na zaglavljima polja omogućuje vam da brzo prepoznate trenutni način sortiranja e-pošte.

Zaglavlje polja u programu Outlook

Korištenje trake za brzi pristup

Da biste brže pristupali mogućnostima filtriranja, dodajte ih na alatnu traku za brzi pristup.

Na primjer, na alatnu traku za brzi pristup dodajte mogućnost Nepročitano:

 1. Kliknite bilo gdje unutar okvira Pretraživanje.

 2. Kada na alatnoj traci postanu dostupne naredbe s kartice Pretraživanje, desnom tipkom miša kliknite ikonu Nepročitano, a zatim odaberite Dodaj na alatnu traku za brzi pristup.

  Dodavanje na alatnu traku za brzi pristup u programu Outlook

Da biste na alatnu traku za brzi pristup dodali mogućnost Rasporedi po, najprije tu mogućnost morate dodati na vrpcu:

 1. Desnom tipkom miša kliknite vrpcu, a zatim kliknite Prilagodba vrpce.

 2. U dijelu Glavne kartice odjeljka Prilagodba vrpce kliknite okvir Polazno (pošta) > Nova grupa.

 3. Odaberite Preimenuj i promijenite naziv nove grupe u Rasporedi.

 4. U stupcu Odaberite naredbe iz odaberite Sve naredbe.

 5. Pomaknite se do mogućnosti Rasporedi po, odaberite treću stavku Rasporedi po pa kliknite Dodaj.

 6. U odjeljku Prilagodba vrpce kliknite naziv nove grupe (Rasporedi po), a zatim kliknite strelicu prema GORE da biste grupu premjestili u grupu Odgovori. Grupu kasnije možete premjestiti na neko drugo mjesto.

 7. Kliknite U redu. Time ćete novu grupu dodati na vrpcu.

 8. Da biste dodali grupu Rasporedi po na alatnu traku za brzi pristup, desnom tipkom miša kliknite novi gumb Rasporedi po pa kliknite Dodaj na alatnu traku za brzi pristup.

Dodatne informacije potražite u članku Dodavanje naredbe na alatnu traku za brzi pristup

Vraćanje na prethodno sučelje trenutno nije moguće, no rado bismo čuli vaše povratne informacije da bi naši dizajni u budućnosti bili što bolji. Posjetite stranicu Outlook User Voice i recite nam što mislite o opisanim mogućnostima.

Zadnje ažuriranje: 18. kolovoza 2017.

PROBLEM

Outlook ostalim sudionicima prosljeđuje pozivnice, a da nitko nije zapravo poslao ažuriranje ili proslijedio poziv. To se događa s računima koji su konfigurirani u aplikaciji Mail za iOS.

Status: RIJEŠENO

Problem je riješen. Da biste riješili problem, na mobitel instalirajte najnovija ažuriranja.

Zadnje ažuriranje: 6. rujna 2017.

PROBLEM

Mogućnosti Zanemari sve i Dodaj u rječnik zasivljene su u prozoru Pravopis i gramatika u programu Outlook, a mogućnost Zanemari jednom zamijenjena je mogućnošću Poništi uređivanje.

Riješeno

Problem je riješen u međuverziji 16.0.8229.2073 za Office 365. Da biste instalirali popravak, odaberite Datoteka > Račun sustava Office > Mogućnosti ažuriranja > Ažuriraj sada.

Za Outlook 2016 MSI problem se rješava ovim ažuriranjem: 8. kolovoza 2017., ažuriranje za Word 2016 (KB3213656).

Za Outlook 2013 MSI problem se rješava ovim ažuriranjem: 1. kolovoza 2017., ažuriranje za Word 2013 (KB4011045).

Ne planira se izdavanje rješenja za Outlook 2007 ni Outlook 2010.

Zadnje ažuriranje: 26. lipnja 2017.

PROBLEM

Ne možete slati ažuriranja nakon izmjene stavki u kalendaru grupe sustava Office 365. Ako, na primjer, promijenite naslov ili vrijeme sastanka, nije moguće poslati ažuriranje sastanku.

RIJEŠENO

Problem je sada riješen. Da biste riješili problem, instalirajte najnovija ažuriranja sustava Office.

Zadnje ažuriranje: 8. lipnja 2017.

PROBLEM

Nakon ažuriranja na međuverzije 7870.2020 i 7870.2024 pretraživanje prestaje funkcionirati za PST datoteke i POP račune u programu Outlook 2016

RIJEŠENO

Popravak za taj problem izdan je u međuverziji 7870.2031. Da biste instalirali popravak, odaberite Datoteka > Račun sustava Office > Mogućnosti ažuriranja > Ažuriraj sada.

Napomene : 

 • Ako ste postavili Outlook na računalu ili ste stvorili profil programa Outlook krajem veljače i ožujka 2017., kada je problem bio prisutan (i pretraživanje i dalje ne funkcionira), morat ćete ponovno stvoriti profil nakon ažuriranja na međuverzije 7870.2031 i novije. Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje profila programa Outlook.

 • Ako pretraživanje ne funkcionira ni nakon instalacije ažuriranja, pokušajte ponovno stvoriti indeks. Pogledajte odjeljak Vraćenje izvornog indeksiranja ponovnim sastavljanjem kataloga trenutnog pretraživanja > Ponovno sastavljanje kataloga pretraživanja.

 • Ako ste se prethodno vratili na stariju međuverziju, ponovno omogućite ažuriranja tako da odaberete Datoteka > Račun sustava Office > Mogućnosti ažuriranja >Omogući ažuriranja.

Zadnje ažuriranje: 19. rujna 2017.

PROBLEM

Korisnici glavne verzije 16.0.8326.2062 na trenutnom kanalu ne mogu uređivati zajedničke kalendare.

Prilikom uređivanja ili dodavanja nove stavke u kalendar možda vam se prikaže sljedeća pogreška:

Nemate dozvolu za stvaranje unosa u toj mapi. Desnom tipkom miša kliknite mapu, a zatim Svojstva da biste provjerili dozvole za mapu. Zatražite od vlasnika mape ili administratora da promijeni vaše dozvole.

Pogreška u programu Outlook, zajednički kalendar

Ako desnom tipkom miša kliknete zajedničku mapu radi provjere dozvola, možda vam se prikaže sljedeća pogreška:

Ne mogu se prikazati svojstva mape. Mapa je možda izbrisana ili poslužitelj na kojem je mapa pohranjena nije dostupan. Ne mogu se prikazati svojstva mape. Nemate odgovarajuću dozvolu za izvođenje te operacije.

Pogreška u programu Outlook, nije moguće prikazati mapu

Status: riješeno

Rješenje tog problema bit će izdano u verziji 16.0.8431.2079. Da biste odmah instalirali ažuriranje, odaberite Datoteka > Račun sustava Office > Mogućnosti ažuriranja > Ažuriraj sada.

Zadnje ažuriranje: 24. kolovoza, 2017.

PROBLEM

U programu Outlook 2016 mogu se pojaviti sljedeći problemi s pomicanjem:

 • Kada se pomičete prema gore ili prema dolje, prikaz se nakon završetka pomicanja premješta na drugi položaj.

 • Kada izbrišete poruku, fokus se premješta na drugi položaj u prikazu, a ne na poruku ispred ili iza izbrisane poruke.

Pogledajte članak Brojevi verzija i međuverzija izdanja kanala za ažuriranje.

STATUS

 • Prvo izdanje za kanal s odgodom: popravljeno u verziji 1705 (međuverziji 8201.2171)

 • Kanal s odgodom: popravljeno u verziji 1701 (međuverziji 7766.2099)

 • Trenutni kanal: pogledajte zaobilazno rješenje u nastavku.

ZAOBILAZNO RJEŠENJE

Za trenutni kanal postavite sljedeća dva ključa registra koji će onemogućiti stavku koja uzrokuje problem s pomicanjem:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\16.0\Common\ExperimentEcs\Overrides
DWORD: ofsatqrgsry3ri0
Vrijednost: 0

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Common\ExperimentEcs\Overrides
DWORD: ofsatqrgsry3ri0
Vrijednost: 0

Možete i otvoriti Blok za pisanje, zalijepiti tekst u nastavku, spremiti datoteku s nastavkom .reg, a zatim dvokliknuti datoteku da biste je uvezli u registar:

Uređivač registra sustava Windows, verzija 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\16.0\Common\ExperimentEcs\Overrides]
"ofsatqrgsry3ri0"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Common\ExperimentEcs\Overrides]
"ofsatqrgsry3ri0"=dword:00000000

Zadnje ažuriranje: 19. rujna 2017.

PROBLEM

Nakon instalacije javnog ažuriranja iz rujna Outlook 2007 u korisničkom sučelju prikazuje pomiješane jezike.

Sigurnosno ažuriranje za Outlook 2007: 12. rujna 2017.

Korisnici koji koriste jezik u prvom stupcu mogu vidjeti dijelove stranice na jeziku koji je naveden u drugom stupcu:

Arapski

Švedski

Bugarski

Brazilski portugalski

Katalonski

Brazilski portugalski

Češki

Švedski

Mađarski

Švedski

Talijanski

Brazilski portugalski

Kazaški

Brazilski portugalski

korejski

Brazilski portugalski

Latvijski

Švedski

Norveški

Švedski

Nizozemski

Švedski

Portugalski

Brazilski portugalski

Slovenski

Švedski

Srpski (latinica)

Švedski

Tajlandski

Tradicionalni kineski (Tajvan)

Turski

Tradicionalni kineski (Tajvan)

STATUS: riješeno

Problem je sada riješen.

Slijedite upute u članku KB 4011086 da biste ga deinstalirali, a zatim instalirajte KB 4011110.

Automatizirani alati za otklanjanje poteškoća

Office Configuration Analyzer Tool 2.2 (OffCAT)

OffCAT dijagnosticira različite probleme, kao što su rušenje, zamrzavanje, problemi s konfiguracijom itd., i pojednostavnjuje otkrivanje problema s programima sustava Office i programima sustava Office na drugim računalima za koja pružate podršku (npr. u okruženju službe za korisnike).

Pomoćnik za podršku i oporavak

Alat Pomoćnik za podršku i oporavak za Office 365, dostupan pretplatnicima na Office 365 za tvrtke, pokrenut će niz dijagnostičkih testova na računalu te vam pojednostavniti postavljanje novog profila i rješavanje drugih problema. Ako neki od testova ne uspije, predložit će vam rješenja problema.

Napomena : Pomoćnik za podršku i oporavak za Office 365 je trenutno dostupan samo korisnicima sustava Office 365.

Alat za provjeru kalendara za Outlook (CalCheck)

CalCheck provjerava postoje li problemi s postavkama kalendara ili općim postavkama programa Outlook, npr. s postavkama dopuštenja, objavljivanja statusa zauzetosti, konfiguriranja ovlaštenika i automatskih rezervacija. Uz to, za svaku stavku u mapi kalendara provjerava postoje li poznati problemi koji mogu uzrokovati neočekivano ponašanje, npr. sastanci koji nedostaju.

Je li vam potrebna dodatna pomoć?

Nazovite službu za podršku

Obratite se službi za podršku.
Ako imate pretplatu na Office 365 za kućnu upotrebu ili ste kupili jednokratno preuzimanje sustava Office 2016, pri dnu ove stranice kliknite gumb Obratite nam se.
Ako ste administrator pretplate na Office 365 za tvrtke, obratite se službi za podršku za Office 365 za tvrtke.

Forum zajednice sustava Office 365

Postavite pitanje zajednici
Zatražite pomoć od stručnjaka na forumima:
Forum o sustavu Office u sustavu Windows za korisnike verzija Personal, Home i University
Forum zajednice korisnika sustava Office 365 za poslovne korisnike

Čavrljanje

Pošaljite povratne informacije iz aplikacije sustava Office
Povratne informacije možete poslati izravno timovima za Office:

U sustavu Office 2016 u sustavu Windows 10 otvorite neku aplikaciju sustava Office pa kliknite Datoteka > Povratne informacije.

Imate zahtjev za značajku?

Žarulja – ideja

Rado čitamo prijedloge za nove značajke te povratne informacije o tome kako koristite naše proizvode! Recite nam što mislite putem web-mjesta Outlook UserVoice. Slušamo vas.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×