Pojmovnik za InfoPath

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

ODGOVORA

B

C

D

E

F

G

H

Li

J

K

L

M

N

O

P

PITANJA

R

S

T

U

V

W

X

A

Vrh stranice

akcija

Dio pravila koja se koristi u kombinaciji s uvjeta za dijaloške okvire koji se automatski prikazivati postavljanje vrijednosti, upita i slanje podataka i otvaranje obrazaca.

Aktivno polje

Polje u obrascu u kojem se nalazi pokazivač.

ActiveX kontrola

Prilagođene kontrole. Dizajnera obrasca možete dodati ili ukloniti ActiveX kontrole u oknu zadatka kontrole .

predložak obrasca koji je odobrio administrator

Predložak obrasca kompatibilan s preglednikom prenesenog administrator poslužitelj koji se izvodi komponente InfoPath Forms Services. Predložak obrasca koji je odobrio administrator može sadržavati kod.

polje atributa

Polja u izvoru podataka koja sadrži podatke i koje je atribut (umjesto element). Polja atributa ne smije sadržavati druga polja.

B

Vrh stranice

vezati

Možete povezati kontrolu polja ili grupe u izvoru podataka da bi se podaci uneseni u kontrolu se sprema. Kada je slobodne kontrole, nije povezan s poljem ili grupom i tako da podaci uneseni u kontrolu neće se spremiti.

predložak obrasca kompatibilan s preglednikom

Predložak obrasca koji je dizajniran u programu Microsoft Office InfoPath pomoću načina određene kompatibilnosti. Predložak obrasca kompatibilan s preglednikom možete biti omogućen za preglednik prilikom objavljivanja poslužitelj koji se izvodi komponente InfoPath Forms Services.

predložak obrasca otvoren za preglednik

Predložak obrasca kompatibilan s preglednikom koji je objavljen na poslužitelju koji se izvodi komponente InfoPath Forms Services i koje sadrži je omogućen za preglednik tako da korisnici mogu i prikazati i ispunjavanje obrasca u web-pregledniku.

C

Vrh stranice

Kabinetska (.cab) datoteke

Oblik datoteke koji omogućuje učinkovito paket više datoteka u jednu datoteku za lakše prostora za pohranu ili prijenosa. Datoteka (.xsn) za predložak obrasca programa InfoPath su .cab datoteke s nastavkom .xsn.

Kaskadni okvira s popisom

Dva ili više popisa okviri koji su povezani jedni s drugima na način odabira vrijednosti u jednom mijenja skup mogućnosti u drugi.

podređeni element

U stablu strukture XML, element koji se nalazi u nadređeni element.

grupa odabira

Kontrola koja se koristi za predstavljanje skup isključuju. Prema zadanim postavkama, grupe izbora sadrži dvije sekcije izbora, od kojih će se prikazati korisniku kao zadani izbor u obrascu.

sekcija odabira

Kontrola koja sadrži druge kontrole i služi za označavanje jednog odabira unutar skupa isključuju. Korisnici mogu zamijeniti jedan odjeljak odabir s drugim kada ispunjavanje obrasca.

COM

U odjeljku Component Object Model.

kombinirani kontrolni okvir

Kontrole koje kombinira tekstnog okvira i okvira s popisom, što omogućuje korisnicima upišite stavku ili odaberite neku s popisa.

Component Object Model (COM)

Specifikacija razvio Microsoft za izgradnju softverske komponente koje možete spajaju u programima ili možete dodati funkcije postojeće programe koji se izvode na operacijskim sustavima Microsoft Windows.

uvjetno oblikovanje

Postupak za promjenu izgleda kontrole, uključujući njene vidljivost i stanje čitanja i pisanja, na temelju vrijednosti unesenih u obrazac.

prilagođena kontrola

Komponenta obrasca, kao što je dijela predloška ili ActiveX kontrola koja nije uvršten s programom InfoPath prema zadanim postavkama. Dizajnera obrasca možete dodati ili ukloniti prilagođene kontrole pomoću okna zadatka kontrole .

prilagođeno instaliran obrazac

Obrasca na kojem je instaliran pomoću prilagođenog instalacijskog programa i koje obično ima pristup datotekama i postavkama na računalu.

prilagođeno okno zadatka

.Html datoteka čiji se sadržaj prikazuje u prozoru pokraj obrasca. Prilagođenim oknima zadataka možete unijeti naredbe specifične za obrazac i sadržaj pomoći.

D

Vrh stranice

podatkovna veza

Veza između obrasca programa InfoPath i vanjskog izvora podataka, kao što su baze podataka, web-servisa, biblioteka sustava SharePoint ili XML datoteku. Podatkovne veze koriste se za slanje upita i podataka.

biblioteka veza na podatke

Biblioteke dokumenata, koja se nalazi na web-mjestu izvodi Microsoft Office SharePoint Server 2007, koja sadrži skup univerzalni podatkovne veze (.udcx) i datotekama sustava Office podatkovne veze (.odc).

polje podataka

Polje koje sadrži rezultat upita u vanjskom izvoru podataka.

izvor podataka

Skup polja i grupe koje se definirati i sprema podatke za obrazac programa InfoPath. Kontrole u obrascu su povezane s polja i grupe u izvoru podataka.

vrsta podatka

Svojstvo polja koja definira vrste podataka koje se mogu pohraniti polja. Vrsta podataka Primjeri teksta, obogaćeni tekst, cijeli broj, decimalna, True i False, hiperveze, datum i vrijeme i slike.

provjera valjanosti podataka

Postupak testiranja točnost podataka. skup pravila koji možete primijeniti na kontrolu da biste odredili vrstu i raspon podataka koje korisnici mogu unijeti.

zadane uloge

Postavka povezan s određenom korisnička uloga. Korisnici koji nisu dodijeljeni postojeću ulogu se automatski dodjeljuju uloge koje je navedeno kao zadani.

dizajnerski način

InfoPath okruženje za dizajniranje stvaranje ili izmjenu predloška obrasca.

dijaloški okvir s upozorenjem

Upozorenje provjere valjanosti podataka koja se otvara dijaloški okvir s u prilagođenu poruku o pogrešci nakon unosa neispravnog podatka u kontrolu.

digitalni potpis

Oznaka provjere autentičnosti na obrascu ili dijelu obrasca programa elektronički, šifriranje Potpis potvrđuje obrazac ili sekcija potječe od potpisnika te nisu mijenjani.

biblioteka dokumenata

Mape koje se zajednički koristi zbirka datoteke i datoteke često koriste isti predložak. Svaka datoteka u biblioteci povezan je s korisnički definirane informacije koje se prikazuju na popisu sadržaja za tu biblioteku.

Dokument objektni Model (DOM)

Specifikacija World Wide Web Consortium koji opisuje strukturu dinamički HTML i XML dokumente na način kojim bi im omogućuje da se rukovati putem web-preglednika.

DOM

Potražite dokument objektni Model.

O

Vrh stranice

događaj

Radnja prepoznaje objekta, kao što je klik mišem ili ključa pritisnite kojemu možete definirati odgovor. Događaj može uzrokovati korisničku akciju ili Visual Basic izjava ili može se pokrenuti sustav.

rukovatelj događajima

Funkcija kod u predložak obrasca programa InfoPath koji odgovara korisničku akciju ili promijenite XML podataka.

okvir izraza

Kontrolu na obrascu koji prikazuje samo za čitanje podataka kao rezultat pretraživanja ili izračuna na temelju podataka pomoću izraza XPath.

Extensible Hypertext Markup Language (XHTML)

Markup language koje proširuje HTML i reformulates u XML obliku.

Extensible Markup Language (XML)

Standardni jezik za koji opisuje, organiziranje i razmjenu podataka. U programu InfoPath predložaka obrazaca koji se temelje na XML tehnologije i spremanja ili slanja u obliku XML podataka iz obrasca.

Extensible Stylesheet Language (XSL)

XML rječnik koji se koristi za pretvaranje XML podataka u drugi obrazac, kao što su HTML, pomoću lista stilova koji definira pravila za prezentaciju.

F

Vrh stranice

polje

Element ili atribut u izvoru podataka koji se mogu sadržavati podatke. Ako je polje elementa, mogu sadržavati polja atributa. Polja pohrane podataka koji se unosi u kontrole.

kontrole za prilaganje datoteke

Kontrola koja korisnicima omogućuje prilaganje datoteka u obrascu kada je ispune. Dizajner obrasca možete ograničiti vrste attachable datoteka.

filtar

Postavljanje uvjeta koje je primijenjeno na podatke da bi se prikazali podskup podataka.

Ikona filtra

Ikona koja će se prikazati pokraj filtrirane podatke u obrascu.

obrazac

U programu InfoPath, dokument sa skupom kontrole u koje korisnici mogu unijeti informacije. Obrasci programa InfoPath mogu sadržavati značajke kao što su okvira obogaćenog teksta, birači datuma, neobavezno i ponavljajuće sekcije, provjera valjanosti podataka i uvjetno oblikovanje.

Datoteka definicije obrasca (.xsf)

XML datoteku s nastavkom .xsf koji sadrži informacije o sve ostale datoteke i komponente koje se koriste u obrascu, uključujući prilagodbe korisničkog sučelja, XML sheme, prikaza, poslovne logike, događaji i postavki implementacije.

datoteke obrasca

Zbirka datoteke koje se koriste za implementaciju obrasca programa InfoPath. Vrste datoteka mogu sadržavati .html, .xml, .xsd, .xslt, skripte i druge vrste datoteka koje su potrebne za podršku funkcionalnosti obrasca.

biblioteka obrazaca

Mapa u kojoj zbirka obrasce koji se temelje na istom predlošku prilikom spremanja i zajednički koristiti. Svaki obrazac u biblioteci obrazaca povezan je s korisnički definirane informacije koje se prikazuju na popisu sadržaja za tu biblioteku.

predložak obrasca

U programu InfoPath, datoteku ili skup datoteka koja definira strukturu podataka, izgled i ponašanje obrasca.

Biblioteka obrazaca predložak

Mjesto, u mjesto najviše razine zbirke web-mjesta gdje se pohranjuju predložaka obrazaca koji su aktivirane administrator.

Formula

XPath izraz koji se sastoji od vrijednosti, polja ili grupe, Funkcije i operatore. Formula se može koristiti da biste izračunali matematičke vrijednosti, prikaz datuma i vremena i odnosi polja.

funkcija

Unaprijed definirane XPath izraz koji vraća vrijednost na temelju rezultata izračuna.

G

Vrh stranice

grupa

Element u izvoru podataka koje može sadržavati polja i druge grupe. Kontrole koje sadrže druge kontrole, kao što su ponavljajuće tablice i sekcije, su povezane s grupama.

H

Vrh stranice

postavljeno okruženje

Weba ili računala, kao što je Windows obrazaca aplikaciju, u kojem je uložen obrasca programa InfoPath.

hiperveza

Boja i podcrtani tekst ili grafiku koju klikate da biste prešli na drugu datoteku na mjesto u datoteci, web-stranice na World Wide Web ili na web-stranicu na intranetu. Hiperveze možete posjetiti i interesne grupe i Gopher, Telnet i FTP web-mjesta.

I

Vrh stranice

IME

U odjeljku Input Method Editor.

mapa InfoPath obrazaca

Mapa u programu Outlook 2007 na kojoj su pohranjeni zbirke povezanih obrazaca programa InfoPath 2007. U mapi obrazaca programa InfoPath, možete koristiti stupaca na grupu, filtriranje i sortiranje podataka iz više obrazaca.

uloga pokretača

Programa povezan s određenom korisnička uloga neobavezne postavke. Korisnici koji se otvori novi obrazac se automatski dodjeljuju ta uloga onoj druge dodjele uloga.

Rukopis

Pisanje ili crtanje poteza unijeli tablet olovkom ili miša.

način za tintni unos

U okruženju u kojem možete unijeti u obrazac pisanjem rukopisnih. Na Tablet PC-JU InfoPath automatski se otvara u način za tintni unos.

Vodič rukopisa

Osjenčanim prostorom koja se povećava veličinu dok pišete u polju obrasca pomoću olovke.

tintna sekcija

Područje unutar okvira obogaćenog teksta na kojem korisnici mogu crtati ili pisati pomoću olovke. InfoPath sprema rukom napisane bilješke ili crteža unutar tintna sekcija kao rukopis.

umetnuto upozorenje

Upozorenje provjere valjanosti podataka koji označava kontrole koje sadrže podatke koji nisu valjani ili nedostaju crtkani obrub crvena ili crvena zvjezdica. Korisnici mogu prikazati prilagođene poruke o pogrešci tako da desnom tipkom miša kliknete kontrolu ili klikom na vezu za dodatne informacije.

Uređivač načina unosa (IME)

Program koji se unosi istočnoazijski tekst (tradicionalni kineski, pojednostavnjenom kineskom, japanskom ili korejski) u programima pretvaranjem pritisaka na tipke u složene istočnoazijske znakove. IME se smatra zamjensku vrstu raspored tipkovnice.

Internet

Svjetska mreža tisuće manje mreže računala i komercijalne, obrazovna, državne i osobnim računalima.

intranet

Mreža u tvrtki ili ustanovi koja koristi internetsku tehnologiju (kao što su protokol HTTP ili FTP). Pomoću hiperveza možete istražiti objekata, dokumente, stranice i drugih odredišta na intranetu.

J

Vrh stranice

JScript

Interpretiraju, koji se temelji na objekt skriptiranje jezik za koji borrows C, C++ i Java. Preporučuje se Microsoft implementacije specifikacije jezika ECMA 262.

K

Vrh stranice

Polje ključa

Polja u izvoru podataka da veze podataka koji se odnose na kontrola matrice i detalja.

L

Vrh stranice

tablica strukture

Skup ćelija koji se koristi da biste rasporedili sadržaja obrasca kao što su teksta ili kontrola.

povezani objekt

Objekt koji je stvoren u izvorišnoj datoteci i umetnuta u odredišnu datoteku uz zadržavanje veze između dvije datoteke. Povezani objekt u odredišnu datoteku se može ažurirati kada se ažurira izvorna datoteka.

okvir popisa

Kontrola koja sadrži popis mogućnosti. Kontrola okvira popisa sastoji se od popisa i neobavezna natpis.

kontrola popisa

Kontrolu na obrascu koji želite oblikovati kao popis s grafičkim oznakama, numerirani ili običnim. Korisnik možete unijeti tekst u kontroli popisa koja se ponavlja po potrebi.

P

Vrh stranice

Microsoft Developer Network (MSDN)

Microsoftovo Web-mjesto (i programa pretplate) koji sadrži razvojnim inženjerima s najnovijim alata kao i informacija, primjere koda i materijala za obuku za razvoj Alati sustava Microsoft. (http://msdn.microsoft.com)

Microsoft Script Editor (MSE)

Okruženje za programiranje koristi za stvaranje, uređivanje i Microsoft JScript ili Microsoft VBScript kod u obrazac programa InfoPath za ispravljanje pogrešaka.

Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)

Upravljani kod programskog okruženju koji se koristi za stvaranje, uređivanje i ispravljanje pogrešaka u programu Visual Basic i C# kod uključeni u predložak obrasca programa InfoPath.

Microsoft Windows Installer (MSI)

Alat koji se koristi za stvaranje paketa za instalaciju softvera koji će biti implementirano operacijskim sustavima Windows.

MSDN

Potražite u članku Microsoft Developer Network.

MSE

Potražite u članku Microsoft Script Editor.

MSI

Potražite u članku Microsoft Windows Installer.

okvir s popisom za višestruki odabir

Kontrola koja korisnicima omogućuje odabir jedne ili više stavki s popisa mogućnosti. Korisnik može odrediti stavki tako da potvrdite okvire ili dodavanjem vlastite stavke na popisu.

N

Vrh stranice

prostor naziva

Mehanizam koji jedinstveno preduvjete nazivi elemenata i odnosi u da biste izbjegli sudara naziv na elemenata koji imaju isti naziv, ali dolaze iz više izvora.

O

Vrh stranice

objektni model

Hijerarhijski biblioteci objekata i zbirki koja predstavlja sadržaj i funkcionalnosti aplikacije. Objekti i zbirki imati svojstva, postupcima i događaji koje je moguće koristiti za rukovanje i interakciju s aplikaciju.

dijagram modela objekta

Grafički prikaz objekte i zbirki koje se nalaze u određenom objektu modela.

izvanmrežni izvor podataka

Sekundarni izvor podataka koji je dostupan korisnicima koji ispunjavaju obrasce u izvanmrežnom načinu rada. Kada je korisnik na mreži, podatke iz izvora podataka je pohranjen na računalu korisnika tako da se može pojaviti u kontrolama kada obrazac je izvan mreže.

operator

Znak ili simbol koji navodi vrstu izračuna izraz. Postoje matematičke, logičke, usporedbe i operatore referenci.

neobavezna sekcija

Kontrolu na obrascu koji sadrži drugih kontrola i koji se obično ne pojavljuje se prema zadanim postavkama. Korisnicima možete umetnuti i ukloniti neobavezne sekcije kada ispunite obrazac.

P

Vrh stranice

parametar

Vrijednost koja vam je dodijeljen tjednog prikaza kalendara na početak operacije ili prije procjenjuje izraz u programu. Parametar može biti tekst, broj ili naziv argumenta dodijeljene druge vrijednosti.

nadređeni element

U XML, čiji je određeni element podređeni element.

PNG

U odjeljku datoteka prijenosne mrežne grafike.

Prijenosni mrežni grafički sadržaji (PNG)

Oblik grafičke datoteke koja je podržana web-preglednici. Skraćeno prijenosni mrežni grafički sadržaji, PNG podržava promjenjivu prozirnost slika i nadzor nad svjetlinom slike na različitim računalima. PNG datoteke su komprimirane bitmape.

upute za obradu

Podatke pohranjene u početak XML dokument. Ove informacije prošla analizatora XML na bilo koji program koji koristi XML dokument.

svojstvo

Imenovani atribut kontrole, polja ili objekta koji ste postavili da biste definirali nešto karakteristika objekta (primjerice veličinu, boju ili mjesto na zaslonu) ili je aspekt ponašanja (kao što je skriven objekta).

objaviti

Da biste oslobodili predloška obrasca za druge korisnike da popunjavati u InfoPath ili web-pregledniku. Možete objaviti predložak obrasca tako da obavljaju zadatke kao što su slanje poruke e-pošte ili ga spremite na web-mjesta sustava SharePoint ili drugo zajedničko mjesto.

Q

Vrh stranice

polje upita

Polja koja sadrži vrijednost koja se koristi u upitu.

ugasiti

Da biste postupno otvorili farmi, usluzi ili izvanmrežno predloška obrasca tako da ne prihvaćanja novih sesija i dopuštanje postojeće sesije da biste završili.

R

Vrh stranice

rekurzivna sekcija

Kontrola koja sadrži druge se kontrole može umetnuti u samu pa je povezano s ugniježđenim referentna polja.

referentno polje

Polja koja je povezana s drugom polju tako da odgovaraju njihova svojstva uvijek. Ako se promijenili svojstva u jednom polju, svojstava u drugom polju će se automatski ažuriraju.

referentna grupa

Grupa koja je povezana s drugu grupu tako da odgovaraju njihova svojstva i svojstva polja uvijek sadrže i grupe. Ako se promijenili svojstva jedne grupe, u drugu grupu automatski ažurira.

ponavljajuće polje

Polja u izvoru podataka koji se mogu pojaviti više puta. Kontrola kao što su s grafičkim oznakama, numerirani i običnog popisa; ponavljajuće sekcije a ponavljajuće tablice mogu biti povezane s ponavljajućim poljima.

ponavljajuća grupa

Grupe u izvoru podataka koji se mogu pojaviti više puta. Kontrole kao što su ponavljajuće sekcije i ponavljajuće tablice su povezane s ponavljajućim grupama.

odjeljak koji se ponavlja

Kontrolu na obrascu koji sadrži drugih kontrola i koji se ponavlja po potrebi. Korisnici mogu umetnuti više sekcija kad ispunite obrazac.

tablica koja se ponavlja

Kontrolu na obrascu koji sadrži drugih kontrola u obliku tablice i koja se ponavlja prema potrebi. Korisnici mogu umetnuti više redaka kad ispunite obrazac.

datoteka resursa

Datoteke stvorene izvan programa InfoPath, kao što je .html, .xml ili .xsd datoteke koja je dodana u predložak obrasca za podršku funkcionalnosti obrasca.

N

Vrh stranice

područje za pomicanje

Kontrola koja sadrži drugih kontrola i koji može prikazati okomito ili vodoravno klizače. Pomicanje po područja koriste samo u svrhu izgleda i nije vezana uz polja ili grupe u izvoru podataka.

sekundarni izvor podataka

U XML podatkovnu datoteku, baze podataka ili web-servisa koji koriste obrasca za stavke u okviru s popisom ili za akcije skripte.

tipkovni prečac

Funkcijska tipka ili kombinaciju tipki, kao što su F5 ili CTRL + A koji koristite za izvođenje naredbe izbornika. Nasuprot tome, tipkovni prečac je kombinaciju tipki, kao što su ALT + F, koje premješta fokus izbornika, naredbe ili kontrole.

izbornik prečac

Izbornik koji se prikazuje popis naredbi za određenu stavku. Da biste prikazali izbornik prečaca, desnom tipkom miša kliknite stavku ili pritisnite SHIFT + F10.

zbirka mjesta

Postavljanje web-mjesta na poslužitelju, virtualne koje imaju isti vlasnik i zajednički koristite postavke za administraciju. Svaku zbirku web-mjesta sadrži Web-mjesta najviše razine i može sadržavati jedan ili više web-podmjesta.

U

Vrh stranice

dio predloška

Dio predloška obrasca koje je moguće spremiti za ponovnu upotrebu u višestrukim predlošcima obrazaca. Uobičajeni dio predloška sastoji se od kontrole i izvora podataka, a može obuhvaćati i značajke kao što su podatkovne veze, provjera valjanosti podataka i pravila.

tekstni okvir

Kontrolu u koju korisnik može unijeti tekst. Okviri obogaćenog teksta omogućili unos podataka s mogućnostima oblikovanja teksta.

U

Vrh stranice

Uniform Resource Locator (URL)

Adresu koja određuje protocol (kao što su HTTP ili FTP) i mjesto objekta, dokumenta, World Wide web-stranicu ili drugo odredište na Internetu ili intranetu, na primjer: http://www.microsoft.com/.

URL

Uniform Resource Locatorpotražite u članku.

korisnički predložak obrasca

Predložak obrasca kompatibilan s preglednikom koji je objavljen iz programa InfoPath, a koji ne moraju moguće prenijeti administrator poslužitelj koji se izvodi komponente InfoPath Forms Services.

korisnička uloga

Unaprijed definirane kategorije koje se mogu dodijeliti korisnicima obrazaca koji se temelje na naziv radnog mjesta ili neke druge kriterij. Uloge obično koriste se za predstavljanje prilagođenih verzija obrasca različitim vrstama korisnika.

V

Vrh stranice

valjano

Pogreška slobodno ili prihvatljiva prema utvrđene skup pravila ili standarde. Na primjer, podaci uneseni u obrazac vrijedi ga koji zadovoljavaju kriterij u pravila provjere valjanosti podataka u obrazac.

valjani XML

Ispravnog XML dokument koji je sukladan s određeni skup ograničenja, obično se definira u XML shemu.

VBScript

Potražite u članku Visual Basic Scripting Edition.

prikaz

Postavke prikaza za specifične za obrazac koji se može spremiti s predloškom obrasca i primjenjuju podataka obrasca kada obrazac koji se ispuni. Korisnicima možete se prebacivati između prikaza da biste odabrali količinu podataka koji se prikazuju u obliku.

Visual Basic Scripting Edition (VBScript)

Interpretiraju, koji se temelji na objekt skriptiranje jezik za koji je podskup programskog jezika Microsoft Visual Basic.

VSTA

Potražite u članku Microsoft Visual Studio Tools for Applications.

W

Vrh stranice

web-preglednik

Softver koji tumači HTML datoteke, oblikuje ih u web-stranice i prikazuje ih. Web-preglednik, kao što je Windows Internet Explorer, možete slijediti hiperveze, prijenos datoteka i reproduciranje audio ili video datoteka koje su ugrađene u web-stranice.

ispravnog XML

XML dokument koji ispunjava kriterij minimalne potvrđivanja XML dokumenta.

tijek rada

Automatskog premještanja dokumenata ili stavki kroz određeni slijed akcija ili zadataka koji se odnose na poslovni proces. Tijekovi rada mogu se dosljedno upravljanje uobičajenim poslovnim procesima, kao što su odobravanja dokumenata i pregledavanje.

X

Vrh stranice

XHTML

Pogledajte Extensible Hypertext Markup Language.

XML

Extensible Markup Languagepotražite u članku.

XML atribut

Vrijednost za naziv par, odvojene znakom jednakosti i obuhvaćen označenih elemenata, kojim se mijenja značajke elementa. Sve vrijednosti atributa XML su nizovi u navodnicima.

XML podaci

Podaci koji se sprema u XML formatu. Obrasci programa InfoPath se spremaju kao XML podatkovne datoteke.

XML element

Struktura XML koji se sastoji od početka oznake, oznaku kraja i informacija između oznake. Elementi može imati atribute, a mogu sadržavati ostale elemente.

XML Path Language (XPath)

Jezik koji se koristi za adresu dijelove XML dokument. XPath sadrži i osnovne funkcije za rukovanje nizovima, brojeva i Booleove vrijednosti.

XML shema

Formalno specifikacija pisane XML koji definira strukturu XML dokumenta, uključujući vrste obogaćenog podataka, koji elementi može se pojaviti u kombinaciji pa su dostupni za svaki element koji se atributi i nazivi elemenata.

datoteka XML predloška

XML datoteku koja sadrži ogledne podatke koji se prikazuju u poljima obrasca prije korisnik ispuni ga.

XPath

XML Path Languagepotražite u članku.

XSL

Extensible Stylesheet Languagepotražite u članku.

XSL pretvorba (XSLT)

Jezik koji se koristi za pretvaranje XML dokumente u druge vrste dokumenata, kao što su HTML ili XML. Služi za korištenje kao dio XSL.

XSLT

XSL pretvorbapotražite u članku.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×