Početak rada s čitačem zaslona VoiceOver u aplikaciji SharePoint za iPhone

Web-mjestima koje stvorite u sustavu SharePoint jednostavno možete pristupati putem aplikacije SharePoint na iPhoneu. Da biste otvarali web-mjesta, poslušali detalje o aktivnosti na web-mjestu, radili s datotekama, pronalazili osobe i još mnogo toga koristite geste i VoiceOver, čitač zaslona ugrađen u iOS.

Napomene : 

 • Postupci u ovoj temi odnose se na web-mjesto sustava SharePoint Online, što znači da možda neće obuhvaćati sve funkcionalnosti dostupne na web-mjestu stvorenom pomoću sustava SharePoint Server.

 • Sadržaj i elementi korisničkog sučelja koji se prikazuju kad otvorite web-mjesto razlikuju se ovisno o web-mjestu. Sadržaj i elementi korisničkog sučelja opisani u ovoj temi služe kao primjer dijela sadržaja i elemenata koje možete vidjeti.

Sadržaj teme

Pokretanje aplikacije SharePoint i prijava

 1. Da biste odabrali aplikaciju SharePoint, pomičite fokus dok ne čujete "SharePoint", a zatim dodirnite aplikaciju.

 2. Da biste otvorili odabranu aplikaciju, dvaput je dodirnite. Nakon što se aplikacija otvori i prikaže logotip sustava SharePoint, čut ćete "SharePoint". Kada otvorite aplikaciju SharePoint, vidjet ćete šest elemenata korisničkog sučelja koje možete odabrati (u sljedećem redoslijedu odozgo prema dolje):

  • tekst logotipa sustava SharePoint

  • opisni tekst ispod logotipa sustava SharePoint koji počinje riječima "Pristupite svojim web-mjestima sustava SharePoint..."

  • gumb Prijavite se na SharePoint Online

  • gumb Prijavite se na SharePoint Server

  • vezu Niste sigurni što koristiti

  • vezu Pomoći ćemo vam

 3. Da biste se prijavili na SharePoint Online, premjestite fokus na gumb Prijavite se na SharePoint Online. Čut ćete "Sign in to SharePoint Online, Button" (Prijavite se na SharePoint Online, gumb). Dvaput dodirnite taj gumb.

 4. Kada se otvori zaslon Prijava pomoću računa tvrtke ili obrazovne ustanove, fokus će se premjestiti na okvir i čut ćete "Someone@example.com, Text field" (Netko@primjer.com, tekstno polje). Korisničko sučelje sadrži pet elemenata koje možete odabrati (u sljedećem redoslijedu, odozgo prema dolje):

  • gumb Natrag

  • tekst logotipa sustava SharePoint

  • opisni tekst ispod logotipa sustava SharePoint koji počinje riječima "Prijavite se pomoću računa tvrtke..."

  • okvir s korisničkim imenom

  • gumb Dalje

 5. U okvir Korisničko ime pomoću zaslonske tipkovnice pri dnu zaslona ili vanjske tipkovnice unesite korisničko ime za svoj račun zajedno s nazivom domene. Prilikom upisivanja čut ćete svako slovo koje upišete.

 6. Da biste odabrali gumb Dalje, premjestite fokus na gumb pa ga dvaput dodirnite. Čut ćete "Next, Button" (Dalje, gumb). Kada se fokus premjesti na okvir s lozinkom, čut ćete "Authenticator, Cancel button" (Alat za provjeru, gumb Odustani). Korisničko sučelje sadrži osam razina elemenata koje možete odabrati (u sljedećem redoslijedu, odozgo prema dolje):

  • gumb Odustani

  • tekst logotipa sustava Office 365

  • tekst s objašnjenjem ispod teksta logotipa sustava Office 365: račun tvrtke ili obrazovne ustanove

  • okvir Korisničko ime

  • okvir Lozinka

  • gumbe Prijava i Natrag

  • vezu Ne možete pristupiti svojem računu

  • druge veze sustava Office 365 pri dnu zaslona (autorska prava, uvjeti korištenja, zaštita privatnosti i kolačići)

 7. U okvir Lozinka upišite lozinku za svoj račun. Prilikom upisivanja čut ćete svako slovo koje upišete.

 8. Da biste odabrali gumb Prijava, premjestite fokus na gumb pa ga dvaput dodirnite. Čut ćete "Sign-in, Button" (Prijava, gumb). Kada se fokus premjesti na zaslon Web-mjesta, čut ćete "In progress, Back, Heading" (U tijeku, natrag, naslov).

Otvaranje web-mjesta sustava SharePoint

 1. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Pokrenite aplikaciju SharePoint te se prijavite.

  • Ako ste već prijavljeni i nalazite se u drugom području aplikacije, u gornjem lijevom kutu zaslona dvaput dodirujte gumb Natrag dok se ne vratite na zaslon Web-mjesta. Ako vam je dostupan pri dnu zaslona, možete i dvaput dodirnuti gumb Web-mjesta.

 2. Kada se otvori zaslon Web-mjesta, čut ćete "SharePoint, Back, Heading" (SharePoint, natrag, naslov) ili naziv web-mjesta koje ste ranije otvorili. Korisničko sučelje sadrži četiri razine elemenata koje možete odabrati (u sljedećem redoslijedu, odozgo prema dolje):

  • naziv zaslona Web-mjesta i gumb Pretraživanje

  • kartice Često i Praćenje (jednu do druge)

  • naziv svakog web-mjesta (odozgo prema dolje)

  • gumbe Web-mjesta, Veze, Osobe i Postavke (jedan do drugog)

  Savjet : Kada se prijavite u aplikaciju, prema zadanim će se postavkama prikazati popis najčešće korištenih web-mjesta. Ako na popisu ne pronađete željeno web-mjesto, pomičite fokus prema vrhu zaslona dok ne čujete "Following, Pivot" (Praćenje, zaokretni popis), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Popis će se promijeniti i vidjet ćete web-mjesta koja pratite.

 3. Da biste odabrali web-mjesto, dodirujte zaslon dok ne čujete naziv web-mjesta.

 4. Da biste otvorili web-mjesto, dvaput dodirnite zaslon. Kada se web-mjesto otvori, a fokus premjesti na gumb Natrag, čut ćete "Back, Button" (Natrag, gumb). Korisničko sučelje sadrži sedam razina elemenata koje možete odabrati (u sljedećem redoslijedu, odozgo prema dolje):

  • gumbe Natrag i Pretraživanje

  • zadani gumb za web-mjesto

  • naziv web-mjesta

  • postavku privatnosti (npr. javno) za web-mjesto i broj članova web-mjesta

  • gumb izbornika

  • naslov Aktivnost (zaslon koji se otvara za web-mjesto prema zadanim postavkama sadrži popis zadnjih aktivnosti na web-mjestu)

  • naziv svake datoteke (odozgo prema dolje)

  Savjet : Sadržaj koji će se prikazati kada otvorite web-mjesto ovisi o web-mjestu. Kada otvorite web-mjesto, gumbi Web-mjesta, Veze, Osobe i Postavke više neće biti dostupni pri dnu zaslona. Da biste se vratili, u gornjem lijevom kutu zaslona dvaput dodirujte gumb Natrag dok se ne vratite na zaslon Web-mjesta. Čut ćete naziv svakog web-mjesta koje ste ranije otvorili.

Slušanje detalja o aktivnosti na web-mjestu

 1. Otvorite web-mjesto sustava SharePoint.

 2. Da biste odabrali datoteku i čuli detalje o njoj, na popisu datoteka koji po zadanom obuhvaća zadnje aktivnosti dodirnite datoteku. Čut ćete naziv datoteke i datum kada je izmijenjena ili prenesena.

Rad s nedavno korištenim i popularnim datotekama

 1. Otvorite web-mjesto sustava SharePoint.

 2. Da biste otvorili izbornik sustava SharePoint, dodirnite gumb izbornika. Čut ćete "Menu, Button" (Izbornik, gumb). Dvaput dodirnite taj gumb. Kada se izbornik sustava SharePoint otvori, a fokus premjesti na mogućnost Razgovori, čut ćete "Menu, Heading, Conversations" (Izbornik, naslov, razgovori). Izbornik sadrži četiri mogućnosti: Aktivnost, Nedavno korištene datoteke, Razgovori i Bilježnica.

 3. Da biste odabrali mogućnost Nedavno korištene datoteke, dodirnite je. Čut ćete "Recent files" (Nedavno korištene datoteke).

 4. Da biste aktivirali mogućnost Nedavno korištene datoteke, dvaput je dodirnite. Kada se otvori zaslon Nedavno korištene datoteke, a fokus premjesti na gumb Natrag, čut ćete "Recent and popular files, Back, Button" (Nedavno korištene i popularne datoteke, natrag, gumb). Korisničko sučelje sadrži devet razina elemenata koje možete odabrati (u sljedećem redoslijedu, odozgo prema dolje):

  • gumb Natrag, naziv web-mjesta i gumb Pretraživanje

  • naslov Nedavno korištene datoteke

  • naziv svake nedavno izmijenjene datoteke (odozgo prema dolje)

  • gumb Vidi više

  • naslov Popularne datoteke

  • naziv svake popularne datoteke (odozgo prema dolje)

  • gumb Vidi više

  • vezu Pregled svih datoteka na servisu OneDrive

 5. Prilikom odabira datoteke čut ćete naziv datoteke, datum i vrijeme kada je zadnji puta izmijenjena ili prenesena te ime i prezime osobe koja je radila na toj datoteci.

 6. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste čuli dodatne informacije o datoteci, dvaput dodirnite i držite zaslon. Pri dnu zaslona otvorit će se izbornik koji sadrži sljedeće stavke: naziv datoteke i gumbe Zajednički koristi, Detalji i Odustani. Da biste odabrali i aktivirali gumb Detalji, dodirnite ga, a zatim dvaput dodirnite.

  • Da biste odabrali i otvorili datoteku, dodirnite je pa dvaput dodirnite. Otvorit će se aplikacija za proizvod u kojem je datoteka stvorena.

   Savjet : Da biste se vratili u aplikaciju SharePoint, u gornjem lijevom kutu zaslona dodirnite gumb Natrag na SharePoint. Čut ćete "Back to SharePoint, Button" (Natrag na SharePoint, gumb). Dvaput dodirnite taj gumb.

  • Da biste pregledali sve datoteke na servisu OneDrive, pri dnu zaslona dodirnite pa dvaput dodirnite vezu Pregled svih datoteka na servisu OneDrive.

Pronalaženje osoba i prepoznavanje sadržaja na kojem rade

 1. Učinite nešto od sljedećeg:

 2. Kada se otvori zaslon Web-mjesta, čut ćete "SharePoint, Back, Heading" (SharePoint, natrag, naslov) ili naziv web-mjesta koje ste ranije otvorili. Korisničko sučelje sadrži četiri razine elemenata koje možete odabrati (u sljedećem redoslijedu, odozgo prema dolje):

  • naziv zaslona Web-mjesta i gumb Pretraživanje

  • kartice Često i Praćenje (jednu do druge)

  • naziv svakog web-mjesta (odozgo prema dolje)

  • gumbe Web-mjesta, Veze, Osobe i Postavke (jedan do drugog)

 3. Da biste odabrali i aktivirali gumb Osobe, dodirnite ga. Čut ćete "People, Tab, Three of four" (Osobe, kartica, tri od četiri). Dvaput dodirnite taj gumb. Kada se zaslon Osobe otvori, ponovno ćete čuti "People, Tab, Three of four" (Osobe, kartica, tri od četiri). Korisničko sučelje sadrži četiri razine elemenata koje možete odabrati (u sljedećem redoslijedu, odozgo prema dolje):

  • naziv zaslona Osobe i gumb Pretraživanje

  • naslov Osobe s kojima surađujete

  • ime i prezime svake osobe s kojom surađujete (odozgo prema dolje)

  • gumbe Web-mjesta, Veze, Osobe i Postavke (jedan do drugog)

 4. Da biste odabrali ime i prezime osobe, dodirnite ga. Čut ćete ime, prezime i titulu osobe. Da biste otvorili profil osobe, dvaput dodirnite njezino ime i prezime. Kada se profil otvori, a fokus premjesti na gumb Natrag, čut ćete ime i prezime osobe pa "Back, Button" (Natrag, gumb). U nastavku su navedeni detalji o osobi koje odozgo prema dolje možete odabrati i čuti:

  • ime i prezime

  • titula

  • odjel

  • datum zaposlenja

  • telefonski broj

  • adresa e-pošte

  • naslov Surađuje s

  • imena i prezimena osoba s kojima osoba surađuje

  • veza Vidi više

  • naslov Radi na

  • naziv svake datoteke na kojoj je osoba nedavno radila

Pregled i izmjena postavki profila i računa za web-mjesto sustava SharePoint

 1. Učinite nešto od sljedećeg:

 2. Kada se otvori zaslon Web-mjesta, čut ćete "SharePoint, Back, Heading" (SharePoint, natrag, naslov) ili naziv web-mjesta koje ste ranije otvorili. Korisničko sučelje sadrži četiri razine elemenata koje možete odabrati (u sljedećem redoslijedu, odozgo prema dolje):

  • naziv zaslona Web-mjesta i gumb Pretraživanje

  • kartice Često i Praćenje (jednu do druge)

  • naziv svakog web-mjesta (odozgo prema dolje)

  • gumbe Web-mjesta, Veze, Osobe i Postavke (jedan do drugog)

 3. Da biste odabrali i aktivirali gumb Postavke, dodirnite ga. Čut ćete "Settings, Tab, Four of four" (Postavke, kartica, četiri od četiri). Dvaput dodirnite taj gumb. Kada se otvori zaslon Postavke, ponovno ćete čuti "Settings, Tab, Four of four" (Postavke, kartica, četiri od četiri). Korisničko sučelje sadrži 12 elemenata koje možete odabrati (u sljedećem redoslijedu, odozgo prema dolje):

  • naziv zaslona Postavke

  • URL web-mjesta i korisničko ime

  • vezu Moj profil

  • vezu Očisti predmemoriju računa

  • vezu Odjava

  • vezu Dodaj ili promijeni račun

  • preklopni gumb Protresite da biste poslali povratne informacije

  • broj verzije sustava SharePoint

  • vezu Slanje povratnih informacija

  • vezu Prikaz pomoći

  • vezu Izjava o zaštiti privatnosti

  • vezu Obavijesti trećih strana

 4. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste pogledali postavke profila, odaberite i otvorite vezu Moj profil. Najprije je dodirnite. Čut ćete "My profile, Button" (Moj profil, gumb). Zatim dvaput dodirnite taj gumb. Kada se profil otvori, a fokus premjesti na gumb Natrag, čut ćete svoje ime i prezime pa "Back, Button" (Natrag, gumb).

  • Da biste promijenili druge postavke računa, na zaslonu Postavke dodirnite pa dvaput dodirnite gumb ili vezu.

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u službi Answer Desk za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×