Planiranje korištenja upita za pretraživanje

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Napomena : Sadržaj je preliminarni sadržaj za izdanje preliminarni softvera. Možda biti nepotpuna i mogu se promijeniti.

Sadržaj članka

Planiranje dosega pretraživanja

Planiranje postavki važnosti

Osmišljavanje svojstava za pretraživanje

Plan za pretraživanje podataka o korištenju upita

Planiranje mapiranjima naziva poslužitelja

Planiranje upozorenja temeljenih na pretraživanju

Planiranje ključnih riječi

Pomoću pretraživanja planiranje radnih listova

Administratori mogu poboljšati relevantnost i izgled rezultata pretraživanja planiranjem pravilne konfiguracije Administracija postavke koje utječu na upita za pretraživanje. Dok učinkovitost upita pretraživanja neprekidno vrednuje tijekom redovne postupke za implementaciju sustava SharePoint proizvodi i tehnologije, dobro planiranje prije početnog uvođenja možete stvoriti učinkoviti upiti pretraživanja od početka i pomoć smanjiti troškovi buduće administracije. Administratori za zajedničko korištenje usluge davateljima planiranje upravljanih svojstava za pretraživanje da biste koristili preko na usluga za zajedničko korištenje, postavke važnosti za određena web-mjesta i dosega pretraživanja pomoću kojih korisnici na web-mjestima preko na usluga za zajedničko korištenje da biste suzili sadržaj koji se uključuje u svaki upit za pretraživanje. Također možete promijeniti prikaz rezultata putem mapiranjima naziva poslužitelja, i prilagodbu web-mjesta centra za pretraživanje, okvir za pretraživanje i druge značajke pretraživanja prezentacije. Administratori zbirke web-mjesta mogu dodatku izjavi planova planiranjem dosege pretraživanja i ključne riječi.

Planiranje dosega pretraživanja

Opsezi pretraživanja se filtri primjenjuju na rezultate da biste suzili rezultate pretraživanja na temelju podskupovima sadržaja za dosege administratori pretraživanja. Opsezi pretraživanja omogućite osobama koje koriste Microsoft Office SharePoint Server 2007 da bi pretraživanja relevantnije pretraživanjem u određenim podskupovima sadržaja unutar zbirke web-mjesta.

Zajedničko korištenje dosezi pretraživanja stvaraju na razini usluga za zajedničko korištenje. Takvi dosezi pretraživanja su osmišljeni tako da se u svim zbirkama web-mjesta u isti SSP pa je omogućeno zajedničko korištenje zbirki web-mjesta.

Administratori zbirke web-mjesta odlučite koji zajednički dosezi koristiti te način njihova prikaza, a možete i stvoriti zbirke web-mjesta dosega pretraživanja koji se koriste samo unutar zbirke web-mjesta.

Prilikom planiranja korištenja dosega pretraživanja, pogledajte informacijske arhitekture za identifikaciju općenite skupovi sadržaja koje će korisnici vjerojatno želite pretraživati. Neke od tih skupova će obuhvaćaju informacijskoj arhitekturi zbirki web-mjesta, a neki podskupove informacija unutar zbirke web-mjesta. Odlučite li implementirati zajedničke dosege pretraživanja ili dosege pretraživanja zbirke web-mjesta na temelju gdje sadržaj pada u informacijskoj arhitekturi.

Planiranje zajedničkih dosega

Administrator usluga za zajedničko korištenje upravlja zajedničkim dosezima pretraživanja na svim web-mjestima koja koriste isti usluga za zajedničko korištenje. Administrator usluga za zajedničko korištenje možete upravljati dosega pretraživanja za zbirke web-mjesta.

Administratori usluga za zajedničko korištenje možete izvršiti sljedeće zadatke:

 • Stvaranje i uređivanje zajedničkih dosega pretraživanja.

 • Brisanje dosega pretraživanja.

 • Planiranje i upravljanje sastavljanjem dosega pretraživanja.

Zajednički dosezi su dosezi pretraživanja koji su vidljivi i dostupni za korištenje administratorima zbirki web-mjesta koje koriste isti skup usluga za zajedničko korištenje. Zajedničko korištenje traženje implementiraju opsega tijela sadržaja na temelju koncepte u informacijskoj arhitekturi, struktura web-mjesta i planiranje sadržaja potrebama važne za sve u SSP. sadržaj koji vrijedi samo iz određene zbirke web-mjesta trebali biste ulijevo za opseg pretraživanja za planiranje na razini zbirke web-mjesta.

Na primjer, velike tvrtke ili ustanove stvoriti zajednički doseg za sadržaj koji se odnose na ljudskih resursa jer je ljudskih resursa velik sa sadržajem za sve zaposlenike na nekoliko web-mjesta sustava SharePoint i označena je poslovnim aplikacijama tijekom sadržaj i planiranje strukture web-mjesta. Administrator zbirke web-mjesta ljudskih resursa web-mjesta možete koristiti taj zajednički doseg i stvoriti dodatne dosege zbirke web-mjesta za politiku tvrtke i nove informacije zapošljavanja jer su osnovni koncepti uočeni kao relevantni web-mjesta Zbirka. Te dosege zbirke web-mjesta neće imati smisla kao zajednički dosezi jer su vjerojatno dosege tako sužene osobe koje pretražuju druga web-mjesta.

Administratori usluga za zajedničko korištenje odlučuju hoće li zajednički dosezi stvaraju moraju se pojaviti u grupama za prikaz stvorio web-mjesta portala za administratore, kao što su padajućeg popisa okvira za pretraživanje i stranici naprednog pretraživanja. Prikaz grupa, prema želji administratora zbirke web-mjesta mogu se dodati zajednički dosezi pretraživanja koji nisu potrebni.

Na sljedeći zajednički dosezi pretraživanja po zadanom se stvaraju za svaku usluga za zajedničko korištenje:

 • Kontakti

 • Sva web-mjesta

Planiranje dosega pretraživanja za zbirke web-mjesta

Za svaku zbirku web-mjesta administrator zbirke web-mjesta možete učiniti sljedeće zadatke koji se odnose na dosege pretraživanja:

 • Korištenje zajedničkih dosega koje stvara administrator usluga za zajedničko korištenje.

 • Kopiranje i izmjena zajednički doseg koji želite koristiti kao opseg za zbirku web-mjesta.

 • Stvaranje, uređivanje i brisanje dosega pretraživanja za zbirku web-mjesta.

 • Odaberite način prikaza dosega pretraživanja.

 • Praćenje statusa dosega pretraživanja.

Administratori zbirke web-mjesta možete stvarati ni dodavati pravila podudaranja zajedničke dosezima koja je postavio administrator usluga za zajedničko korištenje, iako možete duplicirati zajednički doseg i prilagoditi kopiju. Mogu dodavati nova pravila podudaranja za dosege zbirke web-mjesta.

Administratori usluga za zajedničko korištenje mogu izvršavati sve navedene administrativne zadatke koje možete izvršiti administratori zbirke web-mjesta.

Prilikom planiranja, svaki administrator zbirke web-mjesta preporučujemo stvaranje dosega pretraživanja koji se temelji na informacijskoj arhitekturi unutar web-mjesta. Po zadanome, svaku zbirku web-mjesta ima pristup osobama i sva web-mjesta zajedničkim dosezima. Administratori mogu dodavati dosege pretraživanja odabirom zajedničkih dosega koje su korisne za osobe pomoću njihove zbirke web-mjesta, a zatim te dosege nadopuniti stvaranjem dosega pretraživanja za zbirku web-mjesta.

Administratori zbirke web-mjesta možete koristiti grupe za prikaz radi organiziranja grupa dosega pretraživanja prema kako se prikazuju na web-mjesto. Prema zadanim postavkama Office SharePoint Server 2007 omogućuje grupe za prikaz padajućeg izbornika okvira za pretraživanje i stranici naprednog pretraživanja.

Planiranje pravila dosega pretraživanja

Pravila dosega pretraživanja dodaju se dosezima pretraživanja radi definiranja svakog dosega.

Pravila se temelje na svojstva, mjesta i sadržaja izvore sadržaja. Svako pravilo testira sav sadržaj za jedno svojstvo, mjesto ili izvoru sadržaja. Svako pravilo utječe na rezultate pretraživanja za dosege pretraživanja koji ga sadrže na jedan od tri načina:

 • Uključi    Stavke koje odgovaraju ovo pravilo pojavljuju u rezultatima pretraživanja, osim ako ih uklanja drugo pravilo. To je jednako logičkih operatora ili.

 • Obavezan    Stavke koje odgovaraju drugim pravilima također moraju podudarati ovo pravilo da se pojavljuje u rezultatima pretraživanja. To je jednako logičkih operatora AND.

 • Isključivanje    Stavke koje odgovaraju ovo pravilo bit će izuzeti iz rezultata pretraživanja čak i ako se podudaraju s drugim pravilima. To je jednako, a ne logičkih operatora.

Opsezi pretraživanja sadrži jednu ili više pravila, a sadržaj mora podudarati sva pravila u opseg pretraživanja za trenutno odabranu da bi bio uvršten u rezultatima pretraživanja.

Korištenje pravila koja se temelji na upravljana svojstva

Pravila dosega pretraživanja mogu se temeljiti na određenoj vrijednosti za jedno upravljano svojstvo u shemi pretraživanja. Svaka stavka sadržaja testira se na tu vrijednost i uključen ili isključen na temelju pravila. Pravila koja se temelje na svojstvima mogu se testirati samo na temelju operatora je točno , a ne na druge hipotetska operatore kao što je sadrži.

Na primjer, prodaje portala možete stvoriti zbirke web-mjesta dosega pretraživanja za svaku od prodaje ureda pomoću prodajni ured upravljano svojstvo i postavljanje vrijednosti pravila u svakom dosegu vrijednost relevantnog odjela. Jer ovo upravljano svojstvo temelji se na podacima iz aplikacije za praćenje prodaje, rezultati pretraživanja neće sadržavati samo poslovnih podataka rezultate pretraživanja za predstavništva unutar odabranog dosega.

Kada planirate upravljana svojstva za vaše usluga za zajedničko korištenje, korisno je razmisliti o dosezima pretraživanja u isto vrijeme. Da biste stvorili opseg pretraživanja za određene skupove sadržaja, morate provjeriti postoje li svojstva sadržaja koja se može uključiti u pravila podudaranja.

Svako upravljano svojstvo u na usluga za zajedničko korištenje možete učiniti dostupnom kao svojstvo za pravila dosega pretraživanja, za zajedničke dosege i dosege zbirke web-mjesta. Samo upravljana svojstva koja posebno uvedena dostupnim za dosege pretraživanja može se koristiti u pravilima dosega pretraživanja.

Korištenje pravila koja se temelje na mjestu

Možete stvoriti pravila podudaranja na temelju lokacije sadržaja. Nekoliko scenarija korištenja zahtijeva pravila, uključujući:

 • Pretraživanje grupe biblioteka dokumenata.

 • Pretraživanje unutar skupa mapa u velikom spremištu dokumenata, kao prilikom pretraživanja arhive tvrtke.

 • Pretraživanje sadržaja na web-mjestima za vanjske o određenoj temi.

 • Pretraživanje sadržaja na drugim poslužiteljima u vašoj tvrtki ili ustanovi.

Svako pravilo sadrži jedno mjesto, koje definira jednu mapu, naziv domene ili naziv poslužitelja. Ovisno o skupu sadržaja koji želite učiniti dostupnim opseg pretraživanja dodajte jednu ili više pravila podudaranja dok sva mjesta relevantne su uključeni u opseg pretraživanja. Informacijska arhitektura i planiranje strukture web-mjesta daju smjernice prilikom odlučivanja koja mjesta da biste obuhvatili svaki doseg pretraživanja.

Korištenje pravila koja se temelje na izvorima sadržaja

Opsezi pretraživanja također mogu sadržavati pravila temeljena na sadržaju unutar određenih izvora sadržaja. Planiranjem izvora sadržaja odredite će skupove sadržaja koje ćete lakše upravlja kada se nalaze na odvojenim izvorima sadržaja.

Za svaki izvor sadržaja koji planirate, preporučujemo da je li sadržaj indeksirati taj izvor sadržaja nešto smisla grupirane opseg pretraživanja za osobe koje koriste zbirku web-mjesta. Ako je tako, možete dodati pravilo podudaranja za taj izvor sadržaja.

Preporučuje se i ako izvoru sadržaja može se podijeliti prema gore u manje skupine sadržaja koji korisnici možda želite potražiti. Ako je tako, možete kombinirati pravila s drugim pravilima podudaranja za stvaranje više usko dosega podudaranja izvora sadržaja.

Pomoću pravila koja se temelje na izvorima sadržaja možete jednostavno korisnicima omogućiti u zbirci web-mjesta središnjeg za velike tvrtke ili ustanove za pretraživanje sadržaja na zbirkama web-mjesta za manje projekte ili odjelima. Da biste to učinili, administratori usluga za zajedničko korištenje dodajte pravilo podudaranja za relevantan izvor sadržaja. Taj doseg pretraživanja možete zajednički koristiti tako da se osobama koje koriste sve zbirke web-mjesta u programa usluga za zajedničko korištenje potencijalno mogu pretraživati sadržaj na druge zbirke web-mjesta u SSP- Na primjer, ta je mogućnost korisna je na razini odjela zbirke web-mjesta s izbornikom okvira za pretraživanje za ljudskih resursa zbirke web-mjesta.

Korištenje više pravila

Opsezi pretraživanja bit će često jednostavni dosezi temeljeni na samo jednom pravilu podudaranja. No postoje mnoge dobra razloga za korištenje dosega pretraživanja s više pravila. Što sljedećih razloga imaju zajedničke im je osobina stvaranje dosega pretraživanja temeljenih na određenoj temi ili pojmovno povezani skupove sadržaja. Da biste to učinili, morate uključiti nekoliko mjesta, nekoliko svojstava ili kombinaciju mjesta i svojstva koja su pojmovno povezani.

Umjesto stvaranja dosega pretraživanja osnovni jedno pravilo za svaku svih svojstvo ili mjesto koje možda ipak odgovarajući, je bolji uvid u razmišljati i one koristiti da biste stvorili popis kraći dosega pretraživanja složene za svakog web-mjesta Zbirka. Korištenje složenih dosega pretraživanja s više pravila ciljani na određene biblioteke, zajedničke datoteke, poslužitelja pošte, izvora podataka, ovisno o vrednovanju informacijske arhitekture.

Korištenje pravila isključivanja

Pravila podudaranja koja isključuju sadržaj stvaraju se i odabiru baš kao i sve druge pravila koja se koristi u dosezima pretraživanja. Međutim, možda ćete morati razmislite o njihovim implementacija u obliku zasebne korak. Razlozi za isključivanje sadržaja iz rezultata pretraživanja može značajno razlikovati od razloga za uključivanje sadržaja.

Opseg pretraživanja svih web-mjesta može se koristiti kao početnu točku da biste obuhvatili sve sadržaja zbirke web-mjesta. Zatim možete dodati pravila podudaranja za isključivanje sadržaja za stvaranje dosega pretraživanja koji su široki, ali ne uključuje određeni skup rezultata pretraživanja. Ponekad je lakše koristiti za sva web-mjesta koje odgovaraju pravilu s pravilima isključivanja nego stvarati složen doseg pretraživanja koji sadrži pravila za svaki podskup sadržaja na web-mjestu.

Primjer planiranja dosega pretraživanja

Tvrtka Contoso ima programa IT odjel za usluge, odjel za servis klijenta i Prodaja i marketing dijeljenja. Svaki odjel ima svoju zbirku web-mjesta, a nalazi se i zbirku web-mjesta Središnja portala za informacije o novostima i Ljudski resursi tvrtke. Administrator usluga za zajedničko korištenje tarife funkcioniranje servisa za pretraživanje na jednom SSP za cijelu tvrtku. Prema zadanim postavkama pretraživanja u tvrtki ili ustanovi neće sadržavati stavku sadržaj iz bilo kojeg odjela zato što je zadani opseg pretraživanja. Budući da je sadržaj za svaki odjel distinct, sadržaj radi indeksiranja u tri zasebna izvore sadržaja tako da tom IT službe za korisnike i Prodaja i marketing informacija se sve može ažurirati odvojenim rasporedima.

Jacky Chen, administrator usluga za zajedničko korištenje, tarife da biste stvorili odvojene izvore sadržaja za svaki odjel na temelju pravila te izvore sadržaja. Ana i tarife stvorite izvor sadržaja za ljudskih resursa poslovnoj aplikaciji koja prati informacije za sve zaposlenike pomoću pravila koji se temelji na izvoru sadržaja poslovnih podataka. Svaki administrator zbirke web-mjesta odluči da biste dodali zadani zajednički doseg za sav sadržaj u tvrtki ili ustanovi, ali ništa od njih namjeravate koristiti opseg ljudskih resursa, čak i ako je zajednički doseg. Tu mogućnost će biti dostupna samo iz padajućeg izbornika pretraživanja u zbirci web-mjesta Središnja portala. Svaki administrator zbirke web-mjesta također planira dodati dosege zbirke web-mjesta za važne skupove sadržaja unutar svoje zbirke web-mjesta. Ako, na primjer, administrator zbirke web-mjesta za Prodaja i marketing tarife za zbirku web-mjesta za stvaranje dosega pretraživanja za sadržaj koji se odnose na svaki redak proizvoda na temelju upravljana svojstva poslovnih podataka, marketing dokumente i druge sadržaje i mjesto povezane timska web-mjesta i biblioteke dokumenata. Sve te izvore sadržaja, mjesta i svojstva navedene su na radnom listu da bi opseg pretraživanja odgovarajući za planiranje značajki pretraživanja.

Obje vrste dosega pretraživanja definira jedan ili više pravila o svojstvima i mjesta dokumenata. Sadržaj možete se uključiti ili isključiti iz dosega pretraživanja tako da ta pravila.

Vrh stranice

Planiranje postavki važnosti

Postavke važnosti prioritet web-mjesta i drugih mjesta u izvore sadržaja tako da rezultati iz tih web-mjesta vjerojatno više ili manje pojavljuju se pri vrhu rezultata pretraživanja. Postavke važnosti jedan su u čimbenika rezultata pretraživanja, a zatim su svim drugim čimbenicima, kao što su upravljani administratori zbirke web-mjesta, upravljanih svojstava za pretraživanje koji se njima upravlja administrator usluga za zajedničko korištenje pomoću ključnih riječi ili primijeniti automatsko razine Da biste sadržaj tehnologija pretraživanja. Administratori usluga za zajedničko korištenje primjenjuju postavke važnosti na sve upite izvedene pomoću na usluga za zajedničko korištenje, a možete osvježiti postavke važnosti bez ponovnog sadržaja radi indeksiranja. Administratori usluga za zajedničko korištenje možete postaviti web-mjesta u jednu od četiri razine važnosti:

 • Tri razine mjerodavnih: najčešće mjerodavne druge razine mjerodavnih i treće razine mjerodavnih.

 • Jednu razinu manje važna web-mjesta.

Mjerodavne web-stranice ponderiraju se na temelju kako se svaki razinom primanje proporcionalne razine. Prema zadanim postavkama, sve vršne stranice web-aplikacija dodaju se kao najčešće mjerodavne. Možete premjestiti te stranice na drugu razinu važnosti ili ih ukloniti iz postavki važnosti potpuno. U svakoj od razina možete dodati i web-mjesta.

Manje važna mjesta pomiču se u donji prioritet uz iste razine kao zadanog Mjerodavne web-mjesta treće razine.

Izvori sadržaja pretraženog radi indeksiranja kada planiranju postavki važnosti uzmite u obzir namjenu svakog web-mjesta i podmjesta i web-mjesta. Grupiranja Mjerodavne web-mjesta u tri razine prema važnosti, zabilježite planirane postavke važnosti za svaki od tih web-mjesta u radni list za planiranje značajki pretraživanja i Označi sva druga web-mjesta kao manje važna.

Dobra praksa prilikom planiranja postavki važnosti obuhvaćaju sljedeće:

 • Web-mjesta sustava SharePoint i poslovne aplikacije Središnja visokog prioriteta poslovnih procesa obično bit će Većina mjerodavne.

 • Web-mjesta koja potaknuli suradnju ili djelovanje vjerojatno više mjerodavne od web-mjesta koja sadrži samo detalja.

 • Sekundarni poslovnih procesa vjerojatno će biti u drugu ili treću razinu Mjerodavne web-mjesta.

 • Vanjska web-mjesta obično biti manje mjerodavne jer tvrtke ili ustanove ne možete kontrolirati sadržaja na web-mjesta.

 • Ne morate grupirati relevantnost svakog web-mjesta. Dobra je ideja da biste odabrali važnosti za mali broj web-mjesta za koje znate da su najčešće mjerodavne ili manje odgovarajući i prilagoditi postavke važnosti tijekom uobičajenih postupaka na temelju povratnih informacija od korisnika i informacija u zapisnicima upita i zapisnika pretraživanja radi indeksiranja.

Rezultati pretraživanja za sve zbirke web-mjesta moguće je izmijeniti da biste povećali razinu određenog sadržaja da bi se prikazivalo istaknutije kao odgovor na upit koji koristi određenim pojmovima za pretraživanje. Iako ključne riječi planirano, implementirana i upravlja na razini zbirke web-mjesta, je dobro provjeriti planiranja i riječima tvrtke ili ustanove.

Vrh stranice

Osmišljavanje svojstava za pretraživanje

U Office SharePoint Server 2007shemi koju koristite za organiziranje sadržaja svakako utječe učinkovitosti značajke pretraživanja u zbirku web-mjesta. Da biste učinkovito implementirati Office SharePoint Server 2007. najprije objašnjenje informacijskoj arhitekturi vaše tvrtke ili ustanove, a zatim primijenite te objašnjenje planirati upravljana svojstva za pronalaženje sadržaja zbirke web-mjesta i poslovnih podataka bez obzira na vrstu datoteke i stvaranje dosega pretraživanja.

Enterprise funkcija pretraživanja Office SharePoint Server 2007 koristi kombinaciju teksta i svojstava pojedinog dokumenta radi postavljanja prioriteta rezultata pretraživanja. Dobro upravljanje svojstvima pretraživanja važno je za dobivanje relevantnih upita pretraživanja. Svojstva sadržaja koji se koriste za obradu upita pretraživanja, primjenu dosega pretraživanja i personalizacija sadržaja ponekad se nazivaju shema pretraživanja. Razmišljati svojstva pretraživanja u sklopu organizirane sheme, možete namjeravate koristiti svojstva preko na zajedničko korištenje usluge davatelja (usluga za zajedničko korištenje) da biste stvorili dosljednog načina pretraživanja sadržaja u vašoj tvrtki ili ustanovi.

Kada sadržaj radi indeksiranja, pretraživanja radi indeksiranja svojstva povezana s tim sadržajem. Svojstva pretražena radi indeksiranja Primjeri metapodataka klijentskim aplikacijama sustava Office, web-stranica i dokumenata iz drugih aplikacija koristi vaša tvrtka ili ustanova i podatke pohranjene u bazama podataka i poslovnim aplikacijama koristi vaša tvrtka ili ustanova.

U starijim verzijama programa Microsoft SharePoint Portal Server sva ova svojstva korišteni prilikom traženja osobe, dokumente ili web-mjesta. Mogli biste smanjiti dupliciranje svojstava mapiranjem neka svojstva na druga uobičajena svojstva, no mnoga svojstva isto rezultate pretraživanja jer nisu bila važna. Dakle, odgovarajući svojstva su teško pronaći bilo broju nevažnih svojstava.

Office SharePoint Server 2007 zabunu korištenjem upravljanih svojstava. Upravljana svojstva su skup svojstava koje administratori usluga za zajedničko korištenje stvoriti jer su ta svojstva važna za rezultate pretraživanja. Administratori usluga za zajedničko korištenje mapiranje svojstava pretraženih radi indeksiranja na upravljana svojstva koja se koristi upita za pretraživanje za određivanje prioriteta rezultata pretraživanja u SSP

Administratori zbirke web-mjesta nije moguće dodati ili prikaz popisa upravljana svojstva, ali upravljana svojstva mogu koristiti u nekim administrativnih zadataka za zbirku web-mjesta, kao što su administracije dosega pretraživanja.

Možete olakšati sadržaja na web-mjestu da biste pronašli pažljivo planiranjem sheme i kako implementirati upravljanih svojstava

Planiranje upravljanih svojstava na temelju informacijske arhitekture

Kao dio planiranja web-mjesta, analizirali sadržaj i ključni poslovni procesi u vašoj tvrtki ili ustanovi i organiziranje sadržaja i procesi u taksonomije nazvan Informacijska arhitektura. Postoji mnogo načina da biste to učinili, a pojedinosti informacijskoj arhitekturi i vremenskog razdoblja koje su potrebne za pripremu mogu se razlikovati široko iz tvrtke ili ustanove u tvrtki ili ustanovi. Praktičan način za identificiranje ključnih koncepata je ispitivanje postojećeg sadržaja i njegove metapodatke visokog prioriteta. Ako imate pristup test farmi prije aktivnog uvođenja Office SharePoint Server 2007pretraživanja radi indeksiranja sadržaja i potražite u članku se prikazuju koje svojstava pretraženih radi indeksiranja i korištenje tih svojstava za prepoznavanje dio informacijske arhitekture. No većina tvrtki ili ustanova će im planiranje informacijske arhitekture na papiru prije pripremna uvođenja jer to može spriječiti da biste planiranja i izdvojili sadržajem i postupcima koji su dovoljno organizirani mogu biti.

Informacijska arhitektura može biti korisno za planiranje upravljana svojstva. Svaki koncept u informacijskoj arhitekturi potencijalno može biti predstavljen upravljanog svojstva. Ako se identificirati upravljana svojstva za sve ključne koncepte u informacijskoj arhitekturi, imat ćete potpunu shemu upravljanih svojstava koja precizno predstavljaju najvažniji sadržaj i poslovnih procesa u tvrtki ili ustanovi. Pri stvaranju korisne sheme ključno je odrediti najvažnije koncepte i pronaći svojstva sadržaja koja možete dodati u skladu sa shemom koje omogućuju pronalaženje relevantnog sadržaja pri pretraživanju. Biti precizno prilikom mapiranja svojstava pretraženih radi indeksiranja na upravljana svojstva za održavanje performanse i povećajte važnost. Mapiranje većeg broja svojstava povećava veličinu baza podataka sadržaja, a zatim sukladno tome, smanjuje performanse tako da je dobro mapiranje svojstava samo ako ste sigurni iznimno relevantnosti mapiranje.

Tijekom implementacije kao i može se odnositi koncepte na druge načine. Neki se koncepti koriste se za prijedlog struktura zbirke web-mjesta i sadržaja unutar zbirke web-mjesta. Drugi se koriste za stvaranje posebnih izraza kao što su ključnih riječi za isticanje relevantnih rezultata pretraživanja.

Ovo je teško ih je otkriti svojstva sadržaja bez prvog pretraživanje radi indeksiranja sadržaja. Dakle, pričekajte planirati upravljana svojstva dok ste već dobro sadržaja za svaku zbirku web-mjesta. Nakon toga na testnom poslužitelju, možete pretraživanja radi indeksiranja sve sadržaja tako da imate popis svojstava pretraženih radi indeksiranja za usporedbu informacijske arhitekture kada stvarate upravljana svojstva. Tom Imajte na umu je da može biti teško mapiranje svojstava čak i nakon pretraživanja radi indeksiranja sadržaja jer je teško prepoznati vrsta sadržaja ili aplikaciju koja se koristi to svojstvo. Dobro je mapiranje svojstava koje čini se da je povezano i zatim izvedite odgovarajuću pretraživanja da biste vidjeli prikazati ako očekivane rezultate.

Mnoge najkorisnije upravljana svojstva se stvaraju automatski kada je instaliran Office SharePoint Server 2007 . Pomoću ove upravljana svojstva kao početnu točku prilikom planiranja drugih upravljana svojstva. One uključuju, ali nije ograničena su:

 • autor

 • Sadržaj

 • Opis

 • Container

 • Naziv mjesta

 • Vrsta

 • Veličina datoteke

 • Datum zadnje izmjene

 • URL

 • ID dokumenta

 • Naslov

Uklonite redundantnih i udvostručenih svojstava pomoću mapiranja svojstava

Neka svojstva su relativno jednostavna i mogu izgledati kao različita svojstva u različitim vrstama sadržaja. Primjeri autor i naslov svojstva za dokumente ili svojstva ljudi tim ili odjel. Dodavanje pojedinog svojstva Autor kao zasebna upravljanog svojstva nema smisla jer on dodaje dodatne upravljanih svojstava u bazu podataka bez povećavanja relevantnosti. Najvažnije stvari koje možete učiniti s osnovnim svojstvima tijekom planiranja je smanjiti udvostručavanje stvaranjem jednog skupa upravljanih svojstava i mapiranje svojstava pretraženih radi indeksiranja istog značenja svojstva skupa upravljana svojstva. U slučaju svojstva Autor možete mapirati svako jedinstveno pojavljivanje svojstva pretražena radi indeksiranja sadržaja za autore s jednog autor upravljana svojstva.

Možete mapirati jedno ili više svojstava pretraženih radi indeksiranja na upravljana svojstva. Možete odabrati prioritet više svojstava pretraženih radi indeksiranja pa ako više od jednog svojstva nalazi se prilikom pretraživanja radi indeksiranja, samo vrijednost najveći prioritet svojstvo se koristi za upite koji koriste upravljano svojstvo ili svojstva. Ako ne odredite im prioritet svojstava pretraženih radi indeksiranja, vrijednosti za sve svojstava pretraženih radi indeksiranja mapirati na upravljano svojstvo koriste se za upite, tako da postane upravljano svojstvo s više vrijednosti. Prvo pristup za jednu vrijednost svojstvo je odaberite najčešće svojstva pretraženog radi indeksiranja kao upravljano svojstvo, a zatim višim po učestalosti pojavljivanja. Nije uvijek jednostavno odrediti koje svojstvo najčešće pretražuje radi indeksiranja, no jedna od mogućih strategija je postavljanje prioriteta svojstava za koje znate da su povezani s često korištenim aplikacijama.

Prilikom mapiranja svojstava s različitim vrstama podataka, pretraživanja u većini slučajeva koristi vrstu podataka na upravljano svojstvo.

Budite oprezni prilikom mapiranja svojstava koja se ne mapirate loše uparuje ili nevažnih svojstava. Neprecizna mapiranja zapravo možete smanjiti relevantnosti rezultata pretraživanja. Kao i uvijek, ako je moguće testirajte pretraživanja upravljanih svojstava prije početnog uvođenja i plan za pregled podataka o korištenju za upite pretraživanja tijekom uobičajenih postupaka za precizno ugađanje mapirana svojstva.

Dodaj svojstva kako bi se prikazao koncepata informacijske arhitekture

Druga svojstva pretražena radi indeksiranja sadržaja mogu se mapirati na koncepte u informacijskoj arhitekturi koje se već ne prikazuju postojeća upravljana svojstva. Za svaki koncept u informacijskoj arhitekturi zapitajte se prikazuje li se svojstva pretraženog radi indeksiranja koje predstavlja taj koncept koje je moguće izvršiti u upravljano svojstvo. Za svaku svojstva pretraženog radi indeksiranja, pitajte postoji mjesto na kojem je informacijske arhitekture. Ako je tako, ažurirajte Informacijska arhitektura, a neka svojstvo upravljanog svojstva.

Na primjer, tvrtka može identificirati službe kao ključni poslovni proces u svojoj informacijskoj arhitekturi. Ključni koncepti povezani sa službom za informacijske arhitekture može obuhvaćati i kupcima, predstavnici službe za korisnike i područja službe. Postoji jedan redak poslovnoj aplikaciji koja prati klijenta i zaposlenika podataka, a svojstva tih podataka su vjerojatno kandidata za upravljana svojstva nakon registrira u katalog poslovnih podataka i pretraženog radi indeksiranja sadržaja kao dio izvor sadržaja poslovnih podataka. Također možete identificirati svojstava pretraženih radi indeksiranja za aplikacije koje treba mapirati na upravljana svojstva, primjerice u svojstvo službe za korisnike predstavniku ID-a u odvojenoj primjeni podataka ili svojstvo autor za vrstu aplikacije koju koriste isključivo Predstavnici službe. Upit za pretraživanje koji koristi li svojstvo ili termin koji je povezan s svojstvo neće sadržavati stavku pretraživanje rezultata za sve stavke koje sadrže bilo koje od svojstava pretraženih radi indeksiranja mapirati na predstavniku Upravljano svojstvo službe.

Svaki glavne poslovni proces označena informacijske arhitekture će imati skup pridruženih vrsta datoteka ili aplikacija poslovnih podataka koji se može koristiti za identificiranje potencijalnih upravljanih svojstava.

Imajte na umu da Iako mnogi koncepti u informacijskoj arhitekturi nisu predstavljeni svojstvima, ti su koncepti korisni tijekom planiranje strukture web-mjesta i implementacije drugih značajki pretraživanja. Informacijska arhitektura može identificirati upravljana svojstva koja ste uvidjeti, ali samo zato što je pojam nalazi se u informacijskoj arhitekturi ne znači da ne postoji upravljanog svojstva za taj koncept.

Osmišljavanje svojstava u shemi poslovnih podataka

Kao dio planiranja pretraživanja poslovnih podataka, administratori usluga za zajedničko korištenje mora mapirati svojstva poslovnih aplikacija na svojstava u shemi. Ta svojstva mora biti odabran kao upravljana svojstva za poslovne podatke programa koji se pojavljuju u rezultatima pretraživanja. Primjer službe za korisnike opisane prethodno je primjera mapiranja svojstava poslovnih podataka na upravljana svojstva koja koristi značajka pretraživanja.

Korištenje upravljanih svojstava u dosezima pretraživanja

Svako upravljano svojstvo može se izložiti kao svojstvo za pravila dosega pretraživanja. Dodatne informacije o planiranju dosega pretraživanja potražite u odjeljku dosega pretraživanja u ovom članku.

Planiranje integriranja svojstava za nove vrste datoteka pomoću filtara

Office SharePoint Server 2007 koristi kategorije svojstava za pretraživanje svojstava po dokumentima unutar svake kategorije. Kategorije svojstava uključuju rukovatelj protokola i filtar pretraživanje koristi prilikom indeksiranja sadržaja. Prije nego što se sadržaj radi indeksiranja, želite pridružiti kategorije svojstava koje najučinkovitiji tražit će svojstava pretraženih radi indeksiranja morate prije stvaranja upravljana svojstva.

Prema zadanim postavkama Office SharePoint Server 2007 sadrži sljedeće kategorije svojstava:

 • HTML

 • Programa Lotus Notes

 • PDF

 • XML

 • Office

 • Exchange

 • Kontakti

 • SharePoint

Ako dodate sadržaj koji koristi različite filtre ili rukovatelja protokola, možete stvoriti novu kategoriju svojstva. Kao dio procesa početnog planiranja, trebali biste odredite koji sadržaj treba nove filtre i rukovatelja protokola. To može zahtijevati prilagođeni kod, iako će neki filtri i rukovatelja protokola biti dostupni.

Vrh stranice

Plan za pretraživanje podataka o korištenju upita

Podatke o korištenju možete koristiti za upite pretraživanja tijekom uobičajenih postupaka da biste vidjeli upita koji se često koriste u tvrtki ili ustanovi kako bi planirate implementaciju značajki za povećanje učinkovitosti i relevantnosti rezultata pretraživanja. Na stranici Upravljanje uslugama za zajedničko u odjeljku Portal izvještavanja o korištenju kliknite izvještavanja o korištenju. Zapisivanje upita za pretraživanje jedan je od dvije postavke na stranici. Podatke o korištenju možete koristiti tijekom testnog uvođenja za određivanje prioriteta značajke pretraživanja za implementaciju tijekom početne implementacije. Radni listovi planiranja razvijena prije početnog uvođenja možete koristiti i da biste provjerili konkretnog upita pretraživanja s planom. Omogućuje procjenu koji su upiti pretraživanja učinkoviti i koje treba promijeniti, kao i implementaciju prethodno planirane značajke pretraživanja koje niste koristili kao dio početnog uvođenja.

Vrh stranice

Planiranje mapiranjima naziva poslužitelja

Mapiranjima naziva poslužitelja mijenja način na koji se URL mjesta prikaza za svaku stavku u rezultatima pretraživanja. Mapiranjima naziva poslužitelja postavljaju na razini usluga za zajedničko korištenje za sve sadržaja pretraženog radi indeksiranja sadržaja prema tim Davateljem izvora i primijenit će se prilikom izvršavanja upita. Možda ćete morati koristiti mapiranjima naziva poslužitelja u sljedećim scenarijima:

 • Želite da access problema uzrokovanih vezama koje upućuju na lokalne adrese mapiranjem tih adrese na poslužitelju.

 • Želite za sakrivanje složenih URL adresa u rezultatima pretraživanja tako da ih zamijeniti Sažetija naziv na poslužitelju.

 • Sigurnosnih vam razloga želite sakriti naziv izvornog izvora sadržaja.

Koristite mapiranjima naziva poslužitelja samo kada su poznati access ili prikaz problema. Za svaki izvor sadržaja planirate, preporučujemo ako sadrže njegove početne adrese lokalne URL-ovi, složene URL-ovi koje želite pojednostaviti ili upućuju na mjesta koja želite bolje zaštite. U većini slučajeva, Planiranje mapiranjima naziva poslužitelja prije početnog uvođenje je minimalno.

Vrh stranice

Planiranje upozorenja temeljenih na pretraživanju

Možete odlučiti hoće li upozorenja temeljenih na pretraživanju će biti omogućene za korisnike na svakom SSP-a. Osobe koje koriste upozorenja temeljenih na pretraživanju možete zatražiti dobiti upozorenje kada se promijenile rezultata njihovih spremljena pretraživanja. Na opterećenju upozorenja temeljenih na pretraživanju je upozorenja temeljenih na pretraživanju koristiti resurse poslužitelja pošte, a oni i utjecati na opterećenje poslužitelja upita jer se upiti za svaki upozorenja temeljenih na pretraživanju pokrenuti svaki put kada se obrađuje na upozorenja temeljenih na pretraživanju. Prilikom planiranja početnog uvođenja nude o produktivnijem razmotrite resurse dostupne za upozorenja i vjerojatnost da će osobama koje koriste web-mjesta koristiti upozorenja.

Tijekom operacije upozorenja temeljenih na pretraživanju se automatski onemogućuje kad god izvore sadržaja Vrati izvorne postavke da bi se izbjeglo slanje obavijesti za sva upozorenja temeljenih na pretraživanju. Nakon toga administratori ponovno Omogućivanje upozorenja temeljenih na pretraživanju.

Vrh stranice

Planiranje ključnih riječi

Ključne riječi su metapodaci koji se koriste za dodjeljivanje prioriteta sadržaju tijekom upita za pretraživanje istaknutije prikaz sadržaja visoke važnosti u rezultatima pretraživanja. Svaki ključna riječ predstavljena je izrazom ključne riječi sastoji od jednog ili više riječi, popis sinonim pojmovi i definicija skupa termina. Pretraživanja pomoću taj točan izraz ili jedan od sinonima promiču određen sadržaj koji su unaprijed odabrali administratori zbirke web-mjesta tako da se prikazuju na vrhu rezultata pretraživanja. Rezultati pridruženi svakoj ključnoj riječi nazivaju se najbolji prijedlozi. Ključne riječi koriste se za isticanje ili Promicanje rezultata pretraživanja koje administrator utvrdio da su važni korisnicima svake zbirke web-mjesta. Ključne riječi pojavljuju se u web-dijelu visoke pouzdanosti, pokraj rezultata pretraživanja, a korisnik može kliknuti ključne riječi da biste pogledali potpunu definiciju, sinonime i najboljih prijedloga.

Ključne riječi obično se ažuriraju i proširuju zbog veće značajnosti kao dio svakodnevnih operacija. Međutim, da biste unaprijedili suradnju ključnim poslovnim sadržaja i podataka iz povezane s ključnim poslovnim procesima, može biti korisno za planiranje malom ključne riječi visokog prioriteta prije početka uvođenja. .

Korištenje informacijske arhitekture za identificiranje ključnih riječi

Informacijska arhitektura stvorio timova za planiranje sadržaja možete koristiti za označavanje sadržaja visokog prioriteta za implementaciju kao ključne riječi. Informacijska arhitektura je već hijerarhijski popis izraza. Je prilično jasan da biste snimili tih izraza i brzo ih pridružiti određene i vrlo važne sadržaja.

Značajni sadržaj je bilo koji želite da drugi korisnici vide prvo ili najčešće istaknuto pretražuju pomoću određenih izraza pretraživanja. Primjeri značajnog sadržaja za svaki ključni poslovni koncept ili područje sadržaja obuhvaćaju sljedeće:

 • Dokumenti

 • Web-mjesta

 • Kontakti

 • Definicije

 • Odobrene ili službeni izrazi koji označavaju istu stvar, ali nisu obuhvaćeni izraze koji se koriste u upitu pretraživanja.

Ključne riječi za dokumente korisne su za Poticanje korisnicima gledanje dokumenata potrebnih za suradnju u ključnim poslovnim procesima. Na primjer, tvrtka može imati poseban predložak za izvješća o troškovima i ključnu riječ "izvješća o rashodima" koja promiče taj predložak na vrhu rezultata pretraživanja. Bez te ključne riječi svakog zaposlenika mogu provesti nekoliko minuta na kojima rade kolege traži odgovarajući URL ili pregledavanje Web-mjesta tvrtke. Ključne riječi, mogu brzo pronašli predložak i unesite svoje troškove.

Ključne riječi za web-mjesta su korisne za označavanje mjesta web-mjesta za sve relevantne podatke iz velike tvrtke ili ustanove. Ako, na primjer, "praznici" može biti ključna riječ povezana s najbolji Ljudski resursi web-mjesto o plaćenu vremenu za zaposlenike. Ključne riječi olakšava zaposlenici brzo saznati kada blagdana je tako da ih sukladno tome planirati svoj radni raspored.

Ključne riječi koje bi korisnici lakše pronašli druge osobe potaknuti suradnju osoba u tvrtki ili ustanovi koji imaju važnih znanja da biste zajednički koristili ili samo važne osobe u tvrtki. Na primjer, naslov, kao što su "Izvršni" može biti ključna riječ povezana s izvršni direktor tvrtke ili osoba može biti najbolji ključnu riječ za svoje tvrtke ili ustanove ili područja stručnosti, kao što su "kemijski odjel."

Ključne riječi na temelju definicije su dobro koncepata visokog prioriteta u svakoj zbirci web-mjesta. Za svaku ključnu ideju administratori zbirke web-mjesta možete stvoriti ključnu riječ tako da se definicija ključne riječi pojavi pri vrhu rezultata pretraživanja. Na primjer, prodajni portal namijenjen prodaji određene linije proizvoda dat će definicije glavne stavki u redak proizvoda. Te definicije može se koristiti za pomoć za prodaju razumjeli proizvode bolje ili definicije može se prikazati u rezultatima pretraživanja na web-javna web-mjesta portala za korisnike.

Korištenje svojstava ključnih riječi

Ključne riječi su organizirane u popise izraza ključnih riječi. Sljedeća svojstva ključnih riječi pomažu u isticanju sadržaja:

 • Izraz ključne riječi    Izraz ključne riječi je čitav tekstni niz koji se koriste u upitu pretraživanja te pronalazi ključne riječi. Kada korisnici unesu izraz ključne riječi, prikazuju se rezultati pretraživanja za ključne riječi. Kada se pojave rezultati, izraz ključne riječi pojavit će se pri vrhu rezultata pretraživanja.

 • Sinonimi    Svaka ključna riječ može imati jedan ili više izraza smatraju sinonima pa će se pojaviti iste rezultate pretraživanja za sinonim koje prikazuje za izraz ključne riječi. Izraz ključne riječi prikazuje se pri vrhu rezultata pretraživanja iz bilo kojeg upita pomoću jednog od sinonim uvjete. To je korisno kada nekoliko pojmova za pretraživanje koriste se za isti temeljni koncept i sadržaj, tako da se Konsolidirani i ne raspršeni na nekoliko izraza pretraživanja rezultata pretraživanja. Popis ključnih riječi koji uključuje sve sinonime naziva se tezaurus. Tezaurus za Microsoft Office SharePoint Server 2007 kompatibilan sa tezaurusa za SharePoint Portal Server 2003.

 • Definicija    Svaka ključna riječ može imati jednu ili više definicija, a rezultati pretraživanja za ključne riječi prikazuju definicije pokraj izraz ključne riječi, prije drugih rezultata pretraživanja. Možete uključiti naslov ili URL izvora definicija, pa je dobro identificirati izvore definicija tijekom planiranja. Čak i možda imaju poseban korak tijekom planiranja za dizajniranje rječnika svih definicija ključnih riječi u svakoj zbirci web-mjesta.

 • Najbolji    Najbolji prijedlozi za ključnu riječ promiču se na vrh rezultata pretraživanja za upite koji koriste taj izraz za pretraživanje, neposredno ispod definicije ključne riječi, ako postoji. Uobičajeni primjeri najbolji prijedlozi su određene dokumente, web-mjesta i osobe oštećena koncept koji je povezan s pojam za pretraživanje. Najbolji je više od URL-a. Važno je da razmislite o naslov i opis svakog najboljeg prijedloga tijekom planiranja povećajte važnost i upotrebljivosti svaki najbolji sadržaja. Mogu se pridružiti do 25 najboljih prijedloga ključne riječi u korisničkom sučelju administracije i mnogo više s objektnim modelom, ali je dobro nisu pretjerano koristiti najbolje prijedloge. Dobro planiranje sadržaja s organizacija informacijske arhitekture treba vam pomoći u prepoznavanju odgovarajući broj najboljih prijedloga za svaku ključnu riječ koja usklađuje broj rezultata relevantnost pretraživanja.

Imajte na umu da za razliku od u starijim verzijama programa SharePoint Portal Server, ključne riječi ne utječu sigurnosne dozvole i svi čitatelji zbirci web-mjesta mogu vidjeti sve najbolji prijedlozi i ključne riječi za tu zbirku web-mjesta koje se pojavljuju u rezultatima pretraživanja. ključne riječi namijenjeni su rezultatima visokog prioriteta za sve korisnike. Ako želite usmjeriti sadržaj na određene korisnike na temelju njihove dozvole, možete koristiti ciljne skupine i ciljano web-dijelove na odgovarajućim mjestima u zbirci web-mjesta.

Planiranje ključnih riječi

Važno je da planiranje ključnih riječi unaprijed kako bi se osigurala dosljednost ključnih riječi u tvrtki ili ustanovi, čak i ako se ključne riječi primjenjuju na razini zbirke web-mjesta. Pomoću jedinstvene informacijske arhitekture za identificiranje ključnih koncepata, povezivanjem određenog sadržaja s određenim zbirkama web-mjesta, a zatim planiranjem ključnih riječi za informacijsku arhitekturu unutar svake zbirke web-mjesta, izbjegli dupliciranje i zbrku ključnih riječi i povećanje relevantnosti rezultata pretraživanja u vašoj tvrtki ili ustanovi.

Najbolji prijedlozi za ključne riječi pojavljuju se u rezultatima pretraživanja čak i ako nije sadržaja pretraženog radi indeksiranja, sve dok osoba koja pregledava rezultate ima pristup sadržaju. To je drugog razloga za planiranje ključnih riječi tijekom početnog uvođenja sadržaja visokog prioriteta može biti dostupan u ranih uvođenja prije pretraživanja svih izvora sadržaja. U rijetko slučajevima u kojima ne možete pretražiti sadržaj zato što pretraživanju nedostaje relevantni IFiltar ili bilo kojeg drugog razloga za tehničke najboljih prijedloga ključnih riječi možete koristiti da biste olakšali pronalaženje čak i ako ona nije omogućeno pretražena radi indeksiranja sadržaja.

Kao što je s druge dijelove postupak planiranja, imat ćete ključne ljude na svim razinama tvrtke ili ustanove planiranje ključnih riječi za svoje zbirke web-mjesta. Osoba će koristiti isti ukupni plan sadržaja, prilagođen sadržaju zbirke web-mjesta koje oni su planiranje. U svakoj fazi procesa koji se događa u valova s vremenom, svaki skup Planera sadržaja mogu komunicirati s drugom da biste zadržali dosljednost s općim planom.

U malim tvrtkama i ustanovama, tim za planiranje sadržaja je vjerojatno će biti mali i organizirani oko jedne zbirke i planiranje ključnih riječi mogu organizirati samo jednu ili dvije osobe. U velikim tvrtkama ili ustanovama koje želite uvrstiti Planera tvrtke i provjerite jesu li sve poslovne potrebe adresirane, stoga veća planiranja timovima administratorima na svakoj razini često korisnim.

Prije implementacije potrebno planirati sve ključne riječi. Uloga timova za planiranje sadržaja je identificiranje koncepata visokog prioriteta koji su najrelevantniji za upite pretraživanja u tvrtki ili ustanovi, tako da su relevantni korisnicima od prvog dana uvođenja upita za pretraživanje. Nakon toga mogu identificirati kontakte za svaku ključnu riječ možda neće biti osoba u timu za planiranje. Nakon implementacije, administratori zbirke web-mjesta možete proširiti popis ključnih riječi nakon prepoznavanje uobičajenih pojmova za pretraživanje u zapisnicima upita.

U faze planiranja, upravitelji popisa ključnih riječi Razmislite kako ključne riječi odgovaraju upitima. Ključne riječi podudarati cijeli niz pojmova za pretraživanje, a ne smiju koristiti posebnu sintaksu kao što su + i -. To sprječava vraćanje više popisa ključnih riječi za iste upite pretraživanja, čime se poboljšavaju rezultati pretraživanja. Zbog toga treba pažljivo razmotriti sinonime tako da se ključne riječi podudaraju s relevantnim sadržajem bez podudaranja nepovezanih sadržaja.

Morate uzeti ključne riječi odgovaraju upitima pretraživanja za svaku zbirku web-mjesta, a ne može se isključiti pomoću dosega pretraživanja koju suziti rezultate pretraživanja. To može utjecati na Planiranje dosega pretraživanja, pa se većina Planera sadržaja i administratori će planirati implementaciju tih značajki kao dio isti postupak.

Što više planirate učiniti prije implementacije, manje upravljanje bit će potrebno tijekom svakodnevnih operacija.

Plan upravljanja ključnim riječima

Detalje o upravljanja ključnim riječima uglavnom su bitne za svakodnevne postupke zbirki web-mjesta, ali postoje neki aspekti administracije koje treba uzeti u obzir prilikom planiranja.

Svaka ključna ima sljedeća dodatna svojstva:

 • Kontakt

 • Datume početka, pregled i isteka

Kontakt za svaku ključnu riječ je osoba koja je potrebno obratiti kada istekne ključnu riječ. Kontakt je možda nije izravno odgovoran za upravljanje ključnim riječima. Sadržaja Planera za svaku zbirku web-mjesta morate imati na umu koji će se upravljati ključnim riječima nakon početnog uvođenja i uključiti barem neke od tih osoba u Planiranje proces na razini zbirke web-mjesta.

Imajte na umu je vijek trajanja ključnih riječi. Ključne riječi može biti potrebno proći kroz odobrenje prije utječe na rezultate pretraživanja, a možete postaviti i početak i istek nakon određenog vremena. Ključne riječi visokog prioriteta označena tijekom početnog planiranja su vjerojatno neće biti privremene, osim za sadržaj koji je bitan korisnicima zbirke web-mjesta tijekom početnog uvođenja. Međutim, dio procesa planiranja je predviđanje tko će donositi odluke o ključnim riječima u budućnosti. Upućivanje te odluka tijekom procesa planiranja možete poboljšati prijelaz na redovne postupke za zbirku web-mjesta i Promicanje dosljedno i učinkovito korištenje ključnih riječi u budućnosti.

Budući da su URL-ovi za ključne riječi povezane s najboljim prijedlozima, možete koristiti isti najbolji za više ključnih riječi. Ako najbolji prijedlog već postoji, možete ga dodati u bilo kojoj ključnoj riječi bez potrebe za ponovno unesite svojstva, a zatim vjerojatno uvođenja redundantnih najboljih prijedloga. Možete promijeniti i URL tog najboljih prijedloga za sve ključne riječi koje se koriste u isto vrijeme. Time se omogućuje jednostavno migracije sadržaja novo web-mjesto. To je posebno korisno ako koristite web-mjesta test prilikom planiranja i prije početnog uvođenja.

Pomoću modela objekta možete uvoz i izvoz ključne riječi između zbirki web-mjesta kao proračunsku tablicu programa Excel, pa ako se neki najbolji prijedlozi primjenjuju se na druge zbirke web-mjesta, možete planirati jednom i implementirati za sve zbirke web-mjesta odgovarajući. To dopušta upravitelji ključnih riječi za zbirku web-mjesta na odjela razini ili projekta omogućuje predlaganje najboljih prijedloga za zbirku web-mjesta središnjeg u okruženju usluga za zajedničko korištenje.

Dodatne informacije o upravljanju ključnim riječima potražite u članku vodič za Office SharePoint Server 2007.

Vrh stranice

Pomoću pretraživanja planiranje radnih listova

Značajke pretraživanja na radnom listu za planiranje sadrži stupce svih administrativnih zadataka za glavne pretraživanja koje planirate za početno uvođenje. Za svaki doseg pretraživanja planirate tijekom početnog uvođenja zapis odgovarajući pravila, pri čemu svaki svojstvo, mjesto i izvora sadržaja korištenih u bilo kojem pravila podudaranja za dosege pretraživanja. Provjerite je li svaki izvor sadržaja nalazi u odjeljku izvoru sadržaja značajke pretraživanja planiranja radnog lista, svako mjesto koje pravilo je uključen u radni list za planiranje strukture web-mjesta i li svako navedeno svojstvo uvrštava u pretraživanju Planiranje radnog lista svojstava.

Administratori planiranje početnog uvođenja Office SharePoint Server 2007 moraju zabilježiti početni skup upravljanih svojstava u planu za servis za pretraživanje za svaku usluga za zajedničko korištenje koristi implementacije. Svojstva pretraživanja planiranja radni list sadrži popis upravljanih svojstava za svaki SSP. Gdje se svojstava pretraženih radi indeksiranja gube prilikom planiranja, te svojstva navedena su u stupcu pokraj svakog upravljanog svojstva. Mnoge od tih svojstava pretraženih radi indeksiranja pronaći ćete tako da pogledate svojstva aplikacije za poslovne podatke i svojstva prikazana u aplikacijama za vrste sadržaja kao što je Microsoft Word dokumente ili proračunske tablice programa Excel. Ako imate pristup poslužitelju test, možete pretraživanje radi indeksiranja sadržaja visokog prioriteta i korištenje svojstava pretraženih radi indeksiranja koje se pojavljuju olakšava planiranje i snimanje mapiranja na radnom listu planiranja. Radni list koji učinkovito odražava dobro planiranje svojstva pretraživanja je koristan referenca kada započnete implementacija pretraživanja.

Popis ključnih riječi i izraze ključnih riječi, sinonime, opise i izvore opisa i najbolji prijedlozi za određenu ključnu riječ možete zabilježiti u odgovarajućoj sekciji radnog lista za planiranje značajki pretraživanja. Ovaj radni list pa se poslužite tijekom početnog uvođenja i konfiguriranja tako da se ispravno primjenjuju primjenu odluka planiranja, a omogućuje postavljanje prioriteta između različitih planova. Ključne riječi ne primijenjena tijekom početnog uvođenja će i dalje naveden na radnom listu i može se uvesti tijekom svakodnevnih operacija.

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×