POP i IMAP postavke e-pošte za Outlook

POP i IMAP postavke e-pošte za Outlook

Da biste dodali račun e-pošte u Outlook, Outlook na webu, Outlook.com ili u aplikacije Pošta i Kalendar za Windows 10, bit će vam potrebne neke informacije kao što je vrsta računa, nazivi dolaznog i odlaznog poslužitelja te postavke SSL priključka. Te postavke možete zatražiti od svojeg davatelja usluge, ali u nastavku smo naveli postavke za najpopularnije davatelje usluge e-pošte.

Pronalaženje postavki IMAP ili POP poslužitelja

Ako koristite zajednički servis za e-poštu, kao što je Outlook.com ili Gmail, upotrijebite ovu tablicu da biste pronašli ulazne (IMAP ili POP) postavke davatelja usluge e-pošte i odlazne (SMTP) poslužitelje.

Savjet: niste sigurni tko vam je davatelj usluge e-pošte? Pogledajte adresu e-pošte. Riječ odmah nakon simbola @ obično je davatelj usluge e-pošte.

Davatelj usluge e-pošte

IMAP postavke

Postavke POP-a

SMTP postavke

AOL (uključujući Verizon.net)

Poslužitelj: imap.aol.com

Priključak: 993

Šifriranje: SSL/TLS

Poslužitelj: pop.aol.com

Priključak: 995

Šifriranje: SSL/TLS

Poslužitelj: smtp.aol.com

Priključak: 465

Šifriranje: SSL/TLS

Gmail

Poslužitelj: imap.gmail.com

Priključak: 993

Šifriranje: SSL/TLS

Poslužitelj: pop.gmail.com

Priključak: 995

Šifriranje: SSL/TLS

Poslužitelj: smtp.gmail.com

Priključak: 465

Šifriranje: SSL/TLS

iCloud

Poslužitelj: imap.mail.me.com

Priključak: 993

Šifriranje: SSL/TLS

Server

Priključak

Šifriranje

Poslužitelj: smtp.mail.me.com

Priključak: 587

Šifriranje: STARTTLS

MSN

Poslužitelj: imap-mail.outlook.com

Priključak: 993

Šifriranje: SSL/TLS

Poslužitelj: pop-mail.outlook.com

Priključak: 995

Šifriranje: SSL/TLS

Poslužitelj: smtp-mail.outlook.com

Priključak: 587

Šifriranje: STARTTLS

Office 365

Poslužitelj: outlook.office365.com

Priključak: 993

Šifriranje: SSL/TLS

Poslužitelj: outlook.office365.com

Priključak: 995

Šifriranje: SSL/TLS

Poslužitelj: smtp.office365.com

Priključak: 587

Šifriranje: STARTTLS

Outlook.com

Hotmail.com

Live.com

Poslužitelj: outlook.office365.com

Priključak: 993

Šifriranje: SSL/TLS

Poslužitelj: outlook.office365.com

Priključak: 995

Šifriranje: SSL/TLS

Poslužitelj: smtp.office365.com

Priključak: 587

Šifriranje: STARTTLS

Yahoo!

Poslužitelj: imap.mail.yahoo.com 

Priključak: 993

Šifriranje: SSL

Poslužitelj: pop.mail.yahoo.com

Priključak: 995

Šifriranje: SSL

Poslužitelj: smtp.mail.yahoo.com 

Priključak: 587 ili 465

Šifriranje: TLS/STARTTLS ili SSL

Ako je vaša e-pošta iz regionalnih davatelja usluge e-pošte, pomoću tog padajućeg okvira Pronađite ulazne (IMAP ili POP) postavke davatelja usluge e-pošte te izlazne (SMTP) poslužitelje. Ako i dalje ne možete pronaći davatelja usluge, posjetite web-mjesto davatelja usluga e-pošte i obratite im se na tehničku podršku.

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.mail.att.net

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.mail.att.net

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: inbound.att.net

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.atlanticbb.net

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.atlanticbb.net

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.atlanticbb.net

 • Priključak: 110

 • Šifriranje: nema

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.bell.net

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtphm.sympatico.ca

 • Priključak: 25

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pophm.sympatico.ca

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.mail.att.net

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.mail.att.net

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: inbound.att.net

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.centurylink.net

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.centurylink.net

 • Priključak: 587

 • Šifriranje: STARTTLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.centurylink.net

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mobile.charter.net

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: mobile.charter.net

 • Priključak: 587

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Server

 • Priključak

 • Šifriranje

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.cogeco.ca

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.cogeco.ca

 • Priključak: 587

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.cogeco.ca

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.comcast.net

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.comcast.net

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop3.comcast.net

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.cox.net

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.cox.net

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.cox.net

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.dishmail.net

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.dishmail.net

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.dishmail.net

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.earthlink.net

 • Priključak: 143

 • Šifriranje: STARTTLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtpauth.earthlink.net

 • Priključak: 587

 • Šifriranje: STARTTLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.earthlink.net

 • Priključak: 110

 • Šifriranje: nema

IMAP (dolazna pošta)

 • Server

 • Priključak

 • Šifriranje

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.frontier.com

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop3.frontier.com

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.hughes.net

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.hughes.net

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.hughes.net

 • Priključak: 110

 • Šifriranje: nema

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.mediacombb.net

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.mediacombb.net

 • Priključak: 587 ili 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.mediacombb.net

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.broadband.rogers.com ili imap.nl.rogers.com

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.broadband.rogers.com ili smtp.nl.rogers.com

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Server

 • Priključak

 • Šifriranje

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.shaw.ca

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.shaw.ca

 • Priključak: 587

 • Šifriranje: STARTTLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.shaw.ca

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.tds.net

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.tds.net

 • Priključak: 587

 • Šifriranje: STARTTLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.tds.net

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.infinitummail.com

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.infinitummail.com

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.infinitummail.com

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.telus.net

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.telus.net

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.telus.net

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.twc.com

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.twc.com

 • Priključak: 587

 • Šifriranje: STARTTLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.twc.com

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.windstream.net

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.windstream.net

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.windstream.net

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.mail.yahoo.com

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.mail.yahoo.com

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.mail.yahoo.com

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.exede.net

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.exede.net

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.exede.net

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.wildblue.net

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.wildblue.net

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Server

 • Priključak

 • Šifriranje

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.videotron.ca

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.videotron.ca

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.videotron.ca

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.arnet.com.ar

 • Priključak: 143

 • Šifriranje: nema

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: mx-02.arnet.com.ar

 • Priključak: 25

 • Šifriranje: STARTTLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop3.arnet.com.ar

 • Priključak: 110

 • Šifriranje: nema

IMAP (dolazna pošta)

 • Server

 • Priključak

 • Šifriranje

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.claro.net.cl

 • Priključak: 25

 • Šifriranje: nema

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop3.claro.net.cl

 • Priključak: 110

 • Šifriranje: nema

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.mail2world.com

 • Priključak: 143

 • Šifriranje: nema

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.mail2world.com

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop3.mail2world.com

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.fibertel.com.ar

 • Priključak: 143

 • Šifriranje: STARTTLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.fibertel.com.ar

 • Priključak: 25

 • Šifriranje: nema

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop3.fibertel.com.ar

 • Priključak: 110

 • Šifriranje: nema

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.telefonica.net

 • Priključak: 143

 • Šifriranje: nema

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.telefonica.net

 • Priključak: 25

 • Šifriranje: STARTTLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop3.telefonica.net

 • Priključak: 110

 • Šifriranje: nema

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.telefonica.net

 • Priključak: 143

 • Šifriranje: nema

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.telefonica.net

 • Priključak: 25

 • Šifriranje: STARTTLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop3.telefonica.net

 • Priključak: 110

 • Šifriranje: nema

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.oi.com.br

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.oi.com.br

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.oi.com.br

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.terra.com

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.terra.com

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.terra.com

 • Priključak: 110

 • Šifriranje: nema

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.vtr.net

 • Priključak: 143

 • Šifriranje: nema

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.vtr.net

 • Priključak: 587

 • Šifriranje: STARTTLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.vtr.net

 • Priključak: 110

 • Šifriranje: nema

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.1and1.com

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.1and1.com

 • Priključak: 587

 • Šifriranje: STARTTLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.1and1.com

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: securemail.a1.net

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: securemail.a1.net

 • Priključak: 587

 • Šifriranje: STARTTLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: securemail.a1.net

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: in.alice.it

 • Priključak: 143

 • Šifriranje: nema

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: out.alice.it

 • Priključak: 587

 • Šifriranje: nema

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: in.alice.it

 • Priključak: 110

 • Šifriranje: nema

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.amis.net

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.amis.net

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop3.amis.net

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.arcor.de

 • Priključak: 943

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.arcor.de

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop3.arcor.de

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.bih.net.ba

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.bih.net.ba

 • Priključak: 587

 • Šifriranje: STARTTLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: in.mail.bih.net.ba

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.bredband.net

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.bredband.net

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.bredband.net

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.btinternet.com

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.btinternet.com

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.btinternet.com

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.cnet.at

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.cnet.at

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.cnet.at

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mailin.comhem.se

 • Priključak: 143

 • Šifriranje: nema

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: mailout.comhem.se

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mailin.comhem.se

 • Priključak: 110

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.welho.com

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.welho.com

 • Priključak: 465 ili 587

 • Šifriranje: SSL/TLS (za Port 465) ili STARTTLS (za Port 587)

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop3.welho.com

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.kolumbus.fi

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtpa.kolumbus.fi

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.kolumbus.fi

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.free.fr

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.free.fr

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.free.fr

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.fastwebnet.it

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.fastwebnet.it

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.fastwebnet.it

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.jazztel.es

 • Priključak: 143 ili 135

 • Šifriranje: nema

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.jazztel.es

 • Priključak: 25

 • Šifriranje: nema

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.jazztel.es

 • Priključak: 110 ili 115

 • Šifriranje: nema

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.kpnmail.nl

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.kpnmail.nl

 • Priključak: 587

 • Šifriranje: STARTTLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.kpnmail.nl

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imapmail.libero.it

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.libero.it

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: popmail.libero.it

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.altibox.no

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.altibox.no

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.altibox.no

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.movistar.es

 • Priključak: 143

 • Šifriranje: STARTTLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: mailhost.movistar.es

 • Priključak: 25

 • Šifriranje: STARTTLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.movistar.es

 • Priključak: 110

 • Šifriranje: nema

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.t-home.mk

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.t-home.mk

 • Priključak: 25

 • Šifriranje: STARTTLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Server

 • Priključak

 • Šifriranje

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.02.co.uk

 • Priključak: 25

 • Šifriranje: nema

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.o2.co.uk

 • Priključak: 110

 • Šifriranje: nema

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.orange.fr

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.orange.fr

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.orange.fr

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mx.internetdsl.pl

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.orange.pl

 • Priključak: 587

 • Šifriranje: STARTTLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.orange.pl

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.orange.es

 • Priključak: 143

 • Šifriranje: nema

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.orange.es

 • Priključak: 25

 • Šifriranje: nema

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.orange.es

 • Priključak: 110

 • Šifriranje: nema

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.otenet.gr

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.otenet.gr

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.otenet.gr

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.kpnmail.nl

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.kpnmail.nl

 • Priključak: 587

 • Šifriranje: STARTTLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.kpnmail.nl

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.plus.net

 • Priključak: 143

 • Šifriranje: nema

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: relay.plus.net

 • Priključak: 587

 • Šifriranje: STARTTLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.plus.net

 • Priključak: 110

 • Šifriranje: nema

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.proximus.be

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: relay.proximus.be

 • Priključak: 587

 • Šifriranje: STARTTLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.proximus.be

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.upcpoczta.pl

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.upcpoczta.pl

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.upcpoczta.pl

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.rdsmail.ro

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.rdsmail.ro

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.rdsmail.ro

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.sbb.rs

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.sbb.rs

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop3.sbb.rs

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.telekom.sk

 • Priključak: 143

 • Šifriranje: STARTTLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.telekom.sk

 • Priključak: 25

 • Šifriranje: STARTTLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.telekom.sk

 • Priključak: 110

 • Šifriranje: nema

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.tools.sky.com

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.tools.sky.com

 • Priključak: 587

 • Šifriranje: STARTTLS

POP (dolazna pošta)

 • Server

 • Priključak

 • Šifriranje

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.stofanet.dk

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.stofanet.dk

 • Priključak: 587 ili 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.stofanet.dk

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.sunrise.ch

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp2.sunrise.ch

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.sunrise.ch

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imaps.bluewin.ch

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtpauths.bluewin.ch

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop3s.bluewin.ch

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.t-com.hr

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.t-com.hr

 • Priključak: 110

 • Šifriranje: nema

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.telefonica.net

 • Priključak: 143

 • Šifriranje: nema

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.telefonica.net

 • Priključak: 25

 • Šifriranje: STARTTLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop3.telefonica.net

 • Priključak: 110

 • Šifriranje: nema

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: secureimap.t-online.de

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: securesmtp.t-online.de

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: securepop.t-online.de

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.mts.rs

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.mts.rs

 • Priključak: 587

 • Šifriranje: STARTTLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.mts.rs

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.telenet.be

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.telenet.be

 • Priključak: 587

 • Šifriranje: STARTTLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.online.no

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.online.no

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.online.no

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.telfort.nl

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.telfort.nl

 • Priključak: 587

 • Šifriranje: STARTTLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop3.telfort.nl

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.suhtlus.ee ili mail.neti.ee

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.hot.ee ili mail.neti.ee

 • Priključak: 587

 • Šifriranje: STARTTLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.suhtlus.ee ili mail.neti.ee

 • Priključak: 110

 • Šifriranje: nema

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.telia.dk

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.telia.dk

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop3.telia.dk

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.inet.fi

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.inet.fi

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.inet.fi

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.tiscali.it

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.tiscali.it

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.tiscali.it

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: secureimap.t-online.de

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: securesmtp.t-online.de

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: securepop.t-online.de

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mx.versatel.de

 • Priključak: 143

 • Šifriranje: nema

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.versatel.de

 • Priključak: 25

 • Šifriranje: nema

POP (dolazna pošta)

 • Server

 • Priključak

 • Šifriranje

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.vip.hr

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.vip.hr

 • Priključak: 587

 • Šifriranje: STARTTLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.vip.hr

 • Priključak: 110

 • Šifriranje: nema

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.virginmedia.com

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.virginmedia.com

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Server

 • Priključak

 • Šifriranje

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.vodafonemail.de

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.vodafonemail.de

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.vodafonemail.de

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.hol.gr

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.hol.gr

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.hol.gr

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.vodafone.it

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.vodafone.it

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.vodafone.it

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.vodafone.pt

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.vodafone.pt

 • Priključak: 587

 • Šifriranje: STARTTLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.vodafone.pt

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.vodafone.es

 • Priključak: 143

 • Šifriranje: nema

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.vodafone.es

 • Priključak: 25

 • Šifriranje: nema

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop3.vodafone.es

 • Priključak: 110

 • Šifriranje: nema

IMAP (dolazna pošta)

 • Server

 • Priključak

 • Šifriranje

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: send.vodafone.net

 • Priključak: 25

 • Šifriranje: nema

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.vodafone.net

 • Priključak: 110

 • Šifriranje: nema

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.wanadoo.fr

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.wanadoo.fr

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.wanadoo.fr

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.lightmail.dk

 • Priključak: 143

 • Šifriranje: STARTTLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.lightmail.dk

 • Priključak: 587

 • Šifriranje: STARTTLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.lightmail.dk

 • Priključak: 110

 • Šifriranje: nema

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.mail.dk

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: asmtp.mail.dk

 • Priključak: 587

 • Šifriranje: STARTTLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop3.mail.dk

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.ziggo.nl

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.ziggo.nl

 • Priključak: 587

 • Šifriranje: STARTTLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.ziggo.nl

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop3.3bbmail.com

 • Priključak: 143

 • Šifriranje: nema

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.3bbmail.com

 • Priključak: 25

 • Šifriranje: STARTTLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop3.3bbmail.com

 • Priključak: 110

 • Šifriranje: nema

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.bmail.ru

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.bmail.ru

 • Priključak: 25

 • Šifriranje: nema

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop3.bmail.ru

 • Priključak: 110

 • Šifriranje: nema

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.bezeqint.net

 • Priključak: 143

 • Šifriranje: nema

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: out.bezeqint.net

 • Priključak: 25

 • Šifriranje: nema

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.bezeqint.net

 • Priključak: 110

 • Šifriranje: nema

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.biglobe.ne.jp

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.biglobe.ne.jp

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.biglobe.ne.jp

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Server

 • Priključak

 • Šifriranje

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp-mnet.biz.net.id

 • Priključak: 587

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.biz.net.id

 • Priključak: 110

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Server

 • Priključak

 • Šifriranje

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.chinaunicom.cn

 • Priključak: 25

 • Šifriranje: nema

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop3.chinaunicom.cn

 • Priključak: 110

 • Šifriranje: nema

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.yandex.ru

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.yandex.ru

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.yandex.ru

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imail.fpt.vn ili imail.hcm.fpt.vn

 • Priključak: 110

 • Šifriranje: nema

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: omail.fpt.vn ili omail.hcm.fpt.vn

 • Priključak: 587

 • Šifriranje: nema

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imail.fpt.vn ili imail.hcm.fpt.vn

 • Priključak: 110

 • Šifriranje: nema

IMAP (dolazna pošta)

 • Server

 • Priključak

 • Šifriranje

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: msa.hinet.net

 • Priključak: 25

 • Šifriranje: STARTTLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: msa.hinet.net

 • Priključak: 110

 • Šifriranje: nema

IMAP (dolazna pošta)

 • Server

 • Priključak

 • Šifriranje

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.i-cable.com

 • Priključak: 25

 • Šifriranje: nema

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.i-cable.com

 • Priključak: 110

 • Šifriranje: nema

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.netvigator.com

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.netvigator.com

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.netvigator.com

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.netvision.net.il

 • Priključak: 143

 • Šifriranje: nema

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: mailgw.netvision.net.il

 • Priključak: 25

 • Šifriranje: STARTTLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.netvision.net.il

 • Priključak: 110

 • Šifriranje: nema

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.ocn.ne.jp

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.ocn.ne.jp

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.ocn.ne.jp

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Server

 • Priključak

 • Šifriranje

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.pldtdsl.net

 • Priključak: 587

 • Šifriranje: STARTD-ovi

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.pldtdsl.net

 • Priključak: 110

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Server

 • Priključak

 • Šifriranje

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: seed.net.tw

 • Priključak: 25

 • Šifriranje: nema

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: seed.net.tw

 • Priključak: 110

 • Šifriranje: nema

IMAP (dolazna pošta)

 • Server

 • Priključak

 • Šifriranje

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.signet.sg

 • Priključak: 25

 • Šifriranje: nema

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.signet.com.sg

 • Priključak: 110

 • Šifriranje: nema

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.neomail.co.za

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.neomail.co.za

 • Priključak: 25

 • Šifriranje: nema

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.neomail.co.za

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

IMAP (dolazna pošta)

 • Server

 • Priključak

 • Šifriranje

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.telkomsa.net

 • Priključak: 25

 • Šifriranje: nema

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop3.telkomsa.net

 • Priključak: 110

 • Šifriranje: nema

IMAP (dolazna pošta)

 • Server

 • Priključak

 • Šifriranje

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.vodamail.co.za

 • Priključak: 25

 • Šifriranje: nema

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop3.vodamail.co.za

 • Priključak: 110

 • Šifriranje: nema

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.iprimus.com.au

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.iprimus.com.au

 • Priključak: 587

 • Šifriranje: nema

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.iprimus.com.au

 • Priključak: 110

 • Šifriranje: nema

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.tpg.com.au

 • Priključak: 143

 • Šifriranje: nema

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.tpg.com.au

 • Priključak: 25

 • Šifriranje: nema

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: mail.tpg.com.au

 • Priključak: 110

 • Šifriranje: nema

IMAP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: imap.telstra.com

 • Priključak: 993

 • Šifriranje: SSL/TLS

SMTP (Odlazna pošta)

 • Poslužitelj: smtp.telstra.com

 • Priključak: 465

 • Šifriranje: SSL/TLS

POP (dolazna pošta)

 • Poslužitelj: pop.telstra.com

 • Priključak: 995

 • Šifriranje: SSL/TLS

Napomena:  Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Jesu li vam te informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.​

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×