Otvaranje i spremanje privitaka

Privici su datoteke ili stavka koje je moguće uvrstiti u poruku e-pošte. Poruke s privicima na popisu poruka obilježene su spajalicom Ikona privitka . Ovisno o obliku primljene poruke, privici će se prikazivati na jednom od dva mjesta u poruci.

 • Ako je poruka u obliku HTML-a ili običnog teksta, privici će se prikazivati u okviru za privitke ispod retka Predmet.

 • Ako je poruka u manje uobičajenom obliku obogaćenog teksta (RTF), privici će se prikazati u tijelu poruke. Iako se čini da je datoteka u tijelu poruke, ona je zapravo i dalje zaseban privitak.

Napomena : Oblik u kojem je poruka sastavljena naznačen je u naslovnoj traci na vrhu poruke.

Otvaranje privitka

Privitak možete otvoriti iz okno za čitanje ili otvorene poruke. U oba slučaja za otvaranje dvokliknite privitak.

Da biste privitak otvorili s popisa poruka, desnom tipkom miša kliknite poruku koja ima privitak, zatim kliknite Prikaz privitaka, a potom naziv privitka.

Napomene : 

 • Privitke HTML porukama ili porukama običnog teksta možete pretpregledavati u oknu za čitanje i u otvorenim porukama. Kliknite privitak koji želite pretpregledati i on će se prikazati umjesto tijela poruke. Za povratak na poruku na kartici Alati privitka u grupi Poruka kliknite Prikaži poruku. Pretpregled nije dostupan za privitke RTF porukama.

 • Prema zadanim postavkama Microsoft Outlook blokira potencijalno nesigurne datoteke privitaka (uključujući datoteke s nastavcima .bat, .exe, .vbs i .js) koje mogu sadržavati viruse. Ako Outlook blokira neku datoteku privitka u poruci, popis blokiranih vrsta datoteka pojavljuje se u informativna traka na vrhu vaše poruke.

  InfoTraka

Spremanje privitka

Nakon otvaranja i pregleda privitka možete odabrati njegovo spremanje na pogon tvrdog diska. Ako poruka ima više privitaka, možete ih spremiti kao grupu ili zasebno.

Spremanje pojedinačnog privitka iz poruke

 1. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Ako je poruka u HTML obliku ili obliku običnog teksta     Kliknite privitak u oknu za čitanje ili otvorenoj poruci. Zatim na kartici Privici u grupi Akcije kliknite Spremi kao. Možete i desnom tipkom miša kliknuti privitak, a zatim kliknuti Spremi kao.

  • Ako je poruka u RTF obliku     U oknu za čitanje ili u otvorenoj poruci desnom tipkom miša kliknite privitak, a zatim kliknite Spremi kao.

 2. Odaberite mjesto za spremanje mape, a potom kliknite Spremi.

Spremanje više privitaka iz poruke

 1. U oknu za čitanje ili otvorenoj poruci odaberite privitke koje želite spremiti. Da biste odabrali više privitaka, držite tipku CTRL dok klikate privitke.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Ako je poruka u HTML obliku ili obliku običnog teksta     Na kartici Privici u grupi Akcije kliknite Spremi kao.

  • Ako je poruka u RTF obliku     Desnom tipkom miša kliknite odabrane poruke, a zatim kliknite Spremi kao.

 3. Kliknite mjesto u mapi, a zatim U redu.

Spremanje svih privitaka iz poruke

 1. U oknu za čitanje ili u otvorenoj poruci kliknite privitak.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Ako je poruka u HTML obliku ili obliku običnog teksta     Na kartici Privici u grupi Akcije kliknite Spremi sve privitke.

  • Ako je poruka u RTF obliku     Kliknite karticu Datoteka da biste otvorili prikaz Backstage, zatim kliknite Spremi privitke, a potom U redu.

 3. Kliknite mjesto mape, a zatim U redu.

Vrh stranice

Zajedničko korištenje Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Sjajno! Imate li još povratnih informacija?

Na koji ga način možemo poboljšati?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×