Osnovni zadaci s kalendarom u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Osnovni zadaci s kalendarom u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Simbol čitanja naglas s oznakom sadržaja na čitaču zaslona. U ovoj se temi opisuje korištenje čitača zaslona sa sustavom Office

Ovaj je članak namijenjen osobama koje s proizvodima sustava Office koriste program čitača zaslona dostupan u sklopu kompleta sadržaja Pristupačnost u sustavu Office. Općenitu pomoć potražite na početnoj stranici web-mjesta za podršku za Office.

Obavljajte najvažnije osnovne zadatke u kalendaru u programu Outlook 2016 pomoću tipkovnice i Pripovjedača, ugrađenog čitača zaslona sustava Windows. Koristiti možete i čitač zaslona JAWS. Stvarajte nove događaje u kalendaru, čitajte zahtjeve za sastanak i odgovarajte na njih, uključujte se u mrežne sastanke te još mnogo toga.

Napomene: 

Sadržaj teme

Postavljanje prikaza kalendara

Kalendar možete postaviti tako da u njemu bude prikazan odabrani broj dana, radni tjedan, cijeli tjedan ili mjesec, ovisno o tome što najviše odgovara vašem načinu rada.

 1. Da biste u programu Outlook otvorili kalendar, pritisnite Ctrl + 2. Čut ćete naziv trenutnog prikaza, primjerice "Work week view" (Prikaz Radni tjedan).

 2. Da biste odabrali prikaz kalendara, koristite sljedeće tipkovne prečace:

  • Da biste prikazali od jednog do deset sljedećih dana s početkom od trenutnog dana, pritisnite Alt + željeni broj dana. Da biste, primjerice, prikazali deset dana, pritisnite Alt + 0.

  • Da biste otvorili prikaz radnog tjedna, pritisnite Ctrl + Alt + 2.

  • Da biste otvorili prikaz cijelog tjedna, pritisnite Ctrl + Alt + 3.

  • Da biste otvorili prikaz mjeseca, pritisnite Ctrl + Alt + 4.

Čitanje i uređivanje događaja u kalendaru

 1. Da biste u programu Outlook otvorili kalendar, pritisnite Ctrl + 2. Čut ćete naziv trenutnog prikaza, primjerice "Work week view" (Prikaz Radni tjedan), a nakon toga broj događaja u tom prikazu.

 2. Da biste pregledali događaje u trenutnom prikazu, pritisnite Ctrl + točku (.). Za svaki ćete događaj čuti naziv, vrijeme i organizatora. Da biste se pomaknuli na trenutni događaj, pritisnite Ctrl + zarez (,).

 3. Da biste se kretali po kalendaru, koristite sljedeće tipkovne prečace:

  • Da biste se pomaknuli na sljedeći ili prethodni dan, pritisnite Ctrl + tipku sa strelicom desno ili lijevo.

  • Da biste se pomaknuli na sljedeći ili prethodni tjedan, pritisnite Alt + tipku sa strelicom dolje ili gore.

  • Da biste se pomaknuli na sljedeći ili prethodni mjesec, pritisnite Alt + Page down ili Page up.

 4. Ako želite urediti trenutno odabrani događaj, pritisnite Enter, a zatim upotrijebite sljedeće tipkovne prečace da biste promijenili detalje o događaju:

  • Da biste premjestili fokus na polje Predmet, pritisnite Alt + U, a zatim pomoću tipkovnice uredite tekst.

  • Da biste premjestili fokus na polje Mjesto, pritisnite Alt + I, a zatim pomoću tipkovnice uredite tekst.

  • Da biste premjestili fokus na redak Vrijeme početka, pritisnite Alt + T. Da biste datum početka pomaknuli za jedan dan unaprijed, pritisnite tipku sa strelicom dolje, a da biste ga pomaknuli za jedan dan unaprijed, pritisnite tipku sa strelicom gore. Da biste promijenili vrijeme, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Start time" (Vrijeme početka), a zatim pritisnite tipku sa strelicom dolje da biste vrijeme pomaknuli za pola sata unaprijed ili tipku sa strelicom gore da biste vrijeme pomaknuli za pola sata unatrag.

  • Da biste premjestili fokus na redak Vrijeme završetka, pritisnite Alt + D. Da biste datum završetka pomaknuli za jedan dan unaprijed, pritisnite tipku sa strelicom dolje, a da biste ga pomaknuli za jedan dan unatrag, pritisnite tipku sa strelicom gore. Da biste promijenili vrijeme, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "End time" (Vrijeme završetka), a zatim pritisnite tipku sa strelicom prema dolje da biste vrijeme pomaknuli za pola sata unaprijed ili tipku sa strelicom gore da biste vrijeme pomaknuli za pola sata unatrag.

 5. Da biste uredili opis događaja, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Message, editing" (Poruka, uređivanje), a zatim pomoću tipkovnice uredite tekst. Ako koristite JAWS, čut ćete sljedeće: "Notes, edit" (Bilješke, uređivanje).

 6. Da biste spremili promjene, pritisnite Alt + H, A, a zatim V. Prozor događaja zatvorit će se, a fokus će se vratiti na kalendar.

Čitanje zahtjeva za sastanak i odgovaranje na njih

 1. Da biste u programu Outlook otvorili prikaz pošte, pritisnite Ctrl + 1.

 2. Na popisu poruka pomaknite se do zahtjeva za sastanak.

 3. Da biste pročitali zahtjev za sastanak, pritisnite F6. Fokus će se premjestiti na okno za čitanje. Da bi vam Pripovjedač pročitao poruku, pritisnite Caps Lock + M. Ako koristite JAWS, pritisnite Insert + tipku sa strelicom dolje.

 4. Da biste prihvatili zahtjev za sastanak, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Accept button" (Gumb Prihvati) pa pritisnite Enter. Ako koristite JAWS, čut ćete sljedeće: "Toolbar, Accept button" (Alatna traka, gumb Prihvati). Zahtjev možete prihvatiti na tri različita načina:

  • Da biste uredili odgovor prije slanja, pritisnite E. Čut ćete "Message compatibility mode, editing" (Način rada Kompatibilnost poruke, uređivanje). Upišite odgovor, a zatim pritisnite Alt + S da biste ga poslali.

  • Da biste poslali odgovor bez uređivanja, pritisnite S.

  • Da biste odustali od slanja odgovora, pritisnite D.

Savjet: Da biste odbili zahtjev za sastanak, kada čujete "Accept button" (Gumb Prihvati), pritišćite tipku sa strelicom desno dok ne čujete "Decline button" (Gumb Odbij), a zatim pritisnite Enter. Dostupne su vam iste mogućnosti za odgovor.

Uključivanje u sastanak programa Skype za tvrtke iz kalendara programa Outlook

Napomena: Da biste se uključili u sastanak programa Skype za tvrtke, provjerite je li vam Skype za tvrtke instaliran na računalo i jeste li se prijavili pomoću računa tvrtke ili obrazovne ustanove.

 1. Da biste otvorili prikaz kalendara, u programu Outlook pritisnite Ctrl + 2.

 2. Čitač zaslona izgovara prikaz koji će se otvoriti, npr. prikaz Radni tjedan ili prikaz Mjesec, pa zatim broj stavki u tom prikazu. Fokus će biti na današnjem danu.

  Napomena: U prikazu Mjesec nije se moguće kretati po današnjim kalendarskim događajima pa ako se nalazite u prikazu Mjesec, otvorite neki drugi prikaz. Da biste ga promijenili na, primjerice, prikaz Radni tjedan, pritisnite Ctrl + Alt + 2.

 3. Da biste se kretali po događajima u kalendaru za današnji dan, pritisnite tipku tabulatora. Da biste došli do prošlih stavki, pritisnite Shift + tabulator.

 4. Kada začujete sastanak u koji se želite uključiti, pritisnite Ctrl + O. Otvorit će se stavka kalendara.

 5. Da biste se uključili u sastanak, pritisnite Alt + H, Y. Otvorit će se prozor sastanka programa Skype za tvrtke. Da biste se uključili uz sve značajke zvuka i slike, pritisnite Enter.

  Savjeti: 

  • Da biste isključili ili uključili zvuk za mikrofon, pritisnite tipku logotipa sustava Windows + F4.

  • Da biste prekinuli vezu, pritisnite Ctrl + Enter.

Zakazivanje sastanka

Kada u programu Outlook stvorite sastanak, možete provjeriti jesu li osobe koje želite pozvati dostupne u željeno vrijeme i prema tome odlučiti hoćete li odabrati drugo vrijeme. Možete stvoriti i ponavljajući sastanak, primjerice kratak sastanak povezan s projektom koji se održava svakog radnog dana u isto vrijeme.

Stvaranje novog sastanka

 1. Da biste stvorili pozivnicu za sastanak s bilo kojeg mjesta u programu Outlook, pritisnite Ctrl + Shift + Q. Čut ćete "Untitled, meeting, to, Editing" (Bez naslova, sastanak, primatelj, uređivanje), a fokus će se premjestiti na polje Primatelj u novoj pozivnici. Ako koristite JAWS, čut ćete sljedeće: "Untitled, dash, meeting, to edit" (Bez naslova, crtica, sastanak, primatelj, uređivanje).

 2. Da biste pozvali osobe na sastanak, upišite njihove adrese e-pošte. Ako želite pozvati više osoba, odvojite njihove adrese e-pošte točkom sa zarezom.

 3. Da biste provjerili jesu li željene osobe dostupne, pritisnite Alt + H, a zatim pritisnite U da biste otvorili Pomoćnik za planiranje rasporeda. Čut ćete sljedeće: "All attendees, list box" (Svi sudionici, okvir popisa). Da biste se pomicali po sudionicima i čuli njihovu dostupnost, primjerice "Free" (Slobodan), koristite tipke sa strelicama gore ili dolje. Da biste nakon provjere dostupnosti vratili fokus na pozivnicu za sastanak, pritisnite Alt + H, P, a zatim P.

  Napomene: 

  • Ako nakon adrese e-pošte sudionika čujete "No information" (Nema informacija), Outlook ne može dohvatiti podatke iz kalendara te osobe. To se može dogoditi ako osoba pripada drugoj tvrtki ili ustanovi.

  • Pomoćnik za planiranje rasporeda funkcionira samo s čitačem zaslona Pripovjedač.

 4. Da biste se pomaknuli na polje Predmet, pritisnite tipku tabulatora, a zatim upišite predmet sastanka.

 5. Da biste se pomaknuli na polje Mjesto, pritisnite tipku tabulatora, a zatim upišite mjesto.

 6. Da biste odredili trajanje sastanka, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Start date" (Datum početka), upišite datum sastanka, primjerice 15. lipnja 2017., a zatim pritisnite Enter.

  Napomena: Programu Outlook možda će trebati nekoliko trenutaka da pretvori datum koji ste unijeli u svoj oblik. Kada čujete "Start time" (Datum početka), možete nastaviti.

 7. Upišite vrijeme početka sastanka, a zatim pritisnite Enter. Da biste preskočili mogućnost datuma završetka (koji je po zadanim postavkama isti kao i datum sastanka), dvaput pritisnite tipku tabulatora. Čut ćete sljedeće: "End time" (Vrijeme završetka).

 8. Upišite vrijeme završetka sastanka pa pritisnite Enter.

 9. Pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Message, editing" (Poruka, uređivanje), a zatim pomoću tipkovnice upišite pozivnicu. Ako koristite JAWS, čut ćete sljedeće: "Notes, edit" (Bilješke, uređivanje).

 10. Da biste sastanku dodali vezu na Skype za tvrtke, pritisnite Alt + H, O, a zatim M. Veza će biti umetnuta ispod trenutnog položaja pokazivača.

  Napomena: Skype za tvrtke mora biti pokrenut da biste mogli dodati vezu.

 11. Da biste poslali pozivnicu na sastanak, pritisnite Alt + S. Prozor će se zatvoriti, a fokus će se vratiti na prethodni prikaz.

Postavljanje ponavljajućeg sastanka

 1. Kada je pozivnica na sastanak otvorena, pritisnite Alt + H, E da biste otvorili dijaloški okvir Ponavljanje obveze. Čut ćete sljedeće: "Appointment recurrence, start" (Ponavljanje obveze, početak). Čut ćete i vrijeme početka sastanka.

 2. Da biste premjestili fokus na područje Uzorak ponavljanja u dijaloškom okviru Ponavljanje obveze, tri puta pritisnite tipku tabulatora. Čut ćete naziv odabranog uzorka, primjerice "Weekly" (Tjedno).

 3. Da biste odabrali uzorak ponavljanja, koristite sljedeće tipkovne prečace:

  • Da biste odabrali mogućnost Dnevno, pritisnite Alt + D. Ako želite da se sastanak ponavlja svakog radnog dana, pritisnite Alt + K.

  • Da biste odabrali mogućnost Tjedno, pritisnite Alt + W.

  • Da biste odabrali mogućnost Mjesečno, pritisnite Alt + M.

  • Da biste odabrali mogućnost Godišnje, pritisnite Alt + Y.

 4. Da biste zatvorili dijaloški okvir Ponavljanje obveze, pritisnite Enter.

 5. Da biste poslali pozivnicu na sastanak, pritisnite Alt + S. Prozor će se zatvoriti, a fokus će se vratiti na prethodni prikaz.

Zakazivanje obveze

Stvaranje nove obveze

 1. Da biste u programu Outlook otvorili kalendar, pritisnite Ctrl + 2. Čut ćete naziv trenutnog prikaza, primjerice "Work week view" (Prikaz Radni tjedan), a nakon toga broj događaja u tom prikazu.

 2. Da biste otvorili prazan prozor obaveze, pritisnite Alt + H, a zatim N. Ako koristite JAWS, nakon N pritisnite 1. Fokus će biti na polju Predmet.

 3. Upišite predmet obaveze, a zatim pritisnite tipku tabulatora da biste premjestili fokus na polje Mjesto.

 4. Upišite mjesto obaveze, a zatim pritisnite tipku tabulatora da biste premjestili fokus na polje Datum početka.

 5. Da biste datum početka pomaknuli za jedan dan unaprijed, pritisnite tipku sa strelicom dolje, a da biste ga pomaknuli za jedan dan unaprijed, pritisnite tipku sa strelicom gore. Da biste promijenili vrijeme, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Start time" (Vrijeme početka), a zatim pritisnite tipku sa strelicom dolje da biste vrijeme pomaknuli za pola sata unaprijed ili tipku sa strelicom gore da biste vrijeme pomaknuli za pola sata unatrag.

 6. Pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete: "End date" (Datum završetka). Da biste datum završetka pomaknuli za jedan dan unaprijed, pritisnite tipku sa strelicom dolje, a da biste ga pomaknuli za jedan dan unatrag, pritisnite tipku sa strelicom gore. Da biste promijenili vrijeme, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "End time" (Vrijeme završetka), a zatim pritisnite tipku sa strelicom prema dolje da biste vrijeme pomaknuli za pola sata unaprijed ili tipku sa strelicom gore da biste vrijeme pomaknuli za pola sata unatrag.

 7. Pritišćite tabulator dok ne čujete "Message, editing" (Poruka, uređivanje), a zatim pomoću tipkovnice unesite sve željene informacije za obavezu. Ako koristite JAWS, čut ćete "Notes, edit" (Bilješke, uređivanje).

 8. Da biste spremili obavezu, pritisnite Alt + H, A, a zatim V. Prozor obaveze zatvorit će se, a fokus će se vratiti na kalendar.

Omogućivanje uvida u svoju dostupnost drugim korisnicima

Svojoj obavezi možete dodati pokazatelj statusa da bi drugi korisnici imali uvid u vašu dostupnost. Ako netko pokuša zakazati sastanak s vama, znat će jeste li dostupni ili zauzeti.

 1. Da biste otvorili izbornik Prikaži kao, pritisnite Alt + H, B kada je obaveza otvorena.

 2. Pritišćite tipke sa strelicama gore ili dolje da biste se pomicali po mogućnostima dostupnosti:

  • Slobodan

  • Rad na daljinu

  • Uvjetno

  • Zauzet

  • Izvan ureda

  Pritisnite Enter da biste odabrali mogućnost pa zatvorite izbornik Prikaži kao.

 3. Da biste spremili promjene, pritisnite Alt + H, A, a zatim V. Prozor obaveze zatvorit će se, a fokus će se vratiti na kalendar.

Ispis događaja

 1. Da biste u programu Outlook otvorili kalendar, pritisnite Ctrl + 2. Čut ćete naziv trenutnog prikaza, primjerice "Work week view" (Prikaz Radni tjedan), a nakon toga broj događaja u tom prikazu.

 2. Da biste pregledali događaje u trenutnom prikazu, pritisnite Ctrl + točku (.). Za svaki ćete događaj čuti naziv, vrijeme i organizatora. Da biste se pomaknuli na trenutni događaj, pritisnite Ctrl + zarez (,).

 3. Da biste se kretali po kalendaru, koristite sljedeće tipkovne prečace:

  • Da biste se pomaknuli na sljedeći ili prethodni dan, pritisnite Ctrl + tipku sa strelicom desno ili lijevo.

  • Da biste se pomaknuli na sljedeći ili prethodni tjedan, pritisnite Alt + tipku sa strelicom dolje ili gore.

  • Da biste se pomaknuli na sljedeći ili prethodni mjesec, pritisnite Alt + Page down ili Page up.

 4. Da biste otvorili trenutno odabrani događaj, pritisnite Enter.

 5. Pritisnite Alt + F, a zatim P. Otvorit će se izbornik Ispis.

 6. Da biste odabrali pisač, pritisnite I, pronađite željeni pisač pomoću tipki sa strelicom gore i dolje, a zatim pritisnite Enter.

 7. Da biste ispisali događaj, pritisnite Alt + P, a zatim P.

 8. Ako ispisujete u datoteku, primjerice da biste pretvorili događaj u PDF oblik, upišite naziv datoteke, a zatim pritisnite Enter da biste stvorili datoteku.

  Prozor Ispis zatvorit će se, a fokus će se vratiti na prozor događaja.

Vidi također

Dodavanje obaveze pomoću čitača zaslona u programu Outlook 2016

Osnovni zadaci s e-poštom u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Tipkovni prečaci za Outlook

Tipkovni prečaci za kretanje po kalendaru u programu Outlook

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Saznajte kako se kretati programom Outlook pomoću značajki za pristupačnost

Obavljajte najvažnije osnovne zadatke u kalendaru u programu Outlook za iOS pomoću programa VoiceOver, ugrađenog čitača zaslona sustava iOS. Stvarajte nove događaje u kalendaru, čitajte zahtjeve za sastanak i odgovarajte na njih, uključujte se u mrežne sastanke te još mnogo toga.

Napomene: 

 • Nove značajke sustava Office 365 postupno postaju dostupne pretplatnicima na Office 365, pa vaša aplikacija možda još nema te značajke. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, posjetite članak Kada ću dobiti najnovije značajke u sustavu Office 2016 za Office 365?.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite ugrađeni čitač zaslona za iOS, VoiceOver. Da biste saznali više o korištenju čitača VoiceOver, pročitajte članak Pristupačnost tvrtke Apple.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite iPhone. Neke upute i geste mogu biti drugačije na uređaju iPad.

Sadržaj teme

Postavljanje prikaza kalendara

Na raspolaganju su vam tri mogućnosti za prikaz kalendara: Dnevni red, Dan ili 3 dana. Zadana je mogućnost Dnevni red.

 1. Prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete trenutni prikaz, primjerice "Agenda view" (Prikaz Dnevni red), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 2. Otvorit će se popis mogućnosti prikaza. Prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete željenu mogućnost, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Otvaranje, čitanje i uređivanje događaja u kalendaru

Da biste ostali u tijeku s mnoštvom događaja u rasporedu, detalje o događajima možete brzo čitati i uređivati.

Napomena: Uređivati možete samo one događaje koje ste sami stvorili. Ne možete, primjerice, uređivati zahtjeve za sastanak koje ste primili od drugih osoba.

 1. U bilo kojem prikazu prelazite prstom udesno dok ne čujete prvi događaj u danu. Da biste se pomicali po ostalim budućim događajima, prelazite prstom prema gore. VoiceOver tijekom pomicanja po događajima izgovara naziv događaja, datum i vrijeme, mjesto i trajanje.

 2. Da biste pogledali više detalja o događaju, dvaput dodirnite zaslon kada ste na događaju. Događaj će se otvoriti u novom prozoru.

 3. Da biste čuli detalje o događaju, prelazite prstom ulijevo ili udesno ili prijeđite jednim prstom prema dolje u prozoru s detaljima o događaju.

 4. Da biste uredili događaj, u prozoru s detaljima o događaju prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "Edit" (Uređivanje), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se prozor Uređivanje događaja.

 5. Prelazite prstom udesno dok ne čujete podatak o događaju koji želite urediti, a zatim dvaput dodirnite zaslon i unesite željene promjene.

 6. Kada završite, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "Done" (Gotovo), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Čitanje zahtjeva za sastanak i odgovaranje na njih

U programu Outlook za iOS pozivnicu jednostavno možete prihvatiti, uvjetno prihvatiti ili odbiti izravno iz kalendara. VoiceOver čita nove zahtjeve za sastanak čim ih primite.

 1. Otvorite i pročitajte događaj prema uputama u odjeljku Otvaranje, čitanje i uređivanje događaja u kalendaru.

 2. Da biste odgovorili na pozivnicu, u prozoru s detaljima o događaju prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "RSVP button" (Gumb Odgovor), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se popis mogućnosti za odgovor.

 3. Prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete željenu mogućnost, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Da biste promijenili odgovor, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "Edit RSVP button" (Gumb Uređivanje odgovora), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Prijeđite prstom na novu mogućnost, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Uključivanje u sastanak programa Skype za tvrtke iz kalendara programa Outlook

Napomena: Da biste se uključili u sastanak programa Skype za tvrtke, provjerite je li vam na mobitel instalirana aplikacija Skype za tvrtke za iOS, je li pokrenuta i jeste li se prijavili pomoću računa tvrtke ili obrazovne ustanove. Da biste se uključili u sastanak bez računa tvrtke ili obrazovne ustanove, pročitajte članak Uključivanje u sastanak kao gost.

 1. U kalendaru programa Outlook prelazite prstom udesno dok ne začujete sljedeće: „Dnevni red, danas, <današnji datum>”. Ako imate samo jedan događaj za danas, samo dvaput dodirnite zaslon da biste ga otvorili. Ako imate više događaja, možete ih pregledavati tako da prstom prelazite prema gore ili dolje. Kada dođete do događaja koji želite otvoriti, dvaput dodirnite zaslon.

 2. Prelazite prstom udesno dok ne začujete „Uključi se, gumb”, a zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se Skype za tvrtke. Začut ćete zvonjavu i povezat ćete se sa sastankom.

  Savjet: Da biste se kretali po gumbima u prozoru sastanka, prelazite prstom ulijevo ili udesno. Da biste pritisnuli gumb, dvaput dodirnite zaslon.

Uključivanje u sastanak kao gost

U sastanak programa Skype za tvrtke možete se uključiti kao gost, što znači da se u Skype za tvrtke ne prijavljujete pomoću vjerodajnica za račun tvrtke ili obrazovne ustanove, no ipak morate na mobitel instalirati aplikaciju Skype za tvrtke.

 1. Idite na kalendar programa Outlook i prelazite prstom udesno dok ne začujete sljedeće: „Dnevni red, danas, <današnji datum>”. Ako imate samo jedan događaj za danas, samo dvaput dodirnite zaslon i otvorite ga. Ako imate više događaja, možete ih pregledavati tako da prstom prelazite prema gore ili dolje. Kada dođete do događaja koji želite otvoriti, dvaput dodirnite zaslon.

 2. Prelazite prstom udesno dok ne začujete „Uključi se, gumb”, a zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se Skype za tvrtke.

 3. Prelazite prstom udesno dok ne začujete „Uključi se, gumb”, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Pomoću zaslonske tipkovnice upišite svoje ime onako kako želite da se prikazuje u sastanku. Kada završite, prijeđite do gumba return u donjem desnom kutu zaslona, a zatim dvaput dodirnite zaslon. Začut ćete zvonjavu i povezat ćete se sa sastankom.

Zakazivanje nove obaveze ili sastanka

Omogućite čitaču zaslona da vam pomogne sa zakazivanjem obaveze ili sastanka.

 1. Prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "Create an event button" (Gumb Stvori događaj), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se prozor Novi događaj, fokus će biti na tekstnom polju Naziv, a zaslonska tipkovnica na donjoj polovici zaslona.

 2. Upišite naziv događaja.

 3. Da biste postavili datum početka, datum završetka i vrijeme događaja, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete zadane vrijednosti. Da biste promijenili vrijednosti, dvaput dodirnite zaslon. Prelazite prstom udesno dok ne čujete mogućnost koju želite promijeniti, a zatim prelazite prstom prema gore ili dolje dok ne čujete željenu vrijednost. Da biste potvrdili odabir, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Done button" (Gumb Gotovo), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  Savjet: Da biste stvorili cjelodnevni događaj, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "All-day, switch button, off" (Cijeli dan, gumb za promjenu, isključeno), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Da biste postavili mjesto sastanka, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Location button" (Gumb Mjesto), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Počnite upisivati mjesto. Popis predloženih mjesta ažurirat će se tijekom pisanja. Da biste odabrali mjesto, prelazite prstom udesno dok ne čujete željeno mjesto, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 5. Da biste postavili vrijeme upozorenja za događaj, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Alert, <trenutna vrijednost upozorenja>" (Upozorenje, <trenutna vrijednost upozorenja>), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Prelazite prstom udesno dok ne čujete željenu mogućnost, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 6. Da biste dodali više informacija o događaju, primjerice dnevni red sastanka, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Description button" (Gumb Opis), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Zaslonska tipkovnica nalazi se na donjoj polovici zaslona. Kada završite s upisivanjem detalja, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Done" (Gotovo), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 7. Kada završite s dodavanjem detalja o događaju, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "Done" (Gotovo), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Pozivanje drugih korisnika radi stvaranja sastanka

Pozovite druge korisnike da biste obavezu pretvorili u sastanak.

 1. Kada uređujete ili stvarate događaj, u prozoru Uređivanje događaja ili Novi događaj prelazite prstom udesno dok ne čujete "People button" (Gumb Osobe), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  Otvorit će se prozor Osobe, fokus će biti na tekstnom polju koje možete uređivati, a zaslonska tipkovnica na donjoj polovici zaslona.

 2. Počnite upisivati ime i prezime kontakta. Popis predloženih kontakata ažurirat će se tijekom pisanja. Da biste odabrali kontakt, prelazite prstom udesno dok ne čujete željeno ime i prezime, a zatim dvaput dodirnite zaslon. Ponovite taj postupak za sve kontakte koje želite pozvati.

 3. Kada završite, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Done" (Gotovo), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Pretvaranje u sastanak putem Skypea

Sastanak jednostavno možete pretvoriti u mrežni sastanak putem Skypea.

 1. Kada uređujete ili stvarate događaj, u prozoru Uređivanje događaja ili Novi događaj prelazite prstom udesno dok ne čujete "Skype call, switch button, off" (Poziv putem Skypea, gumb za promjenu, isključeno), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 2. Da biste spremili promjene, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Done" (Gotovo), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  Outlook će u polje Opis dodati podatke o mrežnom sastanku i vezu.

 3. Da biste se uključili u sastanak putem Skypea, otvorite događaj pa prelazite prstom udesno dok ne čujete "Join button" (Gumb Pridruži se), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Vidi također

Provjera pravopisa i gramatike u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Osnovni zadaci s e-poštom u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Saznajte kako se kretati programom Outlook pomoću značajki za pristupačnost

Obavljajte najvažnije osnovne zadatke u kalendaru u programu Outlook za Android pomoću programa TalkBack, ugrađenog čitača zaslona sustava Android. Stvarajte nove događaje u kalendaru, čitajte zahtjeve za sastanak i odgovarajte na njih, uključujte se u mrežne sastanke te još mnogo toga.

Napomene: 

 • Nove značajke sustava Office 365 postupno postaju dostupne pretplatnicima na Office 365, pa vaša aplikacija možda još nema te značajke. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, posjetite članak Kada ću dobiti najnovije značajke u sustavu Office 2016 za Office 365?.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite ugrađeni čitač zaslona za Android, TalkBack. Da biste saznali više o korištenju čitača TalkBack, idite na članak Pristupačnost uređaja sa sustavom Android.

 • U ovoj se temi podrazumijeva da koristite aplikaciju na mobitelu sa sustavom Android. Neke upute i geste mogu biti drugačije na tabletu sa sustavom Android.

Sadržaj teme

Postavljanje prikaza kalendara

Na raspolaganju su vam tri mogućnosti za prikaz kalendara: Dnevni red, Dan ili 3 dana. Zadana je mogućnost Dnevni red.

 1. Prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "Switch away from <trenutni prikaz>" (Napusti <trenutni prikaz>), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 2. Otvorit će se popis mogućnosti prikaza. Prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete željenu mogućnost, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Otvaranje, čitanje i uređivanje događaja u kalendaru

Da biste ostali u tijeku s mnoštvom događaja u rasporedu, detalje o događajima možete brzo čitati i uređivati.

Napomena: Uređivati možete samo one događaje koje ste sami stvorili. Ne možete, primjerice, uređivati zahtjeve za sastanak koje ste primili od drugih osoba.

 1. U bilo kojem prikazu prelazite prstom po zaslonu dok ne čujete naziv događaja koji želite otvoriti, a zatim dvaput dodirnite zaslon. Događaj će se otvoriti u novom prozoru s prikazom detalja o događaju.

 2. Da biste čuli naziv događaja, dan, datum, vrijeme, mjesto i ostale informacije, prelazite prstom ulijevo ili udesno ili prijeđite prstom prema dolje po prozoru s detaljima o događaju.

 3. Da biste uredili događaj, u prozoru s detaljima o događaju prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "Edit" (Uređivanje), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se prozor Uređivanje događaja s otvorenom zaslonskom tipkovnicom.

  Prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete podatak o događaju koji želite urediti, a zatim dvaput dodirnite zaslon. Unesite željene promjene. Prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "Save" (Spremi), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Da biste zatvorili prozor s detaljima o događaju, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "Back button" (Gumb Natrag), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Čitanje zahtjeva za sastanak i odgovaranje na njih

U programu Outlook za Android pozivnicu jednostavno možete prihvatiti, uvjetno prihvatiti ili odbiti izravno iz kalendara. Kada dobijete novi zahtjev za sastanak, čut ćete zvučni signal.

 1. Otvorite i pročitajte događaj prema uputama u odjeljku Otvaranje, čitanje i uređivanje događaja u kalendaru.

 2. Da biste odgovorili na pozivnicu, u prozoru s detaljima o događaju prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "RSVP button" (Gumb Odgovor), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se popis mogućnosti za odgovor.

 3. Prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete željenu mogućnost, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Da biste promijenili odgovor, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "Edit RSVP button" (Gumb Uređivanje odgovora), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Prijeđite prstom na novu mogućnost, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Uključivanje u sastanak programa Skype za tvrtke iz kalendara programa Outlook

Napomena: Da biste se uključili u sastanak programa Skype za tvrtke, provjerite je li vam na mobitel instalirana aplikacija Skype za tvrtke za Android, je li pokrenuta i jeste li se u Skype za tvrtke za Android prijavili pomoću računa tvrtke ili obrazovne ustanove. Da biste se u sastanak uključili bez računa tvrtke ili obrazovne ustanove, pročitajte članak Uključivanje u sastanak kao gost.

 1. U programu Outlook otvorite kalendar. Fokus će biti na današnjem danu, a današnji se događaji nalaze na sredini zaslona. Ako ima više događaja, možete ih pregledavati tako da dvama prstima prelazite prema gore ili dolje. Da biste došli do događaja, postavite prst na zaslon i povlačite ga dok ne začujete željeni događaj, a zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se prikaz s detaljima sastanka.

 2. Prelazite prstom udesno dok ne začujete: „Uključivanje, gumb”. Dvaput dodirnite zaslon.

 3. Otvorit će se aplikacija Skype za tvrtke, a TalkBack će izgovoriti sljedeće: „Skype za tvrtke” te ćete se potom povezati sa sastankom.

  Savjet: Da biste se kretali po gumbima u prozoru sastanka, prelazite prstom udesno ili ulijevo. Da biste pritisnuli gumb, dvaput dodirnite zaslon.

Uključivanje u sastanak kao gost

U sastanak programa Skype za tvrtke možete se uključiti kao gost, što znači da se u Skype za tvrtke ne prijavljujete pomoću vjerodajnica za račun tvrtke ili obrazovne ustanove, no ipak morate na mobitel instalirati aplikaciju Skype za tvrtke.

 1. U programu Outlook otvorite kalendar. Fokus će biti na današnjem danu, a trenutni i budući se događaj nalaze na sredini zaslona. Da biste došli do događaja, postavite prst na zaslon i povlačite ga dok ne čujete sastanak. Ako imate velik broj sastanaka, prijeđite dvama prstima da biste se pomaknuli prema dolje po popisu sastanaka. Kada se nalazite na sastanku u koji se želite uključiti, dvaput dodirnite zaslon da biste otvorili prikaz s detaljima sastanka.

 2. Prelazite prstom udesno dok ne začujete: „Uključivanje, gumb”. Dvaput dodirnite zaslon.

 3. Otvorit će se aplikacija Skype za tvrtke. Prelazite prstom udesno dok ne začujete „Uključi se, gumb”, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Pomoću zaslonske tipkovnice upišite svoje ime onako kako želite da se prikazuje u sastanku. Kada završite, prelazite prstom udesno dok ne začujete sljedeće: „Gumb Nova stranica s popisom”, a zatim dvaput dodirnite zaslon. TalkBack će izgovoriti „Skype za tvrtke” i potom ćete se povezati sa sastankom.

  Savjet: Da biste se kretali po gumbima u prozoru sastanka programa Skype za tvrtke, prelazite prstom udesno ili ulijevo. Da biste pritisnuli gumb, dvaput dodirnite zaslon.

Zakazivanje nove obaveze ili sastanka

Omogućite čitaču zaslona da vam pomogne sa zakazivanjem obaveze ili sastanka.

 1. Prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "Add new event button" (Gumb Dodaj novi događaj), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se prozor Novi događaj, fokus će biti na tekstnom polju Naziv, a zaslonska tipkovnica na donjoj polovici zaslona.

 2. Upišite naziv događaja.

 3. Da biste postavili datum početka, datum završetka i vrijeme događaja, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete zadane vrijednosti. Da biste promijenili vrijednosti, dvaput dodirnite zaslon, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete željenu mogućnost, a zatim dvaput dodirnite zaslon. Da biste potvrdili odabir, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "OK button" (Gumb U redu), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  Savjet: Da biste stvorili cjelodnevni događaj, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "All day event" (Cjelodnevni događaj), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Da biste postavili mjesto sastanka, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Location" (Mjesto), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Da biste upisali naziv željenog mjesta, dvaput dodirnite zaslon i počnite pisati. Popis predloženih mjesta ažurirat će se tijekom pisanja. Da biste odabrali mjesto, prelazite prstom udesno dok ne čujete željeno mjesto, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 5. Ako koristite više kalendara, možete odrediti kojem kalendaru dodajete novi događaj. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Calendar, <račun trenutnog kalendara>" (Kalendar, <račun trenutnog kalendara>), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Prelazite prstom udesno dok ne čujete željeni kalendar, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 6. Da biste postavili vrijeme upozorenja za događaj, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Alert, <trenutna vrijednost upozorenja>" (Upozorenje, <trenutna vrijednost upozorenja>), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Prelazite prstom udesno dok ne čujete željenu mogućnost, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 7. Da biste dodali više informacija o događaju, primjerice dnevni red sastanka, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Description" (Opis), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Zaslonska tipkovnica prikazana je na donjoj polovici zaslona. Kada završite s upisom detalja, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "Done" (Gotovo), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 8. Kada završite s dodavanjem detalja o događaju, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "Save" (Spremi), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Pozivanje drugih korisnika radi stvaranja sastanka

Pozovite druge korisnike da biste obavezu pretvorili u sastanak.

 1. Kada uređujete ili stvarate događaj, u prozoru Uređivanje događaja ili Novi događaj prelazite prstom udesno dok ne čujete "People" (Osobe), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  Otvorit će se prozor Dodavanje osoba, fokus će biti na tekstnom polju koje možete uređivati, a zaslonska tipkovnica na donjoj polovici zaslona.

 2. Počnite upisivati ime i prezime kontakta. Popis predloženih kontakata ažurirat će se tijekom pisanja. Da biste odabrali kontakt, prelazite prstom udesno dok ne čujete željeno ime i prezime, a zatim dvaput dodirnite zaslon. Ponovite taj postupak za sve kontakte koje želite pozvati.

 3. Kada završite, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "Done" (Gotovo), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Pretvaranje u sastanak putem Skypea

Sastanak jednostavno možete pretvoriti u mrežni sastanak putem Skypea.

 1. Kada uređujete ili stvarate događaj, u prozoru Uređivanje događaja ili Novi događaj prelazite prstom udesno dok ne čujete "Skype" "Skype meeting" (Sastanak putem Skypea) ili "Off switch" (Prekidač za isključivanje), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 2. Da biste spremili promjene, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "Save" (Spremi), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  Outlook će u polje Opis dodati podatke o mrežnom sastanku i vezu.

 3. Da biste se uključili u sastanak putem Skypea, otvorite događaj pa prelazite prstom udesno dok ne čujete opis pa URL sastanka putem Skypea, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Pročitajte i ovo

Oblikovanje teksta u porukama e-pošte u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Umetanje slike ili fotografije u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Osnovni zadaci s e-poštom u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Saznajte kako se kretati programom Outlook pomoću značajki za pristupačnost

Obavljajte najvažnije osnovne zadatke u sustavu Kalendar programa Outlook pomoću Pripovjedača, ugrađenog čitača zaslona sustava Windows. Stvarajte nove događaje u kalendaru, čitajte zahtjeve za sastanak i odgovarajte na njih, pridružujte se mrežnim sastancima te još mnogo toga.

Napomene: 

 • Nove značajke sustava Office 365 postupno postaju dostupne pretplatnicima na Office 365, pa vaša aplikacija možda još nema te značajke. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, posjetite članak Kada ću dobiti najnovije značajke u sustavu Office 2016 za Office 365?.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite ugrađeni čitač zaslona za Windows, Pripovjedač. Da biste saznali više o korištenju pripovjedača, pročitajte članak Početak rada s pripovjedačem.

 • U ovoj se temi podrazumijeva da koristite aplikaciju na telefonu sa sustavom Windows. Neke upute i geste mogu biti drugačije na tabletu ili PC-ju.

Sadržaj teme

Postavljanje prikaza kalendara

Na raspolaganju vam je pet mogućnosti za prikaz kalendara: Dnevni red, Dan, Tjedan, Mjesec ili Godina. Zadana je mogućnost Dnevni red.

 1. Prelazite prstom prema gore ili dolje po zaslonu dok ne čujete "Items" (Stavke), zatim prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "View button collapsed" (Gumb Prikaz, sažet), a potom dvaput dodirnite zaslon.

 2. Otvorit će se popis mogućnosti prikaza. Prelazite prstom udesno dok ne čujete željenu mogućnost, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Otvaranje, čitanje i uređivanje događaja u kalendaru

Da biste ostali u tijeku s mnoštvom događaja u rasporedu, detalje o događajima možete brzo čitati i uređivati.

Napomena: Uređivati možete samo one događaje koje ste sami stvorili. Ne možete, primjerice, uređivati zahtjeve za sastanak koje ste primili od drugih osoba.

 1. U prikazu Dnevni red prelazite prstom prema gore ili dolje po zaslonu dok ne čujete "Items" (Stavke), a zatim prelazite ulijevo ili udesno dok ne čujete prvi događaj. Da biste se pomicali po ostalim budućim događajima, prelazite prstom udesno. Pripovjedač tijekom pomicanja po događajima izgovara naziv događaja, datum i vrijeme, mjesto te ime i prezime organizatora.

 2. Da biste pogledali više detalja o događaju, dvaput dodirnite zaslon kada ste na događaju. Događaj će se otvoriti u novom prozoru.

 3. Da biste čuli detalje o događaju, prelazite prstom udesno ili ulijevo.

 4. Da biste uredili događaj, u prozoru s detaljima o događaju prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "Edit button" (Gumb Uređivanje), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Prelazite prstom ulijevo dok ne čujete podatak o događaju koji želite urediti, a zatim dvaput dodirnite zaslon i unesite željene promjene.

 5. Kada završite, učinite nešto od sljedećeg:

  • Ako uređujete sastanak, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Send Update button" (Gumb Pošalji ažuriranje), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  • Ako uređujete obavezu, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Save and close button" (Gumb Spremi i zatvori), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 6. Događaj će se promijeniti, prozor događaja zatvoriti, a fokus premjestiti na prikaz Dnevni red.

Čitanje zahtjeva za sastanak i odgovaranje na njih

U programu Kalendar programa Outlook pozivnicu jednostavno možete prihvatiti, uvjetno prihvatiti ili odbiti izravno iz kalendara programa Outlook.

 1. Otvorite i pročitajte događaj prema uputama u odjeljku Otvaranje, čitanje i uređivanje događaja u kalendaru.

 2. Da biste odgovorili na pozivnicu, učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste prihvatili poziv, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Accept button collapsed" (Gumb Prihvati, sažet), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  • Da biste odbili poziv, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Decline button collapsed" (Gumb Odbij, sažet), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  • Ako niste sigurni možete li sudjelovati na sastanku, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Tentative button collapsed" (Gumb Uvjetno, sažet), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 3. Da biste poslali odgovor, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Send the response now" (Odmah pošalji odgovor), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Odgovor će biti poslan, prozor događaja će se zatvoriti, a fokus premjestiti na prikaz Dnevni red.

Uključivanje u sastanak programa Skype za tvrtke iz kalendara programa Outlook

Napomena: Da biste se uključili u sastanak programa Skype za tvrtke, provjerite je li vam na mobitel instalirana aplikacija Skype za tvrtke, je li pokrenuta i jeste li se u Skype za tvrtke prijavili pomoću računa tvrtke ili obrazovne ustanove. Da biste se uključili u sastanak bez računa tvrtke ili obrazovne ustanove, pročitajte članak Uključivanje u sastanak kao gost.

 1. Otvorite aplikaciju Kalendar programa Outlook na mobitelu.

 2. Prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete današnji dan, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 3. Prelazite prstom udesno dok ne čujete događaj sastanka koji želite otvoriti, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Otvorit će se prikaz s detaljima događaja i čut ćete sljedeće: „Kartica Detalji, odabrana stavka”. Prelazite prstom udesno dok ne čujete „Uključite se putem interneta, veza”, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 5. Otvorit će se aplikacija Skype za tvrtke. Čut ćete „Skype za tvrtke, okno okvira prijelaza” nakon čega slijedi zvuk zvona i povezani ste sa sastankom.

  Savjet: Da biste se kretali po gumbima u prozoru sastanka, primjerice za isključivanje i uključivanje zvuka te prekid poziva, prelazite prstom udesno. Da biste pritisnuli gumb, dvaput dodirnite zaslon.

Uključivanje u sastanak kao gost

U sastanak programa Skype za tvrtke možete se uključiti kao gost, što znači da se u Skype za tvrtke ne prijavljujete pomoću vjerodajnica za račun tvrtke ili obrazovne ustanove, no ipak morate na mobitel instalirati aplikaciju Skype za tvrtke.

 1. Otvorite aplikaciju Kalendar programa Outlook na mobitelu.

 2. Prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete današnji dan, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 3. Prelazite prstom udesno dok ne čujete događaj sastanka koji želite otvoriti, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Otvorit će se prikaz s detaljima događaja i čut ćete sljedeće: „Kartica Detalji, odabrana stavka”. Prelazite prstom udesno dok ne začujete „Uključi se u mrežni sastanak”, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 5. Otvorit će se aplikacija Skype za tvrtke. Začut ćete sljedeće: „Skype za tvrtke, okno prijelaza okvira”. Prelazite prstom udesno dok ne začujete „Uključi se kao gost, gumb”, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 6. Prelazite prstom udesno dok ne začujete „Unesite svoje ime”, a zatim dvaput dodirnite zaslon. Pomoću zaslonske tipkovnice upišite svoje ime onako kako želite da se prikazuje u sastanku.

 7. Kada završite, prijeđite do gumba enter u donjem desnom kutu tipkovnice, a zatim dvaput dodirnite zaslon. Začut ćete „Okvir prijelaza” nakon čega slijedi zvuk zvona i povezivanje sa sastankom.

  Savjet: Da biste se kretali po gumbima u prozoru sastanka, prelazite prstom udesno ili ulijevo. Da biste pritisnuli gumb, dvaput dodirnite zaslon.

Zakazivanje nove obaveze ili sastanka

Omogućite čitaču zaslona da vam pomogne sa zakazivanjem obaveze ili sastanka.

 1. U bilo kojem prikazu jednim prstom prelazite prema gore ili dolje po zaslonu dok ne čujete "Items" (Stavke), zatim prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete "New button" (Gumb Novo), a potom dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se prozor novog događaja.

 2. Da biste događaju dodijelili naziv, prelazite udesno dok ne čujete "Event name" (Naziv događaja), dvaput dodirnite zaslon, a zatim upišite naziv događaja pomoću zaslonske tipkovnice.

  Savjet: Tipkovnicu možete pronaći pomicanjem po stavkama na zaslonu. Da biste istraživali, postavite prst na zaslon i prelazite njime po zaslonu. Kada dođete do neke stavke, Pripovjedač će izgovoriti njezin naziv. Da biste odabrali stavku, podignite prst pa dvaput dodirnite zaslon.

 3. Da biste postavili mjesto sastanka, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Location editable text" (Mjesto, tekst koji se može uređivati), dvaput dodirnite zaslon, a zatim upišite mjesto pomoću zaslonske tipkovnice.

 4. Da biste postavili datum početka, datum završetka i vrijeme događaja, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete zadani datum i vrijeme. Da biste promijenili vrijednosti, dvaput dodirnite zaslon. Prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete željeni datum ili sat, a zatim dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali vrijednost.

  Savjet: Da biste stvorili cjelodnevni događaj, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "Unchecked All-day checkbox" (Nepotvrđeni potvrdni okvir Cijeli dan), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 5. Da biste dodali više informacija o događaju, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Event description, editable text" (Opis događaja, tekst koji se može uređivati), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Upišite dodatne informacije pomoću zaslonske tipkovnice.

 6. Ako stvarate sastanak i želite pozvati osobe, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Invite someone, editable text" (Pozovite nekoga, tekst koji se može uređivati), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Da biste dodali kontakt, upišite kontakt pomoću zaslonske tipkovnice, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Enter", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 7. Da biste postavili vrijeme upozorenja za događaj, prelazite prstom udesno dok ne čujete "More options button collapsed" (Gumb Dodatne mogućnosti, sažet), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Reminder button" (Gumb Podsjetnik), dvaput dodirnite zaslon, a zatim prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete željenu mogućnost. Dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali taj gumb.

 8. Kada završite s dodavanjem detalja o događaju, učinite nešto od sljedećeg:

  • Ako stvarate obavezu, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Save and close button" (Gumb Spremi i zatvori), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  • Ako stvarate sastanak, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Send button" (Gumb Pošalji), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 9. Prozor novog događaja zatvorit će se, a fokus će se vratiti na prethodni prikaz kalendara.

Postavljanje ponavljanja događaja

Ako, primjerice, zakazujete tjedni sastanak, jednostavno ga možete pretvoriti u ponavljajući sastanak. Na taj način nećete morati posebno dodavati sastanak za svaki tjedan.

 1. U prozoru događaja prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete "More options button collapsed" (Gumb Dodatne mogućnosti, sažet), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Off, repeat button," (Gumb Isključeno, ponavljanje), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se nova kartica na kojoj možete odabrati mogućnosti za ponavljajući događaj.

 2. Da biste odabrali učestalost sastanka, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Repeat pattern weekly" (Tjedni uzorak ponavljanja). Ako želite odabrati mogućnost učestalosti koja nije Tjedno, dvaput dodirnite zaslon, a zatim prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete željenu učestalost ponavljanja sastanka. Da biste odabrali učestalost, dvaput dodirnite zaslon.

 3. Da biste pregledali ostale mogućnosti, prelazite prstom udesno ili ulijevo. Pripovjedač će tijekom pomicanja izgovarati mogućnosti.

Prikaz dostupnosti

Omogućite drugim korisnicima uvid u svoju dostupnost u vrijeme događaja.

 1. U prozoru događaja prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete "More options button collapsed" (Gumb Dodatne mogućnosti, sažet), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Show as button" (Gumb Prikaži kao), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se izbornik Prikaži kao.

 2. Da biste odabrali dostupnost, prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete dostupnost za koju želite da se prikazuje. Da biste odabrali učestalost, dvaput dodirnite zaslon.

Pozivanje drugih korisnika radi stvaranja sastanka

Pozovite druge korisnike da biste obavezu pretvorili u sastanak.

 1. Kada uređujete ili stvarate događaj, prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete "Invite someone, editable text" (Pozovite nekoga, tekst koji se može uređivati), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 2. Da biste dodali kontakt, upišite kontakt pomoću zaslonske tipkovnice, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Enter", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Ako želite dodati još kontakata, ponovite isti postupak za ostale sudionike.

 3. Da biste poslali pozivnice, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Send button" (Gumb Pošalji), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Ispis kalendara

Ispišite odabrani dan, tjedan ili mjesec iz kalendara programa Kalendar programa Outlook.

 1. U bilo kojem prikazu kalendara jednim prstom prelazite prema gore ili dolje po zaslonu dok ne čujete "Items" (Stavke), zatim prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete "More options button collapsed" (Gumb Dodatne mogućnost, sažet), a potom dvaput dodirnite zaslon.

 2. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Print button" (Gumb Ispis), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se dijaloški okvir Prikaz ispisa s fokusom na mogućnosti prikaza ispisa. Čut ćete sljedeće: "<trenutni odabir prikaza>, read-only combobox" (<trenutni odabir prikaza>, kombinirani okvir samo za čitanje).

 3. Da biste odabrali prikaz ispisa, dvaput dodirnite zaslon, prelazite prstom udesno dok ne čujete željeni prikaz, a zatim dvaput dodirnite da biste odabrali taj prikaz.

 4. Da biste odabrali datume početka prikaza, prelazite prstom udesno dok ne čujete "From" (Od) pa zadani datum, a zatim dvaput dodirnite zaslon da biste otvorili padajući kalendar. Prelazite prstom udesno ili ulijevo da biste se pomicali po datumima, a zatim dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali željeni datum.

 5. Da biste odabrali dijaloški okvir za ispis, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Preview" (Pretpregled), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 6. Prelazite prstom udesno da biste se pomicali po mogućnostima ispisa. Kada završite, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Print button" (Gumb Ispis), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Kalendar će se ispisati.

Vidi također

Provjera pravopisa i gramatike u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Osnovni zadaci s e-poštom u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Saznajte kako se kretati programom Outlook pomoću značajki za pristupačnost

Obavljajte najvažnije osnovne zadatke u kalendaru u programu Outlook Web App pomoću tipkovnice i Pripovjedača, ugrađenog čitača zaslona sustava Windows. Stvarajte nove događaje u kalendaru, čitajte zahtjeve za sastanak i odgovarajte na njih, uključujte se u mrežne sastanke te još mnogo toga.

Napomene: 

 • Nove značajke sustava Office 365 postupno postaju dostupne pretplatnicima na Office 365, pa vaša aplikacija možda još nema te značajke. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, posjetite članak Kada ću dobiti najnovije značajke u sustavu Office 2016 za Office 365?.

 • Tipkovne prečace potražite u članku Tipkovni prečaci za Outlook na webu.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite ugrađeni čitač zaslona za Windows, Pripovjedač. Da biste saznali više o korištenju pripovjedača, pročitajte članak Početak rada s pripovjedačem.

 • U ovoj se temi podrazumijeva da koristite aplikaciju na PC-ju. Neke upute i geste mogu biti drugačije na telefonu ili tabletu sa sustavom Windows.

 • Kada koristite Outlook Web App, preporučujemo da kao web-preglednik koristite Microsoft Edge. Budući da se Outlook Web App koristi u web-pregledniku, tipkovni se prečaci razlikuju od prečaca u verziji programa za računala. Tako ćete, primjerice, umjesto pomoću tipke F6, s jedne naredbe na drugu prelaziti pomoću tipki Ctrl + F6. Uz to, uobičajeni prečaci kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl + O (Otvori) odnose se na web-preglednik, a ne na Outlook Web App.

Sadržaj teme

Postavljanje prikaza kalendara

Kalendar možete postaviti tako da u njemu bude prikazan odabrani dan, radni tjedan, cijeli tjedan ili mjesec, ovisno o tome što najviše odgovara vašem načinu rada.

 1. U programu Outlook pritisnite Ctrl + Shift + 2 da biste otvorili kalendar. Pripovjedač će izgovoriti: "Loaded <broj događaja> events in one selected calendar." (U jednom odabranom kalendaru učitan je sljedeći broj događaja: <broj događaja>).

 2. Da biste odabrali prikaz kalendara, koristite sljedeće tipkovne prečace:

  • Da biste otvorili prikaz dana, pritisnite Shift + Alt + 1.

  • Da biste otvorili prikaz radnog tjedna, pritisnite Shift + Alt + 2.

  • Da biste otvorili prikaz cijelog tjedna, pritisnite Shift + Alt + 3.

  • Da biste otvorili prikaz mjeseca, pritisnite Shift + Alt + 4.

Otvaranje, čitanje i uređivanje događaja u kalendaru

Da biste ostali u tijeku s mnoštvom događaja u rasporedu, detalje o događajima možete brzo čitati i uređivati.

Napomena: Uređivati možete samo one događaje koje ste sami stvorili. Ne možete, primjerice, uređivati zahtjeve za sastanak koje ste primili od drugih osoba.

 1. U programu Outlook pritisnite Ctrl + Shift + 2 da biste otvorili kalendar. Čut ćete sljedeće: "Loaded <broj događaja> events in one selected calendar." (U jednom odabranom kalendaru učitan je sljedeći broj događaja: <broj događaja>).

 2. Ovisno o prikazu, učinite nešto od sljedećeg da biste se pomicali po kalendaru:

  • Da biste se pomaknuli na sljedeći dan, tjedan ili mjesec, pritisnite Ctrl + Shift + tipku sa strelicom desno.

  • Da biste se pomaknuli na prethodni dan, tjedan ili mjesec, pritisnite Ctrl + Shift + tipku sa strelicom lijevo.

 3. Da biste pregledavali događaje za prikazano vremensko razdoblje, u bilo kojem prikazu pritišćite tipku tabulatora ili Shift + tabulator. Pripovjedač tijekom pomicanja po događajima izgovara događaje na sljedeći način: "Event from <datum>, <vrijeme>, <naziv događaja>, <mjesto događaja>, <organizator>" (Događaj <datum>, <vrijeme>, <naziv događaja>, <mjesto događaja>, <organizator>).

 4. Da biste pogledali više informacija o događaju ili ga otvorili radi uređivanja, pritisnite Enter. Otvorit će se prozor događaja Detalji koji se odnosi na događaj. Čut ćete sljedeće: "Add a title for the event" (Unesite naziv događaja).

 5. Da biste pregledali detalje o događaju i mogućnosti, pritišćite tipku tabulatora. Pripovjedač će tijekom pomicanja izgovarati detalje i mogućnosti.

 6. Kada završite, učinite nešto od sljedećeg:

  • Ako uređujete sastanak, pritišćite Shift + tabulator dok ne čujete "Send button" (Gumb Pošalji), a zatim pritisnite Enter.

  • Ako uređujete obavezu, pritišćite Shift + tabulator dok ne čujete "Save button" (Gumb Spremi), a zatim pritisnite razmaknicu.

   Ako u događaju niste ništa promijenili, pritisnite Esc da biste zatvorili prozor događaja Detalji.

 7. Događaj će se promijeniti, a fokus će se premjestiti na Kalendar.

Čitanje zahtjeva za sastanak i odgovaranje na njih

U programu Outlook Web App pozivnicu jednostavno možete prihvatiti, uvjetno prihvatiti ili odbiti izravno iz kalendara.

 1. Pomaknite se na sastanak prema uputama u odjeljku Otvaranje, čitanje i uređivanje događaja u kalendaru, a zatim pritisnite Enter. Otvorit će se prozor sastanka Detalji.

 2. Da biste odgovorili na pozivnicu, učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste je prihvatili, pritišćite Shift + tabulator dok ne čujete "Accept button" (Gumb Prihvati), a zatim pritisnite razmaknicu. Pritišćite tipku sa strelicom dolje dok ne čujete "Send the response now" (Odmah pošalji odgovor), a zatim pritisnite razmaknicu.

  • Da biste je odbili, pritisnite Shift + tabulator, a zatim pritišćite tipku sa strelicom desno dok ne čujete "Decline button collapsed" (Gumb Odbij, sažet). Pritisnite razmaknicu da biste potvrdili odabir. Nakon toga pritišćite tipku sa strelicom dolje dok ne čujete "Send the response now" (Odmah pošalji odgovor), a zatim pritisnite razmaknicu.

  • Ako niste sigurni možete li sudjelovati, pritisnite Shift + tabulator, a zatim tipku sa strelicom desno. Čut ćete sljedeće: "Tentative button collapsed" (Gumb Uvjetno, sažet). Pritisnite razmaknicu da biste potvrdili odabir. Pritišćite tipku sa strelicom dolje dok ne čujete "Send the response now" (Odmah pošalji odgovor), a zatim pritisnite razmaknicu.

  • Da poslali odgovor s više informacija, pritisnite Shift + tabulator, a zatim pritišćite tipku sa strelicom desno dok ne čujete ""Reply button collapsed" (Gumb Odgovori, sažet). Pritisnite razmaknicu da biste potvrdili odabir. Otvorit će se prozor za odgovor s fokusom na tekstnom polju s tijelom poruke. Upišite poruku koju želite poslati, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Send button" (Gumb Pošalji), a zatim pritisnite razmaknicu.

 3. Odgovor će biti poslan, a fokus će se vratiti na Kalendar.

Uključivanje u sastanak programa Skype za tvrtke iz kalendara programa Outlook

 1. U programu Outlook na webu pritisnite Ctrl + Shift + 2 da biste otvorili kalendar.

 2. Pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete događaj u koji se želite uključiti, a zatim pritisnite Enter da biste ga otvorili.

 3. Pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete „Pridruživanje mrežnom sastanku, veza”, a zatim pritisnite Enter.

 4. Otvorit će se dijaloški okvir Uključivanje zvuka sastanka.

  Da biste se uključili uz sve značajke zvuka i slike, pritisnite Enter. Zatvorit će se dijaloški okvir Uključivanje zvuka sastanka i povezani ste sa sastankom.

  Savjet: Da biste tijekom sastanka isključili ili uključili zvuk za mikrofon, pritisnite tipku logotipa sustava Windows + F4. Da biste prekinuli vezu, pritisnite Ctrl + Enter.

Zakazivanje nove obaveze ili sastanka

Omogućite čitaču zaslona da vam pomogne sa zakazivanjem obaveze ili sastanka.

 1. U programu Outlook pritisnite Ctrl + Shift + 2 da biste otvorili kalendar. Čut ćete "Loaded <broj događaja> events in one selected calendar." (U jednom odabranom kalendaru učitan je sljedeći broj događaja: <broj događaja>).

 2. Da biste stvorili novi događaj, pritisnite Ctrl + N. Otvorit će se prozor Detalji novog događaja s fokusom na tekstnom polju s nazivom događaja. Čut ćete sljedeće: "Add a title for the event" (Unesite naziv događaja).

 3. Da biste pregledali mogućnosti događaja, pritišćite tipku tabulatora ili Shift + tabulator.

  • Da biste događaju dodijelili naziv, upišite naziv u tekstno polje s nazivom događaja.

  • Ako stvarate sastanak, pritisnite tipku tabulatora. Čut ćete sljedeće: "Add people, editing" (Dodavanje osoba, uređivanje). Da biste dodali kontakt, upišite ga pa pritisnite Enter.

  • Da biste postavili mjesto sastanka, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Editing," (Uređivanje), a zatim upišite željenu lokaciju.

  • Da biste postavili datum početka, datum završetka i vrijeme događaja, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete zadane vrijednosti. Da biste promijenili datum, na datumu početka ili datumu završetka pritisnite razmaknicu da biste otvorili padajući kalendar. Pomičite se po njemu pomoću tipki sa strelicama i pritisnite Enter da biste odabrali željeni datum. Da biste promijenili vrijeme, upišite nove vrijednosti.

  • Da biste dodali više informacija o događaju, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Event body, editing" (Tijelo događaja, uređivanje), a zatim upišite željene detalje.

 4. Kada završite, pritišćite Shift + tabulator dok ne čujete "Send button" (Gumb Pošalji) (za sastanak) ili "Save button" (Gumb Spremi) (za obavezu), a zatim pritisnite razmaknicu.

 5. Prozor novog događaja zatvorit će se, a fokus će se vratiti na Kalendar.

Pozivanje drugih korisnika u sastanak

Pozovite druge korisnike da biste obavezu pretvorili u sastanak.

 1. U prozoru obaveze Detalji pritišćite tipku tabulatora ili Shift + tabulator dok ne čujete: "Add people, editing" (Dodavanje osoba, uređivanje).

 2. Da biste dodali kontakt, upišite ili zalijepite adresu e-pošte sudionika pa pritisnite Enter. Ponovite taj postupak za ostale sudionike.

Provjera dostupnosti pozvanih osoba

Kada u pozivnicu za sastanak unesete sva imena i prezimena, Outlook vam može pomoći u odabiru vremena kada su sve pozvane osobe dostupne.

 1. U prozoru sastanka Detalji pritišćite tipku tabulatora ili Shift + tabulator dok ne čujete prijedlog vremena sastanka. Pripovjedač će izgovoriti: "Suggested meeting time on <datum događaja>, from <vrijeme>" (Predloženo vrijeme sastanka <datum događaja>, od <vrijeme>).

 2. Da biste pogledali još prijedloga za vrijeme sastanka, pritišćite tipke sa strelicom gore ili dolje dok ne čujete predloženi termin koji vam odgovara. Pripovjedač će tijekom pomicanja izgovarati predložena vremena. Da biste odabrali vrijeme, pritisnite razmaknicu.

 3. Ako ne možete pronaći dostupno vrijeme za određeni dan, provjerite dostupnost pozvanih osoba za drugi dan. Da biste se pomicali po drugim danima, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Open month picker, button collapsed" (Otvori alat za odabir mjeseca, gumb je sažet), a zatim pritisnite razmaknicu. Pritišćite Shift + tabulator dok ne čujete trenutno odabran datum, a zatim se pomičite po datumima pomoću tipki sa strelicama. Da biste odabrali datum, pritisnite Enter.

Pretvaranje u sastanak putem Skypea

Sastanak jednostavno možete pretvoriti u mrežni sastanak putem Skypea.

 1. U prozoru sastanka Detalji pritišćite tipku tabulatora ili Shift + tabulator dok ne čujete "Send button" (Gumb Pošalji).

 2. Pritišćite tipku sa strelicom desno dok ne čujete: "Add Skype meeting button" (Gumb Dodaj sastanak putem Skypea). Da biste stvorili sastanak putem Skypea, pritisnite razmaknicu.

 3. Outlook nakon slanja pozivnice u tijelo događaja dodaje detalje o mrežnom sastanku i vezu.

Postavljanje mogućnosti kalendara

U postavkama kalendara možete promijeniti izgled kalendara ili odabrati mogućnost primanja obavijesti. Možete i mijenjati poruke o odsutnosti iz ureda i način njihova slanja.

 1. Da biste otvorili okno Postavke u programu Outlook, pritišćite tipku tabulatora ili Shift + tabulator dok ne čujete "Use the Down arrow to use the Setting pane" (Upotrijebite strelicu prema dolje da biste koristili okno Postavke), a zatim pritisnite tipku sa strelicom dolje.

 2. Da biste se pomicali po dostupnim mogućnostima u oknu, pritišćite tipku tabulatora ili Shift + tabulator. Pripovjedač tijekom pomicanja po oknu izgovara postavke.

 3. Da biste odabrali postavku ili otvorili dodatne mogućnosti postavke, pritisnite Enter. Da biste se kretali po postavkama, pritišćite tipku tabulatora ili Shift + tabulator.

 4. Da biste po završetku izašli iz okna Postavke, pritisnite Esc.

Ispis kalendara

Ispišite odabrani dan, tjedan ili mjesec iz kalendara programa Outlook.

 1. U programu Outlook pritisnite Ctrl + Shift + 2 da biste otvorili kalendar.

 2. Odaberite prikaz kalendara koji želite ispisati.

 3. U glavnom prozoru Kalendar pritišćite tipku tabulatora ili Shift + tabulator dok ne čujete: "New button collapsed" (Gumb Novo, sažet). Zatim pritišćite tipku sa strelicom desno dok ne čujete "Print button" (Gumb Ispis), a potom pritisnite razmaknicu. Otvorit će se pretpregled ispisa i čut ćete: "Print" (Ispis).

 4. Da biste otvorili dijaloški okvir za ispis, pritisnite razmaknicu. Otvorit će se dijaloški okvir s fokusom na kombiniranom okviru Pisač.

 5. Da biste odabrali pisač, pritisnite razmaknicu, a zatim pritišćite tipku sa strelicom dolje dok ne čujete naziv pisača koji želite koristiti. Da biste odabrali pisač, pritisnite razmaknicu.

 6. Da biste pregledali ostale mogućnosti ispisa, pritišćite tipku tabulatora ili Shift + tabulator. Kada završite, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Print button" (Gumb Ispis), a zatim pritisnite razmaknicu. Kalendar će se ispisati.

Pročitajte i ovo

Provjera pravopisa i gramatike u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Oblikovanje teksta u porukama e-pošte u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Tipkovni prečaci u programu Outlook na webu

Saznajte kako se kretati programom Outlook pomoću značajki za pristupačnost

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u službi Answer Desk za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×