Organiziranje bilježnica, sekcija i stranica u programu OneNote 2016 pomoću čitača zaslona

Organiziranje bilježnica, sekcija i stranica u programu OneNote 2016 pomoću čitača zaslona

Da biste organizirali informacije u bilježnicama koje sadrže stranice, sekcije i grupe sekcija, koristite OneNote 2016 s tipkovnicom i Pripovjedačem, ugrađenim čitačem zaslona u sustavu Windows. Po potrebi možete dodavati stranice, sekcije i nove bilježnice, a možete ih i preimenovati, premještati i brisati.

Napomene : 

Sadržaj teme

Otvaranje programa OneNote

Da biste otvorili OneNote, pritisnite tipku s logotipom sustava Windows + Shift + N.

Stvaranje bilježnice

 1. U programu OneNote pritisnite Ctrl + G da biste otvorili navigacijsko okno za bilježnice.

 2. Pritišćite Shift + tabulator dok ne čujete "Add Notebook button" (Gumb Dodaj bilježnicu). Pritisnite razmaknicu da biste odabrali gumb. Otvorit će se novi prozor u kojem je kartica Novo na izborniku Datoteka već odabrana. Pripovjedač će izgovoriti "New tab item" (Stavka kartice Novo). Na ovoj kartici možete odabrati mjesto pohrane bilježnice i njezin naziv.

 3. Jednom pritisnite tipku sa strelicom desno da biste se pomaknuli na odjeljak za odabir mjesta na kartici Novo. Nakon toga pritišćite tipku sa strelicom gore ili dolje da biste se pomicali po mjestima. Pripovjedač će izgovarati mjesta dok se pomičete. Pritisnite razmaknicu da biste odabrali mjesto.

 4. Kada odaberete mjesto, fokus će se premjestiti na polje Naziv bilježnice. Upišite naziv bilježnice pa pritisnite Enter. Bilježnica će se stvoriti, a pokazivač će biti postavljen na polje s naslovom stranice u sekciji Nova sekcija 1 u bilježnici.

  Napomena : Ako spremate datoteku na OneDrive ili drugo mrežno mjesto, a niste prijavljeni, možda ćete se morati prijaviti.

Stvaranje sekcije

 1. Da biste stvorili novu sekciju u bilježnici, pritisnite Ctrl + T.

 2. Stvorit će se sekcija, pokazivač će se premjestiti na njezinu karticu i moći ćete upisati njezin naziv.

 3. Kada to učinite, pritisnite Enter. Sekciji će biti dodijeljen naziv i pokazivač će se premjestiti u polje s naslovom stranice.

Stvaranje grupe sekcija

Grupe sekcija omogućuju vam povezivanje sekcija.

 1. Da biste u bilježnici otvorili navigacijsko okno za sekcije, pritisnite Ctrl + Shift + G.

 2. Da biste otvorili kontekstni izbornik, pritisnite Shift + F10.

 3. Pritišćite strelicu dolje dok Pripovjedač ne izgovori "New Section Group menu item" (Stavka izbornika Nova grupa sekcija). Ako koristite JAWS, čut ćete: "New Section Group" (Nova grupa sekcija). Pritisnite razmaknicu da biste odabrali mjesto. Pripovjedač će izgovoriti: "New page created, OneNote window, editing, New Section Group" (Nova stranica stvorena, prozor OneNote, uređivanje, Nova grupa sekcija).

 4. Upišite naziv grupe sekcija pa pritisnite Enter.

  Stvorit će se grupa sekcija u koju možete dodavati sekcije.

Stvaranje stranice

 1. U sekciji u koju želite dodati stranicu pritisnite Ctrl + N.

 2. Stvorit će se nova stranica, pokazivač će se premjestiti u polje s njezinim naslovom i moći ćete upisati njezin naslov.

Preimenovanje bilježnice

 1. U programu OneNote pritisnite Ctrl + G da biste otvorili navigacijsko okno za bilježnice.

 2. Pomoću tipki sa strelicama gore i dolje pomaknite se na bilježnicu koju želite preimenovati.

 3. Da biste otvorili kontekstni izbornik, pritisnite Shift + F10. Pripovjedač će izgovoriti "Menu" (Izbornik).

 4. Pritišćite tipku sa strelicom dolje dok ne čujete: "Properties menu item" (Stavka izbornika Svojstva). Ako koristite JAWS, čut ćete: "Properties" (Svojstva). Pritisnite razmaknicu da biste odabrali mjesto.

 5. Otvorit će se dijaloški okvir Svojstva bilježnice, a fokus će biti na polju Zaslonski naziv. Upišite novi naziv pa pritisnite Enter. Bilježnica će biti preimenovana.

Preimenovanje sekcije ili grupe sekcija

 1. Da biste u programu OneNote otvorili navigacijsko okno za sekcije, pritisnite Ctrl + Shift + G.

 2. Da biste se pomaknuli na sekciju ili grupu sekcija koju želite preimenovati, koristite tipke sa strelicom desno ili lijevo.

 3. Da biste otvorili kontekstni izbornik, pritisnite Shift + F10. Pripovjedač će izgovoriti: "Rename menu item" (Stavka izbornika Preimenuj). Ako koristite JAWS, čut ćete: "Rename" (Preimenuj).

 4. Pritisnite razmaknicu. Pripovjedač će izgovoriti "Editing" (Uređivanje) i naziv sekcije. Ako koristite JAWS, čut ćete naziv sekcije.

 5. Upišite novi naziv pa pritisnite Enter. Sekcija će biti preimenovana.

Preimenovanje stranice

 1. Da biste na stranici otvorili navigacijsko okno stranice, pritisnite Ctrl + Alt + G.

 2. Pomoću tipki sa strelicama gore i dolje pomaknite se na stranicu koju želite preimenovati.

 3. Da biste otvorili kontekstni izbornik, pritisnite Shift + F10. Pripovjedač će izgovoriti: "Rename menu item" (Stavka izbornika Preimenuj). Ako koristite JAWS, čut ćete: "Rename" (Preimenuj).

 4. Pritisnite razmaknicu. Pripovjedač će izgovoriti: "Page title, editing" (Naslov stranice, uređivanje). Ako koristite JAWS, čut ćete: "Page title" (Naslov stranice).

 5. Upišite novi naziv pa pritisnite Enter. Stranica će biti preimenovana.

Premještanje ili kopiranje sekcije

 1. Da biste u bilježnici otvorili navigacijsko okno za sekcije, pritisnite Ctrl + Shift + G.

 2. Da biste se pomaknuli do sekcije koju želite premjestiti ili kopirati, koristite tipke sa strelicom desno ili lijevo. Pripovjedač će prilikom prelaska s jedne sekcije na drugu izgovarati njihove nazive.

 3. Pritisnite Shift + F10. Pripovjedač će izgovoriti: "Rename menu item" (Stavka izbornika Preimenuj). Ako koristite JAWS, čut ćete: "Rename" (Preimenuj).

 4. Pritišćite tipku sa strelicom dolje dok Pripovjedač ne izgovori: "Move or Copy menu item" (Stavka izbornika Premjesti ili Kopiraj). Ako koristite JAWS, čut ćete: "Move or Copy" (Premjesti ili kopiraj). Pritisnite razmaknicu da biste odabrali mjesto. Otvorit će se dijaloški okvir Premještanje ili kopiranje sekcije.

 5. Fokus će biti na polju za pretraživanje u koje možete početi upisivati naziv bilježnice, sekcije ili grupe sekcija u koju želite premjestiti ili kopirati sekciju. Ispod tog će vam se polja tijekom pisanja prikazivati rezultati pretraživanja. Da biste se pomicali po rezultatima, koristite tipke sa strelicama gore i dolje. Pripovjedač će prilikom prelaska s jednog rezultata na drugi izgovarati njihove nazive.

 6. Kada pronađete željeno odredište, pomaknite se na dijaloške gumbe pomoću tipke tabulatora. Prvi je gumb Premjesti. Ako želite kopirati sekciju, ponovno pritisnite tabulator da biste se pomaknuli na gumb Kopiraj. Pritisnite razmaknicu da biste odabrali taj gumb. Sekcija će biti premještena ili kopirana.

Premještanje ili kopiranje stranice

 1. Da biste na stranici otvorili navigacijsko okno stranice, pritisnite Ctrl + Alt + G.

 2. Pomaknite se do stranice koju želite premjestiti ili kopirati pomoću tipki sa strelicom gore ili dolje. Pripovjedač će prilikom prelaska s jedne stranice na drugu izgovarati njihove nazive.

 3. Pritisnite razmaknicu da biste odabrali stranicu, a zatim pritisnite Ctrl + Alt + M. Otvorit će se dijaloški okvir Premještanje ili kopiranje stranica.

 4. Fokus će biti na polju za pretraživanje u koje možete početi upisivati naziv bilježnice, sekcije ili grupe sekcija u koju želite premjestiti ili kopirati stranicu. Ispod tog će vam se polja tijekom pisanja prikazivati rezultati pretraživanja. Da biste se pomicali po rezultatima, koristite tipke sa strelicama gore i dolje. Pripovjedač će prilikom prelaska s jednog rezultata na drugi izgovarati njihove nazive.

 5. Kada pronađete željeno odredište, pomaknite se na dijaloške gumbe pomoću tipke tabulatora. Prvi je gumb Premjesti. Ako želite kopirati stranicu, ponovno pritisnite tabulator da biste se pomaknuli na gumb Kopiraj. Pritisnite razmaknicu da biste odabrali taj gumb. Stranica će biti premještena ili kopirana.

Uklanjanje bilježnice

 1. U sustavu Windows pritisnite tipku s logotipom sustava Windows pa upišite "Eksplorer za datoteke". Pritisnite Enter.

 2. Otvorit će se prozor Eksplorer za datoteke. Fokus će biti na mapi Radna površina. Da biste se pomicali po mapama i stavkama u prozoru, koristite tipke sa strelicama. Prilikom kretanja po stavkama Pripovjedač će izgovarati njihove nazive. Da biste otvorili mapu, pritisnite Enter.

  Savjet : Zadano je mjesto za spremanje bilježnica na računalu Dokumenti > Bilježnice programa OneNote.

 3. Kada ste na željenoj bilježnici, pritisnite Shift + F10 da biste otvorili kontekstni izbornik. Pripovjedač će izgovoriti "Context menu" (Kontekstni izbornik).

 4. Pritišćite tipku sa strelicom dolje dok ne čujete: "Delete, menu item" (Izbriši, stavka izbornika). Ako koristite JAWS, čut ćete: "Delete" (Izbriši). Da biste odabrali tu mogućnost, pritisnite Enter. Bilježnica će biti uklonjena.

Uklanjanje sekcije ili grupe sekcija

 1. Da biste u bilježnici otvorili navigacijsko okno za sekcije, pritisnite Ctrl + Shift + G.

 2. Da biste se pomaknuli na sekciju ili grupu sekcija koju želite ukloniti, koristite tipke sa strelicom desno ili lijevo.

 3. Da biste otvorili kontekstni izbornik, pritisnite Shift + F10. Pripovjedač će izgovoriti: "Rename menu item" (Stavka izbornika Preimenuj). Ako koristite JAWS, čut ćete: "Rename" (Preimenuj).

 4. Pritišćite tipku sa strelicom dolje dok ne čujete: "Delete, menu item" (Izbriši, stavka izbornika). Ako koristite JAWS, čut ćete: "Delete" (Izbriši). Pritisnite Enter.

 5. Otvorit će se dijaloški okvir za potvrdu. Pripovjedač će izgovoriti: "Microsoft OneNote dialog, No button." (Dijaloški okvir Microsoft OneNote, gumb Ne). Jednom pritisnite tipku sa strelicom lijevo da biste se pomaknuli na gumb Da pa pritisnite Enter. Sekcija ili grupa sekcija bit će uklonjena.

Uklanjanje stranice

 1. Da biste na stranici otvorili navigaciju za stranicu, pritisnite Ctrl + Alt + G.

 2. Pomoću tipki sa strelicama gore i dolje pomaknite se na stranicu koju želite ukloniti.

 3. Da biste otvorili kontekstni izbornik, pritisnite Shift + F10. Pripovjedač će izgovoriti: "Rename menu item" (Stavka izbornika Preimenuj). Ako koristite JAWS, čut ćete: "Rename" (Preimenuj).

 4. Pritišćite tipku sa strelicom dolje dok ne čujete: "Delete menu item" (Stavka izbornika Izbriši), a zatim pritisnite Enter. Stranica će biti uklonjena.

Vidi također

Zajedničko korištenje bilježnica i suradnja na njima pomoću čitača zaslona u programu OneNote

Tipkovni prečaci u programu OneNote 2016 za Windows

Korištenje čitača zaslona za osnovne zadatke u programu OneNote

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Navigacija aplikacijom OneNote pomoću značajki za pristupačnost

Da biste organizirali informacije u bilježnicama koje sadrže stranice, sekcije i grupe sekcija, koristite OneNote za Mac s tipkovnicom i značajkom VoiceOver, ugrađenim čitačem zaslona u sustavu Mac OS. Po potrebi možete dodavati stranice, sekcije i nove bilježnice.

Napomene : 

Sadržaj teme

Otvaranje programa OneNote i prijava

 1. Da biste otvorili popis Aplikacije, u programu Finder pritisnite Shift + Command + A.

 2. Pritisnite M da biste izravno prešli na aplikacije koji počinju slovom "M".

 3. Pritišćite tabulator dok ne čujete: "Microsoft OneNote application" (Aplikacija Microsoft OneNote).

 4. Da biste otvorili aplikaciju OneNote za Mac, pritisnite Command + tipku sa strelicom dolje.

 5. Otvorit će se OneNote za Mac i moći ćete se prijaviti na Microsoftov račun.

 6. Da biste se prijavili, pritisnite Command + O. Čut ćete sljedeće: "Sign in. Account settings." (Prijava. Postavke računa.). Pritisnite razmaknicu da biste odabrali taj gumb. Otvorit će se dijaloški okvir Prijava. Čut ćete sljedeće: "Type your email address or phone number" (Unesite adresu e-pošte ili telefonski broj).

 7. Upišite adresu e-pošte ili telefonski broj, a zatim pritisnite Enter. VoiceOver će izgovoriti: "Password, secure edit text" (Lozinka, tekst za sigurno uređivanje).

 8. Upišite lozinku pa pritisnite Enter. Ako čujete "Start using PowerPoint button" (Gumb Počnite koristiti PowerPoint), pritisnite razmaknicu da biste otvorili aplikaciju.

  Napomena : Ako koristite račun tvrtke ili ustanove, postupak prijave može se malo razlikovati. Možda će vam, na primjer, trebati PIN ili pametna kartica.

  Savjet : Ako se prilikom zadnjeg korištenja niste odjavili iz aplikacije PowerPoint, nećete se morati prijaviti prilikom ponovnog otvaranja.

Stvaranje bilježnice

Da biste stvorili novu bilježnicu, u programu OneNote morate se prijaviti na Microsoftov račun da biste mogli spremiti datoteku na OneDrive.

 1. U programu OneNote pritisnite Control + Command + N.

 2. Otvorit će se prozor Otvaranje novih i nedavno korištenih bilježnica u kojem možete odabrati boju bilježnice, naziv i mjesto spremanja nove bilježnice.

 3. Da biste odabrali boju bilježnice, pritisnite tabulator. Čut ćete "Notebook color" (Boja bilježnice) pa trenutno odabranu boju. Da biste se pomaknuli do željene boje, koristite tipke sa strelicama. VoiceOver će tijekom prelaska s jedne boje na drugu izgovarati njihove nazive. Kada završite, pritisnite tabulator.

 4. Da biste upisali naziv bilježnice, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete: "Notebook title, edit text" (Naziv bilježnice, uređivanje teksta). Upišite naslov pa pritisnite tabulator da biste izašli iz polja.

 5. Da biste odabrali mjesto spremanja u oblaku povezano s računom, primjerice OneDrive ili SharePoint, pritišćite tabulator dok ne čujete mjesto i "Select a location where your notebook will be created" (Odaberite mjesto na kojem će vaša bilježnica biti stvorena).

 6. Da biste promijenili mjesto, pritisnite razmaknicu i pomaknite se do mjesta pomoću tipki sa strelicom gore ili dolje. Da biste odabrali mjesto, pritisnite razmaknicu.

 7. Da biste stvorili bilježnicu, pritišćite tabulator dok ne čujete: "Create button" (Gumb Stvori). Zatim pritisnite razmaknicu.

 8. Nova će se bilježnica stvoriti, a pokazivač će biti postavljen na polje s naslovom stranice sekcije Nova sekcija 1.

Stvaranje sekcije

 1. Da biste stvorili novu sekciju u bilježnici, pritisnite Command + T.

 2. Stvorit će se sekcija, a pokazivač će se premjestiti u polje s nazivom sekcije u koje možete upisati njezin naziv.

 3. Kada to učinite, pritisnite Enter.

Stvaranje grupe sekcija

Grupe sekcija omogućuju vam povezivanje sekcija.

 1. Da biste u bilježnici otvorili navigacijsko okno za sekcije, pritisnite Control + Shift + G.

 2. Da biste prešli na traku izbornika, pritisnite Control + Option + M. Čut ćete: "Menu bar, Apple" (Traka izbornika, Apple).

 3. Pomaknite se na izbornik Datoteka pomoću tipke sa strelicom desno, a zatim se pomoću tipke sa strelicom dolje pomaknite do mogućnosti Nova grupa sekcija. Pritisnite razmaknicu da biste odabrali tu mogućnost.

 4. Stvorit će se grupa sekcija, a fokus će biti na polju s nazivom grupe sekcija.

 5. Upišite naziv grupe sekcija pa pritisnite Enter. Stvorit će se grupa sekcija u koju možete dodavati sekcije.

Stvaranje stranice

 1. Da biste u bilježnici otvorili navigacijsko okno za sekcije, pritisnite Control + Shift + G. Da biste odabrali sekciju u koju želite dodati stranicu, koristite tipke sa strelicama gore ili dolje.

  Napomena : Ako se stranica nalazi unutar grupe sekcija, pritisnite tipku sa strelicom desno da biste proširili grupu sekcija.

 2. U sekciji u koju želite dodati stranicu pritisnite Command + N.

 3. Stvorit će se nova stranica, pokazivač će se premjestiti u polje s njezinim naslovom i moći ćete upisati njezin naslov.

Preimenovanje bilježnice

Ako zajednički koristite bilježnicu s drugim korisnicima, datoteku bilježnice preimenujte na njezinu izvoru.

 1. U web-pregledniku idite na adresu www.onedrive.com.

 2. Da biste se prijavili na Microsoftov račun ili račun tvrtke ili ustanove na kojem je spremljena bilježnica koju želite preimenovati, pritišćite Option + tabulator dok ne čujete: "Link, sign in" (Veza, prijava). Zatim pritisnite Enter da biste započeli s postupkom prijave.

 3. Kada se uspješno prijavite u OneDrive, pomaknite se do mape Dokumenti svojeg računa pomoću tipke sa strelicom dolje. Da biste otvorili mapu, pritisnite Enter.

 4. Pomoću tipki sa strelicama pomaknite se na datoteku bilježnice koju želite preimenovati. Ako je potrebno, pritisnite Control + Shift + Option + strelicu dolje da biste koristili funkcije popisa datoteka. Prilikom prelaska s jedne stavke na drugu čut ćete njihove nazive.

 5. Kada dođete do željene datoteke, pritišćite Shift + tabulator dok ne čujete: "Open" (Otvori). Zatim pritišćite tipku sa strelicom lijevo ili desno dok ne dođete do mogućnosti Preimenuj. Da biste odabrali tu mogućnost, pritisnite Enter. Čut ćete sljedeće: "Enter your new name" (Unesite novi naziv).

 6. Upišite novi naziv pa pritisnite Enter. Bilježnica će biti preimenovana. Čut ćete sljedeće: "Saving" (Spremanje).

Preimenovanje sekcije ili grupe sekcija

 1. Da biste u bilježnici otvorili navigacijsko okno za sekcije, pritisnite Control + Shift + G.

 2. Da biste se pomaknuli na sekciju ili grupu sekcija koju želite preimenovati, koristite tipke sa strelicom gore ili dolje. Prilikom prelaska s jedne sekcije ili grupe sekcija na drugu čut ćete njihove nazive.

 3. Da biste otvorili kontekstni izbornik, pritisnite Control + Option + Shift + M. Zatim pritišćite Control + Option + tipku sa strelicom dolje dok ne čujete: "Rename" (Preimenuj). Da biste odabrali tu mogućnost, pritisnite Control + Option + razmaknicu.

 4. Fokus će se premjestiti na polje s nazivom sekcije ili grupe sekcija. Upišite novi naziv pa pritisnite Enter. Sekcija će biti preimenovana.

Preimenovanje stranice

 1. Da biste u bilježnici otvorili navigacijsko okno za sekcije, pritisnite Control + Shift + G.

 2. Pomoću tipki sa strelicama gore ili dolje pomaknite se na sekciju sa stranicom koju želite preimenovati.

 3. Da biste u sekciji koja sadrži stranicu koju želite preimenovati otvorili navigacijsko okno stranice, pritisnite Control + Command + G. Čut ćete sljedeće: "List of pages, table" (Popis stranica, tablica).

 4. Pomoću tipki sa strelicama gore i dolje pomaknite se na stranicu koju želite preimenovati. Prilikom prelaska s jedne stranice na drugu čut ćete njihove nazive.

 5. Da biste preimenovali stranicu, pritisnite Shift + Command + T. Fokus će se premjestiti na polje s naslovom stranice. Čut ćete sljedeće: "Rename page" (Preimenovanje stranice).

 6. Upišite novi naziv pa pritisnite Enter. Stranica će biti preimenovana.

Premještanje ili kopiranje sekcije

 1. Da biste u bilježnici otvorili navigacijsko okno za sekcije, pritisnite Control + Shift + G.

 2. Pomaknite se do sekcije koju želite premjestiti ili kopirati pomoću tipki sa strelicom gore ili dolje.

 3. Da biste otvorili kontekstni izbornik, pritisnite Control + Option + Shift + M.

 4. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste kopirali sekciju, pomaknite se do mogućnosti Kopiraj sekciju u... pomoću tipke sa strelicom dolje, a zatim pritisnite razmaknicu da biste je odabrali. Otvorit će se dijaloški okvir Kopiranje sekcije u novu bilježnicu....

  • Da biste premjestili sekciju, pomaknite se do mogućnosti Premjesti sekciju u... pomoću tipke sa strelicom dolje, a zatim pritisnite razmaknicu da biste je odabrali. Otvorit će se dijaloški okvir Premještanje sekcije u novu bilježnicu....

 5. Otvoreni dijaloški okvir sadrži popis otvorenih bilježnica i njihovih grupa sekcija na kojem možete kopirati ili premjestiti sekciju.

 6. Da biste odabrali bilježnicu, koristite tipke sa strelicom gore ili dolje. Ako želite premjestiti sekciju u grupu sekcija, pritisnite Control + Option + razmaknicu da biste proširili bilježnicu. Prilikom prelaska s jedne bilježnice ili grupe sekcija na drugu čut ćete njihove nazive.

  Napomena : Sekciju možete kopirati ili premjestiti u grupu sekcija unutar iste bilježnice.

 7. Kada ste na željenom odredištu, pomaknite se na dijaloške gumbe pomoću tabulatora. Prvi je gumb Odustani. Da biste kopirali sekciju, pomoću tabulatora se pomaknite do gumba Kopiraj. Da biste premjestili sekciju, pomoću tabulatora se pomaknite do gumba Premjesti. Da biste odabrali gumb, pritisnite Enter. Sekcija će biti kopirana ili premještena.

Premještanje ili kopiranje stranice

 1. Da biste u bilježnici otvorili navigacijsko okno za sekcije, pritisnite Control + Shift + G.

 2. Pomoću tipki sa strelicama gore ili dolje pomaknite se na sekciju sa stranicom koju želite premjestiti ili kopirati.

 3. Da biste otvorili navigacijsko okno stranice, pritisnite Control +Command + G. Čut ćete sljedeće: "List of pages" (Popis stranica).

 4. Pomaknite se do stranice koju želite premjestiti ili kopirati pomoću tipki sa strelicom gore ili dolje. VoiceOver će prilikom prelaska s jedne stranice na drugu izgovarati njihove nazive.

 5. Kada ste na stranici, učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste kopirali stranicu, pritisnite Shift + Command + C. Otvorit će se dijaloški okvir Kopiranje stranice u novu sekciju....

  • Da biste premjestili stranicu, pritisnite Shift + Command + M. Otvorit će se dijaloški okvir Premještanje stranice u novu sekciju....

 6. Otvoreni dijaloški okvir sadrži popis otvorenih bilježnica, njihovih sekcija i grupa sekcija na kojem možete kopirati ili premjestiti stranicu.

 7. Da biste odabrali sekciju, koristite tipke sa strelicom gore ili dolje. Ako želite premjestiti stavku u sekciju unutar grupe sekcija, pritisnite Control + Option + razmaknicu da biste proširili grupu sekcija. Prilikom prelaska s jedne bilježnice, grupe sekcija ili sekcije na drugu čut ćete njihove nazive.

  Napomena : Stranicu možete kopirati ili premjestiti u novu sekciju unutar iste bilježnice.

 8. Kada ste na željenom odredištu, pomaknite se na dijaloške gumbe pomoću tabulatora. Prvi je gumb Odustani. Da biste kopirali stranicu, pomaknite se pomoću tabulatora do gumba Kopiraj. Da biste premjestili stranicu, pomaknite se pomoću tabulatora do gumba Premjesti. Da biste odabrali gumb, pritisnite Enter. Stranica će biti kopirana ili premještena.

Uklanjanje bilježnice

Ako ste sigurni da više ne trebate bilježnicu, možete je izbrisati s računa za OneDrive. Ako bilježnicu zajednički koristite, obavijestite suradnike da ćete je izbrisati.

 1. U programu OneNote pritisnite Control + G da biste otvorili navigacijsko okno za bilježnice. Čut ćete sljedeće: "Notebooks, table" (Bilježnica, tablica).

 2. Da biste odabrali bilježnicu koju želite ukloniti, koristite tipke sa strelicom gore ili dolje. Prilikom prelaska s jedne bilježnice na drugu čut ćete njihove nazive.

 3. Da biste zatvorili bilježnicu, pritisnite Shift + Command + W.

 4. Kada zatvorite bilježnicu u programu OneNote, otvorite web-preglednik, idite na adresu www.onedrive.com te se prijavite.

 5. Na servisu OneDrive pomaknite se do mape Dokumenti pomoću tipke sa strelicom dolje. Da biste otvorili mapu, pritisnite Enter.

 6. Pomoću tipki sa strelicama pomaknite se na datoteku bilježnice koju želite izbrisati. Ako je potrebno, pritisnite Control + Shift + Option + strelicu dolje da biste koristili funkcije popisa datoteka. Prilikom prelaska s jedne stavke na drugu čut ćete njihove nazive.

 7. Kada dođete do željene datoteke, pritisnite Delete ili Command + Delete. Bilježnica će se izbrisati.

Uklanjanje sekcije ili grupe sekcija

 1. Da biste u bilježnici otvorili navigacijsko okno za sekcije, pritisnite Control + Shift + G.

 2. Da biste se pomaknuli na sekciju ili grupu sekcija koju želite ukloniti, koristite tipke sa strelicom gore ili dolje.

 3. Kada dođete do željene sekcije ili grupe sekcija, pritisnite Delete. Otvorit će se dijaloški okvir.

 4. Da biste potvrdili brisanje, pomaknite se pomoću tabulatora do dijaloškog gumba Da. Zatim pritisnite Enter.

 5. Sekcija ili grupa sekcija (i sekcije koje ona sadrži) bit će premještena u odjeljak Izbrisane bilješke.

  Napomena : U odjeljku Izbrisane bilješke možete pregledavati ili trajno izbrisati bilješke. Na izborniku Bilježnice na traci izbornika odaberite podizbornik Izbrisane bilješke. Na tom podizborniku možete odabrati mogućnost Prikaži izbrisane bilješke ili Isprazni izbrisane bilješke.

Uklanjanje stranice

 1. Da biste u bilježnici otvorili navigacijsko okno za sekcije, pritisnite Control + Shift + G.

 2. Pomoću tipki sa strelicama gore i dolje pomaknite se na sekciju sa stranicom koju želite ukloniti.

 3. Da biste otvorili navigacijsko okno stranice, pritisnite Control +Command + G. Čut ćete sljedeće: "List of pages, table" (Popis stranica, tablica).

 4. Pomaknite se do stranice koju želite ukloniti pomoću tipki sa strelicom gore ili dolje. VoiceOver će prilikom prelaska s jedne stranice na drugu izgovarati njihove nazive.

 5. Kada dođete do željene stranice, pritisnite Delete ili Command + Delete. Stranica će biti izbrisana.

Vidi također

Zajedničko korištenje bilježnica i suradnja na njima pomoću čitača zaslona u programu OneNote

Tipkovni prečaci za OneNote 2016 za Mac

Korištenje čitača zaslona za osnovne zadatke u programu OneNote

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Navigacija aplikacijom OneNote pomoću značajki za pristupačnost

Da biste organizirali informacije u bilježnicama koje sadrže stranice i sekcije, koristite OneNote za iOS s tipkovnicom i značajkom VoiceOver, ugrađenim čitačem zaslona u sustavu iOS. Možete dodavati, preimenovati, premještati, uklanjati i mijenjati redoslijed stranica i sekcija te dodavati i mijenjati redoslijed bilježnica.

Napomene : 

 • Nove značajke sustava Office 365 postupno postaju dostupne pretplatnicima na Office 365, pa vaša aplikacija možda još nema te značajke. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, posjetite članak Kada ću dobiti najnovije značajke u sustavu Office 2016 za Office 365?.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite ugrađeni čitač zaslona za iOS, VoiceOver. Da biste saznali više o korištenju čitača VoiceOver, pročitajte članak Pristupačnost tvrtke Apple.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite iPhone. Neke upute i geste mogu biti drugačije na uređaju iPad.

Sadržaj teme

Stvaranje bilježnice

 1. Na popisu Bilježnice prelazite prstom udesno dok ne čujete "New notebook button" (Gumb Nova bilježnica), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 2. Upišite naziv nove bilježnice, a zatim prelazite prstom udesno dok ne čujete "Done" (Gotovo) pa dvaput dodirnite zaslon.

Savjet : Da biste se pomaknuli na popis Bilježnice s popisa Sekcije, Stranice ili radne površine stranice, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Back to <prethodni prikaz popisa>, back button" (Natrag na <prethodni prikaz popisa>, gumb natrag), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Ponavljajte taj postupak dok ne čujete "Notebook, settings button" (Bilježnica, gumb Postavke). Fokus će se premjestiti na gumb Postavke u prikazu popisa Bilježnice.

Stvaranje sekcije

Da biste u bilježnici organizirali sadržaj ili stvorili novi blok bilješki, stvorite novu sekciju.

 1. Na popisu Sekcije u bilježnici prelazite prstom udesno dok ne čujete: "New section button" (Gumb Nova sekcija), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 2. Upišite naziv nove sekcije, a zatim prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Done" (Gotovo) pa dvaput dodirnite zaslon.

Napomena : Da biste se pomaknuli na popis Sekcije s popisa Stranice ili radne površine stranice, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Back to <prethodni prikaz popisa>, back button" (Natrag na <prethodni prikaz popisa>, gumb Natrag), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Ponavljajte taj postupak dok ne čujete: "<naziv bilježnice>, back to notebook list, back button" (<naziv bilježnice>, povratak na popis bilježnica, gumb natrag). Fokus će prijeći na gumb Natrag na prikazu popisa Sekcije.

Stvaranje stranice

Dodajte novu stranicu za svoje nove ideje i počnite stvarati sadržaj u bilježnicama.

Stvaranje neoblikovane stranice

 1. Na popisu Stranice u sekciji prelazite prstom udesno dok ne čujete: "New page button" (Gumb Nova stranica).

 2. Dvaput dodirnite zaslon. Čut ćete sljedeće: "New page, page title, outline" (Nova stranica, naslov stranice, struktura).

 3. Dvaput dodirnite zaslon i upišite naziv strance. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Return" (Povratak) pa dvaput dodirnite zaslon. Fokus će se premjestiti na radno područje na stranici.

Stvaranje stranice s popisom

 1. Na popisu Stranice u sekciji prelazite prstom udesno dok ne čujete: "New page with list button" (Gumb Nova stranica s popisom) pa dvaput dodirnite zaslon. Čut ćete sljedeće: "Text field" (Tekstno polje). Fokus će biti u tekstnom polju prve stavke popisa na stranici.

 2. Da biste stranici dodijelili naziv, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Untitled list heading, text field" (Naslov Popis bez naslova, tekstno polje) pa dvaput dodirnite zaslon.

 3. Upišite naziv stranice, a zatim prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Done" (Gotovo). Dvaput dodirnite zaslon.

Stvaranje stranice s fotografijom

 1. Na popisu Stranice u sekciji prelazite prstom udesno dok ne čujete "New page with photo button" (Gumb Nova stranica s fotografijom) pa dvaput dodirnite zaslon. Čut ćete sljedeće: "Alert, insert picture" (Upozorenje, umetanje slike). Otvorit će se prozor Umetanje slike.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  Dodajte sliku iz aplikacije Fotografije

  1. Prelazite prstom udesno dok ne čujete: "From library button" (Gumb Iz biblioteke). Zatim dvaput dodirnite zaslon.

  2. U aplikaciji Fotografije prelazite prstom udesno dok ne čujete naziv albuma koji želite odabrati pa dvaput dodirnite zaslon.

  3. Na popisu fotografija prelazite prstom udesno dok ne čujete naziv fotografije koju želite odabrati pa dvaput dodirnite zaslon.

  4. Prelazite prstom ulijevo dok ne čujete sljedeće: "Done button" (Gumb Gotovo). Dvaput dodirnite zaslon.

  5. Prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Use button" (Gumb Koristi). Dvaput dodirnite zaslon. Fokus će se premjestiti na novu stranicu.

  6. Da biste novoj stranici dodijelili naziv, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Page title" (Naslov stranice), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  7. Upišite naziv, a zatim prelazite prstom udesno dok ne čujete "Return" (Povratak) pa dvaput dodirnite zaslon.

  Snimite i dodajte sliku

  1. Da biste dodali novu sliku izravno iz fotoaparata telefona, prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Take picture button" (Gumb za snimanje slike).

  2. Dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se na aplikacija fotoaparata.

  3. Da biste snimili sliku, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Take picture button" (Gumb za snimanje slike), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  4. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Use button" (Gumb Koristi), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Fokus će se premjestiti na novu stranicu.

  5. Da biste novoj stranici dodijelili naziv, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Page title" (Naslov stranice) pa dvaput dodirnite zaslon. Upišite naziv. Zatim prelazite prstom udesno dok ne čujete "Return" (Povratak) pa dvaput dodirnite zaslon.

Napomena : Da biste se pomaknuli na popis Stranice s radne površine stranice, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "Back to page list for <naziv sekcije>, back button. (Povratak na popis stranica za <naziv sekcije>, gumb Natrag), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Fokus će biti na gumbu Natrag na prikazu popisa Stranice.

Preimenovanje sekcije

 1. Na popisu Sekcije prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete naziv sekcije koju želite preimenovati.

 2. Postavite rotor značajke VoiceOver na Akcije.

 3. Prelazite prstom prema gore ili dolje dok ne čujete "Rename list" (Preimenuj popis), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Upišite novi naziv sekcije. Kada završite, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Return" (Povratak), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Preimenovanje stranice

 1. Na popisu Stranice prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete naziv stranice koju želite preimenovati, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 2. Na stranici prelazite prstom udesno dok ne čujete "<trenutni naziv stranice>, heading, text field" (<trenutni naziv stranice>, naslov, tekstno polje), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 3. Promijenite naziv stranice. Kada završite, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Done" (Gotovo), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Promjena redoslijeda bilježnica, sekcija i stranica

Redoslijed bilježnica, sekcija i stranica možete promijeniti ako, primjerice, želite stavke koje su vam važnije postaviti na vrh popisa.

 1. Na popisu Bilježnice, Sekcije ili Stranice prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "Edit button" (Gumb Uredi), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Čut ćete sljedeće: "Done" (Gotovo).

 2. Prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Reorder <naziv bilježnice, sekcije ili stranice kojoj želite promijeniti redoslijed>" (Promijeni redoslijed <naziv bilježnice, sekcije ili stranice kojoj želite promijeniti redoslijed>).

 3. Dvaput dodirnite i držite zaslon dok ne čujete zvučni signal. Prelazite prstom prema gore ili dolje po zaslonu dok ne čujete mjesto na koje želite premjestiti stavku, a zatim podignite prst sa zaslona.

 4. Prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Done button" (Gumb Gotovo), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Premještanje sekcije

 1. Na popisu Sekcije prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete naziv sekcije koju želite premjestiti.

 2. Postavite rotor značajke VoiceOver na Akcije.

 3. Prelazite prstom prema gore ili dolje dok ne čujete "Move" (Premjesti), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Čut ćete sljedeće: "Notebooks, move this section to another notebook" (Bilježnice, premjesti sekciju u drugu bilježnicu).

 4. Prelazite prstom udesno dok ne čujete naziv bilježnice u koju želite premjestiti sekciju, a zatim dvaput dodirnite zaslon. Fokus će se premjestiti na popis Sekcije iz kojeg ste premjestili sekciju.

Premještanje ili kopiranje stranice

 1. Na popisu Stranice prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete naziv stranice koju želite premjestiti ili kopirati.

 2. Postavite rotor značajke VoiceOver na Akcije.

 3. Prelazite prstom prema gore ili dolje dok ne čujete "Move" (Premjesti) ili "Copy" (Kopiraj), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Prelazite prstom udesno dok ne čujete naziv sekcije u koju želite premjestiti ili kopirati stranicu, a zatim dvaput dodirnite zaslon. Fokus će se premjestiti na popis Stranice s kojeg ste premjestili ili kopirali stranicu.

Zatvaranje bilježnice

Ako ne želite da bude prikazana na popisu Bilježnice, bilježnicu možete zatvoriti.

 1. Na popisu Bilježnice prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete naziv bilježnice koju želite ukloniti.

 2. Postavite rotor značajke VoiceOver na Akcije.

 3. Prelazite prstom prema gore ili dolje dok ne čujete "Close" (Zatvori), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Da biste ponovno otvorili bilježnicu, na popisu Bilježnice prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "More notebooks ellipses button" (Više bilježnica, gumb trotočka), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Čut ćete sljedeće: "Open more notebooks" (Otvori više bilježnica).

  Prelazite prstom udesno dok ne čujete naziv bilježnice koju želite ponovno otvoriti, a zatim dvaput dodirnite zaslon. Bilježnica će se otvoriti i ponovno će biti prikazana na popisu Bilježnice.

Uklanjanje sekcije

 1. Na popisu Sekcije prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete naziv sekcije koju želite ukloniti.

 2. Postavite rotor značajke VoiceOver na Akcije.

 3. Prelazite prstom prema gore ili dolje dok ne čujete "Delete" (Izbriši), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Čut ćete sljedeće: "Alert, are you sure you want to delete this section" (Upozorenje, jeste li sigurni da želite izbrisati ovu sekciju). Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Delete" (Izbriši), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Uklanjanje stranice

 1. Na popisu Stranice prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete naziv stranice koju želite ukloniti.

 2. Postavite rotor značajke VoiceOver na Akcije.

 3. Prelazite prstom prema gore ili dolje dok ne čujete "Delete" (Izbriši), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Vidi također

Zajedničko korištenje bilježnica i suradnja na njima pomoću čitača zaslona u programu OneNote

Korištenje čitača zaslona za osnovne zadatke u programu OneNote

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Navigacija aplikacijom OneNote pomoću značajki za pristupačnost

Da biste organizirali informacije u bilježnicama koje sadrže stranice, sekcije i grupe sekcija, koristite OneNote za Windows 10 s Pripovjedačem, ugrađenim čitačem zaslona u sustavu Windows. Po potrebi možete dodavati stranice, sekcije i nove bilježnice, a možete ih i preimenovati, premještati i brisati.

Napomene : 

 • Nove značajke sustava Office 365 postupno postaju dostupne pretplatnicima na Office 365, pa vaša aplikacija možda još nema te značajke. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, posjetite članak Kada ću dobiti najnovije značajke u sustavu Office 2016 za Office 365?.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite ugrađeni čitač zaslona za Windows, Pripovjedač. Da biste saznali više o korištenju pripovjedača, pročitajte članak Početak rada s pripovjedačem.

 • U ovoj se temi podrazumijeva da koristite aplikaciju na telefonu sa sustavom Windows. Neke upute i geste mogu biti drugačije na tabletu ili PC-ju.

Sadržaj teme

Otvaranje programa OneNote

 1. Provjerite jeste li na uređaju prijavljeni na Microsoftov račun.

 2. Da biste otvorili OneNote, pritisnite tipku s logotipom sustava Windows pa upišite onenote. Zatim pritišćite tipku sa strelicom gore ili tipku sa strelicom dolje dok ne čujete "OneNote. Trusted Windows Store app" (OneNote. Pouzdana aplikacija iz Windows trgovine). Zatim pritisnite Enter.

Stvaranje bilježnice

 1. U programu OneNote pritisnite Ctrl + G da biste otvorili navigacijsko okno za bilježnice.

 2. Pritišćite Shift + tabulator dok ne čujete "New Notebook button" (Gumb Nova bilježnica). Pritisnite razmaknicu da biste odabrali taj gumb. Pripovjedač će izgovoriti: "New notebook window. New Notebook name, editing." (Prozor Nova bilježnica. Naziv nove bilježnice, uređivanje). Ako koristite JAWS, čut ćete: "Pop-up. New notebook" (Skočni prozor. Nova bilježnica).

 3. Upišite naziv bilježnice. Zatim pritisnite tabulator. Čut ćete sljedeće: "Create notebook button" (Gumb Stvori bilježnicu). Da biste stvorili bilježnicu, pritisnite razmaknicu.

 4. Bilježnica će se stvoriti i otvoriti. Nova bilježnica sastoji se od jedne sekcije bilježnice s nazivom Nova sekcija 1 koja sadrži praznu stranicu bez naslova.

  Napomena : Bilježnice se automatski spremaju na OneDrive.

Stvaranje sekcije

 1. Da biste stvorili novu sekciju u bilježnici, pritisnite Ctrl + G pa Ctrl + T.

 2. Stvorit će se sekcija. Pokazivač će se premjestiti na njezinu karticu i moći ćete upisati njezin naziv.

 3. Kada to učinite, pritisnite Enter. Sekciji će biti dodijeljen naziv.

 4. Da biste se vratili u način uređivanja stranice, dvaput pritisnite Enter. Pokazivač će se premjestiti na polje za naslov prazne stranice bez naslova u novoj sekciji.

Stvaranje stranice

 1. U sekciji u koju želite dodati stranicu pritisnite Ctrl + N.

 2. Stvorit će se nova sekcija.

 3. Da biste se vratili u način uređivanja stranice, pritisnite Esc. Pokazivač će se premjestiti na polje s naslovom stranice i moći ćete upisati njezin naslov.

Preimenovanje sekcije

 1. Da biste u programu OneNote otvorili navigacijsko okno za sekcije, pritisnite Ctrl + Shift + G. Zatim pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete naziv sekcije.

 2. Da biste se pomaknuli na grupu sekcija koju želite preimenovati, koristite tipke sa strelicom gore ili dolje.

 3. Da biste otvorili kontekstni izbornik, pritisnite Shift + F10. Pritišćite tabulator dok ne čujete: "Rename section button" (Gumb Preimenuj sekciju).

 4. Pritisnite razmaknicu. Pripovjedač će izgovoriti "Section name textbox" (Tekstni okvir Naziv sekcije) i naziv sekcije. Ako koristite JAWS, čut ćete naziv sekcije i "Section name textbox, edit" (Tekstni okvir Naziv sekcije, uređivanje).

 5. Upišite novi naziv pa pritisnite Enter. Sekcija će biti preimenovana.

Preimenovanje stranice

 1. Da biste u programu OneNote otvorili navigacijsko okno za sekcije, pritisnite Ctrl + Shift + G. Zatim pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete naziv sekcije.

 2. Pomoću tipki sa strelicama gore i dolje pomaknite se na sekciju sa stranicom koju želite preimenovati.

 3. Da biste otvorili navigacijsko okno za stranicu, pritisnite Ctrl + Alt + G. Čut ćete naziv stranice.

 4. Pomoću tipki sa strelicama gore i dolje pomaknite se na stranicu koju želite preimenovati.

 5. Da biste otvorili kontekstni izbornik, pritisnite Shift + F10. Pritišćite tabulator dok ne čujete: "Rename page button" (Gumb Preimenuj stranicu).

 6. Pritisnite razmaknicu. Pripovjedač će izgovoriti: "Page title, editing" (Naslov stranice, uređivanje). Ako koristite JAWS, čut ćete naslov stranice i "Page title" (Naslov stranice).

 7. Upišite novi naziv pa pritisnite Enter. Stranica će biti preimenovana.

Premještanje ili kopiranje sekcije

 1. Da biste u bilježnici otvorili navigacijsko okno za sekcije, pritisnite Ctrl + Shift + G. Zatim pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete naziv sekcije.

 2. Pomaknite se do sekcije koju želite premjestiti ili kopirati pomoću tipki sa strelicom gore i dolje. Pripovjedač će prilikom prelaska s jedne sekcije na drugu izgovarati njihove nazive.

 3. Da biste otvorili kontekstni izbornik, pritisnite Shift + F10. Zatim pritišćite tabulator dok ne čujete: "Move slash copy button." (Gumb Premjesti kosa crta Kopiraj). Pritisnite razmaknicu da biste odabrali taj gumb. Otvorit će se dijaloški okvir Premještanje/kopiranje sekcije.

 4. Pritisnite tabulator. Čut ćete naziv otvorene bilježnice.

 5. Pomaknite se do bilježnice u koju želite premjestiti sekciju pomoću tipki sa strelicom gore i dolje. Pripovjedač će prilikom prelaska s jedne bilježnice na drugu izgovarati njihove nazive.

 6. Kada dođete do željenog odredišta, pritisnite razmaknicu da biste ga odabrali. Zatim se pomoću tabulatora pomičite po dijaloškim gumbima. Prvi je gumb Premjesti. Ako želite kopirati sekciju, ponovno pritisnite tabulator da biste se pomaknuli na gumb Kopiraj. Pritisnite razmaknicu da biste odabrali taj gumb. Sekcija će biti premještena ili kopirana.

Premještanje ili kopiranje stranice

 1. Da biste u programu OneNote otvorili navigacijsko okno za sekcije, pritisnite Ctrl + Shift + G. Zatim pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete naziv sekcije.

 2. Pomoću tipki sa strelicama gore i dolje pomaknite se na sekciju sa stranicom koju želite preimenovati.

 3. Da biste otvorili navigacijsko okno za stranicu, pritisnite Ctrl + Alt + G. Čut ćete naziv stranice.

 4. Pomaknite se do stranice koju želite premjestiti ili kopirati pomoću tipki sa strelicom gore ili dolje. Pripovjedač će prilikom prelaska s jedne stranice na drugu izgovarati njihove nazive.

 5. Da biste otvorili kontekstni izbornik, pritisnite Shift + F10. Zatim pritišćite tabulator dok ne čujete: "Move slash copy button." (Gumb Premjesti kosa crta Kopiraj). Pritisnite razmaknicu da biste odabrali taj gumb. Otvorit će se dijaloški okvir Premještanje/kopiranje stranice.

 6. Da biste odabrali bilježnicu u koju želite kopirati ili premjestiti stranicu, pritišćite tabulator dok ne čujete: "Back button" (Gumb Natrag). Pritisnite razmaknicu. Zatim se pomoću tipki sa strelicama gore i dolje pomaknite na bilježnicu u koju želite premjestiti ili kopirati stranicu. Da biste odabrali mjesto, pritisnite razmaknicu.

  Napomena : Provjerite je li bilježnica u koju želite premjestiti ili kopirati stranicu otvorena u programu OneNote.

 7. Pomaknite se do sekcije koju želite premjestiti ili kopirati pomoću tipki sa strelicom gore i dolje. Pripovjedač će prilikom prelaska s jedne sekcije na drugu izgovarati njihove nazive.

 8. Kada dođete do željenog odredišta, pritisnite razmaknicu da biste odabrali sekciju. Zatim se pomoću tabulatora pomičite po dijaloškim gumbima. Prvi je gumb Premjesti. Ako želite kopirati stranicu, ponovno pritisnite tabulator da biste se pomaknuli na gumb Kopiraj. Pritisnite razmaknicu da biste odabrali taj gumb. Stranica će biti premještena ili kopirana.

Zatvaranje bilježnice

 1. U programu OneNote pritisnite Ctrl + G da biste otvorili navigacijsko okno za bilježnice.

 2. Pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete naziv bilježnice.

 3. Pomoću tipki sa strelicama gore i dolje pomaknite se na bilježnicu koju želite zatvoriti.

 4. Da biste otvorili kontekstni izbornik, pritisnite Shift + F10. Zatim pritišćite tabulator dok ne čujete: "Close this notebook button" (Gumb Zatvori ovu bilježnicu).

 5. Da biste zatvorili bilježnicu, pritisnite razmaknicu.

Uklanjanje sekcije

 1. Da biste u bilježnici otvorili navigacijsko okno za sekcije, pritisnite Ctrl + Shift + G. Zatim pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete naziv sekcije.

 2. Pomaknite se do sekcije koju želite ukloniti pomoću tipki sa strelicom gore i dolje.

 3. Da biste otvorili kontekstni izbornik, pritisnite Shift + F10. Čut ćete sljedeće: "Delete section button" (Gumb Izbriši sekciju). Zatim pritisnite razmaknicu.

 4. Otvorit će se dijaloški okvir za potvrdu. Čut ćete sljedeće: "Delete section button" (Gumb Izbriši sekciju). Da biste potvrdili brisanje, pritisnite razmaknicu. Sekcija će biti uklonjena.

Uklanjanje stranice

 1. Da biste u programu OneNote otvorili navigacijsko okno za sekcije, pritisnite Ctrl + Shift + G. Zatim pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete naziv sekcije.

 2. Pomoću tipki sa strelicama gore i dolje pomaknite se na sekciju sa stranicom koju želite ukloniti.

 3. Da biste otvorili navigaciju za stranicu, pritisnite Ctrl + Alt + G. Čut ćete naziv stranice.

 4. Pomoću tipki sa strelicama gore i dolje pomaknite se na stranicu koju želite ukloniti.

 5. Da biste otvorili kontekstni izbornik, pritisnite Shift + F10. Čut ćete sljedeće: "Delete page button" (Gumb Izbriši stranicu).

 6. Pritisnite razmaknicu. Otvorit će se dijaloški okvir za potvrdu. Čut ćete sljedeće: "Delete page button" (Gumb Izbriši stranicu). Da biste potvrdili brisanje, pritisnite razmaknicu. Stranica će biti uklonjena.

Vidi također

Zajedničko korištenje bilježnica i suradnja na njima pomoću čitača zaslona u programu OneNote

Korištenje čitača zaslona za osnovne zadatke u programu OneNote

Navigacija programom OneNote pomoću značajki za pristupačnost

Da biste organizirali informacije u bilježnicama koje sadrže stranice i sekcije, koristite OneNote Online s Pripovjedačem, ugrađenim čitačem zaslona u sustavu Windows. Po potrebi možete dodavati stranice, sekcije i nove bilježnice.

Napomene : 

 • Nove značajke sustava Office 365 postupno postaju dostupne pretplatnicima na Office 365, pa vaša aplikacija možda još nema te značajke. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, posjetite članak Kada ću dobiti najnovije značajke u sustavu Office 2016 za Office 365?.

 • Tipkovne prečace potražite u članku Tipkovni prečaci za OneNote Online.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite ugrađeni čitač zaslona za Windows, Pripovjedač. Da biste saznali više o korištenju pripovjedača, pročitajte članak Početak rada s pripovjedačem.

 • U ovoj se temi podrazumijeva da koristite aplikaciju na PC-ju. Neke upute i geste mogu biti drugačije na telefonu ili tabletu sa sustavom Windows.

 • Kada koristite OneNote Online, preporučujemo da kao web-preglednik koristite Microsoft Edge. Budući da se OneNote Online koristi u web-pregledniku, tipkovni se prečaci razlikuju od prečaca u verziji programa za računala. Umjesto pomoću tipke F6, primjerice, s jedne naredbe na drugu prebacujete se pomoću prečaca Ctrl + F6. Uz to, uobičajeni prečaci kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl + O (Otvori) odnose se na web-preglednik, a ne na OneNote Online.

Sadržaj teme

Otvaranje web-aplikacije OneNote Online

 1. U web-pregledniku idite na adresu www.onenote.com.

 2. Pritisnite tabulator da biste se pomaknuli na vezu Prijava. Čut ćete sljedeće: "Sign in, link" (Prijava, veza). Da biste odabrali tu vezu, pritisnite Enter.

 3. Ako se prijavljujete pomoću Microsoftova računa, pritisnite tabulator da biste se pomaknuli na mogućnost Prijava pomoću Microsoftova računa. Ako se prijavljujete pomoću računa tvrtke ili ustanove, pomaknite se na mogućnost Prijava pomoću računa tvrtke ili obrazovne ustanove. Zatim pritisnite Enter.

 4. Otvorit će se stranica Prijava. Čut ćete sljedeće: "Email, phone, or Skype name, editing" (E-pošta, telefon ili Skype ime, uređivanje).

 5. Upišite adresu e-pošte, a zatim pritisnite Enter. Čut ćete sljedeće: "Password, editing" (Lozinka, uređivanje).

 6. Upišite lozinku pa pritisnite Enter.

  Napomena : Ako koristite račun tvrtke ili ustanove, postupak prijave može se malo razlikovati. Možda će vam, na primjer, trebati PIN ili pametna kartica.

 7. OneNote Online će se otvoriti s prikazanim navigacijskim oknom koje sadrži popis svih bilježnica povezanih s vašim računom.

Stvaranje bilježnice

 1. U navigacijskom oknu za bilježnice pritišćite tabulator dok ne čujete "New" (Novo), a zatim pritisnite Enter.

 2. Otvorit će se dijaloški okvir Stvaranje nove bilježnice s fokusom na polju Naziv bilježnice.

 3. Upišite naziv bilježnice, a zatim pritisnite Enter da biste je stvorili.

 4. Nova će se bilježnica otvoriti u web-aplikaciji OneNote Online, a pokazivač će biti postavljen na polje s naslovom stranice u sekciji Brze bilješke. Čut ćete naziv nove bilježnice i "Microsoft OneNote Online, editable text" (Microsoft OneNote Online, tekst koji se može uređivati).

  Nova bilježnica bit će spremljena u mapu Dokumenti na servisu OneDrive.

Stvaranje sekcije

 1. Da biste u otvorenoj bilježnici stvorili novu sekciju, pritišćite Control + F6 dok ne čujete naziv sekcije.

  Napomena : Ako se pritiskanjem kombinacije tipki Ctrl + F6 ne možete pomicati po naredbama web-aplikacije OneNote Online, pritišćite tabulator dok ne čujete naredbu. Kada to učinite, pritišćite Ctrl + F6 da biste se pomicali po naredbama.

 2. Pritišćite Caps Lock + tipku sa strelicom lijevo dok ne čujete "New section button" (Gumb Nova sekcija), a zatim pritisnite Caps Lock + Enter.

 3. Upišite naziv sekcije pa pritisnite Enter.

 4. Sekcija će se stvoriti, a pokazivač premjestiti na polje s naslovom stranice u novoj sekciji.

Stvaranje stranice

 1. Pritišćite Control + F6 u bilježnici dok ne čujete naziv sekcije.

 2. Da biste se pomicali po sekcijama, pritišćite tabulator ili Shift + tabulator. Prilikom prelaska s jedne sekcije na drugu izgovarat će se njihovi nazivi. Pritisnite Enter da biste odabrali sekciju u kojoj želite stvoriti novu stranicu.

 3. Pritišćite Caps Lock + tipku sa strelicom lijevo dok ne čujete "New page button" (Gumb Nova stranica), a zatim pritisnite Caps Lock + Enter.

 4. Stvorit će se nova stranica. Pokazivač će se premjestiti na polje s naslovom stranice i moći ćete upisati njezin naslov.

Preimenovanje bilježnice

Iz web-aplikacije OneNote Online možete izravno prijeći na servis OneDrive u kojem možete preimenovati bilježnicu.

 1. Pritišćite Ctrl + F6 u otvorenoj bilježnici u web-aplikaciji OneNote Online dok ne čujete: "List of Microsoft services button" (Gumb Popis Microsoftovih servisa). Pritišćite tipku tabulatora dok ne začujete "OneDrive" pa zatim pritisnite Enter.

 2. Vaš OneDrive (onedrive.live.com) otvorit će se u pregledniku.

 3. Pomoću tipki sa strelicama pomaknite se na datoteku bilježnice koju želite preimenovati. Prilikom prelaska s jedne datoteke na drugu čut ćete njihove nazive.

 4. Kada dođete do željene datoteke, pritisnite F2. Otvorit će se dijaloški okvir Preimenovanje. Čut ćete sljedeće: "Enter your new name" (Unesite novi naziv).

 5. Upišite novi naziv pa pritisnite Enter. Bilježnica će biti preimenovana.

 6. Da biste se vratili na bilježnicu u web-aplikaciji OneNote Online i da bi pritom bilježnica koju ste preimenovali bila odabrana, pritisnite Enter.

Preimenovanje sekcije

 1. Da biste u bilježnici otvorili navigacijsko okno za sekcije, pritisnite Control + F6. Čut ćete naziv sekcije.

 2. Pritišćite tabulator ili Shift + tabulator dok ne čujete naziv sekcije koju želite preimenovati.

 3. Pritisnite Shift + F10. Čut ćete sljedeće: "Rename menu item" (Stavka izbornika Preimenuj). Otvorit će se kontekstni izbornik. Fokus će se premjestiti na mogućnost Preimenuj.

 4. Pritisnite Enter. Upišite novi naziv sekcije.

 5. Pritišćite tabulator dok ne čujete "OK button" (Gumb U redu), a zatim pritisnite Enter. Fokus će se vratiti na popis sekcija, odnosno na sekciju koje ste upravo preimenovali.

Preimenovanje stranice

 1. Da biste u bilježnici otvorili navigacijsko okno za sekcije, pritisnite Control + F6. Čut ćete naziv sekcije.

 2. Pritišćite tabulator ili Shift + tabulator dok ne čujete naziv sekcije koja sadrži stranicu koju želite preimenovati, a zatim pritisnite Enter.

 3. Pritišćite Control + F6 dok ne čujete naziv stranice. Pritišćite Caps Lock + tipku sa strelicom lijevo dok ne čujete naziv stranice koju želite preimenovati, a zatim pritisnite Enter.

 4. Pokazivač će se pomaknuti na polje s naslovom stranice. Da biste izbrisali prethodni naslov, pritisnite Ctrl + A, a zatim Backspace.

 5. Upišite novi naslov stranice pa pritisnite Enter. Pokazivač će se premjestiti na stranicu na kojoj možete upisivati i uređivati bilješke.

  Savjet : Da biste brzo prešli s područja stranice na područje naslova stranice, pritisnite Page Up.

Uklanjanje bilježnice

Ako ste sigurni da više ne trebate bilježnicu, možete je izbrisati s računa za OneDrive. Ako bilježnicu zajednički koristite, obavijestite suradnike da ćete je izbrisati.

 1. Pritišćite Ctrl + F6 u otvorenoj bilježnici u web-aplikaciji OneNote Online dok ne čujete: "List of Microsoft services button" (Gumb Popis Microsoftovih servisa). Pritišćite tabulator dok ne čujete: "OneDrive", a zatim pritisnite Enter.

 2. Vaš OneDrive (onedrive.live.com) otvorit će se u pregledniku.

 3. Pomoću tipki sa strelicama pomaknite se na bilježnicu koju želite izbrisati. Prilikom prelaska s jedne datoteke na drugu čut ćete njihove nazive.

 4. Kada dođete do željene datoteke, pritisnite Delete. U dijaloškom okviru za potvrdu pritišćite tabulator dok ne čujete "Delete button" (Gumb Izbriši), a zatim pritisnite Enter. Bilježnica će se izbrisati, a fokus će se premjestiti na sljedeću datoteku.

  Savjet : Izbrisanu bilježnicu možete oporaviti u košu za smeće servisa OneDrive. Da biste otvorili koš za smeće, pritišćite Shift + tabulator dok ne čujete: "Group" (Grupa). Zatim se pomoću tipke sa strelicom dolje pomaknite do mogućnosti Koš za smeće.

Uklanjanje sekcije

 1. Da biste u bilježnici otvorili navigacijsko okno za sekcije, pritisnite Control + F6. Čut ćete naziv sekcije.

 2. Pritišćite tabulator ili Shift + tabulator dok ne čujete naziv sekcije koju želite ukloniti.

 3. Pritisnite Shift + F10. Čut ćete sljedeće: "Rename menu item" (Stavka izbornika Preimenuj). Otvorit će se kontekstni izbornik.

 4. Pritišćite tipku sa strelicom dolje dok ne čujete "Delete, menu item" (Izbriši, stavka izbornika), a zatim pritisnite Enter.

 5. U dijaloškom okviru za potvrdu pritišćite tabulator dok ne čujete "Yes button" (Gumb Da), a zatim pritisnite Enter.

Uklanjanje stranice

 1. Da biste u bilježnici otvorili navigacijsko okno za sekcije, pritisnite Control + F6. Čut ćete naziv sekcije.

 2. Pritišćite tabulator ili Shift + tabulator dok ne čujete naziv sekcije koja sadrži stranicu koju želite ukloniti, a zatim pritisnite Enter.

 3. Pritišćite Control + F6 dok ne čujete naziv stranice. Pritišćite Caps Lock + tipku sa strelicom lijevo dok ne čujete naziv stranice koju želite ukloniti.

 4. Da biste trajno uklonili stranicu, pritisnite Delete. U dijaloškom okviru za potvrdu pritišćite tabulator dok ne čujete "Yes button" (Gumb Da), a zatim pritisnite Enter.

  Ako želite premjestiti stranicu u odjeljak Izbrisane bilješke iz kojeg je kasnije možete dohvatiti, pritisnite Shift + F10. Čut ćete sljedeće: "Rename menu item" (Stavka izbornika Preimenuj). Otvorit će se kontekstni izbornik. Pritišćite tipku sa strelicom dolje dok ne čujete "Delete, menu item" (Izbriši, stavka izbornika), a zatim pritisnite Enter.

Vidi također

Zajedničko korištenje bilježnica i suradnja na njima pomoću čitača zaslona u programu OneNote

Tipkovni prečaci u web-aplikaciji OneNote Online

Korištenje čitača zaslona za osnovne zadatke u programu OneNote

Navigacija aplikacijom OneNote pomoću značajki za pristupačnost

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u službi Answer Desk za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×