Opisi SmartArt grafika

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Popis

Naziv izgleda

Opis

Slika

Popis osnovnih blokova

Koristi se za pokazivanje neuzastopnih ili grupiranih blokova informacija. Maksimizira vodoravni i okomiti prostor prikaza za oblike.

Slika izgleda osnovnog popisa blokova

Zaobilaženje popisa za isticanje slike

Koristi se za pokazivanje neuzastopnih ili grupiranih blokova informacija. Mali kružni oblici dizajnirani su da sadrže slike. Dobro funkcionira za ilustriranje teksta razine 1 i razine 2. Maksimizira vodoravni i okomiti prostor prikaza za oblike.

Slika izgleda razlomljenog popisa s isticanjem slikama

Neprekidan popis slika

Koristi se za pokazivanje grupa međusobno povezanih informacija. Kružni oblici dizajnirani su da sadrže slike.

Slika izgleda neprekidnog popisa slika

Detaljni postupak

Koristi se s velikim količinama teksta razine 2 kako bi se pokazao napredak kroz stadije.

Slika izgleda detaljnog postupka

Grupirani popis

Koristi se za pokazivanje grupa i podgrupa informacija ili koraka i podkoraka u zadatku, procesu ili tijeku rada. Tekst razine 1 odgovara gornjoj razini vodoravnih oblika, a tekst razine 2 odgovara okomitim podkoracima ispod svakog povezanog oblika gornje razine. Dobro funkcionira za naglašavanje podgrupa ili podkoraka, hijerarhijskih informacija ili višestrukih popisa informacija.

Slika izgleda grupiranog popisa

Hijerarhijski popis

Koristi se za pokazivanje hijerarhijskih veza koje se razvijaju kroz grupe. Također se može koristiti za grupiranje i popis informacija.

Slika izgleda hijerarhijskog popisa

Vodoravni popis grafičkih oznaka

Koristi se za prikaz neuzastopnih ili grupiranih popisa informacija. Dobro funkcionira s velikim količinama teksta. Sav tekst ima jednaku razinu naglašenog, a smjer nije naznačen.

Slika izgleda vodoravnog popisa grafičkih oznaka

Vodoravni popis slika

Koristi se za pokazivanje neuzastopnih ili grupiranih informacija s naglaskom na povezane slike. Gornji oblici dizajnirani su da sadrže slike.

Slika izgleda vodoravnog popisa slika

Popis isticanja slike

Koristi se za pokazivanje grupiranih ili povezanih informacija. Mali oblici u gornjim kutovima dizajnirani su da sadrže slike. Naglašava tekst razine 2 preko teksta razine 1 i dobar je izbor za velike količine teksta razine 2.

Slika izgleda popisa isticanja slike

Popis opisa slike

Koristi se za pokazivanje neuzastopnih ili grupiranih blokova informacija. Gornji oblici dizajnirani su da sadrže slike i slike su naglašene preko teksta. Dobro funkcionira sa slikama s kratkim tekstom opisa.

Slika rasporeda popisa opisa slika

Popis piramida

Koristi se za pokazivanje proporcionalnih, međusobno povezanih ili hijerarhijskih veza. Tekst se pojavljuje u pravokutnim oblicima na vrhu pozadine piramide.

slika izgleda Popis piramida

Segmentirani postupak

Koristi se za pokazivanje napretka ili uzastopnih koraka u zadatku, procesu ili tijeku rada. Naglašava tekst razine 2, jer se svaki redak pojavljuje u zasebnom obliku.

Slika izgleda segmentiranog postupka

Složeni popis

Koristi se za pokazivanje grupa informacija ili koraka u zadatku, procesu ili tijeku rada. Kružni oblici sadrže tekst razine 1, a odgovarajući pravokutnici sadrže tekst razine 2. Dobro funkcionira s brojnim pojedinostima i minimumom teksta razine 1.

Slika izgleda složenog popisa

Tablična hijerarhija

Koristi se za pokazivanje grupa informacija izgrađenih od vrha do dna i hijerarhija unutar svake grupe. Ovaj izgled ne sadrži poveznice.

Slika izgleda tablične hijerarhije

Tablični popis

Koristi se za pokazivanje grupiranih ili povezanih informacija jednake važnosti. Prvi redak teksta razine 1 odgovara gornjem obliku i njegov tekst razine 2 koristi se za potonje popise.

Slika izgleda tabličnog popisa

Odredišni popis

Koristi se za pokazivanje međusobno povezanih informacija ili preklapajućih informacija. Svaki od prvih sedam redaka teksta razine 2 pojavljuje se u pravokutnom obliku. Nekorišteni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje dostupan ako prebacite izglede. Dobro funkcionira i s tekstom razine 1 razine 2.

Slika izgleda odredišnog popisa

Trapezoidni popis

Koristi se za pokazivanje grupiranih ili povezanih informacija jednake važnosti. Dobro funkcionira s velikim količinama teksta.

Slika izgleda trapezoidnog popisa

Popis okomitog okvira

Koristi se za pokazivanje nekoliko grupa informacija, posebno grupa s velikom količinom teksta razine 2. Dobar izbor za popise informacija s grafičkim oznakama.

Slika izgleda popisa okomitog okvira

Okomiti popis blokova

Koristi se za pokazivanje grupa informacija ili koraka u zadatku, procesu ili tijeku rada. Dobro funkcionira s velikim količinama teksta razine 2. Dobar izbor za tekst s glavnom točkom i višestrukim podtočkama.

Slika izgleda okomitog popisa blokova

Okomiti popis grafičkih oznaka

Koristi se za pokazivanje neuzastopnih ili grupiranih blokova informacija. Dobro funkcionira s popisima koji imaju dugačke naslove ili informacije najviše razine.

Slika izgleda okomitog popisa grafičkih oznaka

Okomiti ševron popis

Koristi se za pokazivanje napretka ili uzastopnih koraka u zadatku, procesu ili tijeku rada ili za naglašavanje pokreta ili smjera. Naglašava tekst razine 2 preko teksta razine 1 i dobar je izbor za velike količine teksta razine 2.

Slika izgleda okomitog ševron popisa

Okomiti popis isticanja slike

Koristi se za pokazivanje neuzastopnih ili grupiranih blokova informacija. Mali kružni oblici dizajnirani su da sadrže slike.

Izgled Okomiti popis isticanja slike

Okomiti popis slika

Koristi se za pokazivanje neuzastopnih ili grupiranih blokova informacija. Mali oblici s lijeve strane dizajnirani su da sadrže slike.

Slika izgleda okomitog popisa slika

Okomiti popis strelica

Koristi se za pokazivanje napretka ili uzastopnih koraka u zadatku, procesu ili tijeku rada koji se kreće prema običnom cilju. Dobro radi za popise informacija s grafičkim oznakama.

Slika izgleda popisa okomitih strelica

Vrh stranice

Postupak

Naziv izgleda

Opis

Slika

Postupak isticanja

Koristi se za pokazivanje napretka, vremenskog tijeka ili uzastopnih koraka u zadatku, procesu ili tijeku rada. Dobro funkcionira za ilustriranje teksta razine 1 i razine 2.

Slika izgleda postupka isticanja

Izmjenični tijek

Koristi se za pokazivanje grupa informacija ili uzastopnih koraka u zadatku, procesu ili tijeku rada. naglašava interakciju ili veze između grupa informacija.

Slika izgleda izmjeničnog toga

Vrpca za strelice

Koristi se za pokazivanje povezanih ili kontrastnih koncepata s nekom vezom kao što su suprotne sile. Prva dva retka teksta razine 1 koriste se za tekst u strelicama. Neiskorišteni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje dostupan ako zamijenite izglede.

Slika izgleda vrpce za strelice

Osnovni postupak zaobilaženja

Koristi se za pokazivanje napretka ili uzastopnih koraka u zadatku, procesu ili tijeku rada. Maksimizira vodoravni i okomiti prostor prikaza za oblike.

Slika izgleda osnovnog razlomljenog postupka

Osnovni ševron postupak

Koristi se za pokazivanje napretka, vremenskog tijeka, uzastopnih koraka u zadatku, procesu ili tijeku rada, ili za naglašavanje pokreta ili smjera. Tekst razine 1 pojavljuje se unutar oblika strelice dok se tekst razine 2 pojavljuje ispod oblika strelica.

Slika izgleda osnovnog ševron postupka

Osnovni postupak

Koristi se za pokazivanje napretka ili uzastopnih koraka u zadatku, procesu ili tijeku rada.

Slika rasporeda osnovnog procesa

Osnovna vremenska traka

Koristi se za pokazivanje uzastopnih koraka u zadatku, procesa, ili tijeka rada ili za pokazivanje informacija vremenske trake. Dobro funkcionira s tekstom razine 1 i razine 2.

slika izgleda Osnovna vremenska traka

Ševronski popis

Koristi se za pokazivanje napredovanja kroz nekolicinu postupaka koji čine cjelokupni tijek rada. Također je dobar za ilustriranje kontrastnih postupaka. Tekst razine 1 odgovara prvoj strelici s lijeve strane, dok tekst razine 2 odgovara vodoravnim podkoracima za svaki oblik koji sadrži tekst razine 1.

Slika izgleda ševronskog popisa

Postupak kružnog zaobilaženja

Koristi se za pokazivanje duge ili nelinearne sekvence ili koraka u zadatku, procesu ili tijeku rada. Najbolje funkcionira samo s tekstom razine 1. Maksimizira vodoravni i okomiti prostor prikaza za oblike.

slika rasporeda postupka kružnog zaobilaženja

Zatvoreni ševron postupak

Koristi se za pokazivanje napredovanja, vremenske trake ili uzastopnih koraka u zadatku, procesu ili tijeku rada, ili za naglašavanje pokreta ili smjera. Može se koristiti za naglašavanje informacija u početnom obliku. Najbolje funkcionira samo s tekstom razine 1.

Slika izgleda zatvorenog ševron postupka

Neprekidan postupak strelice

Koristi se za pokazivanje vremenske trake ili uzastopnih koraka u zadatku, procesu ili tijeku rada. Dobro radi s tekstom razine 1 jer se svaki redak teksta razine 1 pojavljuje unutar strelice. Tekst razine 2 pojavljuje se izvan strelice.

Slika izgleda neprekidnog postupka strelice

Neprekidni postupak bloka

Koristi se za pokazivanje napretka ili uzastopnih koraka u zadatku, procesu ili tijeku rada. Najbolje funkcionira s minimalnim testom razine 1 i razine 2.

Slika izgleda neprekidnog postupka bloka

Neprekidan popis slika

Koristi se za pokazivanje grupa međusobno povezanih informacija. Kružni oblici dizajnirani su da sadrže slike.

Slika izgleda neprekidnog popisa slika

Strelice koje se ističu

Koristi se za pokazivanje ideja ili koncepata koji ukazuju na središnju točku. Najbolje radi samo s tekstom razine 1.

Slika izgleda strelica koje se ističu

Detaljni postupak

Koristi se s velikim količinama teksta razine 2 kako bi se pokazao napredak kroz stadije.

Slika izgleda detaljnog postupka

Strelice koje se šire

Koristi se za pokazivanje ideja ili koncepata koji se razvijaju iz središnje točke. Najbolje radi samo s tekstom razine 1.

Slika izgleda strelica koje se šire

Jednadžba

Koristi se za pokazivanje uzastopnih koraka ili zadataka koji prikazuju plan ili rezultat. Zadnji redak teksta razine 1 pojavljuje se nakon znaka jednako (=). Najbolje radi samo s tekstom razine 1.

Slika izgleda jednadžbe

Lijevak

Koristi se za pokazivanje filtriranja informacija ili kako se dijelovi spajaju u cjelinu. Naglašava konačni ishod. Može sadržavati do četiri retka teksta razine 1; posljednji od ta četiri retka teksta razine 1 pojavljuje se ispod lijevka, a drugi reci odgovaraju kružnom obliku. Neupotrjebljeni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje dostupan ako zamijenite izglede.

Slika izgleda lijevka

Brzina

Koristi se za pokazivanje isprepletenih ideja. Svaki od prva tri retka teksta razine 1 odgovara obliku zupčanika i njihov odgovarajući tekst razine 2 pojavljuje se u pravokutnicima pored oblika zupčanika. Neiskorišteni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje dostupan ako prebacite između izgleda.

Slika izgleda brzine

Suprotne strelice

Koristi se za pokazivanje dviju suprotnih ideja ili ideja koje se granaju iz središnje točke. Svaki od prva dva retka teksta razine 1 odgovara strelici. Neiskorišteni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje dostupan ako prebacite između izgleda.

Slika izgleda suprotnih strelica

Postupak isticanja slike

Koristi se za pokazivanje uzastopnih koraka u zadatku, procesa ili tijeka rada. Pravokutni oblici u pozadini dizajnirani su da sadrže slike.

Slika izgleda postupka isticanja slike

Strelice postupka

Koristi se za pokazivanje informacija koje ilustriraju proces ili tijek rada. Tekst razine 1 pojavljuje se u kružnim oblicima, a tekst razine 2 u strelicama. Najbolje funkcionira s minimumom teksta, te za naglašavanje pokreta ili smjera.

slika izgleda Strelice postupka

Popis postupaka

Koristi se za pokazivanje višestrukih grupa informacija ili koraka i podkoraka u zadatku, procesu ili tijeku rada. Tekst razine 1 odgovara gornjim vodoravnim oblicima, a tekst razine 2 odgovara okomitim podkoracima ispod svakog povezanog oblika najviše razine.

Slika izgleda popisa postupaka

Ponavljanje postupka zaobilaženja

Koristi se za pokazivanje napretka ili uzastopnih koraka u zadatku, procesu ili tijeku rada. Maksimizira vodoravni i okomiti prostor prikaza za oblike.

Slika izgleda ponavljajućeg razlomljenog postupka

Segmentirani postupak

Koristi se za pokazivanje napretka ili uzastopnih koraka u zadatku, procesu ili tijeku rada. Naglašava tekst razine 2, jer se svaki redak pojavljuje u zasebnom obliku.

Slika izgleda segmentiranog postupka

Nestalan postupak

Koristi se za pokazivanje silaznog napredovanja kroz stadije. Svaki od prvih pet redaka teksta razine 1 odgovara trokutu. Neiskorišteni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje dostupan ako prebacite između izgleda.

Slika izgleda nestalnog postupka

Strelica prema gore

Koristi se za pokazivanje napredovanja ili koraka koji teže uzlaznom smjeru u zadatku, procesu ili tijeku rada. Svaki od prva dva retka teksta razine 1 odgovara točki na strelici. Najbolje radi s minimumom teksta. Neiskorišteni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje dostupan ako prebacite između izgleda.

Slika izgleda strelice prema gore

Okomiti popis strelica

Koristi se za pokazivanje napretka ili uzastopnih koraka u zadatku, procesu ili tijeku rada koji se kreće prema običnom cilju. Dobro radi za popise informacija s grafičkim oznakama.

Slika izgleda popisa okomitih strelica

Postupak okomitog zaobilaženja

Koristi se za pokazivanje napretka ili uzastopnih koraka u zadatku, procesu ili tijeku rada. Maksimizira i vodoravni i okomiti prostor prikaza za oblike. Stavlja veći naglasak na unutarnju povezanost oblika nego na smjer ili pokret.

slika izgleda Postupak okomitog zaobilaženja

Okomiti ševron popis

Koristi se za pokazivanje napretka ili uzastopnih koraka u zadatku, procesu ili tijeku rada ili za naglašavanje pokreta ili smjera. Naglašava tekst razine 2 preko teksta razine 1 i dobar je izbor za velike količine teksta razine 2.

Slika izgleda okomitog ševron popisa

Okomita jednadžba

Koristi se za pokazivanje uzastopnih koraka ili zadataka koji prikazuju plan ili rezultat. Zadnji redak teksta razine 1 pojavljuje se nakon strelice. Najbolje radi samo s tekstom razine 1.

Slika izgleda okomite jednadžbe

Okomiti postupak

Koristi se za pokazivanje napredovanja ili uzastopnih koraka u zadatku, procesu ili tijeku rada odozgo prema dolje. Najbolje funkcionira s tekstom razine 1, jer je okomiti prostor ograničen.

slika izgleda Okomiti postupak

Vrh stranice

Ciklički

La naziv izgleda

Opis

Slika

Osnovni ciklus

Koristi se za predstavljanje neprekinutog slijeda etapa, zadataka ili događaja u kružnom tijeku. Naglašava etape ili korake više nego spajajuće strelice ili tijek. Najbolje funkcionira samo s tekstom razine 1.

slika izgleda Osnovni ciklus

Osnovni tortni grafikon

Koristi se za pokazivanje kako pojedini dijelovi tvore cjelinu. Prvih sedam redaka teksta razine 1 odgovaraju jednako raspoređenim oblicima klina ili torte. Najgornji oblik s tekstom razine 1 pojavljuje se izvan ostatka torte radi naglašavanja. Neiskorišteni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje dostupan ako zamijenite izglede.

Slika izgleda osnovnog tortnog grafikona

Osnovno radijalno

Koristi se za pokazivanje odnosa sa središnjom idejom u krugu. Prvi redak teksta razine 1 odgovara središnjem obliku, a njegov tekst razine 2 odgovara okolnim kružnim oblicima. Neiskorišteni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje dostupan ako prebacujete između izgleda.

slika izgleda Osnovno radijalno

Ciklus bloka

Koristi se za predstavljanje neprekinutog slijeda etapa, zadataka ili događaja u kružnom tijeku. Naglašava etape ili korake više nego spajajuće strelice ili tijek.

Slika izgleda ciklusa bloka

Neprekinuti ciklus

Koristi se za predstavljanje neprekinutog slijeda etapa, zadataka ili događaja u kružnom tijeku. Naglašava vezu među svim komponentama. Najbolje funkcionira samo s tekstom razine 1.

Slika izgleda neprekinutog ciklusa

Matrica ciklusa

Koristi se za pokazivanje odnosa prema središnjoj ideji u kružnom napredovanju. Svaki od prva četiri retka teksta razine 1 odgovara obliku klina ili torte, a tekst razine 2 pojavljuje se u pravokutnom obliku pored oblika klina ili torte. Neiskorišteni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje dostupan ako prebacujete između izgleda.

Slika izgleda matrice ciklusa

Radijalno širenje

Koristi se za pokazivanje odnosa sa središnjom idejom u krugu. Prvi redak teksta razine 1 odgovara središnjem kružnom obliku. Naglašava okolne krugove više nego središnju ideju. Neiskorišteni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje dostupan ako prebacujete između izgleda.

Slika izgleda radijalnog širenja

Brzina

Koristi se za pokazivanje isprepletenih ideja. Svaki od prva tri retka teksta razine 1 odgovara obliku zupčanika i njihov odgovarajući tekst razine 2 pojavljuje se u pravokutnicima pored oblika zupčanika. Neiskorišteni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje dostupan ako prebacite između izgleda.

Slika izgleda brzine

Višesmjerni ciklus

Koristi se za predstavljanje neprekinutog slijeda etapa, zadataka ili događaja koji se pojavljuju u bilo kojem smjeru.

Slika izgleda višesmjernog ciklusa

Neusmjereni ciklus

Koristi se za predstavljanje neprekinutog slijeda etapa, zadataka ili događaja u kružnom tijeku. Svaki je oblik iste razine važnosti. Dobro funkcionira kad se ne mora pokazati smjer.

Slika izgleda neusmjerenog ciklusa

Radijalni krug

Koristi se za pokazivanje odnosa sa središnjom idejom. Naglašava i informaciju u središnjem krugu i kako informacija u vanjskom prstenu od krugova pridonosi središnjoj ideji. Prvi redak teksta razine 1 odgovara središnjem krugu, a njegov tekst razine 2 odgovara vanjskom prstenu od krugova. Neiskorišteni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje dostupan ako prebacujete između izgleda.

Slika izgleda radijalnog kruga

Radijalni Vennov dijagram

Koristi se za pokazivanje i preklapajućih odnosa i odnosa prema središnjoj ideji u krugu. Prvi redak teksta razine 1 odgovara središnjem obliku, a reci teksta razine 2 odgovaraju okolnim kružnim oblicima. Neiskorišteni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje dostupan ako prebacujete između izgleda.

Slika izgleda radijalnog Vennovog dijagrama

Segmentirani ciklus

Koristi se za pokazivanje napredovanja ili slijeda etapa, zadataka ili događaja u kružnom tijeku. Naglašava međusobno povezane dijelove. Svaki od prvih sedam redaka teksta razine 1 odgovara obliku klina ili torte. Neiskorišteni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje dostupan ako prebacujete između izgleda.

Slika izgleda segmentiranog ciklusa

Tekstualni ciklus

Koristi se za predstavljanje neprekinutog slijeda etapa, zadataka ili događaja u kružnom tijeku. Naglašava strelice ili tijek više nego etape ili korake. Najbolje funkcionira samo s tekstom razine 1.

Slika izgleda tekstualnog ciklusa

Vrh stranice

Hijerarhija

Raspored ime

Opis

Slika

Hijerarhija

Koristi se za pokazivanje hijerarhijskih veza koje se razvijaju odozgo prema dolje.

Slika izgleda hijerarhije

Hijerarhijski popis

Koristi se za pokazivanje hijerarhijskih veza koje se razvijaju kroz grupe. Također se može koristiti za grupiranje i popis informacija.

Slika izgleda hijerarhijskog popisa

Vodoravna hijerarhija

Koristi se za pokazivanje hijerarhijskih veza koje se razvijaju vodoravno. Dobro funkcionira za stabla odluka.

Slika izgleda vodoravne hijerarhije

Vodoravno označena hijerarhija

Koristi se za pokazivanje kako se hijerarhijske veze razvijaju vodoravno i hijerarhijski grupiraju. Naglašava zaglavlje ili tekst razine 1. Prvi redak teksta razine 1 pojavljuje se u obliku na početku hijerarhije, a drugi i svi ostali potonji reci teksta razine 1 pojavljuju se na vrhu visokih trokuta.

slika izgleda Vodoravno označena hijerarhija

Označena hijerarhija

Koristi se za pokazivanje kako se hijerarhijske veze razvijaju odozgora prema dolje i hijerarhijski grupiraju. Naglašava zaglavlje ili tekst razine 1. Prvi redak teksta razine 1 pojavljuje se u obliku na početku hijerarhije, a svi ostali potonji reci teksta razine 1 pojavljuju se s lijeve strane visokih pravokutnika.

Slika izgleda označene hijerarhije

Organizacijski grafikon

Koristi se za pokazivanje hijerarhijskih informacija ili izvještavanja o odnosima u organizaciji. Viseći izgledi pomoćnog oblika i organizacijskog grafikona dostupni su s ovim izgledom.

slika izgleda Organizacijski grafikon

Tablična hijerarhija

Koristi se za pokazivanje grupa informacija izgrađenih od vrha do dna i hijerarhija unutar svake grupe. Ovaj izgled ne sadrži poveznice.

Slika izgleda tablične hijerarhije

Vrh stranice

Odnos

Naziv izgleda

Opis

Slika

Vrpca za strelice

Koristi se za pokazivanje povezanih ili kontrastnih koncepata s nekom vezom kao što su suprotne sile. Prva dva retka teksta razine 1 koriste se za tekst u strelicama. Neiskorišteni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje dostupan ako zamijenite izglede.

Slika izgleda vrpce za strelice

Ravnoteža

Koristi se za usporedbu ili pokazivanje odnosa između dvije ideje. Svaki od prva dva retka teksta razine 2 odgovara tekstu na vrhu jedne strane središnje točke. Naglašava tekst razine 2 koji je ograničen na četiri oblika na svakoj strani središnje točke. Balans se naginje prema strani s najviše oblika koji sadrže tekst razine 2. Neiskorišteni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje dostupan ako prebacite između izgleda.

Slika izgleda ravnoteže

Osnovni tortni grafikon

Koristi se za pokazivanje kako pojedini dijelovi tvore cjelinu. Prvih sedam redaka teksta razine 1 odgovaraju jednako raspoređenim oblicima klina ili torte. Najgornji oblik s tekstom razine 1 pojavljuje se izvan ostatka torte radi naglašavanja. Neiskorišteni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje dostupan ako zamijenite izglede.

Slika izgleda osnovnog tortnog grafikona

Osnovno radijalno

Koristi se za pokazivanje odnosa sa središnjom idejom u krugu. Prvi redak teksta razine 1 odgovara središnjem obliku, a njegov tekst razine 2 odgovara okolnim kružnim oblicima. Neiskorišteni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje dostupan ako prebacujete između izgleda.

slika izgleda Osnovno radijalno

Osnovni cilj

Koristi se za pokazivanje sputavanja, stupnjevanja ili hijerarhijskih odnosa. Prvih pet redaka teksta razine 1 povezani su s krugom. Neiskorišteni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje dostupan ako prebacujete između izgleda.

slika izgleda Osnovni cilj

Osnovni Vennov dijagram

Koristi se za pokazivanje preklapajućih ili međusobno povezanih odnosa. Prvih sedam redaka teksta razine 1 odgovara krugu. Ako postoji četiri ili manje redaka teksta razine 1, tekst je unutar krugova. Ako postoji više od četiri retka teksta razine 1, tekst je izvan krugova. Neiskorišteni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje dostupan ako prebacujete između izgleda.

slika izgleda Osnovni Vennov dijagram

Neprekidan popis slika

Koristi se za pokazivanje grupa međusobno povezanih informacija. Kružni oblici dizajnirani su da sadrže slike.

Slika izgleda neprekidnog popisa slika

Strelice koje se ističu

Koristi se za pokazivanje ideja ili koncepata koji ukazuju na središnju točku. Najbolje radi samo s tekstom razine 1.

Slika izgleda strelica koje se ističu

Radijalno skupljanje

Koristi se za pokazivanje odnosa koncepata ili komponenti prema središnjoj ideji u krugu. Prvi redak teksta razine 1 odgovara središnjem kružnom obliku, a reci teksta razine 2 odgovaraju okolnim pravokutnim oblicima. Neiskorišteni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje dostupan ako prebacujete između izgleda.

slika izgleda Radijalno skupljanje

Strelice ravnoteže

Koristi se za pokazivanje dviju suprotnih ideja ili koncepata. Svaki od prva dva retka teksta razine 1 odgovara strelici i funkcionira dobro s tekstom razine 2. Neiskorišteni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje dostupan ako prebacite između izgleda.

Slika izgleda strelica ravnoteže

Matrica ciklusa

Koristi se za pokazivanje odnosa prema središnjoj ideji u kružnom napredovanju. Svaki od prva četiri retka teksta razine 1 odgovara obliku klina ili torte, a tekst razine 2 pojavljuje se u pravokutnom obliku pored oblika klina ili torte. Neiskorišteni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje dostupan ako prebacujete između izgleda.

Slika izgleda matrice ciklusa

Strelice koje se šire

Koristi se za pokazivanje ideja ili koncepata koji se razvijaju iz središnje točke. Najbolje radi samo s tekstom razine 1.

Slika izgleda strelica koje se šire

Radijalno širenje

Koristi se za pokazivanje odnosa sa središnjom idejom u krugu. Prvi redak teksta razine 1 odgovara središnjem kružnom obliku. Naglašava okolne krugove više nego središnju ideju. Neiskorišteni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje dostupan ako prebacujete između izgleda.

Slika izgleda radijalnog širenja

Jednadžba

Koristi se za pokazivanje uzastopnih koraka ili zadataka koji prikazuju plan ili rezultat. Zadnji redak teksta razine 1 pojavljuje se nakon znaka jednako (=). Najbolje radi samo s tekstom razine 1.

Slika izgleda jednadžbe

Lijevak

Koristi se za pokazivanje filtriranja informacija ili kako se dijelovi spajaju u cjelinu. Naglašava konačni ishod. Može sadržavati do četiri retka teksta razine 1; posljednji od ta četiri retka teksta razine 1 pojavljuje se ispod lijevka, a drugi reci odgovaraju kružnom obliku. Neupotrjebljeni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje dostupan ako zamijenite izglede.

Slika izgleda lijevka

Brzina

Koristi se za pokazivanje isprepletenih ideja. Svaki od prva tri retka teksta razine 1 odgovara obliku zupčanika i njihov odgovarajući tekst razine 2 pojavljuje se u pravokutnicima pored oblika zupčanika. Neiskorišteni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje dostupan ako prebacite između izgleda.

Slika izgleda brzine

Grupirani popis

Koristi se za pokazivanje grupa i podgrupa informacija ili koraka i podkoraka u zadatku, procesu ili tijeku rada. Tekst razine 1 odgovara gornjoj razini vodoravnih oblika, a tekst razine 2 odgovara okomitim podkoracima ispod svakog povezanog oblika gornje razine. Dobro funkcionira za naglašavanje podgrupa ili podkoraka, hijerarhijskih informacija ili višestrukih popisa informacija.

Slika izgleda grupiranog popisa

Hijerarhijski popis

Koristi se za pokazivanje hijerarhijskih veza koje se razvijaju kroz grupe. Također se može koristiti za grupiranje i popis informacija.

Slika izgleda hijerarhijskog popisa

Linearni Vennov dijagram

Koristi se za pokazivanje preklapajućih odnosa u slijedu. Najbolje funkcionira samo s tekstom razine 1.

Slika izgleda linearnog Vennovog dijagrama

Ugniježđen cilj

Koristi se za pokazivanje odnosa sputavanja. Svaki od prva tri retka teksta razine 1 odgovara gornjem lijevom tekstu u oblicima, a tekst razine 2 odgovara manjim oblicima. Najbolje radi s minimalno redaka teksta razine 2. Neiskorišteni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje dostupan ako prebacite između izgleda.

Slika izgleda ugniježđenog cilja

Neusmjereni ciklus

Koristi se za predstavljanje neprekinutog slijeda etapa, zadataka ili događaja u kružnom tijeku. Svaki je oblik iste razine važnosti. Dobro funkcionira kad se ne mora pokazati smjer.

Slika izgleda neusmjerenog ciklusa

Suprotne strelice

Koristi se za pokazivanje dviju suprotnih ideja ili ideja koje se granaju iz središnje točke. Svaki od prva dva retka teksta razine 1 odgovara strelici. Neiskorišteni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje dostupan ako prebacite između izgleda.

Slika izgleda suprotnih strelica

Popis isticanja slike

Koristi se za pokazivanje grupiranih ili povezanih informacija. Mali oblici u gornjim kutovima dizajnirani su da sadrže slike. Naglašava tekst razine 2 preko teksta razine 1 i dobar je izbor za velike količine teksta razine 2.

Slika izgleda popisa isticanja slike

Radijalni krug

Koristi se za pokazivanje odnosa sa središnjom idejom. Naglašava i informaciju u središnjem krugu i kako informacija u vanjskom prstenu od krugova pridonosi središnjoj ideji. Prvi redak teksta razine 1 odgovara središnjem krugu, a njegov tekst razine 2 odgovara vanjskom prstenu od krugova. Neiskorišteni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje dostupan ako prebacujete između izgleda.

Slika izgleda radijalnog kruga

Radijalni popis

Koristi se za pokazivanje odnosa sa središnjom idejom u krugu. Središnji oblik može sadržavati sliku. Tekst razine 1 pojavljuje se u manjim krugovima i bilo koji povezani tekst razine 2 pojavljuje se na strani manjih krugova.

Slika izgleda radijalnog popisa

Radijalni Vennov dijagram

Koristi se za pokazivanje i preklapajućih odnosa i odnosa prema središnjoj ideji u krugu. Prvi redak teksta razine 1 odgovara središnjem obliku, a reci teksta razine 2 odgovaraju okolnim kružnim oblicima. Neiskorišteni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje dostupan ako prebacujete između izgleda.

Slika izgleda radijalnog Vennovog dijagrama

Segmentirana piramida

Koristi se za pokazivanje sputavanja, proporcionalnih ili međusobno povezanih odnosa. Prvih devet redaka teksta razine 1 pojavljuje se u trokutastim oblicima. Neiskorišteni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje dostupan ako prebacujete između izgleda. Najbolje radi samo s tekstom razine 1.

Slika izgleda segmentirane piramide

Složeni Vennov dijagram

Koristi se za pokazivanje preklapajućih odnosa. Dobar izbor za naglašavanje rasta ili stupnjevanja. Najbolje funkcionira samo s tekstom razine 1. Prvih sedam redaka teksta razine 1 odgovaraju kružnom obliku. Neiskorišteni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje dostupan ako prebacujete između izgleda.

Slika izgleda složenog Vennovog dijagrama

Tablična hijerarhija

Koristi se za pokazivanje grupa informacija izgrađenih od vrha do dna i hijerarhija unutar svake grupe. Ovaj izgled ne sadrži poveznice.

Slika izgleda tablične hijerarhije

Odredišni popis

Koristi se za pokazivanje međusobno povezanih informacija ili preklapajućih informacija. Svaki od prvih sedam redaka teksta razine 2 pojavljuje se u pravokutnom obliku. Nekorišteni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje dostupan ako prebacite izglede. Dobro funkcionira i s tekstom razine 1 razine 2.

Slika izgleda odredišnog popisa

Okomita jednadžba

Koristi se za pokazivanje uzastopnih koraka ili zadataka koji prikazuju plan ili rezultat. Zadnji redak teksta razine 1 pojavljuje se nakon strelice. Najbolje radi samo s tekstom razine 1.

Slika izgleda okomite jednadžbe

Vrh stranice

Matrica

Naziv izgleda

Opis

Slika

Osnovna matrica

Koristi se za pokazivanje odnosa komponente prema cjelini u kvadrantima. Prva četiri retka teksta razine 1 pojavljuje se u kvadrantima. Neiskorišteni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje dostupan ako prebacite između izgleda.

slika izgleda Osnovna matrica

Matrica rešetke

Koristi se za pokazivanje položaja koncepata duž dvije osi. Naglašava pojedine komponente više nego cjelinu. Prva četiri retka teksta razine 1 pojavljuje se u kvadrantima. Neiskorišteni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje dostupan ako prebacite između izgleda.

Slika izgleda matrice rešetke

Matrica s naslovom

Koristi se za pokazivanje odnosa četiriju kvadranata prema cjelini. Prvi redak teksta razine 1 odgovara središnjem obliku, a prva četiri retka teksta razine 2 pojavljuju se u kvadrantima. Neiskorišteni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje dostupan ako prebacite između izgleda.

Slika izgleda matrice s naslovom

Vrh stranice

Piramida

Naziv izgleda

Opis

Slika

Osnovna piramida

Koristi se za pokazivanje proporcionalnih, međusobno povezanih ili hijerarhijskih veza s najvećom komponentom na dnu i sužavanjem prema gore. Tekst razine 1 pojavljuje se u segmentima piramide, a tekst razine 2 pojavljuje se u oblicima uzduž svakog segmenta.

slika izgleda Osnovna piramida

Okrenuta piramida

Koristi se za pokazivanje proporcionalnih ili međusobno povezanih ili hijerarhijskih veza s najvećom komponentom na vrhu i sužavanjem prema dolje. Tekst razine 1 pojavljuje se u segmentima piramide, a tekst razine 2 pojavljuje se u oblicima uzduž svakog segmenta.

Slika izgleda okrenute piramide

Popis piramida

Koristi se za pokazivanje proporcionalnih, međusobno povezanih ili hijerarhijskih veza. Tekst se pojavljuje u pravokutnim oblicima na vrhu pozadine piramide.

slika izgleda Popis piramida

Segmentirana piramida

Koristi se za pokazivanje sputavanja, proporcionalnih ili međusobno povezanih odnosa. Prvih devet redaka teksta razine 1 pojavljuje se u trokutastim oblicima. Neiskorišteni tekst se ne pojavljuje, ali ostaje dostupan ako prebacujete između izgleda. Najbolje radi samo s tekstom razine 1.

Slika izgleda segmentirane piramide

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×