Omogućavanje ili onemogućavanje dodataka u programima paketa Office

Dodatak je instalirana funkcija koja u programe sustava 2007 Microsoft Office dodaje prilagođene naredbe i nove značajke raznih vrsta kojima se povećava produktivnost. U ovom se članku opisuje kako pogledati dodatke za programe sustava Office i upravljati njima.

Zanimljive mogućnosti sustava Office 2010

Blog o sustavu Office

Sadržaj članka

Prikazivanje instaliranih dodataka

Prikazivanje instaliranih dodataka

Prilikom instalacije sustava 2007 Microsoft Office na računalo se automatski instalira i registrira nekoliko dodataka.

Koji program sustava 2007 Microsoft Office koristite?

Word

Outlook

Access

Excel

InfoPath

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

 1. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba, zatim Mogućnosti programa Word, a potom Dodaci.

 2. Pogledajte dodatke i proširenja aplikacije kategorizirane na sljedeći način:

  • Dodaci aktivne aplikacije     Navode se registrirana i trenutno pokrenuta proširenja u programu sustava Office.

  • Dodaci neaktivne aplikacije     Navode se dodaci koji postoje na računalu, ali trenutno nisu učitani. Pametne oznake ili XML sheme, primjerice, aktivne su samo kada je otvoren dokument koji sadrži reference na njih. Drugi su primjer COM dodaci koji se navode u dijaloškom okviru COM dodaci. Ako je potvrdni okvir uz neki COM dodatak potvrđen, dodatak je aktivan. Ako je potvrdni okvir uz COM dodatak poništen, dodatak nije aktivan. Informacije o otvaranju dijaloškog okvira COM dodatak potražite u odjeljku pod nazivom Isključivanje instaliranih dodataka i upravljanje njima.

  • Dodaci vezani uz dokument     Navode se datoteke predložaka na koje trenutno otvoreni dokumenti sadrže referencu.

  • Dodaci onemogućene aplikacije     Navode se dodaci koji su automatski onemogućeni jer uzrokuju rušenje programa sustava Office.

Vrh stranice

Outlook

 1. Na izborniku Alati pritisnite Centar sigurnosti i zatim Dodaci.

 2. Prikažite dodatke i proširenja aplikacije koji su kategorizirani na sljedeći način:

  • Aktivni dodaci aplikacije     Popis registriranih proširenja koja se trenutno izvode u programu paketa Office.

  • Neaktivni dodaci aplikacije     Navode se dodaci koji postoje na računalu, ali trenutno nisu učitani. Pametne oznake ili XML sheme, primjerice, aktivne su samo kada je otvoren dokument koji sadrži reference na njih. Drugi su primjer COM dodaci koji se navode u dijaloškom okviru COM dodaci. Ako je potvrdni okvir uz neki COM dodatak potvrđen, dodatak je aktivan. Ako je potvrdni okvir uz COM dodatak poništen, dodatak nije aktivan. Informacije o otvaranju dijaloškog okvira COM dodatak potražite u odjeljku pod nazivom Isključivanje instaliranih dodataka i upravljanje njima.

  • Dodaci povezani s dokumentima     Popis datoteka predložaka koji se referenciraju u trenutno otvorenim dokumentima.

  • Onemogućeni dodaci aplikacije     Popis dodataka koji su automatski onemogućeni jer uzrokuju rušenje programa paketa Office.

Vrh stranice

Access

 1. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba, zatim Mogućnosti programa Access, a potom Dodaci.

 2. Pogledajte dodatke i proširenja aplikacije kategorizirane na sljedeći način:

  • Dodaci aktivne aplikacije     Navode se registrirana i trenutno pokrenuta proširenja u programu sustava Office.

  • Dodaci neaktivne aplikacije     Navode se dodaci koji postoje na računalu, ali trenutno nisu učitani. Pametne oznake ili XML sheme, primjerice, aktivne su samo kada je otvoren dokument koji sadrži reference na njih. Drugi su primjer COM dodaci koji se navode u dijaloškom okviru COM dodaci. Ako je potvrdni okvir uz neki COM dodatak potvrđen, dodatak je aktivan. Ako je potvrdni okvir uz COM dodatak poništen, dodatak nije aktivan. Informacije o otvaranju dijaloškog okvira COM dodatak potražite u odjeljku pod nazivom Isključivanje instaliranih dodataka i upravljanje njima.

  • Dodaci vezani uz dokument     Navode se datoteke predložaka na koje trenutno otvoreni dokumenti sadrže referencu.

  • Dodaci onemogućene aplikacije     Navode se dodaci koji su automatski onemogućeni jer uzrokuju rušenje programa sustava Office.

Vrh stranice

Excel

 1. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba, zatim Mogućnosti programa Excel, a potom Dodaci.

 2. Pogledajte dodatke i proširenja aplikacije kategorizirane na sljedeći način:

  • Dodaci aktivne aplikacije     Navode se registrirana i trenutno pokrenuta proširenja u programu sustava Office.

  • Dodaci neaktivne aplikacije     Navode se dodaci koji postoje na računalu, ali trenutno nisu učitani. Pametne oznake ili XML sheme, primjerice, aktivne su samo kada je otvoren dokument koji sadrži reference na njih. Drugi su primjer COM dodaci koji se navode u dijaloškom okviru COM dodaci. Ako je potvrdni okvir uz neki COM dodatak potvrđen, dodatak je aktivan. Ako je potvrdni okvir uz COM dodatak poništen, dodatak nije aktivan. Informacije o otvaranju dijaloškog okvira COM dodatak potražite u odjeljku pod nazivom Isključivanje instaliranih dodataka i upravljanje njima.

  • Dodaci vezani uz dokument     Navode se datoteke predložaka na koje trenutno otvoreni dokumenti sadrže referencu.

  • Dodaci onemogućene aplikacije     Navode se dodaci koji su automatski onemogućeni jer uzrokuju rušenje programa sustava Office.

Vrh stranice

InfoPath

 1. Na izborniku Alati pritisnite Centar sigurnosti i zatim Dodaci.

 2. Pogledajte dodatke i proširenja aplikacije kategorizirane na sljedeći način:

  • Dodaci aktivne aplikacije     Navode se registrirana i trenutno pokrenuta proširenja u programu sustava Office.

  • Dodaci neaktivne aplikacije     Navode se dodaci koji postoje na računalu, ali trenutno nisu učitani. Pametne oznake ili XML sheme, primjerice, aktivne su samo kada je otvoren dokument koji sadrži reference na njih. Drugi su primjer COM dodaci koji se navode u dijaloškom okviru COM dodaci. Ako je potvrdni okvir uz neki COM dodatak potvrđen, dodatak je aktivan. Ako je potvrdni okvir uz COM dodatak poništen, dodatak nije aktivan. Informacije o otvaranju dijaloškog okvira COM dodatak potražite u odjeljku pod nazivom Isključivanje instaliranih dodataka i upravljanje njima.

  • Dodaci vezani uz dokument     Navode se datoteke predložaka na koje trenutno otvoreni dokumenti sadrže referencu.

  • Dodaci onemogućene aplikacije     Navode se dodaci koji su automatski onemogućeni jer uzrokuju rušenje programa sustava Office.

Vrh stranice

PowerPoint

 1. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba, zatim Mogućnosti programa PowerPoint, a potom Dodaci.

 2. Pogledajte dodatke i proširenja aplikacije kategorizirane na sljedeći način:

  • Dodaci aktivne aplikacije     Navode se registrirana i trenutno pokrenuta proširenja u programu sustava Office.

  • Dodaci neaktivne aplikacije     Navode se dodaci koji postoje na računalu, ali trenutno nisu učitani. Pametne oznake ili XML sheme, primjerice, aktivne su samo kada je otvoren dokument koji sadrži reference na njih. Drugi su primjer COM dodaci koji se navode u dijaloškom okviru COM dodaci. Ako je potvrdni okvir uz neki COM dodatak potvrđen, dodatak je aktivan. Ako je potvrdni okvir uz COM dodatak poništen, dodatak nije aktivan. Informacije o otvaranju dijaloškog okvira COM dodatak potražite u odjeljku pod nazivom Isključivanje instaliranih dodataka i upravljanje njima.

  • Dodaci vezani uz dokument     Navode se datoteke predložaka na koje trenutno otvoreni dokumenti sadrže referencu.

  • Dodaci onemogućene aplikacije     Navode se dodaci koji su automatski onemogućeni jer uzrokuju rušenje programa sustava Office.

Vrh stranice

Publisher

 1. Na izborniku Alati kliknite Centar za pouzdanost, a zatim Dodaci.

 2. Pogledajte dodatke i proširenja aplikacije kategorizirane na sljedeći način:

  • Dodaci aktivne aplikacije     Navode se registrirana i trenutno pokrenuta proširenja u programu sustava Office.

  • Dodaci neaktivne aplikacije     Navode se dodaci koji postoje na računalu, ali trenutno nisu učitani. Pametne oznake ili XML sheme, primjerice, aktivne su samo kada je otvoren dokument koji sadrži reference na njih. Drugi su primjer COM dodaci koji se navode u dijaloškom okviru COM dodaci. Ako je potvrdni okvir uz neki COM dodatak potvrđen, dodatak je aktivan. Ako je potvrdni okvir uz COM dodatak poništen, dodatak nije aktivan. Informacije o otvaranju dijaloškog okvira COM dodatak potražite u odjeljku pod nazivom Isključivanje instaliranih dodataka i upravljanje njima.

  • Dodaci vezani uz dokument     Navode se datoteke predložaka na koje trenutno otvoreni dokumenti sadrže referencu.

  • Dodaci onemogućene aplikacije     Navode se dodaci koji su automatski onemogućeni jer uzrokuju rušenje programa sustava Office.

Vrh stranice

Visio

 1. Na izborniku Alati kliknite Centar za pouzdanost, a zatim Dodaci.

 2. Pogledajte dodatke i proširenja aplikacije kategorizirane na sljedeći način:

  • Dodaci aktivne aplikacije     Navode se registrirana i trenutno pokrenuta proširenja u programu sustava Office.

  • Dodaci neaktivne aplikacije     Navode se dodaci koji postoje na računalu, ali trenutno nisu učitani. Pametne oznake ili XML sheme, primjerice, aktivne su samo kada je otvoren dokument koji sadrži reference na njih. Drugi su primjer COM dodaci koji se navode u dijaloškom okviru COM dodaci. Ako je potvrdni okvir uz neki COM dodatak potvrđen, dodatak je aktivan. Ako je potvrdni okvir uz COM dodatak poništen, dodatak nije aktivan. Informacije o otvaranju dijaloškog okvira COM dodatak potražite u odjeljku pod nazivom Isključivanje instaliranih dodataka i upravljanje njima.

  • Dodaci vezani uz dokument     Navode se datoteke predložaka na koje trenutno otvoreni dokumenti sadrže referencu.

  • Dodaci onemogućene aplikacije     Navode se dodaci koji su automatski onemogućeni jer uzrokuju rušenje programa sustava Office.

Vrh stranice

Isključivanje instaliranih dodataka i upravljanje njima

Upravljanje dodacima može uključivati omogućavanje ili onemogućavanje dodatka, njegovo dodavanje ili uklanjanje te aktiviranje ili deaktiviranje.

Informacije o omogućivanju dodataka onemogućenih sigurnosnim sustavom centra za pouzdanost potražite u sljedeća dva odjeljka.

Koji program sustava 2007 Microsoft Office koristite?

Word

Outlook

Access

Excel

InfoPath

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

 1. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba, zatim Mogućnosti programa Word, a potom Dodaci.

 2. U okviru Dodaci pronađite dodatak koji želite omogućiti ili onemogućiti te zapamtite vrstu dodatka koja je navedena u stupcu Vrsta.

 3. U okviru Upravljanje odaberite tu vrstu dodatka te kliknite Idi.

 4. Potvrdite ili poništite potvrdni okvir uz dodatak koji želite omogućiti odnosno onemogućiti, a zatim kliknite U redu.

Napomena : Dodaci vrste Kontrola dokumenata omogućuju se na drugačiji način. Ti se dodaci automatski omogućuju kada provjeravate postoje li u dokumentu skriveni metapodaci ili osobni podaci. Da biste provjerili dokument, kliknite gumb Microsoft Office, zatim Pripremi, a potom Provjeri dokument.

Vrh stranice

Outlook

 1. Na izborniku Alati kliknite Centar za pouzdanost, a zatim Dodaci.

 2. U okviru Dodaci pronađite dodatak koji želite omogućiti ili onemogućiti te zapamtite vrstu dodatka koja je navedena u stupcu Vrsta.

 3. U okviru Upravljanje odaberite tu vrstu dodatka te kliknite Idi.

 4. Potvrdite ili poništite potvrdni okvir uz dodatak koji želite omogućiti odnosno onemogućiti, a zatim kliknite U redu.

Vrh stranice

Access

 1. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba, zatim Mogućnosti programa Access, a potom Dodaci.

 2. U okviru Dodaci pronađite dodatak koji želite omogućiti ili onemogućiti te zapamtite vrstu dodatka koja je navedena u stupcu Vrsta.

 3. U okviru Upravljanje odaberite tu vrstu dodatka te kliknite Idi.

 4. Potvrdite ili poništite potvrdni okvir uz dodatak koji želite omogućiti odnosno onemogućiti, a zatim kliknite U redu.

Napomena : Dodaci vrste Kontrola dokumenata omogućuju se na drugačiji način. Ti se dodaci automatski omogućuju kada provjeravate postoje li u dokumentu skriveni metapodaci ili osobni podaci. Da biste provjerili dokument, kliknite gumb Microsoft Office slika gumba, zatim Pripremi, a potom Provjeri dokument.

Vrh stranice

Excel

 1. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba, zatim Mogućnosti programa Excel, a potom Dodaci.

 2. U okviru Dodaci pronađite dodatak koji želite omogućiti ili onemogućiti te zapamtite vrstu dodatka koja je navedena u stupcu Vrsta.

 3. U okviru Upravljanje odaberite tu vrstu dodatka te kliknite Idi.

 4. Potvrdite ili poništite potvrdni okvir uz dodatak koji želite omogućiti odnosno onemogućiti, a zatim kliknite U redu.

Napomena : Dodaci vrste Kontrola dokumenata omogućuju se na drugačiji način. Ti se dodaci automatski omogućuju kada provjeravate postoje li u dokumentu skriveni metapodaci ili osobni podaci. Da biste provjerili dokument, kliknite gumb Microsoft Office slika gumba, zatim Pripremi, a potom Provjeri dokument.

Vrh stranice

InfoPath

 1. Na izborniku Alati kliknite Centar za pouzdanost, a zatim Dodaci.

 2. U okviru Dodaci pronađite dodatak koji želite omogućiti ili onemogućiti te zapamtite vrstu dodatka koja je navedena u stupcu Vrsta.

 3. U okviru Upravljanje odaberite tu vrstu dodatka te kliknite Idi.

 4. Potvrdite ili poništite potvrdni okvir uz dodatak koji želite omogućiti odnosno onemogućiti, a zatim kliknite U redu.

Vrh stranice

PowerPoint

 1. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba, zatim Mogućnosti programa PowerPoint, a potom Dodaci.

 2. U okviru Dodaci pronađite dodatak koji želite omogućiti ili onemogućiti te zapamtite vrstu dodatka koja je navedena u stupcu Vrsta.

 3. U okviru Upravljanje odaberite tu vrstu dodatka te kliknite Idi.

 4. Potvrdite ili poništite potvrdni okvir uz dodatak koji želite omogućiti odnosno onemogućiti, a zatim kliknite U redu.

Napomena : Dodaci vrste Kontrola dokumenata omogućuju se na drugačiji način. Ti se dodaci automatski omogućuju kada provjeravate postoje li u dokumentu skriveni metapodaci ili osobni podaci. Da biste provjerili dokument, kliknite gumb Microsoft Office slika gumba, zatim Pripremi, a potom Provjeri dokument.

Vrh stranice

Publisher

 1. Na izborniku Alati kliknite Centar za pouzdanost, a zatim Dodaci.

 2. U okviru Dodaci pronađite dodatak koji želite omogućiti ili onemogućiti te zapamtite vrstu dodatka koja je navedena u stupcu Vrsta.

 3. U okviru Upravljanje odaberite tu vrstu dodatka te kliknite Idi.

 4. Potvrdite ili poništite potvrdni okvir uz dodatak koji želite omogućiti odnosno onemogućiti, a zatim kliknite U redu.

Vrh stranice

Visio

 1. Na izborniku Alati kliknite Centar za pouzdanost, a zatim Dodaci.

 2. U okviru Dodaci pronađite dodatak koji želite omogućiti ili onemogućiti te zapamtite vrstu dodatka koja je navedena u stupcu Vrsta.

 3. U okviru Upravljanje odaberite tu vrstu dodatka te kliknite Idi.

 4. Potvrdite ili poništite potvrdni okvir uz dodatak koji želite omogućiti odnosno onemogućiti, a zatim kliknite U redu.

Vrh stranice

Što učiniti kada se pojavi poruka s obaviješću da HKEY_LOCAL_MACHINE nije moguće promijeniti?

Ako vam se prilikom onemogućivanja nekog dodatka prikaže poruka "Stanje veze Office dodataka registrirano u HKEY_LOCAL_MACHINE ne može se promijeniti", učinite sljedeće:

Koji operacijski sustav koristite?

Windows Vista

Windows XP

Microsoft Office Outlook

Windows Vista

 1. Ako je otvoren Outlook, zatvorite ga.

 2. Na sljedeći način provjerite nije li pokrenut servis programa Outlook:

  • Desnom tipkom miša kliknite programsku traku, kliknite Upravitelj zadataka, a zatim Procesi.

  • Na popisu procesa potražite OUTLOOK.EXE:

   • Ako OUTLOOK.EXE nije na popisu, prijeđite na treći korak.

   • Ako je OUTLOOK.EXE na popisu, kliknite ga, a zatim kliknite Završi proces.

 3. Na sljedeći način pokrenite Outlook u administratorskom načinu rada:

  • Desnom tipkom miša kliknite ikonu programa Outlook na alatnoj traci za brzi pristup (nalazi se uz gumb Start sustava Windows), a zatim kliknite Pokreni kao administrator.

   Outlook se ne nalazi na alatnoj traci za brzi pristup

   Kliknite Start pa Svi programi, a potom Microsoft Office. Desnom tipkom miša kliknite Microsoft Office Outlook 2007, a zatim kliknite Dodaj na traku za brzo pokretanje.

 4. Pomoću koraka iz odjeljka Isključivanje instaliranih dodataka i upravljanje njima u ovom članku onemogućite željene dodatke.

 5. Zatvorite Outlook.

 6. Otvorite Outlook, ali ne u administratorskom načinu rada.

Vrh stranice

Windows XP

 1. Ako je otvoren Outlook, zatvorite ga.

 2. Na sljedeći način provjerite nije li pokrenut servis programa Outlook:

  • Desnom tipkom miša kliknite programsku traku, kliknite Upravitelj zadataka, a zatim Procesi.

  • Na popisu procesa potražite OUTLOOK.EXE:

   • Ako OUTLOOK.EXE nije na popisu, prijeđite na treći korak.

   • Ako je OUTLOOK.EXE na popisu, kliknite ga, a zatim kliknite Završi proces.

 3. Na sljedeći način pokrenite Outlook u administratorskom načinu rada:

  • Ako u sustav Windows XP niste prijavljeni kao administrator, odjavite se, a zatim se prijavite u sustav kao administrator.

  • Otvorite Outlook, a zatim pomoću koraka iz odjeljka Isključivanje instaliranih dodataka i upravljanje njima u ovom članku onemogućite željene dodatke.

 4. Zatvorite Outlook.

 5. Odjavite se iz sustava Windows XP, a zatim se ponovno prijavite pomoću uobičajenog korisničkog računa.

 6. Otvorite Outlook.

Vrh stranice

Određivanje prilagođenih gumba i kontrola dodanih traci iz dodataka

Dodaci i dokumenti mogu na vrpcu korisničkog sučelja Korisničko sučelje Fluent za Microsoft Office dodati prilagođene gumbe i kontrole. Uz sve prilagođene kontrole na vrpci sučelja Office Fluent povezan je poseban zaslonski opis s informacijama o porijeklu kontrole. Izvor je kontrole u ovom primjeru datoteka RXDemo.xlsm, što se vidi na zaslonskom opisu kontrole.

Slika vrpce programa Word

Ovo omogućuje poznavanje porijekla kontrola te uklanjanje ili ažuriranje dokumenta, globalnog predloška ili COM dodatka prisutnog na kontroli. Informacije o prikazivanju instaliranih COM dodataka potražite u prethodnoj sekciji.

Vrh stranice

Kako centar sigurnosti pomaže u zaštiti od nepouzdanih dodataka?

Instalirani i registrirani dodaci po zadanom se mogu pokretati bez obavijesti. Budući da hakeri mogu iskoristiti dodatke za nanošenje zlonamjerne štete, kao što je širenje virusa, dostupne su vam sigurnosne postavke dodataka koje možete koristiti za promjenu njihova ponašanja. Dodatne informacije potražite u odjeljku Prikazivanje i promjena sigurnosnih postavki dodatka u nastavku članka.

Ako vi ili administrator postavite veću razinu sigurnosti za dodatke, a centar za pouzdanost otkrije potencijalno nesiguran dodatak koji ne zadovoljava te kriterije, centar za pouzdanost po zadanom će onemogućiti taj kod i prikazati traku s porukom koja vas obavještava o potencijalno nesigurnom dodatku ili proširenju aplikacije.

Traka poruke

Ako pritisnete Mogućnosti na traci poruke, otvara se sigurnosni dijaloški okvir koji daje mogućnost omogućavanja dodatka. U sljedećem odjeljku saznajte kako donijeti sigurnu odluku prije nego što odaberete mogućnost.

Napomena : U programima Microsoft Office Outlook 2007 i Microsoft Office Publisher 2007 sigurnosna upozorenja pojavljuju se u dijaloškim okvirima, a ne u traci poruke. Prema zadanim postavkama Office Outlook 2007 omogućuje izvođenje bilo kojeg instaliranog dodatka. Kako promijeniti zadane postavke pročitejte pod Prikazivanje ili promjena sigurnosnih postavki dodatka.

Vrh stranice

Što učiniti kad se pojavi sigurnosno upozorenje s upitom o omogućavanju ili onemogućavanju dodataka ili proširenja aplikacije?

Kad se pojavi dijaloški okvir sigurnosti, dodatak možete omogućiti samo za trenutnu sesiju pritiskom na Omogući ovaj dodatak samo za ovu sesiju ili ga ostaviti onemogućenim. Dodatak biste trebali omogućiti samo ako ste sigurni da je iz pouzdanog izvora.

Dijaloški okvir Sigurnosne mogućnosti paketa Microsoft Office

Također, izdavača možete izričito odrediti kao pouzdanog pritiskom na Omogući sav kod koji je izdao ovaj izdavač. Na ovaj način omogućuje se dodatak i cjelokupan softver tog izdavača određuje se kao pouzdan.

Microsoft Office Outlook

Kad se u programu Office Outlook 2007 pojavi dijaloški okvir sigurnosti, dodatak možete omogućiti samo za trenutnu sesiju pritiskom na Omogući aplikacijski dodatak ili ga ostaviti onemogućenim. Dodatak biste trebali omogućiti samo ako ste sigurni da je iz pouzdanog izvora.

Sigurnosno upozorenje paketa Microsoft Office

Također, izdavača možete izričito odrediti kao pouzdanog pritiskom na Vjeruj svim dokumentima od ovog izdavača. Na ovaj način omogućuje se dodatak i cjelokupan softver tog izdavača određuje se kao pouzdan.

Više informacija o pouzdanim izdavačima potražite pod Dodavanje, uklanjanje i prikazivanje pouzdanih izdavača.

Vrh stranice

Prikazivanje i promjena sigurnosnih postavki dodatka

Kada promijenite postavku sigurnosti dodatka, to utječe samo na program u kojem ste unijeli promjenu. U ovim programima sustava 2007 Microsoft Office učinite sljedeće:

Koji program sustava 2007 Microsoft Office koristite?

Access

Excel

InfoPath

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Access

 1. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba, a zatim Mogućnosti programa Access.

 2. Pritisnite Centar sigurnosti, pritisnite Postavke centra za pouzdanost i zatim pritisnite Dodaci.

 3. Pritisnite željene mogućnosti. Ove postavke nisu odabrane kao zadane osima ako radite u organizaciji i vaš IT administrator promijenio je zadane postavke korištenjem pravila administracije.

  • Zahtijevaj da dodaci aplikacije budu potpisani od strane pouzdanog izdavača Odaberite ovu mogućnost ako želite da centar sigurnosti provjerava digitalni potpis u datoteci Dynamic Link Library koja sadrži dodatak. Ako izdavač nije pouzdanost, program paketa Office ne učitava dodatak a traka poruka obavještava o tome da je dodatak onemogućen.

  • Onemogući obavijest za nepotpisane dodatke (kod će ostati onemogućen) Ovaj potvrdni okvir dostupan je samo ako odaberite potvrdni okvir Zahtijevaj da dodaci aplikacije budu potpisani od strane pouzdanog izdavača. U nekim slučajevima datoteka Dynamic Link Library koja sadrži dodatak može biti nepotpisana. U tim slučajevima omogućuju su dodaci koje je potpisao pouzdani izdavač, ali nepotpisani dodaci onemogućuju se u pozadini.

  • Onemogući sve dodatke aplikacije (može narušiti funkcionalnost) Odaberite ovaj potvrdni okvir ako smatrate da nijedan dodatak nije pouzdan. Svi dodaci onemogućuju se bez bilo kakvih obavijest, a drugi potvrdni okviri dodataka postaju nedostupni.

   Napomena : Ta se postavka primjenjuje tek nakon što izađete iz programa sustava Office i ponovno ga pokrenete.

Vrh stranice

Excel

 1. Kliknitegumb Microsoft Office slika gumba, a zatim Mogućnosti programa Excel.

 2. Kliknite Centar za pouzdanost, zatim Postavke centra za pouzdanost, a potom Dodaci.

 3. Klikom potvrdite željene mogućnosti. Te su postavke po zadanom odabrane samo ako radite u tvrtki ili ustanovi u kojoj je administrator za IT promijenio zadane postavke pomoću pravilnika administratora.

  • Zahtijevaj da dodaci aplikacije budu potpisani od strane pouzdanog izdavača Tu mogućnost odaberite ako želite da centar za pouzdanost traži digitalni potpis u datoteci Dynamic Link Library koja sadrži dodatak. Ako se izdavač ne smatra pouzdanost, program sustava Office neće učitati taj dodatak, a na traci s porukama prikazat će se obavijest da je dodatak onemogućen.

  • Onemogući obavijest za nepotpisane dodatke (kod će ostati onemogućen) Taj je potvrdni okvir dostupan samo ako potvrdite okvir Zahtijevaj da dodaci aplikacije budu potpisani od strane pouzdanog izdavača. Datoteka Dynamic Link Library koja sadrži dodatak u nekim slučajevima može biti nepotpisana. U tim se slučajevima dodaci koje je potpisao pouzdani izdavač omogućuju, a nepotpisani se dodaci onemogućuju u pozadini.

  • Onemogući sve dodatke aplikacije (može narušiti funkcionalnost) Taj okvir potvrdite ako nijedan dodatak ne smatrate pouzdanim. Time će se bez obavijesti onemogućiti svi dodaci, a ostali potvrdni okviri za dodatke postat će nedostupni.

   Napomena : Ta se postavka primjenjuje tek nakon što izađete iz programa sustava Office i ponovno ga pokrenete.

Vrh stranice

InfoPath

 1. Na izborniku Alati pritisnite Centar sigurnosti.

 2. Pritisnite Dodaci.

 3. Pritisnite željene mogućnosti. Ove postavke nisu odabrane kao zadane osima ako radite u organizaciji i vaš IT administrator promijenio je zadane postavke korištenjem pravila administracije.

  • Zahtijevaj da dodaci aplikacije budu potpisani od strane pouzdanog izdavača Odaberite ovu mogućnost ako želite da centar sigurnosti provjerava digitalni potpis u datoteci Dynamic Link Library koja sadrži dodatak. Ako izdavač nije pouzdanost, program paketa Office ne učitava dodatak a traka poruka obavještava o tome da je dodatak onemogućen.

  • Onemogući obavijest za nepotpisane dodatke (kod će ostati onemogućen) Ovaj potvrdni okvir dostupan je samo ako odaberite potvrdni okvir Zahtijevaj da dodaci aplikacije budu potpisani od strane pouzdanog izdavača. U nekim slučajevima datoteka Dynamic Link Library koja sadrži dodatak može biti nepotpisana. U tim slučajevima omogućuju su dodaci koje je potpisao pouzdani izdavač, ali nepotpisani dodaci onemogućuju se u pozadini.

  • Onemogući sve dodatke aplikacije (može narušiti funkcionalnost) Odaberite ovaj potvrdni okvir ako smatrate da nijedan dodatak nije pouzdan. Svi dodaci onemogućuju se bez bilo kakvih obavijest, a drugi potvrdni okviri dodataka postaju nedostupni.

   Napomena : Ta se postavka primjenjuje tek nakon što izađete iz programa sustava Office i ponovno ga pokrenete.

Vrh stranice

Outlook

Prema zadanim postavkama Outlook omogućuje izvođenje svih instaliranih dodataka. Outlook možete ograničiti na izvođenje samo onih dodataka koji su digitalno potpisano primjenom postavke Upozorenja za potpisane makronaredbe; sve nepotpisane makronaredbe su onemogućene na dodatke, na sljedeći način:

 1. Na izborniku Alati pritisnite Centar sigurnosti.

 2. U lijevom oknu pritisnite Sigurnost makronaredbi.

 3. Pritisnite Upozorenja za potpisane makronaredbe; sve nepotpisane makronaredbe su onemogućene.

 4. U lijevom oknu pritisnite Dodaci.

 5. Odaberite potvrdni okvir Primijeni postavke sigurnosti makronaredbi na instalirane dodatke.

Vrh stranice

PowerPoint

 1. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba, a zatim Mogućnosti programa PowerPoint.

 2. Kliknite Centar za pouzdanost, zatim Postavke centra za pouzdanost, a potom Dodaci.

 3. Klikom potvrdite željene mogućnosti. Te su postavke po zadanom odabrane samo ako radite u tvrtki ili ustanovi u kojoj je administrator za IT promijenio zadane postavke pomoću pravilnika administratora.

  • Zahtijevaj da dodaci aplikacije budu potpisani od strane pouzdanog izdavača Tu mogućnost odaberite ako želite da centar za pouzdanost traži digitalni potpis u datoteci Dynamic Link Library koja sadrži dodatak. Ako se izdavač ne smatra pouzdanost, program sustava Office neće učitati taj dodatak, a na traci s porukama prikazat će se obavijest da je dodatak onemogućen.

  • Onemogući obavijest za nepotpisane dodatke (kod će ostati onemogućen) Taj je potvrdni okvir dostupan samo ako potvrdite okvir Zahtijevaj da dodaci aplikacije budu potpisani od strane pouzdanog izdavača. Datoteka Dynamic Link Library koja sadrži dodatak u nekim slučajevima može biti nepotpisana. U tim se slučajevima dodaci koje je potpisao pouzdani izdavač omogućuju, a nepotpisani se dodaci onemogućuju u pozadini.

  • Onemogući sve dodatke aplikacije (može narušiti funkcionalnost) Taj okvir potvrdite ako nijedan dodatak ne smatrate pouzdanim. Time će se bez obavijesti onemogućiti svi dodaci, a ostali potvrdni okviri za dodatke postat će nedostupni.

   Napomena : Ta se postavka primjenjuje tek nakon što izađete iz programa sustava Office i ponovno ga pokrenete.

Vrh stranice

Publisher

 1. Na izborniku Alati kliknite Centar za pouzdanost.

 2. Kliknite Dodaci.

 3. Klikom potvrdite željene mogućnosti. Te su postavke po zadanom odabrane samo ako radite u tvrtki ili ustanovi u kojoj je administrator za IT promijenio zadane postavke pomoću pravilnika administratora.

  • Zahtijevaj da dodaci aplikacije budu potpisani od strane pouzdanog izdavača Tu mogućnost odaberite ako želite da centar za pouzdanost traži digitalni potpis u datoteci Dynamic Link Library koja sadrži dodatak. Ako se izdavač ne smatra pouzdanost, program sustava Office neće učitati taj dodatak, a na traci s porukama prikazat će se obavijest da je dodatak onemogućen.

  • Onemogući obavijest za nepotpisane dodatke (kod će ostati onemogućen) Taj je potvrdni okvir dostupan samo ako potvrdite okvir Zahtijevaj da dodaci aplikacije budu potpisani od strane pouzdanog izdavača. Datoteka Dynamic Link Library koja sadrži dodatak u nekim slučajevima može biti nepotpisana. U tim se slučajevima dodaci koje je potpisao pouzdani izdavač omogućuju, a nepotpisani se dodaci onemogućuju u pozadini.

  • Onemogući sve dodatke aplikacije (može narušiti funkcionalnost) Taj okvir potvrdite ako nijedan dodatak ne smatrate pouzdanim. Time će se bez obavijesti onemogućiti svi dodaci, a ostali potvrdni okviri za dodatke postat će nedostupni.

   Napomena : Ta se postavka primjenjuje tek nakon što izađete iz programa sustava Office i ponovno ga pokrenete.

Vrh stranice

Visio

 1. Na izborniku Alati kliknite Centar za pouzdanost.

 2. Kliknite Dodaci.

 3. Klikom potvrdite željene mogućnosti. Te su postavke po zadanom odabrane samo ako radite u tvrtki ili ustanovi u kojoj je administrator za IT promijenio zadane postavke pomoću pravilnika administratora.

  • Zahtijevaj da dodaci aplikacije budu potpisani od strane pouzdanog izdavača Tu mogućnost odaberite ako želite da centar za pouzdanost traži digitalni potpis u datoteci Dynamic Link Library koja sadrži dodatak. Ako se izdavač ne smatra pouzdanost, program sustava Office neće učitati taj dodatak, a na traci s porukama prikazat će se obavijest da je dodatak onemogućen.

  • Onemogući obavijest za nepotpisane dodatke (kod će ostati onemogućen) Taj je potvrdni okvir dostupan samo ako potvrdite okvir Zahtijevaj da dodaci aplikacije budu potpisani od strane pouzdanog izdavača. Datoteka Dynamic Link Library koja sadrži dodatak u nekim slučajevima može biti nepotpisana. U tim se slučajevima dodaci koje je potpisao pouzdani izdavač omogućuju, a nepotpisani se dodaci onemogućuju u pozadini.

  • Onemogući sve dodatke aplikacije (može narušiti funkcionalnost) Taj okvir potvrdite ako nijedan dodatak ne smatrate pouzdanim. Time će se bez obavijesti onemogućiti svi dodaci, a ostali potvrdni okviri za dodatke postat će nedostupni.

   Napomena : Ta se postavka primjenjuje tek nakon što izađete iz programa sustava Office i ponovno ga pokrenete.

Vrh stranice

Word

 1. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba, a zatim Mogućnosti programa Word.

 2. Kliknite Centar za pouzdanost, zatim Postavke centra za pouzdanost, a potom Dodaci.

 3. Klikom potvrdite željene mogućnosti. Te su postavke po zadanom odabrane samo ako radite u tvrtki ili ustanovi u kojoj je administrator za IT promijenio zadane postavke pomoću pravilnika administratora.

  • Zahtijevaj da dodaci aplikacije budu potpisani od strane pouzdanog izdavača Tu mogućnost odaberite ako želite da centar za pouzdanost traži digitalni potpis u datoteci Dynamic Link Library koja sadrži dodatak. Ako se izdavač ne smatra pouzdanost, program sustava Office neće učitati taj dodatak, a na traci s porukama prikazat će se obavijest da je dodatak onemogućen.

  • Onemogući obavijest za nepotpisane dodatke (kod će ostati onemogućen) Taj je potvrdni okvir dostupan samo ako potvrdite okvir Zahtijevaj da dodaci aplikacije budu potpisani od strane pouzdanog izdavača. Datoteka Dynamic Link Library koja sadrži dodatak u nekim slučajevima može biti nepotpisana. U tim se slučajevima dodaci koje je potpisao pouzdani izdavač omogućuju, a nepotpisani se dodaci onemogućuju u pozadini.

  • Onemogući sve dodatke aplikacije (može narušiti funkcionalnost) Taj okvir potvrdite ako nijedan dodatak ne smatrate pouzdanim. Time će se bez obavijesti onemogućiti svi dodaci, a ostali potvrdni okviri za dodatke postat će nedostupni.

   Napomena : Ta se postavka primjenjuje tek nakon što izađete iz programa sustava Office i ponovno ga pokrenete.

Vrh stranice

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Kako ga možemo poboljšati?

Kako ga možemo poboljšati?

Da biste zaštitili svoju privatnost, nemojte u povratnim informacijama navoditi podatke za kontakt. Pročitajte naš pravilnik o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!