Omogućivanje lakšeg čitanja sažetih podataka pomoću unakrsnog upita

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Kada želite Preustroj zbirnih podataka da biste olakšali čitanje i razumijevanje, razmislite o korištenju unakrsnog upita.

Unakrsni upit izračunava zbroj, prosjek ili druge funkcija zbrajanja, a zatim grupe rezultate prema dva skupa vrijednosti – jedan prema dolje na strani podatkovne tablice i ostale na vrhu.

Napomena : Unakrsni upit ne možete koristiti u web-pregledniku. Ako želite da biste pokrenuli unakrsnog upita u web-bazu podataka, najprije morate otvoriti bazu podataka pomoću programa Access.

Sadržaj članka

Pregled

Stvaranje unakrsnog upita

Korištenje raspona ili intervala za zaglavlja

Traženje unosa parametra radi ograničavanja zaglavlja redaka

Zamjena vrijednosti null nulama

Savjeti o unakrsnim upitima

Pregled

Unakrsni upit je vrsta odabir upita. Kada pokrenete unakrsnog upita, rezultati će se prikazati u podatkovnu tablicu koja sadrži strukturom koja se razlikuje od drugih vrsta podatkovnim tablicama.

Struktura unakrsnog upita možete lakše nego jednostavne odaberite upit koji prikazuje iste podatke, kao što je prikazano na sljedećoj slici.

upit s odabirom i unakrsni upit koji prikazuju iste podatke

1. Ovaj upit s odabirom grupira sažete podatke okomito po zaposleniku i kategoriji.

2. unakrsni upit možete prikazati istih podataka, ali grupira podatke vodoravno i okomito tako da u podatkovnoj tablici može biti sažetom i lakše čitati.

Stvaranje unakrsnog upita

Kada stvarate unakrsni upit, navedite koje polje sadrži zaglavlja redaka, koje polje sadrži zaglavlja stupaca i koje polje sadrži vrijednosti za sažimanje. Kada određujete zaglavlja stupaca i vrijednosti za sažimanje, možete koristiti samo po jedno polje. Kada određujete zaglavlja redaka, možete koristiti najviše tri polja.

Da biste stvorili zaglavlja redaka, zaglavlja stupaca ili vrijednosti za sažimanje, možete koristiti i izraze.

dijagram unakrsnog upita

1. Jedan, dva ili tri stupca na ovoj strani sadrže zaglavlja redaka. Nazivi polja koje koristite kao zaglavlja redaka pojavljuju se na vrhu retka tih stupaca.

2. Ovdje se prikazuju zaglavlja redaka. Broj redaka na unakrsnom podatkovnom listu može brzo narasti kada koristite više polja zaglavlja redaka jer se prikazuje svaka kombinacija zaglavlja redaka.

3. Stupci na ovoj stranici sadrže zaglavlja stupaca i sažete vrijednosti. Imajte na umu da se naziv polja zaglavlja stupca ne prikazuje na podatkovnom listu.

4. Sažete vrijednosti prikazuju se ovdje.

Načini za stvaranje unakrsnog upita

Pomoću čarobnjaka za unakrsne upite    Čarobnjak za upite je obično najbrži i Najlakši način za stvaranje unakrsnog upita. Ne većinu posla za vas, ali postoje Čarobnjak nudi nekoliko mogućnosti.

Čarobnjak ima sljedeće prednosti:

 • Je jednostavno je za korištenje.    Da biste koristili, pokrenuli čarobnjak, a odgovor niz vodičem pitanja.

 • Je mogućnost automatskog grupiranja upita u intervale.    Ako koristite polje koje sadrži datum/vrijeme podataka za zaglavlja stupaca, čarobnjak i olakšava grupiranje podataka u intervale, kao što su mjeseci ili tromjesečja.

  Savjet : Ako želite koristiti vrijednosti iz polja datuma/vremena za zaglavlja stupaca, ali želite grupirati datume u vremenskim razmacima koji Čarobnjak ne nudi, kao što su fiskalnu godinu ili biennium, pomoću čarobnjaka za stvaranje upita. Umjesto toga stvaranje unakrsnog upita u prikazu dizajna i koristiti izraze da biste stvorili u vremenskim razmacima.

 • Mogu se koristiti kao početnu točku.    Možete pomoću čarobnjaka stvorite osnovni unakrsni upit koji želite, a zatim precizno prilagodite dizajn upita pomoću prikaza dizajna.

Međutim, pomoću čarobnjaka za koje možete učiniti sljedeće:

 • Korištenje više od jedne tablice ili upita kao izvor zapisa.

 • Stvaranje polja pomoću izraz .

 • Dodavanje unosa parametra.

 • Navedite popis fiksnih vrijednosti koje želite koristiti kao zaglavlja stupaca.

  U posljednjem koraku čarobnjaka, možete odabrati da biste izmijenili upit u prikazu dizajna. Omogućuje dodavanje elemenata dizajna upita koji Čarobnjak ne podržava, kao što su dodatni zapis izvora.

Rad u prikazu dizajna     Prikaz dizajna omogućuje veću kontrolu nad dizajn upita. Podržava značajke koje nisu dostupne u čarobnjaku.

Razmislite o korištenju prikaza dizajna za stvaranje unakrsnog upita želite li:

 • Imate veću kontrolu nad postupkom. Čarobnjak čini neke odluke umjesto vas.

 • Koristiti više od jedne tablice ili upita kao izvora zapisa.

 • Dodavanje unosa parametra u upit.

 • Korištenje izraza kao polja u upitu.

 • Navedite popis fiksnih vrijednosti koje želite koristiti kao zaglavlja stupaca.

 • Na kartici Podaci kliknite pomoću rešetka za dizajniranje.

Zapisivanje upita u SQL prikaz    Po želji možete napisati unakrsnog upita u SQL prikazu. Međutim, ne možete odrediti vrste podataka parametra pomoću SQL prikaz. Ako želite koristiti parametar u unakrsni upit, morate navesti vrsta podataka parametra izmjenom upit u prikazu dizajna.

Savjet : Imajte na umu – niste ograničen na samo jedan metodom za stvaranje unakrsnog upita. Možete pomoću čarobnjaka za stvaranje upita, a zatim pomoću prikaza dizajna izmijeniti dizajn upita.

Vrh stranice

Stvaranje unakrsnog upita

Stvaranje unakrsnog upita pomoću Čarobnjak za upite

Stvaranje unakrsnog upita u prikazu dizajna

Stvaranje unakrsnog upita u SQL prikazu

Stvaranje unakrsnog upita pomoću Čarobnjak za upite

Korištenje Čarobnjak za upite potrebno da koristite jedne tablice ili upita kao izvora zapisa za unakrsni upit. Ako jednu tablicu sve podatke koje želite uvrstiti u unakrsni upit, najprije stvorite upit s izdvajanjem koji vraća podatke koje želite. Dodatne informacije o stvaranju upita s odabiranjem potražite u odjeljku Vidi također .

 1. Na kartici Stvaranje u grupi makronaredbe i kod kliknite Čarobnjak za upite.

 2. U dijaloškom okviru Novi upit kliknite Čarobnjak za upite, a zatim U redu.

  Pokreće se čarobnjak za unakrsne upite.

 3. Na prvoj stranici čarobnjaka odaberite tablicu ili upit koji želite koristiti za stvaranje unakrsnog upita.

 4. Na sljedećoj stranici odaberite polje koje sadrži vrijednosti koje želite koristiti kao zaglavlja redaka.

  Možete odabrati do tri polja koja ćete koristiti kao izvor zaglavlja redaka, no što manje zaglavlja redaka koristite, jednostavnije će biti čitati unakrsni podatkovni list.

  Napomena : Ako odaberete više polja za zaglavlja redaka, redoslijed kojim su polja odabrana određuje zadani redoslijed kojim se sortiraju rezultati.

 5. Na sljedećoj stranici odaberite polje koje sadrži vrijednosti koje želite koristiti kao zaglavlja stupaca.

  U pravilu, trebali biste odabrati polje koje sadrži nove vrijednosti da biste pridonijeli lakšem čitanju rezultata. Na primjer, bolje je koristiti polje koje ima samo nekoliko mogućih vrijednosti (npr. spol) nego polje koje sadrži više različitih vrijednosti (npr. dob).

  Ako polje koje ste odabrali za zaglavlja stupaca ima vrstu podataka Datum/vrijeme, čarobnjak dodaje korak koji omogućuje odabir načina grupiranja u intervale, npr. mjesece ili tromjesečja.

 6. Ako odaberete polje Datum/vrijeme za zaglavlja stupaca, na sljedećoj stranici čarobnjaka od vas se traži da navedete interval za grupiranje datuma. Možete navesti Godina, Tromjesečje, Mjesec, Datum ili Datum/vrijeme. Ako odaberete polje Datum/vrijeme za zaglavlja stupaca, čarobnjak preskače tu stranicu.

 7. Na sljedećoj stranici odaberite polje i funkcije za izračun sažetih vrijednosti. Vrste podataka polja koje ste odabrali određuje koje funkcije dostupne su.

 8. Na istoj stranici potvrdite ili poništite potvrdni okvir Da, uključi zbrojeve redaka. da biste uvrstili ili izostavili zbrojeve redaka.

  Ako uvrstite zbrojeve redaka, unakrsni upit ima dodatno zaglavlje redaka koje koristi isto polje i funkciju kao polje vrijednosti. Uvrštavanjem zbroja redaka umeće se dodatni stupac koji sažima preostale stupce. Ako, na primjer, unakrsni upit izračunava prosječnu dob po mjestu i spolu (sa zaglavljima stupaca spola), dodatni stupac izračunava prosječnu dob po mjestu za sve spolove.

  Napomena : Možete promijeniti funkciju koja se koristi za stvaranje zbrojeva redaka tako da uredite unakrsni upit u prikazu dizajna.

 9. Na sljedećoj stranici čarobnjaka upišite naziv upita, a zatim navedite želite li prikazati rezultate ili izmijeniti dizajn upita.

Vrh stranice

Stvaranje unakrsnog upita u prikazu dizajna

Pomoću prikaza dizajna za stvaranje unakrsnog upita možete koristiti proizvoljan broj izvora zapisa (tablice i upite) koje želite. Međutim, možete zadržati dizajn jednostavne tako da najprije stvorite upit s izdvajanjem koji vraća sve podatke koje želite, a zatim koristite taj upit kao izvor samo zapisa za unakrsni upit. Dodatne informacije o stvaranju upita s odabiranjem potražite u odjeljku Vidi također .

Kada izgrađujete unakrsni upit u prikazu dizajna, koristite retke Zbroj i Unakrsno u rešetki dizajna da biste naveli koje će vrijednosti polja postati zaglavlja stupaca, koje će vrijednosti polja postati zaglavlja redaka te koje vrijednosti polja zbrajati, računati im prosjek ili ih na neki drugi način izračunavati.

Dijelovi unakrsnog upita u prikazu dizajna

1. Postavke u tim recima određuju je li polje zaglavlje retka, zaglavlje stupca ili sažeta vrijednost.

2. Ta postavka prikazuje vrijednosti polja kao zaglavlja redaka.

3. Ta postavka prikazuje vrijednosti polja kao zaglavlja stupaca.

4. Te postavke stvaraju sažete vrijednosti.

Stvaranje upita

 1. Na kartici Stvaranje u grupi makronaredbe i kod kliknite Dizajn upita.

 2. U dijaloškom okviru Prikaz tablice dvokliknite svaku tablicu ili upit koji želite koristiti kao izvor podataka.

  Ako koristite više izvora zapisa, provjerite je li se spajaju glede polja koja imaju zajedničke tablica ili upita. Dodatne informacije o uključivanju u tablicama i upitima potražite u odjeljku Vidi također .

 3. Zatvorite dijaloški okvir Prikaz tablice.

 4. Na kartici Dizajn u grupi Vrsta upita kliknite Unakrsno.

 5. U prozoru dizajna upita dvokliknite svako polje koje želite koristiti kao izvor zaglavlja redaka. Za zaglavlja redaka možete odabrati najviše tri polja.

 6. U rešetki dizajna upita u retku Unakrsno za svako polje zaglavlja redaka odaberite Zaglavlje redaka.

  U redak Kriteriji možete unijeti izraz da biste ograničili rezultate za to polje. Možete koristiti i redak Sortiranje da biste odredili redoslijed sortiranja za polje.

 7. U prozoru dizajna upita dvokliknite polje koje želite koristiti kao izvor zaglavlja stupaca. Za zaglavlja stupaca možete odabrati samo jedno polje.

 8. U rešetki dizajna upita u retku Unakrsno za svako polje zaglavlja stupaca odaberite Zaglavlje stupaca.

  U redak Kriteriji možete unijeti izraz da biste ograničili rezultate za polje zaglavlja stupca. No korištenje izraza kriterija s poljem zaglavlja stupca ne ograničava broj stupaca koje unakrsni upit vraća. Umjesto toga, ograničava koji stupci sadrže podatke. Na primjer, pretpostavimo da imate polje zaglavlja stupca koje ima tri moguće vrijednosti: crveno, zeleno i plavo. Ako na polje zaglavlja stupca primijenite kriterij ='plavo', unakrsni upit još uvijek prikazuje stupac za crveno i stupac za zeleno, no samo stupac za plavo sadrži podatke.

  Napomena : Ako želite ograničiti vrijednosti koje se prikazuju kao zaglavlja stupaca, možete odrediti popis fiksnih vrijednosti pomoću svojstvooznakaHeadin stupacupita. Dodatne informacije potražite u članku Određivanje nepromjenjive vrijednosti za zaglavlja stupaca.

 9. U prozoru dizajna upita dvokliknite polje koje želite koristiti za izračun sažetih vrijednosti. Za sažete vrijednosti možete odabrati samo jedno polje.

 10. U rešetki dizajna upita u retku Zbroj za polje sažetih vrijednosti odaberite funkciju zbrajanja za izračun vrijednosti.

 11. U retku Unakrsno za polje sažetih vrijednosti odaberite Vrijednost.

  Za polje sažetih vrijednosti nije moguće navesti kriterije ni po njemu sortirati.

 12. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati kliknite Izvedi.

Određivanje fiksnih vrijednosti za zaglavlja stupaca

Ako želite navesti fiksne vrijednosti za zaglavlja stupaca, postavite svojstvo upita Zaglavlja stupaca.

 1. Otvorite unakrsni upit u prikazu dizajna.

 2. Ako tablica svojstava nije valjana, pritisnite F4 za prikaz.

 3. Na listu svojstava iznad kartice Općenito provjerite je li Vrsta odabira postavljena na Svojstva upita. Ako nije, kliknite prazno mjesto u prostoru iznad rešetke dizajna upita.

 4. Na listu svojstava na kartici Općenito u odjeljak svojstva Zaglavlja stupaca unesite popis vrijednosti koje želite koristiti kao zaglavlja stupaca i odvojite ih zarezom.

  Napomena : Neki znakovi (npr. većina interpunkcijskih znakova) nisu dopušteni u zaglavljima stupaca. Ako koristite te znakove na popisu vrijednosti, Access svaki od njih zamjenjuje podcrtom (_).

Vrh stranice

Stvaranje unakrsnog upita u SQL prikazu

SQL sintaksa za unakrsnog upita

Unakrsni upit izražen je u SQL naredba TRANSFORM. Naredba TRANSFORM ima sljedeću sintaksu:

PRETVORBA funkcijazbrajanja
naredbaodabira
PIVOT zaokretnom polju [IN (vrijednost1[, vrijednost2[,...]])]

Naredba TRANSFORM sastoji se od sljedećih dijelova:

Dio

Opis

funkcijazbrajanja

U SQL funkciju zbrajanja koje se primjenjuju na odabrane podatke.

naredbaodabira

Naredba SELECT.

zaokretnom polju

Postavite polje ili izraz koji želite koristiti za stvaranje naslova stupaca u rezultatu upita.

vrijednost1; vrijednost2

FIXED vrijednosti koje se koriste za stvaranje naslova stupaca.

SQL prikaz ograničite broj tablice ili upite koje možete koristiti kao izvora zapisa za unakrsnog upita. Međutim, može pomoći neka dizajn jednostavno tako da stvorite upit s izdvajanjem koji vraća sve podatke koje želite koristiti u unakrsni upit i koja koristi odaberite upita kao izvora zapisa. Dodatne informacije o stvaranju upita s odabiranjem potražite u odjeljku Vidi također .

 1. Na kartici Dizajn u grupi Makronaredbe i kod kliknite Dizajn upita.

 2. Zatvorite dijaloški okvir Prikaz tablice.

 3. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati kliknite SQL.

 4. Na kartici objekta SQL upišite ili zalijepite sljedeće SQL:

  TRANSFORM 
  SELECT
  FROM
  GROUP BY
  PIVOT
  ;
 5. U prvom retku nakon PRETVORBE, upišite izraz koji želite koristiti za izračun sažetih vrijednosti; na primjer, Sum([Amount]).

  Napomena : Ako koristite više od jedne tablice ili upita kao izvora zapisa, uvrstite naziv tablice ili upita kao dio naziva polja na primjer, Sum ([Trošak]. [ Amount]).

 6. U drugom retku nakon Odaberite, upišite popis polja ili izraza polja koja želite koristiti za zaglavlja redaka. Razdvajanje stavki popisa pomoću zareza; na primjer, [Proračun]. [ Dept_ID], [Trošak]. [Vrsta].

 7. U trećem retku nakon iz, upišite popis tablica ili upita kao izvora zapisa; koju koristite na primjer, proračun, trošak.

 8. U retku četvrti nakon GRUPIRANJA, upišite isti popis polja koja ste koristili u uvjetu SELECT u koraku 6.

 9. Na programskoj traci nakon zaokretne TABLICE, upišite naziv polja ili izraz koji želite koristiti za zaglavlja stupaca; na primjer, PIVOT [Proračun]. [ Godina].

Dodavanje redoslijeda sortiranja u polje zaglavlja redaka

Da biste dodali redoslijed sortiranja unakrsnog upita u SQL prikazu, koristite uvjet ORDER BY.

 1. Umetanje crte između uvjet GROUP BY i uvjet zaokretne TABLICE.

 2. U novom retku upišite ORDER BY slijedi razmak.

 3. Upišite naziv polja ili izraz koji želite sortirati; na primjer, ORDER BY [Trošak]. [ Expense_Class]

  Prema zadanim postavkama, uvjet ORDER BY sortira vrijednosti uzlaznim redoslijedom. Ako želite da biste sortirali silaznim redoslijedom, upišite DESC nakon naziv polja ili izraz.

 4. Ako želite sortirati dodatna polja ili izraz, upišite zarez, a zatim upišite naziv dodatna polja ili izraz. Sortiranje pojavljuje se redoslijedom koji se pojavljuju u uvjet ORDER BY polja ili izraza.

Ograničavanje vrijednosti za zaglavlja redaka ili stupaca

Pomoću sljedećih postupaka možete odrediti popis vrijednosti koji treba koristiti kao zaglavlja stupaca i dodati kriterije u naslov polja retka. Ove postupke pretpostavlja da imate unakrsni upit otvorite u SQL prikazu.

Određivanje fiksnih vrijednosti koje želite koristiti kao zaglavlja stupaca

 • Na kraju uvjeta zaokretne TABLICE, upišite u, nakon čega slijedi popis odvojenih zarezom vrijednosti (zatvoren u zagradama) da biste koristili kao zaglavlja stupaca. Na primjer, IN (2007, 2008, 2009, 2010) daje četiri zaglavlja stupaca: 2007, 2008, 2009, 2010.

Napomena : Ako navedete fixed vrijednost koja odgovara vrijednosti polja iz polja zaokretne tablice, postaje koji Fiksna vrijednost stupca prazni stupac.

Dodavanje kriterija upita da biste ograničili zaglavlja redaka

 1. Da biste umetnuli novi redak nakon uvjetu FROM.

 2. Vrsta koju slijedi kriterij polja.

  Ako želite koristiti dodatne kriterije, koristite AND i operatora da biste proširili WHERE uvjet. Zagrade da biste grupirali kriterije možete koristiti i u logičke skupove.

Vrh stranice

Korištenje raspona ili intervala za zaglavlja

Ponekad, umjesto korištenja svake vrijednosti polja za zaglavlja redaka ili stupaca, želite grupirati vrijednosti polja u raspone, a zatim pomoću tih raspona za zaglavlja redaka ili stupaca. Na primjer, pretpostavimo da koristite polje "Dob" za zaglavlja stupaca. Umjesto stupca za svaku dob možda radije koristite stupci koji predstavljaju dob raspona.

Da biste stvorili raspone za zaglavlja redaka ili stupaca, u izrazu koristite funkciju IIf.

Savjet : Ako želite stvoriti intervale s poljem Datum/vrijeme, koristite čarobnjak za unakrsne upite. Čarobnjak omogućuje grupiranje datuma u intervale Godina, Tromjesečje, Mjesec, Datum ili Datum/vrijeme. Ako vam nijedan interval ne odgovara, stvorite unakrsni upit u prikazu dizajna, a zatim koristite tehnike opisane u ovom odjeljku da biste stvorili željene intervale.

Način funkcioniranja funkcije IIf

Funkcija IIf radi procjene izraz i vraća jednu vrijednost ako je izraz istinit ili zamjenska vrijednost ako je izraz neistinit. Možete ugnijezditi IIf izvješća da biste stvorili logičnim s usporedbom. Dakle, možete koristiti funkcije IIf da biste razdijelili vrijednosti numeričko polje u raspone.

Sintaksa funkcije IIf

IIf( izraz; točan_rezultat; netočan_rezultat )

Sintaksa funkcije IIf sadrži sljedeće argumente:

Argument

Opis

izraz

Obavezno. Izraz koji želite analizirati.

točan_rezultat

Obavezno. Vrijednost ili izraz koji se vraća ako je exprTočan.

netočan_rezultat

Obavezno. Vrijednost ili izraz koji se vraća ako je exprNetočno.

Stvaranje raspona pomoću izraza

 1. Otvorite unakrsni upit u prikazu dizajna.

 2. U rešetki dizajna upita u retku Polje desnom tipkom miša kliknite prazni stupac, a zatim na izborničkom prečacu kliknite Zumiranje.

 3. U okvir Zumiranje upišite pseudonim polja, a zatim dvotočku (:).

 4. Upišite IIf().

 5. Unutar zagrada iza IIf upišite izraz usporedbe koji definira prvi raspon vrijednosti polja.

  Na primjer, pretpostavimo da stvarate raspone za polje Dob i želite da dob bude u rasponima od dvadeset godina. Izraz usporedbe za prvi raspon je [Dob]<21.

 6. Nakon izraza usporedbe upišite zarez, a zatim naziv raspona u navodnicima. Navedeni je naziv zaglavlje unakrsnog upita za vrijednosti koje se nalaze u rasponu.

  Na primjer, nakon [dob] < 21, upišite zarez, a zatim upišite "0 do 20 godine".

 7. Upišite zarez nakon naziva raspona (izvan navodnika), a zatim učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste stvorili drugi raspon, upišite IIf(), a zatim ponovite peti, šesti i sedmi korak.

  • Za zadnji raspon upišite samo naziv raspona.

   Na primjer, potpuni ugniježđeni izraz IIf koji polje Dob odvaja u raspone od dvadeset godina izgleda ovako (prijelomi redaka dodani su zbog čitljivosti):

   IIf([Age]<21,"0-20 years",
   IIf([Age]<41,"21-40 years",
   IIf([Age]<61,"41-60 years",
   IIf([Age]<81,"61-80 years", "80+ years"))))

   Napomena : Kada Access procjenjuje izraz, prestaje procjenjivati čim se jedna od naredbi IIf procijeni kao točna. Nižu granicu svakog raspona ne morate određivati jer su sve vrijednosti koje se nalaze između niže granice i danog raspona već procijenjene kao točne.

 8. U rešetki dizajna upita u retku Zbroj odaberite Grupiraj po.

 9. U retku Unakrsni upit odredite želite li koristiti raspone kao zaglavlja redaka ili zaglavlja stupaca. Imajte na umu da možete odrediti od jednog do tri zaglavlja redaka i jedno zaglavlje stupaca.

Vrh stranice

Traženje unosa parametra radi ograničavanja zaglavlja redaka

Možda želite da unakrsni upit traži unos ulaznih podataka kada se pokrene. Na primjer, pretpostavimo da koristite nekoliko zaglavlja redaka, od kojih je jedno Država/regija. Umjesto da svaki put prikazuje podatke za svaku državu ili regiju, možda bi vam bilo praktično da upit zatraži unos naziva, a zatim prikaže podatke u skladu s podacima koje korisnik unese.

Zahtjev za unos parametra možete dodati u polje zaglavlja redaka.

Napomena : Zahtjev za unos parametra možete dodati i u polje zaglavlja stupaca, no to neće ograničiti prikaz stupaca. Dodatne informacije o ograničavanju prikaza stupaca potražite u odjeljku Određivanje fiksnih vrijednosti kao zaglavlja stupaca.

 1. Otvorite unakrsni upit u prikazu dizajna.

 2. U retku Kriteriji za polje zaglavlja redaka za koji želite unos korisničkih ulaznih podataka upišite tekst pitanja u uglatim zagradama. Tekst pitanja pojavit će se kao okvir za unos kada se upit pokrene.

  Ako, na primjer, upišete [Koja država ili regija?] u redak Kriteriji, pri pokretanju upita pojavljuje se dijaloški okvir koji sadrži pitanje "Koja država ili regija?", okvir za unos i gumb U redu.

  Savjet : Ako želite da se vaša parametar fleksibilnost, concatenate izraz sa zamjenskim znakovima, pomoću Like operator. Ako, na primjer, umjesto korištenja [koji counisprobajte ili region?] možete koristiti kao kriterij, kao što su [zemlji ili region?] & "*" da biste parametar koji odgovara veći raspon unos. Korištenje kao što su Promjena izgleda na parametra.

 3. Na kartici Dizajn u grupi Prikaz/skrivanje kliknite Parametri.

 4. U dijaloškom okviru Parametri upita u stupcu Parametri unesite isti unos parametra koji ste koristili u retku Kriteriji. Navedite i uglate zagrade, ali nemojte navoditi spojene zamjenske znakove ni operator Like.

 5. U stupcu Vrsta podataka odaberite vrstu podataka za parametar. Vrsta podataka mora se podudarati s vrstom podataka polja zaglavlja redaka.

Vrh stranice

Zamjena vrijednosti null nulama

Ako polje koje koristite za izračun sažetih vrijednosti u unakrsnom upitu sadrži vrijednosti null, sve funkcije zbrajanja koje koristite zanemaruju te vrijednosti. Kod nekih funkcija zbrajanja to može utjecati na rezultat. Na primjer, da biste izračunali prosjek, zbrajate sve vrijednosti, a rezultat dijelite određenim brojem vrijednosti. Ako polje sadrži bilo koju vrijednost null, te se vrijednosti null ne broje kao dio određenog broja vrijednosti.

U nekim slučajevima bolje je zamijeniti sve vrijednosti null nulama da bi se vrijednosti brojile tijekom izračuna zbrajanja. Da biste vrijednosti null zamijenili nulama, koristite funkciju Nz.

Sintaksa funkcije Nz

Nz ( varijantu [valueifnull ] )

Sintaksa funkcije Nz sadrži ove argumente:

Argument

Opis

variant

Obavezno. Varijabla varijantevrsta podatka.

valueifnull

Neobavezno (osim ako se koristi u upitu). Variant koja osigurava vrijednost koja se vraća ako je variant argument Null. Ovaj argument omogućuje vraćanje vrijednosti koja nije nula ili niz nulte duljine.

Napomena : Ako koristite funkciju Nz u izrazu u upitu bez korištenja argumenta valueifnull, rezultat će biti niz nulte duljine u poljima koja sadrže null vrijednosti.

 1. Dok je upit otvoren u prikazu dizajna, u rešetki dizajna upita desnom tipkom miša kliknite polje Vrijednost.

 2. Na izborničkom prečacu kliknite Zumiraj.

 3. U okviru Zumiranje stavite naziv polja ili izraz u zagrade, a zatim ispred zagrada upišite Nz.

 4. Upišite , 0 ispred desne zagrade.

  Ako, na primjer, funkciju Nz koristite s poljem pod nazivom "Izgubljeni sati" da biste pretvorili vrijednosti null u nule, dovršeni izraz izgleda ovako:

Nz([Hours Lost], 0)

Vrh stranice

Savjeti o unakrsnim upitima

 • Neka bude jednostavno    Unakrsni upiti mogu postati teško čitljivi kako broj kombinacija redaka raste. Ne koristite više zaglavlja redaka nego što vam je potrebno.

 • Preporučuje se izrada unakrsnih upita u koracima    Nemojte se ograničiti samo na korištenje tablica. Često možete započeti izradom upit ukupnih zbrojeva, a zatim koristiti upit kao izvor podataka za unakrsni upit.

 • Polje zaglavlja stupaca birajte pažljivo    Podatkovni listovi unakrsnih upita lakši su za čitanje kada je broj zaglavlja stupaca relativno malen. Kada odredite polja koja želite koristiti kao zaglavlja, preporučuje se korištenje polja koja imaju najmanje jedinstvenih vrijednosti za stvaranje zaglavlja stupaca. Ako, na primjer, upit izračunava vrijednost po dobi i spolu, preporučuje se korištenje spola za zaglavlja stupaca umjesto dobi jer spol u pravilu ima manje mogućih vrijednosti nego dob.

 • Korištenje podupita u uvjetu WHERE    Korištenje podupita kao dio WHERE u unakrsnog upita.

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×