Omogućivanje i promjena jezika rasporeda tipkovnice

Omogućivanje i promjena jezika rasporeda tipkovnice

Kad u operacijskom sustavu Windows omogućite raspored tipkovnice za dva ili više jezika, pomoću jezične trake možete se prebacivati s jednog jezika na drugi ako se za njih koriste različiti rasporedi tipkovnice.

Napomene: 

 • Ako neki jezik tipkovnice želite omogućiti u sustavima Windows i Office, slijedite upute za jezik u sustavu Windows.

 • Ako želite samo unijeti nekoliko simbola ili stranih znakova, a pišete samo latiničnim pismom, npr. na hrvatskom ili engleskom, ne morate prelaziti na drugi raspored tipkovnice, već možete samo umetnuti simbole.

Kliknite naslove navedene u nastavku da biste saznali više 

Omogućivanje rasporeda tipkovnice za druge jezike

Jezik rasporeda tipkovnice određuje koji se znakovi prikazuju na zaslonu dok tipkate. Upotrebom različitih rasporeda možete upisivati sve znakove za odabrane jezike, uključujući dijakritičke znakove kao što su njemački umlaut (ä) i španjolska tilda (ñ).

Kad omogućite raspored tipkovnice za određeni jezik, možete se jednostavno prebacivati s jednog rasporeda tipkovnice na drugi pomoću jezične trake.

Omogućivanje rasporeda tipkovnice za neki drugi jezik:

 1. U programu sustava Office kliknite Datoteka > Mogućnosti > Jezik.

 2. U odjeljku Odabir jezika za uređivanje u okviru Dodajte druge jezike za uređivanje odaberite jezik koji želite dodati, a zatim kliknite Dodaj.

  Popis za dodavanje dodatnih jezika za uređivanje

 3. Na popisu u odjeljku Jezik za uređivanje pojavit će se novi jezik.

 4. Ako se uz jezik u odjeljku Raspored tipkovnice prikazuje Nije omogućeno, raspored tipkovnice nije omogućen.

  Jezik za uređivanje nije omogućen

  Učinite sljedeće:

  1. Kliknite Nije omogućeno.

  2. U dijaloškom okviru koji će se otvoriti kliknite Dodaj jezik, na popisu odaberite jezik pa kliknite Dodaj.

  3. Zatvorite dijaloški okvir Dodavanje jezika. Jezik bi se trebao prikazati kao omogućen u odjeljku Raspored tipkovnice u odjeljku Odabir jezika za uređivanje.

  Ako se uz jezik prikazuje natpis Nije instalirano, da biste omogućili alate za jezičnu provjeru tog jezika, možda ćete trebati jezični paket. Kliknite Nije instalirano da biste prešli na stranicu Jezični paketi za Office 2016 na kojoj ćete moći preuzeti jezični paket koji vam je potreban.

Kada promijenite jezik pomoću jezične trake, raspored tipkovnice mijenja se u raspored za taj jezik.

Jezičnu traku koristite kada želite učiniti nešto od sljedećeg:

 • prebaciti se s latiničnog jezika, npr. hrvatskog, engleskog, španjolskog ili francuskog na nelatinični jezik, npr. arapski ili kineski i obrnuto

 • prebaciti se s jednog nelatiničnog jezika na drugi, npr. s grčkog na ruski ili obrnuto

 • koristiti nativne rasporede tipkovnica dok pišete na različitim jezicima latiničnog pisma

Napomena: U većini slučajeva nakon omogućivanja rasporeda tipkovnice za dva ili više jezika jezična se traka automatski prikazuje na programskoj traci ili radnoj površini. Ako se jezična traka ne pojavi automatski kad omogućite neku tipkovnicu, pročitajte članak Gdje se nalazi jezična traka?

 1. Kada omogućite željeni jezik tipkovnice, otvorite dokument pa postavite pokazivač na mjesto u dokumentu na kojem želite početi pisati tekst na drugom jeziku.

 2. Kliknite ikonu jezika Pokazatelj engleske tipkovnice na jezičnoj traci, a zatim jezik koji želite koristiti.

  Tipkovni prečac: da biste s jednog rasporeda tipkovnice prešli na drugi, pritisnite Alt + Shift.

  Napomena: Ikona Pokazatelj engleske tipkovnice prikazana je kao primjer i označava da je aktivan raspored tipkovnice na engleskom jeziku. Ikona koja se prikazuje na računalu ovisi o jeziku aktivnog rasporeda tipkovnice i verziji sustava Windows.

  Ako ste postavili više rasporeda tipkovnice za jedan jezik, s jednog rasporeda na drugi možete prelaziti tako da kliknete ikonu rasporeda tipkovnice na jezičnoj traci, a zatim željeni raspored tipkovnice. Naziv na indikatoru promijenit će se i odražavati aktivni raspored tipkovnice.

 3. Da biste mijenjali jezike, ponovite prvi i drugi korak.

Savjet: Jezik alata za jezičnu provjeru koji koristi program možete vidjeti na traci stanja programa. Traka stanja dostupna je samo u sljedećim programima sustava Microsoft Office: PowerPoint, Visio i Word. Da biste uključili tu mogućnost, desnom tipkom miša kliknite traku stanja traka stanja , a zatim kliknite Jezik. Kada je ta mogućnost uključena, kliknite taj dio trake stanja da bi vam se prikazao dijaloški okvir Jezik i da biste postavili jezik odabranog teksta.

Vrh stranice

U većini slučajeva jezična se traka prikazuje na radnoj površini ili programskoj traci kada u operacijskom sustavu Windows omogućite najmanje dva rasporeda tipkovnice. Jezičnu traku ne možete vidjeti ako je skrivena ili ako je u operacijskom sustavu Windows omogućen samo jedan raspored tipkovnice.

Ako ne vidite jezičnu traku, na sljedeći način možete provjeriti je li skrivena:

U sustavima Windows 10 i Windows 8

 1. Pritisnite tipku s logotipom sustava Windows i upišite Upravljačka da biste potražili aplikaciju Upravljačka ploča.

 2. Kliknite Upravljačka ploča.

 3. U odjeljku Sat, jezik i regija kliknite Promijeni način unosa.

 4. Kliknite Napredne postavke.

 5. U odjeljku Promjena načina unosa potvrdite okvir Koristi jezičnu traku na radnoj površini kada je dostupna, a zatim kliknite Mogućnosti.

  Office 2016 – promjena načina unosa u sustavu Windows 8

 6. U dijaloškom okviru Tekstni servisi i ulazni jezici kliknite karticu Jezična traka i provjerite je li odabrana mogućnost Pluta na radnoj površini ili Usidrena na alatnoj traci.

  Office 2016 – tekstni servisi i ulazni jezici u sustavu Windows 8

U sustavu Windows 7

 1. Kliknite Start, a zatim Upravljačka ploča.

 2. U odjeljku Sat, jezik i regija kliknite Promijeni tipkovnicu ili druge načine unosa.

 3. U dijaloškom okviru Regija i jezik kliknite Promijeni tipkovnicu.

 4. U dijaloškom okviru Tekstni servisi i ulazni jezici kliknite karticu Jezična traka.

  dijaloški okvir tekstni servisi i ulazni jezici

 5. U odjeljku Jezična traka provjerite je li odabrana mogućnost Skrivena. Ako jest, odaberite Pluta na radnoj površini ili Usidrena na alatnoj traci.

U sustavu Windows Vista

 1. Kliknite Start, a zatim Upravljačka ploča.

 2. U odjeljku Sat, jezik i regionalne mogućnosti kliknite Promijeni tipkovnicu ili druge načine unosa.

 3. U dijaloškom okviru Regionalne i jezične mogućnosti kliknite Promijeni tipkovnicu.

 4. U dijaloškom okviru Tekstni servisi i ulazni jezici kliknite karticu Jezična traka.

  dijaloški okvir tekstni servisi i ulazni jezici

 5. U odjeljku Jezična traka provjerite je li kliknuta mogućnost Skrivena. Ako jest, kliknite Pluta na radnoj površini ili Usidrena na alatnoj traci.

Vrh stranice

Dodatni sadržaji

Dodavanje jezika ili postavljanje jezičnih preferencija u sustavu Office

Provjera pravopisa i gramatike na nekom drugom jeziku u sustavu Office

Umetanje simbola

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×