Odabir načina rada provjere pravopisa i gramatike

Pravopisne i gramatičke pogreške mogu ometati čitatelje vaših dokumenata, pa preporučujemo da ih uklonite. Ipak, vjerojatno imate osobni ukus u vezi s načinom na koji će programi iz sustava Microsoft Office to obaviti umjesto vas. Pravopis možete provjeriti odjedanput nakon što dovršite cijeli dokument, a možete i koristiti provjeru pravopisa i gramatike tijekom rada (valovite crvene, plave i zelene crte) da biste pogreške sveli na minimum.

U ovom se članku objašnjavaju svi načini na koje možete prilagoditi alate za jezičnu provjeru da biste radili na željeni način u programima sustava Office.

Što vas zanima?

Prikaz mogućnosti jezične provjere

Odabir mogućnosti samoispravka

Odabir mogućnosti ispravljanja pravopisa koje utječu na sve programe sustava Office

Odabir globalnih postavki alata za provjeru pravopisa sustava Office

Odabir načina rada na francuskom

Promjena načina pozadinskog funkcioniranja alata za provjeru pravopisa

Potvrdite ili poništite okvir Provjeravaj pravopis pri unosu.

Potvrdite ili poništite okvir Sakrij pogreške (valovite crvene crte)

Uključivanje i isključivanje automatske provjere pravopisa

Poboljšanje rezultata alata za provjeru pravopisa pomoću kontekstnog pravopisa

Promjena mogućnosti provjere gramatike za Outlook i Word

Napomena   Informirajte se o provjeri pravopisa i gramatike na drugom jeziku.

Prikaz mogućnosti jezične provjere

Za mnoge od procedura u ovom članku najprije se moraju prikazati mogućnosti alata za jezičnu provjeru.

 1. Kliknite karticu Datoteka, a zatim Mogućnosti.
  Ako koristite Outlook, kliknite Pošta, a zatim kliknite Pravopis i samoispravak.

 2. Kliknite Jezična provjera.

Vrh stranice

Odabir mogućnosti samoispravka

Dodatne informacije potražite u člancima Automatsko ispravljanje malih i velikih slova, Automatsko ispravljanje pravopisnih pogrešaka te umetanje teksta i simbola i Automatsko ispravljanje pravopisa korištenjem riječi iz glavnog rječnika.

Vrh stranice

Odabir mogućnosti ispravljanja pravopisa koje utječu na sve programe sustava Office

Da biste vidjeli i promijenili te mogućnosti, najprije morate prikazati mogućnosti jezične provjere. Nakon toga možete pregledati i promijeniti postavke opisane u sljedećim odjeljcima.

Odabir globalnih postavki alata za provjeru pravopisa sustava Office

Neke od mogućnosti koje vidite u prikazanom prozoru primjenjive su na sva programe paketa Microsoft Office. Bez obzira koji program koristite za promjenu ovim mogućnosti, postavke koje odaberete primijenit će se na sve programe.

Slijedi popis mogućnosti potvrdnih okvira i njihovih funkcija.

Potvrdite ovaj okvir:

Željena akcija

Zanemari riječi pisane VELIKIM SLOVIMA

Zanemaruju se riječi koje su napisane velikim slovima. Na primjer, ako odaberete ovu mogućnost, alat za provjeru pravopisa neće označiti ABC kao pogrešku.

Zanemari riječi koje sadrže brojeve

Zanemaruju se riječi koje sadrže brojeve. Na primjer, ako odaberete ovu mogućnost, alat za provjeru pravopisa neće označiti a1b2c3 kao pogrešku.

Zanemari internetske adrese i adrese datoteka

Zanemaruju se riječi koje su internetske i adrese datoteka. Primjeri riječi koje alat za provjeru pravopisa zanemaruje ako je ova mogućnost uključena su:

 • http://www.proseware.com/

 • \\proseware\public\

 • mailto:andy@proseware.com

Zastavicom označi riječi koje se ponavljaju

Upozorava vas na ponovljene riječi. Ako, primjerice, odaberete tu mogućnost, alat za provjeru pravopisa neće označiti bip bip kao pogrešku.

Obavezna velika slova s naglaskom u francuskom

Upozorava vas na francuske riječi pisane velikim slovima kojima nedostaje oznaka naglaska.

Kad koristite francuski (kanadski) dijalekt, ova mogućnost je po zadanoj postavci uvijek uključena, jer rječnik za ovaj jezik uključuje ove riječi napisane velikim slovima sa znakom naglaska. To znači da je mogućnost odabrana kao zadana kad god učinite sljedeće:

Prijedlozi samo iz glavnog rječnika

Predlažu se samo riječi iz glavnog rječnika koji je ugrađen u alat za provjeru pravopisa. Ako odaberete ovu mogućnost, riječi iz prilagođenog rječnika se ne uključuju u popis predloženih riječi kad provjeravate pravopis dokumenta.

Odabir načina rada na francuskom

Druga mogućnost koja utječe na sve programe paketa Microsoft Office je izbornik Francuski načini. Ova mogućnost se odnosi samo na tekstove na francuskom jeziku.

Objašnjenje mogućnosti na izborniku

Mogućnost

Učinak

Novi pravopis

Kliknite ovu mogućnost da biste koristili pravopisna pravila koja preporučuje Francuska akademija za jezik nakon reforme pravopisa 1990. Ako odaberete tu mogućnost, riječi koje nisu napisane prema tim pravilima smatraju se pogreškama. Uz to, alat za provjeru pravopisa za pogrešno napisane riječi predlaže samo riječi iz novog pravopisnog rječnika, koji obuhvaća i riječi koje se nisu promijenile u reformi pravopisa.

Tradicionalni pravopis

Kliknite ovu mogućnost da biste koristili pravopisna pravila koja su vrijedila prije reforme iz 1990. Ako odaberete tu mogućnost, riječi koje nisu napisane prema tim pravilima smatraju se pogreškama. Uz to, alat za provjeru pravopisa za pogrešno napisane riječi predlaže samo riječi iz tradicionalnog pravopisnog rječnika, koji obuhvaća i riječi koje se nisu promijenile u reformi pravopisa.

Tradicionalni i novi pravopis

Ako kliknete ovu mogućnost, alat za provjeru pravopisa prihvaća riječi kao pravilno napisane bez obzira na to jesu li pisane prema tradicionalnom ili novom pravopisu. Uz to, za pogreške se predlažu riječi i iz tradicionalnog i iz novog pravopisnog rječnika.

Na primjer, ako kliknete mogućnost Tradicionalni pravopis, a zatim unesete u francusku riječ bruler, ona se smatra pogreškom jer je napisana prema pravopisnom pravilu nastalom nakon reforme. Međutim, ako kliknete mogućnost Novi pravopis ili Tradicionalni i novi pravopis, riječ se ne smatra pogreškom.

Vrh stranice

Promjena načina pozadinskog funkcioniranja alata za provjeru pravopisa

Dok uređujete dokument, alat za provjeru pravopisa može raditi u pozadini i tražiti pogreške. Posljedica toga je da kad dovršite nacrt dokumenta na kojem radite, postupak provjere pravopisa je brži. To može uštedjeti vrijeme, pogotovo s velikim dokumentima.

Napomena    U programima Microsoft Access, Microsoft Excel i Microsoft Project te mogućnosti nisu dostupne. U tim programima alat za provjeru pravopisa ne može raditi u pozadini.

Da biste pregledali i promijenili te mogućnosti, najprije morate prikazati mogućnosti jezične provjere. Nakon toga možete pregledati i promijeniti postavke opisane u sljedećim odjeljcima.

Potvrdite ili poništite okvir Provjeravaj pravopis pri unosu.

U većini slučajeva trebate ostaviti potvrdni okvir Provjeri pravopis za vrijeme upisa. Razlozi zbog kojih biste mogli očistiti ovaj potvrdni okvir su:

 • Želite sakriti pravopisne pogreške (valovite crvene crte) u stavkama programa Microsoft Office Outlook koje uređujete.

 • Koristite računalo koje radi sporo zbog hardverskih ograničenja (na primjer, zbog pomanjkanja memorije ili brzine procesora) ili softverskih ograničenja (na primjer, jer ste pokrenuli veliki broj programa odjednom).

Potvrdite ili poništite okvir Sakrij pogreške (valovite crvene crte)

Poništite potvrdni okvir Sakrij pravopisne pogreške ako želite da program sustava Microsoft Office automatski označava pravopisne pogreške tijekom unosa teksta. Ako poništite tu mogućnost, nećete morati pregledati puno pogrešaka kada budete završavali dokument. Program sustava Microsoft Office označava pravopisne pogreške dok radite da biste ih lako uočili, kao u ovom primjeru.

Ispod pogrešno napisanih riječi prikazuje se crvena valovita crta.

Uključivanje i isključivanje automatske provjere pravopisa

 1. Kliknite karticu Datoteka, a zatim Mogućnosti.
  Ako koristite Outlook, kliknite Pošta, a zatim kliknite Pravopis i samoispravak.

 2. Kliknite Jezična provjera.

 3. Potvrdite ili poništite okvir Provjeravaj pravopis pri unosu.

Ako koristite Word, automatsku provjeru pravopisa možete na sljedeći način uključiti ili isključiti za sve dokumente koje ćete nadalje stvarati:

 1. Slijedite gore navedene korake od prvog do trećeg.

 2. U odjeljku Iznimke za kliknite Svi novi dokumenti.

 3. Potvrdite ili poništite okvir Sakrij pravopisne pogreške samo u ovom dokumentu.

Napomena    Ako isključite automatsku provjeru pravopisa za datoteku koju zajednički koristite s drugim osobama, trebali biste ih obavijestiti o toj promjeni.

Vrh stranice

Poboljšanje rezultata alata za provjeru pravopisa pomoću kontekstnog pravopisa

Da biste pregledali i promijenili tu mogućnost, najprije morate prikazati mogućnosti jezične provjere.

Jeste li ikad napravili pogrešku sličnu ovoj? Vidjet ćemo se tama. U programima Outlook, PowerPoint i Word možete odabrati potvrdni okvir Koristi kontekstualni pravopis kako biste dobili pomoć u pronalaženju i ispravljanju ovakve vrste pogrešaka.

Na primjer, ako ste potvrdili okvir Koristi kontekstni pravopis i Provjeravaj pravopis tijekom upisivanja te poništili potvrdni okvir Sakrij pravopisne pogreške, alat za provjeru pravopisa označava pogrešku i nudi rješenje nakon što desnom tipkom miša kliknete odabranu riječ, kao na sljedećoj ilustraciji.

Desnom tipkom miša kliknite kontekstne pravopisne pogreške koje je pronašao program sustava Office.

Napomene   

 • Nakon što instalirate paket Microsoft Office, potvrdni okvir Koristi kontekstualni pravopis je prema zadanome isključen ako vaš sustav ima manje od 1 gigabajta (GB) RAM memorije.

 • Uključivanje potvrdnog okvira Koristi kontekstualni pravopis na sustavu s malo memorije može prouzročiti spori rad. Ako se to događa dok koristite ovu mogućnost, možete očistiti potvrdni okvir Koristi kontekstualni pravopis kako biste riješili problem.

Vrh stranice

Promjena mogućnosti provjere gramatike za Outlook i Word

Outlook i Word uz provjeru pravopisa nude i mogućnost provjere gramatike. Da biste pregledali i promijenili mogućnosti provjere gramatike, najprije morate prikazati mogućnosti jezične provjere.

Što vas zanima?

Uključivanje i isključivanje automatske provjere gramatike

Outlook

Word

Uključivanje istodobne provjere gramatike i pravopisa

Prikaz statistike čitljivosti

Kontrola pravila koja alat za provjeru gramatike primjenjuje na tekst koji unosite

Uključivanje i isključivanje automatske provjere gramatike

Možete odabrati da Outlook i Word automatski označavaju gramatičke pogreške, kao što je prikazano u sljedećem primjeru.

Klik desnom tipkom miša na gramatičku pogrešku

Outlook

 • Potvrdite ili poništite okvir Provjeravaj gramatiku za vrijeme upisa.

Napomena    Provjera gramatike dostupna je za sve stavke osim za bilješke.

Word

Da biste uključili ili isključili automatsku provjeru gramatike u trenutno otvorenom dokumentu, učinite sljedeće:

 1. U odjeljku Iznimke za kliknite naziv trenutno otvorene datoteke.

 2. Potvrdite ili poništite okvir Sakrij gramatičke pogreške samo u ovom dokumentu.

Da biste uključili ili isključili automatsku provjeru gramatike u svim dokumentima koje stvarate, učinite sljedeće:

 1. U odjeljku Iznimke za kliknite Svi novi dokumenti.

 2. Potvrdite ili poništite okvir Sakrij gramatičke pogreške samo u ovom dokumentu.

Važno    Ako isključite automatsku provjeru gramatike za datoteku koju zajednički koristite s drugim osobama, trebali biste ih obavijestiti o toj promjeni.

Vrh stranice

Uključivanje istodobne provjere gramatike i pravopisa

Potvrdite okvir Provjeri gramatiku s pravopisom ako pri provjeri pravopisa (na primjer, kada pritisnete F7) želite provjeriti i gramatičke pogreške.

Prikaz statistike čitljivosti

Potvrdite okvir Prikaži statistiku čitljivosti ako želite prikazati statistiku čitljivosti nakon što dovršite istovremenu provjeru pravopisa i gramatike (npr. kad pritisnete F7). Dodatne informacije o toj značajci potražite u članku Testiranje čitljivosti dokumenta.

Kontrola pravila koja alat za provjeru gramatike primjenjuje na tekst koji unosite

Možete odabrati jednu od dvije mogućnosti na izborniku Stil pisanja: Samo gramatika ili Gramatika i stil. Ako želite promijeniti vrstu gramatičkih i stilskih pravila koje alat za provjeru gramatike koristi tijekom provjere teksta, kliknite Postavke. U dijaloškom okviru Postavke gramatike možete pogledati postavke i izvršiti željene promjene. Dodatne informacije potražite u članku Odabir mogućnosti gramatike i stila pisanja.

Zašto gumbi Stil pisanja i Postavke nisu dostupni u programu Outlook?

Postoji poznati problem koji taj izbornik i gumb čini nedostupnima u programu Microsoft Outlook. Problem možete zaobići tako da mogućnosti jezične provjere pregledate iz neke otvorene stavke.

Napomena    Promjene postavki primjenjuju se na sve stavke koje uređujete, a ne samo na one u kojima trenutno radite.

Vrh stranice

Odabir mogućnosti provjere pravopisa u programu Outlook

 • Na kartici Datoteka kliknite Mogućnosti, a zatim Pošta.

  • Ako želite da se provjera pravopisa izvrši odjedanput kada kliknete Pošalji, potvrdite okvir Uvijek provjeri pravopis prije slanja.

  • Želite li odrediti da se tekst izvorne poruke ne treba provjeravati kad odgovarate na poruku ili je prosljeđujete, odaberite potvrdni okvir Zanemari izvorni tekst poruke u odgovoru ili pri prosljeđivanju.

Vrh stranice

Uključivanje i isključivanje polja za alat za provjeru pravopisa u programu Project

U programu Microsoft Project možda postoje neka polja u kojima ne želite izvršiti provjeru pravopisa.

 1. Kliknite karticu Datoteka, zatim Mogućnosti, a potom Jezična provjera.

 2. U odjeljku Prilikom ispravljanja pravopisa u programu Project poništite sve potvrdne okvire uz polja za koja ne želite pokretati provjeru pravopisa.

Vrh stranice

Primjenjuje se na sljedeće: Project Standard 2010, OneNote 2016 Preview, PowerPoint 2013, Office 2010, Publisher 2010, Publisher 2013, Visio 2013, Outlook 2013, OneNote 2010, Word 2010, Excel 2016 Preview, Visio Standard 2010, Word 2016 Preview, Access 2013, PowerPoint 2016 Preview, Visio Professional 2013, Project Professional 2013, Outlook 2016 Preview, Excel 2010, Visio 2010, PowerPoint 2010, Project Standard 2013, OneNote 2013, Excel 2013, Project 2010, Word 2013, Access 2010, Access 2016 Preview, Outlook 2010Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Da Ne

Kako ga možemo poboljšati?

255 preostali broj znakova

Da biste zaštitili svoju privatnost, nemojte u povratnim informacijama navoditi podatke za kontakt. Pročitajte naš pravilnik o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi za podršku

Promijeni jezik