Odabir mogućnosti samoispravka za velika i mala slova, provjeru pravopisa i simbola

Odabir mogućnosti samoispravka za velika i mala slova, provjeru pravopisa i simbola

Značajku samoispravka možete koristiti da biste ispravili pravopisne pogreške, velika i mala slova te pogrešno napisane riječi, a možete i automatski umetnuti simbole i druge tekstne podatke. Samoispravak po zadanom koristi standardni popis uobičajenih pogrešno napisanih riječi i simbola, a unose na njemu možete mijenjati.

Napomena : Tekst koji se nalazi u hipervezama ne ispravlja se automatski.

Svi zadaci opisani u ovome članku provode se na kartici Samoispravak.

dijaloški okvir samoispravak

Prvo otvorite karticu Samoispravak slijedeći upute za svoj program sustava Office, a zatim kliknite željeni zadatak u nastavku.

Pronalaženje kartice Samoispravak u programu sustava Office

Svi programi osim programa Outlook:

 • Kliknite Datoteka > Mogućnosti > Jezična provjera > Mogućnosti samoispravka.

  Pristup dijaloškom okviru Samoispravak

Outlook:

 • Kliknite Datoteka > Mogućnosti > Pošta > Mogućnosti uređivača > Jezična provjera > Mogućnosti samoispravka.

  Pristup dijaloškom okviru Samoispravak

Word, Excel, Access i PowerPoint:

 • Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba > Mogućnosti programa [program] > Jezična provjera > Mogućnosti samoispravka.

  Pristup dijaloškom okviru Samoispravak

Outlook:

 • Otvorite stavku pošte, a zatim kliknite gumb Microsoft Office slika gumba > Mogućnosti uređivača > Jezična provjera > Mogućnosti samoispravka.

  Pristup dijaloškom okviru Samoispravak

OneNote, Project, Publisher i Visio:

 • Na izborniku Alati kliknite Mogućnosti samoispravka.

  Pristup dijaloškom okviru Samoispravak

Na kartici Samoispravak možete omogućiti ili onemogućiti razne mogućnosti za automatsko ispravljanje velikih i malih slova.

Na kartici Samoispravak potvrdite ili poništite neke od ovih potvrdnih okvira:

 • Ispravi DVa VElika POčetna SLova

 • Prvo slovo rečenice veliko

 • Prvo slovo u ćelijama tablice veliko

 • Prvo slovo naziva dana veliko

 • Ispravi nenamjerno korištenje tipke CAPS LOCK

Možete odrediti iznimke za nekoliko pravila pisanja velikih i malih slova. Iznimke koje postavite zajedničke su za sve programe iz sustava Office koji podržavaju značajku Samoispravak, što znači da promjene tog popisa napravljene u jednom programu utječu i na druge programe.

Na kartici Samoispravak kliknite Iznimke, a zatim učinite jedno od sljedećeg:

 • Ako ste potvrdili okvir Ispravi DVa VElika POčetna SLova, a želite spriječiti da samoispravak ispravlja određene riječi koje sadrže i mala i velika slova (npr. ID-jevi), kliknite karticu Početna Velika Slova.

  Da biste neku riječ dodali na popis iznimki, upišite je u okvir, a zatim kliknite Dodaj. Da biste izbrisali riječ, odaberite riječ, a zatim kliknite Izbriši.

 • Ako ste potvrdili okvir Prvo slovo rečenica veliko, a ne želite da samoispravak riječi koje slijede nakon određenih kratica (npr. „npr.”) započne velikim slovom, kliknite karticu Prvo slovo.

  Da biste neku riječ dodali na popis iznimki, upišite je u okvir, a zatim kliknite Dodaj. Da biste izbrisali riječ, odaberite riječ, a zatim kliknite Izbriši.

Napomena : U nekim programima sustava Office možete i odabrati ili poništiti potvrdni okvir Automatski dodaj riječi na popis. Ta se mogućnost primjenjuje tijekom uređivanja datoteke ili stavke. Kad samoispravak napravi promjenu koju niste željeli, poništite je pritiskom na CTRL + Z. Ako je okvir Automatski dodaj riječi na popis potvrđen, takvi ispravci koje poništite dodaju se na popis iznimki.

Značajku samoispravka možete koristiti za sljedeće:

 • Automatsko otkrivanje i ispravljanje pravopisnih pogrešaka i pogrešno napisanih riječi – primjerice, ako unesete aok i pritisnete razmak, značajka samoispravka zamijenit će to s ako. Ako upišete Ovo je oan uća i pritisnete razmak, značajka samoispravka zamijenit će to s Ovo je ona kuća.

 • Brzo umetanje simbola – primjerice, unesite (c) da biste umetnuli simbol ©. Ako popis ugrađenih unosa značajke samoispravka ne sadrži simbol koji želite, možete ga dodati na popis.

 • Brzo umetanje dužih dijelova teksta – primjerice, ako morate često unositi izraz kao što je povrat investicije, možete postaviti program tako da automatski unosi ovaj izraz kad upišete pi.

Sve ove funkcije značajke Samoispravak podržane su u dva usporedna popisa riječi. Prva riječ je riječ koju unosite, a druga riječ ili izraz je ono čime program automatski zamjenjuje tu riječ.

popis samoispravka

Popis samoispravka primjenjiv je u svim programima sustava Office koji podržavaju značajku samoispravka, što znači da dodavanje i brisanje riječi s popisa u jednom programu sustava Office utječe i na druge programe.

Dodavanje unosa teksta na popis samoispravka i njihova promjena te brisanje

 1. Na kartici Samoispravak provjerite je li potvrđen okvir Zamijeni tekst prilikom upisa.

 2. U okvir Zamijeni unesite riječ ili izraz koji često pogrešno pišete – na primjer, upišite obićno.

 3. U okvir Ovim unesite pravilno napisanu riječ – na primjer, upišite obično.

 4. Kliknite Dodaj.

Da biste promijenili zamjenski tekst za unos, odaberite ga na popisu i unesite novu riječ u okvir Ovim.

Da biste izbrisali unos, odaberite ga na popisu i kliknite Izbriši.

Dodavanje unosa samoispravka za simbol

Ako popis ugrađenih unosa značajke samoispravka ne sadrži simbol koji želite, možete ga dodati na popis.

 1. Na kartici Umetanje u grupi Simboli kliknite Simbol, a zatim Više simbola.

  Matrica slajda i odgovarajući izgledi

 2. Kliknite karticu Simboli ili Posebni znakovi.

 3. Odaberite simbol ili posebni znak koji želite postaviti kao unos samoispravka.

 4. Kliknite Samoispravak.

  Simbol ili znak pojavit će se u okviru Sa.

 5. U okvir Zamijeni upišite niz teksta putem program Word želite automatski promijeniti u odabrani simbol ili znak, npr. \alfa.

 6. Kliknite Dodaj.

 7. Kliknite U redu.

 8. Zatvorite dijaloški okvir Simbol.

Ako redovno koristite riječ koja se ne nalazi u glavnom rječniku, ali je slična riječi u glavnom rječniku, samoispravak može uzrokovati poteškoće neprestanom promjenom napisane riječi. Taj problem možete riješiti dodavanjem riječi na popis iznimaka, u skup riječi koje samoispravak neće promijeniti.

 1. Na kartici Samoispravak kliknite Iznimke, a zatim Ostali ispravci.

 2. U okvir Nemoj ispravljati upišite riječ koju želite da samoispravak zanemaruje.

 3. Kliknite Dodaj, a zatim U redu.

Napomene : 

 • Kad riječ dodajete na popis iznimaka, ona se dodaje i u zadani prilagođeni rječnik u alatu za provjeru pravopisa.

 • Popis iznimaka odnosi se na sve programe sustava Office koji podržavaju značajku samoispravka. To znači da će bilo koja riječ koju dodate kao iznimku u jednom programu biti iznimka i u svim ostalim programima sustava Office.

Ako prilikom uređivanja dokumenta samoispravak napravi neželjenu promjenu, možete je poništiti pritiskom na CTRL+Z. Program sustava Office možete konfigurirati i tako da automatski dodaje riječ na popis Iznimke prilikom poništavanja akcije samoispravka. Kad dodate riječ na popis iznimaka, samoispravak tu riječ prestaje mijenjati.

Napomena :  Popis iznimaka odnosi se na sve programe sustava Office koji podržavaju značajku samoispravka. To znači da će bilo koja riječ koju dodate kao iznimku u jednom programu biti iznimka i u svim ostalim programima sustava Office.

 1. Na kartici Samoispravak kliknite Iznimke, a zatim Ostali ispravci.

 2. Odaberite Automatski dodaj riječi na popis.

 3. Kliknite U redu.

Ako želite onemogućiti sve automatske promjene i zamjene koje unosi samoispravak, otvorite karticu Samoispravak, a zatim:

 • Poništite sve okvire pri vrhu kartice da biste isključili svako automatsko pisanje velikih slova.

 • Očistite okvir Zamijeni tekst prilikom unosa da biste isključili sve automatske zamjene teksta.

Prilikom instaliranja paketa Microsoft Office prema zadanim postavkama samoispravak se postavlja na usporedbu i ispravljanje pogrešno upisane riječi s riječi u glavnom rječniku koji koristi provjera pravopisa. Međutim, želite li provjeriti je li ova mogućnost aktivna, učinite sljedeće:

 1. Na kartici Samoispravak potvrdite okvir Automatski prihvati prijedloge alata za provjeru pravopisa, ako već nije potvrđen.

 2. Ako ste unijeli promjenu, kliknite U redu da bi stupila na snagu.

Vidi također

Konfiguriranje ili isključivanje automatskog oblikovanja (samooblikovanja) teksta

Dodavanje riječi u pravopisni rječnik i njihovo uređivanje

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×